Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 25 juli 2016

Stockholm Pride 2014 och Satans stjärna

Förra året provade jag att ställa horoskop för Pride-veckans kulmination i det generande tåget genom stan med alla dess löspenisar och uppblåsta ballongbröst. En slags handikappad underklass tågade ut för att på detta vis söka hävda att den Vegetativa Själen ska rankas lika högt som den Rationella Själen. 

Jo, Väst har ju tappat bort sin orienteringskarta sedan "Upplysningen" så de här orden betyder inget utom för de allt färre läskunniga västerlänningar som dessutom studerar idéernas historia. Den övriga befolkningen är i så bedrövligt intellektuellt skick att den inte längre kan räknas som annat än nyttiga idioter, lätt ersatt arbetskraft i monotona och okreativa jobb som den rike mannen skapat åt dem, dessa vilseledda slavar som bara önskade sig lite mer "köpkraft". Spelplanen är i grunden en sådan katastrof att några av naturens havererade gayiga fall, egentligen är en sekundär fråga. Men de för ett fasligt väsen i medierna, och därför tittade jag i år på horoskopet för midnatt den 25 juli, på hela Pride-evenemanget går igång.

På visst sätt påminner horoskopet om det för den mobbade unga tysk som sköt ihjäl folk häromdagen. Vi har samma KORRUPTION tecknad längsmed jag-och-du-axeln och förstår därför att det handlar om enskilda egon (eller grupper av egon) som saknar en social harmoni i sina liv. Detta stämmer lika bra på en yngling som mobbas i ett allt hårdare kapitalistsamhälle där alla trycker ner alla, som på det fåtal procent homosexuella som naturligtvis - och här tycker jag Somar al-Naher i AB argumenterar på blöjstadiet - inte är en västerländsk sjukdom. Det är ett problem som kan drabba människor varhelst i världen deras inneboende själ väljer att byta kön på värdkroppen från ett liv till nästa och deras SKULD (karma!) är sådan att det nya livet avser att bjuda dem en utmaning i anpassningen till sin nya kostym. 

De homosexuella blir då per definition de som hopar ytterligare negativ karma över sig genom att vägra tänka om och disciplinera sitt lägre driftsjag utifrån den högre, rationella själsprincipen som är deras verkliga (och enda beständigas) plattform för identitet.

Årets Pride-festival går i den 100%-iga tanklöshetens och maximala affektens tecken:

Kopplingen Algol och Mars kanske borde ritas som en
dubbelriktad pil. Onekligen handlar Pride om bögarnas
självhat mot sin egen kropp! Fundera en stund på den.

Som med den unge massmördaren i Tyskland häromdagen, har vi sexualdriftens Mars i direkt kollision med korrumperaren Satan som säger emot och vänder sanningen till det motsatta. (Den här negativa axeln mellan Jord och Vatten leder aldrig till någon högre syntes utan till en implosion och en kapitulation - Djävulen tar lätt herraväldet.) 

En perfekt illustration av homosexualitet, faktiskt - den lägre Vegetativa Själen (Vatten) i dess reproduktiva fas (Skorpionen, sex) har spårat ur fullständigt och detta år har vi dessutom formplaneten Saturnus på plats i Skorpionen. Den använder Mars som sitt verktyg samtidigt som den hämmar Lejonet, ett tecken som idealt representerar själens individualitet och medvetenhet därom, kort sagt, en människa som lever från sin egen insida, en integrerad natur som inte i ocentrering halkat utanför sin egen kropp och anfektas av uppelvelsen att man tycks befinna sig i "fel" kropp. Det är dock rätt kropp, det är bara psyket som kärvar och lider av det överspelade förflutnas skuggor. Den homosexuella har så dålig förmåga att bryta ny mark att han-hon istället habituerat fortsätter köra gamla repriser i sin inre föreställningsvärld. Det är som om det förra livets psyke och begreppsapparat fortfarande inte rivits ned utan infekterar och vanställer den nya människans psykiska foder. Psyket (Månen) är labilt.

Eftersom Jupiter i Lejonet är illa skadad för tillfället drabbar det också jupiteriska Fiskarnas psyke (Månen), så att vi i år har en särdeles skränig och affekterad hop homosar. Eld och Vatten ger den kanske mest tanklösa och överreagerande typ som kan tänkas, om inte något som för tankarna till den rationella själen finns aktivt i horoskopet. Här har vi Solen i Vegetativa Kräftan, så att intelligensens främsta planet således är ägda av Månen (som Solen borde basa över!). Hela horoskopet är således en enda stor kollaps ner i emotionell uppbragdhet. Inte konstigt att den här sorten i äldre kulturer gömde sig bakom teaterkostymer där de kunde spela roller för att lindra sin disharmoni med de naturens freak de upplevde sig som.

Jag har vid ett enda tillfälle tidigare kommenterat Aftonbluddrets Somar al-Naher för en vänlig men tandlös krönika, det var något i hennes ton och språkliga uttryck jag gillade. Nu beslöt jag mig att kika på horoskopet. Så typiskt att finna sin egen Sol och Måne (Vågen resp. Tvillingarna)!

Det slår nästan aldrig fel, gillar man någon annan är det i själva verket självkärleken man triggar - den andre ser ut, tänker eller talar på det egna viset. Människor utan förmåga att empatisera, ständigt kritiska eller kommenterade typer - det är de samhällets sociopater och som troligen har en extremt förstörd Venus i sina horoskop, eller måhända bara en överdriven (och kanske förstörd) Mars - som Donald Trump som verkligen använder hatets planet stigande i öster att skapa splittring. (Jfr Fredrik Reinfeldts Mars stigande i öster och samma onda ambition att göra om Sverige till ett klassamhälle där en hyfsat mätt majoritet med gott samvete fick trampa på de som hade det sämst.)

Men AB:s politiska krönikör skulle mycket väl själv kunna vara homosexuell och där skiljer sig hennes karta från bloggarens (synd på så rara ärtor). Istället för att färga båda Lufttecknen intellektuellt blå tecknar jag här det grönskimrande Vattnet och den blå Luften och hur kvinnans "ömsesidiga reception" mellan Kräftans och Vågens härskare bildar en "dissociation" som på en banal nivå kan uttrycka sig som att man emotionellt råkar i mental obalans när man begrundar könet som intellektuellt konstrukt;
Som synes finns en störning invid kvinnoplaneten Venus, ägare till psykets Måne i balans- och äktenskapstecknet Vågen. Störningen ligger exakt i den IRRATIONELLA SUBLUNÄRA SJÄLENS HUNGER - demonen Rahu.

Detta är den norra månnoden som blåser upp och förvärrar människans koppling till det lägre substrat som bara borde göra jobbet att hålla kroppen vid liv så att den högre själen kan förverkliga sitt medvetenhetsprojekt. Istället bidrar Rahu med en derangering som inte sällan tolkas som det extra jävlaranamma som gör vissa mer framgångsrika än andra, men som hinduismen korrekt inser är en låg och "demonisk" form av framåtanda som bara leder till Månen tur och retur. Den bidrar inte alls till själens tillnyktring. 

I Somar al-Nahers fall involverar Rahu två "milda" planeter i sitt demoniska begär, och främst då Venus och därtill i "mjuka" Kräftan - därav min misstanke att detta är en fullblodslesbian, men en som därtill "dissociativt" söker blanda bort korten och ändå framstå som rationell (Luft). Faktum är att Fredrik Reinfeldts horoskop är en klar parallell här. Med Solen i Kräftan och Månen i Vågen var hans viljekraft (Solen) i själva verket den sublunära driftssjälens simpla dag-till-dag-kamp om bara den låga sortens föda ("människan lever inte av vatten och bröd allena"), medan hans Måne i Vågen via LUFT sökte rationalisera hur en människa kan bli så här simpel och banal. 

Al-Naher har inte sin viljestyrkas Sol implicerad, hennes Månes och Venus störda sammankoppling (via inkompatibla element) blir istället hennes egen oförlösta eller deformerade begärsnatur som subtilt påverkar de ämnen psyket (Månen) väljer att ruva över. Som rent solär natur tecknar intellektuella Merkurius med Solen i Tvillingarna en god rapportör, men psykets orientering påverkar den ändå eftersom Sol och Måne är tänkta att "spela pingpong" med varandra, och här har kvinnoplaneten Venus derangerat Månen så att den inte svarar vitalt eller entydigt på Solens energi. Det är nu uppenbart varifrån den ineffektiva vekhet jag noterade första gången jag läste något av kvinnan tydligt kan ledas tillbaka till hennes ohälsosamma "lesbiska" mentalitet. 

Märk dock att månascendenten i Vågen gör Venus till såväl den naturliga välgörare Venus är och också till en verksam välgörare. Kvinnan gör således GOTT för alla som drabbbats av det djupare misstag som homosexualitet är, hon fungerar som en korrumperad Florence Nightingale som söker normalisera och förklara att den psykiska sjukdomen inte alls är någon sjukdom. Sanningen är att detta är en Naturens missfoster eftersom dessa själar har drabats av det katolikerna kallar den "inkrökta kärleken", en Venus som inte längre är tillgänglig på äktenskapsmarknaden för att hålla artens fortplantning i gång. 

För att förstå astrologins rikedom för den med förståndet att lyssna kan återigen nämnas att bloggaren valde att inte skaffa barn i detta liv. Det kan i hög grad förklaras med att han, likt al-Naher också har Venus involverad i en ömsesidig reception, men inte i den oheliga skärningen mellan det sublunära och det himmelska eller supralunära, utan som ett äktenskap helt och hållet ingånget "i himmelen": Venus i andesjälens/Solens tecken Lejonet och andesjälens markör Solen (Lejonets härskare) i venusianska Vågen.

Detta innebär (fast det har tagit bloggaren nästan hela livet att förstå djupet i symboliken) att han redan var gift innan han föddes, och alliansen var med den egna själen! (Vilket naturligtvis låter väldigt narcissistiskt för den som inte inser att narcissism är ett egoproblem som ligger ytligare än det jag nu talar om.) 

Detta samgående mellan själen och dess ägare har ett namn i alla religioner, i kristendomen talas det om Bruden (Venus) och Brudgummen (Solen) som möts i ett högre famntag och där Bruden inordnar sig i Gudsstaten efter att ha varit på villovägar under kanske många liv. Det här högre äktenskapet är som sagt reserverat för den positiva polariteten (Eld/Luft), i det lägre kretsloppet (Vatten/Jord) är det som bäst klumpiga materiella försök att efterlikna den andliga världen, genuint medvetande är reserverat för Eld och Luft i fördelaktiga kombinationer. I den meningen blir astrologin ofrånkomligen ett slags index på själens mognad från liv till liv. 

Det är svårt att förstå hur en andlig självförverkligad själ skulle "välja" att födas under en kortsluten eller konflikthärjad himmel, men uppenbarligen händer också det. Givet själens många liv och hur lite människan vet om rytmiken eller själavandringens djupare lagbundenhet, kan det mycket väl vara så att en själ som fullbordat sig på Eld eller Luftens nivå alltjämt har fysisk karma kvar från tidigare liv, men mot detta talar ett av mästaren Jesus många ord som numera är nästan obegripliga eftersom kristendomen tappade bort många nycklar: "Det du binder i himmelen blir bundet på jorden, det du löser i himmelen löses på jorden." 

Jesus ord är en ungefärlig parallell till det jag sade i föregående inlägg om feminism i samband med den korrupta Hillary Clinton: "lös problemen uppströms så ordnar sig sådana friktioner som feminismen engagerar sig i nedströms automatiskt". Samma med den homosexuella identitetskrisen - förstå dess andliga natur och bli frisk. Men givet horoskopet för Stockholm Pride 2016, verkar inget sådant stå på agendan, tvärtom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar