Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 19 juli 2016

Den patologiska illviljan i Dansk Folkeparti


I SvD läser jag att främlingsfientliga Dansk Folkeparti har en partiledning som av princip nekar svenska medier intervjuer. Inte konstigt då att bloggaren missat att undermänniskan Pia Kjaersgaard lämnat partiledarrollen. SvD har dock lyckats få sig ett snack med underhuggaren Kenneth (t.v. ovan) som hävdar att hans dom för rasistisk uppvigling var oriktig. Kristensen Berths horoskop domineras av streberaxeln som löper från det lilla och begränsade Hemmets omvärldsorientering och rör sig upp mot maktens tinnar och torn i Stenbocken. Här har dock den "naturligt" lodräta axeln fallit över ända så att strebrandet riktas mot 7e allianshuset och partners. Små klaniska Kräftor gör skillnad på folk och folk!

Kristensen Berths hjältemod - Solen - står svagt där den sjunker (dör) i väster i den fantasifulla Kräftans subjektiva föreställning. Överhögheten, nordbon, är hotad av invandrarna.

Bloggen fann det under några år ett spännande projekt att (utan åtskillnad) samla horoskop för främlingsfientliga (invandringskritiska) och rasistiska personer som uttalat sig offentligt. Men astrologin är så avancerad att den egentligen blir synlig först när barnet lärt sig addera 2 och 2. Det är ett flertal faktorer tillsammans som bildar GESTALTER som utgår från enskilda zodiaktecken och planeter men går bortom dessa och bildar nya budskap. Jag gav ett exempel på detta i Dödsängeln i Nice och sekularismens förlorade sak - ett inlägg vars tolkning gör sig bättre i engelsk språkdräkt. Det var aldrig ämnat för den lokala läsekretsen, med den djupa islamofobiska grundton som blockerar intelligens och kontakt med själen.

(Utan kontakt med själen är det för övrigt omöjligt att uppfatta horoskopets GESTALTER, allt man ser är ett plotter av detaljer och som bäst kan det låga och till den fysiska hjärnan kopplade intellektet uttala sig om enstaka men fragmenterade fakta.)

Den här underhuggaren i Dansk Folkeparti illustrerar perfekt tanken om GESTALTER: i den avslutande genomgången av 277 främlingsfientliga horoskop framhärdade Månen i kritiska och kroppsfixerade Jungfrun som ett psyke med uttalat främlingsfientliga tendenser. Hur väl detta rimmar med den gamla myten om hur Kore (den unga oskulden) våldtas av Hades, eller stjärnan Spica i Jungfruns konstellation som "den ensamma" och underförstått oskyddade behöver inte i detalj upprepas. 

Kristensen Berth har inte Jungfrun aktiv på sin födelse utan istället är det en totalbild eller gestalt som framtonar för den som förstår läsa samman den lersörja som ett hackordningstänkande som kollapsat och lagt sig längsmed Jag-Du-axeln indikerar.

(Denna korta analys ersätter en längre text som tyvärr baserade sig på att bloggaren hade fel horoskop framför ögonen i sitt spontanskrivand!)

*****

SvD-artikeln introducerar också bloggaren för Dansk Folkepartis nya ledare efter Pia Kjaersgaard. Säkert har jag läst om honom men utan att det satte några spår... Intresset för de krumma själar som inte har någon egen identitet om de inte först skapar en inbillad fiende. Det är väldigt likt Christer Sturmarks ateistiska bokförlag Fri Tanke: utan att först förneka Guds existens skulle inte tanken kunna "befrias" och således avslöjar Sturmark i själva namnet att han inte klarar av att tänka alls med mindre han först skapar en bild av något han hatar. Han och förlaget är en substanslös Satan - et onda väsen Gud skapade enbart för att tjafsa emot men som själv saknar substans. Sekten Humanisternas plagiat av den kristna konfirmationen är ett annat exempel på hur Satan saknar originalitet och lever genom falska felvinklingar. 
Det är bedrövligt att medierna bereder plats för sånt här bottenskrap bland svenskarna (DN recenserade nyligen ytterligare en religionskritisk bok utgiven på svenska på Fri Tanke förlag), men förklaringen är förstås att medierna inte förstår sitt folkbildande ansvar utan cyniskt kalkylerar på vad de tror den svenska publiken vill läsa. Det uppstår självinduktans och en nedåtgående spiral med en allt mer korkad och attitydlåst befolkning. Mumma för ett kommande inbördeskrig (där håller jag med Dansk Folkparti - Sverige har redan passerat den kritiska gränsen, men inte enbart genom "volymerna" genom åren, utan framför allt genom att en sekulär kultur - särskilt om dess mest sakrala värden är hamburgare och Coca Cola - bäddat för sin undergång. När den inhemska kulturen är en cancer, då kommer förgörarna som brevet på posten. Kalla dem terrorister, men de är, som sagt, Ödets dödsänglar eftersom historien nått vägs ände och fältet behöver brännas.21 århundradets schizoida människa


Häpnadsväckande nog visar sig det danska partiets nya ledare Kristian Thulesen Dahl ha samma slags nedsmutsning i sitt horoskop som sin underhuggare, bara sju resor svårare! Nu talar vi om galenskap på terroristen Osama bin Ladens nivå och hans önskan att tillfoga USA:s imperialistiska skyskrapor och stoltheter irreparabel skada. (Jag upprepar vad jag sagt tidigare: INGEN i svenska medier känner sig kallad att analysera varför det var "den globala världshandeln" - WORLD TRADE CENTER - som valdes ut som måltavla. 

Skammen och skulden hos de New York-dyrkande borgarna tillåter dem inte att förstå de större sammanhangen och de har därmed gjort sig medskyldiga till allt den kolonialistiska europén just börjat avkrävas ersättning för i och med den tilltagande globala terrorismen. Det här är som en frenesi i Världssjälen som inte kommer att lindras förrän världen nått Vattumannen - allas kollektiva acceptans av varandra. Här har små främlingshatande ynkryggar i Norden obegripligt långt kvar till insikt. Deras STAT har ju tagit ifrån dem alla redskap för att förstå och satt amerikanska hamburgare i händerna på dem istället!Bland de många mindre gestalter som tar form i det förberedda inre sinnet stiger naturligtvis partiledarens besinningslösa fruktan fram som ett dominant tema: hans psykiska Måne resonerar ytligt mot hela mänsklighetens symbol Vattumannen, eller åtminstone upplever hans sig i tanken representera en hel befolkning (det går aldrig att avkräva symboler entydighet - de får sina roller först man när insuper helheten).

Men terrorns tecken är som bekant Skorpionen, den representerar den protektionistiska och räddhågsna Kräftan tagen till ett extremläge, ner i det attitydlåsa mörker som Tamas guna (Mörkrets kvalitet) indikerar. Här drömmer således det lunära psyket om en terrorattack från ovan och som riktar sig mot den folkgrupp (Vattumannen) som hans eget psyke identifierar sig med. Uppenbarligen en mentalt skadad människa som där 9/11 fick kruset (Vattumannens krus) att gå i kras! Det är notabelt att också Osama bin Laden har hatiska Mars i negativt härskarläge i Skorpionen och i angrepp mot folkets eller ideologins Vattuman. I det fallet indikerade alltså Vattumannen istället den amerikanska IDEOLOGIN. Skeptiker som påpekar hur lätt det är att vara efterklok lär inte sitta ner med astrologin tillräckligt längre för att förstå hur symbolerna faktiskt VERKAR och att "vän" och "fiende" inte tycks spela någon roll på den gudomliga nivån. Jordelivet är en show och gudarna har roligt åt de mänskliga ök som inte ens är intresserade av att förstå de verkliga mekanismerna (ateisterna)!

Men att Thulesen Dahl går med ett kroniskt psykbryt och den troligen värsta av "det sociala utfrysningssyndromets" alla varianter, det är bara början på hans kognitiva störningar. För som synes har också detta horoskop samma dubbla betoning på de två ondaste av de onda husen, det 6e för fiendskap och det 8e för korruption och död. Och eftersom Solen i protektionistiska Kräftan har den Luft-baserade Månen som sin disponent ser vi en sorglig människa som ständigt ältar en inbillad offerroll (i relation till utlänningar). Den här partiledaren bort läggas in på behandlingshem, avgiftas, avprogrammeras, vad du vill. Ett mer sinnessjukt horoskop har jag sällan sett!

Intressant är också att studera hur STOR Thulesen Dahls Vattuman är, vilket är omfånget på hans psykes föreställningar om en folkgrupp eller en mänsklighet. Typiskt nog föddes han 1969 när Månens disponent, den krympande och begränsande Saturnus själv "faller" ner till sitt minsta och ynkligaste tillstånd i den blott egocentriska Väduren! Det var med Saturnus i passage genom detta, det "ariska" tecknet som geniet Adolf Hitler startade Andra världskriget och började utrota judar så det stod härliga till.

Kan man tänka sig att många av de främlingsfruktande nordborna är före detta nazityskar, nu skyldiga som Synden själv och med så dåligt samvete att de därför FRUKTAR den återbetalning de kollektivt (och individuellt) anar att Ödet önskar utkräva? 

Kristian Thulesen Dahls kroppsliga intellekt är inte skarpt nog och han har definitivt ingen frisk kontakt med sin själ, och just därför förvrids hans medvetenhet om ett tidigare och ovärdigt jordeliv och blir till en kombination av fruktan och agg för de som kommer för att utkräva hämnd för det han tillät ske under Andra världskriget.

Det kan tyckas nog så logiskt att läsa om den hinduiska naturlagen KARMA om vilken den berömde biologen Thomas Henry Huxley sade: "Bara reinkarnationsteorin kan ge en bild av ett liv som är rättvist." Jag känner inte till kontexten men kan tänka mig att det var i hans polemik med kristendomen, vars svar på frågan om hur Guds påstådda godhet låter sig förenas med mänskliga vidrigheter som t.ex. Förintelsen. 

Men det är sällan man ser försök att applicera teorin om KARMA på specifika förhållanden. Den här bloggen har flera gånger upprepat på att Andra världskrigets nazityskar nu i betydande utsträckning återfötts som svenskar (och säkert också danskar och norrmän). Deras dröm om nordbon som den renaste ariern är just sådana drömmar som påverkar själens position i det pussel som ständigt läggs om och som kallas Ödet. 

Det är möjligt att astrologin faktiskt via snarlika GESTALTER kan avslöja vilka som är de återfödda nazisterna på hemmaplan - för den som nu inte förstår det av egen kraft genom att bara lyssna på den inskränkthet som många människor uttrycker i sin världsbild... 

Det väsensegna för en själ som passivt funnit sig i ett historiskt skede där folk ställdes mot folk av manipulativa ledare kanske inte går att urskilja, men om själen med värdkroppens fulla engagemang ägnade sig åt krig, folkrensning med mera, då kommer den själens lägre nivåer att vara illa skadade och avslöjas i horoskopet för nästa värdkropp denna själ gästar för en tid. Om vi spekulerar kring en riktigt synsk filosof-konung i Platons mening, kanske skulle den klärvoajanta ledaren kunna identifiera vilka som ingick i naziledningen i sitt föregående liv - under förutsättning att de inte i detta jordeliv "går under jorden" i skam och undviker offentligheten.

Ponera att själen blivit blodtörstig och skenar vidare mellan liven, driven av en envis attityd (det är dock själarna enskilt och kollektivt som skriver Ödets manus, den immanenta guden är den kollektiva summan av all denna verksam som pågår och som kan sammanfattas som gudomlighetens eget intellektuella innehåll). 

Dessa själar som fastnad i habituering syns t.ex. genom en dominant i den fixerade eller låsta kvaliteten Tamas, betraktad som djupaste omedvetenhet i Indiens Samkhya-filosofi (som ingår i den indiska astrologin). Att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt hade ett stort kort i Mörkrets kvalitet säger bara att de är habituerat onda eller fast i en rutt som troligen dominerat deras själar...vem vet hur länge? Men horoskopet ger ingen möjlighet att länka Dansk Folkeparti, Nymoderater eller Sverigedemokrater till själar med ett naziförflutet. Detta kan en kartritning som bara antyder Principer aldrig göra, för det behövs en klärvoajant.

Vad gäller det ofta väldigt tydliga "sociala utstötningskomplexet" (Vattumannen och Skorpionen båda aktiverade på ett eller annat sätt), så kan det både indikera att man varit en aktiv mobbare, folkrensare eller liknande i ett tidigare liv (båda tecknen är tamasiska så "mobbaren" sitter nu så djupt i den lägre själens struktur att man är helt omedveten om sina böjelser eller tar dem för att vara så människor i gemen är funtade). 

Men astrokomplexet kan också teckna OFFRET för samhällets (Vattumannen) eller enskilda hatares (Skorpionen) aktiviteter. Här blir frågan ännu snårigare för den som i DETTA LIV OFFRAS har garanterat överträdelser i sin själs långa historia. Tamas "djupa" eller "ingrodda" natur gäller således även i detta fall. I värsta fall har själen snurrat in sig i en rundgång där den alternerar mellan illdåd och liv där den bestraffas för forna synder. Själen har nu förråats till den grad att Ödets smockor blir allt hårdare för varje liv och frågan är VAD eller VEM som är mäktig att bryta en så ond cirkel.

Utifrån de här två danska horoskopen kan man misstänka två själar som sjunkit ner mot dessa hopplöst psykopatiska nivåer men där början till ett tillfrisknande kanske ändå kan skönjas. De är dock inte slaktande bödlar utan har sublimerat sina medfödda problem och valt argumentationens väg istället för de rent bestialiska nivåer man såg på 90-talet vid det forna Jugoslaviens sönderfall eller varhelst folk slaktar varandra besinningslöst.

2 kommentarer:

  1. Jag tyckte att karln bredvid Littorin såg osannolikt ung ut för att vara 61 år. Och när jag kollar på danska Wikipedia är Kristensen Berth född 3/2 1977. Det blir då istället en otrevlig sörja i Stenbocken/Kräftan. Och månen hamnar i hans ledares soltecken.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Du har så rätt. Jag hade gjort uppslaget på Wikipedia men 2/2 1955 måste ha varit ett annat horoskop jag just tittat på och glömde uppdatera kartbilden. Inlägget första del måste ändras...

      Radera