Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 26 juli 2016

De amerikanska Demokraternas förrädiska kommitteordförande
Hillary Clinton älskar ingen. En karriärist som lutar sig mot New Yorks superrika för att vinna valet. Och hon verkade först få god hjälp av den korrumperade och lika makthungriga Debbie Wasserman Schultz som dock nu lämnat ordförandeposten för Demokraternas valkommitté - under energiska protester! Under bordet hade kommittén sökt motarbeta Bernie Sanders och hans nomineringskampanj för den för rika egoister så förhatliga versionen av äkta (inte svensk) socialdemokrati. 

Jag ser att Wasserman Schultz också lyckats omintetgöra partiets positiva syn på att använda marijuana för medicinskt bruk, återigen energiskt protesterande.

Vem är då denna sjuka människa som nu offras av partiet för att snabbt tysta den skandal detta är - de rikas fulspel för att hindra den folkligt populära Bernie?

Horoskopet utifrån psykets/Månens perspektiv innehåller många frågetecken, men det börjar bli en vana att upptäcka. Personer som når offentligheten eller celebritetsstatus gör det ofta som en del av sin kamp mot inre demoner.


Andra och åttonde huset bildar (som hus) den sataniska axeln (romaren Manilius "Tyfon" pga. den vrede och halsstarrighet som jordmodern Gaias monstruösa son som låg inspärrad under den sicilianska vulkanen Etna och oroade antikens folk. Wikipedia nämner två gånger kvinnans protesterande så det orala 2a huset och det anala 8e huset och denna ondsinta axel tycks stämma bra.

Saturnus som tvär nej-sägare i orala 2a rimmar också bra med nej-sägandet till marijuana, men här kan man också tänka sig att en hälsoneurotiker som inte kan hålla isär marijuanan som rekreationsdrog - hälsotecknet Jungfrun i 8e huset för mörker och det smutskastande ögat har jag mött fall av där Solen inspärrad i detta hus skapat verkligt sataniska typer, snabba att fördöma och rejält korkade när man testar deras kunskaper i frågan! Det ser ut som om vi har att göra med en obegåvad rikemansdotter här.


Och vänskapskorrupt så in i Norden! Från det onda 6e huset för olyckor och fiender ser man olycka Mars i den klaniska och partiska (sekterismens) tecken Kräftan hugga mot den stora tankens Vattumannen. Den här aspekten förstör till del kvinnans möjligheter till vidsynthet och man påminns om den snarlikt bigotta ateistsekten Humanisternas ledare med samma "fallna" Mars i Kräftan i attack mot Vattumannen. De sekulära Humanisterna är verkligen ett sjukligt särintresse i den intellektuella pluralism som den allomfattande Vattumannen symboliserar. I fallet med den korrupta kommittéledaren ser man tydligt hur planetaspekten lirar ut: som en Hillary-klan inom partiet som söker manipulera utgången...

Hon har fått lämna sin position som syndabocken som offras så att inte fler skuggor ska falla på Hillary Clinton, och det ser det faktiskt ut som om "det sociala utstötningssyndromet", en särskilt hård variant av den dissociativa eller desinformativa tendensen som Luft och Vatten tillsammans bildar (ibland till nytta), återkommer även här. Social utstötning brukar kopplas till hatiska eller aversiva Skorpionen i relation till något folkslag eller någon ideologi som Vattumannen representerar. 

Men även den lilla klaniska Kräftan i relation till Vattumannen tycks avslöja en grupp i gruppen som inte vill anamma helhetens synsätt. Det intressanta med de svenska Humanisternas ordförande är att han avskyr muslimer,  eller åtminstone dem som inte är villiga att restlöst ge upp sin tro och bli helt sekulära. Men samtidigt representerar han själv hårdnackad sekterism som vägrar integreras i den världsvida Vattumannen! Och världen i stort är inte en kvidande huvudfoting utan en värld fylld av människor som tror att det finns något större än dem själva. Ofta kan man inta två perspektiv på samma astrologiska signatur och ibland visar den större bilden hur ovärdig den mindre är...

Faktum är att Debbie Wasserman Schultz psyke (Månen) är dubbelt angripen av den Irrationella Själen: psykets disponent har stigit ner till Vatten-elementet (även känt som den instinktiva Vegetativa Själen), samtidigt som Mars angriper från fientliga sjätte huset. Tveklöst känner denna Debbie att hon hennes familjs ekonomiska privilegier hotas av fienden Bernie Sanders: Månen/Familjen disponeras av kontrollens Saturnus i 2a ekonomihuset. 

Eller säg så här: 1a husets disponent i 2a skapar nästan alltid en förkrympt pengamänniska som ägnar ohälsosamt mycket tid åt att vaka över sin plånbok! Mars från Kräftan tycks angripa familjära Månen och detta återverkar på djupet, på den egna ekonomin. Vi har en klassisk kapitalist och socialismhatare, en som förstår så lite av livets mekanismer att hon tror sig själv vara upphovet till sina händers arbete och frukterna därav. 

Socialister förstår det i allmänhet inte själva eftersom de saknar filosofi och i allmänhet är sekularismens sorgligaste barn, men deras världsbild ligger nära sanningen om mänskligheten som art (Vattumannen = Människan). Den kosmiska Människan är ett samtidigt både kollektivt och individuellt väsen, socialism dess naturliga livsluft. Men notera hur Humanisternas ordförande eller för den delen socialismhataren Fredrik Reinfeldt båda har problem med sin Vattuman i horoskopet. Det verkar som en rätt naturlig följd att individen då får stora problem med att kunna omfatta den stora vision som detta tecken representerar i den egna tanken (eller emotionella attityden). 

Här drar den lilla och partiska Kräftan ner betyget för Vattumannen. Jag har ofta sagt att Kräftan inte ska ägna sig åt politik annat än möjligen som lidelsefull partisan på lokal nivå. Det är fascinerande att just Reinfeldt under sin tid vid makten hutade åt Svenskt Näringsliv för att driva "särintressens" (Kräftan = särintresse, Vattumannen = all-inkluderande) trots att statsministern själv hade Solen i Kräftan i 11e idealhuset. Det vill säga, hela Reinfeldts viljekraft verkade för det mest extrema särintresset: att krossa den kollektivistiska svenska modellen och reducera varje svensk till en svag och isolerad individ (här uttryckte han sitt ascendenttecken Jungfrun, den antisociala individualisten som bara vill lämnas i fred att göra sitt arbete).


Debbie W-S har utifrån månascendenten samma oförmåga att bottna i sin själs intelligens som Anders Borg, också Solen i 8e. Det är här man måste föreställa sig människor som kanske talar dyrt och heligt om goda ting, men där handlingslivet - de faktiska gärningarna (Solen) - kanske inte alls ser ut som man skulle tro av deras känslouttryck (Månen). 

Skulle den här solpositionen gälla med den fysiska ascendenten är risken för "säger ett men gör ett annat" överhängande, precis som svenskarna lärde känna Anders Borg som låtsades kritisk och härjade på bankerna men sedan inte gjorde ett dyft åt saken eftersom det var kapitalismen han betjänade. Sverige var djupt inne i en förljugen härva under Alliansens åtta år, och tyvärr verkar det vara det permanenta tillståndet för svenskarna, precis som för de amerikanska Demokraterna som bär på svekfulla fickor av särintressen.

Till sist tror jag Debbie-kvinnans Venus är viktig eftersom den opponerar Månen. Men Venus ÄGS inifrån mörkrets och korruptionens 8e hus av Solen i Jord, så inte bara får vi "egenmäktighetssyndromet" i en rätt ful versionen, Venus urartar också från kärleksgudinna till hora och vad gäller solidariteten med de människor hon allierat sig med (7e allianshuset) ser man direkt vilken katastrof för Demokraterna hon är! Det är en synnerligen pervers själviskhet som utgår från denna Sol i Jungfrun, tecknet där viljekraften kanaliseras längsmed tanken om att "själv är bäste dräng". Här har vi en genomkorrupt medarbetare! 

Arbetsgivare: titta inte på era anställdas horoskop, risken är att ni inte vill behålla någon och att det inte går att hitta några bra ersättare. Det går tusen halvbakade själar på varje högt utvecklad, och de högt utvecklade har naturligtvis genomskådat civilisationens falska värderingar och gjort sig otjänliga för marknaden. Den antike kinesiske filosofen Chuang Tzü skrev mycket om konsten att göra sig oattraktiv för en ond överhet i syfte att inte drabbas av samma sjukdom. Resultatet av det synsättet blir tyvärr att världen förblir sig lik, och att även politiken får in fullständiga galningar, vilket jag inte tvekar att kalla Wasserman Schultz. Hennes blick är inte frisk, den är fanatisk, besatt! Googla och granska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar