Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 30 juli 2016

Aftonbladets kapitalism ren lyteskomik mot dem självaSchibsteds Aftonbluddret har verkligen en stab som ser ner på sina läsare! 

Antingen det, eller också är de själva så obegåvade att de inte kan föreställa sig att svenskarna numera lätt inhämtar gamla nyheter - sånt som AB försöker ta betalt för - direkt ute på nätet där skräpet skvalpar runt.

Jag mindes distinkt tjejen som gjorde "tio plastikingrepp på en dag" men som med alla obetydliga människor var namnet spårlöst borta. Bara att söka "10 surgeries in one day" och slippa AB:s försök till bondfångeri. Här kan man ta del av en annan, brittisk, skittidnings utförliga beskrivning av Heidi Montags alla operationer.

Den som är sjukligt intresserad av slask bör också gå tillbaka till den här bloggens tidiga inlägg om Heidi - från en tid då den inte riktigt bestämt sig om den skulle flörta med låga människor som göder sin dödliga lägre själ med smörja - även om syftet med astroanalys av banala nyheter alltid har som syfte att väcka människans upplevelse av att kunna förstå fenomenens underliggande principer... 

Här är Heidis horoskop i texten Stenbocken som offer för glamour - i februari 2010 ser jag att detta var heta nyheter. Fatta hur låg Aftonhoran är som försöker ta betalt för avdammad gammal journalistik! Ren klipp och klistra. Genant.

Bästa humorn på flera dagar presterade Linus Larsson i DN:Rubriken gjorde mig lycklig eftersom det mjuka ordet "dum" är roligt i sig och det Larsson säger är helt sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar