Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 juli 2016

Den själviska mördarstaden Austin TX

Apropå nya dödsskjutningar i Austin, Texas hämtar jag från sajten som tillhör stadsbiblioteket datumet för stadens officiella grundande. Detta horoskop ger en bra utgångspunkt för hela Texas mentalitet (en stat med dödsstraff och en vapenfetischism bortom det sjukliga).
Visst skulle man kunna tala olje och rikedomen hos stadens mer prominenta (Solen) medborgare - se bara Solen i fjärde tillslutna huset för de privata hemmen och hur Skyttens disponent (den stora förmögenhetens Jupiter) befinner sig i konjunktion med pengarnas Venus i 2a huset för egen ekonomi. Vilken fantastisk godhet och trevnad stadens mer privilegierade medborgare visar varandra! Men bara bakom hårdbevakade ytterdörrar.

Det är DET ANDRA i horoskopet som är det intressanta och som för andra gången på bara några dagar lyfter fram bloggarens velande om vilket som ger förutsättningar till den värsta psykopaten, kombinationen av självtjänande Jungfrun och hårdnackade individualisten Skorpionen eller Skorpionen med den ännu mer oförsonliga Stenbocken. I det här fallet behöver vi inte välja, kartan innehåller båda kombinationerna!

Och om jag oerfaret startade den här bloggen med en lovsång till vad hinduerna kallade en aspekt lika stark som konjunktionen - "den ömsesidiga receptionen" - har denna via praktisk granskning visat sig kapabel till verkliga hemskheter. Därför varningsfärgar jag rött på den ömsesidiga receptionen mellan Skorpionens och Stenbockens härskare, och minns att detta är ett tätt famntag mellan astrologins två NATURLIGT ONDA planeter våldets Mars och dödens Saturnus. Här är vi de galnaste av alla européer, cowboys som skjuter först och frågar sedan.

Apropå vapenfetischismen, se också Jamaicas horoskop med samma Jungfruascendent och extrema problem med vapen och besinningslös skottlossning på gatorna. 

Jamaica: Horoskop för framtida inbördeskrig? (maj 2010)

Min enda förklaring är att Jungfrun är osäkerhetens arketyp, stjärnan Spica i Jungfruns stjärnbild förklarades i antiken vara den "ensamma och oskyddade". Bloggens läsare har hört historien ofta nu, men den rimmar med att Jungfrun är i princip synonym med det sjätte huset, platsen där själen får sina vingar avklippta och människan upplever olyckor och fiendskap åt vilket håll hon än vänder sig. 

Eftersom kollektiva Vattumannen äger sjätte fientliga huset blir (som vi såg av Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldt, social demokrati och all form av kollektivism den svurna fienden), och i Texas horoskop har vi en "demonisk förstärkning" av Vattumannen som fienden via Rahu. Denna Rahu förstärker alltså ägaren Saturnus som är Döden. 

Austin och hela Texas har alltså sin egen mordiskhet som sin värsta fiende, och eftersom Saturnus också äger det femte huset för "tursamhet" och ledarskap uppstår den kuriösa situationen att den här stadens befolkning ser vapen och dödande som något gott. Detta kan vara ett av helvetena på jorden dit riktigt usla själar skickas till återfödelse, en slags barnhage där de får mörda och berika sig tills själen helt enkel ledsnar på sina egna oskick och söker sig andra utmaningar i zodiakens bilderbok på vägen till verklig mänsklighet.

Döden på Medelhavet och ingen fast mark under fötterna"Vi genomlever ett skamligt kapitel
i Europas historia när vi inte ens
kan behandla folk som människor"


Det kan tyckas hjärtlöst att granska den här tidningsrubriken i söndagens The Independent astrologiskt. Men frågan är om det inte är ännu värre hur medierna samfällt tiger om den verkliga boven i dramat: det är kapitalismen, vårt underliggande system, som gör oss till dessa hjärtlösa monster som flyr in bakom Fort Europas murar och ser båtarna sjunka där ute på redden. Den skuldtyngda journalistkåren orkade inte höra Åsa Romson likna Medelhavet vid får tids Auschwitz utan piskade genast upp ett drev som drev henne bort från politiken. Förstå vad dessa journalister kommer att möta för öde när de en dag gjort sitt på jorden!


Det kan upprepas många gånger: dödligheten i tiden är påfallande. Liemannen Saturnus i sitt passande habitat, dödens Skorpion, fick nyligen besök av olycksplaneten Mars, Skorpionens herre. Men Mars fungerar mer som ett sting eller en trigger av djupare liggande problem, så det är typiskt att tidningen börjar rabbla siffror just nu när Mars ändrat sitt extremdefensiva negativa hemtecken och blixtbelyser den gränsdragande och snåla Saturnus som sugit all generositet ur välviljans Jupiter i ledarskapets Lejon.

Varför förra oktobers "rekord" med 3000 drunknade flyktingar förväntas bli bräckt under 2016 kan ha att göra med att överdriftens och girighetens demon Rahu i år backade sig in från Jungfrun till Lejonet. Givet den kväsande Saturnus blir därför Jupiters och Rahus budskap det motsatta: den demoniskt överdriven brist på välvilja från Lejon-ledarna inför det mörker som Skorpionen av evighet är bestämd att representera.

Vid just den här ögonblicksbilden av enbart de tyngre och ödesskapande planeterna ser man att Mörkrets (demonins) kvalitet är total. Alla faktorerna befinner sig inom begärets kvalitet Tamas och typiskt nog är det landbacken (Oxen) i dess mest insiktslösa och kroppsligt etnocentriska version som saknas i Mörkrets storkors (ur de drunknande flyktingarnas perspektiv). Flyktingar flyr från ett land som inte längre är deras men kommer inte fram till något nytt. Det är vad detta "snapshot" säger...

Båda sidor är således lika goda kålsupare: lycksökarna som med fara för sitt liv drivs av själens lägsta kvalitet söka ett bättre liv i Europa och då européerna som drivs av samma förkastliga låga närighet - men nu via sitt kapitalistiska system vilket degraderar och skuldbelägger envar i Västeuropa. Den här skörden själar kommer att gå direkt till helvetet när de är klara med sitt västerländska vällevnadsprojekt, sina husinredningar och överflödiga turism över hela världen!

Notabelt är att även sedan Jupiter gjort sitt år i Lejonet och vandrar vidare till Jungfrun (i Lejonet 15.07.2015-11.08.2016) dröjer nytillkomna och alltid retrograda Rahu i tecknet så att Saturnus även fortsättningsvis kommer att koppla strypgrepp om alla Lejon - ledarskap, rika och välbeställda (och t.o.m. vanliga kreativa artister).

Här är Saturnus 270-gradersgrepp om Rahu-Lejonet i tid:

30.01.2016 - 26.01.2017
...så följer en respit pga. Saturnus tillfälligt retrograda rörelse innan det uppstår en liten "slatt" av samma sak:
22.06.2017 - 18.08.2017


Att kommentera "Guds handskrift på himmelen" är således inte alls hjärtlöst utan tvärtom nödvändigt eftersom det är det sekulära, kapitalistiska samhället som i sin handlingsförlamning nu i princip erkänner sin skuld och abdikerar. Härifrån väntar bara barbari och inbördeskrig i väst. De "1 procenten" kan alltid förflytta sig när det börjar bränna (och deras tillgångar flödar trådlöst till vilken plats som helst i denna världen). 

De onda överherrarnas lakejer, politikerna och mediefolket, tävlar i underdånighet i hopp om att få komma med på någon av livbåtarna när västvärlden går under... Det är kanske därför flyktingkatastrofen blir en olycka för mycket, västerlänningen har just börjat inse att hans livsstil och dagar är räknade och att ingen kapten finns tillstädes för att radikalt styra skutan bort från rovkapitalismen.

Erdogan gör helt rätt i Turkiet just nu. Demokratin var alltid en chimär som oligarker dinglar framför nästan på de enkla människorna och USA:s inblandning i det nyliga kuppförsöket högst troligt. USA är känt för destabilisering av just detta slag för att säkra eller utvidga sin maktsfär. De ville ha inte bara ha åtkomst till mespropparnas Sverige och de baltiska staterna utan även ringa in Ryssland från den östeuropeiska flanken. 

Syfte: att inte tappa initiativet när den Nya Sidenvägen nu växer fram! Men om detta har jag sett andra sajter (även i Sverige) skriva mycket mer initierat än jag klarar. Men det är svårt att missa den röda sträckningen på kartan nedan. Den indikerar det ekonomiska bältet och löper...rakt igenom Turkiet. USA är den Store Satan! Och visst verkar Erdogan ha rätt. USA sökte avsätta honom och inrätta en betydligt mer USA-vänlig marionettregim, på sitt tröttsamt förutsägbara sätt.

Ett av få skäl att läsa DN

Den politiska journalisten Nathan Shachar har stram och subtil stilistik av bästa sort. Tills DN ställer hans material bakom lås och bom - "prenumerera eller ge dig av från vår mark" - alternativt besinnar mediernas ansvar för allmänhetens fortbildning bortom kapitalistisk närighet, kommer jag att fortsätta låta mig berikas av hans föredömliga och lärorika texter. Nu senast en snabb men ovärderlig rekapitulation av vad som fick känslorna mellan USA och Turkiet att surna till och möjligheten (mycket trolig!) att USA återigen i det turkiska kuppförsöket är ute med sin destabiliseringspolitik för att härska och kontrollera världen. Det är en riktig skurkstat svenskarna dyrkar!

Nathan Shachar skulle naturligtvis inte hålla med, givet att han född Mats Ahnlund med en judisk mor, delar sitt folks underdåniga tacksamhet till USA för deras intervention i Andra världskriget och Hitlers gasande och kremerande av judar i industriell skala. 

Hans val av namnbyte för att återknyta till sin judenhet är intressant och mycket troligt ett val gjort i full medvetenhet om den mening bloggaren tycker sig se här:

NATHAN "han (Gud) ämnar ge"
SHACHAR "gryning", som i 19e kapitlet av 1a Moseboken:

Vid morgongryningen manade änglarna Lot och sade: "Stig upp, ta din hustru och dina två döttrar som är här, eller du kommer att sopas bort vid stadens bestraffning."

Staden var förstås Sodom, härjad av grasserande homosexuell omoral, och ingen kan blunda för den bestickande parallellismen mellan Hitlers utrotning judarna och Guds bestraffning av sodomiterna i vad som nästan ser ut som en terrorismens bombdetonation som fick den urspårade staten att gå upp i rök.

Nathan Shachar är uppenbarligen, han också, märkt av sitt folks öde under Andra världskriget och namnet tycks taget i apotropaiskt syfte, dvs. som en magisk trollformel för att skydda namnets bärare från ont. Kanske till och med en vädjan om att få bli väckt av ängeln i gryningen före Harmageddon för att hinna ta sig och sina närmaste från den utdömda zonen... Nathan Shachar är, av sitt namnbyte att döma, övertygad om Mellanösterns undergång i deras version av nordbornas Ragnarök.


Skribentens horoskop understryker det globala brännoffret i dess arketypiska realitet. Det är den egna etniciteten (Månen) och Jupiter (Guds vilja) i Fiskarna, det universella (och inte längre individuella) Vatten-tecknet för syndernas rening. Gud renar marken från sodomiterna - och sodomin - genom att jämna staten med marken, Hitler föreställde sig att han befriade sitt expanderande "tusenåriga rike" från underlägsna människor, och i Nathan Shachars val av vuxennamn ser man det implicita medgivandet att detta är Guds väg med människan. 

Den judiska Bibeln innehåller samma budskap: Gud straffar om och om igen sitt folk under historiens gång för deras ständiga avfall från den rätta och gudfruktiga vägen. Den här bloggen har åtskilliga gånger pekat ut Huset Bonniers som en styggelse för Gud, då en allt mer frenetisk dans - en dödsdans - kring Guldkalven är det utmärkande för detta Hus i slutet av den marknadsliberala era som föregår världens sammanbrott (som ur mellanöstligt perspektiv kan vara Harmageddon). 

Det skulle förvåna mig om inte Shachar är plågsamt medveten om sin arbetsgivares orientering. För skulle namnbytet vara gjort som enbart en sekulärt kulturell gest, är det blasfemi mot den judiske Guden och han hör hemma i brännugnen för detta svek mot den verkliga Saken.Till förståelse av kartan:

Universell syndarening via Fiskarna och den allomfattande (expanderande) Jupiter i syndens element Vatten - bara i Fiskarna renas den onda vegetativa (profithungrande) själen eftersom detta är enda platsen där Vatten och Sattva guna möts i den låga vattenvärlden. Gud/Zeus/Guru/Jupiter är en sattvisk planet som öppnar både sinnen och medvetanden, och skribenten har som synes en föreställning om en global spridning av detta vatten: Kommunikatören (ängeln/budbäraren!) Merkurius i expansiva Skytten ÄGS av Jupiter som i sin tur omhuldas av den etniska Månen. Shachar känner sig som en i diasporan!

Detta är fenomenala, närmast oslagbara omen om ett sinne redo den sista tvagningen före gudablivandet. Men nionde huset för lyhördhet mot det gudomliga samvetet eller morallagen som styr världens gång (den universella dharman), innehåller synbarligen ett smolk i bägaren. Solen i Skorpionen visar att Nathan Shachar föreställer sig som ett Guds barn men på ett tragiskt simplistiskt sätt: Solen (själen) i Skorpionen ÄGS av jorden (ha erets), syndens tecken, där synd innebär att "missa målet", förfogas av vålds- och olycksplaneten Mars i materialistiska Jord-tecknet Jungfrun - jordens brukare.

Men här gör nu defaitismen (martyriet) entré: Shachars Mars - själva basen för hans materialistiska fantasi om att vara av judisk börd (minns att det är fantasins Måne vi utgår ifrån), körs över av Döden själv via den kraftfulla konjunktionen mellan Solens disponent och tidmätaren och avgränsaren Saturnus. Denna Saturnus befinner sig (fastän ånyo i det psykiska universum som föregår själens födelse till en enskild fysisk kropp), i sitt världsligt starkaste läge i väster, där exempelvis Solen varje dag skördas vid solnedgången. 

Även den här konjunktionen ingår förstås i Shachars psykiska medvetenhet så att redan en nybörjare i astrologins teckenlära kan ana att det är Förintelsen som avses när Döden tar kontroll över disponenten till den själsliga identitetens Sol. Att jag introducerade kopplingen till Landet (Israel) var för att antyda hur falsk dagens judenhet är i sin tilltro till den sekulära staten Israel. Landet kommer att förintas, att döma av det horoskop vars själva subjekt har en identitet (Sol) subliminalt påverkad av Satan, och någonstans ser det ut som att Nathan Shachars födelsehoroskop inser och ödmjukt fogar sig i den högsta viljan, den vi tack vare hans sällsynt renade sinnelag (Månen+Jupiter i renat vatten) kan skönja genom 9e dharma-huset. 

Bästa läsare, detta är inte astrologi för smutsiga materialister. Bloggen har sedan länge avslutat det tidiga arbetet med att nyfiket utröna huruvida den sideriska zodiaken (från Babylon) berättar en sannare historia än det misshandlade stycke som grekerna släppte ifrån sig till väst. 

Det här inlägget exemplifierar istället astrologin som verktyg för att se lite djupare in i tillvarons mysterier. Astrologins abstrakta symboluppsättning får kött på benen först när den sätts i samband med ett verkligt livsöde och i det här fallet är både karta och individ så särpräglade - Shachar grep mig för flera år sedan som den bästa skribent DN har turen att få publicera - att den judiska frälsningshistorien i tiden tydligt kan ses lysa fram här, på samma sätt jag konstaterade att Pride-generalens sällsynt svarta himmel sannolikt inte är typisk för hbtq-horoskop men mycket passande för den som tar befäl för att sprida Sodoms levnadsmönster i Sverige.


PS. Defaitism/martyrium, här tillskrivet den "krigströtta" (pga. Saturnus närvaro) Mars, brukar normalt tillhöra Fiskarnas tecken. I det här fallet gäller tydligare än någonsin den hinduiska tanken att opposita tecken i någon mån påminner om varandra och återspeglar varandras kvaliteter. Ska man vara petig kan defaitismen kopplas till Jungfrun eller det sjätte huset - tecknet har en osedvanlig förmåga att gå med öppna ögon rakt in i olyckan. Martyriet (vittnesbördet) sorterar då under till Fiskarna som ger hals när skadan redan är skedd och vittnar om det skedda

Shachars Måne med Jupiter indikerar definitivt en chassidisk fromhet och det är närmast ofrånkomligt att inte spekulera i att han är en av de själar som följer BLODETS VÄG snarare än att ha förvärvat frisjälens status. Det skulle förklara varför identitetens SOL är knuten till historiens och tidens herre Saturnus/Kronos, av de gamla romarna hånfullt kallad "judeguden". Judarna utmärkte sig för sin besatthet av sin egen kalender, sin sabbat, och kontrasterade däri skarpt mot hellenismens mer metropolitiska sätt. 

Fastän kanhända en nivåsänkning och en linslusens sätt att till sist förstöra ett annars "rent" inlägg (sant mot Himmelen), vill jag påminna om mitt första möte med Dödahavsrullarna i engelsk översättning och hur Saturnus/Stenbocken stod på himmelen den dagen (horoskop här). Fastän ett tidigt inlägg och enklare i analysen framträder den legalistiska kontroll och repression Saturnus-i-Stenbocken utövar mot Solen-i-Skorpionen - Skorpionen indikerar här resistans och motstånd mot att låta sig uppslukas av döden. Detta kan läsas som att basen för textsamlingen bottnar i den extrema nationalism som då rullarna gömdes övergått i ett vilt uppror mot sin tids USA, ockupationsmakten Rom. Upproret misslyckades men den här 5000 invånare starka gruppen av rättrogna judar förändrade världshistorien på gott och ont. Utan dem hade t.ex. aldrig skrönan om "den vandrande juden" kommit till.


Se även: Dödahavsrullarnas horoskop (nov 2010)


lördag 30 juli 2016

Aftonbladets kapitalism ren lyteskomik mot dem självaSchibsteds Aftonbluddret har verkligen en stab som ser ner på sina läsare! 

Antingen det, eller också är de själva så obegåvade att de inte kan föreställa sig att svenskarna numera lätt inhämtar gamla nyheter - sånt som AB försöker ta betalt för - direkt ute på nätet där skräpet skvalpar runt.

Jag mindes distinkt tjejen som gjorde "tio plastikingrepp på en dag" men som med alla obetydliga människor var namnet spårlöst borta. Bara att söka "10 surgeries in one day" och slippa AB:s försök till bondfångeri. Här kan man ta del av en annan, brittisk, skittidnings utförliga beskrivning av Heidi Montags alla operationer.

Den som är sjukligt intresserad av slask bör också gå tillbaka till den här bloggens tidiga inlägg om Heidi - från en tid då den inte riktigt bestämt sig om den skulle flörta med låga människor som göder sin dödliga lägre själ med smörja - även om syftet med astroanalys av banala nyheter alltid har som syfte att väcka människans upplevelse av att kunna förstå fenomenens underliggande principer... 

Här är Heidis horoskop i texten Stenbocken som offer för glamour - i februari 2010 ser jag att detta var heta nyheter. Fatta hur låg Aftonhoran är som försöker ta betalt för avdammad gammal journalistik! Ren klipp och klistra. Genant.

Bästa humorn på flera dagar presterade Linus Larsson i DN:Rubriken gjorde mig lycklig eftersom det mjuka ordet "dum" är roligt i sig och det Larsson säger är helt sant.

Ljusets kvalitet kan inte hjälpa sig, försvarar allt och alla

Utifrån det intressanta fyndet att Pride-manifestationens "general" var djupt sjunken i Mörkrets kan vet vara intressant att se hur hans vedersakare - bloggaren - ter sig utifrån läran om de tre gunas. Men även hur den alltid politiskt korrekta Margot Wallström tecknas. 

Jag ger inte mycket för att hennes följeslagerska Isabella Lövin skulle ha gjort något mer än underteckna det EU-färgade direktivet i AB att "Sverige måste höja rösten i HBTQ-frågor" (som vi inte redan skränade värst i världen om detta). Det här luktar internationella Margot Wallström hela vägen.Hur bestickande hennes materialistiska hunger än är i verkliga livet, ser horoskopet ur perspektiv av "själens tredelning" upplyst ut, eller hur? En riktig fröken Duktig, ett världssamvete av det där präktigt självgoda svenska slaget!

Varför hon tar offensiven för att försvara den andliga degeneration som HBTQ representerar tyder på att det är något sjukt med Wallströms himmel, och förklaringen är förstås att hon är en sekularist som inte ens inkluderar det verkliga mänskliga perspektivet utan enbart ser till den jordiska människan. Venus i slutet av Vågen kan mycket väl vara horoskopets atma karaka och indikera hennes djupaste åstundan. Det betyder i Vågens rajasiska tillstånd att hon är en politiker som jagar ära och pengar enligt Platons analys i Staten av de tre nivåerna. Båda de sattviska tecknen dras ner i kvalitet av att deras härskare befinner sig i Vågen tillsammans med den naturligt tamasiska Saturnus. 

I Vågen måste man dock minnas att Saturnus är upphöjd så att vågskålarnas jämvikt eller jämlikhet står högt på programmet - särskilt som Venus är hemma i sitt eget positiva tecken. För Margot Wallström är frågan mycket enkel och har inget alls med själen att göra: hon vill se jämlikhet mellan alla medborgare, punkt slut.

Och vem kan invända sig mot en så ljusblå och närmast överjordiskt tjusig fantasi? Platon avslutar Staten med att förklara att hans Idealstat faktiskt bara är ett mönster uppe i himmelen, men inget som kan genomföras på jorden. Här i världen kan mänskligheten i sina bästa stunder förverkliga den aristokratiska staten, där de bästa lämpade leder samhället till fromma för även de solkigare själarna, till och med homosexuella och deras onämnbara driftsliv.

En snabb jämförelse mellan Wallströms och bloggarens karta visar hur mycket renare som själ - men också mindre realistisk - politikern är! Observera att detta till skillnad från Wallströms är ett "äkta" horoskop som markerar hur kvaliteterna yttrar sig i verkliga livet. Politikerns karta _kan_ överensstämma med individens verkliga handlingar, men det vet vi inte (annat än i backspegeln, genom att jämföra livsgärningen med kartan).


I snabbkollen av Pride-generalens mörka karta var analysen ganska utförlig, och den här kartan förtjänar också en djupare granskning än att bara räkna antalet planeter i var och en av kvaliteterna. (Se även detta inlägg för länk till det viktiga stycke i Platons Staten som flera blogginlägg utgått från.)

Är den här bloggaren då en äkta LJUSÄNGEL? Lufttecknet ägt av den merkuriska budbäraren (aggelos, ängeln) stiger ju i öster, och dessutom med Månen, denna bägare eller detta sinneskärl som har förmågan att både rena och förorena bäraren beroende på vad man tillåter kärlet att fyllas med. Det är samma här som hos Margot Wallström, fast på ett högre evolutionsplan. Medvetenhetens Sattva guna visar Luft-elementet i dess mest förfinade uttryck. Början på historien om en verklig Guds utsände med andra ord!

Men den orange gölen i mitten gör genast slut på den möjligheten - den oscillerande och lidelsefulla mellankvaliteten Rajas huserar Merkurius (som för övrigt själv är en rajasisk planet) och detta drar ner intrycket från något gudomligt till något mer passionerat och mänskligt felbart. 

Emellertid låter den kända födelesetiden oss veta att Merkurius verkar genom härskarskiktets femte hus som också är sektorn för allmänt resursfulla och kreativa naturer. Merkurius är dessutom atma karaka - själen VILL med passion kommunicera om vad dess sinne nu uppsnappat om skillnaderna mellan medvetande (Sattva) och medvetslösa fixeringar (Tamas). 

Den här bloggaren skulle aldrig komma på tanken att som Margot Wallström bara se idel gott, gott, gott i allt och alla. Bloggaren är tack vare sin läromästare, den naturligt mörka Saturnus mittemot psykets Måne något av en dyster realist. (Hur skulle man annars hitta fram till det österländska konceptet om hur handlingar/karma driver hela världssystemet och tvingar själarna att om och om möta konsekvenserna av sina forna nedstiganden i världen?)

Den barska och världsvana senioren Saturnus står stark och står i Ljuset (Sattva) men disponeras eller förfogas av en mörk placering. Saturnus ägs av ingen mindre än sin motpol, godhetens, religionens och filosofins Jupiter! Men tyvärr har Jupiter fallit i händerna på Olyckan och Fienden - den ligger i 6e huset. 

Och här ser vi nyckel till hela bloggens budskap: antikens filosofi har förfulats, förnekats och hånats av samtidens penningkramande materialister och satanister till den grad att den här bloggen är en av de få vattenhålen i Sverige där Verkligheten (bortom politikerjidder om sysselsättning och att vara en lönsam medborgare) adresseras. Visserligen, och detta är astrolog på mycket avancerad nivå, så neutraliseras den mörkerskapande källan till Jupiters dystra belägenhet genom att Solen bränner (dödar) den tamasiska Mars för att sedan själv gå i spinn i en ömsesidig reception med sin mörkt placerade härskare Venus. Genom olyckor i kärlek i detta liv väcktes den här bloggarens förmåga till tidigare liv-minnen! Det har hänt i tre relationer och stämmer häpnadsväckande väl med horoskopets "inre dynamik".

Allt detta betyder nu inte att bloggaren är "självförverkligad". Tvärtom, horoskopet är ur de tre gunas perspektiv rätt medelmåttigt, lite av varje och med ett speciellt frågetecken för Solens förmåga att snitsla sig en framgångsrik bana i livet. Den ömsesidiga receptionen med sin härskare i mörka Lejonet visar hur han har närmast självdestruktiv passion (kanaliserad genom det tredje kommunikationshuset - den här bloggen!). 

Solen (intelligensen), via tät konjunktion, "bränner" som sagt åtminstone bort den direkt våldsamma Mars. I ett tidigt livsskede innebar detta total vapenvägran och statens bestraffning i formen av fängelse. (Fängelserutinerna med t.ex. fångdräkt är statens sätt att som hämnd för den påstådda förbrytelsen "döda" individualiteten - den stolta Sol som betecknar själens individualitet - denna uppstickare som haft mage att hävda ett synsätt på kant med regelverket i dennes samhälle.)

Det är därför uppenbart att man inte kan ta de tre gunas alltför hårt - i en simplistisk jämförelse med Platons text om samhällets förfall från ren (gudomlig) medvetenhet ner till tillstånd till och med vansinnigare än demokratin. Den som vill kan naturligtvis söka skriva om Pride-generalens horoskop enligt samma resonemang som bloggaren just tillämpade på sin egen karta. Jag menar dock att det inte låter sig göras.

Ett är säkert: astrologin målar tavlan i så många lager att den tredelade själen (eller den svårbegripliga mixturen av de tre gunas) bara är en lågt liggande tonalitet. Livsödet tar till stor del form på en annan och mer konkret nivå och här krävs födelseklockslag för att kunna studera de 12 husen. I Pride-generalen är dock kartan så mörkt stämd att en känd födelsetid inte skulle ändra bilden värst mycket. (Jämför med jag sade om den "predestinerade" EU-politikern som låtit sig köpas av den smutsiga bilindustrin. Rundgången som inbegrep de viktiga Sol och Måne i det horoskopet var oroväckande.)


Margot Wallströms passion för Jungfruns fakta och åter fakta (en låg form av medvetenhet men dock sattvisk den också) och nästan sjukliga begär efter materiell komfort i sitt eget hem (Jupiter i Kräftan och hetsad av Mars och äregiriga demonen Rahu) låter oss anta att hon kanske inte är fullt så ljusavgivande som en snabb blick på kartan låter antyda. I Platons termer en själ någonstans mellan timokraten och oligarken - intresserad av heder och ära men också av pengar. Och det är återigen astrologins kompletta verktygslåda som möjliggör justeringar av den rätt simplistiska guna-betraktelsen.

Pride-generalens mörka skuggaStockholm Prides nuvarande "general" har sina femton minuter i AB då han får mörklägga frågan om eventuella extra polisinsatser i samband med paraden genom Stockholm. Eftersom ett av bloggens nyliga inlägg var så viktigt, den skickliga tolkningen av Edward Urwick från 1920 som spårade den indiska läran om de tre kvaliteterna i Platons mest kända verk Staten, kan det passa att som avslutning på denna Skammens vecka se hur festivalgeneralen själv stämmer in med det mönster där Sattva representerar godhet och medveten insikt - dvs. positiv karma, medan både Rajas och Tamas står för negativ karma som binder själen hårdare i den lägre verkligheten.
Se: Platon om demokraternas degeneration
och några preciseringar i: Visselblåsaren som borde ha omyndigförklarats

Först bara ett ord om det några år gamla fotot på "generalen". Det är i mina ögon ett extremt olyckligt miljöval när han med en feminin knyck på nacken väljer att posera inne på en av toaletterna på Stockholms krogar. Jag har sett flera av dessa könets avlastningsställen dekorerade med gamla tidningsklipp men aldrig ute i själva lokalen. Och kopplingen till ett snabbt rövknull på toa för den allra sjukaste delen av homosamfundet ger sig naturligtvis direkt. Jag tror både fotoobjektet och fotografen är mycket medvetna om att detta är en homosignal som de sänder ut. Tillskriv (den hetero) bloggaren en extraordinär förmåga att tolka signaler som gör den här kopplingen. 

En utsocknes skulle inte förstå detta speciella tecken på att vi nu har att göra med de verkligt skadade själarna på jorden, de som kanske hellre borde omyndigförklaras och ges ett lättare liv än behöva förnedra sig i samhället, på toaletter och i parader. De har en psykisk eller själslig skada och ju snarare samhället når tillbaka till den insikten dess bättre. Det finns psykologiska sätt att komma till rätta med gayiga fasoner så att samhället inte i värsta fall behöver bekosta dyrbara könsoperationer på dem som har de mest störda psykena.

Platon-kännaren Edward Urwick såg distinkta paralleller mellan Samkhya-kosmologins tre gunas och Platons beteckningar för den tredelade själen. Den jämförande religionsvetenskapen var lite väl pigg på att dra paralleller runt den tid då han skrev (1920) varför disciplinen Comparative Religion hamnade i vanrykte. Men hans tanke är verkligen suggestiv och ger ytterligare dimensioner av en bild som bloggen gärna och ofta upprepar, dubbelexponeringen av da Vincis människa och de platonska termerna för den tredelade själen, Nous (intellektet), Thumos (det vilda hjärtat) och Epithumia (det andra, som vidhäftar det vilda hjärtat - dvs den hungrande och begärsfulla Vegetativa Själen som enbart söker fortplantning - kalla den libido eller sexdrift).


Tidigare har jag påpekat hur de fyra cirklarna (bilden från David Fidelers matnyttiga Jesus Christ Sun of God) inte samtidigt kan illustrera de fyra elementen och den tredelade själen. Beroende på vilket man fokuserar måste tågordningen för Eld och Luft kastas om. Ur perspektiv av själen hamnar Jord-elementet - 100% objektifiering i det materiella - utanför. Materien är, ska vi säga dess exkrement, eller kanske hellre ytskiktet av den bottenlösa Ondska (eller rena materia) som inte längre är medveten om att den bara är själens projektion utan inbillar sig att den är det verkliga och själen bara en barnfantasi! 

Platons medvetandeidealism håller naturligtvis fångarna i den materiella grottan för att vara närmast overkliga och de som tagit sig upp i Ljuset som de som efter denna heroiska självdisciplin vunnit VETSKAP att de är eviga och existerande. Dessa upphöjda själar återvänder enligt Platon sedan ner till grottan igen för att också de är bundna av omsorg med alla de fallna och medvetslösa själarna. "Alla måste räddas" om det så tar till universums (eller människosläktets) sista dag.

Med denna enkla skiss (och tidigare inlägg om de tre gunas) låt oss nu studera Pride-generalens födelseomständighet:
Jag har avsiktligt lagt säkert 80% av bloggens innehåll på förskolenivå - den är ju skriven på svenska. Man behöver knappt vara läskunnig för att se hur dominant mörkrets och begärets kvalitet är i det här horoskopet. Färgblandningarna följer med ett undantag en strikt logik - det är tecknets planetära härskares egen position i de tre självnivåerna som växer ur tecknets centrum. Således kan vi se att homoförespråkarens enda sattviska medvetenhet rör sexualiteten (Mars) och att det är MÖRKER eller syndfull avvikelse från själens mål han vill tala om och legitimera (även kommunikationens Merkurius synliggör det underliggande tamasiska mörkret).

Att det passionerade hjärtat Rajas SER UT att vara fylld av medvetenhetens Sattva lurar ingen som granskat HELA kartan. Dessutom är Väduren, fastän själv rajasisk och passionerad, i grunden bara ett bara av den essentiellt tamasiska Mars - dvs Barnets arketyp är resultatet av den låga och instabila sexualdriften. Höga själar har slutat reproducera sig och de återvänder till jorden via föräldrar bara för att det är enda möjligheten att verka inom det mänskliga släktet.

Undantaget från färgblandningen kan läsaren själv se om han/hon känner till planeternas härskarlägen. Det finns två renodlat tamasiska tecken, Vattumannen och Skorpionen, vars härskare Saturnus och Mars - astrologins båda "naturliga" illgörare logiskt nog också båda är tamasiska. Eftersom Saturnus här befinner sig i mörka Skorpionen är Vattumannen "becksvart" (eller grådaskig). Men varför har jag inte velat släppa in en gnutta gul medvetenhet i Skorpionen - dess härskare Mars låg ju i sattviska Skytten, ett tecken känt för att vilja predika ett evangelium för massorna, vilket det än är? 

Frågan har egentligen redan besvarats: denna aktivism, denna sexualdrift i Skytten är så oren den kan bli. Skytten är en ljusets zon men vid denna tid så besmittad den någonsin kan bli. Det är som om helvetet äter kosmos i bakhasorna - se föregående inlägg med hunden som biter Tarot-kortets Dåre i skrevet! Det är som om Avgrunden och helveteshundarna är på väg att anfalla och slutgiltigt krossa den sanna och medvetna verkligheten med sin sjuka och bakvända soppa. 

Här, via födelsehoroskopets allra mest generella nivå, är då tecknet på att exakt rätt själ - en sorglig och djupt fallen själ - är Pride-veckans perfekta härförare! En insiktsfull människa hade aldrig åtagit sig den uppgiften.

"Samspelet" mellan Vattumannen och Skorpionen hade utifrån läran om de fyra elementet givit oss ett präktigt "socialt utanförskapssyndrom" - just som de 3% hbt-skadade människorna säkert upplever sina liv - själar som inte ens har frid i sina egna värdkroppar. Men med Platons (och hinduismens) lära om själens tre våningsplan ser vi nu hur perfekt den sociala utmobbningen bekräftas av individernas egen själsliga struktur. Det är deras inre mörker som får majoriteten att förskjuta dem! De har dålig karma med sig in i detta liv och de kommer knappast att förbättra den genom att predika att de är normala som vem som helst. Detta är bara satanism, Den Onde som söker förklara att det svarta egentligen är ljus. 

Jag säger inte att de tydligt tamasiska horoskopen indikerar djävlar eller demoner (vilket hinduisk uppfattning faktiskt säger, om man tar den bokstavligt), men väl att Tamas guna indikerar att de slutat tänka intelligent. Att det inte är någon mensa-medlem som leder Pride-manifestationen hör man av hans mångordiga svammel i AB: 

"Det är en otrygg omvärld och då måste det vara så att vi står upp mot det och snarare visar att det är viktigt att stå upp för människors rätt att vara vem man vill." 

Så låter en fullständigt mörklagd människan utan en suck om varför han blivit som han är. Bara filosofi och reinkarnationsläran kan kasta ljus över var på sin långa väg dessa själar spårade ur.

Och vad säger detta om världens tillstånd att samma likgiltighet för de kosmiska lagarna råder i hela det sekulära västerlandet? Det ser mig att något stort kommer att hända i världen. Mörkret och okunskapen alstrar just nu motreaktioner som vi tolkar som "terror" men som egentligen är människosläktets urspårning och dess försök att legitimera sin urspårning som får det mänskliga kosmos att kränga vilt åt alla håll.

Skulle nu alla hbt-horoskop ge ett lika tydligt besked i termer av enbart de tre kvaliteterna? Troligen inte, men alla homosexuella har heller inte känt Mörkret driva dem till att bli dess banerförare! Det är mycket typiskt att här hitta ett närmast övertydligt exempel på den ålderdomliga vishet som de homosexuella vägrar att lyssna till eftersom de sjunkit så lågt i medvetande att de inte ens förmår lyssna till sin själ som kunde ha beskrivit för dem i vilket tidigare liv det gick snett...

Visselblåsaren som borde ha omyndigförklarats
Vilket tragiskt fall Wikileaks-läckaren Bradley Manning visade sig vara! Som transsexuell i själva verket ett perfekt exempel på varför det sekulära västerlandet begick ett misstag när de lyfte sjukdomsstämpeln och normaliserade rätten att patologisera i det fria - vilket vi ser i formen av bl.a. årligt återkommande Pride-festivaler.

Får syn på en artikel i The Guardian som berättar att den amerikanska landsförrädaren som avtjänar ett 35-årigt fängelsestraff under sommaren försökt begå självmord och nu riskerar ytterligare pålagor för detta. Till den soppa denna debila människa rört in sig i ingår förstås det pågående könsbytet!

När jag såg fotot på den till kvinna sminkade unga mannen sökte jag efter ett matchande foto på Chelsea Mannings tidigare liv som Bradley. Och frågan är om vi inte har att göra med en sinnessjuk linslus eller en patologisk uppmärksamhetssökare! Det är uppenbart att kvinnofotot är arrangerat i full medvetenhet om en äldre publicerad bild på honom som rakad militär. Kanske är Manning så ointelligent att han inte ens fattade själv när fotografen bad honom posera i en bilkupé (våra kroppar är som kupéer i förhållande till fordonets förare själen). Eller också samtyckte han till reprisen med ny "gendervinkel".

I nästa ögonblick blir jag medveten om hur lustigt slumpen (eller det undermedvetna) för en från ämne till ämne. Kvar på webbläsarens flikrad ligger den föregående musikartikel jag läste och som utifrån artikeln om Chelsea Manning plötsligt får en ny innebörd: I'M A FREAK, BABY.Det är nu jag blir verkligt intresserad av det manningska horoskopets förmodligen rejäla dissonanser. Ett minne att kartan redan kommenterats, visade sig falskt. Det var en extremt homointresserad svensk journalist som åt Manning med sina ögon som jag kommenterade 2011 och noterade skribentens fallenhet under lidelsens eller passionens kvalitet Rajas. 

(Se det viktiga inlägget om Platon i relation till de hinduiska tre kvaliteterna - en sannare men mer sorglig anklagelse mot västerlandets dekadens går inte att hitta i världslitteraturen.)

Eftersom vi fallet Manning uppenbarligen har att göra med en utagerande och obetänksam natur kan det passa att diskutera kartan utifrån perspektivet Surya lagna, solascendenten - minns att detta är Sideriska siktets lätt idiosynkratiska bruk av hinduisk astrologi. Förfaringssättet är dock grundat i logik och inte lösa fantasier, det är för sitt HANDLANDE vi känner igen namnet Bradford Manning. Därmed blir viljekraftens och handlingens planet Solen av stort intresse för den som utifrån det redan inträffade söker förstå sig på hur astrologins tecknar dispositioner.
Vi ser hur den utagerande Solen omedelbart råkar i trubbel genom den tajta konjunktionen med sin värsta fiende, Saturnus - också känd som "själens form". Men "själens form" är ett lurigt begrepp eftersom merparten nog skulle gissa att här avses själens yttre form, dvs kroppshyddan (och dess biologiska könstillhörighet).

Och detta är korrekt - för de fallna själar som inte längre ens är medvetna om att de är själar i kontroll av en "bilkupé" eller åtminstone tillräckligt pålästa för att förstå att antikens skarpa tänkare alla kom fram till samma slutsats: att själen (mänsklig själ eller djursjäl) bär på en gudsgnista som således är en dold INRE FORM. Platon skulle ha sagt "den här själens gudomliga, underliggande Idé) och djuppsykologen Jung "själens arketyp eller förlaga". De talade om samma sak. 

Platonist var också den begåvade biologen Rupert Sheldrake som med sin teori om "morfiska hågkomster" som förklaring till arternas konstans gjorde ateisttidningen NATURE skitförbannad på 80-talet. (NATURE hade och har väl samma biologistiska grundsyn som DN:s vetenskapskvinna Karin Bojs och den parodiska sekt som de svenska Humanisterna kommit att bli under Christer Sturmarks ledning - se föregående inlägg om senaste boken på Fri Tankes förlag.)

Mannings Sol/Saturnus-konjunktion ger således en upplevelse av identitet (Solen) som känner sig hämmad eller pressad av den restriktiva formbildande Saturnus och hinduisk astrologi betecknar (ut denna världens perspektiv) dem som symbolen för en levande själ (inbäddad i världen/naturen) och döden respektive. Men ur Saturnus perspektiv är det naturligtvis själen som förirrat sig till en värld där den varken ser eller förstår särskilt mycket av det stora sammanhanget.

Som en extra "saturnisk börda" hamnar nu Mannings utagerande natur i direkt konflikt med samhället, staten eller den officiella makten - Saturnus - så han har med en och samma aspekt lyckats hamna i dubbelt trångmål. Säg inte att själar oförskyllt hamnar i homohelvetet! Detta är en besynnerlig karmisk konsekvens som jag, för att vara snäll och inte hälla salt i såren, i länge försökte beskriva NATURALISTISKT, som en oönskad bieffekt till själens byte av kroppstyp från en inkarnation till nästa. Nu hör jag hur banal jag lät i dessa inlägg. Karma reglerar våra liv som en kosmisk naturlag, men det är vi själva som väljer att agera eller avstå agera på stimuli och således bygger den individuella och kollektiva framtiden.

Den här betoningen på fri vilja förefaller motsagt av den fatalistiska läsning som Platon i sin text Staten övertog från hinduismen, se inte minst den populära Bhagavad Gita, och läran om tidsåldrarnas sjunkande kvalitet. Också grekerna hade en variant på samma tanke. Först när mörkret nått sitt maximum vänder det historiska förloppet och en ny gyllene tidsålder träder in.

Förklaringen till denna skenbara konflikt är att flertalet själar är som dött stoff som bara roterar med i världens gång och blir sin tidsandas barn. Fri vilja har bara de själar som nått mycket långt på sin andliga resa och i princip fungerar som "fria agenter" och kan gå in i vilken tidsålder som helst - till och med under de mörkaste astrologiska prognoser - och ändå inte besmittas av NATURENS MÖRKER. Dessa är då de märkliga undantag astrologen från tid till annan hittar - personer som gör gott trots att horoskopet ser ut som kom och hjälp mej!

Edward Urwicks intressanta parafras på Staten, med skarp blick för textens paralleller till hinduismen, innehåller den här intressanta iakttagelsen om den kosmiska taveldukens väv (de tre kvaliteterna). Han förklarar att inte ens den ljusa och medvetna kvaliteten Sattva är gudomlig eftersom vi ändå befinner oss i den skapade världen. En ljusängel kan också falla om den tappar vaksamheten över sig själv, bara de helt befriade (moksha) själarna är fria att komma och gå utan risk för att besudlas av den lägre naturen eller bli rov för dess djuriska drifter.

Men Urwick trycker hårdare än jag någonsin sett någon göra på att Sattva verkligen är så nära det gudomliga eller ÖVER-NATURLIGA man kan komma i fenomenvärlden. Han går längre än så och hävdar att det är Sattva guna som är en kvalitet i perfekt jämvikt och därför inte i sig alstrar karma. Sattva/Ljuset eller medvetenheten är den referens mot vilken passionerad Rajas och mörka drifters Tamas i sina respektive tendenser och handlingar alstrar dålig karma!

Två ting är dock uppenbara. Denna kosmiska karmalag är inte något externt till individens karaktär och val. I så måtto som själen äger förmågan att inte bara kuva utan också transformera sina begär - en hjärtats förändring - besitter den också kraften att alstra sin egen karma och slutligen att höja sig helt över karma [kretsloppet av handlingar och återverkningar].
Karmalagen ses därtill vara bara en annan aspekt av de tre kvaliteternas faktiska existens. Den är, sannerligen, lagen om Rajas och Tamas aktiviteter i förhållande till Sattva, eller, i relation till det moraliska livet, lagen om begäret i relation till jämnmodet. Men ödet är vår egen skapelse, resultatet av våra medvetna handingar och våra medvetna begär.

(Urwick - The Message of Plato, s. 179)

Tanken är intressant, men stämmer inte med hinduismen eftersom även handlingar i godhetens kvalitet alstrar karma, god karma. Det är goda gärningar i tidigare liv som förklarar varför vissa återföds till privilegier (och inte sällan sumpar själens medvind genom att inta en snål och föraktfull attityd till sin omvärld). Platons uttydare motsäger sig faktiskt själv genom att också beskriva den medvetna kvaliteten Sattva som ett kontinuum av fördjupade aha-upplevelser. Himmelen bara ger och ger och den sattviska människan går från insikt till än mer insikt (till en gräns då hon slutligen tas upp till gudarna).

Den sattviska människan låser inte fast sig i en sanning som sedan förfäktas intill döddagar - sånt beteende är typiskt för den insiktslösa och mörklagda tamasiska människan. Jämför med det paradoxalt nog mörklagda eller tamaiska Lejonets tecken - Humanisternas ordförandes soltecken - och dess påfallande problem med att kliva utanför sin egen ståndpunkt. Lejonet är inte upplyst, trots att den sattviska Solen tilldelats ägarskapet över tecknet. 

Den sattviska människan är inte som en passionerade, rajasiska, som oscillerar mellan insikt och bigott attitydlåsning. Bland de rajasiska är Stenbocken ett kuriosum eftersom Jord-elementet i kombination med dess härskare, den tamasiska Saturnus, för oss rysligt nära Platons fruktade "despot"! Jämför Sol-Stenbocken Jan Guillous som har ett hängivet följe men som andra finner en odrägligt dryg och arrogant typ!

De tre kvaliteterna duger nu inte att "göra astrologi" utifrån, alla tecken och planeter tillhör någon av kvaliteterna och i praktiken krävs det mycket tolkning för att, om möjligt, finna vilken av kvaliteterna som i praktiken dominerar individen och således vilken nivå i Platons "betygsättning" av själens grad av fallenhet man har att göra med. Och då måste man som sagt alltid hålla öppet att det KAN vara en befriad själ som återvänt till tid och rum helt utan fångas in av sina lägre subtila kroppar (astrologin tecknar en subtil materiell verklighet under den grovt fysiska ytan).

Bradley/Chelsea Manning föddes t.ex. med Solen i ett sattviskt tecken men disponenten Jupiter står starkt i sitt negativa härskartecken Fiskarna och trycker således på sattva ur ett lägre, naturligt perspektiv. Det råder brinnande övertryck på den solära handlingssidan eftersom Jupiter-i-Fiskarna formligen skriver "upplösning, upplösning". Eld/Vatten-kriget här tyder alltså på en närmast smärtsam sattvisk medvetenhet (om att man fått fel kropp i detta liv) och individen söker olika sätt att uttrycka sin vantrivsel. 

Bloggarens f.n. enda lesbiska väninna är Sol-Fisk och har Jupiter i Skytten, dvs omvända symboliken till Manning och hennes känslighet är så abnorm att man på skämt kan ge henne "onda ögat" och hon studsar bakåt i panik! Har faktiskt aldrig mött en så överkänslig människa. Att hon inte kan hålla sin identitet på rak kurs visar det faktum att hon halkat mellan hetero och homo flera gånger under de många år jag känt människan.

Om Manning nu är en närmast neurotiskt överstimulerad natur via detta känsloalstrande krig mellan Eld/Vatten fortplantas nu hans andliga medvetenhet till ett extremt labilt psyke som också svävar uppe i det blå: Månen med aggressorn Mars i jämviktssökande Vågen måste vara en smärtsam kombination eftersom Mars är mörka/tamasiska helveteseldar som här kanaliserats till det mentaliserande Luftelementet så att landsförrädarens psyke fylls av oro och upplevelser av obalanser. Notera hur det är det sensationalistiskt (Eld/Vatten) anstrukna solögat som ser "för mycket", och att detta skapar krig i sinnet. 

Duncan Browne, 1979
En god vän och duktig musiker, Sol-Lejon, har dissat alla artister och grupper jag introducerat (utom en). Det är så tydligt att det börjar bli ett mönster. Mest intressant är hans omdöme om den begåvade men sensitiva brittiska särlingen Duncan Browne, som knappt ens blev en fotnot i pophistorien. Ingen kredd till honom heller från musikervännen utan ett styvmoderligt "är han lite överbegåvad?" Så svenskt, så jante från en artist som själv vill framstå som smal och exklusiv! 

I mina öron hade Browne samma talang för melodi och arrangemang som vännen, dessutom en närmast virtuos gitarrist. Kanske just därför den mörkläggande (tamasiska) LejonKungens försök att förringa konkurrensen. Bloggaren, med medveten (sattvisk) Tvillingascendent med sattviska Månen på ascendenten anar en harmlös liten maktkamp under ytan via de musikartister vi gräver upp ur historien och tipsar varandra om! :-)

Utfransningen visar sig vara "to the point" när jag kollar in Duncan Brownes födelsedag och hittar ännu en hypersensitiv himmel. Solen i Fiskarna (samma som hos den lesbiska väninnan) är dock åtskilligt fördjupad genom Jupiter i mörka Skorpionen (en sattvisk Jupiter sprider ljus i det tecken som är det kanske mest blinda och biologiskt driftsstyrda). En Sol i Vatten disponerad av Jupiter i Vatten är en distinkt antydan om skyhög emotionell intelligens! Musikerna slipper väninnans enerverande direkta och överspelande krisreaktion (Vatten-Sol hetsad av en disponent i Eld). Här finns en mer "mellow" Fisk-Sol med djupa och svårtydda instinkter som lämnar mycket till fantasin - och blir en bra producent av tvetydig musik.


Musikerns Måne, å andra sidan, återspeglar Vatten-Solens förnimmelser i dramatisk form genom eldiga Väduren. Eld/Vatten-sensationalismen dvs, den akut starka förnimmelsen finns här också just eftersom Sol/Måne är ett komplementpar. Men även här en smart kombination eftersom Månen, tagen för sig, har en Luft-placerad Mars som disponent (den spektakulära kreativitetens kombination). Första gången jag hörde en Browne-låt visste jag att jag stod inför ett musikaliskt geni.

Det var som ena halvan av duon Metro (ett enda album, 1976) där Brown också antyder en koppling till den perverterade sadomasochistiska kulturen. Troligen var han (fast jag vet inte säkert) homosexuell. Mycket i Surya lagna-kartan pekar på detta, inte minst Mars/Venus i 12e huset och Luftens tydliga dissociation/slirighet gentemot Vatten (driftslivet).

Men som jag skrev, Solen i Vatten, fördjupad av en Vatten-Jupiter i Skorpionen blir en mästare på subtila uttryck så det är fullt möjligt att Browne bara deltog i den dekadenta New York-scenen på 70-talet som en observatör! Han verkar av texterna stå lite utanför vad det än är han skildrar - en särling som SER (och för sin musik förmår använda) Vattenelementet utan att nödvändigtvis ha sjunkit till botten själv.

Browne tycks ha varit olycksförföljd hela livet. Hans förnämliga albumdebut i slutet av 60-talet var på det skivmärke som Rolling Stones producent ägde och drev i konkurs. Sen blev det bara en skiva tidigt 70-tal och två mot slutet av årtiondet. Just som han såg ut att få en liten comeback på 90-talet går han och dör i cancer vid 46.

Åter till Manning! 

Solen, det vet vi nu, var mer än villig att "läcka" informationen som gjorde Manning så uppbragd. Det finns faktiskt inte mycket balans alls i det här horoskopet och bloggarens karta är här en belysande parallell. Samma Mars i Vågen men "bränd" av en tät konjunktion med Solen ger "krigisk i själen" men där den agerande Solen i teorin lyser starkare än den svarta eldens Mars så att inte könsdrift utan intelligens dominerar uttrycket.

Bradley-Chelseas problem har ingen ände. Varför psyket är så krigiskt och turbulent förklaras delvis av att kvinnans planet Venus ger såväl manliga Mars som könsneutrala Månen. Och från Sveriges nationalhoroskop känner vi redan Venus i Stenbocken som en ytlig typ av kvinna, som enbart ser till status och pengar - de yttre kroppsliga formerna är allt för den svenska kvinnan - hon är en objektifierad Barbie eller en gormande feminist som anammat männens monetära värdeskala.

(Det finns naturligtvis mängder av undantag, men denna skrämmande kvinnotyp är vad som fostras i Sverige genom landets horaktiga och sekulära orientering på enbart arbete och materialistiska värderingar. Se hur folkförvillaren Aftonbladet ser ut, dag efter dag. Bara pengar och kroppstänkande - en motbjudande lågt satt ribba för vad "folket" ska intressera sig för.)

Sexproblematiserande Mannings Venus är i sin tur en olyckligt lottad planet eftersom DESS ägare är den problematiska Saturnus som hämmar Solens upplevelse av IDENTITET. Se kretsloppet i horoskopet och man börjar få in en känsla av vilken tragedi detta livsöde är. Det är sannerligen inte någon av de höga och befriade själarna som återvände till jorden här, utan mer troligt en förbrytarsjäl som skördade dålig karma genom att få "fel" kropp (det var exakt rätt kropp ur Ödets perspektiv) och sedan, istället för att söka RÄTT svar tillätt kroppsnojorna att förgifta hela hans liv så att han slutade som "läckande" landsförrädare, inspärrad i fängelse till ålderdomen. 

Man kan notera att utifrån handlingsperspektivet (Surya lagna) står den pladdrande informatören Merkurius i syndiga Vattentecknet Skorpionen och i 12e huset för dem som röjs undan från samhället via t.ex. fängelse eller psykanstalter. Fordom satte adeln gärna oönskad avkomma i kloster eller skickade dem i exil eller "dödade" dem genom adoption och namnbyte - 12e "onda" huset kan illustrera lite av varje!

fredag 29 juli 2016

Ludrets väg


Naturens rådare Faun - Pan - Fan våldtar en get


Jag tror på att kalla saker vid deras rätta namn. I Aftonbladdret recenseras en bok som i det engelska originalet presenterades som "hedonisternas vetenskap" av The Independent, vilket är säger så mycket mer än den svenska rubriken "Njutande människa". Det är som om AB eller den svenska recensenten söker undvika att åtminstone omedelbart väcka anstöt. Fast egentligen tror jag inte tidningen har någon genomtänkt policy alls. 

Bara häromdagen tyckte de pisksex-reklam var en passande blänkare för förstasidan. Nej, jag är inte puritan eller pryd, men har blick för de bakomliggande värderingarna och kan extrapolera och räkna ut hur civilisationen snart skulle se ut om t.ex. Pride-folkets livsstil upphöjdes till allmän norm. Nej vänta nu, där är vi redan! Sverige har öppnat sig för sexterrorismen!

Jag googlar bokens författarinna, vars far var promotor för rockartister, och hittar en biografi (födelsedata lyser med sin frånvaro här och på hela nätet).

http://zoecormier.com/biography


Redan i första stycket söker självpresentationen patetiskt göra henne mer speciell VIA ASSOCIATION: hon har samma promotor (alltjämt pappas flicka!) som Kim Kattrall, Jeremy Irons och några andra kändisar! Slutsats: Zoe Cormier är också en betydande figur. Så fel.

Mot slutet av presentationen hör vi vilken nivå vi egentligen befinner oss på:

If you are her friend on Facebook, you will know that she lists two things as her religious beliefs: 1. Animals are cool. 2. Turn up the bass.

Det första är ingen trosartikel utan en åsikt. Det andra är en uppmaning.

Det förvånar inte det minsta att det är satanistsekten Humanisternas bokförlag Fri Tanke som ligger bakom den svenska översättningen av en redan två år gammal bok.

Att boken av några anses som en viktig lättviktare i genren populärvetenskap imponerar möjligen tills dessa man placerar kvinnans intresse och orientering inom ramen för den antika läran om själens degradering från ren begåvning till enbart djur. Se gårdagens långa Platon-citat om individernas och därmed samhällets degeneration ner till demokrati och bestialitet.


torsdag 28 juli 2016

Så bra om Clintons!

http://www.aftonbladet.se/kultur/article23238245.ab

Vilken text! Önskar bara Åsa Linderborg hållit i pennan ett dygn till och inkorporerat visheten i Platons analys av förfallet till demokrati (vartefter återstår enbart tyranniet). Hennes suveräna demaskering av den genomfalska Hillary Clinton hade behövt sättas i kontext av den skarpe filosofens vidräkning med vår samtid (fastän skriven redan för 2300 år sedan). 

Se föregående inlägg och den mest kompakta "crash course" (3 kompakta boksidor i snabböversättning) i Platons "Staten" som kan tänkas, med det nödvändiga tillägg som ser människosläktets böljegång mellan det aristokratiskt rena sinnet och ren begärsdriven dräggmentalitet som uttryck för Världssjälens eget "patologiserande". 

Det är därför att Sideriska siktet innefattar Världssjälen - som för människors vidkommande innebär fatalism som den innefattad i klammern "Om Gud/Allah så önskar" - som bloggaren till skillnad från Linderborg välkomnar Trump som valvinnare. 

Världen kommer aldrig bli bättre genom att fortsätta bemyndiga röta som Hillary Clinton, men innan något kan bli bättre måste det bli avsevärt sämre. Så in med Trump i Vita Huset och se västvärlden gå upp i lågor. Svedjebruk kallas metoden och låta allt gå upp i lågorna för att skapa en fruktbar mark för en helt ny cykel.


Linderborgs sanna rövarhistoria om paret Clintons manipulativa vänskapskorruption gör blogginlägget "Clintons - sinnebilden för ett girigt amerikanskt par" obehövlig. Men det innehåller åtminstone horoskopen för dessa näriga själar.

Se också nyliga "Hillary Clintons falska natur", som uppehåller sig vid den märkliga anställningen - sexsiffrig årslön i dollar - av en ung och grann men inte helt kompetent it-tekniker. Vänskapskorruption där också verkar det, och inte helt olikt Mona Sahlins "livvakt" och lägenhetsfifflet på Solsidan som blev slutet för henne i politiken.


Platon om demokraternas degeneration

Ett viktigt inlägg - åtminstone fram till analysen av en storsäljande rockskiva. Men även andra akten innehåller en intressant jämförelse mellan fornnordisk mytologi och hinduisk...

Följande tre sidor långa översättning av den viktigast kommentartext till Platons nyckelverk Staten jag någonsin haft turen att stöta på, tummar säkerligen på upphovsrättigheterna. Men jag har noterade i juni-inlägget Borgarna som ylande hyenor med vilken skamlöshet det bokförlag som idag kallar sig Routledge tillskansar sig gamla texter för vilka copyright gått ut, och till skillnad från små aktörer som ger ut liknande litteratur till humana priser, drar nytta av sitt varumärke med akademisk anstrykning för att trissa upp priset tre-fyrdubbelt på en bok som är billig att producera. 

Oförskämdheten består i att de med liten stil viskar att eventuella efterlevande till författaren är välkomna att höra av sig med anspråk på del av den kaka som annars går rakt i fickorna på återutgivaren! Man nästan misstänker att det är för att undanhålla den breda majoriteten viktig och intressant litteratur som den här gamla boken från 1920 prissatts till över 400 kronor som enkel pocket (utan ens någon kostnad för design med sitt släta, enfärgade omslag). "Ge folket, dessa låga tölpar en iPhone och lite mera surf så tiger de och låter oss på toppen berika oss än mer på deras arbete!"

Med detta sagt, är följande utdrag spännande för bloggens återkommande läsare eftersom författaren Edward Urwick så starkt betonar den hinduiska läran om de tre gunas eller kvaliteterna som också används i astrologin. För den politiskt intresserade har jag aldrig sett en så passionerad vidräkning med vår kulturs falska demokrati som i den här parafrasen och nytolkningen! 

Författaren har tidigare och mycket övertygat argumenterat för att Platon förefaller mycket väl förtrogen med hinduismen och i princip bara anpassar dess tankar en smula till den grekiska stadsstaten. Han noterar också att vid hans tid åtminstone, klarade västerlänningarna inte av att läsa Platon med förstånd utan missar helt att filosofen diskuterar två olika statsskick i samma text, den goda staten och den ideala staten och att de flesta västerländska kommenterar är helt ute och cyklar som en följd härav. Den ideala staten styrs av den ideala människan, filosof-kungen, och är ett samhälle av likasinnade. Det är således verkligen en utopi. 

Men dessa utläggningar upptar bokens mellersta parti, den börjar och slutar i en diskussion om den goda statens position i en cyklisk världsbild där själarna - som del av Världssjälen - hela tiden tappar höjd jämfört med en tänkt referenspunkt i den gyllene tidsåldern - Saturnus tid - och hur konstitutioner vi känner alltför väl från vår egen historia efter efter en inträder och signalerar mänsklighetens allt värre dekadens. För Platon är staten bara summan av den ESSENS eller det väsen som fyller medborgarna så det är egentligen Världssjälens tillfälliga tillstånd som avgör vår genomsnittliga kaliber som människa här på jorden.

Notera hur sant Platon klingar i författarens läsning när han konstaterar att demokrati - som våra makthavare vrålar nonstop är det bästa I SJÄLVA VERKET är en så urartad period i historien att vi nu bara har dödsstörtningen in i TYRANNI kvar. Och den som studerar USA, it-boomen och övervakningssamhället med flera fenomen i tiden, vet hur illa det är ställt. Den här bloggen har alltid kallat demokratin åtminstone i Sverige för en skendemokrati där lokala förhållanden visar att det i princip stannat kvar i oligarki och aldrig nådde t.ex. fransmännens "frihet och jämlikhet" - det ännu värre demokratiska tillståndet. Svenskarnas överherrar bara fejkar demokratiska val, vilka naturligtvis överheten tar sig friheten att köra över så fort frågan om t.ex. vinster kommer på dagordningen. Se bara socialdemokraterna allt igenom skandalösa sätt att söka få undan frågan och låtsas om att inte folkets röst MOT profitörer inom skola och vård är massivt (mer än 60% senast jag såg en siffra).

Jag sticker här och var in egna små förtydliganden och utvikningar inom klamrar.


Den goda själens aristokrati består, lärde vi oss i Statens fjärde bok, ordningsamheten hos de tre essentiella elementen förnuft, passion och begär. Ordningsamheten, beroende som den är av kontinuerlig återhållsamhet hos de två lägre elementen effektuerad av det högsta, kräver oavbruten vaksamhet för att kunna upprätthållas. Slappnar vaksamheten ens ett ögonblick, kryper oordningen in.

Häri ligger nyckeln till den möjliga degradationen hos den aristokratiska staten [Platons nästbästa statskick efter den idealiska staten, styrd av filosof-kungen]. Också i denna består godheten av ordningsamhet, det vill säga i den korrekta inbördes relationen mellan de tre klasserna
[vilka Urwick tidigare identifierat som Platons inlån från hinduismen av Guna-läran, de tre kosmiska kvaliteterna], och i det korrekta utförandet av deras respektive funktioner. Avvikandet från godheten sätter in, som hinduisk filosofi uttrycker saken, närhelst det finns någon oklarhet eller sammanblandning av kvaliteterna och deras korresponderande kaster.
 

Med andra ord, den goda staten bevarar sin godhet så länge man håller klasserna rena och trogna sin typ, eller (och detta är viktigt) just så länge som den gyllene klassen av samhällsväktare verkligen är guld och överordnad.  Nu är dock existensen i allt mänskligt, även den mest perfekta mänskliga excellent, avhängigt av en viss cykel av liv och död, av tillväxt och förruttnelse. En sådan cykel existerar också för den goda staten, och den är sammanlänkad med den (karmiska) lag genom vilken människornas födelser bestäms.
 

Så länge cykeln varar kommer födslar i staten att vara gynnsamma, till varje klass föds själar av den rätta kvaliteten, guld till guld, silver till silver, järn/koppar till järn/koppar. Men vid cykelns slut kommer faran. Väktarna, som beslutat om medborgarnas kopulation och barnalstring och därför statens födslar, känner inte till den här cykeln (för minns, deras medvetande befinner sig inte på filosof-konungens nivå och de saknar den kungliga visheten). De kommer därför inte att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

[Bloggaren inser här att hans förslag, halvt på skämt, om att använda astrologin för att bättre planera graviditeter, faktiskt är det Platon talar om här, givets Urwicks klara blick för de hinduiska parallellerna i den kända texten.]
 

”All deras kunskap och utbildning når ändock inte en förståelse av mänsklig fruktsamhet och sterilitet: de lagar som reglerar dessa ändlägen kommer inte att vara kända av den intelligens som förenat sig med sinnet.”

Följaktligen kommer slutet av varje cykel att medföra en förändring till det sämre. Aningen sämre själar kommer att födas till den gyllene klassen och degeneration följer. För, när barnen som härbärgerar dessa sämre själar växer upp och tar plats som statens väktare, misslyckas de utföra sina plikter perfekt. Utbildningsväsendet och kulturen försummas och kastarna börjar komma i oordning. 

Förnuftets rena guld blandas med den basala metall som betecknar ambition, Sattva gunas harmoni störs av rastlösheten som innebor i Rajas – och i detta läge förvandlas den aristokratiska staten till dess första degenererade form: timokrati eller en konstitution baserad på dyrkandet av ära eller heder.

Makt och materiella vinster blir de dominanta syftena hos de härskande, även om kärleken till profit alltjämt betraktas som något att skämmas över. Men i hemlighet fröjdar man sig över den, och det rajasiska elementets andra karaktäristikum, kärleken till makt – eller ambition [strebermentalitet] – paraderas öppet som härskarens utmärkande drag.

Urwick sticker här in en not: 


Jag tror läsaren här ser hur nödvändigt det är att behålla sanskrit-termerna för de tre kvaliteterna. Platons termer för dem, och våra översättningar från grekiskan, misslyckas överföra deras erfordrade dubbelmening, särskilt i fallet Rajas (Thumos eller det passionerade elementet). Den här kvaliteten har enligt hinduisk doktrin två skilda objekt eller syftemål: Makt och Profit. Därför inkluderas i den både ambitionens eller maktpassionens kvalitet och den kvalitet som består i kärlek till vinster – passionen för profit. Och dessa två aspekter av Rajas innebörd ger de huvudsakliga karaktärsdragen hos timokrati och oligarki, såsom tecknade av Platon. Det faktum att han använder den här dubbelmeningen som själva basen för sin skildring av statens degeneration är stark evidens för att han tänkte i termer av de vediska ”kvaliteterna” [egentligen: Samkhya-kosmologin, vilket bloggen alltid refererar till]. Så vitt jag kunnat finna ut, kan det grekiska ordet ”thumos” inte bättre rymma Rajas andra denotation (begäret efter vinst) än vår normala översättning av det som ”ilska, passion eller det ”spirituella elementet”. 
[slut, not]
Den första degenerationen hos den aristokratiska människan liknar detta kännetecken hos samhällets väktare [dvs. deras kärlek till makt]. Till följd av föräldrarnas defekta matchning, ärver hon för mycket av moderns rajasiska element, och då staten i vilken hon lever inte längre är perfekt kommer det här lägre elementet i själen – allaredan överbetonad – fostras i fel riktning till följd av medborgarnas dåliga förebild. Många av dessa, inklusive aristokratens egen mor, föraktar barnets rättrådiga far [dvs. av starkt sattvisk natur] just därför att han varken är ambitiös eller grälsjuk – en oföretagsam slacker, som han brännmärkts av de makt- och profithungriga. Således begränsas faderns goda inflytande på barnet, som därför växer upp och blir en timokratisk människa, ”med en passion för distinktion och befäl” och ”med en anstrykning av penningkramaren”.

Det andra steget i den nedåtgående vägen följer naturligen på det första. När väl Rajas kvalitet har visat sitt fula tryne fortskrider och visar sig nu som inte bara ambition eller passion för makt utan också i dess mer snaskiga uttryck som en hunger efter vinster. Överfört på staten innebär detta konversionen från timokrati till oligarki. ”Rikedom och de förmögna äras högre och som en följd, devalveras dygd och de dygdiga i befolkningen.” Ägandet som kvalifikation för

Och nu förlorar staten sin inre sammanhållning och bryts sönder till två och inte en, de rikas samhälle och de fattigas samhälle. I det senare blir några rena fattighjon och upphör utföra några som helst värdefulla funktioner, medan många medlemmar i förstnämnda samhälle blir drönare av ett ännu värre slag. Ty som förmögna människor gör de föga annat än konsumera samhällets resurser och blir en bokstavlig pest för staten – i sanning värre än drönarna eftersom Gud berövade de bevingade drönarna giftgadd medan en del av de tvåbenta drönarna har formidabla giftgaddar. De är värre än insektssamhällets bröder eftersom de har makten att råna sina medmänniskor i staten och att begå varje slags brott.

[Platon skulle ha varit med i Väst nu och studerat samhällssystemets undergång – Panamadokument, Saudiaffäer och allt!]
 

Den oligarkiska människan är som den oligarkiska staten. Rajas lägre sida dominerar hennes själ. Hon lär sig av erfarenhet att ambitionen är en bedräglig herre eftersom makt och berömmelse är lättare att förlora än vinna. Men kärleken till vinsten håller fram ett löfte om en mer solid och beständig tillfredsställelse, förutsatt att den åtföljs av ett noggrant undvikande av extravaganser. Oligarken blir nu en penningjägare, girig när det kommer till förvärvet av förmögenhet men inte ivrig att spendera den; ett snaskigt, hårt arbetande, snålt kreatur, just en sådan människotyp som hans samtid och värld rekommenderar. Hans aptit är ännu kuvad men av en låg form av försiktighet och inte av princip. Och genom detta har hans själ blivit delad och sida står mot sida. Det svältfödda tamasiska elementet [det mörklagda, förnekade, undertryckta Begäret] lurar alltid på sin möjlighet att undfly kontrollen som Rajas utöver i dess passion för vinster.
 

Det tredje steget på denna nedåtgående väg för oss till demokrati. Här ser man återigen en naturlig övergång från det föregående stadiet. Hyllandet av rikedomar som kännetecknar oligarkin kan inte bestå länge innan det ger upphov till en motrörelse och hyllandet av begäret för de tillfredsställelser man kan köpa sig genom förmögenhet.  Sparsamheten varar sällan mer än en generation, och de ungas extravagans uppmuntras faktiskt av de snålaste av penningkramarna eftersom detta ger dem ytterligare möjligheter att lägga pengar på hög. Så i [oligarkins elfte timma] hittar vi kapitalister och slöspellar sida vid sida – och samhällets utstötta fattiga lär sig förakta båda sorterna tills, slutligen, vid första verkliga tillfälle, de fattiga gör uppror och vrider makten ur händerna på sina rika överherrar och etablerar demokratin på en basis av så kallad ”jämlikhet och frihet”. Just en skön konstitution, är det inte? För, när nu alla gör vad han/hon känner för, uppstår den mest förunderliga variationsrikedom och staten blir det mest attraktiva ting: en medhårs, laglös, mångfärgad kommunitet.
Låt oss nu granska den degeneration inom individen som motsvarar statens urartning från oligarki till demokrati. Den inbegriper övergången från Rajas dominans – vilken kvalitet i en högre eller en lägre form dominerar i timokratin och oligarkin – till Tamas dominans. Denna kvalitet, återigen, ska vi finna i dess högre och lägre form i demokratin respektive tyranniet. Det tamasiska elementet inkluderar alla de okunniga begär som vi vanligen sammanfattar som aptiter.

[Guns ’n’ Roses album Appetite for Destruction gav ett bra mått på var USA vid skivans lansering den 21 juli 1987 befann sig på korruptionens väg. Se mer nedan.] 

Vi måste här skilja mellan två slags aptit – den nödvändiga och den överflödiga. En del aptiter måste alltid tillåtas verka eftersom de tillfredsställelser de söker antingen är nödvändiga för livets fortbestånd eller fördelaktiga för kroppens och sinnes hälsa.

[I det av satanism knäckta Sverige har t.o.m. detta uttryck korrumperats så att man talar om ”kropp och själ” trots att själen inte har något alls med fysikens och psykets status. Själen i egentlig mening påverkas inte av det jordiska livet, bara den del av själen som gränsar mot denna världen. 

Nyplatonikerna på 300-400-talet debatterade flitigt huruvida en själ i sig kan betecknas som syndig, vilket Urwick i den här långa parafrasen och uttydningen tycks anse, uppenbarligen för att han gör det allra mest förbjudna i vår tid: antar att de tre gunas, de tre materiella kvaliteterna avslöjar av vilka fibrer själen är vävd. 

Det skulle således existera själar som är så svärtade och nedgångna i Tamas den tredje världen för de döda, att de bättre kan jämföras med subhumana livsformer och demoner än med den genomsnittliga människan, som hinduisk astrologi vill placera i den profithungrande mellanvärlden – Rajas – halvvägs mellan de gudomliga och sattviska och de demoniska och tamasiska.]
 

Men sedan finns det andra aptiter som alltid borde undertryckas eftersom deras tillfredsställande antingen är obehövligt eller uttryckligen leder till elände. I den oligarkiska människan var nu dessa senare aptiter undertryckta eftersom det blev en konflikt med Rajas passion för vinst att tillgodose begären. Men när själen sjunker från en intern oligark ner till en demokrat, så aktiveras den i grunden onda Tamas och de obehövliga aptiterna börjar ta kontroll. 

Dessa kommer i växande antal att angripa och gripa det mänskliga hjärtats citadell, uttömt som det nu är på all sund kunskap och sann kultur. Måttfullhet och moderation, de enda dygder som utifrån beräknande motiv den oligarkiska människan ännu höll sig med, brännmärks nu som ”feghet” och drivs ut ur staten i vanära. 

I deras ställe bemyndigas nu sådant som Oförskämdhet, Oordning, Liderlighet, Skamlöshet men omdöpta till God Börd, Frihet, Storsinthet och Mod. Distinktionen mellan nödvändiga och onödiga aptiter är från och med nu utplånad och den demokratiska själen lever från dag till dag för att tillfredsställa varenda liten aptit som visar sig, allt under det stolta mottot Frihet och Jämlikhet – en slags myllrande livsstil som svarar mot den charmiska ”mångfald” som utmärker den demokratiska staten.Edward J. Urwick - The Message of Plato, A Re-Interpretation of the Republic (1920, s. 167-170)

Jag avbryter här då det som sedan följer om den principlösa arbetarklassens ohämmade begär efter materialistisk njutning och val att låta sig representeras av en ledare som redan är eller strax degenererar till en tyrann, är svårt att smälta, även om den bäste Urwick bara utlägger Platons tankar med stor tydlighet. Faktum är att jag håller med om tankarna om den svekfulle hantverkaren som gör ett sketet jobb och har som enda mål att salta räkningen så mycket det går i den upplevda konflikten mellan de rika och de fattiga, och där arbetarna ägnar sig åt grov självlögn eftersom girigheten nu flyttats ner från oligarkin till demokratin...

*****

För att ge något matnyttigt åt den symbolintresserade, kan man astrologiskt studera den extrema storsäljaren "Appetite for Destruction", ett musikalbum så stort och inflytelserikt att det måste sägas ha en djupare signifikans än att bara lyfta fram Axl Roses skadade psyke - detta är ett vittnesbörd om USA vid den tiden. Skivbolagets huvudkontor låg i Los Angeles vid den här tiden och även om releasedagen var internationell (förmodar jag), tycks det mest logiskt att välja dygnets öppning med den här stadens koordinater.

Enligt den hinduiska avashta-doktrinen mognar planeter baklänges i de negativt polariserade tecknen. För det här musikalbumets födelse i Fiskarnas 30e grad innebär det således att tecknet är helt nyfött! Detsamma, fast inte lika akut, kan sägas om ascendenthärskaren som står i början av det nästföljande positivt polariserade Vädurens tecken. 

Som skivbolagsprodukt ser man därför att det här bara handlar om försäljning och vinster. Ascendenttecknets härskare i 2a huset för inkomster reducerar albumets signifikans rejält, det är bara posörer som leker med attityder - "Aptit på förstörelse" - smörja som det dekadenta västerlandet säljer på den unga generationens bottenskrap så att ha ska ha något att avreagera sig med istället för att växa upp och börja fundera på vem som placerat dem i kategorin "vitt slödder"! 

Ja, enligt Platon är förstås detta en naturlig process i Världssjälen och inte mycket att göra åt. De som älskar som här musik tillhör de lägsta själarna just nu på jorden. Men som Urwick understryker i sin analys av Platons Staten, är det också och alltid ett oeftergivligt krav på de bästa själarna att återvända ner i de dödas grotta för att söka sprida insikt om förhållandena där! Ingen som sett ljuset tillåts stanna där utan måste också tillbaka ner och göra tjänst i den verklighet som de andligt döda tror är den enda verkligheten. I den judisk-persiska ideologi som producerade läromästaren (gurun) Jesus, var det en självklarhet att Ljusets och Mörkrets ande kommer att strida intill tidens ände. Här har vi en version av de grekiska filosofernas tanke om polariseringen mellan Kärlek och Hat som en grundläggande axel i skapelsen och fast jag aldrig intresserat mig för fornnordisk mytologi (tydligen inga tidigare liv i de här avlägsna delarna av världen), så ser man direkt av Wikipedias illustration att vi har Eld och Vatten som de ultimata polerna i det som ska bli en värld.

De fyra elementen existerar ännu inte men deras noetiska förebilder i Guds intellekt (Nous) gör det eftersom detta är en tidlös (evig) skapelsordning! Man kan väl förstå att romaren Plotinus på 200-talet hyllade Eld-elementet som det högsta och mest gudomliga. I relation till filosofen Empedokles lära tycks hans urprincip Kärlek bäst representerad av det ljusspridande Eld-elementet på topp i det fornnordiska (indoeuropeiska) protokosmos, medan Hatet (eller Stridigheten) tillhör den lägre ytterligheten som senare, i världen, ska bli dödsriket Hel dit alla veka typer förpassas (de som står starka för det goda upphöjs till en bättre tillvaro).
 Att Vatten har med urkraften Hat att göra ger sig självt när man studerar astrologin. Tamaiska eller begärsfulla och mörklagda Mars har alltid stått för hat och skiljaktigheter och den här planeten härskar över det likaledes tamasiska Vattentecknet Skorpionen, hatisk och tvär och ständigt reserverande sig - zodiakens Syndare faktiskt och perfekt motsvarande Hel eller helvetet i den värld som kommer att ta form runt den prototypiska Eld/Vatten-axeln. (Notera också att i vår värld man kan kalla strider mellan Eld och Vatten för "sensationalism" - något att se och uppfatta uppstår i mötet mellan dessa två, även om det bara är en overklig fenomenvärld.)

Även om den fornnordiska mytologin tycks svänga sig med nio världar, ser jag av Wikipedia att världsträdet Yggdrasil har TRE HUVUDRÖTTER (som förlorar sig inåt i den omanifesterade protovärlden eller den gudomliga verkligheten). Dessa huvudrötter stämmer häpnadsväckande väl med hinduismens tre gunas, den harmoniska (eftersom förnuftiga) Sattva guna relaterar till Ljuset eller Elden. Den är den mest gudomliga substansen i den skapade världen och det stoff varur gudarna formas. Människor med gudalika kvaliteter blir enligt Platon dygdiga men inte alls företagsamma - och garanterat profitmentalitetens fiender. De hånas därför i onda samhällssystem och svartmålas (se såväl den svenska högerns som vänsterns okunniga och mörka syn på vikten av att arbeta för att ha något värde som människa - demonin har angripit ett samhälle på djupet innan en sådan patenterad lögn blir allmän sanning).

Den fornnordiska Midgård - där människorna bor - är helt identisk med den hinduiska beskrivningen av passionens Rajas som mellanriket där Ljus och Mörker mixas och som tecknar mänsklighetens (genomsnittliga) tillstånd. 

Hel eller dödsriket är för dem som drivs helt av begär och aptit - men ur ett annat perspektiv blir detta Platons grotta så att hela mänskligheten - särskilt sekulära medborgare som slutat tänka - i själva verket är döda fysiska kroppar som går runt i medvetslösa mönster och gör och säger saker i ren slentrian. När Inanna nedstiger i dödsriket i den ursprungliga orientaliska versionen av myten om Persefones bortrövande till underjorden är gudinnan inte ett hjälplöst våp som blir våldtagen utan en stark Venus som saknar sin älskade man (som blivit bortrövad!) och hon nedstiger själv i mörkrets värld för att där finna slaktade sidor av nötboskap hängande i Hades! Glöm inte att man i medelhavsområdet kallade Oxens 2a hus för "Hades port" i antiken. En tydlig koppling till det tamasiska tecknet Oxen och dessa mörka andra hus för pengar/ekonomi. 

Vi finner alltså att Oxen representerar ett mellantillstånd mellan Platons oligarki (rikemansvälde) och den helt förtappade demokratins hedonister som givit sina aptiter fria tömmar. Se bloggens observationer om de homosexuellas Pride-festival i Stockholm, i år tydligt guidade av en hatisk Mars i Skorpionen som "samverkar" med Djävulens stjärna Algol i början av Oxen.

Hur ska man nu knyta ihop dessa utvikningar/repriser av gammalt bloggstoff till horoskopet för Guns 'n' Roses "aptit på att förstöra"? Var albumtiteln och bandet verkligen bara en tom pose och som bäst tecken på deras självdestruktiva läggning?

Horoskopet antyder verkligen en framgång i denna destruktivitet för hur "fallen" den mörka aptitens Mars än är i Kräftans tecken, så gör Vattenascendenten Hatets symbol till en verksam välgörare och i det tursamma 5e huset dessutom en framgångsrik framstöt för det lägsta av alla själsliga uttryck - närighetens princip. Albumet gestaltar verkligen "vitt slödder" på lägsta nivå och horoskopet tecknar stor kommersiell framgång med detta nedstigande till Hades port (som också är hemvist för rikedomens gud Plautus, vilket i det här horoskopet tycks vara Jupiter - de stora pengarnas symbol).

Men samtidigt ska man inte missa den moraliskt och andligt viktiga axeln mellan 3e och 9e huset. Fiskarna som ascendent har alltid den sublunära sfärens Måne som en vän, såsom fiskarna inte kan se något ont i det hav de simmar i. 

Å andra sidan är det här ett vanvettigt förgiftat hav, att döma av Månen i Oxen (ännu en referens till de dödas och den materiella rikedomens värld). Månen opponeras nämligen från 9e religions- och filosofihuset av en både naturligt och för Fiskarna också verksamt ond Saturnus. Den som sett något naturprogram och grymheten i haven mellan olika fiskstim eller fiskarter förstår att Saturnus som Döden är en vidrig figur där. 

Nu kanske vi äntligen närmar oss en "äkta" signal i det här horoskopet över en kommersiellt vinstgivande produkt... Denna superonda Saturnus i dödens och korruptionens tecken Skorpionen påminner oss om att vi nu 2016 återigen känner av Saturnus ondska via Skorpionen - världen ser verkligen ut att ha en "appetite for destruction" just nu, även om de självförljugna borgarna tror det är ryssen eller Erdogans "diktaturtendenser" som är deras värsta problem när det i själva verket är deras egen förvirrade mix av oligarki och demokrati som är skulden till världens usla hälsotillstånd just nu. 

De är helt enkelt korrumperade själar enligt Platon, borgarna inte mindre än de fattiga som bara vill uppåt och njuta samma privilegier! När man tittar tillbaka på bloggens spektakulärt omdömeslösa favorithoroskop med ett stort kors i Tamas guna, främst då Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, värdepappersprofitören Göran Hägglund och lögnerskan Mona Sahlin, är det uppenbart att vi har att göra med Tamas guna just som "vitt slödder" av lägsta sort. Visst avstod Reinfeldt från värdepappersägande men inte ur sitt hjärtas godhet om man läser Urwicks analys av Platon. Ifråga om de andra, regerar dock Mörkret nästan oinskränkt i horoskopen. Sahlin har dessutom storkorset knutet till de fyra väderstrecken vilket förklarar varför det var den sannolikt mest obegåvade politiker Sverige någonsin haft. Mörka begär drev henne obevekligt mot politiskt självmord - två gånger om!

Som jag tolkar den "sataniska axeln" (Oxe/Skorpion) i horoskopet för musikalbumet, ser vi ren och skär satanism här. Den dubbelt onda Saturnus i 9e huset för religion är sannerligen inte vad man normalt menar med religion, filosofi och dess strävan mot det klärvoajanta sinnet (samvetet eller Odins ena och allseende öga - en referens till Merkurius/Hermes förmåga att färdas genom "alla de tre världarna" - jag har varit inne på Merkurius som en symbol besläktad med Gud själv, kanske Guds son och därför i besittning av snarlika egenskaper som Den Enda och genuint enögda).

Guns 'n' Roses uppfattar det klarvoajanta gudomliga samvetet (det "samma vetande" som oförmärkt finns i centrum av varje själ) som något ont och denna onda attityd till religionens essens blir således ett svart psyke (Månen i Oxen), bräddfyllt av en förstörelselusta. Den sataniska axeln brukar också kunna kopplas till sybaritens excessiva födo- och drogintag, så att osunt leverne blir en annan av satanismens sätt att ge fingret åt omvärldens normer. Som ung tyckte förstås en pubertal bloggare att grupper som markerade uppror mot allt möjligt var häftiga grupper (för hans generation snarare Black Sabbath än Guns 'n' Roses), men nu i efterhand ser man Ozzy för det patetiska om än rika vrak hans kanalisering mot Oxens domän (Dödsriket) reducerade honom till...
AstroDatabank citerar en osäker källa för en födelse på morgonen, men jag måste säga att detta perfekt bekräftar den remarkabla ansiktslikheten mellan honom och en tygellös konsumist och Ozzy-fan vars horoskop nu stämmer perfekt med den kände rockikonen: Vågascendent hos båda, Månen i Skytten hos båda och Solen diametralt motsatt: hos Ozzy-fanset en illa placerad Sol i Oxen i 8e mörklagda Skorpionhuset och hos Ozzy själv en neutralt placerad Sol i Skorpionen i Oxens andra ekonomihus (Dödsrikets portal!)

En Vågascendent för Ozzy skulle också visa hur i grunden oseriös denna posör är: Saturnus är stilisering och illa placerad i den fria utlevelsens Lejon får vi något av en hämmad eller krampaktig gestik som via 60 grader tar ett järngrepp om personens yttre rollspel. Här är satanistposören Ozzy i all sin glans, fejkande Saturnus som Döden själv! AstroDatabank påminner om hur nära döden han faktiskt var när han välte sin senaste rikemansleksak - ett terränggående fordon - över sig själv, så att skelettdelar hamnade snett och livshotande blockerade en artär. 

Detta är ett prima exempel på varför bloggen gärna använder uttrycket "Saturnus stryptag" om den här planeten! Bloggaren har en "neutral" Saturnus i direkt opposition till Saturnus och har sedan 40-årsåldern haft reumatiska känningar där Saturnus så att säga tenderar att få kroppen att kännas som en tvångströja - fenomenet är fascinerande tydligt knutet till väderväxlingar. 

Ozzys Saturnus befinner sig i Eld och påverkar Luft så vi har att göra med en definitivt stilbildande "ikon-aspekt", men naturligtvis alltigenom falsk. Ozzy, häxsabbatmästaren, är bara intresserad av estetiken, och det är den ytliga Venus i härskarläge i första huset som står för den "estetiserande sublimeringen" av vad som annars kunde ha varit ett ännu mer bekymmersamt psyke än det han nu har: för Vågen i öster är BÅDE Mars och Jupiter, som eskorterar Ozzys psyk-Måne - verksamma illgörare och dessutom i det labila intellektshuset! Den mannen har en låg IQ, om inte medfött så åtminstone efter det liv han levt. Hustrun har som sagt skött hans affärer ("varumärket" Ozzy) under många år.

Platons förenkling av astrologin genom att enbart tala om de tre kvaliteterna kommer till uttryck i Ozzys horoskop. De klassiska 7 planeterna fördelar sig på hela 3 i Ljuset (Sattva), och 3 i Mörkret (Tamas) och så en enda och vek Venus stigande i öster i härskarläge i den oscillerande och ostadiga passionens Rajas. Men efter den här lilla genomgången och ev. ytterligare analys visar att detta är ett Mörkrets barn när allt kommer omkring, fastän så ointelligent och barnsligt att man lätt kan ta honom för en enkel byfåne eller gycklare. 

Men demonins mörka begär är det alltjämt, särskilt som den framgångsrika Skytten så tydligt pekar på missbruk av Ljuset och överdrifter och olyckor (Mars) till följd av de stora pengar (Jupiter) som berikat hans hem (Månen) och omtöcknat hans sinne (Månen). 


Ibland tycker man sig se hur Ödets "lugnar ner" själar som skulle ställa till med stor skada om inte annat för sig själva om de föddes med normal begåvning och kapacitet att förverkliga en skrämmande låg ambitionsnivå av rent materialistisk art. Dessa har sannolikt varit maktmänniskor i tidigare liv och grovt missbrukat makten. Hur kan de då födas för att ändå lyckas materiellt? Säg hur ett flertal tidigare liv kombineras på Ödets vågskålar för det liv vi just nu lever. Det är ett mysterium.

Naturligtvis lever vi idag i en så dekadent kultur att dessa själsliga bottennivåer gäller som normalitet, vilket redan Platon insåg. Givet hans orientaliska stoff var han säkert fullt medveten också om den hinduiska tidsåldersläran och att mänskligheten då som idag genomgår den svartaste av alla tider, Kali Yuga. Vi är alla fångar i de döda materialisternas grotta och det krävs en övermänsklig ansträngning att bryta med samhällsvärderingarna. Det är nästan omöjligt. De som är födda i Ljuset men hamnar i en sådan kultur och tid lider helvetets alla kval men är sannolikt också de som skriker och härjar mest och blir kallade allt ifrån troll till terrorister av de som inte äger förmågan att genomskåda tidsandans mörker och falska värderingar.