Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 23 juni 2016

Tortyrbejakande människor som moderaterna Borg och LittorinTT, som numera verkar ha nischat in sig på torftiga nyhetssammanfattningar till lågpris vilka krisande svenska dagstidningar publicerar efter att ha sparkat stora delar av personalen, presenterar den mest summariska sammanfattning av ett psykologiskt experiment (DN och SvD). 

Resultatet var inga direkta nyheter: det är auktoritetsfixerade personer och de som lever inbilskt och tror de tillhör en högre kast som ligger närmast bejakandet av tortyr (och, naturligtvis den hårdkokta attityden att man absolut ska "ta till med hårda nypor mot samhällets alla olönsamma typer, de där som har det alldeles för bra"). 

Tankarna går naturlig till moderaterna Anders Borg som medveten om att sönderbrytandet av det svenska välfärdssamhället skulle komma att medföra smärta och Sven-Otto Littorin som kom att bli "arbetslinjens" regissör. En av mina få väninnor har alltid, fastän själv lågstatusmänniska som harvar och står i för få ihop månadslönen, haft detta distinkt avtändande, "moderata" personlighetsdrag. Men i detta fall handlar det snarare om självförljugenhet, att inte vilja se hur lågt ner i samhällets prekariat man hasat efter en uppväxt i ett privilegierat, borgerligt villasamhälle. När Nöden slår sina lovar runt husknuten kastar svenskar - detta psykologiskt blinda folk - alltid skulden på någon lite längre ned i hackordningen, t.ex. invandrare eller arbetslösa...

Det slog mig efter ett flertal horoskopkommentarer till såväl Anders Borg och Sven-Otto Littorin, att båda är typiska auktoritetsfixerade figurer. I en direkt association till moderaternas vedervärdiga "slicka uppåt, mot de 1 procenten, och sparka nedåt, mot alla man själv anser sig stå lite över" (jfr definitionen på de tortyrbenägna), beslöt jag att söka upp nyckelorden "sadist" eller "tortyr" bland de drygt 300 mördarhoroskop som har känd födelsetid och ascendent/personlighetstyp. Av prick 100 mördare med känd ascendent var det bara fyra som hade dessa taggar. Tveklöst är det fler, även om jag vid tidpunkten inte tänkte på att anteckna på vilket sätt individerna mördade. Som ett litet pilottest kan undersökningen dock duga.

Direkt kan sägas att det jag söker i samband med auktoritetsbundna personlighetstyper och de som tänker hackordningsmässigt och "von Oben" på andra, är naturligtvis det utmärkande för Borg och Littorin: deras betoning på Tamas guna som faktiskt många gånger betraktas som pur ondska i vårt universum. Den förkristna hinduiska texten Bhagavad Gita beskriver t.ex. denna universums "grövsta" materiella kvalitet som "demonisk" och att subhumana världar i huvudsak är flätade av Mörkrets kvalitet. 

Borg har Månen i Oxen och Littorin Sol och Måne i Oxen och det ligger naturligtvis nära till hands att betrakta det konkreta Jord-elementet som särskilt benäget till kroppslig brutalitet - till skillnad från t.ex. det helt immateriella (och intellektuella) Luft-elementet. Men jag skulle inte vara så säker, även det mörklagda Vatten-tecknet Skorpionen visar sig via tortyrlandet USA:s nationalhoroskop och deras sanslösa mördande av varandra inom landets gränser vara en nog så god kandidat. Och vad om Stenbocken i samband med att uppleva sig så lite över andra - här har ju bloggen flera gånger påpekat att tecknets latinska namn till och med inkluderar en insikt om överhetens godtyckliga våldsutövande på undersåtarna. Latinets Capricornus kan brytas upp till "nyckfullt (stångande) horn" - stengeten kan utan förvarning angripa andra.

Detta omdöme om Stenbocken förefaller inte passa lika väl in på tecknets härskare Saturnus, som är långsam i starten men uthållig och skoningslös. Med Saturnus kan man istället tala om överhetens INSTITUTIONALISERADE VÅLD, polis och militär eller strafflagar som alltid ligger ett steg efter våldsdåden. 

Likväl bidrar Saturnus till beskrivningen av Stenbockens oväntade stångande: den repression som den ständigt negativa Saturnus utöver leder till spänningar som då och då får sitt utlopp. Stengeten sägs vara ett solitärt djur som bara vid parningstider briserar i extremt våld och en fortplantningsakt som mest liknar ett våldsamt övergrepp på honan. Subtilitet eller finstämd kinesisk kärlekskonst är inte det här tecknets hemmaplan...

För ovanlighets skull på den här bloggen, ett fjäskande för pöbeln i ett illustrativt YouTube-klipp med en ilsk get som trakasserar folk på gatan! Innan svenskarna blev urbaniserade, sekulära och förlorade intelligensen, förstod man livet bättre, och klippet illustrerar perfekt Stenbockens enorma (och tröttsamma) envishet! Bloggaren hade en gång ett ex med Sol OCH Måne i Stenbocken (och Saturnus i Fiskarna) som aldrig gav sig. Det tjatigaste stycke biokemi som tänkas kan, när positionerna låste sig i någon fråga.


****

Här är de fyra mördarna som visat sadism eller torterat sina offer:

Ian Brady;2.1.1938;12:40
John Gacy;17.3.1942; 0:49
Myra Hindley;23.7.1942; 2:45
Paul Bernardo;27.8.1964; 8:31


Den förste, Ian Brady, var barntorteraren Myra Hindleys pojkvän och eftersom jag inte är säker på att han deltog i tortyren, eliminerar jag honom. Återstår homosexuella John Gacy och hans vedervärdigheter mot pojkar, "mamman från helvetet" Myra, samt en sadistisk massmördare vid namn Paul Bernardo. Om honom känner jag inte till några detaljer men det är inte nödvändigt. Kände John Gacy var ett av de tidigaste kriminella horoskop bloggen granskade (sommaren 2009) och Myra Hindley avhandlades några månader senare.

Vad finner vi? Jo, en iögonenfallande bekräftelse på att det är Mörkrets kvalitet som lånar sig till den värsta formen av brutalitet, att detta är demonernas ljusskygga zon. Borg skilde sig och valde istället en mycket yngre otrohetsförespråkare med en känd tidigare estetiskt profil som riskpisksex-typ. Littorin som tvingades lämna Reinfeldtregeringen pga sextorskbeteenden, återvänder efter några år i kylan också skild och nu som en gammal man som plockat upp en näranog fjortis och tagit till hustru. Bor nu "ståndsmässigt" i Skåne, just som en tortyrbenägen typ som vill känna sig stå lite över andra...

John Gacy: Skorpionen stiger i öster. Dess härskare (våldets) Mars sjunker i väster, tillsammans med hårdhetens och dödens Saturnus (och välviljans Jupiter). Det för mellanhavandena mellan människor så viktiga horisontella jag-du-planet löper således längs den "sataniska axeln" och inkluderar tre planeter i ett tamasiskt tecken. Av dessa tre hittar vi både de naturligt onda Mars och Saturnus, vars egen kvalitet också är tamasisk. (Jupiter tillhör den goda kvaliteten, Sattva guna, men reduceras naturligtvis i lyskraft genom vistelsen i tamasiska Oxen).

Här inser jag med en bedrövad suck att den kvinnliga bekanten (inte intim) som förespråkar hårdhandskar mot "soffliggarna" också har Skorpionascendent, Mars och Saturnus i Oxen (och dessutom likt bögen John Gacy är född med Solen i Fiskarnas tecken). Kvinnan, som är partiellt lesbisk, har förklarat sig själv olämplig som mor (vilket hon borde ha tänkt på innan hon skaffade sig avkomma via en spermadonator). Jag förstår uppriktigt sagt inte varför jag umgås med människan, kanske för att jag finner hennes psykologi oändligt fascinerande, ungefär som en antropolog följer en primitiv stam och studerar deras beteende och observanser...

Myra Hindley upprepar i stort det vi just sagt, fast zodiaken vänder sig 180° för en ascendent i Oxen med Döden (Saturnus) stigande i öster och det "fallna" psyket, Månen i Skorpionen, i väster. Tamas guna förstärks ytterligare genom att Mars och överdriftens Rahu står i Lejonet, varifrån Mars attackerar kvinnans psyke! Och märk att vi har klockslaget så att dessa omen om mörker och djup ignorans alla placerar sig i de framhävda horoskophörnen (hus 1, 4, 7, 10), vilka indikerar att mörkret söker sig ut och manifesteras, såväl genom individens eget agerande som de allmänna omständigheter de finner sig i.

Paul Bernardo ser vid första påseende ut att bryta trenden. Han har den sattviska Jungfrun stigande i öster. Men precis som hos smygsadisten Fredrik Reinfeldt (eller om han möjligen är sadomasochist) hittar man ascendenthärskaren Merkurius instängd i det onda 12e huset i tamasiska Lejonet, tillsammans med Solen. Även Månen är instängd i ett av de onda husen, det åttonde skorpioniska huset, och detta dödens hus mottar också en 60-gradersaspekt från Döden (Saturnus) - tamasisk Luft hemma i härskarläge i tamasiska Vattumannen i det onda 6e huset för olyckor och fiendskap. 

Bernardos åttondehusplacerade psyke är alltså "begränsat" av den kallsinniga Saturnus som har mycket att göra med att vilja vara "von Oben" och "sätta dit" dem därunder. Planeten kan bli en ytterst osympatisk diktator om den inte fungerar väl. Och för att förstå Paul Bernardos typ behöver vi faktiskt bara gå till Fredrik Reinfeldt, den saknade pusselbiten bland de tortyr-benägna moderaterna som redan nämnts. 

Bernardo och Reinfeldt är födda i intervallet 1964-65 då Saturnus stod tydligt "tamasiskt" och när båda männen har den kritiska (kärlekslösa) Jungfrun stigande i öster hamnar Saturnus i ett dåligt hus hos båda två. Eftersom Saturnus är herre i sitt eget tecken, finns ingen disponent som kan hjälpa den till självinsikt om den tenderar att befinna sig i dåligt sällskap. Den blir en källa till patologi och uppenbarligen har Reinfeldt åtminstone några självmord på sitt samvetet för den hjärtlösa arbets- och sjukvårdslinje hans regering drev under flera år när svenskarna faktiskt valde tyska nazister återfödda som svenska högerpolitiker. 

Bloggaren blir allt säkrare på att dessa var tyska svin för mindre än ett århundrade sedan och deras nazidrömmar om Ultima Thule (det ariska och obefläckade Sverige) förde dem sedan till en återfödelse som svenskar i passande kärlekslösa hem (DN skrev om hårdheten Reinfeldts moder uppvisade). Att så många svenskar röstade Reinfeldt till makt avslöjar hur stor andelen tyska nazister är i Sverige. En betydande del av den svenska borgerligheten kan ha levt sitt närmast föregående liv i det Tyskland som de allierade till bombade sönder och samman. 

Är det därför nymoderaterna så perverst fixerade sig på ROT-avdragen för att lyxrenovera sina hem? För att dessa traumatiserade själar i "närtid" (Andra världskriget) fått se sina hem sönderbombade? Tidigare liv är nu ingen ursäkt för att härbärgera en svinaktig ideologi som tar från de svaga och ger åt de redan starka, men det kan kanske förklara hur sadister eller bejakandet av tortyr uppstår. Detta "anlag" blir inte till över en natt utan finns redan i själen vid födelsen och ligger grundad i traumatiska upplevelser i ett tidigare liv. 

Om bara värdkulturen vid själens återkomst in i tid och rum innehåller ungefär samma uppsättning rekvisita som platsen för traumat, kommer själen att fixera sig sitt inre blödande sår och - ofta på ett patologiskt sätt - söka mildra sin inre skada, även om det känslolöst går ut över medmänniskorna. Nymoderaterna med Reinfeldt i centrum var ett historiskt svenskt exempel på hur sinnessjuka politiker gavs fria tyglar. 

Eftersom det var näringslivet som stöttade den nymoderata och alltigenom lögnaktiga ansiktslyftningen ("det nya arbetarpartiet"), styrks man ytterligare i sin insikt om att Svenskt Näringsliv är en tortyrmästare och en djävul för svenska folket. I den omstajlade arbetsgivarföreningens horoskop ser man en en tamasisk ascendent och den sataniska, tamasiska axel vi redan ordat om upprest som en majstång. Detta "von Oben"-läge säger: "vi trampar på dig lilla arbetstagare för att vi kan och för att du inte ska bry dig om hur mycket vi tjänar på dig."

Men svenskarna är så mörklagda i sitt kollektiva medvetande att de inte ser vilken show de deltar i och själva bidrar till. Folkpsykets Måne i Väduren i nationalhoroskopet ägs tyvärr av tamasiska Mars i tamasiska Oxen i tamasiska 8e korruptions- och dödshuset !!! Därför är Sverige dömt och kommer i framtiden att drabbas av massivt inbördeskrig då jämlikhetsidealet inte längre har någon kraftfull politisk representation. Det kommer att bli "bondeuppror" fast den här gången mer troligt i formen av horder av nysvenskar. De och alla andra som aldrig fått skuggan av en chans till jämlikt liv i Sverige kommer att kantra skutan. Som den bråkiga brittiska artisten P.J. Harvey sade för några år sedan: Let England Rock! (Nu har skälvningen kommit till England efter Camerons illa genomtänkta folkomröstning om utträde ur EU...)


*****

Minns även den här sedelärande berättelsen om mördaren som återföddes med en förtvinad arm - den arm som tillfogat andra skada i det förflutna: Själavandring: Brottsoffrets fortsatta lidande och förövarens straffInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.