Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 14 juni 2016

Saturnus äter sina barn (igen) och Stenbocken som Havsmonstret!


Makara, det skrynkliga havsmonstret

Ett sätt att betrakta Saturnus pågående passage genom Skorpionen och det allt mer ovedersägliga faktum att detta tecken är det som styr USA:s rollspel och självbild (det finns fler förslag om vilket som är USA:s nationalhoroskop), är genom det gamla talesätt jag alltid trodde uttalades av Robespierre under Franska revolutionen men där lite googlande gav denna bakgrund:
QUOTATION: Revolution is like Saturn, it devours its own children.
ATTRIBUTION: Georg Büchner (1813–1837), German dramatist, revolutionary. Trans. by Gerhard P. Knapp (1995). Danton’s Death, act I (1835).
In the original German: "die Revolution ist wie Saturn, sie frißt ihre eignen Kinder." The phrase is usually translated using devour.

Mytologins Kronos (=romarnas Saturnus) svalde sin avkomma för att ingen skulle utmana hans makt, och samtidens kanske mest utbredda mentala störning ligger i att inbilla sig att det är USA som spränger och bombar sig självt. Hos de verkligt sinnessjuka - texterna på nätet kan låta nog så sakliga och genomreflekterade - är det intressenter i USA som skapar terrorister som ska angripa det egna landet, som nu senaste attentatet mot en homoklubb i Florida. 

Det är naturligtvis inte friskt tänkt, men om dessa desinformatörer nöjde sig med att presentera materialet som absurdism eller symbolik, skulle de komma sanningen närmare. För även astrologin betecknar ju den pågående Saturnus-transiten genom USA:s 1a jag-hus som att nationens ONDA IDEAL nu börjat äta sig själv. Kannibalism! På en högre, symbolisk nivå, ligger det alltså något i att en amerikan (landet som tar mot alla nationer och rör ner i smältdegeln) skjuter ihjäl 52 andra amerikaner med amerikanska myndighetsvapen.

Involverade symboler är Saturnus som döden, Jungfrun som misstänksamt vakar över sin åkerplätt ("individuella rätt"), Skorpionen som den extrema dödsskräck som sitter så djupt att individen frusit i mörker och uttryckslöshet, en kallhamrad psykopat som nonstop spelar ett socialt minimispel på ytan medan i själva verket den djuriska överlevnadsinstinkten hela tiden bevakar omvärlden i jakt på antingen hot mot de egna näringskällorna eller nya vattenhål där rovdjuret kan angripa de intet ont anande djur som sökt sig dit. Se USA:s imperialism för ett lysande exempel på en verkligt självisk Skorpion.

På nätet verkar hinduisk astrologi vara rejält uppblandad med västerländsk astrologi och ofta ser jag den västerländska geten med fiskens underkropp som symbol på sajter. Detta är västligt inflytande. I Saturnus negativa tecken Stenbocken rimmar krokodilen (med vattendjurens pådrivande svans) och namnet Makara, "vattenmonstret", väl med Saturnus och materialismens aspekt av död. Jag har tidigare kommenterat hur snarlikt ordet makara är maraka, beteckningen för de dödande husen i horoskopet. (Nämnt tidigare i år, i samband med artisten Prince död.) 

När Wikipedia-artikeln säger att Makara-statyer är populära som portvakter utanför tempel i Indien, tänker man genast på vallgravar fyllda av krokodiler för att hålla obehöriga på avstånd. Eller på makteliten och deras medel för att göra sig otillgängliga. Fredrik Reinfeldt hade inte suttit länge vid makten innan t.o.m. borgerliga medier ondgjorde sig över hur han tycktes att gömt sig inne i Rosenbad och inte längre var kontaktbar! Vid dörrarna stod förstås väktare. 

Makara som överhetens beskyddare - ser vi månne en koppling till Stenbockens välkända konservatism här? Tecknet är också känt för kyla och distans och passar bra som maktelitens tecken och elitens många fursteslickare. Som underklassens tecken (Saturnus är märklig som både täcker in topp- och bottenskiktet) ser man ofta att Stenbocken uttrycker sig som traditionalism och inte minst rojalism. Man gillar sin kungafamilj. 

Makara blir som krokodilen är en reptil - ett våldsamt primitivt rovdjur som har sin egen överlevnad som enda "inprogrammerade direktiv". Makt för maktens skull... Makt som korrumperar liksom vatten korrumperar och får huden att skrynka sig...

Genast förskjuts de normala sinnebilderna man kopplat till Stenbocken. Samtidigt håller härskaren Saturnus saker och ting på plats. Är det möjligt att det är Makara som är det månghövdade vattenmonster som bloggen betecknat som Hydran - rovkapitalister och aktieägare som bara har sin egen kvartalsvinst för ögonen.

Jag har ofta sett den föga trovärdiga förklaringen att Stenbockens undre fiskstjärt skulle indikera den tid på året då vattnet i floderna Eufrat och Tigris rann till eller snarlik åkerbruksrelaterad förklaring. Den hinduiska krokodilen kopplat till maktetablissemangets intresse av att värna sitt och t.o.m. döda sina egna för att upprätthålla den rådande ordningen (myten om att USA självt iscensätter terrorattackerna), slår mig som en mycket bättre ingång till det här märkliga tecknet. 

Ska man släppa den i och för sig tacksamma bilden av den solitära stengeten som ensam vill härska över "världsberget" och aggressivt knuffar ner alla andra som streberaktigt gör anspråk på prispallens guldplats? Krokodilen berättar om möjligt ännu bättre om exakt hur primitiv den materiella driften är!

Wikipedias etymologi för makara är annars väldigt lik den här bloggens hemmagjorda läsning av latinets Capricornus - en opålitlig makt-get (överhet, diktator) som utan förvarning kan kasta sig över andra och stånga dem med sitt nyckfulla (eng: capricious) horn (lat: cornus, eng: corner). Se bara vad Wikipedia säger om makara:

Ordet betecknar ursprungligen "krokodil" på Hindi. Det engelska ordet "mugger" [rånare] kan härledas till detta, någon som smyger sig på och attackerar en annan. Namnet användes om Muggerkrokodilen, den vanligast förekommande arten i Indien, och beskriver dess aggressiva beteende.

*****

Saturnus som äter och slukar de sina eller sitt eget... Minns den här NASA-bildenplaneten Saturnus virvel, som förefaller suga ner ytans materia i sitt eget inre! 

Vart tar materian vägen? Är det i Saturnus kroppslig existens går in i Döden och återfår sin ursprungliga 2D-karaktär, vi är egentligen en abstrakt planriktning som bara under det inbillade jordelivet "fläskar till oss" och framträder som tredimensionella kroppar. 

Saturnus negativa och slukande sida är knuten till Jord-tecknet Stenbocken och 2D-planen eller blåkartan skulle kunna vara Saturnus positiva härskarläge i det andliga eller immateriella och osynliga Luft-tecknet Vattumannen. 

Här står jag och balanserar mellan fysiskt iakttagbara fenomen (Saturnus hexagonala virvel) och dess symboliska budskap och hoppas ha undvikit konspirationsgalningarnas meningslösa texter. På den symboliska nivån är det dock solklart att USA nått Saturnus återkommande tider då den skördar vilket yttrar sig som negativ karma i världen (saker förminskas, utarmas eller elimineras helt). Nu krymper USA och blir en (ännu) sämre plats än när Goldman-Sachs närapå drog in hela världen i ekonomisk kollaps 2008.

Jag noterade Saturnus utarmning som är extra stark i korruptionens och dödens Skorpion på ett simpelt sätt när jag, som fortfarande gynnar artister genom att köpa deras musik på cd-skiva, fick hem ett electronica-album med John Foxx. CD-skivans fodral hade spräckts kraftigt på båda sidor i postgången, och när jag bytte ut fodralet till ett gammalt och fräscht, kände jag av vikten varför. Bolaget hade minskat ner mängden plast i fodralet så att det var runt och sladdrigt.

John Foxx banbrytande syntpop från tidigt 80-tal återutgavs för bara sex år sedan av samma entusiastbolag, Edsel Records (allusion till bilmärket Edsel om kom och gick så blixtrande snabbt att de få existerande exemplaren blivit kultföremål). Men fortfarande för några år sedan hade de råd att hålla normal kvalitet på förpackningarna. 

Mest av nyfikenhet jämförde jag ett normalt fodral till en musik-cd och kapitalismens nya lågvattenmärke i formen av så veka fodral att de inte längre håller för online-shopping, vilket ändå är hur cd-försäljning till stor del sköts numera. 

John Foxx på Edsel – både front och bakstycke spräckt
52,65 gram
Richard Hawley på EMI/Parlophone – anlände oskadad samma dag i annat paket
65,09 gram


Vågen hoppade lite fram och tillbaka men det ser ut som att brittiska skivbolaget Edsel snålat bort cirka 12 gram av förpackningen, en minskning med 19% och en motsvarande "kostnadsbesparing". Mer vinst i fickorna för den produkten.

Saturnus är den onda rike mannen som förfogar över resurserna så när kunderna nu inte ens får ett rimligt fodral med musiken, då inser man att Döden har kommit till västerlandet. Skivbolagen tjänar så mycket mer på att sälja musiken digitalt så det här är ungefär som när Rovdjuren anlitar ABBA-Björn till att prata skit om de "bakteriespridande" kontanter som han inte vill ha in på sitt ABBA-Museum medan det sanna skälet är att han är girig och vill spara in kostnaden för kontanthanteringen. 

(Jag har återkommit till pinsamheten flera gånger men den är ett oslagbart exempel på ynkedom, småaktigheten i Ulvaeus Mån-Jungfru, som inte ser när "effektiviseringsniten" övergår i bisarrt obetydliga nivåer. I denna princip ligger omänskligheten i New Public Management - styrningen på mikronivå av arbetskraften. "Varje insparat öre räknas och att personalen bränner ut sig spelar ingen roll. Det finns gott av folk som är villiga att ta i och jobba." 

Den här fokuseringen på det mikroskopiska hos Jungfrun har dock sina användningsområden, se Zlatan - Sol-Jungfru - och hans mästerliga kontroll över varje kroppsmuskel! Min tandläkare är född samma år som Zlatan, då Saturnus och Jupiter (kontroll/frihet) stod samlade i Jungfrun, och hennes skicklighet med händerna / Jungfruns merkuriska koppling till armar och händer) fyllde mig nyligen med beundran! "Dexterity" är ordet på engelska för Zlatans utvecklade manöverförmåga. Eller som Google svarar med sitt språkuppslag:
"Dexter" (Latin for "right") means to the right from the viewpoint of the bearer of the shield, i.e. the bearer's proper right, to the left from that of the viewer. "Sinister" (Latin for "left") means to the left from the viewpoint of the bearer, the bearer's proper left, to the right from that of the viewer.
Exemplen med massmordet i Orlando, skivindustrin och ABBA-museet visar alla hur Saturnus äter sina egna barn, blåser dem på kvalitet, komfort eller i värsta fall hela livet.

Uppslaget till det här spretiga inlägget kom när jag i The Guardian läste följande om de remarkabelt giriga brittiska företagen (t.ex. Edsel Records):
According to Andy Haldane, the Bank of England chief economist, greedy shareholder capitalism plays a big part. In 1970 for every £100 of profit earned, £10 was paid out as dividends. Now shareholders demand closer to £70 per £100 of profit. As a result the infrastructure slowly wears out. Firms driven only by shareholder value not only put profits before people, but also end up “eating themselves”, as Haldane put it.
Företag som i sin girighet börjar "äta sig själva" var triggern och det passar perfekt med Saturnus i sin negativa roll som "herren över resurserna". Läs texten, den självdestruktiva kapitalismen beskrivs underhållanden genom att betrakta de horribelt deprimerande arbetsplatser de flesta av oss hänvisar till.

Det går inte att missa tanken om "austerity politics" i anslutning till den hinduiska astrologins 10e hus (= Stenbocken/Saturnus) som just är ett resurshus (skt: artha) och snålt som en Joakim von Anka, annat än då det gäller PR-jippon och representationslyx som ska presentera makthavaren själv i bästa dager - då rinner pengarna i rena syndafloder! Skattebetalarnas pengar.

 

7 kommentarer:

 1. Apropå Stenbocken och årgång 1981 med Saturnus/Jupiter i Jungfrun så läste jag lustigt nog just idag i DN en artikel med en så intressant tes - http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vi-maste-borja-leva-som-lantisar/ - att jag var tvungen att ta reda på författarens födelsedatum: 16/1 1981. Jord och åter jord, med en eldplacering: måndisponenten Venus. Solen, merkurius och mars ligger alltså i Stenbocken, och Saturnus/Jupiter gradexakt i Jungfrun. Egentligen inte konstigt att en med jorddominans förespråkar ett jordnära lantliv, men det intressanta här är att det just är Stenbockens/Saturnus negativa yttringar, som illustreras här ovan, som Mosskin pekar på, och som är mer framträdande i storstadslivet. Ett exempel på en motvikt till krokodilstenbocken. (Kom just att tänka på Birger Schlaug också :-))

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läste också artikeln, den var bra. Den rekommenderades av en vän på FB och hon är det mest jordnära som tänkas kan, Skorpionascendentens härskare står i Oxen tillsammans med Venus hemma i härskarläge i Oxen samt Saturnus i Oxen. Hon har Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun (fullmåne mellan Vatten/Jord) och hon älskar att promenera i skog och natur - vilket jag hatar. Obegripligt givet vår astrologiska olikhet (jag är ju nästan bara luft och lite eld) umgås vi alltjämt efter ett kvarts sekel...

   Vad beträffar din poäng - motvikten - har väl detta blivit lite av ditt varumärke, Det är din Måne med Vedersakaren Algol som gärna gillar att upphävda bloggarens studier av ESSENSEN genom "snälla" exempel. Och ja, det är sant, Stenbocken har en lågfolklig sida som vetter mot underklass och fattigdom. Sparsamma och dygdiga människor som lappar sina kläder så många gånger det går innan paltorna helt fallit sönder och bara känner till salt som kryddsättare. Sol-Stenbocken Göran Hägglund - en av "storstadens onda typer" - alluderade falskt och bedrägligt till denna enkla människa som "verklighetens folk" (medan han själv med Rajas-passionens gruvliga frossa i det hårda Jord-elemenet jagade egna rikedomar genom värdepappersspekulation - bättre än någon annan i regeringsställning vid denna tid.

   För mig är det ingen tvekan om att vissa av zodiakens principer är Onda och andra är Goda - detta är ett system och du glömmer grundtanken genom att rusa till de Ondas försvar med goda exempel. I själva verket handlar det om en sammanblandning mellan sakfråga och enskilda representanter för en viss atrologisk princip/zodiaktecken. Eftersom varje horoskopingrediens stöts och blöts med kartans övriga innehåll finns det egentligen inget behov att genast jaga upp "bra" exempel. Inte om man förstår att astrologi är ett pusselläggande med principer. Men du har ändå rätt: vissa dåliga bitar gör också gott, som när den onda Saturnus kan fungera neutralt eller t.o.m. som en verksam välgörare. Tecknet Stenbockens torftighet kan fungera som ett motgift mot Skyttens vidlyftighet just som deras härskare: den onda och utarmande Saturnus behövs för att hålla den goda Jupiters välmåga på lagom nivå...
   :-)

   Radera
  2. Det är verkligen inte fråga om att "rusa till de ondas försvar" - var ser du det? Det handlade om att en komponent i ett horoskop kan yttra sig på ett mer positivt sätt också. Och jag är fullt medveten om att inlägget handlade om en sakfråga och min kommentar om en enskild individ. Själv tycker jag det är intressant att se hur astrologins principer kan ta sig i uttryck i individuella fall. Och precis som du skriver sist här ovan så kan det finnas goda yttringar av det som ser dåligt ut. Troligen är väl Saturnus verksam välgörare i Mosskins horoskop, men det kan man ju bara spekulera om.

   Ja, inte underligt att vi "jordmänniskor" tilltalades av artikeln i fråga! :-) Själv har jag ju samma måne som honom, och hans Jupiter/Saturnus ligger precis på min mars. Kanske var därför jag triggades till att gå till handling, dvs tangentbordet... :-)

   Radera
  3. Rusar till försvar - jag dramatiserar naturligtvis när jag poängterar det som du i nästa andetag själv medger: preferensen för anekdotiska exempel som måhända springer ur Sol-Jungfruns klassiskt Christer Sturmarkska fixering vid det empiriska, det _enskilda_ dvs _individuella_ exemplet. (Sturmark: Månen i Jungfrun i konflikt med sin disponent Merkurius i Lejonets Eld. "Bara det ögats ljus belyser som Jord/verkligt kan tjäna som kunskapsbas.)

   Denna inriktning hos din solära VILJA blir en stötesten de gånger bloggen svävar mot de högre rymdernas Luft där de allmänna principer hör hemma och diskuteras. Du uppfattade inte att jag gav dig halvt rätt då du inte gav mig kredd för detta när du nu värjer dig. Jag avrundade med den hinduiska luringen där onda planeter kan vara VERKSAMMA i rollen som välgörare.

   Men när det gäller zodiaktecknen finns ingen sån räddningsplanka. Stenbocken är en streber och gärna en våldsam sådan (hinduernas krokodilsymbol stämmer in) – den härskar via fruktan. Och detta gäller vare sig man hittar den i underklassen eller i maktposition. Tecknet tänker i termer av hackordning men detta är naturligtvis neutralt. Zodiaken rymmer också egalitära principer…

   Vill du absolut ”rädda” Stenbockens rykte kan det inte röra sig om annat än att du rör ihop skillnaden mellan en princip och en komplett människa vars godhet aldrig kan tillskrivas Stenbockens tecken utan andra, goda ingredienser i det horoskopet. Stenbockens princip är ”nyttig” eller ”god” enbart när byfånar placerats i maktpersoner. Tecknet tenderar här till OBJEKTIV MANIFESTATION så att ovärdiga ledare snart röjer sig själva… Stenbocken har definitivt med funktionella helheter att göra, där FYSISKA DELAR (t.ex. arbetare) samverkar för att smörja hjulen så att ”världen” snurrar på.

   Men Stenbocken upplever sig - hög som låg –som ”denna världens herre”, den mäktige för att han objektivt kan peka på sin makt eller sina resurser, och den maktlösa för att han konstruerar en historia – betingad av makthavarens existens- som säger att han egentligen borde ha haft makten om det inte varit för … och så kommer en konsipirationsteori av något slag. Ofta handlar det om att chefen är skit. Detta är karma via Stenbockens princip och själen tycks född att tolka världen i termer av hackordningar, t.ex. feminismens könsmaktsordning.

   (Detsamma kan förstås sägas om en dominant Saturnus, se Obamas principfasta Saturnus i öster och hans mjuka hälsovårds-Sol i Kräftan. Han ville sin sjukvårdsreform men Solen sjunker/dör i väster och Obamas styre var ett fiasko. Hans stigande Saturnus, fastän VERKSAMT GOD, förde med sig många onda bieffekter, hans fixering vid kroppsbygge, hans ungdoms depressioner – så Saturnus! – och substansmissbruk innan han tog sig samman och beslutade bli ”man av värld”.)

   Det är inte att leka med när man söker ta udden av Makara, denna världens onda herre som de fattiga rojalisterna och klädlapparna tenderar att hålla sig väl med och ta i försvar. Visst hörs det att du skriver utifrån landsbygden! :-) För den som är fånge i Jord-elementet är det inte lika klart vilken fiende den ESSENTIELLT ONDA Saturnus är, men den människan får leva och dö så många gånger det krävs för att vakna upp. Det är intressant att hinduisk astrologi kallar Saturnus essentiell illgörare trots dess koppling till andens element Luft. Kan det ha att göra med att dess positiva hemmaläge Vattumannen och planeten själv också tillhör den mer generella och allomfattande Mörkrets kvalitet? Den kvalitet som DRAR MOT VÄRLDEN SNARARE ÄN DET OBETINGADE MEDVETANDET ELLER HIMMELRIKET?

   Jag har tidigare diskuterat samma fenomen omvänt: hur medveten (Sattva guna) är egentligen Solen i Jungfrun när tecknet samtidigt är en funktion av Jord-elementet? Redan här bjuder astrologin på underlag för spetsfundigt tänkande och insikter om hur medvetenhet kan vara villkorad av externa faktorer…

   Lantis-artikeln och Jordens reaktion: samma gamla princip som alltid: "lika barn leka bäst" :)

   Radera
  4. "...ta udden av Makara, denna världens onda herre..." - det är ju precis det som Mosskin gör i artikeln! Så jo, man kan som "fången i jordelementet" se vilken fiende den essentiellt onda Saturnus är. Det var ju det som jag ville illustrera, och kommentaren föranleddes av den synkronicitet som fanns i att jag läste artikeln och kollade upp hans stenbocksdominerade horoskop någrra timmar innan jag läste blogginlägget i fråga.
   Mosskin idylliserar visserligen lantlivet en smula (kanske ett retoriskt knep), men det är sant att lantisar är sämre på att konsumera än storstadsbor, naturligt nog, och därmed mindre intressanta objekt i "Makaras" ögon.

   Allmänna principer i högre rymder kontra konkreta, individuella exempel: båda är intressanta, och båda avhandlas ju också här på bloggen.

   Radera
  5. Förstår vad du menar med DN-debattören som fristående från tecknets tyngd, han liknar mitt exempel om Stenbocken som när den manifesteras genom medlemmar av de underprivilegierade klasserna blir dem som knotar. Nödvändigheten förvandlas till en dygd och hela Stenbockens (Saturnus) program blir AUSTERITY, snåla in, minska, bli trådsmal som en gång Twiggy (Saturnus äter sina barn).

   Lyssnade till brittiska reggaesångerskan Janet Kay som 1979 döpte sitt debutalbum till CAPRICORN WOMAN. Född 17 jan 1958 tillhör hon den minoritet som efter justeringen till siderisk får behålla soltecknet. Men dominansen på den jupiteriska, frimodiga Skytten är total. Och titellåten är så otypiskt optimistisk - hon rabblar ytligt några av Stenbockens egenskaper som man kan läsa om dem i utslätade tidningar ("humörsvängningar" är förmodligen en omskrivning för Stenbockens koppling till depression), men röstläget är lättsamt och optimistiskt och desto fler versrader pekar rakt mot hennes Merkurius/Måne i Skytten baserade i den ultrapositiva Jupiter i Vågen. En ”up-beat” låt som passar extremt illa med traditionens beskrivning av Stenbocken som tyst, senfärdig, negativ och ultrarealistisk. Än värre blir det när hon frimodigt förklarar att Han (Gud) är skälet till att hon känner sig så väl till mods. Återigen stick i stäv med en ”Capricorn Woman”.

   Min tandläkare (Oxe och Mån-Stenbock) undslapp sig ett litet knotande att ingen fick se och uppskatta det fina rekonstruktionsarbete hon gjorde med tänder eftersom de satt på insidan. Där kom Stenbockens (eller Jord-elementets) negativism fram tydligt och man kan undra varför hon då inte valde ett yrke som tydligt visade upp hantverksskickligheten för alla och envar, Stenbocken brukar ju vara rätt fixerad vid utsidan. Svaret: Soltecknet är orala Oxen. Hon drogs ”astrologiskt” till munhålan! Jag kollade hennes biträde. Solen i Lejonet men MÅNEN I OXEN, Så passande: omgärdad av två orala kvinnor, tandläkaren med Solen och medhjälparen med Månen!

   Den tropiska zodiaken skulle antingen ge Janet Kay Månen i Stenbocken eller alltjämt Skytten, men kartans tonläge i Skytten förändras drastiskt genom att de två onda Mars och Saturnus nu hamnar där plus att Jupiter går in i något glåmiga Skorpionen. Men hon låter överlag inte som den tropiska kartan antyder utan mycket mer positiv och käck! Ett exempel på hur ett musikalbum döpte efter soltecknet är nonsens och ett fjäskande för den ytliga allmänheten som aldrig egentligen är intresserade av astrologins komplexitet...

   Radera
  6. ...fortsättning...

   Lyssnade igår på senaste albumet HOLLOW MEADOWS med genuint stenbockiga sångaren och gitarristen Richard Hawley (kommenterad två gånger på bloggen) och fascinerades över att han även på detta album är fullständigt dödsfixerad. Hans musik är tillbakalutat och lågmäld och inte så lite vemodig (inspirerad av Roy 'the lonely one' Orbisons tidiga 60-talsalster). Hawley har INGET i Eld som tillför den lätta hoppfulla sidan utan tvärtom en ultrastark Stenbock med svårmodets Saturnus i naturligt depressiva Vattenelementet (Fiskarna) tillsammans med Månen. Men vilket musikaliskt geni denne man är på att i toner och melodier "sätt" den "låga känslan"!

   Richard Hawleys melankoli, gränsande till svärta blir till något som andra kan vila i, han lider ställföreträdande åt lyssnaren, precis som man skulle kunna koppla Stenbocken till det semitiska bruket att skicka ut en syndabock i öknen som tog folkets snedsteg med sig. Här kommer man in på konkreta Stenbocksdominerade individers frekventa överbetoning på ATT TA ANSVAR, som i synnerhet svenska politiker – dessa skämt – tycks fixera sig vid med jämna mellanrum, som om det var tävling i att fjäska för allmänheten om att upprepa ordet ANSVAR så ofta som möjligt.

   Eftersom Sverigehoroskopet har pengarnas Venus i Stenbocken (nationens ascendenthärskare) handlar det i Sverige enbart om MATERIELLT ANSVAR. ”Sunda finanser” (Margareta Andersson har likt artisten Richard Hawley Solen, Merkurius och Venus i Stenbocken). Samtidigt brutaliserar landet befolkningens själar!

   Ja med dessa ytterligare exempel är vi då rejält inne på anekdotisk personnivå – den marknivå som antikens astrologer sonderade för att kunna konstruera det teoretiska schema som detta inlägg röde vid. Ensam och nyckfullt aggressiv stenget med ambitionen att härska över sin bergskulle eller en ensam och nyckfull krokodil i vattendraget, där enbart för att föda sig på andra (karriärpolitiker)?

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.