Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 14 juni 2016

Rekyl: Arga kockens ständiga ilska blev hustruns missfall

Ja, rubrikens tanke är ett sätt att se på Gordon Ramsays öde, som likt få andra varvat upp och spelat hetsig jävel som brutaliserar andras psyken i syfte att tjäna pengat. Se bara hans oändliga rad av tv-shower som alla handlar om att terrorisera deltagarna maximalt. 

Att stress kan få själar att lämna kroppen är välkänt bland de få som ser djupt in i livets mekanismer, så att Arga kocken samlat negativt karma genom sitt karriärval är självklart. Och någon gång måste det man sänder ut återvända till det egna hemmet... 

Samtidigt kan man ju betrakta helgens nattsvarta himmel som jag kommenterat i ett antal inlägg som den yttersta orsaken, även om filosofen Plotinus skulle invända sig här. Han vägrade se planeternas positioner som förorsakande agenter och föredrog att betrakta dem som visuella omen som löpte parallellt med världens skeenden.
Gordon Ramsay har numera känd födelsetid - och en säker sådan - hos AstroDatabank. Tvillingarna passar bra för denna rörliga och snacksaliga typ och den märkliga och GRADEXAKTA konjunktionen mellan Solen, Venus och "halshuggningens" Ketu i femte ledarskaps och nöjeshuset är gissningsvis bästa förklaring till hans kulinariska konst (Venus) och framgångar som chefskock.

Men innan klockslaget var känt spekulerade jag i en sen Måne i Lejonet med aggressionens Mars som en bra förklaring till hans helvetiska humör ("Hell's Kitchen") och den kombinationen försvinner när han visar sig vara född framåt kvällen. Men psykets inträde i hyperkritiska och gnälliga Jungfrun passar faktiskt verkligt bra på hans surmulna och nästan alltid besvikna uppsyn.

Så destruktiv är nu inte varken Måne eller Jungfru i sig, men se bara var psykets disponent Merkurius befinner sig! I olyckans och fiendskapens sjätte hus. Detta hus har (likt det åttonde) en hel del att göra med "ett humör från helvetet" och i synnerhet i sjätte olyckshuset målas det fan på väggen titt som tätt. Som jag sade inledningsvis, Gordon Ramsay FROSSAR i sin egen tendens till indignation (och skor sig på det). Är det inte rimligt att han redan i detta liv ska få känna på lite verklig olycka? Hans hustru ordnade det åt honom eftersom den som förbinder sig med den osunda drabbas av samma förbannelse.

Paret tackar sjukhuspersonalen i Portland för insatsen i samband med missfallet under helgen och jag förmodar att det är Portland, Oregon i USA. Okänt när under helgen problemet startade men väljer man midnatt - precis mellan lördagen och söndagen, ser man något påfallande i makens horoskop. Inte bara befinner sig överdriftens Rahu GRADEXAKT över hans olycksplanet Mars i Lejonet, utan dessutom befinner sig graviditetens Måne i slutet av Lejonet, fast några grader för långt fram. Detta kan leda till tanken att problemen tillstötte under lördagseftermiddagen (runt 15.00) eller ännu tidigare och det dödfödda barnet förlossades då Gordon Ramsays aggressiva Mars ÅTERSPEGLADES  av Månen runt klockan tre. 

Det är påfallande hur många symboler för barn som är aktiva här. Dels är den ilskne kocken född med barnens symbol Solen "fallen" i Vågens tecken, dels befinner sig Solen i barnets eget hus, det femte. Venus är visserligen husets härskare och en god hjälpare för Tvillingascendenten, men den fallna Solen är en jävel och bränner bort den kooperativa Venus (Gordons tv-personlighet är inte känd för att vilja samarbeta på andras villkor, han spelar den onde despotens roll). 

Och, som sagt, i Lejonets tecken som naturligen korrelerar med femte barnhuset och har Solen som sin härskare finns Ramsays natala Mars. På himmelen just nu "rider" transiterande Mars rider på Saturnus i dödens Skorpion som kastar sin långa aspekt mot Lejonet, så att vi från Skorpionen har ett kombinerat angrepp från de båda naturliga illgörarna. Transiterna och Ramsays natala Mars blir som "call and response". Det Mars hopats kommer nu tillbaka tack vare tidmätaren och karmaplaneten Saturnus och söker sig mot Olyckan i barntecknet Lejonet. Och detta ett dygn då Månen - modern/matrisen (bäraren av det nya lejonet) ansluter sig. 

De ihjälskjutna homosexuella i Orlando mötte sin Lieman samma helg (kollektiv karma - Naturen är ekonomisk där så är möjligt). Familjen Ramsay hade sitt rendezvous med Döden.... Måste man inte säga att den här korta perioden, som jag pekat på några gånger de senaste dagarna, med 100% Tamas guna, har innehållit ganska mycket jävelskap? Bloggaren har i sitt privata liv sett saker han inte gillat och där i båda fallen antingen Lejonet eller Skorpionen haft nyckelroller i de inblandade personernas horoskop...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar