Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 13 juni 2016

Neurologi - Sveriges ensidiga propaganda

Här är en intervju med välrenommerade amerikanska professorn och läkaren Stephen Braude. Han ser "fatala brister" i teorin att en människas minnen lagras i hjärnan. Transkriptionen (tydligen kortad) har några inledande fel - text som upprepas, läkarens svar som huggs av. Men det rättar till sig. 

Minns vid läsningen den hinduiska astrologins svar på var minnet befinner sig: med skytteln och informationsbäraren Merkurius! Därav kryptominnen eller förvrängda minnen. En illa fungerande Merkurius i horoskopet indikerar tendensen till desinformation eller omedveten lögnaktighet. Merkurius sätter helt enkelt ihop pusslet fel var gång den ska producera ett "minne"! 

Därför är det tredje kommunikationshuset initialt ett "ont" hus i hinduisk astrologi, men som Platon lärde ut kan sinnets rening frigöra den rationella själen och det tredje huset tillhör också kategorin "upachaya" - de livsområden som kan förbättras. Fattigdom i den onde rike mannens regi kanske inte går att åtgärda (i detta liv) men man behöver åtminstone inte sänka sig till lögnens föraktansvärda nivå.

Tragiskt nog är detta - hjärnan som "förvaringsplats" - den enda berättelse som scientistiska ytterlighetsgrupper som Humanisterna - numera i samverkan med betongsossen Urban Ahlin förutom Dagens Nyheter, som alltid villigt berett plats för sektens artiklar - ständigt matar svenska folket med. 

Man bör fråga sig i VEMS INTRESSE det är, att svensken inte växer i medvetande utan förblir en mental krympling som ser sig själv och sin livsupplevelse som ett (i grund och botten oviktigt) bihang till den materiella fakticiteten. 

Kan det vara att världens 1% superrika vill ha det så här, och att det är dem med kontroll över världens resurser som avgör vilken verklighetsbild som ska serveras trälarna? Varje rön som tyder på att medvetandet står fritt från hjärnan är en indikation att Platon hade rätt, att själen existerar, och då kan man genast börja ifrågasätta hur många andra lögner det sekulära Väst serverar som befolkningens livsluft. Varför mår människor i Väst idag så dåligt av sitt slaveri på arbetena? 

På vad sätt skulle kunskapen om att de är andeväsen som tänker och erfar "utanför lådan" (hjärnan) och bara nyttjar kroppens sinnen som informationskanaler kunna förändra synen på kapitalismens legitimitet, denna doktrin som inspirerats av Naturens lägsta skikt, där "äta eller ätas" är den enda spelregeln? De 1% vill inte se någon som rubbar status quo eftersom materialistisk nihilism (satanism) är den enda doktrin som kan mörka och dölja elitens brott mot hela mänskligheten. Därför kanaliseras resurserna typiskt aldrig i riktning mot äkta humaniora (vilket inte har ett dugg att göra med det rävgift Humanisterna torgför).


PS. Ämnet medvetandets "lokalisering" är så spännande att det poppat upp på bloggen då och då. 

En banbrytande bok som jag nämnde några gånger på min gamla blogg, men som aldrig nådde ut eftersom den är typisk universitetslitteratur med adress "nästa generation" läkare, är Irreducible Mind av en grupp seniora akademiker. Rekommenderas, även om jag undrar hur en tunnryggad pocket ska orka hålla samman 800 sidor mer än en läsning. (Den inbundna utgåvan är slutsåld sedan många år.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.