Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 12 juni 2016

Genderflytande celebriteter och kroppsstörda transsexuella

Bloggen upptäckte härförleden några markanta avvikelser i den lilla pilotstudien med 30-talet transsexuella och drag queens. I det här inlägget ska jag kort kommentera den kanske mest intressanta avvikelsen, hur en så liten grupp så snabbt kunde börja hopa födelser med psykets Måne i Stenbockens tecken.

Det passar bra att i sammanhanget sexuella störningar länka till The Guardian som talar om hur särskilt unga kvinnor allt mer tappat orienteringen och numera, inspirerade av kändisar som den "fluida" Kristen Stewart anammar homosexualitet som en livsstil. Att jonglera allsköns omskrivningar förändrar inte den i grunden perverterade instinkten hos dessa individer.

Naturligtvis presenterar tidningen den västerländska degenerationen som något positivt, konstigt vore annars. "Valfrihet" har ju alltid varit marknadens falska lockrop för exakt samma vara i olika förpackningar.

Det är första gången jag läser att Kristen Stewart är lesbisk och remarkabelt nog är det samma fullmåne mellan "fluida" Fiskarna och Månen i självcentrerade Jungfrun som hos min enda lesbiska väninna (en kvinna vars instabilitet jag tröttnat på om och om igen de senaste 25 åren, bara kontakten snart skulle starta om igen, på mitt eller hennes initiativ. Ibland har man mystisk karma med andra personer som är svår att förstå...)

AstroDatabank har rättat ett felaktigt födelseklockslag för Kristen Stewart som de bara övertagit från någon suspekt sajt (inte samma nivå längre som när AstroDatabanks petnoga grundare Lois Rodden levde). Därför har jag avpublicerat äldre inlägg som i mycket byggde på en felaktig ascendent.


Den korrekta och för lesbianism mer intressanta ascendenten ska vara Oxen, och det första som slår mig är hur hinduisk astrologi här sällsynt förklarar VENUS vara en illgörande planet när Oxen stiger i öster, trots att Venus är Oxens härskare! Jag har teoretiserat om att det onda ligger i Venus tendens att identifiera med det kroppsegna vilket är att falla kort om verklig kärlek och det Venus egentligen står för!

Kristen Stewarts surmulna uppsyn (för övrigt samma uppsyn som min lesbiska väninna!) och genuina brist på skådespelartalang beror inte på Oxen i sig utan mer på att ascendenthärskaren Venus i Vattumannen lever "i de blå tankeföreställningarnas värld" men där disponenten Saturnus står förankrad i dess negativa och jordbundna tecken Stenbocken. 

Och i Stenbocken befinner sig året ifråga så väl den demoniska överdriftens Rahu samt könsdriftens Mars, den senare även den en verksam illgörare för Oxen i första huset. Lustigt nog i det nionde huset för individens känsla av sitt högsta goda. Eftersom Saturnus står hemma i sitt negativa härskarläge och är en välgörare för Oxen i 1a blir planetens koppling till själlös formalism tydlig här: kvinnan når ikonstatus genom att bara gå runt och vara en uttryckslös kropp! Zombiegenerationen har kommit till jorden och homofenomenet eskalerar.

Den helt passionslösa Saturnus i samma tecken som libidinösa Mars (och dessa naturliga illgörare som bas för Venus) tycks snarare tyda på att Stewart är frigid än sexuell i endera riktningen. Hennes tal om sin "flytande" sexualitet är bara lögn. Hon känner ingenting alls för någon och för en psykopat gäller det nu att spela ett yttre socialt spel (Venus i Vattumannen). Här har vi alltså ytterligare en möjlig ingång till homofenomenet: den akuta bristen på känslor överhuvudtaget. 

Denna brist på djup i det egna känslolivet har jag tidigare kopplat till en sjuklig själviskhet och Merkurius-i-Väduren är också just det som Kristen Stewart har att söka arbeta bort - 12e huset är ett hus där man ska jobba på själens rening eller acceptera förluster i livet (eftersom planeter i detta hus inte håller måttet ute i världen - helt klart ett hus i horoskopet som antyder karma från tidigare liv som just nu är aktiv och ska bearbetas).

*****

Transgendermänniskor härförda av slagskeppet Caitlyn Jenner


Jag visste knappt vem Caitlyn Jenner var tills för några dagar sedan men utifrån en kort artikel i Aftonbölden tittade jag kort på horoskopet förra året (då utan någon födelsetid). Nu har jag förstått att den här före detta idrottsmannen efter sin sjukt dyra könsförvandling blivit något av queer-rörelsens härförare.Caitlyns horoskop fascinerar den här bloggaren eftersom han-hon har samma soluppgång i Vågen som en väninna som försvunnit i tidens ström. Efter operationen ser Jenner ut som henne, en f.d. fotomodell med långt brunt hår, mandelformade ögon och en bred mun - bara som en mer grotesk version. 

Jag tänker inte lyfta fram den skygga ex-modellen ur sin anonymitet genom en bildjämförelse av "look-alike"-typen men försäkrar att det finns ett djupt släktskap (Vågen i en viss subtyp?) som det uppenbara faktum att Jenner verkar ha beställd sin ansiktskirurgi med Julia Roberts som rollmodell.

Den senare har Månen i Vågen för en vag återklang av de båda andras Sol-Våg-ascendent. Lustigt nog hade en annan av bloggarens f.d. väninnor. Den här personen hade Julia Roberts som sin skådespelarfavorit och hade händelsevis Julias Solen-i-Vågen och Månen-i-Lejonet. (Inte ens genom att peka på detta faktum lyckades bloggaren övertyga henne om den sideriska zodiakens korrekthet men typiskt nog var Månen-i-Ljonet del av det rigida och tröga storkorset i Mörkrets kvalitet och kvinnan var bräddfylld av fruktan och onda föraningar!)


Till skillnad från Oxen blir inte Venus en illgörare när dess andra tecken Vågen stiger i öster. Så varför gick det snett i William Jenners fel? Kanske för att Venus står i Skorpionen som är ett negativt tecken som undanber sig associationer - här således ett skorpioniskt hat mot den egna kroppen istället för ens den intellektuella och försonliga jämvikt med kroppen som Vågascendenten normalt tecknar. 

Att Ox-ascendentens Venus är en illgörare eller problemskapare kan också ha att göra med att tecknet är tamastiskt, dvs mörkt och omedvetet. Vågen är rajasisk, dvs. en passionerad blandning av kunskap och okunskap. 

Hinduisk astrologi tycks också vägledd av vilka hus Venus tillfälligtvis äger, men frågan är om Oxen verkligen har det värre än Vågen. Ox-ascendenten Kristen Stewart har förstås Venus som tillfällig ägare till första huset, men tyvärr också till sjätte olycks- och fiendskapshuset. Caitlyn Jenners Vågascendent äger förutom första huset också det åttonde huset för korruption och död. Båda Venusascendenterna influeras således av Venus koppling till onda hus, men ändå är det bara Oxens Venus som kallas en problemhärd. 


Här måste man ge sig in i hinduiska texter men jag skulle satsa en slant på att Vågascendentens Venus förblir en verksam välgörare därför att Saturnus är upphöjd i detta tecken, vilket inte kan sägas om Saturnus i Oxen. Saturnus kontrollerar själens form (kanske ÄR dess form) och detta gagnar Venus, vars natur är att (om inget annat tillstöter) acceptera Saturnus givna ramar och normer.

Caitlyn Jenner har emellertid väldiga problem, dels med en Venus i negativa attityders Skorpion och dels för att Saturnus står så illa placerad i Lejonet, Solens eget tecken. (Och Solen och Saturnus är varandras fiender!)

Dessutom får horoskopet ännu mer problem med "själens form" eftersom den pressar sin stränga 60-graderasspekt mot 1a kroppshuset och drar med sig aggressionens Mars (här ser vi för övrigt Willams idrottsförflutna). Den värsta transvarning jag upplevt var med en f.d. manlig yrkesbekant vars Saturnus från sitt fallna läge i Väduren bestrålade en nymåne i duala Tvillingarna i 1a huset på ett liknande sätt. Han företedde alla tecken på en själ som ur det omedvetna signalerar en önskan om ett annat kön: valet av en dominant kvinna till livspartner (Hitler-vibbar, en mix av påstridiga Väduren och pekpinne-rigida Oxen), kärleken att ställa sig i köket och laga mat (mammas recept!). Preferensen för ett skrämmande högt antal av 80-talets gayigaste popartister (kräkmedel för mig, hans tio år äldre yrkeskollega). 

Jag säger inte att formalismens Saturnus i 11e idealhuset alltid ger homo- eller transtendenser, men jag har sett några exempel som alla varit oerhört stela i förhållande till sina egna kroppar, varit pinsamt självmedvetna och välekiperade (Saturnus = "man av värld", "kläderna gör mannen" för dem som saknar kuk eller djup andlig kontakt med sitt väsen och sin identitet). Saturnus är kanske det mest OÄKTA i horoskopet och liknar på en nivå det Överjag Freud menade att föräldrarna klubbar in i barnen så att dessa sedan går runt och babblar politiskt korrekta klichéer resten av sina mediokra liv. De slirar mot ytan, mot tankens former men förmår inte gå in och uppleva den verkliga världen efter att samhället eller Överjaget gjort jobbet på dem.

Och det är här vi börjar komma in på det märkliga fyndet bland de blott 34 transsexuella horoskopen: hur det i en så liten grupp ändå hela sju saturniska sinnelag i extremt samhällstillvända Stenbocken kunde ta form. Kanske en slump, men från den långsamt växande studien av mördare, minns vi att den "fallna" Månen i Skorpionen tog täten direkt och nu, med över 300 mördarhoroskop, alltjämt tycks visa hur detta sinnelag redan i antiken ansågs som det potentiellt mest korrupta och för vilket döden inte ingav några betänkligheter alls.

Låt oss se vilka dessa sju sinnelag i Stenbocken var och hur Månen förhåller sig till den sterila Saturnus:
  • William --> Caitlyn Jenner;28.10.1949; 6:16
  • Armand Lepore > Amanda Lepore;5.12.1967;12:00 "performance artist"
  • Alexis Arquette;28.07.1969;18:58 "transgender activist in Hollywood for years"
  • Trollhare;21.9.1980;12:00 - svensk kvinna operarad till man och hbtq-bloggare
  • male > Aleksa Lundberg;1.12.1981;12:00 skådespelare
  • male > Janet Mock;10.03.1983;12:00 fd prostituerad, bytte kön och blev transgender-aktivist (alla verkar kalla sig aktivister)
  • Christopher Roman > Carmen Carrera;13.04.1985;10:00 någon figur från amerikansk "verklighetssåpa"
Caitlyn Jenners totala icke-relation mellan Måne och Saturnus har kommenterats ovan.

Amande Lepore har Månen med aggressionens Mars i Stenbocken (och är Sol-Skorpion). Månens disponent Saturnus står i "föränderliga" Fiskarna och om man använder en sinnelagsascendent är Saturnus/själens form disponerad av Jupiter i omedvetenhetens och korruptionens åttonde hus. Diffust anar man komplikationer i detta horoskop men bristen på klockslag ett aber.

Alexis Arquette - ännu en skådis ur Arquette-klanen. Stenbockspsyket disponeras av en fallen Saturnus i Väduren (samma årgång som min fd kollega, den subtilt identitetsstörde). Arquette har dessutom en fullmåne identisk med artisten Kate Bush, Solen i mjuka och sårbara Kräftan och Månen i hårda och okänsliga Stenbocken. Hela horoskopet (förutom den otjänliga Saturnus) går i lersörjans kombination Jord och Vatten. Även här anar man mycken grötighet och oklarhet om den egna identiteten.

Trollhare säger som nästan alla i den här gruppen. "Hon-han är likgiltig för genderuppdelningen". För Månen i Stenbocken har jag alltså föreslagit att dessa inte förmår leva sig in i det kön de fått i detta liv och därför kan bli stående "utlåsta" från sin egen kropp om själen valt nytt kön i detta liv. Själens form (Saturnus) saknar per definition Djup eftersom dess uppgift är rent formal. Trollhare föddes med sinnelagets ägare Saturnus invid sin svurna fiende Solen (i Jungfrun)!

Alexa Lundberg - återigen från de unga zombiegenerationerna som väller in i världen just innan västerlandet faller sönder helt (dessa själar visar hur långt sönderfallet gått) - upprepar i princip bara de mönster vi sett så här långt. Det ytliga stenbockspsyket ägs av Saturnus i negativt kritiska Saturnus-Jungfrun, som i sin tur kastar en restriktiv 60-graders aspekt mot sin fiende Solen i Skorpionen (där också Saturnus ägare Merkurius befinner sig).

Janet Mocks sinnelagsdisponent står upphöjd i Vågen så att detta psyke fantiserar om sig själv som en 10-e husperson, en inflytelserik maktperson. Men Saturnus lider av en dissociation/glidning mellan intellektuella föreställningar (Luft) och irrationella drifter (Vatten) eftersom Saturnus disponent Venus befinner sig i Fiskarna, förvisso också den "upphöjd". Men Venus skadas av att befinna sig i samma tecken som Mars och här anas en fullständig uppfuckade varelse, med onda andar som flyger kors och tvärs genom en låg själ som lever på den biologiska instinktens nivå. Här skulle klockslaget troligen berätta mycket mer, för jag saknar de planeter i onda hus (6e, 8e, 12e) som man borde kunna räkna med utöver slirandet mellan rationella Luft och irrationella Vatten.

Carmen Carreras psyke ägs av Saturnus i Skorpionen exakt mittemot den onda stjärnan Saturnus. Ytterligare en Saturnus som pressar mot 1a huset via sin 60-graderaspekt (fast här har vi "bara" månascendenten att gå på). Saturnus i sin tur ägs av Mars i positivt härskarläge i Väduren för ett oroligt krig mellan Vatten och Eld, dvs. sensationalism, vilket skulle kunna betyda såväl voyeurism som exhibitionism.

Dessutom har Saturnus (psykes ägare) inte bara Mars under sig som en eldig blåslampa, Mars i Väduren kastar också sin onda 210-gradersvinkel mot Skorpionen så att psykets ägare eller själens form är dubbelt neurotisk. För neurotisk är troligen rätt ord för Skorpionen och de andra tecknen av Mörkrets kvalitet. Det går inte sönder lika lätt som de tamasiska ljusa (som snabbt "bryter ihop" och ömskar skal och går vidare). De mörka tecknen håller emot och blir allt spattigare tills de slutligen kraschar rejält. Omedveten eller Mörkret VILL så att säga inte vara annat än Mörkret och därför blir allt så mycket värre för dessa varelser när förändringens vindar t.ex. blåser dem in i återfödelse in i en ny kropp.

Som synes finns det rejäla berättelser i alla dessa horoskop med Månen i Stenbocken. Alla dessa psyken stod i kontakt med Saturnus/själens form och den senare var undantagslöst involverad i astrologiskt knepiga omständigheter. Men detsamma kan sägas om många horoskop för individer som absolut inte har några queer-tendenser, så uppenbarligen brottas dessa istället med andra teman än just förhållandet till sitt biologiska kön.

Jag skulle sätta en liten slant på att det är ascendenten - jaget/kroppen - som är ett problem i samtliga dessa sju horoskop. Bara två har känd födelsetid och Caitlyn Jenners ascendent är ett avgjort problem. 

En Christopher Roman blev en Carrera -
parodiskt nog avslöjas de ytliga manliga
fantasierna i namnbytet. Kvinnan betraktad
som enbart smäcker kropp - en Porsche Carrera!

Dokusåpadeltagaren Carmen Carrera, som jag inte vet något om, har den typiskt traumabenägna Kräftascendenten. Detta gör genast Månen i objektifierande Stenbocken till en nyckelplanet och se hur han i 7e huset för "den Andre" är fullständig främling för sig själv, men gärna blåser upp en Jupiter i dess värsta version: den tomma och ytliga hycklaren!


Psykets Måne aspekteras, som sagt, dessutom på ett hämmande sätt av formalistiska Saturnus som inte alls passar i 5e solära identitetshuset - här upprepas återigen doktrinen om att Saturnus (yta/form) och Solen (identitet, själ) är varandras fiender, men nu via planet + hus. 

För banala dokusåpaambitioner kan man också notera giriga Rahu med barnsliga men påstridiga Mars-i-Väduren i 10e huset för makt och officiell status. (Väduren = Barnet = SE PÅ MIG!) 

Denna man, numera "Carmen", är, jag är ledsen att säga det, ett prima exempel på hur primitiva budskap himlarna ibland målar upp. Och någon lär ju födas då också, så det blir kreti och pleti och sjukliga exhibitionister förutom vid de tillfällen då en stor själ (mahatma) stiger in i tiden och avslöjar astrologin som enbart en diskussion av allmänna men påvisbara tendenser!
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar