Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 20 juni 2016

Frankrike och fotbolls-EM 2016. Kolonialismens pris.

Som SvD:s Per Wästberg rapporterar saken har Frankrike aldrig sett maken till den påfrestning landet genomlider nu. Jag följer inte fotbolls-EM men noterade att mästerskapen knappt hunnit börja förrän det var stort tumult, så varför inte pröva öppningsdygnet mot Frankrikes horoskop?
Som framgår av yttre planetkretsen kunde värdlandet inte varit med om en värre tidpunkt. Fast ur den kosmiska rättvisans perspektiv är det naturligtvis exakt rätt tid för Saturnus att gå ett fullt varv runt och visa nationen vad den egentligen är värd. Så ruttet är kulturens (oh la la!) och fisförnämhetens Frankrike av idag att Saturnus ger en fullständigt obegripligt negativ skörd som ju redan kunnat beskådas i ett antal så kallade terrordåd. Dessa kan man tolka som Ödets precisionsbombning, på samma sätt som Orlando-mördaren angrep gayklubben, själv född med samma dödsbringande Saturnus i döds-Skorpionen som USA föddes med och som tecknas på skyarna för tillfället.

Ödets spindelväv är gåtfull och bara astrologin tycks kunna synliggöra de bakomliggande "lagarna"... Vad som gör det så svårt för satanister (materialister) att förstå världens gång är att de inte ser sammanhangen när attackerna kommer i oväntade kläder. De ser inte att det löper djupa historiska och karmiska band. Terrorister från Iran kan mycket väl ha varit marockaner när Frankrike begick övergrepp mot detta land. Återfödelsen gör att "fienden" för den skyldige kan lura i vilken gestalt som helst. Alla skäl till paranoia för den med historiskt orent mjöl i påsen.

I Frankrikes fall involveras naturligtvis 9e huset som "utlandet" när EM startar och aggressionsplaneten Mars har just hunnit in för en fin aktivering av Frankrikes egna "sataniska axel" som normalt kan uttydas som landets oerhörda skuld för sin kolonialism och tendens att utnyttja andra länder för sina egna syften. 

Samtidigt är Frankrikes medfödda Sol i 7e huset, vilket tyder på tendensen att hamna i händerna på andra som de facto styr ruljansen. Och under ett EM då så många andra länder är tillfälliga "samarbetspartners" är naturligtvis en tid då Frankrike är som svagast. 

Dess martyriska Fiskascendent är verkligen klen eftersom ascendenthärskaren Jupiter i eleganta Vågen står i onda 8e huset för gammal dålig karma. (Jag har diskuterat denna Jupiter tidigare i samband med någon terrorattack och fransmännens korrupta nöjesmentalitet - Vågen i 8e är verkligen ett sexuellt dekadent land och otrohet betraktas som det normala sätter att med åttonde husets skorpioniska diskretion leva ett hycklande dubbelliv.)

Men framför allt verkar det vara den stränga rättskiparen Saturnus som angriper välmåendets och rikedomens Jupiter som vid tiden för EM befinner sig i Frankrikes sårbara 6e hus för olyckor och fiendskap. Här är exakt den innebörd jag tidigare beskrivit hos denna årslånga aspekt från Saturnus mot Jupiter: tiden så de fattiga (Saturnus) rasar mot de onda rika (Jupiter). 


Frankrike har tydligen en särskilt stor skuld i den här klyftan i världen och därför rapporterar SvD cyniskt väggklotter i Paris: "Sälj av din bostadsrätt och stick till Panama innan kvarteret tappat allt sitt värde". Detta är exakt det scenario bloggaren föreställt sig under några år nu. När västerlandets ondska går i dagen, då smäller det av rejält. 

Lägg till det Brexit och vi har ett Europa i gungning. De rika glidarnas Europa (vilket innefattar den snart överflödiga medelklassen som reser runt alldeles för mycket och förorenar luften) - detta råttbo är på väg att falla. Det kan vara värt några år av total anarki för att sedan (för den som överlever) se en ny och mer human västvärld växa fram ur spillrorna av den genomonda marknadsliberalism som så förråat människorna eller slagit dem till botten i rena skitliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.