Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 27 juni 2016

Det inte generna dummer, det är stjärnorna!Fick slösurfande på nätet syn på ett foto av den objektifierade plastmänniskan och modellen Christie Brinkley. Det var hon som så distraherade pappa Griswold (Chevy Chase) i en fånig 80-talskomedi när hon körde om hans familjebil i en eldröd Ferrari.

Christie Brinkley, vegan sedan 13 enligt DailyMail

När jag i nästa ögonblick hittar det vanliga slaskpressgreppet om "människor som inte åldras som vi andra dödliga" och läser att den nu 61-åriga kvinnan varit vegan sedan tonåren, blir hennes horoskop riktigt intressant. 

Dags för ett skenbart gayigt inlägg om skönhetens Venus och konservatorn Saturnus igen, för detta är uppenbarligen vad "varaktig skönhet" handlar om. Texten kommer dock att ta sig en rejält filosofisk vändning, men frukta inte!

Ämnet "skönhet" har i princip utgått sedan bloggen "radikaliserades" (till följd av den intensifierade anstormningen från näringsliv och andra satanister som nu söker tvinga in både svenskar och nysvenskar i den fattigaste världsbild som någonsin skådats, den om nyttig produktivitet så man har råd med en appfylld smart mobil som kanaliserar medborgaren till de mest triviala former av själsdöd konsumism). Trots bloggens tilltagande allvar inför tidernas mörker, går det bara inte att missa ett så klockrent exempel som Brinkleys. Det bara måste redovisas.Klockslaget är inte känt, men pga. nymånen ger både sol- och månascendenten samma besked, hon är till både själ och hjärta en kvinna som drömmer om formfulländning och en plats bland de mäktiga. En riktig guldgrävare, om man så vill se saken. 


Det är den på många sätt perfekta "ömsesidiga receptionen" mellan Venus i fysiologiska Stenbocken och Saturnus i den esteticerande Vågen som knyter samman jaget med det tionde huset för offentlighet och makteliten.Om någon undrar hur två guldgrävare i relation ser ut, betrakta det här fotot från 1983, när mainstream-popartisten Billy Joel var het i USA skördade stora skivframgångar. Då var han och en ung Brinkley ett par. (Sen gick det illa för Joel och hans huvud och han försökte begå självmord. Hybris, ateism och materialism har alltid ett högt pris.)

Frågan är hur långt man vågar tolka när ex-modellens klockslag är okänt. Vad om hennes livslånga vegan-diet och det andra huset (pengar och övriga resurser som håller 1a hus-jaget vid liv). Detta andra hus borde av allt att döma klassas som ett av de onda husen, men hinduisk astrologi har inte valt den vägen. Bloggen har spritt ut pusselbitarna här och var och det slog mig att få, kanske ingen, har läst och sett samma mönster som bloggaren själv. 

Här är pusselbitarna: Platon kallade den här världen en plats för de döda. Kroppen (soma) liknade han vid en grav (sema). Den hellenistiska astrologin betecknade 2a huset som Hades port - huruvida det är vägen ner i Dödsriket eller vägen upp ur det är oklart. Ser man till himlens medsolsrörelse är detta steget just före Solen stiger om morgonen (själens symboliska återfödelse till världen). Men omvänt blir det nyfödda Vädurs-barnet (1a huset) omedelbart bundet och beroende av mjölkkossan (Oxen = 2a husets naturliga korrelat) för att kunna fortsätta brinna (uppleva). 

Hades kontrollerar så att säga alltjämt den återfödda själen och det är astrologins hemtrakter, det gamla Mesopotamien har myten om gudinnan Inanna (Venus/Afrodite) som går ner i Dödsriket på jakt efter sin försvunna älskare, fåraherden Dumuzi. Det första Inanna ser är rikedomen i denna värld. Längs väggarna hänger sidor av kött, som om Dödsriket var ett slakthus (=döden)! Grekiska mytologin instämmer, rikedomens gud Plutus höll till i Dödsriket, och förefaller vara synonym med Hades. 

Jag tror att jag vid något tillfälle spekulerat i att Plutus kan vara en synonym med Zeus Chtonios, den underjordiske Zeus, dvs Hades eller Jupiter under dess vistelse i Stenbocken, vars härskare just är Döden eller Saturnus. Om så är, måste man kanske vidga Platons tanke om de fastkedjade fångarna i grottan (=världen) som misstar livet för de skuggor mot grottvägen som en Sol utanför grottan skapar (men som de inte kan se eftersom de inte kan vrida huvudena bort från avbilderna mot grottväggen). Inte enbart Oxens naturliga andra hus leder in i Dödsriket och själarnas fångenskap utan samtliga tre Jord-tecken och deras motsvarande hus i den naturliga zodiaken! Vad gäller Jungfruns sjätte hus är det ganska tydligt eftersom det följer på döden i väster och är det första huset efter solnedgången. Varför kallas då inte detta Hades port? 

Jag tror inte man kan pressa ålderdomliga symboler alltför långt! Den viktiga skiljelinjen mellan de döda och de levande löper i zodiaken mellan den negativa polariteten (Vatten och Jord) som drar själen ner mot världsliga göromål och den positiva polariteten (Eld och Luft) som via klar kognition (Eld) och tankemodeller (Luft) börjar förvärva en insikt om att det finns en högre värld som är själens sanna hemvist - människan är dock inte av samma art som djuren, även om hennes värdkropp uppenbarligen är en kreativ vinkling på aporna. 

De tidiga själarna på jorden måste ha funnit ap-djuren lämpliga att arbeta vidare på genom de oerhörda kreativa krafter en äkta och ren själ besitter. När själen visualiserar fogar sig den lägre världen (vilken innehåller det genom dagens satanister tror är förklaringen till vår beskaffenhet, vilket kan stämma för den som vill degradera sig själv i föreställningen att man är ett simpelt verktyg men ingen som håller i det!

Vidare: Vad sägs om att 2a "kroppsliga" eller materiella husets naturliga tecken Oxen har ett latinskt namn, Taurus, som mycket påminner om Tarta[u]rus, den avgrund som syndarna kastades i och som låg under Hades. Det kanske inte är någon slump att den fornnordiska mytologin (med dess indoeuropeiska ursprung) beskriver denna avgrund som Ginnuga-gapet, och att Oxen just har (den gapande) munnen och det avgrundslika svalget som sina kroppsliga områden!

Det förefaller alltså som vi hittat en motivkrets där pusselbitarna stämmer ihop och som alla leder till den självklara logiken som judarna i Dödahavsklostret runt vår tideräknings början insåg, och som ledde dem (i den här bloggarens rekonstruktion) att se Djävulen eller Satan - denna världens herre - i stjärnan Algol just i "Oxens fot". (Foten måste indikera början av tecknet, snarare än i dess svans eller sluttamp.)

Man skulle lika gärna kunna byta ut Djävulen mot "Jordmodern" och trampa precis varenda naturälskare på tårna! I Platons och den filosofiska idealismens värdering är detta alls ingen plats att vurma för utan tvärtom bara ett pseudoliv eller ett "system" under människosjälens sanna nivå. Många människor känner till följd av outvecklad tankekraft inte till något annat än "naturen", särskilt i vår tid då Satan äger hela västvärlden(via näringslivet och dess kapitalistiska grundval - det är 2a "ekonomihuset som spökar igen, som pengarna är vägen till en säker (andlig) död!

Christie Brinkley har alltså varit vegan i nästan hela sitt liv och tror hennes seglivade ungdomlighet beror på detta. Villoläraren Karin Bojs, vetenskapsredaktör på DN, försitter å sin sida ingen chans att förklara att det är vår medfödda genuppsättning som gör vissa mer lyckligt lottade än andra. De som sett hur mycket djupare astrologin går in i verkligheten via sin symbolik, är kanske mer benägen att följa de antika tänkarna som såg individerna som partiella och tidsbundna uttryck för Världssjälen, vars sju klassiska planeter tillsammans "vävde" materiella höljen åt de inkommande noetiska andeväsen som vi lite slarvigt kallar själar och deras själavandring. Relationen mellan det noetiska väsendet och själen är nu det kanske svåraste i den antika platoniska filosofin, och den utvikningen skulle leda för långt att göra.

Istället fascineras jag av 80-talsikonens "sataniska axel", just den man skulle kunna räkna med i samband med antingen grov kroppsignorans eller en besatthet över vad man stoppar in i Dödsriket, kroppen/graven och vad som elimineras via ändtarmen: Skorpionen symboliserar anus, så att säga Oxens vidöppna mun men på andra sidan av kroppen. Kanhända Skorpionen mer exakt motsvarar det bottenlösa mörkrets Tartaros eller "Det Yttre Mörkret" som läraren Jesus gåtfullt alluderade till i Nya testamentet - opposita symboler tenderar ju att spegla varandra och gör rekonstruktionen av en i stycken förlorad äldre världsbild krångligare.

Med en identisk sol- och månascendent bör den sataniska axeln beskriva hög medvetenhet om kroppsligt födointag snarare än frossarens omedvetenhet om att man gräver sin kroppsliga (soma) grav (sema) än djupare (vilket själen kommer att få erfara i kommande liv, så den återföds i allt sämre fysiska kroppar). Den här medvetenheten beror inte helt på nymånen i sig, även om den sublunära Månen (den som drar själen ner mot fantasier) reduceras när Solen "bränner" och osynliggör Månen. Nej, det tunga argumentet för att den här sataniska axeln representerar Brinkleys falska medvetenhet om att viss kost förorenar kroppen, kommer sig av nämnda ömsesidiga reception, där Saturnus lever i Luft (konceptens verklighet) och att hon (eller hennes födelsehimmel) knyter samman koncept och fysisk realitet (Jord). 

Jag har kallat detta den "rationalistiska människotypen" - de som primärt är sammansatta av Jord och Luft ägnar sina liv på att ränna runt och tänka kring det jordiskt givna, men dör (de också) med bara en uppsättning luftslott att skryta över. Jorden förhindrar Luft-elementet att realisera sig på dess högre nivå (varje symbol tenderar till en lägre och en högre manifestation) där Luft betecknar ett rent noetiskt väsen, en andevarelse som i princip redan här hemma i Himmelen trots att den är sammanlänkad med en fysisk kropp som går på jorden. 

Det kan hända att den torftiga rationalismen inte är total utan faktiskt inkluderar en del andliga perspektiv. Det skulle man kunna tänka sig i fallet Christie Brinkley. Hon skulle kunna ha levt i den bisarra tid i Kina då landets proto-vetenskap nått den säregna teorin om att den som seriöst sökte evigt liv (något man trodde var möjligt) måste göra ingrepp i sin diet och gradvis (över många år) skära bort det ena efter det andra för att i slutändan leva helt på bär innan den psyko-fysiska organismen till sist blivit så förfinad att den kunde leva på luft genom att hämta all energi från denna. Hon har andra huset för födoämnen i Luftelementet, en distinkt annorlunda kost än de köttstycken Luft-gudinnan Inanna varseblir när hon träder in i de dödas värld i den sumeriska mytologin! 

Missa inte den astrologiska kopplingen här: Venus är ESSENTIELLT en Luft-planet och har således sitt "äkta" hem i Vågens tecken. Kanske är det därför den romerske filosofen Plotinus (nyplatonismens fader) så gärna använda Afrodite som en symbol för själen. Venus andra härskarskap, över Oxen, representerar då Inannas nedstigande till de döda själarnas värld, sådana som Sverige är överhopat av till följd av dessa satanistiska materialism, spridd via alla medier.

Kineserna var också kända för den lika bisarra tanken om att förlänga livet genom dagligt intag av tungmetall, nämligen kvicksilver - mercury - vilket kuriöst påminner om deras andra teori om andesjälen som till sist livnär sig enbart från den fysiska motsvarigheten - luft - till sin essentiella natur. Se återigen på Christie Brinkleys horoskop, där just Merkurius ligger i Luft i födoämnens hus och ägs eller disponeras av Saturnus ("själens form", dvs den noetiska eller andliga högre principen som är vad som gör själen odödlig). Denna Luft-Merkurius ser ut som om den var som gjord för att "leva på luft", särskilt som budskapet är helt rent: också Merkurius disponent Saturnus befinner sig i Luft och därtill "upphöjd" i den afroditiska själens tecken Vågen (och i det inflytelserika 10e huset). 

Först i nästa steg återknyter det andliga elementen till handfast Jord via Venus-i-Stenbocken i hennes första hus, men här inträder då den "ömsesidiga receptionen" så att vad av Jord-besmittelse själen nu släpar på ändå är starkt återkopplad till den "själsliga formen" - inte konstigt att den här kvinnan blev ett skönhetsideal för många i sin tid - en tid som så typiskt för tidens herre Saturnus sträcker sig långt bortom den korta ungdomens fägring som normala horoskop tecknar.

Är det möjligen så att de gamla kineserna faktiskt hade rätt, men att de dråpliga historier som bevarats om kejsare som åt "odödlighetselixir" (kvicksilver) representerar en korruption av vad som var en äldre och mer symbolisk sanning om att den som lever med sin ande, och andas dess tidlösa väsen också välsignas med ett en längre ungdomlig fas än den genomsnittliga köttmänniskan som störtar sig mot köttstyckena i Dödsriket och skördar en snabb korruption (Oxen kompletteras av korruptionens princip Skorpionen)? 

*****

Detta blev det 38e inlägget som taggades "skönhet". Här finns sannolikt ytterligare en handfull horoskop för modeller/ikoner vars Venus och Saturnus är sammanlänkade på olika sätt för, i teorin, en "konservering" av den venusianska valören. En förlorad väninna som var fotomodell i tio år föddes med Saturnus i härskarläge i Stenbocken i trekvartsvinkel mot Venus i positivt härskarläge i Vågen i 1a jag-huset och hon ser halvvägs genom de femtio alltjämt ut som vid trettio. En extrem konservering, mig veterligen utan kirurgiska ingrepp men säkert med badrumsskåpet överfyllt av magiska och monstruöst dyra hudcremer

Saturnus begränsar dock Venus anpassningsförmåga och ibland radikalt så. Det märktes vid ett misslyckat återseende med ungdomsvännen. Den här bloggaren verkar ha skenat genom minst ett dussin tidigare liv som han varit tvungen att rekapitulera i ett och samma liv. Kort sagt, han har tillägnat sig en väldigt annorlunda världsbild (men ändå inte) än i ungdomen medan kvinnan de facto står kvar exakt där hon stod för tjugo år sedan (och ser likadan ut), en stilig stillbild men också ett fossil i de dödas rike (Jord-elementet) för dem vars psyken (Månen) likt bloggaren är verksamma i Sattva guna, där floden ibland strömmar snabbt

Jag noterar oförmågan att anpassa sig till andra och uppdatera sig även hos Christie Brinkley, som vid det här laget är inne på fjärde äktenskapet. Värst att byta ut partner vid friktion istället för att fördjupa sig var nog fd. fotomodellen och senare "skådespelaren" Johnny "Tarzan" Weismuller med fem äktenskap. (AstroDatabank redovisar värsta grävet för att få fram ett AA-rankat födelseklockslag för detta livsöde som började i Rumänien.)

En mixtur av reserverad Skorpion
och kossans uppsyn


Så det kan slumpa sig. Utan medveten avsikt driver
blogginlägget in på en annan modell som också
kombinerar Oxe och Stenbock via Ljusen!
Jord för kropparnas rike, för dödens rike.

Här finns förvisso ingen Luft alls med desto mer av Jord-elementet som ofta saknar allt psykologiskt djup och tenderar att hamna i situationer där de själva blir enbart objektifierade "kroppar" och dessutom ser på andra på detta sätt. "Me Tarzan, You Jane" - hårdnackad feminism kan sorteras in i den här intellektuella undervegetationen där man fixerar sig vid så enkla grundmodeller ("ont patriarkat") att redan många dagisbarn hanterar mer komplexa ekvationer...

Det är fascinerande hur "var man hamnar på rätt plats" i livet. Weissmuller föds med den sataniska axeln längs Jag-och-Du-axeln och den hångrinande Djävulsstjärnan nästan EXAKT i opposition till hans ascendent. Hur han måste ha demoniserat de kvinnor han gifte sig med och troligen via simpla fysiska reservationer - Saturnus och Månen i negativa Stenbocken ger i just detta horoskop troligen en smårasistiskt sinne som sysslar med hackordning och kall, själlös värdering av andras kroppsliga yttre

Hans enda memorabla insats (förutom att vara olympisk simmare - notera lagerkransens Jupiter i Vatten i tursamma 5e huset) var i rollen som Tarzan, ett människobarn uppfostrat av apor i djungeln! Bättre kan denna även så svenska tendens att associera nedåt, till det kroppsliga substratet, som ligger under människan i värdighet, knappast beskrivas. Weissmuller betraktade sina medmänniskor enbart som köttstycken. Exakt denna ascendent och Venus + Mars har en f.d. kvinnlig bekant som just nu frossar i kortlivade dejter via Tinder, köttmänniskornas och de grovt obegåvades sätt att mötas. Det går inte att förneka att astrologin, rätt förstådd, rangordnar människobarnen och som vanligt gäller "lika barn leker bäst".

Men primärt tycks Satansstjärnan Algol förstås ha drabbat Johnny Weissmullers 7e äktenskapshus där det råder full kalabalik till följd av horbockssyndromet (Mars + Venus) i zodiakens kanske minst psykologiska tecken. Här knyts således en manlig fotomodell in i det tidigare resonemanget om Oxen och det kroppsliga (naturalistiska) förhållningssättet som den tvivelaktiva gåvan från "denna världens herre", Djävulen, den som DN:s Karin Bojs dagligen knäfaller inför. 

Apropå Johnny Weissmullers totalt inflexibla psyke som resulterade i "massavverkning" av hustrur, jämför horoskopet för polislarmet då Anders Breivik "massavverkade" unga socialdemokratier i Utøya-massakern - tidig Skorpionascendent i opposition till Algol där också. Men alla vägar bär till Rom heter det ju, och i sexmissbrukaren Tiger Woods 7e hus sågs istället den pluralistiska och expansiva Jupiter - som "verksam illgörare". Det finns otaliga andra horoskop på bloggen men som försvunnit i glömska trots att de tillsammans skulle kunna ge ytterligare stöd åt allsköns teser...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.