Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 15 juni 2016

Bloggen spånar, verkligheten följer svitBloggaren hinner inte mer än återvända till det gamla temat om Saturnus som åter sina barn och notera hur väl hinduismens symbol för Stenbocken - en krokodil - överensstämmer med bloggens tidigare försök att via latinets Capricornus frilägga essensen av denna astrologiska princip förrän verkligheten hinner ifatt. Dessutom i Orlando, platsen för homomorden som också nämndes i gårdagens inlägg, Saturnus äter sina barn (igen) och Stenbocken som havsmonstret.

Antingen äger bloggaren en rätt trivial synskhet på global nivå, så att det han skriver om i själva verket kan komma från framtiden - en eller ett par dagar - eller också är det kungen av nonsensnyheter - Aftonbluddret - som avlägger visit till Sideriska och kollar in det senaste. Därefter är man lätt hjärntvättad och kan lätt fastna för en liknande nyhet i det globala nyhetsflödet... 

De båda hypoteserna motsäger inte varandra. De visa kineserna sade i antiken: "Varför skulle Naturen behöva bry sig? I en enda handvändning förverkligar hon samtidigt tjugo mänskliga tankar. Varför skulle Naturen behöva bry sig?" Citatet från I Chings kommentarsektion har tillskrivits mästaren Konfucius själv, men är mer troligt av någon anonym konfucian som klumpats ihop med mästarens egna tankar. 

Naturen "bryr sig inte", i den meningen att den inte tänker och kalkylerar. Dess förlopp är helt spontant och följer alltid Vägen (Tao, det gudomliga intellektets som normativ världsordning, naturlagar men så mycket mer). Om man så vill, är Naturen lika medvetslös som det instinktiva Vattenelementet med vilket den här bloggen associerat den. En annan bild är Platons, om den lägre själen som apar efter den högre rationella själen liksom vaxet mjukas upp av den upphettade stämpeln/signetringen och mottar sigillet som ett avtryck i den lägre sinnesvärlden. 

Naturen själv är således epitomet av synskhet, utan att själv göra anspråk på några som helst färdigheter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.