Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 27 juni 2016

Aftonbölden bekänner färg
Titta noga på detta budskap som ligger ute på Aftonböldens förstasida på måndagskvällen. Vad är det tidningen säger? Jo, att "politiskt obundna" Lena Mellin räknas till EU-ledarna som nu startat krig mot det brittiska folkets vilja. 

För det kan väl inte vara så att tidningsmedarbetarna är fullständig dövstumma och saknar all talang att korrekt kombinera text och bild? 

Oavsett vilket, må Tredje världskriget börja i Europa snart så överlevarna sedan kan gå vidare med det postkapitalistiska civilisationsstadiet! 

God science fiction, dvs. inte den USA skapar och som alltid avslöjar hur de projicerar sin egen imperialistiska härskarinstinkt på ruggiga aliens, har länge visat vad mänskligheten ska bli, telepatiker och djupt seende. Bara vi blir av med reptilhjärnas inflytande som driver näringsliv och "marknad" - profitsökarna, avskummen, de verkliga efterblivna som tagit västvärlden gisslan. 

Människan kom till jorden för att råda över planeten, inte att degradera sig till den djuriska instinkten. Hinduisk astrologi tecknar detta enkelt men tydligt i de tre kvaliteterna, det låga och omedvetna begäret, Tamas guna eller Mörkrets kvalitet, och Ljusets kvalitet eller Sattva guna för vårt medvetandes ursprung (den öppenhet vi har att återerövra). 

Däremellan något som varken är hackat eller skuret, Passionen eller Rajas guna, som i princip bara utmärker det arttypiska för jordmänniskan: hennes instabila vacklande mellan den lägre och den högre kosmiska principen.

Överförenkling, säger Mörkrets barn. Men naturligtvis! Vampyrer i förnekelse brukar försöka "problematisera" eller "definiera bort" den enkla och ack så obehagliga sanningen om dem själva.


Tillägg. Nästa dag har AB rättat till den pinsamma kombination av bild och text som utmålar Lena Mellin som "EU:s ledare". Säkert under påverkan från denna blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.