Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 18 juni 2016

12 belgiska terrorapor. Frågan om tid för terror kanske besvarad.
Givet dominansen av Tamas guna på himmelen, kanske det inte är så vågat att, som jag gjorde den 12 juni, slänga ur sig en "terrorvarning" när vissa ytterligare komplikationer tillstöter. Högermedierna inkl. Aftonbladet skriker terror om precis allting nuförtiden.

Det var Månens ingress i Skorpionen på fredagseftermiddagen och dess tillfälliga mingel i det mörka tecknet med olycksbringaren Mars och dödens Saturnus, som tycktes ge en kort koncentration av förhöjt elände. 

Den hinduiska tanken att universum är sammansatt av tre kosmiska kvaliteter, Tamas, Rajas och Sattva, blir exakt det som den förslappade sekulära västerlänningen hånar som ohållbara förenklingar, särskilt om man med den här bloggen misstänker att passionens mellankvalitet Rajas bara är en imaginär friktionsyta mellan det fundamentala motsatsparet Ljuset (Sattva) och Mörkret (Tamas), dvs den gamla kampen mellan Gott och Ont som dessa sekulära varelser bara tror tillhör Stjärnornas krig och sagornas värld. 

Föga ser och förstår de att det är deras egen trygga mytologi, "kvalitetssäkrad" av självaste Kungliga vetenskapsakademin som är det överförenklade synsättet. Enligt denna scientistiska myt kan inte själars möte, tanke till tanke existera, eftersom telepati förefaller sakna det som den förenklade människan absolut kräver för att inte gå i spinn: ett klart och tydligt medium för förbinder sändaren och mottagaren. Mediet är sändarens skrivna ord, kroppsliga gestikulerande eller munnen som formulerar ord och budskap. 

Men de som förnekar Ondskans och Godhetens ontologiska status ("universella grundkvaliteter") avslöjar sig därmed bara själva vara "Satans barn". Som jag (åter) upptäckte nyligen då jag hade en telepatisk överföring i drömmen med min tandläkare, tycks människan fungera ungefär som folk som säger sig kunna tala med djur beskriver saken: de menar sig motta "bilder" från djuren, vilka sedan människan med sin tankeförmåga får söka lista ut vad de betyder. Min lilla telepatiupplevelse (beskriven för några dagar sedan) kan sammanfattas i ordet eller bilden av en "flisa". 

Efter en natts besatt drömmande om en "flisa" i två olika sammanhang - och stor möda hos drömmaren att försöka klistra den losslagna flisan på plats - följde nästa dag ett avslutande återbesök hos tandläkaren. Och där gav hon mig "respons" i verkliga livet på mina drömanfäktelser genom att utöver det planlagda underhållsarbetet generöst vilja bjuda på en gratis lagning av en liten flisa i min ena framtand. Den hade hon uppenbarligen sett och klåfingrigt velat åtgärda! :-) 

Och någonstans i samma "tidrymd" möttes våra själar så att jag uppsnappade något som "var i görningen"... Bilden i drömmen var perfekt vald, bara att det handlade om en flisa bortslagen ur kanten på en svart byrå och sedan en repetition samma namn när istället en flisa är bortslagen ur en gammaldags svart grammofonskiva! Jag inser nu båda de skadade objekten är svarta som Tamas guna, omedvetenhetens eller ondskans mörker.

En bloggkommentator noterade att Mars började gå retrograd mitt i denna potentiella "tid för terror" som jag spånade om för några dagar sedan. Kanske rubriken om ARRESTERINGAR OCH AVSTYRDA TERRORPLANER illustrerar detta faktum. Uppenbarligen har belgisk polis gjort en intensiv sökning genom misstänkta förvaringslokaler och detta under en kort men intensiv razzia under fredagen och tidiga lördagen. 

Reuters nyhetsmeddelande i AB är inte rimligt om polisen hållit på i flera dagar och snokat - risken hade varit överhängande att någon tipsat eventuella terrorister så att de hunnit flytta sina eventuella sprängämnen och vapen till ograverade förvaringsplatser. Nej, det måste ha varit en grundlig genomsökning av kända/misstänkta platser med många poliser involverade under en kort men intensiv period under natten. 

Exakt samtidigt som Mars börjar gå retrograd och så att säga negerar eller distanserar sig ur "terrorsymboliken" i fasans tecken Skorpionen. Denna lördagsförmiddag när jag tittar efter har den krupit tillbaka in i Vågens sista grad, just som bloggkommentatorn påpekade. Faktum var att "tidsfönstret" som jag noterade i "Tid för terror?" bara var dryga fyra timmar, men det missade jag helt. Framåt kvällen ägnade energiska Mars all energi Vågens uppdrag, nämligen att hålla den sociala balansen intakt.

Reuter säger att 12 greps men att man inte hittat något misstänkt alls. Varför arresteringarna? Samma trakasserier av minoriteter som alltid. Brittiska färgade kan vittna om SUS-lagen (suspect), brittiska polisers rätt att kvarhålla individer som DE anser bete sig misstänkt på gator och torg. Här en berättelse om britternas strukturella rasism. Jag fick nys om den i början av 80-talet just genom att brittiska reggaegruppen Matumbi sjöng om ämnet. Artikeln är från 2010 men får förnyad aktualitet genom att det var en högerextrem fascist som mördade "Jo Cox".

Mörk hy är olycklig i en västlig kultur eftersom människor som stannar vid ytan kan sammanlänka den gamla Ljus- och Mörkerläran med hudfärgen. Och då blir de färgade lätt identifierade med Djävulen. Min gamla kristna farmor av enkel härkomst var en from gudstjänstbesökare och ändå "negerhatare". Hennes livsgärning är sedan länge preskriberad och arkiverat i det kosmiska långtidsminnet, så man kan väl titta på kartan (ingen födelsetimma) för att se var rasismen sitter i just detta horoskop. De kvantitativa studierna på bloggen har ju givit vissa antydningar och vilka av zodiakens principer som har lättare att hemfalla åt den här ytliga projiceringen av skuld och dåligheter på Främlingen.Kvinnan sägs ha varit intelligent - men vem är den egna släkten att uttala sig? Intelligens eller åtminstone enorm informationsbearbetning antyds dock av Chandra lagna-kartan, vilken dock måste användas med reservationer. Saturnus i femte huset är t.ex. en rigid position och anses sänka intelligensen, men det är i horoskop med känd födelsetid. I detta horoskop vågar man inte gå längre än att sinnelaget (Månen) sammanbinder Saturnus kontroll och styrning med temat ledarskap och hon hade som fastighetsägare en besynnerlig kontrollmentalitet som inte med bästa vilja kan kallas tolerant eller generös...

Men lika tydligt är det genuint fromma och religiösa anlaget: Merkurius och Jupiter i suverän ömsesidig reception i två tecken som verkligen har med religion och intellektuell verksamhet att göra. Och informationsprocessande (hon var en huvudräknare av guds nåde). Hon läste inte kopiösa mängder böcker utifrån mitt sista minne från röjningen av hennes bostad, men hon läste böckerna om och om - en tendens bloggaren ärvt från sin mormor inser jag nu. Jag föredrar att i djupet förstå en astrologiförfattare snarare än att slarva sig igenom tio böcker i ämnet, och hittar jag en tänkare som jag tycker är bra, då köper jag och läser allt jag hittar med vederbörande. (Därför t.ex. en viss tjatighet om vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith på bloggen.) 

Eftersom minnena inte är så tydliga slås jag inför kartan över hur skarp mormor, mormor, som aldrig gick på något universitet, tycks vara: Solen/Merkurius och den ömsesidiga receptionen med Jupiter i Tvillingarna, tecknar verkligen ett öppet och sökande sinnelag, särskilt som månascendenten knyter tecknen till deras naturliga hus (om än omkastat).

En sökning bland över 9000 kartor visar att hon är ensam om en Månen i Vågen (vars Luft svarar på den intellektuella nivån) och en Solen/Merkurius i sökarens Eld-Skytt opposit teologens/expansionens Jupiter. Behåller man sinnelaget i Vågen och kastar om axeln hittas tre Sol-Tvillingar i opposition till generositetens och tillväxtens Jupiter:
  • Eddie Meduza/Errol Norstedt;17.6.1948;12:00 - en sångare som var sällsynt ful i käften men ansågs högintelligent
  • Joakim Larsson;21.6.1972;12:00 - mindre begåvat moderat borgarråd som arrogant hävde ut sig till en kvinna som stått 17 år bostadskö att hon kunde söka på nätet. (Efter denna incident skapade moderaterna ett profithungrarnas paradis av andrahandsuthyrningen i Stockholm)
  • Zinedine Zidane;23.6.1972; 3:00 - den oborstade fotbollsspelaren som skämde ut sig genom att skalla en motståndare på plan i sitt sista världsmästerskap
Tyvärr, kan man inte ge klartecken för utblicken hos någon av dessa, men det är inte säkert att den omkastade versionen av farmors opposition är jämförbar.

Så hur kunde det gå så snett för henne i synen på färgade? Här måste man titta på Månen i Vågen som inte har någon god hjälp av Mars i första huset, där den är en illgörare. Det är möjligt att Mars tror sig arbeta utifrån Vågens principer men effekten av dess ansträngningar är ond. Samtidigt har Vågens härskare Venus trillat in i marsianska Skorpionen så att vi får en emotionellt ytterst instabil ömsesidig reception mellan rationell Luft och instinktivt Vatten! 

Kvinnan avskydde sin make som hon "påtvingats" av ett gammalt patriarkalt samhälle (hennes pappa var en ryslig dominant, socknens förste innehavare av en bil), och mycket klarnar om man jämför med den rabiata feministen Maria "Bitterfittan" Svelands horoskop. Författarinnan har samma störning eller instabila relation mellan Vågen och Skorpionen, mellan kärlek och hat, som den fromt kristna negerhataren

I författarinnan Svelands fall riktades aggen mot patriarkala strukturer medan bloggarens släkting tycks ha slirat rejält snett i sitt tänkande och gjorde en emotionell koppling av all sin skorpioniska hatiskhet och människor med färgad hud. Mycket förklaras av att hon höll sig à jour med hur det gick för svenska kristna missionärer i Afrika som försökte "göra folk" av de "stackars "efterblivna" afrikanerna... Svensk mission är väl i princip nedlagd numera men man känner igen den svenska drygheten och inbillningen att stå över andra kulturer. 

Det är möjligt att kristen exklusivism (bara kristna har hemligheten som leder till himlen) har bidragit till detta olustiga drag i den svenska nationalpsykologin. De flesta sekulära slynglar av idag kommer från familjer som var starkt påverkade av kristendomen några generationer tillbaka, och medan själva trosinnehållet numera bespottas lever det verkligt fula vidare som omedvetna attityder som vandrar genom den svenska folksjälen! Det är därför Sverigehoroskopet visar så mycket dolt och inskränkt hat (Månens disponent är Mars och gömmer sig i det omedvetna och onda 8e huset).

Troligen har Maria Sveland någon liknande blindblick - någon fördomsfull attityd hon glömt inspektera - som kryper i hennes eget medvetande och gör henne till en skorpionbitter fitta när hon uttalar sig om äktenskapet (Vågen) och samhället i stort. (Det går att vara jämlikhetsförespråkare utan dessa attitydstörningar som astrologin avslöjar, men jag misstänker att frågan skulle tjäna på att hålla störda aktivister borta.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.