Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 22 maj 2016

Den effektiva människan (enligt visst synsätt)

Varsågoda. Fyra timmars fnulande med siffror för ett av bloggens alltmer sällsynta grundstudier, och så lite tankar rakt ur det blå apropå fynden! Naturligtvis kan den "radikaliserade" Sideriska siktet inte låta bli att skopa lite ovett över de svenska politikerna trots att själva testet är ett försök att hitta tecken som talar för astrologins traditionella teser.


*****

Den ömkansvärda DN-krönikören Bart-Kron som försöker vara putslustig men aldrig får till det, fortsätter mediedrevet mot Åsa Romson även efter att det är över.

I sin "ordlista" noterar han neologismen "boknobb" och jämför menande partikollegan Fridolin som "vid 33 års ålder begått fem böcker" med Romsons förnekande att hon tänker skriva av sig sina erfarenheter i bokform. Hade Bart-Kron haft åtminstone ett rudiment av begåvning hade han förstått att ordet var "boksnobb" och att det är han själv som är den imbecille kvantifikatören! All heder, säger jag, åt Romson som håller sig förmer än att skriva av sig besvikelsen i en bok som "berättar allt"!

Bart-Krons banalitet fick mig dock att börja fundera kring det här med produktivitet - det som högaktas av människor som tänker som och tillhör det redan döda civilisationssystemet (fast det vet de inte än). Den som kan sina sju klassiska planeter kan nog hålla med om att streberaxeln mellan det myllrande folkvimlets Kräfta och parnassens och maktens Stenbock, dvs. Månen och Saturnus skulle kunna vara en intressant utgångspunkt för en liten undersökning. Finns det några kombinationer av zodiaktecknen som lyser fram som extra "dugliga" om man kombinerar dessa planeter?

Utgångspunkt för den här undersökningen blir epitomet av människor som visat sig "dugliga" i världens ögon - alla Nobelpristagare t.o.m. 2015 (utom det falska ekonomipriset som inte Alfred Nobel hade något att göra med, och heller inte fredspriset).

Först summerar jag Saturnus i de 12 tecknen eftersom planeten representerar världslig ära och berömmelse. Stenbocken/10e representerar också förfogandet över och kontrollen av materiella resurser - vilket i vår demoniska civilisation skulle ange graden av duglighet.

"Den som samlat på sig mest när han dör har vunnit" - se förra Alliansregeringens värsta värdepappershandlare och vinstjägare, den "kristne" Göran Hägglund, numera näringslivslobbyist som de alla blir till sist, de som säljer sig till den världsliga makten eller Djävulen. Det är just Hägglunds besatta ackumulation av tillgångar via värdepappershandel som gör honom till ett så tacksamt exempel på den usla sortens Stenbock, till vilken kanske också Bart-Kron med sin Sol och stora och lätta pengars Jupiter sorterar.

I testet granskas sedan hur många månplaceringar som binder sig till var och en av de tolv saturnusplaceringarna och markanta toppar här, skulle kunna indikera att vi hittat "dugliga" kombinationer, dvs. zodiaktecken som finner synergi med varandra. Eftersom bara 103 av de 706 individerna har känd födelsetid har säkert ett fåtal månplaceringar halkat snett, men förhoppningen är att de få felen neutraliserar varandra i en så här pass stor grupp.

Alla som läser den här bloggen vet förstås att testet bara är en tankelek och en fantasi - "allt går att påvisa med statistik". Man skulle kunna skapa en annan berättelse genom att närma sig materialet utifrån t.ex. perspektivet av en planet och dess förhållande till härskaren till det tecken där den befinner sig....Saturnus och Månen
hos 706 Nobelpristagare

63 49 50 75 48 50 59 71 68 77 57 39
66 6
9,5
3
6,1
3
6,0
8
10,7
5
10,4
7
14,0
6
10,2
8
11,3
10
14,7
4
5,2
3
5,3
3
7.7
59 6
9,5
5
10,2
2
4,0
8
10,7
3
6,2
3
6,0
5
8,5
4
5,6
3
4,4
9
11,7
6
10,5
5
12.8
45 3
4,8
0
0,0
3
6,0
3
4,0
6
12,5
3
6,0
6
10,2
5
7,0
3
4,4
4
5,2
5
8,8
4
10,2
55 8
12,7
4
8,2
5
10,0
5
6,7
1
2,1
4
8,0
4
6,8
7
9,8
3
4,4
5
6,5
7
12,3
2
5,1
62 5
7,9
5
10,2
9
18,0
5
6.7
2
4,2
4
8,0
4
6,8
8
11,3
4
5,9
7
9,1
6
10,5
3
7,7
57 2
3,2
3
6,1
4
8,0
8
10,7
6
12,5
3
6,0
5
8,5
6
11,3
7
10,3
7
9,1
3
5,3
3
7,7
63 4
6,3
6
12,2
4
8,0
11
14,7
3
6,2
8
16,0
5
8,5
2
2,8
5
7,4
10
13,0
3
5,3
2
5,1
48 4
6,3
4
8,2
4
8,0
3
4,0
7
14,6
4
8,0
2
3,4
3
4,2
7
10,3
5
6,5
3
5,3
2
5,1
62 7
11,1
1
2,0
4
8,0
10
13,3
5
10,4
2
4,0
4
6,8
7
9,8
6
8,8
5
6.5
6
10,5
5
12,8
64 7
11,1
4
8,2
1
2,0
4
5,3
4
4,2
3
6,0
8
13,5
7
9,8
8
11,8
6
7,8
5
8.8
7
17,9
64 6
9,5
9
18,4
4
8,0
5
6,7
3
6,2
4
8,0
5
8,5
4
5,6
9
13,2
9
11,7
5
8.8
1
2,6
61 5
7,9
5
10,2
7
14,0
5
6,7
3
6,2
5
10,0
5
8,5
10
14,1
3
4,4
6
7,8
5
8.8
2
5,1
Medel: ~59 planeter/tecken
Signifikans vid ±40% rel. medel: <=35 e. >=82
Månens placeringar under vartdera Saturnus tecken anges
båda i absoluta tal och därunder procentuellt (decimaltalet).


Jämfört med medelvärdet visar varken Saturnus eller Månen någon signifikant avvikelse. Kanhända ämnena kemi, fysik/matematik, biologi och litteratur har sina speciella profiler, men här rör frågan som sagt bara träget och hårt arbete (Saturnus) och ett fertilt sinne (Månen) som producerar en "skörd" (Nobelpris).


Eftersom saturnusplaceringar i tecknen varierar en hel del går det inte att jämföra i absoluta tal (som moderaterna i maktposition, inte minst nuvarande partiledaren, tenderade att presentera sina vilseledande uppgifter - antingen för att de var inkompetenta eller fyllda av Lögnens ande). Istället måste man översätta Månens 12 möjliga placeringar under t.ex. Saturnus-i-Väduren som procentsatser. 

Därefter går det att jämföra de tolv kolumnerna, trots att det är en markant skillnad i antalet Nobelpris för Saturnus i sitt världsliga härskarläge Stenbocken (77 st) och den stackars Saturnus i Fiskarna (39 st). Fiskarnas tydliga bottennotering tycks för den astrologiskt bevandrade bekräfta att detta är symbolen för den "världsliga förlusten"! Tanken går åter till Bart-Krons översittarfasorer gentemot Åsa Romson: Solen-i-Stenbocken respektive Solen-i-Fiskarna! Faktum är att astrologin här - slump eller inte - visar upp sin inre logik: Stenbocken är ju höjden av duglighet medan Fiskarna står för avskedet från hela denna bisarra värld som Djävulen äger och som folkflertalet ännu inte är andligt mogna/intelligenta nog att genomskåda.

Frågan, för att förtydliga ännu en gång, är huruvida det finns signifikanta månplaceringar (procentuellt) under de 12 placeringarna för Saturnus, eller snarare frågan om Sinnet (Månen) har markant synergi med Ramverket (Saturnus) - eller det omvända - i någon särskild kombination av zodiaktecken.

Det är nu bloggarens brist på kunskaper i statistik metod dyker upp igen, men som tidigare väljer jag för cirka 700 datapunkter att välja ±40% som ändpunkter där signifikant under- eller överrepresentation sätter in. Bara att det procentuella gränsvärdet nu appliceras på de jämförbara procentuella värdena i tabellen. Jag gör mig inga illusioner om att någon statistiskt kunnig person av misstag hamnar på den här bloggen och bekräftar metodvalet eller förklarar varför i händelse det är otjänligt...

Sannolikheten för Månen i något av de tolv (Saturnus-)tecknen är förstås en på tolv eller 8,33%. Det betyder att via minus 40% detta värde, vid 5%, startar negativ synergi, eller, om man ska vara elak som Bart-Kron: oduglighet i termer av världslig framgång. Omvänt startar överrepresentationen eller "dugligheten" vid 12% (avrundat). Allt därinom är slumpmässiga fluktuationer.

Ett sätt att tolka de många positiva signalerna i tabellen är att anta att här finns ett metodfel. Ett annat sätt att se saken är att det verkligen finns vissa kombinationer av Herre och Undersåte (Saturnus och Måne) som verkligen jobbar fint tillsammans visa just dessa teckenkombinationer och återigen andra kombinationer av Ramverket som inte vinner något gehör hos Sinnen av viss läggning. Det är här man måste lämna det stirrandet på "hårda" siffror och gå ner i den astrologiska traditionen för att finna ut om det finns något stöd i läran för de här utfallen.

Ur tabellens siffermyller lyfter jag här fram de teckenkombinationer som via den "världsliga tänkarens eller prestationsjägarens axel" (Saturnus/Månen) tycks gynnsamma respektive ogynnsamma:


Sign. överrepresentation (>=12%):
 

Sa.ARI & Mo.CAN 12,7%
Sa.TAU & Mo.LIB 12,2%
Sa.
TAU & Mo.AQU 18,4%
Sa.GEM & Mo.LEO 18%
Sa.GEM & Mo.PIS 14%
Sa.CAN & Mo.LIB 14,7%
Sa.CAN & Mo.SAG 13,3%
Sa.LEO & Mo.GEM 12,5%
Sa.
LEO & Mo.VIR 12,5%
Sa.
LEO & Mo.SCO 14,6%
Sa.VIR & Mo.ARI 14%
Sa.
VIR & Mo.LIB 16%
Sa.LIB & Mo.CAP 13,5%
Sa.SCO & Mo.PIS 14,1%
Sa.SAG & Mo.ARI 14,7%
Sa.
SAG & Mo.AQU 13,2%
Sa.CAP & Mo.LIB 13%
Sa.AQU & Mo.CAN 12,3%
Sa.PIS & Mo.TAU 12,8%
Sa.
PIS & Mo.SAG 12,8%
Sa.
PIS & Mo.CAP 17,9%

Sign. underrepresentation (<=5%):

Sa.ARI & Mo.GEM 4,8%
Sa.
ARI & Mo.VIR 3,2%
Sa.TAU & Mo.GEM 0%
Sa.
TAU & Mo.SAG 2%
Sa.GEM & Mo.TAU 4%
Sa.
GEM & Mo.CAP 2%
Sa.CAN & Mo.GEM 4%
Sa.
CAN & Mo.SCO 4%
Sa.LEO & Mo.CAN 2,1%
Sa.
LEO & Mo.LEO 4,2%
Sa.
LEO & Mo.CAP 4,2%
Sa.VIR & Mo.SAG 4%
Sa.LIB & Mo.SCO 3,4%
Sa.SCO & Mo.LIB 2,8%
Sa.
SCO & Mo.SCO 4,2%
Sa.SAG & Mo.TAU 4,4%
Sa.
SAG & Mo.GEM 4,4%
Sa.
SAG & Mo.CAN 4,4%
Sa.
SAG & Mo.PIS 4,4%
Sa.PIS & Mo.AQU 2,6%


Den uppmärksamme har redan sett hur procentsatserna med en enda förekomst kan hoppa rejält och att signifikanser lätt kan sjunka tillbaka till "slumpbruset" när nya Nobelpristagare tillkommer. Men detta är vad som finns att tillgå. Det tar ett århundrade innan en lika stor referensgrupp har samlats för en uppföljning...

Här kan man nu låta blicken vila på resultaten och söka efter framträdande mönster. Efter några tidigare test var jag sensitiv för att vissa avvikelser tycks dyka upp i parform eller som axlar. Så även här. Mest intressant är nog hur astrologins kanske mest "effektiva" kombination hittar sin bekräftelse här. Se hur Saturnus "upphöjd" i Vågen och Månen i saturniska Stenbocken ger signifikant "duglighet". Sedan spegelvänds positionerna och även Saturnus i sitt negativa härskarläge Stenbocken i kombination med Månen i Vågen kvalar in i denna illustra skara av kombinationer! Här bildar JORD och LUFT vad jag tidigare kallat en "friktionsfri" kombination av element, en slags torr rationalitet vars hela intellektuella tänkande (Luft) är riktat mot det materiella eller praktiskt nyttiga (Jord). 

Jag skulle hata att se den här dubbelträffen försvinna ur ett uppföljningstest om 100 år, den stämmer på pricken in med astrologins tanke om en duglig människa och naturligtvis en perfekt vetenskapsman. Charles Carter kallade på rent teoretisk grund kombinationen av Stenbocken och Vågen för den perfekta statsmannen eller diplomaten, precis i tanken och balanserad (raka motsatsen till våra svenska politiker med andra ord - se inte minst kritiken mot Stefan Löfven som verkligen förkroppsligar den gamla tanken om att "det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda"). 

Vissa människor har helt enkelt inte med politik att göra och om man ändå finner dem i en ledande befattning, då kan man vara säker på att de är verktyg eller nyttiga idioter för dolda makthavare som smider sina onda planer för landet! Stefan Löfvens Saturnus i Skorpionen och Måne i Väduren är visserligen bara en enda Nobelpristagare från signifikant överrepresentation, men kartan som helhet avslöjar flera problem, inte minst halshuggna demonen Ketu med Månen och samma Måne disponerad från en "fallen" Mars, vilket drar ner effektiviteten till näranog noll - en regering som inte åstadkommer mycket och en ledare som inte kan förklara var han står ideologiskt eftersom han är nedsjunken i ett emotionellt mörker och saknar varje anstymmelse till intellektuell böjelse.

En annan axel som upprepar sig (som om Himmelen viskade, "Du, missa inte signifikansen i det här paret"), är Lejonet och Tvillingarna, båda tecken som i hinduisk astrologi har intelligens som en av de dominanta signifikationerna. Saturnus i Lejonet och Månen i Tvillingarna och vice versa når båda överrepresentation. Detta stämmer alldeles utmärkt med tanken om hög produktivitet, för den som fått intelligensens gåva producerar med enkelhet och framstår som duglig. 

Märk här att vi kan generalisera fynden nu när planeterna gjort sitt jobb. För bara några dagar sedan fann jag SvD:s datareporter Sam Sundberg vara en "Ärans man" till följd av sin kritiska klarsyn och modet att skriva om det han såg och förstod. Där hittade man kombinationen av Lejonet och Tvillingarna men nu representerade via Solen och Månen, det fundamentala paret.

Innan jag började sammanställningen var jag en smula nyfiken på hur den så kallade "dissociationen" skulle visa sig via Saturnus/Måne, om alls. I ett tidigare test visade sig en viss konfiguration med Luft och Vatten i dissociation (avvisande av varandra) motsvaras av ett underskott av Nobelpris med samma signatur. Engelskan har ordet "scatterbrain" eller virrpanna för den sort som har många idéer men där känslorna ständigt aktiverar nya tankespår så att allt människan säger blir inkoherent och problem uppstår att tänka ihärdigt och systematiskt (en nödvändighet för Nobelpriset).

Här tycks inte den tanken gälla och kanske ligger förklaringen i ingångsvärdet: studiet av Saturnus och Månen, där den senare naturligt brukar foga sig efter den tvingande överheten (Saturnus) och söka realisera den "form" som Saturnus också indikerar. Här har vi t.ex. utmärkt "dugliga" Saturnus i Luft-tecknet Tvillingarna och en Måne i emotionella Vatten-Fiskarna där den senare uppenbarligen inte lider av några "förluster vid översättningen" till den sublunära världen av de rena tankar som Luften bär på. Lustigt nog startades drevet mot Åsa Romson som tänkte mycket klart men använda ett bildspråk som vändes mot henne. Låga kräk fattade inte hur hög intelligens hon hade, med Solen i Fiskarna och Månen i Tvillingarna - Vatten och Luft och således en dissociation eller glidning mellan intelligensens Sol i Vatten och dess logisk-verbala uttryck via sinnet i Luft. 

Även Fredrik Reinfeldt hade problem med att kommunicera sig begripligt (Solen i Vatten-Kräftan och sinnet i Luft-Vågen). Han blev språkligt tydligare med åren vilket kan tyda på att det var nervositet som störde ut vettet i början. Men när han, troligen ur egen hjärna levererade den visuella bilden av sig själv som en "stridshingst" så var det samma symptom som hos Åsa Romson och hennes mindre lyckade liknelser: "Medelhavet och den pågående flyktingkatastrofen som ett nytt Auschwitz". 

Men det faktum att Reinfeldts "dissociation" återfinns bland de överrepresenterade kombinationerna visar att människan var ytterst smart, men på det sätt som man förr talade om den begåvade men kriminella hjärnan! Han valde att använda "dissociationen" som avsiktlig "desinformation" precis som de ärelösa PR-människorna gör: duperar folk genom att byta ord för det man söker genomföra ("moderaterna det nya arbetarpartiet").

Om man adderar exempel på dissociationssyndromet finner man dock att 3 kombinationer tycks dugliga och effektiva. På andra sidan, de underrepresenterade kombinationerna (brist på synergi), finner man 4 typer av dissociation men skillnaden är så liten. Bland de "odugliga" emellertid ytterligare en av dessa fascinerande axlar som via "multipel attestering" tycks vilja varsla sökaren om att här finns ett budskap värt att begrunda. Det är Saturnus "upphöjd" i Vågen som inte hittar någon synergi med den "fallna" Månen i Skorpionen (är avståndet mellan dem FÖR stort?) och den omvända "Saturnus i Skorpionen och Månen i Vågen.

Just den här punkten i zodiaken är välkänd som en kritisk punkt eftersom båda zodiaktecknen handlar om döden och domen (av själens meriterande handlingar och tankar) bortom dödsögonblicket. Spontant kan man misstänka att själva temat Döden är så stressande för många - särskilt om de får motivet "på hjärnan", att denna kombination indikerar den typ av fruktan och förträngning som drar ner den Luft-intellektuella effektiviteten. Man ska skilja på Kräftans oro och tendens till protektionism och dess intensifierade form Skorpionen där döden blir till fullständig mörkläggning eller fasa inför det okända. Människan klarar inte att tänka tankarna ända ut eftersom här finns stress som leder till dissociation. Hjärnan "klipper" och individen når aldrig de stora insikter som behövs för ett Nobelpris. Jag misstänker att kombinationen Skorpion/Våg är dåliga på att leva med ovisshet, i synnerhet den rigida Skorpionen vill ha fasta ramar för allt.

Och här har vi ytterligare ingångar till testresultatet: Om nu Saturnus indikerar en ram eller form (en hypotes?), kanske de 12 tecknen avslöjar något om vilka sinnen som bäst hanterar begränsningar. Ett är säkert: Nobelpris vinner aldrig de som är gränslösa utan bara de som kan disciplinera sina sinnen. Här ser vi t.ex. hur Saturnus i det passionerade (Rajas guna) men ombytliga Vattnet i Kräftan inte alls är bra för disciplin när Månen är "fallen" i Skorpionen. Det här är sannolikt en rätt slafsig och emotionellt fixerad typ som inte alls roas av laboratoriets eller skrivarverkstadens krav på disciplin. Det ser i mina ögon mest ut som en dagdrivares kombination!

Med den "svagpresenterande" kombinationen av Saturnus i loja Oxen (så glad över att någon sätter upp en begränsande hage som den sedan kan ströva runt och beta i) och sinnelaget i intellektuella Tvillingarna ska man minnas att sannolikheten för dess 0 Nobelpris kan betraktas som en direkt funktion av att både Saturnus i Oxen och Månen i Tvillingarna enskilt producerat väldigt få träffar. Sannolikheten för ett Nobelpris med den här kombinationen sjunker alltså och det är kanske det vi ser här. Men två gånger på rad? Här ytterligare fall av en "axel" där även Saturnus och Månen i omkastade tecken ger underrepresentation.

Jag antydde just hur ofruktbar kombinationen är eftersom Saturnus i Oxen är baserad på Oxens felaktiga identifikation med det materiella status quo. Det livliga (sattviska) sinnet i Tvillingarna får därför inget stoff att jobba med. Jag har, tyvärr, träffat människor med Månen i Oxen som varit extremt idéfattiga och konventionella. Vänder man steken och postulerar en Saturnus i livfulla rörliga Tvillingarna kastar den tydligen pärlor för svinen eftersom Månen i Oxen inte rör sig ur fläcken, sinnet är kanhända alltför habituerat nere i sin kohage för att svara på Former i Luft? Två gånger sällar sig Månen i Oxen till den "ineffektiva" gruppen, och den enda förekomsten bland de "effektiva" eller överrepresenterade är intressant nog när sinnelaget mixas med en Saturnus i Fiskarnas rörliga Vatten. Här blomstrar Ox-sinnet!

Men hur förklarar man då att Saturnus i Oxen med de i zodiaken längre komna Luft-Månarna, Vågen och Vattumannen, båda placerar sig bland de dugliga och effektiva? Luften i tre akter börjar ju så ljust med Tvillingarna som ett sattviskt tecken, och mörknar sedan gradvis med övergången till Vågen som inget annat är en passionerad blandning av Ljus och Mörker, medan Vattumannen representerar den saturniska ramifikationen - en fast struktur som ligger i mörkret men till synes är orubblig. 

Faktum är att åtminstone jag ser en tanke i att Månen-i-Tvillingarna gör sämst ifrån sig med Saturnus i naturalismens Oxe. Det sinnelaget sägs tendera mot metafysik och filosofi i hinduisk astrologi, men Nobelpriser delas ut för alla annat än metafysiken och dess avsaknad av direkt grundning i det fysiska! 

Det faktum att Saturnus i Oxen och Månen i saturniska Vattumannen prickar in studiens högsta värde, säger mig att chansen till Nobelpris och duglighet i världslig mening ökar ju mörkare och mer obegåvad man är i andlig mening. Både Oxen och Vattumannen tillhör ju Mörkrets kvalitet Tamas guna och här har vi den perfekta matchningen av den kroppsliga verklighetens status quo med den intellektuella systematikens tecken Vattumannen! Detta är den kombination som maximalt illustrerar Jord och Luft som "det rationalistiska syndromet" - den typ av människa som inte nöjer sig med mindre än hon får systematisera eller kategorisera allt i den empiriska verkligheten".

Det går vrida och vända de här siffrorna ytterligare för att hitta kopplingar till den astrologiska världsbilden, men de här tankarna för räcka för nu.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar