Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 30 april 2016

En rolig Johanna Frändén

Aftonbladets sportjournalist Johanna Frändén verkar ha bytt roll och blivit kolumnist. Den senaste läste jag bara för att rubriken var så oemotståndligt rolig som gestaltade den civiliserade skara svenskar som ändå inte mer än halvhjärtat orkar hälsa dessa horder av nysvenskar välkomna (det är mycket om invandring nu). 

Texten besviker inte. Den är genomgående humoristisk och skildrar perfekt tonen hos den hyggliga men egentligen ack så avmätta svensk som tror sig ha kommit lite längre än andra och mer religiösa folk. Jag måste genast revidera en del invändningar jag hade om Frändén i det här inlägget från 2013. Den aktuella kolumnen är verkligen skriven rakt ur hjärtats intelligens och eftersom Frändén föddes med Solen i härskarläge i Lejonet måste denna obönhörligt sanna blick föräras en Surya lagna den här gången, en solascendent!

Väckta själar agerar direkt från Logos, sin Sol och intelligens.
Dessa är de som anträtt "Vägen upp" och
börjat göra anspråk på sin inneboende gudomlighet,
inte som människor som låtsas vara gud utan som just gudar.

När Solen träder fram - den verkliga individen i människan - då fungerar Månen i Jungfrun perfekt som ledarens högra hand och hennes skrivarpenna (Merkurius i Jungfrun) nedtecknar det SolÖgat ser och i sin vishet förstår! 

Mars "fall" i Kräftan blir på inget sätt en ynkrygg, utan tvärtom tjänar också dess dämpade utspel Lejonets sak. Och ett är säkert: Mars-i-Kräftan har en kul och lite knepig humor (bara den känner sig säker och kan använda mars-energin åt annat än idrott eller skydda sitt revir eller sin position - se framgångsrika idrottaren Charlotte Kallas intressanta kombination av eldplaneterna Solen och Mars i Kräftan. Hela hon strålar av underfundig humor).

Upptäckte nyligen att min tandläkare, född 1981 som Frändén, förutom en oerhörd skicklighet med händerna (Sol-Oxe med Venus i härskarläge i Oxen samt Merkurius i härskarläge i Tvillingarna) också lever utifrån den komplicerade konjunktionen av Jupiters expansionslust och öppenhet i konjunktion med fördomsfulla (=traditionstyngda) och begränsande Saturnus i ett tecken som inte är känt för någon större öppenhet: Jungfrun. 

Tandläkaren är av namn och utseende att döma sannolikt svensk i andra generationen, men i det här sammanhanget är det gissningsvis det konflikterade mötet mellan två så olika planeter ("kulturer") som Jupiter och Saturnus som förklarar hur Johanna Frändén så knivskarpt lyckas formulera genomsnittssvenskens håglösa "ja välkommen, då". 

Detta springer också ur Frändéns själ hur mycket hennes Sol i Lejonet tror sig vara antirasist och stå över det här landets historia av negativt avvisande av utlänningar. (Förutom i vår marknadskapitalistiska sista akt och de närmast gudifierade anglosaxerna. För vad är det svarta fåret från Tele2 om inte en dryg och självgod amerikan! Och uppenbarligen har denna helt motbjudande figur testat positivt på den svenska målgruppen! Go figure.)

Men sättet som Frändén lägger sin själs pusselbitar gör mig här glad ända in i själen! En så försåtligt sanningssägande kolumn! Det författarskapet ska jag hålla lite bättre koll på (tills hon försvinner in bakom mediehusens betalväggar).


Birger Schlaugs nätidentitet kapad under onda stjärnor

Birger Schlaugs vision om ett bättre samhälle där människor konsumerar mindre skit och i detta göder den rika topprocenten av artens mer vampyriska specimen har alltid tyckts mig som en självklarhet. Så att ex-politikern nu får både blogg, twitter och FB hackad samtidigt kan inte vara ett verk annat än av unga teknokratiska påläggskalvar som vet så lite om världen att de hakar på högermediernas drev mot MP och fabricerade skröna om islamistisk infiltrering. 

Schlaug har jag inte noterat uttala sig i ämnet, men det kanske han gjort och därmed som högprofilare exponerat sig för den månghövdade träsk-Hydra som alla dessa unga teknikkunniga utgör, ynglingar som snart ska inta sin plats i ledet och tjäna den onde rike mannen och hans kapitalistiska system. Jag har noterat hur svenskt patrask i allmänhet hatar just Miljöpartiet vilket är besynnerligt eftersom de numera är så vaga och konturlösa att ingen kunde bry sig mindre. Men jag förmodar att de dolda intressen som vill se regeringen Löfven gå åt fanders (trots dess pro-amerikanska hållning) jobbar från en strategiskt djupare nivå...

Det intressanta är hur hackerattacken så troligen skett efter midnatt då Schlaug sov gott, inträffar under en stjärnhimmel som verkligen sätter käppar i hjulet på hans födelsehimmel. Se här:Värt att notera är att Schlaug föddes (inre kretsen) ett år då Stenbocken var så fullproppat av planeter att astroprogrammet tvingas skjuta över Merkurius och Mars i efterföljande tecken för att kunna rita upp kartan. Men det handlar alltså om något så typiskt som en nymåne i makttecknet Stenbocken och därtill en ytterligt klartänkt och förnuftig Merkurius vitaliserad av krigaren Mars som anses "upphöjd" i just detta tecken. 

Jag har funderat över Mars upphöjelse just här och kommit fram till att "om man är stark måste man vara snäll". Det tecken som representerar makten är också det tecken som har Begränsaren (Saturnus) som sin härskare (om satanisten Lena Anderssons HAT mot stat och begränsningar kan du läsa mer i föregående inlägg, apropå dennes senaste dårfinkeri på ledarsidan i DN).

Det är kanhända ett tecken på "Mars upphöjelse" att Stenbocken såsom makttecknet skaffat sig privilegiet att bruka våld (polis/militär) också brukar Mars med saturnisk återhållsamhet och bara sent, som sista utväg. Därför, har jag tänkt mig, Mars "upphöjelse". Det är inte så att krigaren och hataren har blivit mer civiliserad utan dess "upphöjelse" handlar mer om att den hålls i schack i detta tecken!

Schlaug föddes nu när denna urtydliga Stenbock står i ett extremt konfliktfyllt förhållande till sin egen härskare Saturnus. Den senare befinner sig nämligen i sin fiende Lejonets tecken så att vi här får ett typiskt exempel på "egenmäktighet" när maktens Stenbock söker lägga chefen Lejonet under sig och vice versa. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att det är näringslivet som finansierar en sån här hackerattack - den tycks ingå i högerns allmänna drev mot MP i dessa tider. 

Så låga är de människor som dyrkar drömmen om obegränsad frihet och hatar Stenbocken för dess begränsande materiella strukturer! Notera hur hackerattacken är perfekt synkroniserad med Lena Anderssons senaste hatattack i DN mot den onda Saturnus som vill stjäla egendom från medborgarna! Jag säger inte att Lena Andersson medvetet är med i grejen, men bara att hon som Djävulens barn omedvetet medverkar i händelser som orkestreras "i det gudomliga"!

Transiterna, planeterna på himlen just nu, håller sig inte med några "hus". Dessa sektorer är de som färgar i "gott" och "ont" på det sätt människor ser saker från jordytan. I det himmelska är ALLTID Skorpionen en avundsjuk och hatisk influens och här kan man se hur Schlaugs födelsekarta hamnar mitt i det krig som f.n. bedrivs i himmelen från Saturnus/Mars i Skorpionen och mot Jupiter i Lejonet. Begränsning som söker sak med Jupiters frihet har vi läst tillräckligt om på sistone när den substanslösa svenska pressen ojar sig över olika grupper som utöver påtryckningar och söker belägga än SVT, än någon annan kanal, med munkavle. Typiska små darrningar i vardagen som uppstår då restriktiva Saturnus greppar Jupiter... 

Det är bara svenska medier som är så drevorienterade att det hela blir löjligt. Själv, har jag nu tappat allt intresse för landets fortsatta öden. När småbarn och broilers som Lööf eller Bush-Thor får fronta partier, då vet man att de bakomliggande och verkliga maktspelarna insett att hela landet är lovligt byte. Det är inte Ryssland utan USA och storföretagen svenskarna borde frukta!

Det är helt fenomenalt hur exakt hackningen av maktspelaren Schlaug stämmer in på stjärnhimlen just nu.

Se hur Saturnus f.n. kastar sin korta 60-gradersvinkel mot Schlaugs sol- och måntecken, Saturnus eget "negativa härskarläge".  Samtidigt föddes ex-politikern ett år då Saturnus befanns sig i det Lejon som Saturnus i transit tar kontroll över via sin långa 270-gradersvinkel. Schlaugs himmel måste därmed sägas vara övermannad av en Saturnus-i-tiden som påminner om hur förfärligt illa placerad den är natalt. Via nymånen har vi här samtidigt både en sol- och en månascendent (Surya lagna/Chandra lagna) och ur både viljeperspektivet och känslo- eller det reflektiva perspektivet baserar sig Schlaugs vilja till makt på en Saturnus han håller för att vara ond (det åttonde huset klassas som ont och dödsbringande). 

Fascinerande nog är Schlaug ett exempel på hur godhet kan resultera även fast horoskopet tekniskt är en bedrövelse. En bra påminnelse om att astrologin ändå bara är en karta och inte identisk med själen själv. De gamla grekiska stoikerna stod dock Demokritus anhängare av atomläran rätt nära och hävdade att människans själ faktiskt bara var en del av den komplexa kosmiska väven, men det var det som nyplatonisterna förnekade - själen har en existens även utan kroppen (och ut ur kroppen-rapporter då som nu tyder på det). Platon såg människosjälen som en av de otaliga Former eller Idéer som har sin hemvist i den tidlösa himmel som föregår det materiella universum. Själar bara doppar tårna i vattnet då och då, och en del av dem tar sig vatten över huvudet och halkar ner ett våningsplan, till den jordiska arenan).

Givet Schlaugs "blindfläck" - det åttonde huset - tyder det som nu hänt honom på gammal dålig karma (kanske från ett tidigare liv) som kommer tillbaka och biter honom i ändan. DN-artikeln är så pass sensibelt skriven att man anar Stenbockens klassiska problem: paranoian som utbryter i samma ögonblick makten tas ifrån själen. Schlaug "stänger ner helt", livrädd för vad mer i hans liv som kan vara hackat. Så här beter sig ALLTID Stenbocken om den dominerar i ett horoskop. Det är allt eller inget som gäller för rena maktmänniskor och om man inte vinner guld kan det lika gärna vara. Efter att ha fördrivit Omar Mustafa från socialdemokraterna lyckades ändå inte Veronica Palm nå hela vägen som politiker och lämnade regeringen helt och hållet. En enorm koncentration på Stenbocken även i det tecknet. 

Palm hade många bra idéer men alla som drabbats av Satan, dvs insjuknat i föreställningen om att den sekulära samhällsordningen klarar sig utan den religiösa överbyggnaden, kommer att börja uppvisa alla den dåliga diktaturens beteenden, arrogans och intolerans! Och så kollapsar socialismen gång på gång eftersom den grundlades i en gudlös tid. Skulle den bygga på en god metafysik (som den här bloggen gör), skulle kommunism inte alls vara en besk medicin för det dödssjuka västerländska samhället, men det kommer aldrig att hända. Föreställningen är designad - från evigheten - så att Väst kommer att brytas sönder och en annan del av världen får ta över stafettpinnen. Och göra "Vattumannens tidsålder" till en tid som håller betydligt bättre klass än den nu helt döende "Fiskarnas tidsålder". 

Den senare har utmärkt sig för just slitningar, för åtskillnader mellan rika och fattiga och tvåtusen år av förföljelser, ibland religiöst motiverade men senast i Sverige Nymoderaternas förföljelse av fattiga och långtidssjukskrivna. Titta på vilket naturprogram som helst och se vilket helvetet fiskarnas värld - haven - är!

DN grottar ner sig i materialismens återvändsgränd ännu en gång


Linda Blair som den besatta flickan i Exorcisten (1973)

Häromveckan fyllde författaren och ateisten Lena Andersson en ledarkrönika med en så tillkrånglad tes, att skattmasen (till skillnad från rika skattesmitare) är den verkligt girige, att DN skyndsamt och tacksamt publicerade en konstkritisk analys av Roland Paulsson som förklarade hur djupsinnig Anderssons text i själva verket var.Av ovanstående rubrik och underrubrik får man intrycket att hon besinnat sina synder och vet att man måste tala till bönder - här: stockholms DN-läsare - på bönders vis, och är rakare i sitt budskap: verklig demokrati är identisk med individer som själva äger. 

Visserligen är den nya DN-ledaren ingen ledare alls, utan ett personligt (och välformulerat) genmäle till AB:s kulturchef Åsa Linderborg, men jag väljer att enbart utgå från rubriken här, som säkert många andra DN-läsare, såna som tacksamt tar en emot alla de 30 sekundersklipp och "vad du behöver veta" i fem punkter som kommit att bli svenska mediers sätt att återknyta med ett folk som uppenbarligen är på väg att förlora sig i medvetslös vanmakt (=konsumism som religion har den effekten, människorna blir dummare och dummare). Inget är för mycket dagis för svenska folket. Dissa inte treåringen!

Det är i sitt anknytande av materien till demokratibegreppet man märker att Djävulen tagit över i det vakuum som uppstod då Lena Andersson valde bort tron på en Gud, och eftersom Djävulen är symbolen för en steget just innan Platons gudomliga former inte längre förmår "prägla" den oformliga materian (minns hur författaren John Milton placerade Djävulen i helvetets nedersta krets), påminns man om hur stupida de människor blir som låter sig bli besatt av den Stora Negationen i egen låg person!

Jag menar, det här redde t.o.m. de äldsta tänkare ut som bevarats i antika texter. Att sälja sin själ till Djävulen mot 30 silverpenningar eller lite skenbart ägande kommer, när allt är sagt och gjort, att göra att man går helt lottlös ur detta jordeliv och om något troligen försämrar sina aktier inför nästa återfödelse.

Bara den som likt Lena Andersson redan är helt i Satans våld skulle kunna tro att människan definieras av materiella attribut - glittrande ting hon hänger runt sin hals eller möblerar sitt hem med, eller det allmänna skicket på den egna bostaden. (Anderssons hånade krönika om girighet började med att hon inspekterade den egna bostadens materialsvaghet.)

De mest intelligenta tänkarna från fornstora dagar kom till och med fram till att vi inte ens äger våra egna tankar. Vi föds med en själens motsvarighet till materialisternas skräddarsydda genuppsättning och som Platon halvt på skämt kommenterade var vissas skallar rundare och därför bättre lämpade att mikrokosmiskt återspegla Världssjälens inre rörelser (de sju planeternas banor uppfattades som ett kosmiskt system, en Själ). 

Jag har tidigare funderat om de svenska rasbiologernas studier av lappars och kriminellas kranieformer (alls inget svenskarna var först med) är den tragikomiska finalen på en allt dummare mänsklighet som börjar ta Platons metafor på bokstavligt allvar!

Alla astrologer förstår vad han egentligen menade, och vill man se ett väldigt tillknycklat kranium, i princip ur stånd att internt reproducera den gudomliga Världssjälens intelligens, då ska man studera Lena Anderssons horoskop! För jo, Världssjälen kan, likt det demokratiska styresskicket, rösta bort sig själv i ett patologiskt stadium av självalienation. Men eftersom det bortom Själen också existerar en universell och av Gud given lag eller ordning (dharma) - vi ser den bara i dess ytligaste manifestationer, som en determinism i de sju planeternas fixerade kretsar och mätbara omloppsbanor - så kommer vid en senare tidpunkt Världssjälen återigen att "nyktra" till och återfå bäringen. 

Det är därför Platon, likt hinduismen och många andra insiktsfulla mänskliga traditioner frånkänner det här livet verklig existens. Platon noterade den här världens ständiga försök att "bli till", dock utan att någonsin lyckas. Mänskligt avträde och helgon är två ytterligheter, men så länge man är fånge i det mänskliga kretsloppet och ännu inte smakat på känslan av den inneboende guden, kommer låg och oförlöst Lena Andersson-mentalitet och helgonens och de samvetsömmas ändlägen att oscillera - över tid! - inom en och samma mänskliga själ. 

Människosjälen är intrasslad i den Stora Villfarelsen, och födelse och död avlöser varandra intill dess att själen KANSKE kallas att vakna upp. Men bara vissa själar, andra är inte valda. Det är detta som stör negativt lagda personer något så oerhört och som är en av de stötestenar som får dem att ifrågasätta hela gudsbegreppet (särskilt eftersom dessa bortvalda skräpmänniskor inte har förstånd nog att hålla isär mänsklig moral från den, det medges, rätt omänskliga moral som den Gud har som, varande Arkitekten har designat både Gott och Ont. 

Bara Världssjälen (en storasyster till de mänskliga själarna) har fördelen av något som nästan är ett evigt materiellt hölje (den öken av död materia och kemiska reaktioner som möter de forskare som blickar ut i världsrymden), men där grekerna (efter åtskilligt spetsfundigt tänkande) kom fram till att universum var evigt och saknade en början i något "big bang", var deras mer djupsinniga tänkarkollegor längre österut, mer benägna att se även Världssjälens kropp (vårt synliga solsystem) som en tidsbegränsad uppehållsort för just denna enorma själ. 

En tyvärr svårfunnen forskaravhandling
från 1980-talet som specialgranskar
ett parti ur den romerske filosofen
Plotinus tankar om alla själar som systrar
men Världssjälen som den som "kom först"
och valde den mest hållbara kroppen.

En hinduisk text berättar att världsskaparen Brahma vaknar upp efter en av sina otaliga nätter då universum varit indragit i honom själv under hans sömn. När Brahma nu tänker sätta igång jobbet med att ännu en gång förnya skapelsen har något hänt under hans nattliga sömn. Han har nått en högre nivå och är nu mogen att se vidare omkring sig och upptäcker att det existerar otaliga Brahmas, sådana som honom själv! Jag gissar att det är från hinduismen västerländska satanisterna stulit idén om "multiversa", tanken om otaliga universum om vilkas existens vi i vår bubbla dock aldrig kommer att kunna uppfatta. 

Den här tanken används ofta för att slippa acceptera tanken om en yttersta Gud, en ultimat Orsak och vissa kosmologer har fräckt stulit även den hinduistiska och buddhistiska tanken om att den olympiska elden så att säga förs vidare från universum till universum. Vår universum har alltså (likt den mänskliga själen) levt många liv tidigare. Men det är bara stora själar som har förmågan att erkänna att de aldrig kommer att överleva en Brahmanatt för att se nästa universum och att bara en plattform duger för den som vill överblicka dessa ting, en plattform som brukar benämnas "Gud".

Men från det Gud exkluderats ur ekvationen rasar människans intelligens snabbt. Hon kanske kan tänka tydligt under ett par, tre liv tack vare god karma från sina många, många tidigare existenser, men till sist tar reservströmmen slut. Det är då vi börjar se rättshaverister eller författare som Lena Andersson, vars tankar blir alltmer vridna och förkalkade. Hon slirar torrlagd och död i sin ande runt, runt och den här gången har hon "listat" ut att demokrati skulle kunna vara en synonym för självägande:

"Oavsett klasstillhörighet är det en helt avgörande fråga om man äger det medvetande och den kropp man utgör. Självägandet, som är både privategendomens och individrättens källa, härleds ur sin motsats: Om individen inte äger sig själv ägs hon av någon annan. Äger alla sig själva kan ingen äga någon annan. Det finns bara dessa två."

Man hör Djävulens "bakvända-världen" som en unken fis ur hennes mun. Detta är pur jävelskap bara för att jävlas med tidsandans uppenbara uppvaknande från Djävulens sömnpiller, materialismen och Oxens princip (ägandeinstinkten)! Den (för en del) bittra sanningen är att människan varken äger sin egen kropp eller sin egen tanke, men för att förstå det måste man ha kontakt med sin egen själ som är betydligt mer villig än Lena Andersson att hylla Den Ende, som Tänker den här lilla loppcirkusen.

Lena Andersson är, enligt alla klassiska definitioner, besatt av Hin Håle om än alltjämt (tack vare gammalt gott karma ännu i besittning av ett metodiskt tänkande - jag liknade henne i nyliga inlägget vid en gammal oläsbar tysk 1800-talsfilosofi). 

Och möjligheten av besatthet av låga makter var en judisk esséermunk för tvåtusen naturligtvis fullt medveten om, hade man kunna överräcka Anderssons horoskop bakåt i tiden. Satanshuvudet eller stjärnan Algol har i horoskopet en hel liten hovstat kring sig, som simulerar Gudsstaten på satanismens inverterade sätt. Sådana här själar bereds ledarplats i Sveriges mest inflytelserika dagstidningar! Det säger något om vad det här landet öppnat sig för för slags krafter. 

Och visst blir vi den Store Satans nästa delstat, det blir NATO-anslutning hur mycket försvarsminister Hultquist än krumbuktar sig och tonar ner det verkliga och lite mer långsiktiga scenariot, som enbart handlar om handel/pengar och västs hegemoni. Läste på någon alternativ nyhetssajt vad DN-läsarna aldrig får veta något om: hur Ryssland och Orienten just nu bygger upp infrastruktur för fredliga framtida handelsförbindelser när det satanistiska västerlandet helt snurrat till det för sig pga. den själviska grundsyn som Lena Andersson och DN predikar. 

Men det förtjänar att fastslås än en gång: människan är inte sina ägodelar! Människan, studerad på sin essentiella nivå, är något mycket mer gåtfullt än Andersson med sitt kollapsade kranium i vilket planeterna knappt förmår löpa i sina banor kan föreställa sig (studera krymplingens Saturnus angripa hennes Sol med full kraft). 

Men för att påbörja sitt uppvaknande efter den så långt gången förtvining som den Andersson företer gäller den (för dessa fallna själar) bistraste av mediciner, koncist uttryckt i Bibeln (som satanister konsekvent stavar med gement "b", trots svenska skrivregler): 

"Respektfull fruktan av Gud är det första myrsteget på väg om att återfå Visheten." Om Gud så vill.


"Bilaga"

Den här "spaningen" skickade jag mejlvägen till en god vän för att reta gallfeber på honom. Han är hejdlös materialist och ateist. Det finns ingen annan sort i Stockholm, så man kan inte vara alltför nogräknad om man vill ha några vänner alls! Om tonen låter hård är det för att han är ett sällsynt primitivt stycke Oxe och svarar inte på finlir i text. Vår brevkommunikation genom åren ter sig därför mest som en pågående tragedi, eller som slapstick.
Intressant parallell. Du och Enya – två ”kärringar” som båda gömmer sig i hemmet...
Enya, ”Irlands rikaste kvinna”, föds samma dag Frestaren, Korrumperaren etc (Algol) angriper Solen GRADEXAKT. Sälja sin själ till Djävulen för 30 silvermynt men sedan bittert få erfara den verkliga kostnaden.

Du, född året därpå och några dagar senare, har bara en lätt släng av Åklagaren riktad mot dig i detta liv. Fegar du bara resten av livet kommer Ödet att justera din återfödelse så att du får Onda Ögat direkt på dig – som Enya fick i detta liv.

Intressant med det indiska systemet är att Oxen anses som ett skräptecken när den stiger i öster. Här har Sol-tecknet ställts i öster/klockan 9 bara för att åskådliggöra principerna - du är dock inte född i soluppgången och Enyas klockslag är inte känt.

Problemet när Solen/Intelligensen (andesjälen) stiger i öster i Oxen är att det 9e huset för ”min Gud” blir Djävulen själv! Stenbocken i 9e tecknar att denna typ av intelligens (Oxens typ) ser som sin ”högsta Gud” just det zodiaktecken som representerar ”kontroll över det materialistiska” (Stenbocken, ”världshärskaren”).

Dessutom föddes du och Enya då Stenbockens härskare, kontrollanten Saturnus står ”hemma”, ett omen som både tyder på extrem (nästan sjuklig) vilja till makt men också på en brist på flexibilitet eftersom fundamentalismen ligger om hörnet med de som ”känner att de står i härskarposition”. 
I mina ögon är kontrollören och gränsdragaren Saturnus bättre i nästan alla andra positioner för då gästar den andra omständigheter och växer och utvecklas. Du och Enya (årgångarna 1961-62) representerar extremt stagnerade själar. Se bara George Clooneys värdslighet ut i fingerspetsarna så förstår du vad jag talar om….

Problemet, inser nu indierna, är att Solen och Saturnus är ömsesidiga fiender. Solen står nämligen för andesjälen (jiva-atma) – varelsen som lever sitt jordeliv (eller ett liv i någon annan dimension) medan Saturnus också är känd som Kronos, tidens herre, dvs. Döden. Liv och Död går naturligtvis inte bra ihop, så när Solen stiger i Guldkalvens Oxe blir ”Gud” (9e huset) samtidigt en Gud som hatar sina barn. Djävulen och materialismen sviker alla som sätter sin tilltro till sådana system.

Därför är det så illa att du ägnar dig åt att snabbt studera [hänvisning till teknologi] och sedan skrävla om dina djupgående topografiska kunskaper. Du kastar dig handlöst i Djävulens händer och han kommer som tack för att du kultiverar vad du tror är en relation till ”denna världens herre” att SKÖRDA DIN SOL – din ande – och du får ingenting med dig alls när du lämnar detta jordeliv. Det är därför jag varnar för att du kan komma att hamna i Enyas position i nästa återfödelse, med onda Algol flåsande dig direkt i nacken.

Indisk astrologi diskuterar längre processer än bara detta liv, men jag ska inte berätta hur man läser ut NÄSTA ÅTERFÖDELSE redan i horoskopet för detta liv. Man kan bli deppig för mindre, om man har en sådan själshistoria att redan LÅNGSIKTIGA TENDENSER finns inbäddade i kartan. Det du gör i detta liv räcker ev. inte för att motverka de stora rörelserna utan det kan komma ett skitliv härnäst i vilket fall. Alla goda tankar du tänker i detta, adderas emellertid till själens långsiktiga rörelse och kan komma att få ”sin dag” om kanske 500 år…

Riktiga män ägnar sig åt metafysik. Myror blir ingenjörer.


Min vän hånade mig naturligtvis tillbaka och förklarade (korrekt) att han alls inte gömde sig i hemmet (men han låtsas inte om att han bor i ett segregerat, "gated community" för de privilegierade). Jag lät enligt honom som en helvetespredikant, vilket var ungefär en så intelligent replik som man kan förvänta sig av dem som den ytliga formalismen/materialismen tagit kontroll över. De kan inte längre nå och respondera på de djupare skikten i en text och allra minst kan den arketypiska Syndaren uppbringa självdistans nog att föda detta intellektuella djup: "Herrens fruktan är Vishetens början" (Ordsp 9:10)

onsdag 27 april 2016

Danmark förklarar krig mot NaturenDagens Nyheter


Det är förstås så att de "aggressiva måsar" danska myndigheter nu sätter in drönare mot på bästa amerikanska vis, bara är en spegling av den onda danska folksjälen. Men på en viss nivå - som även Sverige sjunkit till - förstår människorna inte längre att allt som händer "där ute" bara är speglingar av det egna inre och en möjlighet till självkultur. 

Frågan slog mig [då det här skrevs för några dagar sedan]: Hur ser man naturen i ett nationellt horoskop? Eller rättare sagt, landets attityd till sin natur (växt- och djurliv)?


Det ligger nära till hands att se de tre materialistiska resurshusen (skt: artha) som landets tittgluggar ut mot sin naturgivna miljö. Särskilt om sjukdomen kapitalism och dess vinstjakt grasserar inom landets gränser. Men naturligtvis är ascendenten alltid viktig för att se vilken grundläggande attityd landet intar till saker och ting. Ascendentens element anger en grundton eller generell disposition

Eld, Luft, Vatten och Jord ger olika typer av orientering och i Danmarks fall är det ganska enkelt, om man accepterar bloggens addition av bara en minut till auktoriteten Nick Campions klockslag, så att det i min mening helt missvisande Lejonet försvinner in i 12e och istället det typiskt danska Jungfrun framtongar (partikulär och smått elitistiskt, vill inte beblanda sig och ständigt kritiska). Jordelementet i Jungfruns tappning indikerar att man övergivit Oxens loja förnöjsamhet med att bara vara en sinnlig del av naturen. 

För Jungfrun duger det inte att sitta som tjuren Ferdinand och lukta på blommor. Här, vilket Fredrik Reinfeldt visade med all tydlighet med sin Jungfruascendent, gäller det att vara nyttig och flitig och lönsam. Det är obegripligt att den här sjuka livsinställningens senaste och viktigaste företräda i det förmoderna Europa, Martin Luther, inte själv har något i Jungfrun i sitt horoskop!

Det är Jungfrun som blir jordbrukare och med sitt kalkylerande intellekt räknar ut hur man sår för att bäst skörda. Danmark är i grunden ett nyttoorienterat land som enbart ser naturen som något att instrumentalisera, att tjäna något för egen del på. Det verkar ligga en poäng i att detta är det enda av Jord-tecknen som har en mänsklig symbol och samtidigt har intellektets Merkurius som sin härskare.

I DN skriver någon Johan Hilton att man inte ska falla för den "falska uppdelningen i förnuft och känslor" men texten var så uppenbar och tråkig att jag gav upp efter några få stycken. Låt oss istället minnas att Oxen behärskas av "känslans" Venus men att hinduerna ger tummen ner för Venus då Oxen stiger i öster. Kreaturets naturliga instinkt är att känslomässigt identifiera sig med sin kropp och miljön, men detta döms ut som en skadlig väg enligt de antika skaparna av astrologin! Det är helt klart att de redan otåligt blickar fram mot en attityd till naturen som är mer än kossans sömngång i naturen, till Jungfrun eller det intellektuella djur som kallas människan. (Den verkliga och odödliga människan har dessförinnan skymtat förbi i zodiaken via Merkurius i Luft-Tvillingarna men nu följer vi det döda köttets eller materiens väg.)

Det tredje Jord-tecknet Stenbocken behärskas av Saturnus, men här återgår zodiaken till en djursymbol så det är uppenbart att världen och djuren hör samman och att människans korta framträdande i Jungfrun bara var ett gästspel. Det var den fallna själens snedsteg som skapade den flitiga och hektiskt arbetande trälens livsupplevelse. Venus faller i Jungfrun, vilket visar att hela idén om en förkroppsligad eller fysisk människa i flitig kontakt med materien är en obalans, ett felsteg, ett misstag. 

Att läsa Venus som "själen" tycks ha varit norm i den platoniska traditionen under de första femhundra åren i vår tideräkning och min bästa gissning är att det är ett inlån från Indien (eller Orienten i stort) där själen gärna sågs i termer av en kvinna som stod inför sitt äktenskap (Venus) med sin make (Gud). Nya testamentet innehåller den sinnebilden. 

Man skulle kunna leka lite med symbolerna här och uppfatta Venus fall i Jungfrun som att den måste hittat åter till sitt tillstånd före fallet ner i den separativa materien, tillbaka till den bild som Tvillingarna skissar. Här är de verkliga människorna i Luft-elementet, i andevärlden. Dessa är alls inga tvillingar utan ett älskande gudomligt par, tecknet kallas Mithuna på sanskrit ("Paret") och för att åter anknyta till judisk-kristna traditioner är det rätt uppenbart att vi här har Indiens motsvarighet till Adam och Eva, fast utan hela berättelsen om äpplet och deras bortdrivande ur Paradiset (Luft-elementet).

I Jungfrun faller således Venus och Jord-elementets inneboende mörker och negativitet gör Jungfrun till en separatist. För ett intellekt eller rationellt väsen som är i Luften, dess rätta element, blir däremot Venus en välgörande planet (faktiskt Tvillingascendentens enda "verksamma välgörare"). Det ligger i den förlösta själens natur att vilja associera sig medan tecknet på den bundna själen är att den i skam över sin materialitet och dess begränsningar söker hålla sig avsides och bara leva för sig själv allena. 

Merkurius är ytterligt skarp i Jungfruns tecken men den blir så självkritisk att det ibland är nästan skrämmande. Detta är berättigat, för det är själens ledsnad över att ha fallit från Luft-elementets frihet (himmelen) som gör att den blir som Jord-elementet bunden och instängd innanför en snäv definition ("detta är jag, jag är inte som de andra"). Det är ett sjukligt tillstånd och därför kopplas Jungfrun till horoskopets sjätte hus, det för olycka och sjukdomstillstånd.

Stenbocken, återigen, är den distinkta materiella kroppen eller det materiella föremålet som en "allmängiltig princip" bortom både djuren (Oxen) och människorna i djurformat (Jungfrun). Stenbocken representerar återigen en solitär (en stenget) och det är när människosjälarna lämnat den här världen för gott som stengetterna kommer att fortsätta stångas om vem som har mesta makten och får stå högst på världsberget. Det bor enorm brutalitet i detta tecken, och det är naturligtvis härifrån satansbarnen inom näringslivet hämtat sin modell om allas kring mot alla eller djungelns lag. 

Men människan var inte alls tänkt att konkurrera med varandra, detta är den ondska som springer ur själva materien som sådan. Luft-varelser ses ofta som lata (särskilt Vågens tecken dras med ett rykte om att sakna ambition), men det beror på att de representerar den friska sidan, den som inte tvingas (eller via egna begär lockats ner) i den partikulariserade form som Jord-elementet betecknar. Jord-prylar tar plats och börjar till sist knuffas om livsutrymmet, detta problem har inte den människa som aldrig släppte taget om sin verkliga identitet, det faktum att människosläktet tillhör den Rationella Själen och inte naturen eller den Irrationella Själen.

Danmark är ett intressant land eftersom Merkurius i härskarläge i andevärldens Tvillingarna i tionde makthuset visar hur det här folket gärna presenterar sig själva: som kvicktänkta oberoende "fria andar". Men budskapet saknar stöd i horoskopet som helhet! Kartan är så dominerad av placeringar i Vatten, att danskarna är helt förslavade under den hungrande eller libidinösa aspekten av naturen. Det är här jag tar till tysk stor bokstav och skriver Naturen för att indikera den verkliga underliggande realitet som är evig förutom det tragiska att denna grymma Natur ständigt offrar sina egna skapelser i en oändlig konsumtionscykel. Jord-elementet är således natur med liten bokstav, det yttre och synliga materiella skalet som våra ögon festar på. 

Men därunder har vi den ständigt hungrande Naturen, som fastän evig är påfallande starkt kopplat till Fader Tid/Saturnus (=Stenbocken) och olika materiella former som framträder, har sin tid och sedan dödas. Jord och Vatten tillsammans kan sägas beskriva Platons futila tillvaro som "ständigt är i vardande" men ändå aldrig blir något eftersom allting dör här nedan. För satanister (ateister) är detta det enda som är givet, men för andarna som ser på från den osynliga världen (Luft) ter sig satanisterna som själar som är helt döda. Så var den senantika synen på relationen mellan rationellt och irrationellt. Det "denna världens" folk dyrkar som förnuftigt är ren dårskap för pneumatikerna, andevarelserna.

Nu går det förstås inte att direkt klassa en individ som pneumatiker bara för att horoskopet innehållet mycket Luft (eller som hyliker/materialist bara för att Jord dominerar). Bloggaren förskräcktes av att se hur ett rätt stort test avslöjade Luft-tecknet Vågen som dominant bland ateister. Vågen är snarare att betrakta som en regression i förhållande till det föregående Luft-tecknet Tvillingarna och detta avslöjas såväl genom den planetära härskaren som genom kvaliteten. Tvillingarnas härskare Merkurius är en högre princip än Venus, de förhåller sig till varandra som nyplatonismens rationella princip (logos) förhåller sig till själen (psyche). 

Men Tvillingarna tillhör eller uttrycker Sattva guna, det rena medvetandet (som sagt, Mithuna, det gudomliga paret) medan Vågen befinner sig passionens eller lidelsens våld och SÖKER alliansen som Tvillingarna har gratis. Vågens Rajas guna är ömsom öppen för insikten från Sattva och ömsom på väg ner i Tamas mörker och okunniga attityder. Eftersom mitt stora ateisttest i hög grad innehöll svenska ateister kan man kanske misstänka att Sveriges dekadenta sekularism spelade in en smula. Kanske Vågen inte alls är den typiska ateisten internationellt? 

Sveriges "stämningsläge" avslöjas inte så lite av att nationalhoroskopet visserligen har Luft-Vågen stigande i öster men att Venus själv fallit ända ner till Jord-elementet (Stenbocken) så att både ascendent och dess härskare ligger under den slitna Passionens kvalitet medan landets motiverande Sol i Vattumannen är en Sol som verkar i Tamas mörker.

Det är därför Vattumannen motsvarar IDEAL snarare än det verkliga eller förverkligande. Det är därför Sverige drabbas av fixa idéer så ofta, vilket bland annat uttrycker sig som mediernas patologiska drev, där alla rusar på och gör samma sak om och om igen tills plötsligt alla byter kurs och börjar orera om något annat. Idealism kopplad till materialism ger kanske den dummaste människotypen av dem alla, och det räcker med att bli född i landet för att skadas. Svenskarna har sämre förutsättningar att lyckas i vida världen än andra. De som gör det är de där den svenska uppfostran av någon anledning inte tagit ordentligt.

Danmark har åtminstone en högre nivå på sitt intellektuella tänk men även här dras nivån på Luft-elementet ner av nationalhoroskopets kringbudskap. Betänk vad jag säger här: ett nationalhoroskop i princip helt i Luft skulle vara den skönaste platsen på jorden, fylld av slackers och dagdrömmare! Landet skulle sannolikt inte ens bygga upp något omfattande jordbruk utan folket skulle välja en så enkelt civilisationsform att överlevnaden säkrades med minsta möjliga ansträngning. Det är mycket möjligt att de extremt intellektuella Luft-typerna ganska snabbt skulle formulera en högcivilisation men eftersom intresset för det Jord-artade inte var starkt skulle kanske ändå inte någon högteknologi för att spara in på arbetstid uppstå. Det fanns aldrig något incentiv till slaveri i det fria Luft-elementet. Vi beskriver alltså något så märkligt som "himmelriket på jorden".

Danmark är långt från detta himmelrike, Vattnets "törst" efter Jord drar nedåt, nedåt och därmed förlorar den arroganta Merkurius i Luft i höjd. Danmarks syn på naturen är som sagt instrumentell men Merkurius i Tvillingarna antyder att danskarna har en spelad attityd av "kunde inte bry mig mindre" - de fejkar att de står fria och ovan naturen, men övriga horoskopet visar att de är helt förslavade. Soltecknet i Oxen i 9e huset för "mitt högsta goda" (Gud) grundas (via disponenten Venus) i åttonde korruptionshuset så att danskarna i praktiken kan vara det mest satanistiska folk jag sett utifrån den begränsade mängd nationalhoroskop jag tittat på. 

Faktum är att danskarna liknar den sämsta sidan av Sverigehoroskopet där istället omvända förhållanden råder: Månen i Väduren med disponenten Mars i Oxen i åttonde. Inte konstigt att de här två folken kivas med varandra och hånar varandra. De är i själva verket lika goda kålsupare. I båda fallen indikerar intelligensens respektive känslans disponent i onda och mörklagda åttonde att de här folken inte klarar självdistanserad självreflektion. Danskarna är helt blinda inför sitt utagerande och svenskarna förstår inte sina egna känslor (talande nog har psykologi alltid stått sällsamt lågt i kurs hos gemena man - "huvudet" är något man inte pratar om).

Men för att slutligen knyta an till danskarnas krig mot de "aggressiva måsarna": det sjätte fiendehuset går i Vattumannens tecken men disponenten Saturnus står med fiendskapens Mars i Fiskarna i sjunde allianshuset. Det här folket har sannerligen lätt att råka i luven på andra!

tisdag 26 april 2016

Panama-papprens ondaste man? Steinmetz, diamanthandare och skattesmitare

Tyvärr för alla vanliga israeler och individer av judisk börd i världen är det såna här figurer som får konspirationsteoretikers prat om Bilderberggrupper och judiska kapitalist-cabaler att slå rot i människors sinnen. Alla klichéer på plats samtidigt för denna fastighetsspekulerare, diamanthandlare (afrikanska blodsdiamanter) och kapitaldribblare! Gissningsvis väljer Huset Bonnier att inte göra någon rewrite på artikeln om Beny Steinmetz i The Guardian!

Att det är en skumraskfigur förstår man genast när födelsedagen är svår att komma över, "1956" är allt Wikipedia säger. Men genom att söka förkortningen DOB ("date of birth") hittar jag en blogg om Steinmetz-imperiet som somnade in efter bara några få inlägg. Här finns det kompletta födelsedatumet men retligt nog i ett tvetydigt format! Enligt Wikipedia använder Israel formatet DD-MM-YYYY, vilket i detta fall skulle innebära 2 april 1956. Eftersom informationen om bloggen är skriven på hebreiska väljer jag detta, trots ett naggande tvivel i bakhuvudet att det skulle kunna vara amerikanskt datumformat (och i så fall den 4 februari)....

Men det israeliska datumformatet ger ett sinnelagshoroskop så obeskrivligt perfekt för en närig mörkerman att det nästan måste vara en födelse till Fiskarna vi har att göra med.


Judarnas korrumperande Satanshuvudet (stjärnan Algol)
mot pengarnas Venus är knappt början på den här historien!

Rebusaktigt blandar jag här färger från de fyra elementen med en dassig gråsvart ton som påminner om bloggens experimentella bruk av de 12 husens egenskaper ÄVEN för horoskop där födelseklockslag saknas. Det visar sig att Steinmetz har mer än sin beskärda del av planeterna i de onda husen. Men mest kritiskt är att sinnelaget (Månen) står rotat (via sin disponent) i det onda åttonde huset för korruption och död. 

I fråga om skattesmitning är det naturligtvis passande att se kontrollens Saturnus och pengarnas Venus bilda den sataniska/materialistiska axeln mellan Oxen och Skorpionen ("mina pengar"/"andras pengar" som kan tillfalla mig genom äktenskap eller arv). I denna axel också övermodiga girighetsdemonen Rahu och på andra sidan den halshuggna draksvansen (när tiden hinner ifall dem som strävat för högt och gudarnas vrede drabbar dem).

Men framför allt påminner kartan om att Vatten-elementet är ett sorgens element eftersom dess underliggande medvetenhet om att dagarna är få i livet, driver den till ett så ohälsosamt begär. Bland de sju dödssynderna placeras avundsjukan (invidia) under Månen och det passar därför bra att påminna sig att detta, sinnets planet beskrivs som "begärsfull" på den här bloggen. 

I samband med Månens "fall" in i Skorpionens mörker kan vi därför enkelt koppla samman begäret med det naturligt skorpioniska 8e huset och dess innebörd av "andras pengar" - här kommer det avundsjuka sinnelaget in, men faktum är att det inte behövs en Måne i Skorpionen, uppenbarligen duger den i Skorpionen illa placerade kontrollplaneten Saturnus (som aktivt söker "lägga beslag på") lika bra. 

Avunden mixas här med ett kontrollbegär och att sno åt sig så mycket av andras pengar som möjligt. Beny Steinmetz är som vilken självisk svensk högerväljare som hatar att betala skatt för att "försörja soffliggarna" som helst, bara hundra resor vidrigare. Hans livsmission är att aktivt försnilla så mycket pengar till sin egen ficka som möjligt.

Det är också en närmast grotesk slump att hitta "stora och lätta pengar" (verkligt stora summor!) i ständigt begärsfyllda Kräftan (Månens tecken) i åttonde onda huset och denna psykdisponent i förorenade vatten i ömsesidig reception med Månen som år vår sinnelagsascendent, i jupiteriska spekulationstecknet Skytten. Vi får därför en Eld/Vatten-konfrontation där i synnerhet Jupiter-Kräftan i "mörkläggningshuset" passar perfekt för en som STORSKALIGT (Skytten) smusslar bort tillgångarna i dolda skatteparadis.

När sedan dessutom den agerande Solen (viljan/handlingsmänniskan) står i ett jupiteriskt tecken och har samma grundning i åttonde, så är i mina ögon loppet kört. Himlarna fullständigt ropar ut: "Fritt fram för universums värsta rötägg att återfödas idag, här har vi så smutsiga livmödrar redo att till och med ni får er chans att fortsätta ödelägga mänsklighetens tafatta famlande mot det Goda".


måndag 25 april 2016

USA:s onda mccarthyism nu använd mot svenska muslimer


Kommunisthataren senator Joseph McCarthy och en ung
svensk hatare av det skattefinansierade välfärdssamhället

Det går inte längre att tro på svenska medier och de låga gräsrötter bland folket som fyllt sina huvuden med illvilja mot alla invandrare som inte har blågula flaggan målad i ansiktet som primitiva, illitterata stammedlemmar. Alldeles oaktat Sveriges ogenomtänkta invandringspolitik är motreaktionen om möjligt värre eftersom vi här ser USA:s jakt under 1950-talet på "röda häxor" (kommunister) upprepa sig, fast på det dårfinkiga svenska viset. 

När uppenbarligen inte "säkerhetsexperten" Lars Nicander och hans debila analys baserat på Miljöpartiets svarta vecka räcker till (vilket den inte gör, påpekade jag här), då rycker ett mörkt etablissemangs garanti för "vederhäftiga" utsagor ut, en blott nominell muslim pga. sin sekulära anpassning: socialdemokraten Nalin Pekgul (AB). Hennes uppdrag nu är, precis som under senator Joseph McCarthys dagar, att gelet stirra omkring sig och se kommunister - nu "radikala" muslimer - precis överallt. Precis som den arrogante och sinnessjuka McCarthy och Lars Nicander ser hon dem "infiltrera" hela politiken! Men hon vill inte uppge några namn, den sekulära dyngspriderskan! Senast hon var på tapeten på bloggen var när sossarna demoniserade och tvingade bort Omar Mustafa från partiet!

Det är riggat från början till slut, etablissemangets jakt på muslimer (allt för att stjäla problemformuleringen från det fascistiska SD), och västerlandets psykos efter den 11/9 kommer tydligen aldrig att släppa. Bara en döende civilisation beter sig så här vanvettigt, trakasserierna av muslimer i Sverige är bara en del i den västliga civilisationens nu tydliga sammanbrott. Det "inbördeskrig" bloggen föreställt sig i Sverige är tydligen redan här. Så här ser det ut när makten "proaktivt" bekämpar en låtsasfiende men för att ha något att peka på för de dumma åskådarna tvingas ge sig på oskyldiga individer. Sverige imiterar den amerikanska psykosen! Hur pinsamt är inte det!

Eftersom parallellerna till USA:s skamfulla kommunistjakt (som förstörda otaliga goda människors liv och karriärer) är så uppenbara, var det glädjande att hitta McCarthys verifierade födelseklockslag på AstroDatabank. Det är inför den milda psykiska störningen som tecknas av en Sol i Luft och ett känsloliv/sinnelag som inte relaterar väl till den intellektuella Luft-orienteringen från Vatten-elementet och den passionerat räddhågsna Kräftan, slår det mig att McCarthy faktiskt påminner en smula om en annan rätt och hatisk figur, Fredrik Reinfeldt, som föddes med Sol och Måne i ombytta tecken! 

Det gäller här att minnas, vad genant många journalister inte förstod eller ville medge, att Stridshingstens "öppna era hjärtan" alls inte byggde på att han själv kände någon solidaritet med alla världens folk utan bara var ett ondskefullt och bakslugt slag för den ohämmade arbetskraftsinvandring som trycker ner svenska folkets löner och gynnar den allra rikaste eliten. Den mannen var en sann landsförrädare, precis som McCarthy - och båda männen dolde sin galenskap genom att anklaga någon annan. Det är detta man ska ta med sig från den här utseendemässiga och astrologiska parallellismen när man observerar högermedierna (till vilka jag räknar Aftonbladet) och deras generande kampanj - inte minst de motbjudande Liberalernas - mot allt som inte är "certifierat" sekulärt och svenskt. "Mångkultur" är inte ens ett ord som går att använda längre, så man ser att Sverigedemokraterna - fascistpartiet! - har vunnit nästa val redan vid denna punkt i historien. Vi kommer att få se mycket svenskt patrask i pogromer mot muslimer efter valet 2018! 

Och felet är socialdemokratins, i dess extremt kapitalistiska och högervridna moderna gestalt. De förvandlades omärkligt till den per definition korrumperade och själviska högermentaliteten, den typ av tankesfär som människor oftast börjar odla så fort de fått sitt på det torra. Då blir de snåla och själviska och börjar rösta på partier som bjuder över varande i löftet om skattesänkningar och genast börjar den skyldiga medelklassen medverka till andra människors undergång. Det enda man skadeglatt kan konstatera är att det är de verkligt rika som lurar medelklassen, som står näst att börja hasa ner i osäkerhet och fattighet. Kapitalismen är ett pyramidspel, men folk är verkligen dumma som inte förmår bedöma systemet som vilken modell eller ritbordskonstruktion som helst. 

Högersenatorn McCarthys horoskop är värdefullt eftersom den här bloggaren rent INTUITIVT framkastar iakttagelser som ibland presenteras som vedertagna spelregler fast de inte är det. Det lustiga är att tiden vid flera tillfället bekräftat teserna, som t.ex. då "den sataniska axeln" några år senare upptäcktes i den romerska texten "Astronomica" (1a årh.), men då betecknad som Tyfon eller Tyfons axel (Oxen/Skorpionen eller motsvarande 2a/8e hus). 

Ett annat fall var tanken att de fyra elementen Eld, Luft, Vatten och Jord skulle betraktas som "väsen" eller t.o.m. separata världar eller verkligheter och inte bara som en primitiv föregångare till den materialistiska västerländska läran om grundämnena. Men har man väl öppnat sig för tanken på de fyra elementen som metaforer, börjar man snart hitta liknande exempel i senantika texter...

En tredje tes som bloggaren presenterat som självklar sanning är att men inte behöver bli helt förskräckt över planeter i något av de onda husen (6, 8, 12 och i viss mån 3). Åtminstone inte om det hinduerna kallar planetens "själ", dvs den härskare till värdtecknet som disponerar över planeten själv håller sig utanför de onda husen. USA:s mordiska nationalhoroskop är ett exempel på svårbegripliga mixade budskap som ofta kan tyda på att personen (eller nationen) själv lider av sinnesförvirring eller hycklar, eller ägnar sig åt dubbla standarder. 

USA:s Skorpionascendent har förstås Mars som härskare och tyvärr befinner sig planeten i det onda åttonde huset för attityder som leder till synd och ytterst till döden. Det mixade budskapet ligger i att Mars själv (USA:s rollspel och aktivitet utåt) disponeras av Merkurius i Kräftan, och denna placering ligger turligt utanför korruptionens nattsvarta zon. 

Men eftersom Merkurius minglar med giriga Rahu i 9e huset för expansion och Kräftan står för irrationell närighet, får vi en extremt förvirrad situation där USA:s självbild har låst sig vid de fattiga och skräckslagna utvandrarna som expanderade västerut, till Nya Världen, och alltjämt, så här många hundra år senare, är fullständiga idioter i sin irrationella vilja att expandera. Det är de amerikanska storföretagen som bär på detta onda arv numera, i denna kapitalismens döende sista tid.

Tittar vi nu på högersenatorn McCarthy är budskapet entydigt nattsvart och en perfekt bekräftelse på bloggarens misstro mot ett ond 8e hus som "gått i baklås", dvs sitter fast i sitt eget syndfulla mörker utan att husets "själ" förmår stå utanför och förhålla sig medvetet eller objektivt till den inre korruptionen (omedvetenheten):
Ascendenthärskaren för denna bondson står i agrara Oxens andra hus för "resurser" och pengar" och ingår i en ytterst bekymmersam variant av den sataniska axeln, men för bästa pedagogik kan man istället börja med att granska den konservativa senatorns 9e hus för samvete och religiös sensibilitet.

Den indiska astrologins "bästa hus", det nionde som tecknar individens förhållande till "universell dharma" eller skapelsens egen (gudomliga) policy, innehåller lustigt nog samma tre planeter i Vågen som den här bloggaren har i "nästbästa huset"; det femte för "individuell dharma" vilket är samma sak som att säga individens specifikt goda karma som själen tagit med sig in i detta liv. Men senator McCarthys "gudomliga samvete" är svårt skadat eftersom den tillfälliga niondehusägaren, Venus, befinner sig det 8e huset för den synd som ännu inte rensats bort ur själen. Senatorn är på sätt och vis "dödsmärkt" och efter att hans rabiata kommunisthat gått för långt vände sig senaten mot honom och frågade om han inte hade någon skam i kroppen alls. Därefter degenererade han i alkoholism och dog bara 48 år gammal! 

Solen i Vågen har svag hälsa, och livskraftens symbol anses "fallen" i detta tecken. Situationen försvåras teoretiskt när även Solens disponent Venus är fallen (i ohälsotecknet Jungfrun) och när huspositionen när det 8e, då verkar det vara sista spiken i kistan! Mästerastrologen Charles Carter påpekade att starkt åttondehusbaserade horoskop tenderade till ett motbjudande och rätt vidrigt humör som inte gjorde individerna till några sociala älsklingar och med en fallen och ond Venus som äger både intellektets Merkurius, aggressionens Mars och intelligensens (och viljestyrkans) Sol - då måste deras tummelplats det nionde anses vara ett helt korrumperat samvete.

Så mycket för USA:s kommunisthat, således, det emanerar typiskt från sinnessjuka människor, en del i maktposition!

Men för konsekvens med det som sades om USA-horoskopet måste det medge att även om nionde är svårt skadat av Venus belägenhet har även Venus sin disponent, Merkurius, och den ligger som sagt i "det bästa huset". Man från historiska fakta om McCarthys oförmåga att lägga band på sin illvilja och ondska och hat mot kommunismen, kan vi här sluta oss till att högerpolitikerns ömsesidiga reception mellan Merkurius och Venus inte verkade något gott alls, utan tvärtom blev som någon slags väloljad galenskap i intellektet. Den onda rötans åttonde "läckte" in i hans Våg-intellekt och gjorde honom till en våg i obalans, en mentalt sjuk människa. Jämför bloggens tidiga inlägg som ansåg att Fredrik Reinfeldt led av "mild" mental sjukdom och detta redan genom att ha en Sol i irrationellt näriga Vatten men baserad på en Måne i rationaliserande Luft. 

Den högre (Solen) har alltså degraderats till ett lägre element (Solen är Eld och hör hemma över Vattnen som höljer planeten Jorden och dess fallna sublunära värld). Samtidigt har den lägre (Månen, härskare över den sublunära sfären) intagit ett högre element (Luft) så att vi i praktiken får en "vattenskalle" eller någon som tar sig vatten över huvudet. Nästefter Stefan Löfven kan Fredrik Reinfeldt ha varit Sveriges mest inkompetenta statsminister någonsin!

Intressant är att hatiska amerikanske högerpolitikern har Månen i instinktiva Kräftan i ett annat av de onda husen, fiendskapens och olyckans 6e. Troligen är detta förklaringen till att han liknar Reinfeldt i sitt hat mot kollektiva lösningar. Reinfeldt hade sociala Saturnus-i-Vattumannen i sjätte fiendehuset så att han direkt fruktade och avskydde det sociala samhället. Hans värld var så liten, så liten, och nu har han flyttat hem till sitt skyddade och invandrarhatande Täby som sett till att bara de med möjligheter att ta skyhöga banklån kan skaffa sig bostad. Där bor han med sina huttrande moderater och sverigedemokrater bakom murar och femdubbla dörrlås och massor av säkerhetsutrustning.

McCarthys sjätte fiendehus illustrerar en annan av bloggarens icke-auktoriserade påståenden - nämligen att Månen i Kräftan är en extremt känslig position. Den står visserligen hemma i egna tecknet (härskarläge) men i detta fall kan det vara en nackdel, om inte Månen har en stark Sol som kan vägleda den så att sinnet reagerar korrekt på omvärlden. 

Jfr. Reinfeldts karta som är direkt felkopplad, och effekten: en Alliansregering som snart anklagades för att sakna idéer och aldrig tänka igenom konsekvenserna i sin politik och heller inte vara intresserade av instrument för att utvärdera politikens framgång.

Kritiken var dock missriktad - det enda Reinfeldt och Borg avsåg, var att krossa facket och folkets sammanhållning på arbetsplatserna, de krattade manegen åt de allt mer aggressiva arbetsgivarna. Och detta utförde Reinfeldt direkt efter makttillträdet. DET VAR DET ENDA DE NYA MODERATERNA KONSTRUERATS AV DEN ONDE RIKE MANNEN ATT UTFÖRA, och det var därför inte så konstigt att de sedan inte hade mer att komma med. (Likväl var svenskarna så dumma att de röstade ännu en gång på Alliansen och det var då, 2010, som den här bloggen på allvar vaknade upp politiskt.)

Den onda amerikanske senatorn har lika lite hjälp som Reinfeldt från sin Sol. Hans räddhågsna Kräft-psyke tecknar närmast en paranoid läggning i sin upplevelse att vara instängd i fiendehuset och en Sol i Vågen så mentalt obalanserad pga. rotandet i onda åttonde korruptionshuset att han inte hittar något annat än mörker vartän han vänder blicken. Att via horoskopet titta in i huvudet på den här mörkermannen är att upptäcka att han befann sig i helvetet redan under sitt liv! Helt utan kontakt med verkligheten och helt dränkt av sitt eget hatiska skorpiongift. (8e=likt skorpionen).

Bloggaren hittade nyligen en liten kommentar om en hinduisk metod som menar sig förutspå individens nästföljande jordeliv: det är 2a huset, som grekerna kallade "Dödsrikets port" som vittnar om vad själens mer långsiktiga karma redan nu har kokat ihop. (Vissa horoskop avslöjar att individen I DETTA LIV kan påverka nästa återfödelse medan andra horoskop visar att "loppet redan är kört" åtminstone två liv på raken - detta och nästa - eftersom själen redan bär på så mycket karma.

Senatorns 2a går i Fiskarnas tecken och här finns en "effekt" i formen av svårmodets och underklassens Saturnus. Eftersom Fiskarna är den materiella förlustens tecken är det lätt att förstå varför folk i detta tecken klagar och kverulerar så mycket. De är "martyrer" ("omvittnare") till sina egna vedermödor och många gånger också sina olycksbröders och -systrars. Den kommunisthatande politikern kommer således själv att återfödas i botten av någon samhällshierarki och lida fattigdom och svårmod och - nästa gång! - själv kanske bli en skränande kommunist som kräver ekonomisk rättvisa i samhället!

Men som jag uppfattar doktrinen om nästföljande liv är andra husets ägare en viktig underliggande faktor. McCarthys Jupiter (rikedom, nobless, hög position) är sjunkande i dödens väderstreck väster, Jupiters "världsligt svagaste position". Jupiter i Lejonet indikerar alltså "sviktande eller avtagande framgång som ledargestalt" och detta skulle alltså vara FUNDAMENTET till nästa liv (2a huset). Och det är logiskt den som tappar ärbarhet (Jupiter) och framgång, för den personen framtonar svårmodets Saturnus allt tydligare. McCarthy kommer i nästa liv att vara tillbaka på samma fläck där hans föräldrar befann sig: som enkla jordbrukare eller i något annat arbete där de får slita hund (Saturnus) och ändå förblir på botten av samhället. 

Den patetiska bondsonen som blev en streber och gjorde sig en kort karriär på att hata och svartmåla dem som ville att alla människor skulle dela på världens goda, slösade bara bort ett kort liv och kommer i nästa att börja sin själs "omprogrammering" på botten (igen). Att den enkle bondsonen i detta liv faktiskt ändå blev senator, måste nog tillskrivas Jupiter som i hörnplaceringarna alltid skänker individen förtjänt eller oförtjänt framgång. Jämför den otrogna hunden och golfproffset Tiger Woods och hans Jupiter i sjunde som stimulans till den i detta fall EXTREMT egoistiska Jungfruascendenten. 

Ska man av detta dra slutsatsen att Jupiter i väster indikerar framgång som snart förbyts i motgång? Det är ett värdigt forskningsämne: jämföra framgångens/gräddfilens varaktighet hos dem födda med Jupiter i öster och dem med den i väster.

söndag 24 april 2016

Syndaren och självdistansen
Knappt hinner jag lägga ut inlägget som konstaterar att det gamla begreppet "syndare" innefattar en oförmåga till självdistans förrän jag ser den här lilla saken i Aftonbladet.

Kan någon upplysa en gammalmodig bloggare hur man gr sig åt för att lyssna på kroppen förutom genom de känsloimpulser densamma genererar ?? 

Som sagt, så länge folk framlever i synd blir deras avtryck i samtiden mindre än fullt begåvade...

Är Skytten med Månen i Jungfrun något att ha?

Efter att ha noterat den närmast förskolemässiga analysen från den svenska försvarsforskare som varnade för "islamistisk infiltrering" baserat på två tendentiöst tolkade incidenter i veckan - har högermedierna ingen som helst källkritik? - är rubrikens fråga berättigad. 

Men samtidigt ropade andra figurer ur minnet att Skytt och Jungfru visst kan kombineras till god effekt, inte minst Vänsterpartiets ledare Johan Sjöstedt som - tyvärr - tvingas skriva insändare för att berätta för svenska folket att det är vänstern som drev de högervridna och helt karaktärslösa socialdemokraterna till att lägga in 10 miljarder extra för att förbättra - ja, vad var det, den offentliga omsorgen? Och så ytterligare något viktigt som (s) tydligen tenderat att söka ta äran för eftersom Sjöstedt känner sig manad att påminna om vilket parti som faktiskt jobbar för ett humanare och rättvisare Sverige.

Trots att zodiaktecknen indikerade en lätt hemvist antingen åt höger eller åt vänster genom stickprov på några partiledningar för ett par år sedan, är den politiska höger/vänsterskalan en så fattig referens att jag hela tiden misstänkt att det var rena turen att t.ex. Vänsterpartiets ledning landade under två genuint idealistiska zodiaktecken medan Moderaterna (under Reinfeldt) avslöjade simplare och mer egoistiska böjelser.

Nu med 9235 horoskop i bagaget (varav cirka 1700 med känd födelsetid)  kunde det vara roligt att se hur "experten" på landets yttre hot och Jonas Sjöstedts soli-lunära kombinationen uttrycker sig. Av någon anledning, kanske för att Solen just nu passerar den aktivistiska och martialt krigiska Väduren, ropade planeten Mars på mig: "Använd mig som skiljelinje!" (Jag lovar, det var så testet lades upp, på ren "martial" impuls!)

När man låser två positioner, Sol och Måne, bantas alla dessa horoskop ner till bara 68 stycken, och en statistiker skulle kanske kalla följande granskning ohållbar och vek. Men vänta och se, här dyker en anomali upp i Mars fördelning över de 12 tecknen.

Det verkar nästan som att GIVET den ram som ges av Solen i expansiv Skytt och Månen i reduktionistisk och negativ/kritisk Jungfru, FUNGERAR inte Mars lika bra i alla tecken. Åtminstone inte om dess mål är att sätta ett avtryck i samtid (och kanske i historien). För minns, bloggaren samlar horoskop utifrån folk som skapar rubriker, varvat med mer systematiska datainsamlingar (alla Nobelpristagare, mördare, homosexuella, nazister - den senare gruppen överlappar förvisso mördargruppen - och så vidare).

Här är samtliga 68 namn i kronologisk följd och med kort kommentar om vad som fick bloggaren att spara födelsedatumet. Tolvslaget indikerar i princip alltid ett horoskop utan känd födelsetid.


 1. Tycho Brahe;14.12.1546; 9:30 - astronom/astrolog, ockultist
 2. Jane Austen;16.12.1775;23:45 - författare, vägrade alla friare
 3. Charles Augustin Sainte-Beuve;23.12.1804;11:00 - "sista moralistiska literaturkritikern"
 4. Gustave Eiffel;15.12.1832;20:00 - ingenjör, perfektionist, förberedde världen på skyskraporna
 5. Josef Sachs;4.1.1872;12:00 - entreprenör, grundare av NK, Nordiska Kompaniet
 6. António Egas Moniz;29.12.1874;12:00 - Nobelpris i medicin
 7. Johannes Vares;12.1.1890;12:00 - poet, läkare, självmord till följd av sina antisovjetiska påfund
 8. Humphrey Bogart;25.12.1899;13:30 - skådis, svår alkoholism
 9. Willard Libby;17.12.1908;12:00 - Nobelpris i kemi
 10. Carl Sverker Åström;30.12.1915;12:00 - diplomat, kom ut som gay sent i livet
 11. Anwar Sadat;25.12.1918; 3:41 - egyptisk president (socialist), mördad efter militärkupp
 12. Anders Hugo Gjersvold;12.1.1920;12:00 - spion, livstids fängelse
 13. Sara Lidman;30.12.1923;12:00 - författare
 14. Cordelia Edvardson;1.1.1929;12:00 - författare/journalist, överlevde två naziläger 
 15. Gordon Moore;3.1.1929;12:00 - entreprenör, grundade Intel
 16. Birger Hagård;22.12.1932;12:00 - (m)-politiker, rasist
 17. Del Shannon;30.12.1934; 3:30 - popsångare, ångestdriven, självmord 1990
 18. Johan Lönnroth;25.12.1937;12:00 - nationalekonom, politisk vänster
 19. Liv Ullman;16.12.1938;12:00 - regissör, skådespelerska, roller med nerv i (jfr Del Shannon här ovan)
 20. Scott McKenzie;10.1.1939;12:00 - popsångare, hippie-klassikern "If you're going to San Francisco (be sure to wear some flowers in your hair)"
 21. Stephen Hawking;8.1.1942;12:00 - astrofysiker, ansedd för att vara hypersmart fast han haft fel i (för honom själv) så viktiga frågor
 22. Richard R. Schrock;4.1.1945;12:00 - Nobelpris i biologi/kemi
 23. Ola Ramstedt;6.1.1945;12:00 - brottslig vd, lyxrenoverade fastighet, fängelse för trolöshet mot huvudman
 24. Benny Andersson;16.12.1946;12:00 - musiker, kompositör, fd alkoholist
 25. Eugene Levy;17.12.1946;12:00 - skådespelare, stor humorist
 26. Jan-Inge Flycht;17.12.1946;12:00 - religionsfientlig och antisemitisk vänsterbloggare (jinge.se)
 27. Edwige Fenech;24.12.1948;12:00 - B-skådespelerska i typiskt lättklädda 1960-talsfilmer
 28. David Johansen;9.1.1950;12:00 - sångare i legendariska rockbandet New York Dolls
 29. Lasse Bengtsson;22.12.1951;12:00 - f.d. nyhetsankare i TV4
 30. Björn Samuelson;23.12.1951;12:00 - (m)-ledamot riksdagen
 31. Malcolm Young;6.1.1953;14:05 - musiker AC/DC, stroke 2013 förstörde hans minne och förmåga att uppträda
 32. Lars Nicander;27.12.1953;12:00 - chef för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, ovetenskapligt, opportunistiskt och närmast islamofobt uttalande under Miljöpartiets "svarta vecka"
 33. Ivanka Savic Berglund;27.12.1953;12:00 - forskare på KI som, hör och häpna, född samma dag som ovanstående också sysslar med "asymmetriska" fenomen, i detta fall mätningar av hjärnorna i straighta män (asymmetriska) och homosexuella män (symmetriska hjärnor lika dem man hittar i hetero kvinnor)
 34. Anders Danielsson;27.12.1953;12:00 - generaldirektör för Migrationsverket, känd för svagt omdöme under tiden vid SÄPO (pytsade ut 5 miljoner på en James Bond-fest)
 35. Tomas Ries;29.12.1953;12:00 - lektor, NATO-propagandist i DN/Debatt
 36. Ray Liotta;18.12.1954; 6:07 - skådespelare, skrämmande skicklig specialist på psykopatiska och onda rollfigurer
 37. Mel Gibson;3.1.1956;16:45 - skådespelare, alkoholproblem, skrämmande skicklig på att torgföra sitt eget vanvett, sin antisemitism och inskränkta typ av religiositet
 38. Carl-Gustav Johansson;25.12.1956;12:00 - vd Radiotjänst, skämde ut sig i striden om att förklara varje dator i landet för en "tv-mottagare" för att ro hem mer pengar åt Radiotjänsts styrelse
 39. Lourdes Estores;11.1.1958;12:00 - nakenmodell i Playboy 1982
 40. Michel Onfray;1.1.1959; 8:50 - ateistisk, socialistisk filosof, född fattig och fostrad/utbildad i ett kloster
 41. Charlotte Petri Gornitzka;2.1.1959;12:00 - korrupt SIDA-chef, anställde släkting med iögonenfallande hög månadslön
 42. Milad Atieh;24.12.1959;12:00 - Syriens ambassadör i Sverige. DN-rubrik: "Lögnens ambassadör" (minns inga detaljer)
 43. David Coupland;30.12.1961;12:00 - författare (Generation X)
 44. Bob Stanley;25.12.1964;12:00 - artist (i St. Etienne), låtskrivare, extremt kunnig i  pophistorien
 45. Jonas Sjöstedt;25.12.1964;12:00 - partiledare (V), mycket kunnig i politisk historia
 46. Mikael Reuterswärd;26.12.1964;12:00 - äventyrssportare, besteg Mt. Everest
 47. Karl-Petter Thorwaldsson;26.12.1964;12:00 - LO-chef
 48. Kimberly Donley;15.12.1965;12:00 - nakenmodell i Playboy 1993
 49. Anders Klarström;17.12.1965;12:00 - Sverigedemokraternas första partiledare (1989-1995), rasist, nazist, dödshotade judiska tv-profilen Hagge Geigert
 50. Patrick Dempsey;13.1.1966;12:00 - skådespelare (alltid i charmörsroller), ex-hustrun: ohanterlig människa med uppblåst ego
 51. Lisa Fabre;3.1.1967;12:00 - tv-personlighet (kulturprogram med utblick mot hela världen, har jag för mig, sån "multikulti" som Anders Klarström här ovan skulle hata)
 52. Pernilla Wahlgren;24.12.1967;12:00 - artist av linslus-sorten (figurerar vad saken än gäller)
 53. Niki Westerberg;24.12.1967;12:00 - Liberalernas presschef (f.d. förmodar jag - de här jobben är som svängdörrar för andra sorteringens karriärister)
 54. Ted Cruz;22.12.1970; 1:00 - konservativ rasistisk presidentkandidat
 55. Bradley Cooper;5.1.1975; 5:09 - skådespelare, rehabiliterad alkoholist
 56. Jérôme Kerviel;11.1.1977;16:20 - ekonomisk brottsling, trader, förfalskare, svindlade till sig 4 miljoner euro inifrån en bank
 57. Linus Bylund;2.1.1978;12:00 - Sverigedemokraternas nuvarande presschef, kallar medierna patetiska politiker-wannabes (vilket man kan hålla med om, tills man betänker hur han själv beter sig, han som ska vara en neutral informatör!)
 58. Per Granqvist;2.1.1978;12:00 - "Psykologi/Uppsala-docenten?" Bloggaren trodde detta skulle räcka som minnesanteckning! Ingen aning om vad saken gällde!
 59. Jodie Marsh;22.12.1978;12:00 - utvikningsbrud (i horets och varumärkesbyggandets tid har dessa fått den finare beteckningen "glamourmodeller")
 60. Johan Ingerö;23.12.1978;12:00 - högerpropagandist på SvD:s ledarsidor
 61. Estella Warren;23.12.1978;12:00 - skådespelare
 62. Sara Granér;30.12.1980;12:00 - artist, konsumtionskritisk serietidningstecknare
 63. Emmy Rasper;6.01.1983;12:00 - programledare för nya förflackade P1 Språket
 64. Markus Pönkä;26.12.1983;12:00 - styckmördare
 65. Peter Möller;16.12.1984;12:00 - (v)-politiker, i styrelsen
 66. Adam Cwejman;12.1.1985;12:00 - propagandist från Timbro, dravlade om att man "väljer" att utsättas för rasism
 67. Nina Svanberg;13.1.1985;12:00 - trivia från Aftonbladet, lät tatuera sig med inköpslista med basvaror från livsmedelsbutiken
 68. Caster Semenya;7.1.1991;12:00 - idrott, färgad löparkvinna som förödmjukande utsattes för sextest av IAAF (misstänkt för att vara man pga. hennes idrottsliga överlägsenhet)

Det var namnen. Vilka som är "skämmiga" celebriteter beror förstås på hur djupt i dyn man själv befinner sig och vilken världsbild som där serveras för internalisering. Den här bloggaren tar sig friheten att förklara alla högervärderingar för uttryck för en korrupt kapitalism och buntar därför ihop moderater och sverigedemokrater med mördare. Alla lever de efter den mytologiska darwinismens "äta eller äta" och många gånger efter den felaktiga tanken att den som klättrar uppåt - vilket i detta system innebär att någon annan pressas nedåt - skulle indikera att de är alfahannar eller extra dugliga. 

De som fallit för den här myten tillhör tvärtom den lägsta typen av människor, de som anammat ett rent materialistiskt perspektiv som bygger på den förvisso korrekta insikten att två fysiska objekt inte kan ockupera samma rumsliga område utan att kollidera, så att en tränger bort en annan eller, om båda är jämnstarka, bägge vid kollisionen studsar bakåt från den åtråvärda rumsliga positionen - maktpositionen. Jag talar förstås alla dessa duster i naturen mellan djur som stångas för att nå herraväldet, stengetter och andra....

Nu till Mars för att differentiera dessa 68 namn. Det är här jag upptäcker att den i sig kritiska kombinationen av expansivt lagt Sol och negativt utvärderande Måne tycks sätta ett djupare avtryck på omvärlden när krigaren (och linslusen) Mars befinner sig i vissa tecken.


Mars i tecknen hos 68
Sol-Skyttar med Mån-Jungfru
4
1
2
3
6
7
11
4
13
10
5
2
Snitt:
~6


Här slås man främst av att det tycks gynna celebritet eller medial exponering om man föds med krigaren och initiativtagaren Mars i det egna soltecknet. Se hur placeringarna i Skytten genast rusar upp till det dubbla jämfört med medelvärdet

Detta omen är nu en smula kluvet, för visserligen är både Sol och Mars essentiellt av eldnaturen vilket ger dem en synergi (en extra ljusstark eller motoriskt pådrivande typ). Men samtidigt gäller ju regeln att Solen bränner ("combust") eller osynliggör en Mars som befinner sig 17° eller mindre ifrån Solen. Detta är å andra sidan ett allmänt gott omen eftersom Mars när allt kommer omkring är en naturlig illgörare och fredsstörare.

Man skulle kunna säga att all sensationalistisk medial exponering av vissa individer stör jämvikten inom mänskligheten - låga och simpla typer kanske drabbas av avund och blir copycats som söker plagiera den som lyser fram, medan andra känner "bestraffaren" vakna till liv och får för sig att man ska jante-förtrycka den prominenta människan och visa henne hennes rätta plats - en uppgift som åligger de gudomliga karmalagarna men som förvissa utnyttjar just mänskliga agenter.

Det är i övrigt svårt att säga om dessa vilt svängande siffror antyder vissa Mars-placeringar verkligen inte "kickar in" väl med den redan så konflikterade soli-lunära kombinationen, eller om det vi ser bara är en FUNKTION av att Mars av nödvändighet befinner sig på vissa ställen och inte på andra vid de tidpunkter då Sol och Måne befinner sig där vi önskade se dem!

Att dra slutsatser av vad som i själva verket bara är ren och skär matematisk nödvändighet vore ett stycke klassisk "bad science"! 

Men när man studerar vilka som hamnat under det tydligt underrepresenterade Vatten-elementet...
 • Tycho Brahe, könssjuk pamp som fick bära låtsasnäsa för att dölja angreppen från syfilis
 • Charles Augustin Sainte-Beuve, moralisten
 • Mel Gibson, den alkoholiserade rasisten
 • Carl-Gustav Johansson, den förvirrade Radiotjänst-vd:n
 • Lourdes Estores, pinuppa (en av tre i den här gruppen)
 • Milad Atieh - "lögnens ambassadör"
 • Bradley Cooper, ännu en skådespelaralkoholist (men reformerad)
 • Linus Bylund - ärelös rasistisk presschef för ett fascistparti obildade svenska väljer i brist på politiska alternativ
 • Per Granqvist - "Uppsala-docenten?"


... inser man att dessa 9 personer (minus den obskyre Granqvist) tillhör den här gruppens definitiva problembarn (eller har ett sådant förflutet). Detta helt i linje med Vattnets negativa betydelse i antik filosofi. Detta är den fallna delen av Själen, den som representerar girighet och hunger efter mera LIV trots att Naturens egenhet är sådan att den offrar de sina om och om igen för att själv göra anspråk på evigheten.

(Säsongsblomstren som objektivt existerande fenomen illustreras förstås av de utgestaltade levande varelserna, vilka kan betecknas med det döda Jord-elementet eller den avslutande konkretiseringen av den ständigt pågående processen av skapande/nedbrytande i denna världen.)

Att två av de fyra med alkoholproblem (nu eller i det förgångna) har Mars i Vatten, förvånar inte alls. Notera särskilt "hatets ambassadör": Mars, Merkurius och Jupiter i hatets tecken Skorpionen! (Och en Sol "kväst" av konjunktionen med den iskalla Saturnus, Solens fiende.) Det vore väl lite väl programmatiskt och fantasilöst att tro att ALLA med alkoholproblem måste ha olycksbringaren Mars i Vatten. Skådespelaren Humphrey Bogart hade Mars bränd av Solen men å andra sidan den depressiva kombinationen av Solen och Saturnus! Merkurius, hungerdemonen Rahu samt Jupiter i Skorpionen ger emellertid en verkligt "svampig" sida om man vidgar sitt synfält. 

Detta är problemet med att testa astrologi: fenomenet kan hitta en annan kanal att uttrycka sig genom än just en man valt att studera. Därför är och förblir astrologin mest givande när den används på en fall-till-fall-basis, men ibland följd av sådana här övergripande studier så att man får tillfälle att fundera lite över vad man egentligen fyller sitt huvud med! :-)