Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 7 februari 2016

Vänstens lobotomerade brist på själ och fixering vid strukturer

Själv väntar jag fortfarande på den engelska utgåvan av "Simma med hajar" (om bank- och finansträsket) när Martin Aagård hunnit igenom sin nyligen släppta svenska översättning (AB). 

Hur nödvändigt vänsterperspektivet än är för mänsklighetens överlevnad representerar den ett farligt rumphugget perspektiv som just därför aldrig mer kommer att kontrollera världen (eller rättare sagt ett land här och där). Vänstern måste uppgraderas med en människovärdig berättelse om vad människan är. Så här avslöjar Aagård det generiska tankefel som vänstern alltsedan Marx har lidit av:

...ingen som bryr sig om huruvida [bank-]verksamheten kan vara skadlig för samhällsekonomin eller ens deras eget företag.

Inte för att alla är onda eller vansinnigt giriga, utan på grund av djupt strukturella problem. Bankerna är så stora att de är oöverblickbara även för ledningen.

För den materialistiska och därför horribla världsbilden som odlas till vänster är människan inget mer än en blind evolutionär produkt utan någon själ och utan någon övergripande högre systematik för hur världsförloppet utvecklar sig. Vänstern uppvisar den dåliga människans adelsmärke: hennes hybris. Därför måste Aagård uttryckligen smyga in att det är bankernas oöverskådlighet som är problemet och inte enskilda individers girighet eller - skona mig! - någon ontologisk ondska med avsändare Djävulen eller hans underhuggare Mammon.

Materialismen tog död på myterna och öppnade därför för den omänskliga värld som fabrikörer och arbetare tillsammans delar. Det är därför vänstern aldrig kommer att kunna lösa världens problem. De befinner sig i en föråldrad världsbild vad gäller synen på vad en människa är och tillvarons innersta väsen.

Därför förstår Aagård inte själv vad han pratar om. Varje vaken individ förstår genast att OÖVERBLICKBARHETEN som ett ohjälpligt faktum som gör bank- och finansvärlden till ett kaos, och kaos, lärde de goda tänkarna från förr är antingen frånvaron av Godhet (den milda versionen) eller manifestationen av den andra principen, den ontologiska och aktiva Ondska i ett dualistiskt system där medvetande och ogenomtänkta attityder (Satans färdmedel) kommer att stå mot varandra till den "Yttersta Dagen". Detta är mytiska framställningar av ontologiska fakta. Redan Platon som tillhörde den generationer som befriat sig från gudarna och myterna insåg att den mytiska framställningen behövs när förnuftet visar sig vara en mindre än fullgod ersättare till den konstnärliga anden.

Låt oss minnas hur Aagård faktiskt förärades en liten astroanalys 2010 (Sveriges ondaste journalist?) - det var före de kommersiellt drivna medierna valde att blockera den okommersiella bloggosfären för att inte tappa potentiellt betalande kunder genom en länkpolicy som luktade generositet och en ny postkapitalistisk värld där alla delar med varandra av det de har. Året därpå tyckte jag han slarvade med ett ämne jag hade varmt om hjärtat under många år, men läste lite senare och kommenterade en riktigt bra sak.

Aagård, när han enbart håller sig till politik och ekonomisk fördelning, är så bra en vänsterjournalist kan vara. I ämnen om religion ska en typisk vänsterman med en materialistisk grundsyn helst tiga för att slippa framstå som dårpippisekten VoF - läs den hedervärde läkaren Robert Hahns milt formulerade och i sak korrekta redogörelse från 2014 för vad denna pseudointellektuella varböld är för något.

Bloggaren har samlat födelsedatum som en besatt i många år för att rensa ut åtminstone ett tidigare liv i västerlandet som astrolog på den felaktiga tropiska zodiakens grunder. Teoretiserandet har därmed kommit på efterkälken men några myrsteg har bloggen ändå tagit. Ska ännu en och kanske en sista koll på Aagårds karta ge något nytt?Att smutsfärga de onda sjätte träldoms- och korruptionshusen är inte helt korrekt eftersom födelsetid saknas. Men bloggen har hela tiden varit klar med att dessa är tankeexperiment och eftersom den del av psyket som Månen råder över är en låg del (manas) som relaterar till sinnesorganen befinner vi oss under Månen så nära en enskild födelse i en fysisk kropp man kan komma. I sinnet eller psyket finns störningar som direkt relaterar till det kroppsbundna jordelivet. Månen ingår som sista hållplats i själens färd in i livet och en ny jordbunden tillvaro och bidrar med karmiskt stoff som kan tänkas uttrycka sig primärt i attityder. 

Aagård är lyckligt lottad som har en kunskapstörstande eller sattvisk Måne, samma teckenplacering som bloggaren för övrigt. Men den vasse journalisten har ett problem i det ständiga krig mot något hans psyke upplever. Och för den neutrala budbärare som Tvillingarnas härskare Merkurius är, är den omoraliska och ständigt affekterade Mars en degraderande inverkan.

Merkurius, skribenternas planet, bjuder dock på ett gott fundament. Ingen ska, som i t.ex. fallet Anders Breivik, kunna säga att det här sinnelaget saknar hjälp till självhjälp. Aagård är en primärt rationell själ och hans sjunde partnerhus fungerar eventuellt mest som ett bollplank när de tillsammans hetsar upp sig till krigstillstånd över nästa orätt som säkerligen går att hitta någonstans i vida världen. Notera hur intellektualiserande Tvillingarna har "vida världens" tecken Skytten som sin kompletterande mot pol. Från det specifika lämnandet av ett budskap till det globala eller rent av universella.

Så varför är Aagård ett aborterad missfoster när det kommer till religion och högre filosofi? Jo, för att Mars för Tvillingarna och deras önskan om glasklar neutralitet och saklighet är en infektion. Mars är inte bara en naturlig illgörare utan här också en verksam illgörare. Stress och slarv anas ibland i Aagårds alster och jag tror detta är en naturlig del av sinnelaget och inte alls en följd av medievärldens allt snålare inställning till skribenterna - "producera mer till lägre kostnad och på kortare tid". Horoskop berättar vad vi tar med oss för läggning in i livet och sedan kommer vi naturligt att gravitera mot skitstövlar till arbetsgivare som utlöser horoskopets medfödda problem för att vi ska bli mer medvetna.

Mars skadar alltså det tecken, Skytten, som står religion och högre insikter närmast. Och det blir inte bättre av att också Skyttens härskare, religionens signifikator Jupiter, befinner sig i sjätte huset för olyckor och fiendskap. Så långt håller bloggaren med, född ett Jupitervarv tidigare och också en fiende till all falsk religion och i synnerhet den bemedlade klassens sätt att genom historien dölja sin orättfärdighet med religiösa sanktioner. Ett historiskt lågvattenmärke var naturligtvis när den kristna kyrkan började sälja dokument som gav syndernas förlåtelse! Inte ett dugg bättre än dagens onda marknad som först gör människor osäkra om sitt värde och sen säljer "säkert munvatten" och annan idioti för att "frälsa" dem ur samma pådyvlade osäkerhet. 

Fastän Aagård inte förstår detta, ser vi här verklig Ondska arbete aktivt med att degradera människors intelligens. Så han har fel om bankvärlden, systemen eller strukturerna må vara ogenomskådliga, men bokfanskapet han påstår sig ha läst berättar uttryckligen (om jag inte är felinformerad) den gamla vanliga historien om att det är lycksökare som söker sig till finanssektorn. Det gamla vanliga löftet om stora pengar som också förklarar varför politiker korrumperas att arbeta för EU i Bryssel.

Varför Aagård reagerar så negativt på religion är en generationsfråga. Till skillnad från bloggaren gynnas han inte längre av att ha formalismens och behärskningskonstens Saturnus i Skytten, i religionens tecken. År 1971 har Saturnus vandrat vidare och anses nu fallen till Väduren och det egocentriska perspektivet. De här barnen förstördes intellektuellt under 80-talet och dess egocentriska era. Även de som inte svalde "satsa på dig själv"- filosofin som var populär då utan valde vänstern, gjorde så av orena egocentriska skäl. Livsstilsbeslut. Domen från stjärnorna är hård. Alla generationer är inte lika goda och rena i uppsåtet.

Det gör att Aagårds nionde hus för religion och filosofi med den programmatiska Vattumannen (ett Saturnus-tecken) inte kan nå längre i sitt tänkande än den till egocentrism fallna Saturnus-i-Väduren medger. Det är alltså baggens nyckfulla ego som avgör vad Aagård kan tänkas införliva i sin världsbild och vad han stänger ut. Och som vi redan har sett, är Vädurens härskare Mars en skitplanet i horoskopet och en kraft som söker degradera hans psykiska renhet så att, en dålig dag, han helt tappar förmågan att kanalisera de höga sanningar som kommer genom Merkurius i Luft.

Men i så måtto han inser sitt öde och vet att hans "religion" är Vattumannen i en låg och enbart socialrealistisk version, och vet att han inget gott har att ge världen men väl en hård dust om vad som BORDE gälla, i så måtto är han kanske "Sveriges ondaste journalist" i meningen "överhetens nemesis"!

Jämför det här horoskopet med det för "kärleksfilosofen" och diktaren Bob Hansson. De tillhör samma "sub-generation" med Saturnus i ohejdat subjektivistiska Väduren. 

Men så långt detta förkrympta kosmos som Väduren eller jagiskheten förfogar över, har diktaren Hansson en klar fördel då hans egohorisonts gränser (Saturnus) baseras på en Mars i Oxen fängslad i det åttonde onda huset. Men i detta horoskop representerar inte Saturnus+disponent hans egen intelligens, filosofi eller religion, utan den materialistiska hämning och reduktion av den rena kärleken som han vänder sig mot! Hansson är inte bäraren av en förkrympt, oandlig dvs. materialistisk tidsanda, utan dess kritiker!

Astrologin är verkligen ett avancerat instrument, med bara en handvändning kan alla symboler stämmas om och tilldelas nya betydelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.