Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 10 februari 2016

Två korrupta bankchefer

Ibland verkar det räcka med bara födelsedagen för att se det typiska för livsödet. Som de här två korrupta bankcheferna från Swedbank som ägnat sig åt lägenhetsaffärer vid sidan av (ETC). Bådas månascendent betonar varsitt "ont" hus så tydligt att det med facit i hand knappast kan läsas som annat än kartor för moraliskt havererade individer!Göran Bronner kommer hack i häl på förra inlägget om den falskaste politikern i Sverige, mannen som fiskar fult genom att låtsas vara "verklighetens folk". Samma materialistiska kåtbock (Stenbocken) i sjätte huset för olycka. Jag kan nu förtydliga detta dåliga omen med Solen i sjätte huset (förvisso bara ur månascendentens perspektiv som ju inte är sista ordet). Detta är pur underklassmentalitet som hur mycket den än får ändå anser att den är värd mer. 

Dessa själar går rakt till helvetet och merparten av det jordeliv de lämnat bakom sig kommer inte att kunna återanvändas i skapelsens fortsatta konstruktion annat än som "underskott" vilket kommer att träffa dessa syndare hårt och smärtsamt i ett senare jordeliv. Det är inte omöjligt att sjätte huset med dess hälsoaspekter antyder att Bronner kommer att återvända i ett senare liv som grovt handikappad. Han valde att realisera husets ondska för egen fördel och spegelbilden blir att hälsa kommer att tas ifrån honom - förr eller senare.

Bronners fullmåne är intressant, eftersom Månen i dramatiska och förstärkande Lejonet ser ut att väl förvalta direktivet från den agerande och byggande Solen. Men Solen själv, viljestyrka och intelligens, är djupt korrumperad av sin disponent Saturnus i nämnda position. Dessa är typiska signaturer för en tjuv.
Även Magnus Gagner-Geber har en så rutten Merkurius (handelsmännens och tjuvarnas planet) och som påverkar så mycket i horoskopet att denna enda placering i sig räcker för att utfärda otrohetsvarningar! Dess position i åttonde huset för korruption och död indikerar att psyket (Månen) i Tvillingarna har en dunkel och osäker kontakt med sin disponent, och även om åttondehusägaren Saturnus befinner sig med sin planetära vän Venus i tionde makthuset (så här drömmer denna Måne) så vittnar hungerdemonen Rahu om en som gapar över mycket... 

Och då har vi inte ens nämnt att Tvillingarna inte är tänkta att samla sina skatter i denna världen utan är budbärare från högre höjd. Därför blir rikedomsansamlingens Jupiter en negativ faktor, en verksam skadegörare. Oturligt nog drömmer detta Tvilling-psyke just om stora rikedomar i samband med 4e-husaffärer, affärer rörande lägenheter! Och här ligger som synes också bestraffningens södra månnod som en väntande härdsmälta. 

Även omoralens Mars i girigt Vatten-läge i olyckans sjätte hus och dess aspekt mot psyket måste räknas som en "dissociation" av den typ där hungriga och näriga instinkter derangerar den tankeklarhet som man normalt förknippar med Luft-tecknet Tvillingarna.

Två skithoroskop såldes och som vanligt hittar man dem i näringsliv och finansvärlden.

Jämför gärna med det senaste försöket att få klarhet i vad ekonomijournalisten Carolina Neurath egentligen vill uppnå: Satan, Åklagaren och rötan i Bankvärlden.

Vad säga till alla dem som känner igen delar av de här två horoskopen i sina egna kartor men inte har ägnat sig åt någon tjuvaktighet? Grattis! Men samtidigt är det "tillfället som gör tjuven" och kanske har individen helt enkelt aldrig haft en position liknande de här två skumrasken. Mer troligt är dock att det kända födelseklockslaget identifierar en planetär ascendenthärskare som väger mot den goda sidan och därför fjärmar individen från egna skurkstreck. Men någonstans måste det onda komma ut, och roller som brottsoffer eller hälsoproblem ligger nära till hands...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.