Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 9 februari 2016

Satan, Åklagaren, och rötan i BankvärldenJag har förbryllats av ekonomijournalisten Carolina Neurath och vad som kan tänkas driva en ung societetskvinna att angripa korrupta män från hennes egen station i livet. Det är ju halvt känt att hon har en illa beryktad nazist i släkten och därmed är kopplingarna tydliga till gårdagens Hitler-älskande elit på Östermalm i Stockholm och annorstädes. Kan det vara en tyskättling som flera led senare fortfarande känner skuld och söker göra gott genom att via en närmast anal moralisk puritanism angripa - knappast finansvärlden eller kapitalismen som sådan - men väl deras tydligast urspårade former? 

Ett är säkert, Neurath står inte på den lilla människans sida, hon skriver moralpornografi för de välbeställda. Vanligt folk skulle aldrig köpa hennes bok om den kriminella bank hon fick till ett scoop om.

Jag knäppte på datorn cirka 7.10 i morse, och för första gången sedan datorköpet förra sommaren svartnade skärmen istället för att köra Windows startskärm. Datoreländet har redan betett sig underligt i någon månad med enerverande dubbla starter med några dagars mellanrum och frågor om jag vill skicka information till Microsoft om vad i systemet som krävde omstart. Detta är bisarrt eftersom ingenting i datorn har ändrats på åtskilliga månader. Man börjar tro att Microsoft skickar uppdateringar till datorn trots att automatiska uppdateringar är avknäppta, uppdateringar avsedda att knäcka stabiliteten så att de kan skörda mig på användaruppgifter! Microsofts kontrollgalenskap har rapporterats bli allt värre, men jag har kontrollerat och det förefaller inte som om deras spionuppdateringar har installerade på datorn efter inköpet. Kanske andra uppdateringar av Windows som jag accepterat söker dessa spionsystem och i frånvaron av vilka orsakar misslyckade nedsläckningar/omstarter?

Hur som helst fascineras jag att datorn dog inför mina ögon med exakt samma horoskop som gällde i Sydtyskland för tågkollisionen. Flyttar man tågolyckans ascendentgrad upp till Stockholm motsvarar det nästan exakt min skärm som svartnar vid uppstart. Extra remarkabelt eftersom jag seriöst underhåller tanken på ett möjligare tidigare liv just i Bayern.

När jag senare samma dag inser att, som Neurath säger, den onde f.d. socialdemokraten Anders Sundström kastat Swedbanks korrupta vd till vargarna för att rädda sitt eget skinn (en stund ytterligare), så inser jag att Swedbank skickat ut sitt pressmeddelande troligen 7.00. DN är rapp och publicerar den korta texten redan 7.03. Göteborgs-Posten segar lite och publicerar sin version föst 7.07. 

Klockan 7.03 i Stockholm har Stenbockens första grad börjat stiga i öster, vilket gör att tågolyckans horoskop också kan sägas gälla för den moraliska härdsmälta i Swedbank som det lögnaktiga pressmeddelandet söker smeta över med ordbajs! Som jag sade om tågolyckans karta finns verkligen inget som fungerar på denna himmel! Och det gäller tydligen också Swedbanks situation med direktörer och deras korrupta lägenhetsaffärer.

För att nu återvända till Neuraths svårtydda månhoroskop så är det självklart att hon vaknar till liv bland de döda eftersom hennes horoskop så nära anknyter till Swedbanks pressmeddelande och den bokstavliga "tågolyckan" i Bayern. Hon har nått sin trettioårskris nu med Saturnus fullbordade första varv och tillbaka i dödens och arvsyndens tecken Skorpionen:Det som gör kartan så svår att förstå sig på är att månascendenten mottar en aspekt mot sig från dess härskare Saturnus, som dels är den Stora Illgöraren, men för just Stenbocken i första huset blir en verksam välgörare. För Stenbocken är saturniska honnörsord som "ordning och reda", "var sak i sin tid" etc, det finaste som finns. 

Denna Saturnus verkar fördolt inom ekonomijournalisten även om i det yttre livet Solen "bränner" eller osynliggör den (i vilket fall) knappt synliga Saturnus. I 11e huset för ideal eller sociala kretsar är det ingen tvekan om att Solen och Saturnus indikerar den Vegetativa Själens elit, Vatten-elementet och resursplaneten är "så" bankvärlden något kan bli!

Med realpolitikens Stenbocken i första huset förstår man plötsligt varför makthavare alltid är skitstövlar: den som har MAKT som sitt primära honnörsord har inga ideal och 11e sektorn fylls därför av den besinningslösa överlevnadsinstinkt som Skorpionen tecknar och som alltid visar sig när biologisk död hotar. Det är därför Stenbocken heter Capricornus på latin, en referens till horn (cornus) och opålitlighet eller nyckfullhet (jfr engelskans "caprice"). Det är bara att se hur makten i alla världens länder monopoliserat våldutövandet (polis, militär) och överhetens godtycke och våld mot befolkningen är i bland beklämmande.

Neurath, med Måne och expansiva Jupiter i den nyckfulla maktutövaren, använder i sin kommentar till Wolfs avsked ordet "maktspelare" i ingressen och sedan en gång till i brödtexten.

Och häri ligger en del av mystiken: om Neurath saknar genuin moral till följd av Skorpionens omedvetna verksamhetsfält (djupa biologiska drivkrafter), annat än elitens vilja att till varje pris konservera sin position/makt, hur kan hon då gå till storms mot uppenbart korrupta män i bankvärlden? Jag har funderat över om hon så att säga hjälper överheten att tvätta deras latriner genom sina krönikor och enstaka avslöjanden? Genom att hänga ut en och annan skit hjälper hon till att bevara överhetens privilegier gentemot den vanliga medborgaren. Det är som en gammaldags tryckkokare som släpper ut ånga och lättar på trycket. 

Neurath synes själv ägna sig åt samma sak som Swedbank: kastar en och annan till vargarna för att rädda de besuttnas position och få det att se ut som om de faktiskt vill allas väl. Men det vill aldrig makten - zodiakens konstruktion visar att deras 11e husideal aldrig är nobelt, det handlar bara om att säkra tillflödet av näring så att Stenbocken - förfogaren över de materiella resurserna - aldrig hotas. Det är därför Terror-tecknet Skorpionen vittnar om vilka kusliga medel överheten har till sitt förfogande om så skulle krävas. Stenbocken och Skorpionen, nyckfullt stångande horn och dödligt giftiga skorpiontaggar - vilken praktfull kombination!

Men i något tidigare inlägg har jag också begrundat Neuraths hysteriskt motsägelsefulla himmel, för här har vi också Venus - jämlikheten - hemma i andligt härskarläge i det pneumatiska Luft-tecknet Vågen och ur hennes jordnära och realistiska stenbocksföreställningar (Månen) dessutom i firad 10e huset - maktpositionen! Och den "lilla välgöraren" är dessutom en verksam välgörare för Stenbocken eftersom Saturnus och Venus kallas ömsesidiga vänner i indisk astrologi. Men är denna balanserade och rättvisesträvande Venus verkligen en indikation om en moralisk ledstjärna? 

Är det helt enkelt inte så att Neurath är kapitalismens granna affischflicka men egentligen deras stalldräng som mockar och håller rent så att den rådande makten ska kunna fortsätta som den alltid gjort? Detta är ett horoskop jag går bet på, i synnerhet eftersom det i första personliga huset härbärgerar den stora förmögenhetens Jupiter (bankvärlden!) men som för Stenbocken i första huset är en verksam illgörare. 

Jag har tidigare nämnt hur kejsar Augustus - en Stenbocksascendent - avskydde Roms patricier för att de lyxinredde sina villor och korrumperades i sina själar. Augustus vill inte se de gamla romerska dygderna övergå i vekhet och materiellt frosseri och frågan är här om Neurath ändå inte är en återfödd romare. Hon bär den onda Jupiter så nära sitt sinne, men har till all lycka en stram Saturnus som söker hindra henne från att falla in i ledet och själv bli en av dessa korrupta makthavare. 

Ett omvänt budskap ges dock genom den rationella Merkurius, vars (i bästa fall) klara logik kan förhindra dåliga detaljer i horoskopet från att ta kommando. Merkurius i Skorpionen är en välgörare ur Stenbockens perspektiv (naturligtvis, budbäraren går bara maktens ärenden, precis som svenska medier). Problem uppstår i Neuraths horoskop eftersom FUNDAMENTET för denna goda rapportering ges av Skorpionens härskare Mars, och Mars - vare sig i självberikandets Jungfru eller något annat tecken - är en verksam illgörare ur Stenbockens perspektiv. Paradoxalt nog vill makttecknet inte bli identifierad med våld, trots att den har våldsmonopol! 

Enklaste tolkningen är att Neuraths journalistiska rapportör Merkurius är en god berättare men att den kliver in i värsta dyngan och tittar på vad onda Mars-Jungfrun sysslar med: självberikande och moraliskt totalkvaddade skitar. För Mars ligger inte i vilket hus som helst, utan i det nionde "gudomliga" huset för samvete. En naturligt och verksamt ond Mars här indikerar således en fullständigt obefintlig moral, och för den som minns att Fredrik Reinfeldt hade en verksamt ond rikedomsplanet (Jupiter) i nionde så sökte inte den här bloggen frikänna honom från samröre med skrupulös och rik elit. Detta för att hans niondehusägare var passiviserad pga. en placering i 12e huset för offer och förluster, där den inte var i position att ta ställning mot den onde rike mannen som Reinfeldt av allt att döma applåderade (han hade också omoralens Mars stigande i första egohuset i självtjänandets Jungfru). 

Men Neurath har sin niondehusägare Merkurius välplacerad i 11e idealhuset och frågan är alltså om Merkurius ändå är frisk och håller sig fri från den omoraliska gyttja (Jord+Vatten) som tecknas mellan det kvaddade samvetshuset och 11e huset för ideal (här mer troligt "klubbar och föreningar" - platser där den näriga eller Vegetativa Själens folk samlas). Sällan har jag sett ett så svagt horoskop. Det vill liksom inte ta ställning för det Goda. Och det är inte så konstigt, för den typen av horoskop är mycket sällsynta! Inte ens den här bloggaren rankar värst högt på helgonskalan.

Mycket passande att lyfta fram Neuraths karta ännu en gång i samband med tågkraschen och DN, först att publicera Swedbanks pressmeddelande. Det var ett synnerligen svagt ögonblick och Stenbocken i öster har aldrig varit någon vidare lyckosam position. Se bara Barack Obama, vars födelseklockslag ger en fysisk Stenbocksascendent och dessutom den dröjsamma, senfärdiga och reaktiva Saturnus i sitt negativa hemmatecken. Han lyckades inte med mycket under sina två ämbetsperioder! Framför allt inte med att avveckla USA:s inhumanitära behandling av misstänkta terrorister i fängelseförläggningen Guantanamo. Baracks personlighet flöt snart ihop med maktens - Stenbockens - eviga tendens att bara vilja säkra den rådande ordningen. 

Detta är inte ett progressivt tecken och det är därför det bättre (men inte lika mäktiga) nionde huset korrelerar med visionären Skytten. Fredrik Reinfeldt var livrädd för människor som kan se och formulera nytt, och det gäller nog de flesta som föds då något av de tre Jord-tecknen stiger i öster så att frågor om enbart livets materiella aspekt träder i förgrunden för allt annat. Carolina Neuraths fysiska ascendenttecken skulle kunna ändra på en del, men psykascendenten (Månen) rimmar verkligen väl med fakta. HON VILL MINGLA MED ONDA RIKA MÄN. Sådan är hennes lunära fantasi och begär. Jag har sett MÅNGA Stenbockar gå samma väl, vare sig det handlat om sol-, mån- eller ascendenttecken. Och alla är de olyckliga.

Till sist vill jag peka på Neuraths Sol i Skorpionens andra grad. För den regeldyrkande Saturnus är den fria och spontana livskraften i Solen tillräckligt för att de ska anses ömsesidiga fiender. Den "kosmologiska axeln" mellan Solen i härskarläge i dramatiska och levande Lejonet och den organisatoriska och  holistiska (helhetstänkande) Saturnus i Vattumannen påminner om detta. Likväl mildras omdömet om Solen när saturniska Stenbocken stiger i öster: Solen betraktas som en neutral influens ur Stenbockens eller maktens perspektiv. Kanske makten inser att den själv representerar döden och att det faktiskt krävs levande solar som energiskt gör samhället till något mer än en död regelsamling.

Men det här är första gången jag noterar den uppenbara oppositionen från Satans stjärna (Algol) i Neuraths karta. Är detta släktens (Saturnus) smutsade rykte pga. nazisten? Eller är det faktiskt ett tecken på att Neurath själv gillar att inte rollen av "Djävulens advokat" eller rättare, Satan/Anklagaren själv och ge sig på prominenta män (Solen/ledare) som verkar inom den Vegetativa Själens mer korrupta (Skorpionen) områden, den typ av Näringslivet som direkt styrs av den dubbelt onda Mars som här visar sig vara ett rent haveri för moraluppfattningen eller samvetet (9e)? Missa inte att Algol här agerar utifrån disponenten Venus som i detta horoskop är en av "the good guys"!

Som sagt, här finns förlösande "läsarter" men horoskopet är så "dött", så nära den andligt insomnade materialistens människotyp att det inte går att hitta någon tydlig ledande tråd. Kanske är det Venus-Vågens bidrag! Planeten ger ett slickat yttre och den passar diplomatiskt in i alla sammanhang. Givet Venus och Saturnus vänskap och att Saturnus säger "less is more", blir kanske ändå slutordet, mycket dröjsamt, en tumme upp. 

Saturnus och Venus båda goda och Saturnus kärva kontroll av sitt eget materialistiska tecken ger en attityd som faktiskt påminner om kejsar Augustus. Men i nästa inlägg har bloggaren säkert velat över mot andra sidan och ser återigen den här journalisten som de besuttnas villiga verktyg för att ge sken av att Makten faktiskt självsanerar sig - någon gång då och då - men bara för att folk ska få något att rasa av sig över och sedan sjunka tillbaka in i sin sömn, utnyttjade mähän som de är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.