Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 9 februari 2016

Paralleller till dödskirurgen på Karolinska Institutet


Ärkeängeln Gabriel är verksam under
den period som kallas "Domedagen"

Att skarprättaren Saturnus snara slutligen börjades dras åt om dödskirurgen Paolo Macchiarini efter en tv-dokumentär just som Saturnus för andra gången befann sig i sitt natala läge i dödens Skorpion och här summerade människans facit så långt, är en god men vag bekräftelse på astrologins tankar om planeter i transit. 

Men eftersom samma skarprättare natalt också kontrollerar kirurgens livsbejakande Sol i Lejonet, uppstår ett kontrastrikt horoskop som väl beskriver sol-och-vårande karismatiker. Saturnus blir här den sluta och beräknande kriminelle till skillnad från yviga Mars, som mer har att göra med överilade "passionsbrott".Att sedan Macchiarini också föddes då psyket/Månen befann sig med Liemannen (Saturnus) innebär att ett dolskt psyke rider på Saturnus förmåga att skapa en falsk gloria av framgång - de ytliga svenskarna trodde de gjort en perfekt rekrytering för att stärka sitt varumärke och dra in PENGAR. En kritisk läkare i SvD förmår inte fullfölja sin kritik mot korruptionen i det svenska forskarsamhället när han säger att forskarens "prestige ska ligga i de insikter och kunskaper han bidragit till att skapa, inte enbart i hur mycket pengar eller rubriker han kunnat dra till sig". 

Notera det instuckna "enbart" som förråder den enda självklara insikten: till helvetet går den mänsklighetens tjänare som blandar profitmotivet med den hippokratiska eden eller vilken som helst annan hederskod! Vänsterns fiasko och socialdemokratins död kom av oförmågan att förstå att världen är en spelplan där Godhet och Ondska drabbar samman och att profithungrarna faktiskt är Djävulens förlängda armar. En postkapitalistisk spelplan börjar bli akut nödvändig nu, men likväl är Sverige det land som inte kommer att räddas från sina synder. Här finns halvblodens tjänare i övermått bland de styrande. 

Bloggen har mer än en gång granskat nationalhoroskopets verksamt onda Jupiter kombinerat med ledarskapets Sol och kommenterat hur ILLA detta elitistiska budskap stämmer överens med landets Vågascendent, dess hycklande rollspel av jämlikhetssträvare, ett falsarium som socialdemokratin varit med om att skapa för att underklassen var för fega för att nacka jordägarna medan tid var. Nu sitter vi här med en sinnessjuk ledare för det moderna Bondepartiet, Sveriges rikaste parti, som hävdar att löner ska sänkas ännu mer i landet. Annie Lööf är definitivt en av den ontologiska Ondskans mest lättidentifierade företrädare. Och vem kan glömma Stefan Löven som inte "trodde" någon kunde skilja mellan vänster och höger längre. Om han bara talat för sig själv hade det varit en sak, men...

*****

Den judiska Henoksboken innehåller den kända legenden om hur ett högre släkte, änglarna, sänkte sig ner till jorden och kopulerade med jordiska "döttrar" (biologiska varelser), vilket resulterade i en monstruös ras av mordiska "jättar" som skövlade och skördade mänskligheten - köttätare och bloddrickare som dessa disciplinlösa vettvillingar var, gudar i människor ögon men styggelser ur himmelens perspektiv. I den här berättelsen, som kan tänkas som ett EVIGT SKEENDE I URTIDEN och tillämpbart även nu i slutet på kapitalismens våldtäkt på 99% av människosläktet, sändes de fyra ärkeänglarna ut från himmelen för att åtgärda eländet på jorden.
Och till Gabriel sade Han:

Gå Gabriel, till bastarderna, till halvbloden, till artblandningens barn och förgör denna Vakarnas avkomma bland människobarnen; ställ dem mot varandra i ett destruktionens krig.

Och långeliga dagar [evigt liv] kommer de aldrig att få [likt sina fäder, de vakande änglarna], och fädernas petitioner i deras sak, om deras del i det eviga livet,
kommer inte att beaktas, inte ens att var och en av dem ska uppnå åldern femhundra år. (1 Enoch 10:9-10)

Vad vi ser här är en antik beskrivning av den lilla klick som i våra dagar går under benämningen "de 1 procenten", rovkapitalisterna som äter människosläktets kött och dricker dess blod. De superrika är förvisso "jättar" jämfört med "den lilla människan" på gräsrotsnivå. 

Gud uppdrar här ärkeängeln Gabriel (gibri-el) att verka så att jättarna utrotar sig själva genom ett inbördeskrig som märkligt påminner om den kapitalistiska marknadsmodellen där alla krigar mot alla! I vår tid kommer västerlandet att kollapsa sedan monopoliseringen gått så långt att bara ett fåtal aktörer återstår och där alla kommer att kunna se att de rika djävlarna sitter i varandras företagsstyrelser så att det i praktiken bara återstår en enda Fiende. Detta är Ondskan personifierad som Penningen, ärkedemonen Satan, den Fallne, i en av sina primära förklädnader. 

I Henoksbokens variant av ett rikt mytkomplex visar forskningen att två besläktade traditioner vävts samman med vissa litterära och logiska slitningar som följd. Kapitel 10 låter både demonen Asael (även: Azazel) och Shemihazah figurera som en dominant. Lägg till det de något senare Dödahavsrullarnas namn på Den Onde, Beliar - kärt barn har många namn.

Det halvlyckade försöket att smälta samman två traditioner om de fallna änglarna blir tydligt när Gud sedan vänder sig till ärkeängeln Mikael och ger honom uppdraget att binda de fallna änglarna intill tidsålderns (eonens) ände. Men även i detta stycke återkommer kommandot att förinta halvbloden, och nu låter det så här: "Förgör alla andarna i alla halvblodens, Vakarnas avkomma, eftersom de har gjort människorna vad ont är" (v.15).

I en uttydning av Vakarnas (änglar behöver aldrig sova) förening med "jordens döttrar" betraktas det sexuellt laddade motivet istället som en metafor för hur det odödliga, andliga elementet i det dödliga säsongsblomstret människan uppstått. I så fall tar texten ödmjukt parti för den felbara kroppsliga art som aldrig var menad till mer än ett djur, kanske lite smartare än aporna. På jorden finns också en hybrid som ser ut som människor men innehåller en ande av en typ som är direkt besläktad med den odödliga arten änglar (odödlig eftersom den inte ingår i tillvarons lägre materiella halva). 

Henoksboken låter tydligt förstå att det är från änglarna människobarnen fått sina vetenskaper, det krävs högre intelligens än den människosläktet förfogar över, att förstå naturens mysterier. Av detta följer att också dagens sekulära vetenskap kommer att utrotas på Domedagen och det är här det helt materialistiska Sveriges öde kommer i sikte igen. 

Eftersom mänskligheten kommer att befrias efter Domedagen, får man anta att den massiva slakten i inbördeskriget mellan halvbloden som ärkeängeln Gabriel riggat, resulterar till att livet på jorden återgår till ett enkelt och naturnära stadium och en mänsklighet som befriats från sina iPhones och andra noder i det globala övervakningssamhälle som de onda halvbloden (de superrika en procenten) kastat över mänskligheten som ett av de tre "Satans nät" som Dödahavsrullarna nämner. 

IT-teknik, kontroll sorterar nämligen under det av Satans nät som går under namnet PENGAR. Enligt Henoksboken kommer inte ens vinstmotivet att behöva kriminaliseras (som den här bloggen föreslagit kommer att ske). Eftersom Satans barn utrotat sig själva i marknadskapitalismens inbördeskrig som bara lämnar en lätt identifierbar Ondska kvar för Ljusets ängel (Mikael) att dräpa - "de 62 individer" som enligt välgörenhetsorganisationen Oxfam äger lika mycket som den fattigare halvan av hela världens befolkning.

I Sverige, landet som vände de högre insikterna ryggen och därmed inte kommer att räddas när kapitalismen börjar äta upp sig själv (på Gabriels direktiv) lejde alltså Nobelpris-anknutna smådjävlar som vilseletts av pengar, glitter och drömmar om ännu mer ära, en sol-och-vårande dödsdoktor, vars horoskop bjuder på följande ytterst nära paralleller - jag kräver här samma Måne och Saturnus i korruptionens och dödens Skorpion i attack mot livets och ärbarhetens Lejon och bland 9000 kartor hittas då bara tre ytterligare fall:
  • Jouko Karvinen;31.8.1957;12:00 - fd vd för StoraEnso, avgick efter skandaler och övertramp
  • Gloria Estefan;1.9.1957;12:00 - latinsk popsångerska, överlevde med knapp marginal en våldsam bilkrock
  • Paolo Macchiarini;22.08.1958;12:00 - referensen
  • Rhian Sugden;11.9.1986;12:00 - en hora, vek ut sig för pengar i billiga brittiska tabloiden The Sun (Murdoch-pressen)

Tre av fyra således med solkat rykte - nog kan man tala om att korruptionens Skorpion angriper hedervärdhetens Lejon! I fallet med bilkrocken handlar det om ren bokstavsnivå. Döden greppar efter Glorias själ (Solen) men hon klarar sig. Det sista offret för dödskirurgen på DI överlevde också eftersom man lyckades ta bort hans vansinniga plaströr ur andningsvägarna. Och ja, kirurgens andningsvägar (Merkurius) står exakt med Solen så att också den angrips av Saturnus/Månen.

Således. Domedagen är inte en dag, utan en slags övergångsperiod mellan två civilisationssystem. Vi genomlever just nu den här perioden, även känd som Harmageddon. De gamla judiska djuptänkare som begrundade tidsåldersläran (som de lärt sig om under den judiska exilen i Babylon) såg en mänsklighetens tid efter Domedagen, och den är lätt identifierbar som Vattumannens tidsålder. Problemet ligger i spika exakt när tidsåldern börjar. Estimaten har ett spann på åtskilliga hundra år, och frågan (för varje generation är en nybörjare här) är hur lång tid i förtid man kan känna av det Nya Konceptet i tankar, uppfinningar som människobarnen "i framkant" producerar.

I dagsläget tycks det svårt att tro att kapitalismen så fullständigt kommer att tillintetgöra jorden att mänskligheten börjar om utan högteknologi, vilket den antika Henoksboken låter antyda. Men minns då att vi är västerlänningar och fullständigt indoktrinerade av science fiction-artade framtidsskildringar som alla interpolerar dagens teknologi och flyttar fram skruvade versioner av den in i vår tänkta framtid. Men tänk om allt detta bara är en ond kollektiv dröm - en illusion (Maya) - och att kapitalisterna verkligen förgör världen? Ingen vet ännu vilken Naturens hämnd kommer att bli, även om vi klipper med flygresor och plast redan igår.

Om Domedagen är en period av okänd längd kan man se sig omkring just nu och se hur civilisationen håller på att gå sönder. Tecknen finns överallt, genom djävlar som Annie Lööf och Stefan Löfven - där ingen förmår tänka stort och förslå att nästa civilisationstyp börjar implementeras redan här och nu genom t.ex. det direkta och, det medges, kuppartade förstatligandet av den rika elitens egendom så att löneslaveriet slutligen kan termineras. Eliminera överheten och vi slipper också slaveriet! 

Gigantiska omskolningsinsatser kommer att behövas, särskilt i Sverige där folksjälen mest liknar insidan på Satan själv, vilket har varit den styrande elitens plan hela tiden. Tvinga ner vanligt folk i en materialistisk världsbild - då sitter eliten säkert i sadeln. Det är detta sataniska syfte t.ex. Christer Sturmarks Humanisterna tjänar. Det är en av den ontologiska Ondskans hjälpinstrument i Sverige - även om dess ineffektivitet gör att man mest känner medlidande. Djävulen sägs vara rätt korkad och för den som inte dragits in i mörkret är det lätt att inse varför: som negationen av Gud innebär Satan och dess materialistiska förkunnelse att den som lyssnar allt mer skär av sig från sin medfödda Sol, symbol för den eviga själen och den ograverade kognitiva kapaciteten. Ett tecken på hur stupid Djävulen är, ligger i dess oförmåga till kreativitet, allt den kan göra är att kopiera. 

Således har Humanisterna plagierat kristendomens konfirmation men tagit bort det religiösa budskapet som att dumma och teknokratiskt lagda svenska föräldrar numera kan sätta sina barn i en satanistisk konfirmationsundervisning! (Mot betalning så klart, till skillnad från den kristna konfirmationen.) 

Det faktum att inte Humanisterna själva kan se hur patetiskt detta copycat-beteende är, avslöjar Djävulens adelsmärke, oförmågan till självreflektion, den stumma materien som det totala syndafallet. Minns vilken art som inte kan se sig själv i spegeln och förstå vad vi har att göra med. Nobelförsamlingens mörker är bara senaste tecknet på att Sverige redan är en bra bit in sin version av "Domedagen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.