Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 8 februari 2016

Lagercrantzen - nu kan inte ens svenskarna formulera koherenta motiveringar längre
Först trodde jag det var religionshatiska DN som begått fadäsen att placera sin egen anställda ateist Lena Andersson i en "universell bildningstradition". Men artikeln avslöjar att det faktiskt är kommittén bakom Lagercrantz-priset som generar sig fullständigt genom denna, som smeden Löfven brukade säga, "hitte-på"-formulering.

Så obildade är alltså svenskarna numera (eller åtminstone DN:s anställda) att de inte vet att den västerländska bildningstraditionen alls inte är universell utan en ytterst lokal angelägenhet med mindre man innefattar västerlandets koloniala period och pådyvlande av andra kulturer sina egna osunt sekulära värderingar. Men då kontradikteras resten av motiveringen, där det förutsätts ett arbete mot "de nedhållande tankesättens tyranni". För se bara vad det västerländska exportpaket gjort övriga världen. Inte är det en skön syn!

Nu är svensken så dum att botten gått ur. Låt skutan sjunka och låt DN pladdra upplysning, unilaterala avtal som gynnar väst, och skendemokrati bäst blaskan vill. DN är, med ett slitet ord, "irrelevant", och påverkar inte ens det inhemska skeendet längre. Tack och lov.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.