Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 13 februari 2016

Inte mannens kvinnohat, den svenska mannens allmänna hat

En kvinnlig advokat skriver i Aftonbladet om allt det näthat en ledande kvinna i Sverige får utstå och nämner två graverande exempel. Tyvärr tillskriver hon - som vore hon en rabiatfeminist - mannen som genus detta näthat, vilket som vanligt är helt fel. Men med preciseringen den svenska mannen kommer man sanningen bra mycket närmare och inte bara för att diskussionen är begränsad till svenska kvinnliga makthavare utan för att Sverige skapat veklingar av sina män, hur mycket de än brukade drillas i det militära. 

Det sekulära samhällets svek ligger i dessa nära kopplingar till kapitalismens lönsamhetstänkande som närmast är en garanti för att en människans mognad helt stannar av på en sjuårings nivå - ungefär då det operativa intellektet lär sig räkna och skriva och jämföra sig med andra numeriskt. Här håller de onda makthavarna svenska män fångna och de som i kraft av medfött starka intellekt måhända avancerar en bit ytterligare och blir ingenjörer förblir likväl snöpta som människor.

Sverigehoroskopet avslöjar hur horribel den svenska mannen i genomsnitt är, om han är underklass och hur falsk och elitistisk han blir så fort han kommer upp sig i ledarposition. Sol och Måne samarbetar alls inte i detta nationalhoroskop och röjer att Sveriges ascendent (rollspel) i jämlika Vågens tecken är ett falsarium, en lögnaktig yta som socialdemokratin får ta stort ansvar för. Nu ligger partiet i spillror och detta för att de under alla sina årtionden av regeringsinnehav aldrig adresserat frågan om den manliga maktdominansen i det kapitalistiska svågerpolitikssamhälle som nu gjort Sverige till ett skämt på världskartan. Hela världen kan nu se vilka degenererade och lågutbildade politiker och affärsledare vi har. En B-nation utan motstycke i den rika västvärlden.

Dessutom är advokatens två exempel illa valda. Både programledaren Alexandra Pascalidou, som beskriver hela sin existens som "förgiftad" av näthatarna, och vänsterpartisten Rossana Dinamarca, är invandrare. Advokaten tycks i sin grumliga feminism således missa kombinationen av den fula svenska rasismen med den degenererade svenska manliga identiteten.

Lustigt nog möts båda de näthatade kvinnorna i Skyttens tecken, symbolen för långväga resor och implicit invandrare som kommer tillräckligt långt bort för att den debila svenska mannen ska stämpla dem som invandrade lycksökerskor. Minns att det är hoppets och den infriade lyckans Jupiter som härskar över Skytten och att folkvandringar i hoppet om en bättre morgondag i ett annat land (samma rörelse som för många tusen år sedan drev det vi kallar ursvenskar hit från Kaukasus och Mellanöstern) - kort sagt det vi kallar migration - kan sammanfattas via Skyttens tecken.

Skåne-moderaten Tobias Billströms invandrarhat har slutat nämnas i tidningarna (han har lärt sig knipa käft), men hans var ett av de första horoskop med en stressad Skytt som ledde bloggen att se Skyttens självklara koppling till migration och invandring i landet. Gissningsvis kan man i främlingshatares horoskop med exakt klockslag kunna se att det nionde "skyttiga" huset, som också beskriver kontakten med det egna samvetet och relationen till högre kunskapsfält som filosofi och religion vara rejält utslaget, om nu inte problemen syns via Skyttens tecken... 

Naturligtvis kan en individ skära ihop redan på psyknivån så att en inskränkt och problematisk Måne visar på en generell stupiditet, en fruktbar mark för allsköns hatiskhet, mot invandrare, kvinnor, alla andra fotbollslag utom det man själv hejar på. Månen står för inskränkta domäner där Solen skiner starkt över alla. Därför blir den distinkt lunära personligheten med försvagad Sol per definition en dussinvarelse, en blind figur som drivs som en i en flock. Solens kognitiva kapacitet räcker helt enkelt inte till för att man ska skapa sig en genuin förståelse av vad som pågår. 

Svenska makthavare har ägnat så många generationer åt att fördumma svenska folket genom att likt "liberalen" Jan Björklund söka låsa fast folk i yrkesinriktade utbildningar som i princip bara lär dem att slå i en spik men aldrig att träna i överblick och stort pusselläggande (förutom IKEAs byggsatsmöbler).


*****

Beträffande den charmerande Rossana Dinamarca är månplaceringen osäker, men hennes genuina ledsnad över de svenska männens vidrighet (de står faktiskt inte något odisciplinerad "apskock" från Afrika efter!) säger mig att hon är född i Chile innan Månen hinner lämna den älskvärda och empatiska Månen i Fiskarna. Från en bit in på eftermiddagen gäller nämligen Månen i Väduren tillsammans med krigaren Mars i sitt positiva härskarläge och även om detta skulle kunna läsas som "attacker mot kvinnor" (om man för ett ögonblick faller in i det falska antagandet att Månen representerar kvinnor - det är Venus som gör det). Men jag har sett kvinnor med Månen och Mars i Väduren agera, och de reagerar inte med ledsnad eller sorg (sorgen tillhör Vatten-elementet) utan med ren och skär vrede (Eld)!Och ta en titt på ett några år gammalt AB-foto på Dinamarca och jämför med Lisbeth Palme med Solen och Rahu i Fiskarna. De är så pass lika att jag gärna vill tro någon undertyp av Fiskarna spelar in här. Palme har visserligen Saturnus ("själens form") i Skytten, Dinamarcas soltecken, och båda har Venus i Stenbocken, så kanhända är detta ännu ett av de komplexa fall som astrologin inte har någon teori för. 


Kosmos sätt att manifestera platoniska Former som utgör delmängder av varandra är en vetenskap som kräver genier som Platon, och västerlandet har som bekant vänt ryggen till allt som föregick deras så kallade "upplysning" på 1700-talet. Upplysningen var i själva verket början på den utförsbacke som nu resulterat i sekulära dynghögar till människor där man hittar den svenske mannen om man gräver tillräckligt långt ner i träcket. Men även "Upplysningen" kommer i sinom tid att ses i ett förklaringens ljus, för de som framhärdar som relativismens fångar...

Det är egentligen häpnadsväckande vilken SKULD socialdemokratin lämnar efter sig, i sin oförmåga att då det begav sig välja rätt ting från den rike mannens dignande bord. De valde småpengar åt folket och folktandvård och blundade helt för överklassens verkliga privilegier: bildningen och konsten att tänka! Därav den låga takhöjden i landet och bristen på allsidighet i medierna. Högerpressen vill helst inte ens nämna tankar som sträcker sig utöver den rådande marknadsmodellen eftersom alla idéer om radikala systemskiften knappast tjänar de som profiterar på dagens rådande ordning. 

Istället serveras alla dessa lama smådiskussioner om utsläppsrätter, marknadshyrornas grad av skadlighet och en mängd små delmål som ändå aldrig kommer att lösa det grundläggande problemet: vissa (och därtill rejält många) människors grundläggande girighet. Oskolade samhällen attraherar låga och omogna själar och det uppstår ett låst läge. Dessa är samhällen som Ödet utnyttjar för att skicka ner låga och kriminella själar att känna på inhumaniteten och därifrån - kanske - börja dra konstruktiva lärdomar om hur en bra värld skulle kunna se ut. 

Sverige hade behövt en REVOLUTION tidigare i dess väg från FattigSverige, men någon sådan fanns inte inskriven i landets öde. Därför kommer kapitalismen i en nära framtid att trasa sönder det sista av ett nu aborterat och halvdant försök under 1900-talet att skapa ett genuint socialistiskt samhälle. Sosseriets historiska makthunger och önskan att lämna den onda rika mannen ifred utan att fråga varför han hade antikens hela bildningsarv på sina bokhyllor och ändå inte levde på den nivå man kunde förvänta sig av honom, är skälet till att Förändringens Vind först kommer att svepa igenom Omvärlden. Först därpå rasar de svenska kopiorna på den Store Satans strukturer. 

Det ska bli en syn för gudarna, inklusive bloggaren, som vid den tiden befinner sig i himmelen, fast besluten i sin själ att inte återfödas någon mer gång förrän tidsåldrarna har skiftat. Det finns inget mer att lära av ett liv på jorden just nu, allt står skrivet så tydligt för den som kan se. Den onde rike mannen ville aldrig någon mer än köra skiten ur sina medmänniskor. Därför har vi haft 2000 år av Fiskarnas tidsålder, gråterskans tidsålder, visselblåsarens tidsålder, en konfliktfylld och motsägelsefull tid på jorden. 

Med Vattumannens tidsålder kommer - sent omsider - äntligen människan att stå i centrum snarare än kampen om resurserna och vem som kunde undvika att stämplas som "förlorare" i monstrens kamp om världen. (Se Zeus Soterios och gårdagens människotyp.) 

Vattumannen (Kristus för de kristna) kommer inte att acceptera vinstmotivet överhuvudtaget, och ju förr mänskligheten vaknar upp till insikt om denna falska morot, dess större är möjligheten att de får inresetillstånd till planeten Jorden även efter den gigantiska folkdecimering världen står inför. Det intressanta är att dagens manipulatörer av det mänskliga genomet troligen kommer att ställas utanför just därför att de forskar på profitjägarnas uppdrag.

För den svenska mannens allmänna hat, se illustrationen av Månen i Väduren och dess disponent Mars i Oxen i föregående inlägg - också om den "svenska situationen" som antingen kan ses som självförvållad eller den skitroll Ödet tilldelat det här landet under dess svanesång. Allt beror på hur långt man vågar titta i Partituret och vad det innebör för frågan om det existerar någon fri vilja.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.