Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 29 februari 2016

Alicia i ljuset (del 2)
I januari förra året noterade bloggen att aktrisen Alicia Vikander har ett avundsvärt storkors i godhetens och medvetenhetens kvalitet Sattva. Mörker och Ljus kan beskrivas som vanemänniskor och tänkare respektive. Den förra sparar energi genom att luta sig tillbaka i habituering (vilket ger en oanad kraft) medan den senare är akut lyhörd i nuet och hela tiden processar information.

När hon nu vinner en Oscar för bästa biroll, kan man ju pröva hennes födelsedag utifrån Solens perspektiv.Jag vet inte om den här kartan säger så mycket mer än sinnelagshoroskopet med Månen som markör för första huset. Utifrån Solen ser vi här att celebritet kommer till henne via nionde huset som i primitiva Oxens tecken tenderar mot en bokstavlig läsning av nionde. Istället för att representera religion, filosofi och tankens högre flygturer blir den jordnära Oxen helt enkelt "plattmark långt borta" - framgångarna kommer inte till Vikander i Sverige utan utomlands.


Samtidigt ger solascendenten en undanskymd konstplanet (Venus) i 12e huset för förluster. Är denna Regulus-välsignade (kunga- eller drottningvärdiga) kvinnlighets Venus då chanslös? Uppenbarligen inte (givet Venus i 9e), och det finns faktiskt en väg ur den här knipan. Det är bara att läsa 12e som "exil" så fungerar det lyckosamma budskapet igen! Budskapet liknar därmed Jupiter i 9e som en konkret indikation om att framgång kommer på utländsk mark. 

Hennes kvinnlighets Venus kan bara vinna Regulus välsignelse (Oscar!) om hon går i landsflykt, lämnar den förlorande och sjunkande skutan Sverige där pöbeln hatar finkultur och ädlare konst. Vikanders psykhoroskop (Månen som förstahusindikator) visar ett sinnelag som interagerar mot formplaneten Saturnus i den supralunära sfären (Luft/Eld):Solhoroskopet, åter, som uppvisar handlingsmänniskan, tecknar förstås en förfinad människa eftersom Jungfrun är en lyhörd och intelligent natur. 

Här blir det interna drama som föregår utagerandet extra intressant eftersom de planeter som i själva verket ska ha kredd för hennes tydligen fenomenala förmågor (jag har aldrig sett henne i arbete), är intellektets Merkurius som här baserar sig på dramatikern Lejonet. Solen i fysisk, handfast Jord, disponeras alltså från den supralunära Merkurius i Vågen, just som en andesjäl bara nyttjar den dumma ap-kroppen som i sig är oförmögen till mer raffinerade uttryck. 

Men Merkurius i konstnärliga och passionerade Vågen är inte sista ordet då konstarternas Venus disponerar Merkurius. Och det tar inte slut nu heller eftersom Venus i Lejonet disponeras av ... Solen, där vi började. Således en sluten liten slinga som omfattar tre planeter och som alla befinner sig i höggradigt individualistiska tecken.

Dessutom är Solens tecken omringat av välgörarna Merkurius och Venus i angränsande tecken. Detta är ett indiskt omen jag sällan nämnt men här är det påtagligt hur intressant Solen står flankerad av goda hjälpare. Visserligen slår den onda demonen Ketu in en liten kil mellan Venus och Solen, men uppenbarligen vållar den ingen större skada här. På en sajt med intressanta (och rätt långa) essäer om månnoderna Rahu och Ketu i tecknen och husen, framgår det att Ketu av vissa tolkas mindre "demoniskt" och mer naturalistiskt, som en svans som kapas av eftersom individen redan (via tidigare) liv behärskar det tecknet och/eller huset och nu BÖR sträva att bli bättre i de frågor motsatta norra månnoden indikerar genom tecken och hus. Detta är ett påfallande annorlunda sätt att uppfatta Rahu och Ketu som ju i indisk astrologi dock klassificeras som illgörare!

Bloggaren har samlat på sig många skådespelarhoroskop eftersom det verkar vara i den här branschen (i USA) folk är mest villiga att berätta om sina födelseklockslag (för astrologer som står på rad för att förklarar hur det ligger till). Alicia Vikanders karta tillhör det fattiga Sverige som dödat alla högre och andliga traditioner för att enbart jaga pengar i en torftighet som trotsar all beskrivning. Men hennes horoskop innehåller i vilket fall den gradexakta konjunktionen mellan kungamakaren Regulus och Venus och Venus är som synes djupt involverad i handlingsmänniskan. Det kanske kan bli en specialsstudie, vid tillfälle, av Oscars-belönade skådespelare. Har kungamakaren Regulus i dramatikern Lejonet ett finger med i spelet där?

Ur perspektiv av sinnelaget är denna gynnade Venus dessutom förstahus-Tvillingarnas enda verkliga välgörare. Tvillingarna är ett socialt smidigt tecken och har en ypperlig intellektualitet. Att Vikanders psyke disponeras av nyss inspekterade treställighet (Merkurius-Venus-Solen) gör knappast saken sämre!

söndag 28 februari 2016

Jungfruns tecken, den goda och den galna

En text från den 2 februari som jag glömde publicera...
Doris Day, aktris och sångerska då världen
ännu var naiv och västcentrisk

Via diverse klickande för att få grepp om hur trovärdiga födelseklockslagen är, som bjuds på sajten LibraRising.com, landar jag plötsligt på den "trivsamma" aktrisen Doris Day. Jag inser då att sajten, oavsett de redovisade klockslagens korrekthet bjuder på ytlig och dålig västerländsk astrologi. Den förklarar filmstjärnan genom de lösa klichéer man visserligen måste behärska men sedan vara villig att förkasta om det är en djupare förståelse av horoskopet man söker.

"Ascendant in Libra is Doris' attractive looks and pleasant manners."

Inte ett ord av analys om hur den tropiska Vågascendentens härskar Venus skulle kunna tänkas modifiera rollspelet...  Sajten anger att de har ett cirka-klockslag, som bara är en halvtimma fel jämfört AstroDatabank, vars framlidna grundare Lois Rodden faktiskt hade tillgång till Doris Days födelsecertifikat. Minns nu att 80% av de horoskop med Vågen i öster i själva verket är Jungfrun i öster enligt den korrekta sideriska zodiaken och se hur AstroDatabank väljer att inleda sin text om Doris Day:


"American actress and singer; on-screen from 1948 and known from Texas to Tibet, world beloved as everybody's favorite virgin. Her films were always top box-office, light romance, pleasant tunes and good humor. "


Utan att hennes västerländska/tropiska horoskop innehåller en enda planet i Jungfrun verkar arketyperna så kraftfullt att ordet "Virgin" ändå smyger sig in i första meningen. Och det beror naturligtvis på att hon i VERKLIGHETEN hade Jungfrun stigande i öster och därtill fullproppad av ytterligt viktiga planeter...Doris Day var verkligen en ikon på sin tid och folklig popularitet följer med lätthet då folkmassornas och begärets Måne står i tionde huset för offentlighet. Att hon var en skicklig sångerska framgår tydligt av tredje husets signifikator Mars på plats och dessutom i Vatten och i sitt härskarläge Skorpionen. Vatten ska inte underskattas för dess förmåga att hitta "stämningar". Men att Hollywood tilldelade henne rollen som en obefläckad jungfru har naturligtvis att göra med den obskyrt placerade erotiska Venus i åttonde och framför allt med den stereotypiserande Saturnus i första huset. 

Saturnus har sin världsligt svagaste position i första måste vägas mot att den gör ett bra kroppsligt arbete i Jungfrun vars tecken mottar den som varken vän eller fiende utan en neutral faktor. Vi talar om Saturnus lägre verksamhet nu, som hantverkare eller formgivare i det fysiska. 


Doris Day har som sagt Månen perfekt placerad för en publik karriär och med Jupiter i första och dessutom den äregiriga Rahu, som söker gudarnas status, ser hon ut att vara destinerad till framgång. Sammantaget tecknar denna Jungfru i första huset i en materialistisk äregirighet men också ett så gynnat ansikte att Doris Day kom långt på sin städade (Saturnus) persona. 

Att Jupiter i första huset gynnar den personliga presentationen ska ingen betvivla, även om dess förmåga att skänka framgång och expansion skadar Jungfrun som dock är trälens och underhuggarens emblem. Att Jupiter därför blir en "verksam illgörare" i första huset för Jungfrun - trälar kan inte överblicka de enorma vyer Jupiter öppnar upp - bjuder på en svår nöt att knäcka eftersom Jupiter samtidigt intar sitt världsligt starkaste läge vid "soluppgången". 

Vilket överväger - de negativa effekterna av en hyperindividualistisk och självisk "satsa på mig själv"-mentalitet eller de framgångar som Jupiter också sägs ge i detta hörnhus?

Jag har mött Solen i ego-befriade Fiskarna i sjunde i horoskop för ytterst jag-svaga individer som låtit sjundehuspartnern avgöra vilka de var och i Doris Days fall är fallet solklart. I sin kontraktsbundna allians med musik- och filmbranschen blev hon just bara en slav eller underhuggare till underhållningsindustrin som noga designade hennes "typ" för att maximera konsumtionen till den fabricerade stjärnan Doris. Notera de starka oppositionerna mellan de ytterst flexibla tecknen Jungfrun och Fiskarna. Jord och Vatten i den sattviska kvaliteten ger en intelligent och följsam natur som definitivt vet att alltid presentera sin bästa sida.


*****


Margaret Thatcher 1950

Det är intressant att jämföra den begåvade och smidiga artisten Doris Day med den latent galna brittiska politikern Margaret Thatcher vars benhårdhet och "oreglerad frihet åt marknaden" skadade västvärlden lika illa som Hitlers Andra världskriget. 

Redan Thatchers asymmetriska ansikte varnar för att här är en själ som befinner sig i en slitig tillväxtperiod och vars omdöme kanske inte är fullt så balanserat som hennes Vågascendendent (rollspel) låter påskina!Hade Thatcher enbart bestått av det lugn som visar sig i hennes vänstra ansiktshalva - motsvarande den högra "artistiska" hjärnhalvan - skulle världen kanske ha varit en bättre plats. Men nu fanns också hennes högra ansiktshalva - motsvarande den analytiska vänstra hjärnhalvan - vars intensiva fanatism det inte går att ta miste på...


I ett ögonblick av osäkerhet raderade eller redigerade jag bort text ur fyra inlägg som jag trodde felaktigt pekat ut Kala Sarpa Yoga i kartorna (bl.a. Sarah Palins). Men inläggen var korrekta, och här ser jag för första gången att också Thatchers samtliga sju planeter ligger innanför Drakhuvudet och Draksvansen (som alltid färdas baklänges genom zodiaken).  Så detta får gälla för det första inlägget om Kala Sarpa.

Även om den här sajten hävdar att "Tidsormen" kan lämnas därhän i personhoroskop och bara är viktig i mundan astrologi, är tanken eggande att vederbörande sägs vara slukad av en tidsorm och således i någon mening barn av en tidsanda och oförmögen att "tänka utanför lådan". 

Tittar man på den här hinduiska sajten, som accepterar Tidsormens inverkan på ett personhoroskop, visar sig järnladyn ha Patak Kaal Sarpa Yog (den här transkriptionen visar hur avslutande vokaler i sanskrit är stumma), som tycks vara den värsta. Jag har sett sajter som menar att den äregiriga demonen Rahu passar tiondehusets natur och därför är en bra kondition (även om Ketu i fjärde huset för hemmet och inre lycka kan drabbas av "undertryck) till följd av den våldsamma pressen på den yttre eller offentliga strävan). Men när Rahu lägger sig i tionde makthuset och det samtidigt råder Kala Sarpa Yoga, då är det tydligen fara å färde!

"Den här 'planetkonjunktionen' kan göra individen ondskefull och slav under sina sinnens laster. Individen kan lida av lågt blodtryck. Det egna huset kan drabbas av inbrott eller hemsökas av spöken."

Tja, "slav under sina laster" verkar ju inte stämma överdrivet väl på den strama och hysteriskt överkontrollerade Thatcher och det beror förstås på att såna här fixa och färdiga förklaringar missar horoskopets komplexitet. Här stiger den hysteriskt överkontrollerande Saturnus i öster just som Thatcher föds, och som bland annat tionde husets signifikator hade järnladyn stenkoll på sin officiella rollmask. (Maktlösa människor behöver aldrig ens tänka på detta alltigenom falska rollspel, de har bara sina personliga ascendenter att verka genom...)

Skulle man ändå vilja använda Tidsormen och tala om att Thatcher satt fast i en tidsanda som hon inte kunde ställa sig utanför är det kanske mer fruktbart att se vilka hus som Ormen ätit upp. Karriärhuset, naturligtvis, och sedan 11e huset för intäkter och 12e för utgifter (förluster), första huset för personen, dessa andra hus för privatekonomi, det katastrofala tredje huset för marknad och handel och till sist det fjärde huset för hemmet och privat välbefinnande. 

Husen har många innebörder, men lyfter man fram den indiska tanken om 11e och 12e som ekonomirelaterade hus och sedan inser att Thatcher har en OND liberalistisk Jupiter i tredje merkuriska eller merkantila handelsmannahuset, börjar man ana den skadliga marknadsliberalism som utgick från det här subtila vansinniga horoskopet.

 Hon inte bara var fånge i en tidsanda, den onda marknadsekonomins anda, hon blev också ett slags demoniskt koncentrat av profitprincipen - och detta trots att Solen-i-Jungfrun-i-12e, om man tar denna indikation isolerat, borde betyda en människa som offrar sin önskan om självtjänande profiterande eftersom det nu var Vågens tid som kommit, tiden för harmoniskt umgänge med andra och jämlikhet. 

Jag ska erkänna att jag störts av Thatchers horribla karriär givet att Solen i 12e borde ha inneburit en offervilligare och trevligare typ av Jungfru, en som kanske mer liknar Fiskarna som naturligt anknyter till detta hus. Men kanhända är Kala Sarpa Yoga en förklaring, denna yoga tar ett mycket större grepp och presenterar en mer övergripande bild än den enskilda Solen i 12e. Och sedan ska man inte minnas att Saturnus i första huset visserligen är en trångsynt diktatorsplacering, intolerant och många gånger benägen att upphöja den begränsade ego-horisionten till allmän regel, men samtidig är en planet med mycket större världslig styrka än en undanstuvad Sol i 12e.

Och släpper man Jungfrun och nystar mer i den stigande diktatorsplaneten Saturnus visar sig dess "upphöjdhet" i Vågen inte mycket vara värd eftersom dess disponent Venus inte har en topplacering i Skorpionen i andra ekonomihuset. Tvärtom, Venus i ett resurshus i det ständigt näriga Vattenelementet skapar en långt mindre nobel Vågascendent än man först kanske skulle vilja se, särskilt som kvinna om man är allmänt partisk i utblicken och likt den f.d. högersossen och ekonomiska journalisten Katrine Marçal hyllat Thatcher som exempel på att "kvinnor kan". Jag säger som Jesus: För vissa är hade det varit bättre om han hängt en kvarnsten runt halsen och kastat dem i havet innan de hann förgripa sig på världens små

Thatchers yta, gestaltande den rationella och kalla Saturnus i Luft-tecknet Vågen (Saturnus egen essens är också "Luft") var fullt upptagen att rationalisera den djupt oförnuftiga eller attitydlåsta Venus i Vatten i hatiska och oförlöst hungriga Skorpionen. Och det är den verksamt onda Jupiter - FRIHET - som gör tredje kommunikations- och handelshuset till en ondskans spelplats för de stora och rika och onda! I tredje huset ser vi faktiskt marknadsliberalismens signifikator och jag har sett "modellens" anhängare ha både verksamt onda som verksamt goda Jupiter i sina horoskop. I fall av verksamt god Jupiter har jag ofta notera mycket av den kalla och tomma och negativa polariteten (Jord/Vatten) horoskopen och det är möjligt att denna materialism degraderar t.o.m. en verksamt god version av den Stora Välgöraren. Saknar systematiska studier på den punkten.

Denna onda Jupiter hos Thatcher tog sedan ut sin "seger" och berövade kvinnan hennes intellekt. Hon var svårt senil sina (tio?) sista år i livet, även om man ev. bör se ålderdomens Saturnus på basis av korruptionens Venus-Skorpion som indikationen på detta. Som en tredje indikation på förlorad intellektuell skärpa ser man en stark Merkurius i första men på samma sätt offer för kvinnans underliggande hatiska och hungrande skorpionattityd. Studerar man detta gräsligt näriga andra ekonomihus så tycks det drivas av Mars i 12e förlusthuset som här rimligen bara kan vara panisk terror för att tappa ekonomisk bärkraft. Vatten och Jord kan i vissa lägen fullständigt krympa ner själen och resultera i en som fäktar blint och intensivt för sin överlevnad, lika ofta som inte enbart pga sina egna fantasifoster. 

Skorpionens arketyp har en tendens att hota med att slutet är nära - se bara hur vettlöst Svenskt Näringslivs horoskop är. Den lobbyorganisationen och dess alla direktörer borde kriminaliseras! De är vettlösa i sin brist på futuristisk vision och de vet någonstans att framtiden inte tillhör deras sort. Därför söker de girigt grabba åt sig så mycket de kan medan de lever - de är mänsklighetens avträde. Thatchers koppling mellan första och andra huset ger ytterligare nycklar till hur hon blev den som övertygade dåren som då var USA:s president om marknadsliberalismens giriga etos.

Man kan därför lugnt säga att hon hade ett flertal varningstecken för sin intellektuella hälsa, och under hela sitt liv kontrollerade polismannen Saturnus aldrig sig själv för att undersöka om det som tänktes i denna kropp var helt galet eller inte. Inför den rigida och framforsande makthunger Saturnus i ego-huset tecknar kunde det merkuriska värdet till sist inte fördra sin miljö. Merkurius lämnade byggnaden innan kvinnokroppen var klar med den fysiska livscykeln... Knappt någon kom till Margaret Thatchers begravning. 

Thatchers marknadsliberalism födde ett girigt monster i världen vars härjningar vi inte ens fattat än hur vidriga de kommer att bli. Sydostasiatiska barnslaverifabriker och ständigt giriga höjningar av tunnelbanetaxan i Stockholm - det är efter valet 2018 när högern tar tillbaka kommandot som Sverige verkligen kommer att töjas ut på allvar och de rika bli ännu rikare och de fattiga få nöja sig med ännu mindre. 

Bloggens prognos (utifrån en enkel observation utan tolkning av Sveriges planetära dasha-cykler) är att Sverige fullständigt havererar år 2036 eller med början detta år. Då tittar plötsligt Döden (Saturnus) åt vårt håll för första gången i det nuvarande nationalhoroskopets evolution av sitt öde. Då får man se om det faktum att Saturnus är en "verksam välgörare" räcker till för att hålla Saturnus naturliga roll som den Stora Illgöraren stången...


lördag 27 februari 2016

Palmemordet. Från revolutionär anstiftare till reaktionär kälkborgare på mindre än en vecka!

Det ante mig att Katrine Marçal aldrig avsåg beskriva Europas situation så tydligt att den naturliga reaktionen på hennes text var att gripa till högaffeln och starta revolution för en äkta socialism och fördriva den onda kapitalismen för gott, land för land. 

Inför 30-årsdagen av mordet på Olof Palme skriver hon nu det mest generande svammel jag kanske läst i Aftonbölden - och då ska man veta att den här tidningen vanligen medhårsstryker de onda 62 monstruöst förmögna individer som håller halva mänskligheten gisslan. Trots några goda tankar är krönikans ramverk så fabricerat och innehållet så spretigt att man känner samma Palme-hat emanera från chic-feministen som från DN:s utstuderade smutskastning av Palme häromdagen!  (Se tidningslänken i min analys av ledarkrönikan.)

Vad är detta som mediehusen i Sverige ägnar sig åt? Vad slags diktatur håller de på att införa, maskerat som - ja, jag vet inte vad! "En Apple skrytbutik åt alla svenskar (främst nysvenskar) som uppehåller sig i Kungsträdgården i Stockholm"?  (Anm. Stockholm ÄR Sverige ur den onde rike mannens ögon! Samla boskapen tätt på ett ställe som blir vår utskänkning av deras skitkonsumtion mer kostnadseffektiv.)

Till att börja med försöker hon - EXAKT SOM DEN ANONYME OCH DÄRFÖR FEGE LEDARSKRIBENTEN I DN - lura i sina läsare att "socialdemo­kratin – ­inklusive Palme – i hög grad stått svarslös inför dessa." Marçal nämner inte vilka problem som Palme "i hög grad" skulle ha stått svarslös för, så vi kan väl förklara vad den konflikterade högersossan och kapitalistkramerskan inte vill säga: 

Under 80-talet fylldes västvärlden av en cancersvulst, den råa och globala marknadsliberalismen. Kapital smugglades ur länderna där det arbetats upp av multinationella företag som flyr skatter som de megabrottslingar de är. Tänk Apple (igen) eller Ikea, du kan namnen för du köper troligen deras prylar och är medskyldig".

Problemet är att Marçal och den fega uslingen i DN inte rimligen kan uttala sig om vad Olof Palme skulle ha tänkt eller gjort om den eskalerande kriminaliteten om han fått stanna i livet! Detta är bara så dåligt tänkande att tidningarna borde ha avböjt respektive ledarkrönika, om de nu haft redaktörer med intelligens nog att genomskåda pseudorationell diskurs. 

För "pseudo" är vad Katrine verkar vara. Hon ljuger läsaren rakt i ansiktet när hon strax därpå påstår att högern presenterat "innovativa lösningar på de ­olika kriserna: privatiseringar, avregleringar och idén om ohämmad individualism som enda ekonomiska drivkraft." Hon lovprisar som "innovativa" exakt den marknad hon i samma text antyder är problemet men som en traditionell socialdemokrati ännu kunde hålla i schack! 

Minns för övrigt att hennes ordval, "innovation" är  Löfvens lögn för att släppa ännu mer av globalt förtryck över svenskarna! Vi har t.ex. aldrig utvecklat en it-produkt i närheten av iPhone, detta bedrägliga verktyg för massindoktrinering av hela befolkningar till stupid konsumtionsmentalitet (för att inte tala om hur Storebror övervaknar krypen genom apparater som de gladeligen byter ut varje gång det vankas en ny och "förbättrad" version). Löfven och uppenbarligen Katrine Marçal vill ha in ännu mer utländsk spetskompetens som bygger denna sköna nya värld. Svenskarna själva, även tekniker, är för dåliga i matematik för en it-fascism på högsta internationella standard.

Det är talande att Marçal i den aktuella krönikan låter lika mycket för satanism som hon för knappt en vecka sedan kunde tolkas som en förespråkare för genuin socialism. Hon har anträtt vägen till Lena Mellins efterträderska, en förment objektiv rapportör (vad gör hon i så fall på den ideologiskt färgade ledarsidan?) som likväl läcker som ett såll och avslöjar sina verkliga preferenser.

Då jag knöt hennes skenbart radikala krönika för några dagar sedan till den vampyriska närighet som kidnappat näringslivets ledare - och som Marçal i några bra stycken i den aktuella texten påminner om att god svensk socialdemokrati alltid hållit i ett förvisso långt och ledigt koppel - skapar hon nu bisarra självmotsägelser i föreliggande text genom att likt den medelmåttiga Vågen söka sitta på båda stolarna samtidig och lovprisa marknaden för dess "jättelika och på många sätt ­fantastiska kraft". Hon borde ha blivit naturlyriker och lovsjungit trädens blinda och giriga (och fåfänga) försök att växa sig upp till solen om hon inte ser våldet som den Vegetativa Själen begår mot mänskligheten - tänkt att vara medveten på den Rationella Själens nivå. 

Denna ledare är fullständigt schizofren, hon klarar inte att ge en avvägd helhetsbild utan ömsom lovprisar den traditionella svenska socialdemokratin för att ha hållit näringslivet i koppel bara för att strax smutskasta den som en gammalmoderat med trött gnäll om "världens högsta skattetryck"! Vad händer i högerfolkets hjärnor just nu, inför årsdagen av Palme-mordet? Upplever de sin demoni och sitt hat vakna upp på nytt? Skyldiga människor smutskastar, den här bloggaren var oerhört rik (i ett tidigare liv) och det är utifrån den skammen man ska förstå mycket av den här bloggens udd mot den orättfärdige rike. "It takes one to know one" - därför ser jag så tydligt skammen i de borgerliga skribenterna, till vilka Katrine Marçal definitivt hör.

Mänskligheten tog knäcken på sig själv genom västerlandets rapidsnabba industrialisering som gjorde inte bara negrer och rödskinn till slavar under denna onda version av närigheten, Svenskt Näringsliv har kommit i många former och utföranden, men aldrig i historien har det varit så illa som i vår tid. Katrine Marçal är helt ur takt med tiden om hon ens säger ett enda sånt här gott ord om marknaden och dess "kreativa förstörelse". Och hon upprepar felsteget flera gånger i den här virriga sammansatta krönikan som söker väva ihop alltför många trådar.

Och på tal om pseudorationalitet raglar texten som en berusad i inledningen. Aldrig sett ett sånt inkonsekvent svammel och en serie halmdockor staplas på hög! "Teorierna kring vad som föll offer tillsammans med statsministern är ­nästan lika många som de kring själva mordet."

Det är ingen "teori" utan en av många upplevd verklighet att något i tidsandan gick sönder i och med Palme-mordet. I dataprogrammering introducerar hon en allvarlig bugg redan i första raden programkod och här finns ingen felhantering utan hon rusar blint vidare och gör strax ett dubbelfel. Här hon i textens inledning är ute och vispar mot Daniel Suhonen för att han beskrivit Palmemordet som en självspelande sorgesång om social­demokratins nederlag och "avslöjar" honom med att själv "spela upp den igen". Hon borde läsa en bok i logik. Det är väldigt oklart vad hon försöker säga eftersom hennes egen följande "historielektion" - som jag just kommenterat - raglar som en berusad mellan ytterligheterna. 

Och allt därför, verkar det, att hon tillhör Palmehatarna. Bara en fördunklad människa tror sig kunna utsäga hur en död människa skulle ha reagerat på framtida utmaningar. Hade Marçal kunnat presentera något annat än sossehatarnas slitna "världens högsta skattetryck", exempelvis en vettig kontext till sin profetia baserad på en analys av Palmes ideologiska utveckling genom det liv han ändå fick leva, då hade det varit en annan sak. Vad får Katrine Marçal för honorar från Aftonhoran för sånt här pseudointellektuellt svammel?

*****

Låt oss nu istället återvända till mordnatten och besvara vad Katrine Marçal inte klarar av att besvara, trots att hon en gång beskrev sig i Aftonhoran som någon som med "viss frenesi" ägnade sig åt buddhistisk yoga (även det självmotsägande ordbajsande - den frenetiske kan inte ägna sig åt yoga eftersom det krävs ett stillat sinne att ens anträda Vägen. Det är ett moment 22 att de som bäst behöver meditation också är de som är minst lämpade för exercisen).

Se även: Yoga - VEM tror du att du maximerar? (2009)

Marçal påminner mig om en sjuåring som just lärt sig halva alfabetet och genast ska mästra sina syskon som är kvar i barnkammaren: "Palmes död kan väl knappast kan ha försatt socialdemokratin i kris eftersom dess tillbakagång var ett allmänt fenomen i Europa???" (Hon redovisar sen så löjligt små genomsnittssiffror att man undrar hur hon kunde acceptera sitt eget underlag.)

Det är här man inser att kvinnan inte kan ha läst på värst bra om zen-yoga och zen-meditation och den österländska tankevärlden. Jo, det finns nyckelsjälar på jorden, vars undanröjande kan påverka hela världsförloppet! Palme kan ha varit en sådan, precis som Adolf Hitler en gång var (på den mörka sidan).

Zen, som från början inte var japansk buddhism utan buddhism som den artade sig efter att Kina tagit den till sig - en blandning av taoism och buddhism - var fullt införstått i tänkandet. Även de tibetanska buddhisternas sökande efter sin återfödda Dalai Lama i en ny barnkropp efter den förra inkarnationens död, bygger på samma tanke om att vi inte alla är helt jämlika utan att vissa själar är nyckelsjälar och att många andra är avhängiga av dem. Bland det första jag för många årtionden sedan insåg vid studiet av den svårkategoriserade kosmologin OCH furstespegeln Förvandlingarnas bok (I Ching) var att kapitel 32, HÊNG, "Beständigheten" just beskriver dessa nyckelsjälar:
Sol och måne har himmelen [som sin förankring] och kan därför för evigt lysa. De fyra årstiderna förändrar och transformerar och kan därför för evigt bringa till fullbordan. Den heliga människan förblir för evigt [HÊNG] på sin kurs - och världen tar sin skepnad därefter! Om vi mediterar över vad som skänker HÊNG åt ett ting, förstår vi dispositionen hos himmeln och jorden och alla varelser. Domslutets kommentar, från Wilhelm/Baynes översättning (Princetown University Press).

Sådan makt över människor har de själar som uppnått HÊNG att t.o.m. ett lätt obalanserat exemplar som Bob Dylan nått ikonstatus och närmast omätbart inflytande över sin och t.o.m. efterföljande generationer. (Jag syftar här på det deterministiska systemet Ho Lo Li Shu som tilldelar varje timma i den kinesiska 60-årskalendern någon av furstespegelns teman och Dylan föddes som en av dessa speciella själar, även kända som bodhisattvas - förkroppsliganden av den goda kunskapen.)

Så varför underkänner Katrine Marçal Olof Palmes möjliga "övernaturliga" effekter på socialdemokratin i väst? Är det för att hon är en kombination av troende katolik och satans dotter? (Månen med den onda stjärnan Algol - båda symboler för den lägre och "fallna" naturen som givit sig till Djävulen.) Katolicismen har alltid avskytt socialdemokratin för dess ateism, men när en kyrka - avsett vilken - spelar på den Stora Satans planhalva och sjunger Mammons lov, då kan man undra vilken rörelse som fjärmat sig längst från den ideala enade mänskligheten (Kristus-anden, Vattumannen i zodiaken)...

Eller är det för att hon helt enkelt inte har en susning om att hennes en gång lätt "frenetiska" yoga-övningar syftade att aktivera Den Beständige inom henne, hennes egen själ, men tydligen har misslyckats fatta vilken kraft som bor i de genuina människorna? (Det finns några av dem på jorden i varje tid, dem förutan skulle den dekadenta mänskligheten ta kål på sig själv ganska omgående.)

Jag tar mig för att granska Stockholms stjärnhimmel för mordnatten som en yttre krets utanför Olof Palmes födelsehoroskop och upptäcker att han, precis som det halvdussin kända dödsfall i artistvärlden i årets början, lämnade tid och rum under en SAMTIDIG AKTIVERING FRÅN DE TVÅ STORA ÖDESPENSLARNA JUPITER OCH SATURNUS! 

Det här är inte längre enstaka sammanträffanden. Kan det vara så att mahatmas (maha atma = stor själ) är synonyma med den kinesiska tanken om HÊNG-individer och att bara själar av viss dignitet kommer och går enligt den schematik bloggen just fått vittring på? Jag vet inte, men tanken är suggestiv. En större studie som jämför celebriteters födelse och död med den ordinära människan behövs naturligtvis, men det ligger inte inom räckhåll för bloggaren, givet hur svårt det är att komma åt exakta födelseklockslag...


Transiterande Mars som olyckstrigger - fast "inverterat"

Bloggen har några gånger föreslagit att transiter och medfödda placeringar "ser" varandra. Se Olof Palmes vålds- och olycksplanet Mars, starkt placerad i eget tecken Väduren, men tyvärr också stark i världsligt avseende då 6e olycks- och fiendehuset just har Mars som hussignifikator (bhava karaka). Ett ovanligt starkt omen för en olycksbenägen människas födelse med andra ord (och minns att han var mobbad som liten).

I den yttre kretsen ser vi hur Palme mördas i den ideala socialdemokratins tecken Vattumannen och detta ett år när välviljans och godhetens Jupiter återigen befinner sig där, just som den stod placerad då barnet Olof en gång föddes. Men Liemannen Saturnus har som sagt också nått ett nyckelläge i dödens och korruptionens Skorpion - den besatt onda näringssjäl som Katrine Marçal tillskriver så många goda "lösningar" i en tid när vi andra verkligen ser hur mycket ont den gör - 62 djävlar har snott åt sig lika mycket som världens fattiga hälft får klara sig på!

Och när sedan olycksbringaren Mars kommer på sitt varv och träder in i sitt negativa härskarläge i Skorpionen då "träffas" den av sin egen 210-gradersvinkel "utsänd" av Palmes medfödda himmel. DJUP TALAR TILL DJUP. Förstå!

Och i Palmes dödshoroskop ligger affirmationen på just det Satans (ofrivilliga?) sändebud  Katrine Marçal förnekar: tidpunkten för mordet på Olof Palme bär på ett mycket speciellt omen: mordet på den sociala människan, på det goda välfärdssamhället, mordet från den avundsjuka och lömskt näriga Skorpionen på den goda Människan, på hela mänskligheten. Vattumannen indikerar ju konceptet människa, dvs. hela mänskligheten. 

Och Vattumannen, i Babylon känd under namnet "Den Väldige" (maha atma?) är mer än en tankekonception. Vattumannen är vår arts själva essens, den andliga essens som Satans barn - de som pekar på biologi och materia som den yttersta förklaringen till sin existens - förnekar var dag av sina liv. 

Vart går dessa förnekare till för slags värld när den dagen kommer? Kommer deras egen själ att säga, i det ögonblick den kroppsliga slöjan rycks bort: "Gå iväg, dig känner jag inte eftersom du inte kände mig"? Då har man förlorat sin själ och blir bara råmaterial för nästa materiella form, en underhuggare i ett gigantiskt system där bara De Beständiga vandrar genom evigheten och kreationistiskt fullbordar verken i det fysiska. 

Som min vän (om jag får vara så förmäten) "Shakespeare" sade, så finns det mer mellan denna himmel och jord än vad rymdes i din filosofi.