Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 januari 2016

Inger Edelfeldt och Psyche


Författaren och illustratören Inger Edelfeldt föddes med Saturnus strama grepp om Jupiter, Skorpionen till Lejonet, så det är inte så underligt att hon får en sval recension i SvD när nu exakt samma dystra kombination ligger fast på himmelen något år. Saturnus verkar alltid som en spärr mot den överkryddade anrättning som recensenten bespetsat sig på och det är mycket troligt att problemet inte ligger i boken så mycket som i betraktaren som är störd av Världssjälens klaustrofobiska brist på rörelsefrihet och generositet.

Edelfeldt själv föddes med samma konfiguration men har haft många år på sig att utforska förhållandena. När jag tittar runt lite ser jag ett uttalande från 2014 där hon förklarar sig vara "pinsamt intresserad av psykologi". (AB)


Då Venus står med Ketu blir här atmans signifikator Solen
sannolikt också atma karaka - signifikator för själens begär.
Edelfeldt vill inget hellre än att vara sitt andliga själv.

Det här är en ovanligt intressant version av psyket i Jungfruns tecken och en hälsosam återställare eftersom tecknet, sin antika betydelse trogen, figurerat i väl många horoskop för "olyckligt småfolk", rädda och främlingsfientliga figurer.

Men här adlas Jungfrun av att dess härskare Merkurius befinner sig i sitt andra härskarläge, i den pneumatiska eller drivande andevarelsens Luft-element och därtill tillsammans med själens signifikator Solen. Edelfeldt lever således på två verklighetsplan samtidigt, dels den jordnära nivån medan hon egentligen själv ÄR ett psyke, en själ i dess alla nivåer. 

SvD-texten antyder en kvinna som kan ha brett ut sig för tunt och verkat i alla läger. Detta är tvärtom tecknet på en högre kapacitet än den genomsnittliga återbesökaren på planeten Jorden har med sig. I en annan tid hade hon kallats mångbegåvad eller t.o.m. universalgeni, men recensenten John Sjögren är antingen okunnig eller också bara en snål typ.

Jag lär mig av recensionen att hon skapat fascinerande Tolkien-illustrationer och tycker mig minnas att det ofta finns en dragning åt det mytologiska eller de stora Bilderna när både kungavärdighetens Regulus och Djävulens stjärna Algol är tydligt aktiv i ett horoskop. Det är som om Ljuset och Mörkret båda gör anspråk på själen.

Tvillingarnas tecken som symbol för den permanenta andevarelsen är så djup att bloggaren tyvärr inte har mycket att säga om saken. Han har med Månen och ascendenten här en blindfläck som gör honom dåligt lämpad att diskutera just den merkuriska principen på djupet. Några tidigare inlägg om Merkurius/Hermes har i princip bara upprepat allmänt kända ting (jag är självkritisk här), men sanningen är att Merkurius på sanskrit kallas Buddhi (beroende på transkription även Budhi eller Budha) och i Samkhyas kosmologi representerar ett pre-kosmiskt intellekt som själar på Jorden i varierande grad kan inkarnera och förmedla, i vilket fall de är att betrakta som änglar som frivilligt gått ned som avatarer

Krishna-legenderna i Indien bygger på den här tanken, men anhängarna ser sin Krishna som den högsta tänkbara personen, en inomkosmisk Purusha - och som fastän misstänkt androgyn eller t.o.m. feminin håller sig med ett gäng gopi-flickor som svansar efter honom och dansar den kosmiska leken när Krishna improviserar på sin flöjt. Den kosmiska leken - lila.

En annan hinduisk riktning ser istället en maskulin och en feminin princip, som det älskande (kopulerande!) paret M(a)ithuna - sanskritnamnet på det tecken västtraditionen i dess brist på filosofisk medvetenhet kallar "tvillingar". Dessa är sinnebilder för Shiva och hans verksamma energi eller Shakti. 

Oavsett modellen går tankarna till nyplatonismens tal om en högre Rationell Själ som motsvarar Purusha-i-universum i rollen av Buddhi och den lägre Själ som utgör platsen för det världsförlopp människan är medveten om via sina yttre sinnen. Jag har tidigare likställt Saturnus med nyplatonismens Nous, det gudomliga intellektet, men Merkurius som faktiskt kallas Buddhi - intellekt - i Indien skulle passa lika bra i rollen om det inte var för att traditionen "jordar" Merkurius via Jungfruns tecken. Detta är det jordbaserade intellektet. 

Det är Saturnus som essentiellt tillhör Luftelementet eller den pneumatiska andevärlden - Luft är österlandets så kallade orsakskropp, i Luft finns de rationella skälen till vårt agerande. Nu tecknar naturligtvis en Merkurius i Luft ett jordiskt intellekt som mer liknar en guds väsen än en fysisk människas, och astrologin har det i sig att beskriva en mängd "övergångsformer". Man ska heller inte missa planetens dolda "disponent" som kan leva sitt liv på ett annat våningsplan än planeten som den manifesterar sig igenom eller håller i tömmarna till....

Den här artikeln kallar sig en förenklad introduktion till Samkhya...

http://indianphilosophy.50webs.com/samkhya.htm

...men är i själva verket mer komplex än följande länk, som verkligen är "hinduernas verklighetsbild för dummies". Båda är mycket läsvärda.

http://hinduwebsite.com/24principles.asp


Det tycks mig som om Inger Edelfeldts horoskop kanske är det första under den här bloggens åtskilliga år av "innötning" av vitt skilda kartor och vad de blivit kända för, som det funnits anledning att direkt peka ut ett av Sändebuden - ett Logos eller en förnuftsprincip i denna världen. Essensen i "new age" är inte "flum" utan högsta rationalitet. Det är materialisterna och de som jagar "exakt, kvantitativ kunskap" som är ovetande om verkligheten. Som gruppen Tindersticks sjunger på sin i dagarna släppta (och utmärkta) skiva: "We are  dreamers" - låten är så spöklikt lysande att den redan lagts ut på YouTube.

Både Edelfeldts horoskop enligt månascendenten och det enligt solascendenten pekar på samma sak. Merkurius eller Buddhi ger direktiv åt denna solära livssjäl. Edelfeldt lever bland de eviga och levande arketyperna varifrån all inspiration kommer.


Simma med hajar


Joris Luyendijk - på upptäcktsfärd
i finansdjungeln

De svenska tidningshusen placerar allt mer innehåll bakom sina "betala eller dra härifrån"-spärrar. Tyvärr är loppet kört för dem - och kapitalismen. De måste dingla med en morot för att synas men den puffen är tillräcklig för att den intresserade ska kunna inhämta all information från det internät som Kapitalismen förklarat krig mot sedan den kom in som tvåa på bollen och insåg att man ville tjäna pengar på infrastrukturen.

Metoden att lura folk bort från nätet bestod i att sätta skygglappar på den dumma medelsvensson - ge honom appar som stänger ute allt annat än det Kapitalisten för ögonblicket vill tjäna pengar på. Jag läste bara några få ekonomiska krönikor i SvD av den underhållande Andreas Cervenka - men tyckte kanske det var lite för mycket banala bildliknelser. Han kanske var medveten om att ekonomi är ett så mördande tråkigt ämne att den måste sockras för att någon ska vilja ta del av informationen....

När nu hans texter flyttat in bakom betalväggen och t.o.m. ett samtal med en författaren Joris Luyendik ska dra in pengar trots att SvD i princip inte haft någon produktionskostnad alls för innehållet - intervjun var säkerligen del av Cervenkas förberedelser för det förord han skrivit åt Luyendijks svenska översättning. Inför de nya svenska mediernas skamlighet går jag istället direkt ut på nätet och lär mig där vad surret kring holländarens bok om den vansinniga finansvärlden handlar om. 

Svenskar är för själviska för att orka dela med sig något så där de svenska boklådorna gapar tomma på kommentarer, blev det lite instudering på engelska Amazon och därefter en bokbeställning. Hur kan en bok bli billigare att köpa med styckvis frakt över havet än att köpa den i Sverige? Småpengar för en pocket men hundralappar när det kommer till lite smalare litteratur. Har Sverige något rekord i närighet? Kanske Luyendijks bok som går bortom finansvärlden och diskuterar den globala kapitalismen kan ge svar...

Holländarens horoskop (ingen födelsetid) tycks bekräfta hur han, en allmänreporter, ändå hamnar på ämnet ekonomi. Karma-planeten Saturnus (för gamla oavslutade affärer från tidigare liv) befinner sig 1971 i pengarnas (resursernas) tecken Oxen. Hans fyrkantiga ansikte tyder på att Månen vid födelsen också befinner sig i samma tecken.

Utvikning. Undantagen är många och reglerna svåra att bli klok på - se föregående inlägg - men det stora mörklagda korset av kvaliteten Tamas drar mot starka käklinjer, som om dessa individer tuggat för mycket i sina tidigare liv, medan den motsatta lätthetens kvalitet Sattva, tenderar till "äggformade" ansikten, vilket står närmare Platons tanke om själen som en perfekt sfär.

Se Bob Dylan från 1966, en tunn och gänglig man men ändå med markant käklinje och en praktfull "satanisk axel" som löper från Skorpionen i öster till Oxen i väster med tre eller fyra planeter i opposition till ascendenten.
 
Joris Luyendijk, mannen som simmade med hajarna:


Den mörka sidan är stark i den här!
Den sataniska axeln (Tyfons axel) horisontell
gör både småpengars Venus och förmögenheters Jupiter
till verksamma illgörare, och korruptionens Satansstjärna
ligger på mot strukturernas Saturnus i ägandeinstinktens Oxe.
Solen mörklagd i syndarens 8e sektor vid födelsen.
Horribla ingångsvärden. Men har författaren vaknat ur sömnen?

Den minnesgoda känner i den här kartan genast igen några dominerande karaktäristika från horoskopet för Sveriges största bedragare, den populäre moderata finansministern Anders Borg. Han som pratade och pratade som om han vore genuint upprörd över bankbonusar och mycket annat och lät samtidigt den onda finansvärlden fortsätta med sitt förräderi mot 99% av mänskligheten!
F.n. 15 inlägg utifrån Borgs horoskop

Precis som Borg var en självlärd "ekonom" säger sig holländaren ha börjar från obsolut okunskap om finansvärlden - sinnelaget i pengarnas Oxe och Solen (intelligensen/medvetenheten) i åttonde huset för syndfull ignorans och korruption skulle kunna tolkas som att detta materialistiska sinnelag stövlar på i blindo och lär sig den långa och mödosamma vägen... 

Men holländaren har inte Djävulens stjärna direkt knuten till sitt psyke, vilket Borg sannolikt har, utan till "tidsandans" Saturnus. Det skulle kunna vara detta som skiljer männens position åt, den ena intresserar sig för den falska och svekfulla tidsandan, den andre - Anders Borg - förkroppsligar fullt ut fulspelaren som döljer sin verkliga identitet (Solen) eller är helt omedveten om sin dubbelnatur! Utan känt födelseklockslag blir tyvärr mycket av tolkningen ren spekulation.


*****


Men hur kan man veta att inte både Cervenka och hans nya polare Luyendijk också skrattar hela vägen till banken? Skriver om fanskapets prästerskap och ger frustrerade människor i västvärlden en slags korruptionspornografi som de slukar och förfäras över - och så förblir allt i slutändan likväl oförändrat? Blir man inte misstänksam när SvD/Näringsliv trycker små avslöjanden signerade någon Carolina Neurath eller en Andreas Cervenka som om de var Systemets villiga bödlar? Några huvuden MÅSTE rulla då och då för att Ondskans Välde som sådant ska kunna fortsätta oförändrat? Gjorde jag ett misstag som beställde den här avslöjande boken? Göder man bara Maskinen än mer genom konsumtion, djupt nerfallen i den Vegetativa Själen?


*****
 
Cervenkas och Luyendijks bekantskap måste gå ett par år tillbaka med tanke på hur boktitelns "hajar" redan hade använts av Cervenka när han skrev om den globala kapitalismen som ett ondskefullt fiskstim som drog runt i det globala havet och mumsade i sig all lokal plankton - utarmade de lokala ekonomierna - eller hur han nu formulerade sig. 

Liknelsen var så lik den Vatten-metafor den här bloggen snickrat på att bloggaren för ett ögonblick kände att Cervenka kunde ha tittat förbi och med sin höga intelligens raskt absorberat en liten men användbar sinnebild. Bloggen knöt senare monstret Hydra till vattensymboliken så att den Vegetativa Själen - så föraktad av antikens filosofer eftersom den enbart ägnar sig åt att överleva och om möjligt växa sig fetare från en "kvartalsrapport" till nästa.

Men sinnebilden är förstås gammal som gatan, och bloggen har redan tidigare använt den här 1970-talslogotypen från Göteborgsbaserade skivbolaget Nacksving som tydligt illustrerar hur rovfisken eller hajen - "de en procenten" - slukar de många små fiskarna. Vänsterns bildspråk när det är som enklast och sannast:
Inget förändras. Inte förrän Fiskarnas tidsålder övergår i Vattumannen och närigheten kriminaliseras för att bereda plats för en ny mänsklighet.


Tillägg 2 februari 2016:

Bildtexten till horoskopet, "Den mörka sidan är stark i den här" var en halvt skämtsam allusion till Stjärnornas krig, men efter ett lästips i kommentarspalten ser jag att verkligheten stöder en mörk läsning av horoskopets dominanta Tamas guna. Några citat ur DN:

"-Min morfar var homofobisk, antisemitisk och misogyn" (ett horoskop kan ses som en fortgående släktförbannelse för de själar som inte väljer sina återfödelser själva)

"Medveten om att människor tycker om att se en gnutta hopp har han fått gräva djupt i sig själv för att gå dem till mötes"

"Occupyrörelsen, som var ett svar på finanskrisen, har tystnat och några efterföljare tycks den inte ha. Därför kan inte Luyendijk vara annat än pessimistisk."


http://www.dn.se/kultur-noje/joris-luyendijk-laget-i-finansvarlden-ar-mycket-varre-an-vad-folk-tror/

Hur komplex är dubbelgångarfenomenets geometri?

Det här utkastet lades nyligen åt sidan utan att bloggaren kommit till beslut om det var rätt att involvera sin syster på foto utan medgivande. Så gick några dagar och DN uppmärksammar den höga intelligens som de gamla astrologerna i Babylon uppvisade med en abstrakt modell (Luft-elementet) för att fånga in planeten Jupiters ömsom accelererande och ömsom decelerande rörelse.  Tänk att västerlänningarna aldrig slutar förvånas över att de inte är smartare än äldre kulturfolk! Det enda de verkar ha är en omotiverad hybris, en säker orsak till civilisationers undergång...

De antika vetenskapsmännen, berättar DN-artikeln, arbetade med geometri, precis som de grekiska tänkarna vid samma tid, och Karin Bojs kan inte annat än beklaga att det var astrologer - vilka hon inte ger mycket för :-) - som här visar att gammal är äldst. 


I detta läge vill jag ändå publicera inlägget eftersom det förekom DN med tre dygn och ur annat perspektiv tar upp just frågan om förmågan att skapa abstrakta geometriska representationer. Med sådana kan "dubbelgångarfenomenet" åtminstone ibland få en astrologisk förklaring.

Att vara före sin tid, allt från några timmar till ett par dagar eller många år, är ett fenomen som följt den här bloggaren under hela hans liv. Astro-tekniskt kunde detta förklaras av en födelse under Månen och Saturnus (Världssjälens form) i exakt opposition och dessutom i exakta hörnlägen på himlen och där det ena är den personliga ascendentpunkten. Man tycks ha en känsla för vad som ligger i tiden....

Den kanske värsta koincidensen var på 1980-talet då jag på arbetsplatsen började ondgöra mig över den dåliga servicen på mitt lokala postkontor. I bakgrunden stod radion inställd på lokala stationen och innan jag hunnit till punkt började ett radioinslag prata om den dåliga servicen på exakt samma postkontor! Dagen efter (eller om det var dagen innan) hände samma sak i samma personalrum. Jag tog upp ämnet rödvin och strax började ett inslag om rödvin på radion! Det här händer så ofta att jag inte längre fäster mig vid det.

Men detta med att vara direkt inkopplad i Världssjälen är en nivå av forntida mysterier som Karin Bojs knappast lär vara intresserad av att sätta sig in i. Slutsatsen skulle kunna blir att hon upptäcker att det moderna samhällets materialism är en lögn och att "sagorna" om gudarna faktiskt bär på sanning!
Inlägget som färdigt utkast i Blogger redan den 28/1

***** ***** *****

Enligt legenden var [Kronos] son till Uranos, vars namn...är väl givet. Ty åsynen av det som är därovan är väl myntat genom namnet ourania ("himmelskt") - horosa ha ano ("att betrakta tingen därovan") - och astronomerna säger ju...att detta resulterar i ett rent intellekt. (Platon - Kratylos, 396b)

Man kan fundera över hur avancerad den astrologi var som Platons akademi ägnade sig åt och som med tiden resulterade i den illustra platonikern Euklides plangeometri. Den här bloggaren hade med sin typiskt svenska matematiska hämning knappast beretts tillträde till Akademien, vars ingång pryddes av en skylt med budskapet: "Låt ingen okunnig om geometri träda in".
 
Dubbelgångarfenomenets "lika som bär" - effekten
av lagar bakom kosmos formativa skepnader?

De två personerna på bilden är vid fototillfällena jämngamla (30 ±2 år) men det skiljer tolv år mellan deras födslar. De skulle kunna ha varit tvillingsystrar men deras enda koppling finns i undertecknads sinne och minne. Den ena är en släkting och den andra en f.d. arbetskollega. Det var lite spöklikt att se kollegan göra entré sin första arbetsdag och värre blev det i umgänget. Inte bara utseendet utan också personligheten var påfallande lik släktingens, möjligen en aning mildare. (Detta kan den sideriska zodiaken tillskriva kollegans väna Vågascendent, släktingens Jungfruascendent var aningen skarpare och mer direkt i kommunikationen.)
Tidigt i bloggens historia redovisades en del mer eller mindre träffsäkra "look-alike"-fall som byggde på uppenbara men mycket enkla korrespondenser mellan horoskopen. I några fall som som helt enkelt var konstruktioner enbart i bloggarens sinne härleddes utseendelikheten till ömsesidiga receptioner mellan planeter MELLAN horoskopen! 

Tar man de här två kvinnornas placering av Solen händer faktiskt något liknande. Kalla gärna Mars en "miniatyr-Sol", en trigger som påminner om den äkta varan, men som i princip bara är tändgnistan som får elden att börja flamma. Den enas Sol-i-Tvillingarna motsvaras av den andras Mars-i-Tvillingarna och å andra sidan en Mars-i-Fiskarna som motsvaras av en Sol-i-Fiskarna.

På en än djupare nivå visar sig sedan båda födda med Jupiter (som på 12 år löpt ett varv genom zodiaken) och denna planet har en subtil nyckelfunktion för båda horoskopen. I det ena fallet ligger Merkurius, härskaren till Jungfruascendenten i Vattumannen och disponerad av en Saturnus i tät konjunktion med Jupiter-i-Stenbocken. I det andra fallet är kvinnan född med Mars i Fiskarna disponerad av Jupiter-i-Stenbocken medan Stenbockens härskare Saturnus kastar en lång aspekt mot Mars-i-Fiskarna.

Båda kvinnorna har alltså djupt liggande kombinationer av de två stora ödespenslarna Saturnus och Jupiter och dessa inverkar på Fiskarna, som jag tror är tecknet som till största delen förklarar deras snarlikhet. Men, som sagt, detta är så komplicerade turer att jag aldrig sett något astrologiskt försök att formalisera dem. Sannolikt har detta aldrig någonsin gjorts utom, möjligen, i Platons Akademi för över 2.000 år sedan. 

Sedan dess blev mänskligheten bara mer och mer blind för de verkliga formativa krafterna. Till sist slog det slint helt och man började nysta i ny ände, och upptäcker nu samma eviga lagar men på en ännu mer komplex omväg: genom DNA. Den förvirrande komplexiteten i denna miniatyrvärld kommer troligen aldrig att redas ut. Mänskligheten kommer att stanna på stadiet av en genmanipulerande dilettant som likt regeringen Reinfeldt fumlade runt och blundade för den egna politikens onda effekter för stora grupper av medborgare och säkerhets skull skrotade kontrollorganen så att det inte i efterhand går att se hur mycket de förstörde av skutan Sverige under sina åtta galna år.

Samma kunskap om vad som gör en människa till det hon är, till kropp och själ står skrivet på himmelen, i de olika geometriska formationer som de astrologiska byggblocken intar till varandra, men mänskligheten äger för närvarande inte en tillräcklig förståelse av vad som på djupet pågår i vårt solsystem, vårt lokala kosmos, vår Världssjäl. Den senare representeras för övrigt av planeten Jupiter medan dess formella aspekt indikeras av Saturnus. Så mycket förstår i vilket fall den här bloggaren, att en ny kunskap om karma eller determinismen måste börja i en förståelse av dessa två grundläggande planeter.

*****

Som bloggens få läsare kunnat notera har Jupiter spelat en viktig roll under några veckor pga. en serie dödsfall inom artistkåren. Och så kommer då denna nyhet om hur babylonierna fick kontroll över Jupiters bana. Någon mer som häri ser den rådande transiten mellan kontrollens och systematikens Saturnus i dess långa hinduiska 270-gradersvinkel till Jupiter?


Tillägg

Apropå artikeln om de gamla babyloniernas sätt att lösa problemet. För femton år sedan när jag avslutade tre korta år inom IT (man kunde få jobb som självlärd på den tiden), tröttnade jag på 15-20 minuters knappande på miniräknaren varje gång ett gammalt kinesiskt horoskop enligt deras sexagenära kalender skulle beräknas. 

Jag översatte på två veckor en sextio sidor lång manual till 3000 korta rader programkod och lyckades få till en väl fungerande horoskopkalkylator, trots att jag lider av diskalkyli och inte minns ett dyft av matematiken från skolåren utöver de fyra räknesätten.  

Men genom att observera som de gamla babylonierna kunde jag snart bilda mig en uppfattning om t.ex. hur skottåret betedde sig och avbilda beteendet i en abstrakt (Luft) formel som precis som babyloniernas Jupiter-modell lever i sin egen luftslottsliknande verklighet MEN GÖR ETT KORREKT JOBB I VÅR VÄRLD

Kan du lista ut syftet med den här enkla funktionen som behöver två inkommande värden från personen som vill beräkna sitt födelseömen, då har du definitivt en gammal babylonisk stjärnforskares anlag (funktionen är naturligtvis bara ett litet "arbetsmoment" som gör sin uppgift inom en större helhet):


Function getWS(inVal,timeZone)

  'first modify inVal (localDate) with timeZone to provide for a local time of WS
  inVal = DateAdd("h",timeZone,inVal)

  Dim BaseDate,NewDate,corrD,corrS,diff

  '(base year chosen is a leap year)
  BaseDate = CDate("1972-12-21 18:13")

  'second, modify basis for WS in accordance with time zone for localDate

  BaseDate = DateAdd("h",timeZone,BaseDate)

  diff = CInt(DatePart("yyyy",inVal))-CInt(DatePart("yyyy",BaseDate))

  If diff < 0 Then
   corrD = 365 * diff
   corrS = 349 * diff
   NewDate = DateAdd("d",corrD,BaseDate)
   NewDate = DateAdd("n",corrS,NewDate)
  Else
   corrD = -365 * diff
   corrS = -350 * diff
   NewDate = DateAdd("d",-corrD,BaseDate)
   NewDate = DateAdd("n",-corrS,NewDate)
  End if

  getWS = NewDate

End Function

Ganska enkelt egentligen, bara vanlig logisk bearbetning av problemet, en "aha"-upplevlese hur lösningen ska se ut och sedan lite aritmetik som beräknar det exakta vintersolståndet med max en kvarts felmarginal (baserat på ett studium av hur NASA angivit detta under en serie av år). 

Bloggaren befinner sig alltså över tvåtusen år efter en modern matematiker på nybörjarnivå men kanske lika långt före dem som aldrig engagerar sig i problemlösning alls.

Tyska medelklassen redo att skjuta mot utlänningarRubriken kan låta tillspetsad men detta är i praktiken vad högerpopulisten Frauke Petry i ett EU-skeptiskt parti ger uttryck för (DN). Publiceringen kommer bara två dagar efter att DN publicerat en sjuklig appell signerad en oärlig och slirig fransman och med tydlig önskan att styra tankerummet och inte bara informera om världsläget publicerar nu borgarblaskan, utan någon övergripande blick för vart tidningen är på väg, en text som avslöjar att borgerligheten är minst lika fanatisk och galen som någonsin någon muslim. 

Det är bara att inse: chefredaktör Wolodarski har fått hela tidningen att tippa över ända i uppbragdheten över knivhuggen i Israel. Nu låter han publicera en text där en antisemitisk fransk filosof hatar den judiska Judits bok om nationell heroism. Nu ska araben smutskastas om det så innebär att judarnas eget kulturarv stryker med. Aldrig har väl Wolodarski tidigare lyckats svika sin egen etnicitet på två sätt samtidigt: dels genom ogenomtänkt solidaritet med det västerländska projektet Israel (varför tror ni USA och England fortsätter spionera på landet - till och med till den gräns att de hackar Israels livedata från det nationella stridsflyget?). Och dels genom det initiala sveket att välja  Mammon före rättrådigheten, sedaka

Jag tycker synd om de borgare som redan betalt in sin årsprenumeration för denna okvalificerade och rent ut sagt schizofrena dynga som en förr i tiden så läsvärd dagstidning blivit!

Mer intressant är det astrologiska uttrycket för ett i sig legitimt och lovvärt motstånd mot Kapitalets projekt EU spårar ut och blir en tysk borgerlighets muslimhat (för det är naturligtvis detta den "kristna" Frauke Petry, precis som Wolodarsky, innerst inne tänker medan ordet utåt är "migranter").Petrys månascendent (klockslag okänt) börjar suggestivt med Vattumannen, tecknet som betecknar mänsklighetens fråga att abstrahera koncept "folkgrupp" ur ett myller av människor. Utan inskränkningar till följd av egoistiska partsintressen representerar Vattumannen hela människosläktet men här synes den stora överblicken, kapaciteten till konceptskapande en smula omogen. 

Precis som i Sverigehoroskopet, blir den gravitas som borde följa på ett psyke/sinnelag i Vattumannen lite lättare och flyktigare av att Saturnus står i pojkmentalitetens tecken Tvillingarna, ett mentalt rörligt tecken. Att denna regleringens planet utifrån Månens perspektiv intar femte politiker- och ledarhuset visar att den här kvinnans fysiska ascendent, vilken den än är, hör sitt inre psyke och låter det styra. Hon har blivit politiker.

Samarbetet mellan psyke och dess bas är dock i grunden bra så frågan blir hur en rimlig avgränsning mellan vandrarna (Tvillingarna) och den egna nationen (Månen i Vattumannen) drar så snett när Frauke Petry menar att gränsvakter ska få skjuta prick på migranter som envetet söker ta sig över landsgränsen.

På en nivå räcker det med att inse att Luft i första och femte sektorn ger företräde åt principfrågorna. Det är Månen-i-Vattumannen som faktiskt hotas av att Saturnus står i ett merkurialt och rörligt tecken så att Tvillingarna kommer att individer i rörelse och som Petry av någon anledning inte anser har rätt att få bli framtida landsmän (muslimerna).

Och det är under den tydligt intellektuella Luft-modellen man hittar allt det andra, den låga och själviska människotyp som kan följa av Jord/Vatten-kombinationen om den är så primitiv att den bara ser till sina egna resurser. I synnerhet går blicken till den ultraprimitiva Oxen i fjärde sektorn för det privata, det egna hemmet, den egna belåtenheten med livet. Flyktingströmmarna påverkar det enda som den välmående medelklassen har kvar som liknar religion, rätten till att få lyxutrusta sina egna hem och "post-politiskt" slippa bry sina små huvuden om hur världen där utanför har det. Det är när den här fullständigt förslummade människotypen tvingas aktivera sig politiskt vi får människor som Frauke Petry, en Satan som erbjuder populasen fullösningar som ingen lösning alls är! 

Trots att konjunktionen mellan Satans huvud (stjärnan Algol) och den halshuggna demonen Ketu är svag befinner den sig just i det tecken som är mest intresserad av det egna landet - Oxen - och dessutom "för-psykologiskt" i den meningen att Oxen (ett Venus-tecken) enbart är intresserad av frågan: "bereder detta mig njutning eller obehag". Det säger sig själv att Satan i hemmets komfortabla vrå då viskar: vapen till det egna hemmet - som i Amerika - så att vi kan skjuta prick på alla suspekta personer som går över våra gränser.

Det är också värt att notera hur Månen i Vattumannen, sinnelaget som i teorin omfattar hela mänskligheten utan inskränkningar eller preferenser, stöter på patrull i det här horoskopet. Det finns ett annat tecken som också ägnar sig åt grupperingar, och det är den klaniska Kräftan, som sorterar folk på bas av deras "blod" eller släktskap. Kräftan är måhända främlingsfruktans Urmoder eftersom det är samma princip som skapar revirkänslan och viljan att bygga ett eget tryggt hem vari människan slipper engagera sig i "allt det svåra där ute". 

Kräftan är således populismens primära måltavla och Frauke Petry har nu välbefinnandets Venus i Kräftan, men tyvärr i fiendens och olyckans sjätte hus. Här uppstår en konflikt i horoskopet eftersom sinnelaget i Vattumannen visade att det var det STORA KONCEPTET OM MÄNSKLIGHETEN som skulle gälla, men så kommer den i sammanhanget lilla och obetydliga Venus in som en fiende till den stora och nobla tanken om en enda mänsklighet. 

Det är uppenbart så att Frauke Petrys verkliga födelsehoroskop (baserat på födelsetimma) har en så pass viktigt placerad Venus att den här konflikten mellan Kräftan, som också signifierar etniska grupper eller "folk" baserat på det inskränkta biologiserande synsättet, och det stora konceptet om mänskligheten bryter samman. Kvinnan blir något mindre än vad enbart Månen/psyket inledningsvis indikerade för oss. 

Och vad händer när den sublunära Vatten-principen skadar den rena tankens Luft? Bloggen kallar detta "dissociation" eftersom vatten i andevarelsen - vatten i lungorna inte är en bra sak för den rena tanken. Vi får märkliga uttryck inom alla områden förutom dem där spelets regler är att hoppa vilt mellan känslor som efterrationaliseras eller vice versa, dogmatiska positioner med vilka man populistisk söker spela på åhörarnas irrationella känslosträngar.

Horoskopet är på sitt sätt lika ondskefullt som Carl Bildts eller Fredrik Reinfeldt. Det är ett remarkabelt faktum att det nästan aldrig är politiker på vänsterkanten som föds under "dissociationens" dubbla eller i värsta fall totala brist på bokföring. Det är alltid "propra" högerpolitiker som slirar mellan giriga Vatten-elementet och Luftens intellektuella konceptioner (borgaren kommer alltid att ljuga och bedra sin omvärld för att rättfärdiga sin "guldkant" på livet). 

Detta borde säga läsaren något om i vilka kvarter Livslögnen frodas och hur nödvändigt det är att korrigera barn födda med denna falska natur redan i en väl fungerande grundskola. I Sverige har slappt föräldraskap över flera generationer lett till en så andlig inavel att nationalhoroskopet är en bedrövelse att skåda. Självisk materialism upptar hela Sverigekartan och infektionen sprider som som alltid från hög till låg.

Stockholmtidningen DN är en av de värsta smittspridarna. I en visserligen viktig krönika om invandrarhatets söndervittring av rättsstaten uppvisar han likväl fanatikerns irrationella klängande vid myten att demokratin skulle vara det bästa försvaret. Det är i själva verket demokratin som frigör fram de krafter Wolodarski ororas för! Platon uttalade sig i antiken om de fyra styresskicken. Denne kloke tänkare hade genomskådat vad dagens borgare inte längre har tankekraft att lista ut själva. 

Woladarski är osammanhängande för han levererar exakt Platons insikt i ett citat, men utan föreslå något annat samhällsskick: "Om utbildning och demokrati varit ett säkert vaccin mot radikala ideologier hade Förintelsen aldrig inträffat." Men är det sociologen Bauman som Wolodarsky citerar, eller uttrycker han en egen tanke? Texten är pinsamt vag och det blir inte bättre när Wolodarsky till sist visar att han inte förstått alls: "Står demokratin säkert?"

Dunkelt tänkande har nu aldrig stört borgaren som ändå bara fejkar rationell och påläst men egentligen helst bara vill titta på underhållning på HBO...


Bonusspaning

Partiledningar skiftar ständigt och varje studie kan vara föga mer än ett stickprov på hållningen vid tiden ifråga, men i samband med påståendet att högern lider av Lögnens ande, tendensen att dissociera sig från hela bilden och söka skapa skäl för sin rätt att leva en lögn, återvände jag till några äldre granskningar av partiledningars sammansättning. 

Eftersom socialdemokratin korrumperats av ett toppskilt högervrida själar går den ministudien inte att använda, men låt oss jämföra "Nya moderaternas" partiledning under åren med Reinfeldt och den genomgång av Vänsterpartiets ledning från samma period.

Kollektiv kvalitet - moderata partistyrelsen (okt 2011)  
Representerar Vänsterpartiet ett högre intellekt? (dec 2012) 

Eftersom få personer i var styrelse ingår granskar jag samtliga horoskop manuellt för att få syn på alla de underfundiga sätt varpå en "dissociation" kan uppstå. I vissa fall kan det vara som hos den sliriga stadsministern Fredrik Reinfeldt (m), att Sol och Måne drar åt olika håll (här: Solen i Vatten och Månen i Luft), men en annan variant är där det kommer en inharmonisk aspekt från t.ex. ett Lufttecken som riktas mot ett Vattentecken eller vice versa. Ibland kan en krypande "söndring" i livet skönjas, där den ena handen inte riktigt vet vad den andra gör, redan av ett så harmlöst fenomen som att horoskopet innehåller en tydlig planetär betoning på just dessa två element, trots att de inte tekniskt sett knyter samman på något sätt.

När nu styrelsemedlemmarna vid resp. tidpunkt nämns vid namn och en notering om förekomsten av "dissociationstendensen" i någon form, ska inte detta tas som att den enskilda individen valt att uttrycka Lögnens ande. Jag har hittat människor med djupgående "dissociation" i sina horoskop men som inte i första hand varit notoriska lögnare utan primärt roliga och fantasifulla i sin tankelek! Min bästa väninna lider av skriande dissociationer och jag har roligare med henne än någon annan eftersom hon kan fulvinkla ämnen något så otroligt. Man kan bara ana vilket monstrum hon kunde ha blivit om hon varit intresserad av politik! 

Det enda intressanta i följande listningar är således slutsatsen. Är det borgaren som tenderar att vilja manipulera sina egna känslor med information (eller hålla viss information borta) för att Livslögnen inte ska krackelera?

Obs. De här testerna gjordes då 00.00 gällde för alla horoskop utan känd tid och klockslaget bara flyttades fram till 12.00 i de fall då Månen var överhängande nära ett nytt zodiaktecken vid dygnets början. Senare i bloggens historia ändrades detta omständliga sätt och idag har alla månascendenter (okänd tid) middagstid. Eftersom födelsetid saknas på nästan i dessa två partistyrelser saknas den kanske mest akuta typen av dissociation, den som uppstår då själva ascendent- eller personlighetstecknet är involverat!


Styrelsemedlem / Någon form av dissociationssyndromet?
(V) - 32 av vid tiden 33 medlemmar lokaliserades:
 1. Wiwi-Anne Johansson;7.11.1950; 0:00 NEJ
 2. Monalisa Norrman;19.2.1954; 0:00 JA
 3. Ann-Carin Landström;1.3.1955; 0:00 NEJ
 4. Karin Rågsjö;23.4.1955; 0:00 JA
 5. Mats Pilhem;20.5.1956; 0:00 NEJ
 6. Anna Hövenmark;16.8.1956;12:00 NEJ
 7. Mats Einarsson;21.1.1960;12:00 JA
 8. Mia Sydow Mölleby;27.10.1960; 0:00 JA
 9. Ulla Andersson;4.1.1963; 0:00 NEJ
 10. Birger Lahti;12.11.1964; 0:00 JA
 11. Jonas Sjöstedt;25.12.1964;12:00 JA
 12. Josefin Brink;11.11.1969; 0:00 NEJ
 13. Karl 'Kalle' Larsson;6.12.1969; 0:00 JA
 14. Mussie Ephrem;23.6.1971; 0:00 NEJ
 15. Emma Wallrup;23.7.1971; 0:00 NEJ
 16. Veronica Kallander;15.5.1972;12:00 NEJ
 17. Aron Etzler;19.3.1973; 0:00 NEJ
 18. Rossana Dinamarca;2.1.1974; 0:00 NEJ
 19. Kaj Raving;20.5.1974; 0:00 NEJ
 20. Hediye Güzel;10.9.1977; 0:00 NEJ
 21. Henrik Holmqvist Dinamarca;7.8.1978; 0:00 NEJ
 22. Erik Hegelund;31.1.1979;12:00 NEJ
 23. Hans Linde;4.02.1979; 0:00 NEJ
 24. Ana Rubin;19.3.1980; 0:00 NEJ
 25. Tamara Spiric;7.7.1980; 0:00 NEJ
 26. Martina Nilsson;13.11.1980;12:00 NEJ
 27. Ida Legnemark;24.6.1981; 0:00 NEJ
 28. Linda Snecker;3.2.1983;12:00 NEJ
 29. Sara Mohammadi;21.2.1983; 0:00 NEJ
 30. Peter Möller;16.12.1984; 0:00 NEJ
 31. Malin Karlsson;9.1.1985; 0:00 JA
 32. Madeleine Nyvall;17.8.1986; 0:00 NEJ
8 av 32 = 25%

(M) Jag sparade aldrig Nymoderaternas styrelse så jag letade upp dem på nytt - därav tolvslaget som standard på alla utom ordföranden Reinfeldt. Dessutom hade jag nu hittat data för samtliga 14 i styrelsen där 2 saknades några år tillbaka:

 1. Gustaf Douglas;3.3.1938;12:00 JA
 2. Erik Langby;28.2.1951;12:00 JA
 3. Beatrice Ask;20.4.1956;12:00 NEJ
 4. Pia Kinhult;19.8.1959;12:00 JA
 5. Susanna Haby;15.12.1960;12:00 JA
 6. Saila Quicklund;31.10.1961;12:00 JA
 7. Gunilla Carlsson;11.5.1963;12:00 NEJ
 8. Hans Wallmark;23.1.1965;12:00 NEJ
 9. Fredrik Reinfeldt;4.8.1965; 9:54 JA
 10. Sten Tolgfors;17.7.1966;12:00 JA
 11. Madeleine Raukas;22.1.1967;12:00 NEJ
 12. Anna Ibrisagic;23.5.1967;12:00 NEJ
 13. Christofer Fjellner;13.12.1976;12:00 NEJ
 14. Erik Bengtzboe;9.2.1987;12:00 JA
8 av 14 = 57%

Som synes sätter det vissa spår i bloggarens medvetande att beräkna, snabbkommentera och i många fall slutarkivera horoskopen för rubrikskapande folk. Det var definitivt mer än bara en "känsla" att moderater tenderar att vara involverade i manipulativ "dissociation", dvs antingen total självlögn eller också tendentiös faktapresentation (desinformation). Vänsterpartiets fjärdedel med den astrologiska signaturen ökar nu markant och över hälften av nymoderaterna var "drabbade"!

Men får att ingen skugga ska falla över någon vänsterpartist med "dissociationen" måste jag påminna om hur en av signaturens viktigaste uttryck från första början benämnts "det sociala utanförskapet" och det är uppenbarligen på den sociala skiktningens nivå komplexet verkar hos vänsterpartisterna som kämpar för an bättre integration (inte minst lönemässig) i landet. 


Själva astrosignaturen har således ett så vitt spektrum att den kan sträcka sig från rena sociopater och borgerliga vanelögnare till människor som råkat illa ut för att klasskrankor och härskarklassernas mobbningstendens förnekat dem ett fullgott liv. Låt oss gissa att det inte är klassförtryckets ok borgarna gnäller över. Nej, här hittar vi Lögnens barn som på alla till buds stående sätt söker efterrationalisera sina obefogade privilegier. 

Att det ofta är gårdagens patrask som nu kommit upp sig ett pinnhål i samhällsstatus gör bara Situation Sverige så mycket mer tragisk. Klassproblematiken internaliseras nu och blir psykologisk så att klassresan per automatik tycks göda den grupp bloggen kallar Lögnens barn, lika falska i själ och hjärta som tidningen DN.

lördag 30 januari 2016

Den fanatiska och religionshatiska DN hyllar den skenheliga ockraren Voltaire

Man får tillönska de svenska medierna deras snara undergång på det "gratis nätet". I Aftonbölden deppar Virtanen över hatiskheten i folkdjupet men sanningen är att medierna, som alltid legat i säng med kapitalisterna, redan nu står inför Räkenskapens dag. 

Och de journalister som inte förstått att de redan fått ut sin lön i denna världen, har sig själva att skylla. Virtanen, för inte så många år sedan spelmissbrukare, har kanske ännu inte lyckats återföda sig helt och hållet till den helhetsbild som behövs för Nästa Värld. Du måste hata den rike mannen och ser du inte att även sverigedemokraterna på gräsrotsnivå egentligen gör detta, då är insikten inte komplett. Folket kommer att bli grundlurade av Jimmie Åkesson och partiledningen som själv inget hellre vill än ta plats med den besuttna lilla svenska eliten, men det är en annan femma. 

Jag förmodar dock att Virtanen snöat in på främlingsfientligheten, vars grunder är fullständigt solklara och bör bejakas. Till och med den enklaste människa inser att det är Kapitalet som spelar ut demografiska grupper mot varandra och den obildades naturliga och inte alls felaktiga reaktion är då att bli generellt tvär mot all (excessiv) invandring. Det är så uppenbart Svenskt Näringslivs plan att sänka lönerna via stor invandring och de som drabbas är "ursvenskarna".

De svenska högertidningarna är numera avskyvärda och går inte längre att läsa i deras nakna och osofistikerade politiserande. Det är inte alls för att hedra avlidna akademiledamoten Gunnel Vallquist för hennes översättning från franskan av Voltaires korta hattext i - typisk så kallad "upplysningsanda" - mot det som han anser vara religiösa fanatism som DN publicerar denna essä

DN:s publicering uttrycker istället tidningens egen religionshatiska agenda. Huset Bonniers är den del av judenheten som ingen verklig jude skulle vilja beblanda sig med. Det är väl därför de släpar fram den ateistiske Voltaire som själv var en ockrare som bakslugt byggde upp en egen förmögenhet på att låna ut pengar - till de rika! - mot ränta.

(Voltaire sägs ha haft en gudstro men det vete sjutton! Se denna intressanta artikel: "It also becomes quickly clear to the student that Voltaire was an obsessive, capricious, and not always rational person...". Artikeln påminner att den brittiska deism som skulle ha influerad Voltaire utmärks av dess "extrema materialism", vilket kastar ett förklarande sken på fransmannens Sol i Vatten och Måne i Jord - se nedan. Voltaire kan mycket väl ha varit en satanist men duperad att tro denna värld närmast är signerad Gud, vilket den inte är.)

Det gör sannerligen inte Voltaire till någon Robin Hood (den Hood som stal från de rika och gav åt de fattiga, det finns också en äldre tradition där Hood är en renodlad rövare), utan just bara en hycklande sekulär skit. Voltaire var av samma låga skrot och korn som DN själv numera. Tidningen rasade utför snabbt efter att Wolodarski tog över, precis som Socialdemokraterna under en vek ledare som högerns man Löfven (båda lustigt nog födda med en problematisk mix av Väduren och Kräftan).

Voltaire levde visserligen i instabila tider, och han lyckades i sitt liv båda åtnjuta perioder av favorisering från överheten men också hamna i fängelse några gånger för sina åsikter. Det är således en oerhört illa vald tänkare att dra fram i en tid som vår, i synnerhet som han sökte hemlighålla sitt födelsedatum och därför suspekt beter sig som en mörkerman trots att han menade sig stå för upplysning och ny rationalitet. (AstroDatabank har en trovärdig rekonstruktion av en födelse den 21 november, men jag avstår från att använda den klart osäkra rekonstruktionen av en födelsetimma.)

Skälet till detta smusslande är svårt att förstå annat än som ett försök att undvika smädestexter som utgick från astrologin - exakt den genre som den här bloggen delvis ägnat sig åt sedan 2010 och som omedelbart fick dåvarande regeringen Reinfeldt att kontakta DN så att Sideriska siktet svartlistades. (Lite senare stängde all svensk press i vilket fall dörren till bloggosfären.) 

Så vem är fanatikern egentligen? Kritikern eller den som med censur eller mörkläggande av sina födelsedata söker skapa sig själv fördelar? En sådan är folkets fiende, helt klart. 

DN är ingen människovän i publiceringen av detta Voltaires rejält fanatiska angrepp på vad fransmannen kallade fanatism. Hans egen form av iskallt mord är långt värre än den flammande eldsjäl som hans horoskop inte släpper fram:Voltaire uppehåller sig just vid "brinnande ögon", "extaser" och "syner" (minns Reinfeldts "visioner är farligt" och ni fattar vad DN sysslar med). Dessa ting kan han inte hantera för egen del eftersom hans psyke står i makthungerns tecken Stenbocken och därmed effektivt låter det döda och materialistiska Jord-elementet släcka ut psykets egen fördolda disponent Saturnus, här i det tolfte offerhuset och i seendets och extasens tecken Skytten och därtill med Rahu som ger en omåttlig hunger. 

Allt denna vilja att omfatta de stora kosmiska formerna (religion/filosofi) är livsfarlig för Voltaire, vars fjättrade psyke istället vill fursteslicka denna världens makthavare. Solen befinner sig i ett girigt tecken, i Skorpionen (se föregående diskussion om paradoxerna i den socialistiska presidentkandidaten Bernie Sanders som föddes med samma Skorpionascendent som USA).

Studerar man religionens och filosofins signifikator Jupiter, blir Voltaire horoskop rent av sataniskt i dess korruption. Jupiter befinner sig i det onda åttonde huset för synder, och även om det förklarar hans svartmålande av religionen gör indikationen i samma andetag honom själv till en falsk filosof. 

Denna urspårade version av Jupiter (som i huset för "andras pengar" väl förklarar varför han hemföll åt att låna ut pengar mot hög ränta) är i Lejonet disponerad av det generösa Lejonets värsta fiende, den giriga Solen-i-Skorpionen som i det sublunära eller vegetativa Vatten-elementet kämpar furiöst för sig själv - precis som Svenskt Näringsliv, och i detta faller kort om all den kungavärdighet som Lejonet tecknar. 

Märkligt att DN publicerar Voltaire samma dag jag lade några morgontimmar på den gåta som är socialisten Bernie Sanders. Det är som om alla inblandade parter simmar runt i samma hörna av Världssjälen och svarar (fast så olika) på likartade impulser som är givna "därovan". Sanders var också en mix av Skorpion och Lejon, men nettoeffekten var i det fallet helt annorlunda än hos skitstöveln Voltaire.

Grattis DN, ni sjunker djupare i er förnedring för var dag. Kapitalismen går inte att rädda och ju förr ni börjar publicera tankar om Nästa Värld, bortom rovkapitalismen, dess bättre för alla parter.


Anmärkning

Bloggaren roar sig ibland med ett eget fikonspråk som inte deklareras eller redovisas. Här avstod jag t.ex. från att blåfärga Vågen i Voltaires tionde hus, trots att hans lunära psyke onekligen drömmer en idealistisk dröm om Venus som här kanske kunde tolkas som "frihet, jämlikhet och broderskap". 

Problemet är att den övriga horoskopbilden är så mörk och förträngd och alls inte solklar, att åtminstone inte jag ger ett vitten för denna signal i "offentlighetens tionde sektor". Det finns många psykopater och lögnare som spelar ut en storstilad show just i tionde offentliga huset, men som under den officiella ytan eller den officiella historieskrivningen alls inte var några dygdemönster.


AnmärkningsvärtFör bara några dagar sedan beställde jag en forskarkommentar till den judiska Judits bok, om en kvinnlig hjältinna som räddade sitt land genom att förföra den invaderande härföraren och sedan halshugga honom. Detta hjältedåd, att smutsa sina händer och sin själ med ett mord för det större goda, letar nu Voltaire upp och inkluderar i sitt sataniska och troligen antisemitiska utfall mot religiös fanatism. DN (och dessförinnan Voltaire) saknar vett att välja rätt civilisationsmodell och däri ligger deras dom. 

När civilisationen kidnappats av onda män, återstår bara den civila olydnaden, martyrskap eller Judits hjältemod. Titta återigen på Voltaires Måne i den sittande maktens tecken Stenbocken och hur illa dess disponent står i den onda daimonens sektor. Vilken tragisk nolla! Hans och DN:s hat mot människans högre själ, hennes förmåga till visioner och sann gudsgemenskap bortom denna världen och dess Demiurg, visar hur religionen stundom kidnappas av "extrem materialism".