Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 december 2016

Obamas hjärnsläpp precis i slutminuterna...


Putin fixade vapenvila i Syrien utan vare sig EU eller USA och framstår allt mer som en begåvad statschef med omdömet i behåll. President Obama däremot tycks tappa förståndet precis när matchen nästan är över för hans del (SvD). Han generar sig som Zinedine Zidane i slutminuterna av sitt sista VM  som fult skallade en i motståndarlaget.

När jag jämför de båda männens horoskop ser man en minsta gemensam nämnare som tyder på att detta är två korrupta maktspelare. Hinduisk astrologi är misstänksam över maktplaneten Saturnus när den placerar sig i 1a huset, så att planeten med universella anspråk binds upp med det begränsat personliga!


Fotbollsspelarens horoskop kommenterades här (2012)


"Barck Obama" har tidigare använts 11 gånger som blggtagg

Kartorna hämtade från äldre inlägg. Idag skulle jag INTE rita ut kungavärdighetens Regulus i Obamas horoskop. Den renderas ineffektiv av placeringen i 8e onda och mörklagda huset och den Sol Lejonet skulle ha kanaliserat är en Sol sjunkande i väster, ett läge där individens lyskraft ligger i händerna på omgivningen. Detta är exakt hur åren med Obama kom att gestalta sig! Han kom ingenstans med sin politik. Samma slutsats ges av att Saturnus och Jupiter står så nära vandra i 1a egohuset så att den kalla och återhållsamma Saturnus förnekar Jupiters uttryck av sitt "allt gott åt alla". 

Obama har likt fotbollsspelaren också en tjurighet i sinnelaget som hans pokeransikte via den uttryckslösa Saturnus i det längsta dolt. Månen i Oxen disponeras av Venus som befinner sig i Olyckans 6e hus, en sektor som likt det 8e huset inverkar menligt på humöret. Obama spelade cool och agerade korrekt (likt negern som i gamla tider inte fick ha en enda såsfläck på skjortan om han ville undvika husbondes prygel) men under ytan anar man låga vibbar hos den avgående presidenten. 

Och kanske inte att undra på, i sin person har han burit den förslavade afrikanska rasens bördor och han kom knappt ett steg närmare deras befrielse trots åtta år som världens mäktigaste man. Den här bloggens snabbt övergivna föregångare, Ockulta ögat, diskuterade hur maktlöst Obamas födelseögonblick var enligt en kinesisk metod. Han kallades enligt denna för en HSIAO CH'U, "Den lilla eller obetydliga näringsgivaren/fostraren"! Med allt sagt och gjort kan man bara instämma.

Flykten från Döden ger krampande liv


Hinduismens Kala -
Tiden och Döden personifierad

I föregående inlägg om H.G. Wells, Tiden och Människan ledde ett kåseri i SvD utifrån en amerikansk bok om fenomenet Tiden mig att titta lite utanför västlitteraturen och återknyta till några punkter i bloggens antika världsbild. 

Men det var före jag läst mer än några stycken av översättaren och författaren Jonas Ellerströms understreckare. Jag tyckte redan tidigt att den var lite urvattnad och banal, vem behöver ännu en gång höra om att vi mäter kroppar i tre dimensioner och uppfattar deras rörelse i den fjärde dimensionen, tiden? 

Det är dock först efter mitt eget skriveri som jag läser klart understreckaren och hittar denna plattityd som slutknorr:

"Varför behöver vi tidsresor? är [populärvetenskapliga historikern James] Gleicks avslutande fråga. För att undvika döden, svarar han. Jag ­håller inte helt med. Livet är vår bästa möjlighet att undvika döden, ett rikare liv är en erövring från den förhärjande tiden."

Det är ett sådant kapitalt nonsens - "välja livet för att undvika döden" - bättre fly än illa fäkta, att man rimligen måste anta att horoskopet har våldsamma existentiella problem och mängder med mörkläggning ("onda demoner"). Detta bekräftas helt av det jag redan skrivit före jag läste klart Ellerströms text. 

Kartan uppvisar t.ex. den extra starka tendensen till upplösning som jag spånade lite om i en Saturnus i Vattenelementet! (Det onda "terrorns" år 2016 skulle kunna kopplas till Liemannens vandring genom Skorpionen, som en intensifiering av Kräftans ständiga jakt på trygghet. I Skorpionen stiger oron och når nivån av ren och skär terror, dvs akut dödsskräck.) 

Horoskopet, baserat på en månascendent, är inte helt säkert eftersom Månen lämnar Lejonet för Jungfrun runt klockan 20.00, men eftersom han vara självpublicerande förläggare ända sedan 80-talet är Månen som "den vaga återspeglingen" av Lejonets ledar-/chefskap högst sannolik här. Särskilt som också den typen av fantasi eller föreställning placerar Solen i den skriftspråkliga Tvillingarna i 11e idealhuset, även känt som ett hus för ideologiskt grundade sällskap - ett socialt hus med andra ord.

Wikipedia uppger att han är en flitigt anlitad konferencier vid bokmässor och liknande - grupper av människor (Vattumannen/11e) som kommer samman i det skrivna ordets tecken - den merkuriska budbäraren. Månen i Lejonet ger således en "fantasi" som Ellerström lyckats realisera väl, särskilt som han har Sol och Merkurius i konjunktion, även om detta innebär att Solen överskuggar budskapet och hans Måne återspeglar Solen snarare än Merkurius. 

Det hela är en smula diffust och tycks vara mer person- eller individfixerat än man kunde tro om någon som menar sig högakta budskapet. Likväl fin synergi mellan Eldens synliggörande av Luftens andar (Ellerström tycker om att berätta om värdiga författare som hamnat i skymundan). Men nu var det dödsångesten jag var nyfiken på, och därmed rädslan för Tiden själv och förmågan att alls leva. Och vad sägs om Åklagaren/Satan som gör narr av Venus förmåga till adaption med det jordiska i Oxens tecken? Eller det faktum att månhoroskopet lyckas med konststycket att dubblera den "sataniska axeln" för maximal världstillvändhet och därmed andlig förtvining! Dels via husaxeln 2a/8e (nämnd redan av romaren Manilius som axeln för Jordmodernas fängslade och avartiga son som spyr ur sig sin vrede över att vara fånge i det materiella genom vulkanen Etna på Sicilien), och dels via tecknen Oxen/Skorpionen som korrelerar till föregående axel och som här rests vertikalt som det "världsligt starkaste motivet".

Det är lätt att tänka i termer som en ond och traumatisk död för den själ som i sitt nästa liv återvände som jordkroppen Ellerström. Men eftersom det bara i Sverige föddes tusentals barn vid denna tid börjar man förstås strax fundera på kollektiv karma - är det gamla judiska och romska offer för nazisternas Förintelse som kommer tillbaka under stjärnhimlar liknande den här? Själar så skakis över Dödens kraft att de måste läsa sagor om Tiden, Förgöraren, och som ändå fortfarande blir så byxis inför Kala att tanken veknar till plattityder om att "fly" döden för att därmed kunna leva mer? I verkligheten förhåller det sig precis tvärtom - bara den som omfamnar Döden kan bli en genuin människa.


H.G. Wells, Tiden & Människan

En sak till före det nya året...

I SvD/Under strecket refereras på årets sista dag en bok om tidsresor, och tidsresans fader i litteraturen förklaras vara H.G. Wells, ett typiskt västcentriskt perspektiv som t.ex. ignorerar den fantasifulla och rika hinduiska litteraturen, i vilken Tiden själv kan ikläda sig personlig gestalt och paradoxalt delta som människa inom ramen för sitt egen nedbrytande, ja, som agent just i avslöjande att Tiden och vår förgänglighet är en enda chimär som människornas makthavare gärna profiterar på ("hudkräm mot åldrande"). 

Det är välkänt sagostoff att gudar till skillnad från jordbor inte är bundna av tid. De kan ohämmat skåda både bakåt och framåt i tiden och därmed också röra sig fritt i förhållande till tidslinjen eftersom vårt väsens innersta essens är att medvetenhet, kognition! Omvänt är de förgängliga jordmänniskorna på det hela taget låsta i ett järngrepp - tiden för dem är vad de registrerar med sina sinnen från dag till dag och funderar över. De är så lurade av samtidens vetenskap att de t.o.m. tror att "minnesbilder" nykonstrueras från gång till gång av hjärnan och därför blir olika vid varje tillfälle. 

Den här materialistiska modellen har därför inget svar på hur vissa människor kan nå intryck som tillhör andra människor som inte längre lever och med vilka de själva inte har någon släktskap till - populärt kallat tidigare liv-minnen. (I den händelse någon skulle åberopa den spekulativa tanken om att förfadersminnen kan ärvas genetiskt, minns då att dna inte ansetts kunna fånga upp intryck från den levande människan utan att arvet är som en isolerat värld av slumpmässiga mutationer som lever sitt eget liv i blindo). 

Det finns således skäl att ifrågasätta den dateringen av tidsresornas början i SvD-artikeln. Den här ytligheten är typisk för folk som slutat bry sig om religion och mytologi och därför självförvållat förpassats tillbaka till ruta 1, barnstadiet, där de bara har tillgång till den allra mest näraliggande mytologiska cykeln i det populärkulturella väst. Det är som folk vars mytologi börjar med franschiset Stjärnornas krig numera allt oftare kallat Star Wars även i Sverige som en följd av USA:s kulturimperialism och mord på det lokala.

Här är för övrigt en summarisk artikel om Tidens symbolik i hinduismen. Jag tycker mig se distinkta spår i den inledande gamla indiska kosmografin från den här bloggens försök att koppla "livet under månen", grekernas sublunära sfär, till tidig hinduisms "mellanregion" mellan jorden och himlen. Det är i denna region, säger texten, som grekiske filosofen Herakleitos "vägen upp" och "vägen ned" grenar ut sig. Som andra hinduiska källor säger: få vandrar gudarnas väg men desto fler går fädernas väg, dvs den biologiska fortplantningens väg som alltid leder tillbaka till en ny förgänglig kropp. Den breda massan på fortplantningens väg reinkarnerar i ett mycket begränsat kretslopp och deras själar åker skytteltrafik mellan jorden och månen, fast inom det vattniga hölje som omger jorden och därmed fångar i den sublunära eller Irrationella Själen. Denna är en slags fuktig och oren luft i kontrast till den högre och finare luft som kallas "himlen" och där själar som inte "fallit" lika hårt tillbringar med människans tidsmått obegripligt långa liv. 

Artikeln matchar vid första påseendet inte helt problemfritt bloggens fyravåningsschema eftersom Luft ("absorbenten") definitivt knyts till döden (precis som essentiella Luftplaneten Saturnus är Döden), medan regionen närmast över jorden förefaller ha en tydlig karaktär av Vatten och Luft. Men förklaringen skulle kunna vara att just den oheliga allians mellan luft och vatten vi kallar atmosfär och som på den här bloggen också betecknats som "dissociationen" eller slirigheten mellan Luft och Vatten (ren gudomlig rationalitet och irrationell djurisk kroppsinstinkt sammanrörda i något som verkligen kan beskrivas som en mixad eller mellanregion...) Något senare i artikeln singlas också andedräkten och Självet ut som höjda över de lägre principerna och även detta matchar bloggens fyravåningsschema där Luft och Eld åtnjuter mer av evigheten även här och nu än Jord och Vatten.

Men t.o.m. Brahma, världsskaparen, har ett liv begränsat i tiden och eftersom Kala, den eviga tiden överlever Brahmas död och världsalltets undergång (som en kosmisk natt utan någon kosmisk manifestation), ser man hur den astrologiska identifikationen av Saturnus med Brahma (se gårdagens korta inlägg) visserligen är suggestivt, men inte når hela vägen. Den länkade artikeln menar att Döden innefattar både skapandeakten och den tid det skapande har sin varaktighet. 

Astrologin tudelar Saturnus i en negativ och en positiv aspekt, där härskarskapet över Stenbocken (Jordelementet) betecknar den materiella och ofullkomliga plagieringen av den tidlösa och perfekta förlagan, Platons "Idéer" eller "Former". Saturnus själv är essentiellt av Luftens väsen enligt hinduismen och anknyter därmed till tingens underliggande och ibland nog så abstrakta "form" - för en simpel sinnesmänniska innebär förstås formen den yttre kroppens linjeföring och det är naturligtvis också sant - för den som är slav under sinnena (vilket ofta följs av en motsvarande intellektuell begränsning och oförmåga att följa med i abstrakta resonemang).

Saturnus i sin sanna luftgestalt via Vattumannen anknyter dock också till en slags världsande, dvs Tiden som en kraft som framverkar förändring och de materiella tingens illusoriska död. I den sena hinduiska trilogin Brahma (skaparen), Vishnu (upprätthållaren) och Shiva (upplösaren/Döden) jämställs Tiden/Kala med den senare. Även Buddha fortsatte denna tradition med orden "alla sammansatta ting går mot sin upplösning". 

Astrologiskt kan man säga att den upplösande aspekten är särskilt stark då Saturnus passerar något av zodiakens tre Vattentecken och under Saturnus passage genom Kräftans intensifierade fruktan, terrorns Skorpion, har västvärlden verkligen bävat under 2015 och 2016 - åren då väst upplevde att terrorn kommit till dem - det var Ödets enda sätt att uppmärksamma västerlänningarna på att det man exporterar i formen av manipulativa krig för att utnyttja andra, det kommer förr eller senare i retur. Denna svårsmälta sanning har emellertid medierna, trogna statsapparaterna och de rika onda industrialisterna i väst, noga mörkat. Medierna har aldrig varit några demokratins förfäktare, troheten mot den "rådande ordningen" har alltid vägt tyngre.

Saturnus i Vattumannen, en ren "luftplacering" ger då den abstrakta eller icke-manifesta men bakomliggande Världsanden, partituret där hela den kosmiska manifestationen är skriven, tiden som dold faktor men plågsamt synlig för dem som primärt lever sina liv i den negativa polariteten och sprinklar fuktgivande Vatten på sina torra hudar av Jord. Luftens andar är ofta så upptagna av de intellektuellt fattbara och underliggande processerna världen att de inte märker tidens tand äter på dem själva. 

Jag har också en aning om att Fader Tid verkar lindrigare på dessa, men det har blivit nästan omöjligt att avgöra eftersom skönhetsindustrin och kosmetiska ingrepp gör att många celebriteter köper sig extra tid i köttet för miljontals dollar. Vill man undersöka om Luftens barn bland de fyra elementen behåller ungdomens vigör längre än de andra måste man studera vanligt folk. Talar nu om de fyra elementen som distinkta våningsplan, vilka starkt påminner om den länkade artikelns fyrdelning i jorden, mellanregionen (Vatten), himmelen (Luft) och den odödligas värld (Eld). Minns hur den indofila romaren Plotinus (nyplatonismens fader) beundrade Elden eller ljuset och ansåg att det var gudarnas främsta representation i vår sinnevärld. Det är uppenbart att Indien och kultiverade delar av gamla Europa delade samma grundläggande världsbild.

 
Det är också typiskt att hinduismen har en gudinna som heter Kali (en avläggare av kala, tid). Hon identifieras med Shivas verksamma kraft, shakti, och fastän spekulativt skulle jag vilja föreslå att Guds exekutiva kraft är identisk med Saturnus i dess negativa polaritet. Men den upplösande Saturnus ses i Vatten, i härskarläge över Stenbocken ser vi energin i dess konservativa och bevarande fas. I båda fallen är det således en feminin symbol. 

Tankarna stämmer väl med det Sverigehoroskop bloggen valt och där jämlikhetens tecken Vågen stiger i öster men där ascendenthärskaren Venus befinner sig i Stenbocken - landets uppvisade personlighet omvittnar hushållens (Venus i 4e) anpassning till tidens verksamma och formande kraft. 

Hur osjälvständiga och omogna svenskarna är, ser man sedan genom att ascendenthärskaren Venus disponent Saturnus befinner sig i det pojk- och flickaktiga Tvillingarnas tecken i 9e huset för långväga resor mot lyckoriket USA och den amerikanska lydstaten Thailand. (Näraliggande Ryssland fruktar vi istället - vilket sjukt och okunnigt folk detta är!)

I dessa horoskopplaceringar för den svenska "folkkroppen" (Venus i Jordtecknet Stenbocken informerat av vad själens form Saturnus på Tvillingarnas eller tolvåringens mognadsnivå uppsnappar "over there" i utlandets 9e hus) har vi den arketypiska grunden till att detta folk via sin representation den svenska staten behandlar sina gamla som skitfläckar - via pensionen som sackar efter och gör de gamla allt fattigare, på ålderdomshemmen där det snålas in på allt, och redan på arbetsmarknaden. Bortsållandet av folk som märkta av tidens tand börjar vid allt yngre åldrar i takt med att våra importerade ideal från USA med skönhetstävlingar för femåringar kommer att gälla som outtalat norm även på vår arbetsmarknad. 

Cheferna blir allt yngre och mer obildade i Sverige och med omoget folk i ledande ställning följer rädsla för erfarenhet och myndighet som färdas med Fader Tid. Det är maktkamp på simplaste nivå som gör att den fege Löfven och hans närmaste föregångare inte det minsta påminner om socialister. Partiet kunde lika gärna byta namn till Fursteslickarna eller något mer rättvisande. Det är Pengarna som styr Sverige.

Sverigehoroskopet visar alltså en omogen ung människas intellektuella försök att anpassa sig till direktiven från utlandet (jag väljer att läsa 9e i dess mest basala form så att "det högsta goda" för Sverige är det som kommer så långt bort på den här planeten som man kan komma, en slags bisarr "gräset är alltid grönare bortom det egna staketet" - utom i Ryssland då.)

Att det ändå finns ansatser till humanitet och engagemang i den mänskliga upplevelse i Sverige, beror paradoxalt ändå på att nationalkartan har en odiskutabel emfas på Luftelementet, det strikt "mänskliga" av de fyra elementen enligt den äldsta astrologiska västtext som finns (Manilius "Astronomica" från det 1a århundradet). 


Kopplat till österländsk filosofi leder detta till slutsatsen att homo sapiens inte är vilka djur som helst utan luftandar på besök på den här planeten och bara tillfälligtvis iklädda muterade apors kroppar. Hur människorna/andarna egentligen ser ut vet väl ingen eftersom Luftelementet per definition undandrar sig sinnesvärldens former! Kanske är en människa/ande mer lik en matematisk formel? (Populär tanke hos just matematiker.) En tänkande och levande algoritm? Kanske är DNA den lägre naturens synliggörande av den högre ockupanten i denna apkropp?

Alla dessa stickspår uppstår närhelst bloggaren läser något suggestivt i någon dagstidning! Här valde jag att inkludera dem eftersom bloggen är så spretig att det behövs ett inlägg då och då som visar att trådarna hänger samman i en helhetsbild. Understreckarens korta avstamp i H.G. Wells innehåller en kommentar som förunderligt väl stämmer in på författarens horoskop.

Ett horoskop värdigt Världarnas krig -
se t.ex. Mars angrepp mot det högsta godas 9e sektor

"Till skillnad från...Jules Verne, var Wells inte i första hand intresserad av de fysikaliska och tekniska förutsättningarna för en tidsresa. För humanisten Wells var resenärens möte med framtidens människor, kontrasterna och de ironiska likheterna, huvudsaken."

Så närapå svensk Wells karta är, men samtidigt mer vuxen! Hos "den viktorianske socialisten" är inte Vågen enbart ett jämlikhetens ascendentspel för gallerierna utan horoskopets dominanta budskap. Jag noterar att den trogna Stenbocken (syftar på ascendenttecknet här) Wells först valde fel partner  och efter några få år skilde sig, men sedan hittade rätt och var gift hela livet med en och samma kvinna. Det är också det som signaleras genom kärlekens Venus och ascendenthärskaren Saturnus i sitt nobla och upphöjda läge i Vågen i tionde dominanta huset. DETTA är sannerligen inte "bara" spel för gallerierna även om 10e huset har med makt och det offentligt uppvisade att göra. Detta är en genuin humanist och förespråkare för jämlikhet. Soltecknet Jungfrun "adlas" av att Venus tagit ett steg fram och från den strikta privatindividualismens Jungfrun och känner och agerar principiellt (Saturnus) utifrån den sociala harmonins Vågen. 

Soldisponenten Merkurius står visserligen instängd i 8e korruptionshuset men lyckligtvis disponeras Merkurius av Solen som står i 9e huset, det gudomliga samvetets hus. Kampen mellan den nobla Eldelementet och det materiella Jordelementet - en ömsesidig reception mellan tecknens planetära härskare - och de två involverade husen, visar att det aldrig är helt stängt i 8e huset. Det är en perfekt position för tankar och aktiviteter som kretsar kring dessa två helt väsensskilda hussektorer! 

Nionde har således lösningen att injicera i det åttonde husets syndfulla (skorpioniska) privatindividualism. Lösningen är den skyttliknande universalism i 9e, vars hussignifikator är Jupiter som söker sprida "allt gott till alla". Givet en Stenbocksascendent (Jordelementet) kommer därför H.G. Wells att tolka detta på ett materiellt plan - dvs. som socialist med ambitionen att utjämna ägarförhållandena i världen som ett sätt att skapa mesta möjliga godhet åt alla människor. 

Men Solen i Jungfrun i 9e tycks ju omvittna hur det högsta goda är individuell lyskraft? Det är här man måste minnas den universalistiska Stenbocksascendenten, vars härskare (tillsammans med sin planetära vän Venus hemma i positivt härskarläge) står i jämlikhetens Vågen i 10e makthavarhuset! Dessa förhållanden styr om budskapen rätt rejält och förädlar dem! Jfr. Fredrik Reinfeldts Jordascendent som helt saknar Stenbockens universalistiska ascendent och hans 9e hus, vars högsta goda är "mer pengar åt kapitalägarna" - den mannen föddes med att verkligt futtigt direktiv för sin politiska gärning.

SvD-artikelns kommentar om H.G. Wells betoning på det mänskliga ("kontraster och likheter" kunde inte hitta en bättre illustration än den ledande konjunktionen i Vågen, samtidigt som man tydligt känner igen "jungfrusjukan" (egentligen "merkuriussjukan" i fas med Jordelementet). Denna består i att söka efter kontrasterande skillnader! Söker alltid efter en anledning att hylla det ena och nedvärdera det andra. Men Wells hade en så stark Våg att aldrig "kontrasterna" blev sista ordet som hos Reinfeldt, som trots hans prat om "öppna hjärtan" för Sveriges invällande nya underklass av lågavlönade slavar och toalettstädare, i grund och botten var de materiellt privilegierades springpojke. Det är också Aftonbladet, nominellt "vänster", och övriga svenska medier. Hur ofta läser du stort uppslagna artiklar som diskuterar hela Spelplanen som i dagens värld stavas "kapitalismen"? 

Kapitalism (till skillnad från humanism) är källan till allt ond som samma tidningar sedan tjänar pengar på att skriva om. Rötan lär inte självläka bara för att vi strax börjar kallar året "2017". Fader Tid, Döden eller Kala söker visserligen kapitalismens undergång, men alla de länder med ett olyckligt förhållande till Stenbocken kommer att kämpa mot bytet av Spelplan. 

I Sverigehoroskopet är visserligen Venus-i-Stenbocken en "välgörare", men problemet är att Venus är för snäll och står i det mest maktlösa av de fyra värdsligt effektiva hörnhusen - i det 4e huset för hemmet och det privata. Sveriges Venus anpassar sig på ett sätt som gagnar hushållens eget bästa och detta har vi minsann sett i folkets tendens att rösta med ett öga på den egna plånboken istället för de övergripande principer man tycker borde styra samhället. Stenbocken blir således en anpasslig fursteslickare i Sverigehoroskopet, och Tiden arbetar därför mot Sveriges undergång. Andra länder kommer att pejla in framtidens melodi mycket bättre än den här föredettingen.

*****


Se också fristående, kort spinoff i nästföljande inlägg.

fredag 30 december 2016

Astrologi och bipolaritet - en pilotstudie


Demi Lovato, Stephen Fry och Adam Ant (från glansdagarna)
- alla språkrör för den bipolära åkomman
 
För den som vill forska i sjukdomars tänkbara astrologiska signaturer finns bara på Wikipedia data för flera dagars arbete i formen av en lång lista av mer eller mindre känt folk som brottas med bipolaritet. Den gamla beteckningen mano-depressiv var mer deskriptiv, men lögnaktigheten som håller mänskligheten i ett järngrepp leder ständigt till förskönande nyspråk.

Här stannar jag vid den handfull bipolära jag redan hade sparat horoskop för, samt popsångaren Adam Ant från MTV-eran (80-talet) och latinska sångerskan Demi Lovato - jag fick syn på båda vid en första googling så da förefaller vara prominenta talespersoner för sin åkomma. Kvinnan är idag kristen och hetero HBTQ-förespråkare och medikerad för sin bipolaritet, men var tydligen för inte så många år sedan en rejält lösaktig och självdestruktiv typ - något jag antydde även i samband med den överförenklade bild av Carrie Fisher som svenska medier hängav sig åt efter hennes tidiga död. 

I brittiska tidningar fann man mer nyanserade porträtt men också bekräftelser på hennes "horsyndrom" (Venus och Mars i svår störning) som jag elliptiskt kommenterade i ett första inlägg. En intervjuare kunde inte låta bli att notera hur ful i mun den fullvuxna Carrie Fisher var...

 1. Vincent van Gogh;30.3.1853;11:00 - konstnär
 2. Carl Larsson;28.5.1853;12:00 - konstnär
 3. Winston Churchill;30.11.1874; 1:30 - politiker/premiärminister
 4. Anonym1;27.6.1907;12:00 - källarmästare
 5. Larry Flynt;1.11.1942;21:10 - pornograf
 6. Kay Redfield Jamison;22.6.1946;12:00 - klinisk psykolog
 7. David Bowie;8.1.1947;23:50 - artist/musiker
 8. Glenn Close;19.3.1947;14:12 - skådespelare
 9. Richard Dreyfuss;29.10.1947;18:07 - skådespelare
 10. Sting aka Gordon Sumner;2.10.1951; 1:30 - musiker
 11. Adam Ant (Stuart Leslie Goddard);3.11.1954; 6:20 - sångare
 12. Carrie Fisher;21.10.1956;12:49 - skådespelare, författare
 13. Stephen Fry;24.8.1957; 6:00 - skådespelare
 14. Anonym2;13.10.1964;12:00 - omskriven i medierna efter 18 självmordsförsök, både adhd, asperger samt bipolär diagnos
 15. Anonym3;12.3.1966; 2:30 - medikerad
 16. Jack Phoenix;6.11.1966;12:00 - medikerad, drev en svamlande sida på MySpace (inte längre kvar), funnen vid någon tidig genomgång av fenomenet bipolaritet
 17. Catherine Zeta-Jones;25.9.1969;14:40 - sagt att hon inte vill vara någon affischflicka för bipolaritet!
 18. Ann Heberlein;22.6.1970;12:00 - teolog, skribent
 19. Sarah Silverman;1.12.1970; 6:30 - sekulär judisk komedienne, vars humor till stor del var under bältet (en släng av Tourettes också?)
 20. Anonym4;16.6.1971;12:00 - bipolär och med IQ 160, med all säkerhet uppsnappad i svenska medier
 21. Russell Brand;4.6.1975; 0:10 - komiker och socilalistisk/utopistisk författare
 22. Sophie Anderton;14.5.1977;12:00 - fotomodell
 23. Anonym4;27.5.1977;13:30 - medikerad och institutionaliserad, begåvad, artistisk
 24. Gemma Arterton;12.1.1986;12:00, skådespelare
 25. Demi Lovato;20.08.1992;20:02, sångare, låtskrivare

Artistyrket är förstås överrepresenterat här - en bransch där kreativitet och galenskap tillåts samexistera. Man kan t.ex. fundera över om Anonym4 (vars data jag fått i andra hand) skulle sitta inspärrad på dårhus i något annat land än i Sverige där vi hatar allt som inte är ljummet, grått och "normalt"...

Jag noterar att pornografen Larry Flynt (hans magasin Hustler var mer explicit och vulgärt än någonsin Hugh Hefners Playboy) föddes utfattig, precis som Adam Ant som var till hälften zigenare och växte upp med bara sin mor, en fattig städerska. Även Anonym3 kom från usla sociala förhållanden.

Nu till den astrologiska sidan (om någon sådan går att detektera utan alltför tidskrävande granskning - bloggaren har en tendens att tröttna snabbt på problem som inte omedelbart ger sig, åtminstone i de fall där han inte har betalt för att analyser och komma fram till lösningar).

Månen - psyket - ska man naturligtvis alltid hålla ett öga på och i synnerhet de onda planeternas aspekter eller påverkan på sinnelaget. Men i ett verkligt grundligt test skulle endast horoskop med känd födelsetimma användas eftersom det till syvende och sist är ascendenten - vår biologiska kropp - som spelar in vid sinnessjukdom. Himlen kan se rätt galen ut utan att för den skull det föds tusentals svenskarna som alla är tokiga den dagen! 

Det är bara när himmel och jord möts (symboliskt via ascendenten) som ett öde "lokaliseras" och blir till ett kött, en kropp en bärare av ödet. Och då återstår ändå problemet om hur deterministisk astrologin faktiskt är, om det möjligen finns en faktor X - den enskilda själen - som kan göra en skillnad när horoskopet ser problemtyngt ut, en själ som spinner på de få fungerande punkter som alltid finns på en karta och kanske gör sitt liv till en ädel kamp mot att det onda som också tecknas genom ogynnsamma placeringar. Av dessa 25 födelsedatum har vissa känd födelsetid och en del saknar sådan ("12.00").

Här är några olika hypotetiska frågeställningar och deras utfall.

Hypotes 1. Minst tre eller två av illgörarna i aspekt till eller i samma tecken eller t.o.m. konjunkt med Månen. 

Jag väljer godtyckligt tre och två kontakter med psykets planet eftersom en enda illgörare i kontakt med psyket är så vanlig att i princip var och varannan människa skulle vara mano-depressiv om den enstaka friktionen var så avgörande.

Sannolikheten för en aspekt skiljer sig nu åt mellan Mars, Saturnus, Rahu och Ketu eftersom de två första har varsina två "specialaspekter" förutom kombinationen (delat tecken) och oppositionen (motsatta tecknet). Sannolikheten för Månens kontakt med någon av månnoderna är en på sex eller 16,66% medan dess kontakt med Mars eller Saturnus (4 aspekter vardera) är högre, en på tre eller 33,33%

Med 25 datapunkter kan vi lätt konstatera att...

0,1666 x 0,3333 x 0,3333 x 25 kartor

...ger sannolikheten av 0,46 horoskop som innehåller en Måne angripen av alla tre illgörarna (månnoderna betraktas som en enda faktor här). Datamängden 25 är med andra alldeles för mager för att konfrontera med ett så komplext och krävande sökkriterium.

(Täta konjunktioner eller oppositioner där illgöraren och Månen bara ligger några grader från exaktitud är teoretiskt sett mer intensiva, men jag upplever att man ser problemen redan med den antika metoden som betraktade en planets aspekt som att den blickade mot hela tecknet/huset och inte bara mot en del av tecknet/huset.)

I vetskapen om att inte ett enda horoskop borde motsvara den här sökningen ska vi nu se om kartor för bipolära likväl stiger fram med en extra anfäktad Måne. Så här ser sökningen ut i programmet ZET Lite:
xp = mo; //Vedic aspects:
ma90 := ma.90.xp & xp.<.ma;
ma210 := ma.150.xp & ma.<.xp;
sa60 := sa.60.xp & xp.<.sa;
sa270 := sa.90.xp & sa.<.xp;
(mo.0.nod | mo.180.nod)
& (ma.0.mo | ma.180.mo | ma90 | ma210)
& (sa.0.mo | sa.180.mo | sa60 | sa270)

Mars och Saturnus och Rahu/Ketu:

1 träff. Carrie Fisher hade ett psyke anfäktat av såväl Mars, Saturnus som månnodsaxeln! Lustigt att det är hennes död som utlöste den här minispaningen (och flera föregående inlägg). 

Men frågan om den enstaka träffen är "statistiskt signifikant" måste väl besvaras negativt, trots att en träff är mer än 50% över det förväntade resultatet "ett halvt horoskop". Underlaget är för litet.

Jag prövar de enklare sökmönstren som alla har en högre sannolikhet för träffar:


Mars och Saturnus (0,3333 x 0,3333 x 25 = 2,77 träffar förväntat):
5 träffar,  Fisher förstås, samt David Bowie, Russell Brand, Ann Heberlein och Gemma Arterton


Mars och Rahu/Ketu (0,3333 x 0,1666 x 25 = 1.38 träffar:
2 träffar,  Fisher och Sophie Anderton


Saturnus och Rahu/Ketu (som föregående):
2 träffar, Fisher och Anonym3


Som synes producerar gruppen Bipolär konsekvent lite fler träffar genom samtliga test. Astrologin har återigen visat upp sin "effekt" låt vara att den är, med den egyptiske naturvetaren Claudius Ptolemaios ord, "mycket svag".

Ett sådant här vagt men positivt utfall i ett minsta möjliga pilottest motiverar en större uppföljning. Jag räknar till 241 celebriteter på Wikipedias sida! Vid additionen noterar jag turbulenta sångerskan Sinead O'Connor. "Naturligtvis, det stämmer perfekt på hennes omdömeslösa upproriskhet", tänker jag men blir i nästa ögonblick fundersam inför Beach Boys hjärna Brian Wilson. 

Är det inte mer milt svårmod (depression) i hans låtar? ("God Only Knows" "I Wasn't Made For These Times") Och vari ligger det maniska i en människa som drar sig tillbaka med scenskräck och bara sitter på sin kammare och skapar musik? Eller ska man betrakta de unga och bekymmerslösa surf-låtarna som hans "maniska" period? Långsamma pendlingar över flera år? 

Kanske manin var begränsad till chocken över Beatles "Sgt. Pepper"-skiva som visade honom hur långt efter han var "the leading edge"? Han gick ju överstyr (mentalt) i försöken att skapa ett likadant odödligt mästerverk. Efter en lovande början med låten "Good Vibrations" skar det sig fullständigt och han satt likt Axl Rose från Guns'n' Roses och klippte och klistrade en "evighet" utan att få till något lika grandiost.

Wikipedia påpekar dock att detta är namn som inte är baserat på lösa rykten utan har fog för sig, så jag förmodar att Wilson är bipolär.

Trots det löftesrika resultatet är detta ändå astrologi på dess minst precisa nivå. Men att utifrån horoskopen med exakta klockslag analysera t.ex. relationen mellan Månen, 3e huset, 3e husets härskare med flera möjliga scenarier, skulle leda för långt.

Gott nytt år!

torsdag 29 december 2016

Saturnus som Brahma, världsskaparen

Stötte på en intressant artikel på nätet i vilken författaren noterar korrelationen av Saturnus med skaparguden Brahma i en gammal astrologisk urkund.

Tankarna påminner distinkt om mina tidigare resonemang om Saturnus som Platons Demiourgos som kontemplerar formerna i Idévärlden och sedan vänder sig in mot vårt begränsade kosmos och formar allt däri i tiden, men ofullständigt och utan varaktighet. Saturnus blir därför också Döden som skördar allt som löpt sitt lopp. (Jfr. Platons distinktion mellan den sanna existensens värld och det overkliga vardande/tillblivelse levande varelser upplever i tidsströmmen.)  

Läs nätartikeln och se hur nära nog identiskt författaren beskriver Saturnus - Skaparen - som en avgränsare av den fullhet som är Gud själv! Resonemangen (det finns flera upprepningar) på den här bloggen kan vara svåra att hitta tillbaka till, men återfinns i koncis form på sidorna 284-f.f. i min bok The Zodiac Rules.

Källan bakom allt denna "sekundära" Gud, snarast en censurmyndighet som portionerar ut evigheten i tidsströmmen (Saturnus som Kronos), är förstås Platons dialog Timaeus. Demiurgen nämns för första gången vid position 28a (alla seriösa editioner använder en sedan länge standardiserad sektionering av samtliga dialoger).

Hönan eller ägget? Det mesta pekar idag på att "redan de gamla grekerna" fick allt sitt tankegods från utlandet, bland annat Indien. Platons världsskapare och hela hans idealistiska filosofi med kroppslösa andesjälar är med all sannolikhet ett inlån från i första hand Pytagoras om vilken det i sin tur berättas att han hade rest vida i världen och kanhända hittat t.ex. själavandringsläran i Indien.

Vad nätartikeln innebär för den här bloggen är en oberoende bekräftelse av min korrelation av Saturnus med Platons världsskapare. Artikeln påminner också om att Saturnus är bäraren av vår dåliga karma - den primära anledningen av vi återföds till jorden om och om igen - och att det därför blir begripligt att t.ex. Egyptens gnostiker, som blandade Platon och judendomen så det stod härliga till, betraktade Saturnus som i princip Djävulen själv eller med Jesus beteckning, som "denna världens herre". (Det är möjligt att Jesus avsåg någon demon, men det finns distinkt antikosmiska tendenser i hans tankar, som om han rest lite för mycket i världen under sina "förlorade år" och lagt sig till med rätt ojudiska tankar...) 

mnar man det kosmiska perspektivet blir Saturnus t.ex. den onda Arbetsgivaren som håller trälarna fångna - sådan gestaltar sig den värld man serveras vid återfödelsen sedan den egna själen degraderat sig och maximalt snärjts i världslighetens nät. Man sliter häcken av sig och någon annan skördar all sötma! Istället för att förstå rötan i vårt samhällssystem har svenskarna valt att bli ett oärligt och fifflande folk som söker kapa åt sig fördelar i smyg - se korruptionen (kartellbildningarna) inom handeln och patetiska försök att förlänga tjänsteresan ett par dagar extra på skattebetalarnas bekostnad. 

Det är oklart hur straffet blir för en vandel av det här slaget. Ett är säkert: ett folk som sjunkit ner till svenskarnas avpolitiserade nivå av banal materialism kommer inte att meritera sig för ytterligare en återfödelse i ett rikt land!

Se åter horoskopet för Svenskt Näringsliv, i vilket "denna världens herre" typiskt nog tronar uppe i det 10e maktfullkomliga huset som en såväl naturlig som verksam illgörare och förtrycker hushållen på ett aggressionshämmade sätt i 4e huset för privat tillfredsställelse med livet. Ilskan hos undersåtarna är maximal i kartan för den nya och ännu ondare version av det som förr hette Svenska Arbetsgivarföreningen!  

Åren som gått sedan namnbytet har bekräftat vilken hög med skitar som slutit sig samman. De 2.000 år gamla gnostiska texterna återkommer mer än en gång till Världshärskarens blindhet och arrogans - den Värdelöse tror faktiskt han är någon och saknar helt den vishet och det omdöme som kommer den till del som förankrat sig i det övernaturliga och har evighetens perspektiv på sitt timliga framträdande.

Gabriel Garcia Marquez om vännen Fidel Castros fenomenala intellekt


I en engelsk artikel berättas att Nobelpristagaren i litteratur, Gabriel Garcia Marquez först efter hand lyckades övertyga Fidel Castro om att han var lojal med den kubanska socialismens sak men därefter blev den skicklige strategens livslånga vän. Garcia Marquez yttrade vid ett tillfälle att han aldrig i sitt liv mött någon som var lika djupt insatt i havsföda som Fidel! Och Fidel var en extremt beläst man som var så påläst och observant att han såg ett räknefel i en av författarens böcker och korrigerade honom angående distansen. Efter det lät Garcia Marquez ingen annan än Fidel Castro själv korrekturläsa hans manuskript! 

De här uppgifterna är tacksamma att söka bekräftelse på i horoskopet för den stora ideologi som västmedierna smutskastade och kallade diktator i sin iver att inte stöta sig med USA som för övrigt ÄGER Sverige. AB publicerade hedervärt två kulturartiklar av en Johannes Wahlström som visar hur illa det är (del ett och del två). Jag har ägnat en längre tid åt långsam läsning av Noam Chomskys "Manufacturing Consent", en bok från 1988 som givit många anledningar att förfasa sig över Washington och de amerikanske mediernas totala lögnapparat i samband med USA:s terrorkrig mot oskyldiga befolkningar i Indokina. Utrotningskriget av civila och skövlandet av Vietnam, Laos och Kambodja skedde enbart för att de valde socialismen istället för USA:s rovkapitalism. USA mördar i hundratusental och skövlar städer och byar enbart för att avskräcka andra länder från att välja den goda människans väg: socialismen!

Och ingenting har ändrats sedan 60- och 70-talet. Nu visar Wahlström hur Obamas politiker hoppar strömhopp över till Google som redan idag blivit en korrumperad propagandamaskin som via modern teknik vanställer världsbilden för dem som googlar och tror det räcker för att få svar på frågorna!

Det är viktigt att veta vad USA är (som svenskarna tror var deras räddning när de i armod utvandrade till nya världen för inte så många generationer sedan). Man är annars lätt byte för nidbilden svenska medier presenterat av Fidel Castro, mannen som i själva verket stod upp mot den onda tyrannen USA och som Nobelpristagaren i litteratur omedelbart förstod var en hoppets fyr för hela Latinamerika.

Havsföda och extrem blick för fakta, var vad saken gällde. Tänk hur intetsägande Castros andra hus för födointag varit med den västerländska zodiaken, men hur perfekt den sideriska tecknar kopplingen mellan det första huset för ego och kroppen och det andra huset för de resurser som krävs för att hålla kroppen vid liv: Castro hade den intellektuellt vakna Tvillingarnas tecken i öster vid sin födelse, sideriskt betraktat, och kroppsindikatorn blir därför Merkurius. Denna hittar vi träffsäkert nog i 2a huset för födointag och dessutom i "havsrätternas" Vattentecken Kräftan!

Återanvänd karta från 2010 med orangefärgad
betoning på passionens kvalitet, Rajas guna

Men brukar inte bloggen lyfta fram den här teckenkombinationen som slirig och med tendenser till desinformation? Jo, men nystar man i annan ända hittar man också illusionister och magiker som är fullt medvetna om vad de sysslar om när de lurar åskådarna med listiga handrörelser (Merkurius = armar och händer)!

"Det krävs en skurk för att se igenom en skurk, brukar det heta, och det är uppenbart att den som inte själv är offer för slirighet och vanvett istället blir en som genast reagerar på faktafel, som tydligen Fidel Castro gjorde. Men för hans exceptionella faktakunskaper  - korrektivet om vad som faktiskt gällde - tror jag att hans Måne i merkuriska Jungfrun - återigen baserad på samma Merkurius i Kräftan - är oslagbar. Jag har en bekant som kan rabbla fakta om rockgrupper hur länge som helst. Jag kanske som bäst vet vad sångaren i bandet hette, han kan dessutom gruppernas hela historia med alla personalskiften. Inte otippat är hans arbete inom infotainment och tv-produktion. Jord och Vatten som i hans fall skildras genom Sol/Merkurius i Jungfrun och Månen i Kräftan, ligger alltid slickade nära jordytan och det sakliga, det faktiska. Metafysik eller abstrakta resonemang bryr han sig föga om, vilket gör vår kontaktyta visserligen hjärtlig (goda vänner sedan många år) men begränsad ur bloggarens perspektiv, som inget hellre vill än lyfta ämnena till "Luftnivån" och undersöka de underliggande strukturerna! 

Fidel Castro var turligt utrustad med båda nivåerna, dels den intellektuella via ascendenttecknet och en delvis väldigt bra placering av Saturnus (essentiell Luft) i Lufttecknet Vågen i det femte och lyckosamma ledarhuset och involverad i en kreativ opposition med den kognitivt snabba och hetlevrade Mars i Väduren. Garcia Marquez kunde inte för sitt liv fatta hur Fidel kunde läsa en hel bok på bara några nattimmar och på morgonen producera genomtänkta kommentarer till den. 

Förmågan att fatta stora koncept eller sammanhang ligger hos både Solen och Saturnus, hos den senare förmågan att rationalisera eller systematisera det som Solen i en enda akt av kognition har kastat sitt ljus över. Att ha Mars i attack mot Saturnus är som att ha en miniatyrsol som eggar den organisatoriska Saturnus i Luft att förstå det material Mars-Väduren med sin outtröttliga energi kastar sig över. Här är också aspekten som förklarar Fidels militärstrategiska geni.


Garcia Marquez har bara en B-rankad födelsetid hos AstroDatabank men sedan jag samlade ihop samtliga Nobelpristagare i litteratur för ett antal år sedan har rankningen höjts. Då var det bara C-rankning och året angavs som 1928. Nu rättat till 1927. Det visar sig att den store författaren absolut hittar en nerv med Fidel eftersom den enes Vädursascendent inte plågas av att möta Mars i Väduren hos den andre. 

Båda är revolutionära eftersom Väduren just är zodiakens Barn som inte högaktar det gamla utan vill göra allt på nytt. Det betyder att mycket dårskap kommer från denna sektor av zodiaken men också en och annan högklassig Vädur vilket t.ex. Fidel Castro med sin intressanta maktbalans mellan Mars och den "upphöjda" Saturnus i den sociala jämviktens tecken Vågen uppvisar. Också Garcia Marquez har definitivt en högre insikt än de flesta om hur det goda samhället, gjort av människor för människor ska se ut. 

Socialismen syns tydligt eftersom Vädursascendenten är en ovanligt lyckligt lottad utgångspunkt, den har många planeter på sin sida. Inte minst Jupiter, "allt gott åt alla". Och här står den i de intellektuella konceptionernas och ideologiernas tecken Vattumannen och i det 11e huset för människans nobla ideal och goda föresatser. Och den står tillsammans med sin planetära vän Solen vilket naturligtvis ger en perfekt kombination för en Nobelprisvinnare. Det gamla och felaktiga födelsedatumet saknar helt gynnsamt inflytande från Jupiter som visserligen stod i sitt negativa hemmatecken Fiskarna 1928 men också världsligt undanröjd i det 12e huset. Det nya födelseåret 1927 ger mycket större kraft åt lagerkransens planet Jupiter.

Jag kommer att tänka på AB:s socialistiska kulturchef Åsa Linderborg (flera inlägg) när jag ser det här horoskopet, och det beror förstås på att hon föddes med återskenets Måne i folkideologins Vattuman (disponenten är här Saturnus som står på de svagas sida - i Fiskarnas tecken). Hon delar även Garcia Marquez sinnliga Mars i Oxen (tar strid för eller mot ägandeförhållanden!) och Linderborg har därtill Solen i samma tecken. Det är typiskt att den latinska författaren har sin Mars i orala Oxen i 2a huset för mat och livets läckerbitar - det krävs nog en sådan placering för att notera hur väl påläst Castro var i ämnet!
PS. Som slumpen ville det skrevs inlägget igår men publicerades nästa dag, prick elva på förmiddagen. Detta innebär en ascendent i Stockholm i Vattumannens 22a grad - nära exakta på Garcia Marquez atma-indikator Solen i 23e! Är det så här ett hommage med himmelsk sanktion ser ut?

 

onsdag 28 december 2016

Glenn Close och depressionens Saturnus, Carrie Fishers bipolaritet


I inlägget och Carrie Fisher och determinismen såg jag en våldsam kamp i horoskopet mellan en bättre och en sämre sida. Jag hade bara läst något om att hon fått problem med kändisskapet efter rollen som prinsessan Leia, men upptäckte att Fishers verkliga problem var manodepression eller bipolaritet. Detta kastar naturligtvis ett helt nytt ljus över den medfödda aspekten mellan Mars (mani) och Saturnus (depression)!

Jag letade igenom horoskopsamlingen efter andra som lider av samma mentala sjukdom, men hittade bara ett fåtal fast jag vet att många fler celebriteter och artister har åkomman. David Bowie och Gemma Arterton har jag t.ex. skrivit om tidigare men bådas horoskop saknade anteckning om bipolariteten. Catherine Zeta Jones har kommenterats men inlägget saknade taggen "bipolaritet" eftersom det ämnet inte var uppe till diskussion... 

Lady Gaga blev en kuriös "snedträff" eftersom jag också inkluderade sökning på ordet "mano" för att inte missa någon - och det blev förstås träff på hennes efternamn GerMANOtta! Gaga lider av depression men det skulle inte förvåna om hon är bipolär. Hon har det där överspelet för tankarna dit...

Glenn Close mindes jag som en med svåra depressioner men att den yngre systern var diagnosticerat bipolär (malande självmordstankar) och i tidningen Variety nämns också att systersonen är schizofren.


Closes karta är ett paradexempel på hur en svag men prominent placerad Saturnus ställer till med problem:Det behövs ingen djupare analys av kartan för att se parallellerna med Lady Gaga som också har en obegriplig mängd av "dissociationer" mellan Luft och Vatten, mellan den rationella själen och den affekterade, irrationella. I antiken gjordes den här tudelningen för att understryka att biologen är en bitch men att själen oftast kan falla tillbaka på sin egen rationella natur om den biokemiska grunden är skadad till följd av dålig karma. Eftersom sinnessjukdom går i släkter måste man tänka sig att själar som är svårt traumatiserade har ett mindre utbud av livsöden på jorden att välja mellan. Deras obalanser begränsar dem till att födas i något barn med defekta arvsanlag så att själen ska kunna fortsätta jobba där den senast slutade - med att återfå känslomässig balans.

Det skulle inte förvåna mig om också Glenn Close har en släng av systerns bipolaritet men håller det för sig själv. Hon har precis som Carrie Fisher en ömsesidig reception mellan ett Luft- och ett Vattentecken. Och att ha psykets planet Månen som ascendenthärskaren och denna Måne sedan trillar in i det onda 8e huset för korruption och död, samtidigt som 8e husets ägare Saturnus ställer sig i det första huset ("idag känner jag mig låg"). Mars och Saturnus är båda naturliga illgörare men de väsensskilda elementen gör att de inte samverkar bra, trots förbindelsen via "ömsesidig reception". Carrie Fisher medicinerades för sin bipolaritet i hela sitt vuxna liv enligt en insiktsfull artikel i The Guardian.

En intressant sak med Glenn Closes karta är att Jupiter (räddaren i nöden) faktiskt står väldigt stark i det 5e lyckosamma huset. Det kan vara dess 240-gradersaspekt mot kvinnans Kräftascendent som räddar sundheten när ascendenthärskaren deppar ihop i 8e mörka huset. Samtidigt indikerar södra månnoden (Ketu) att Glenn Close inte är särskilt avhängig av denna Jupiter. "Been there, done that." 

Istället tycks denna framgångsskapare ta sig an Satans stjärna mittöver så att den onda Algol i det här fallet blir ytterligt begriplig: Glenn Close arbetar flitigt för att avdramatisera mentala sjukdomar och man skulle kunna se den välvilliga Jupiters arbete i 5e ledarskapshuset som just en kamp mot Satan, korrumperaren och förvrängaren (alla dem som skulle vilja Anklaga de sinnessjuka). Nej, säger Glenn Close, så demoniskt är det faktiskt inte, man kan leva väl trots mentala krämpor. 

Där gör hon samma jobb som Carrie Fisher gjorde men den senare hade sin egen person och bipolaritet som utgångspunkt. Notera hur Fisher tvärtom hade en KONJUNKTION mellan den onda stjärnan och sitt eget psyke (Månen). Månen har en nära anknytning till Vatten och det förefaller rätt tydligt att detta element skapar ostyrighet när den Irrationella Själen är okontrollerad - se bara de GIRIGA svenska affärskvinnorna! Om Vattnet tillåts dominera är det som att själen dukar under för sina mest basala drifter och blir en opålitlig och nyckfullt begärsnatur med mindre Vattnet är "friskförklarat" som t.ex. Glenn Close Jupiter i Skorpionen får högsta betyg och är till stor hjälp för att avvärja den sjukt dåliga Saturnusplaceringen.

Den enda vettiga introduktionsbok jag läst i hinduisk astrologi, Light of Life, pekar på att 3e huset betecknar syskon (såväl bröder som systrar) men tillägger att det finns en alternativ tradition som ser yngre syskon i 3e och äldre syskon i 11e (båda husen motsvarar de "mänskliga" eller sociala Lufttecknen). I Glenn Close fall är det den yngre systern som lider av bipolaritet så det som kan sägas om Glenns eget intellekt och språkliga förmågor gäller också systern! 

Med Kräftan i öster äger Merkurius och Jungfrun det 3e huset vilket kan förefalla som en bra placering eftersom det andra Merkuriustecknet äger huset i den naturliga zodiaken. Ändå klassas Merkurius som en verksam illgörare för Kräftascendenten och man ska minnas att det är engelsmännen, vars horoskop innehåller Månen i merkuriska Tvillingarna som myntat ett uttryck som "don't go mental on me" - "flippa inte ut, är du snäll". Är det någon skillnad på det "psykiska" och det "mentala"? Jag är osäker, men det kan tänkas att britterna menar mentala utbrott som håller sig inom den rationella själen, dvs rena spyor av otidigheter som likväl innehåller någon slags logik. Psykiska åkommor är rent och skärt vanvett, svårt att hitta någon logik i... Den Irrationella Själen bara rasar ur sig...

I Glenn Closes fall är det stört omöjligt att avgöra nyanserna eftersom hennes - och hennes systerindikator - befinner sig i Luft men i det korrupta 8e Vattenhuset! Som sagt, det är häpnadsväckande mycket i det här horoskopet som serveras med frågetecken och man börjar så smått undra om den skrämmande psykopatrollen i Fatal Attraction som Close är så berömd för, var skriven speciellt för henne! Här finns definitivt de patologiska djup som kan ge störda fixeringar, men då framför allt via den ihärdiga Saturnus som ett kroniskt trauma planterat i den biologiska Vattensjälen (Kräftan) och knuten till hennes egen fysiska kropp (ascendenten). Här binds 1a och 8e huset samman och tycks säga "du föddes med genetiska problem". 

Det behövs förstås studier av många horoskop innan man vågar uttala sig, men det är påfallande hur väl de astrologiska spelreglerna känns logiska och riktiga när man har att göra med en kvinna som brottats med djupa depressioner och gjort sig till ett språkrör för de sinnessvaga. 

Men, återigen, hon har uppenbarligen enorm hjälp av sin goda karma (purva punya) från tidigare liv, där det 5e huset visserligen har sin ägare i det onda och problemfyllda 8e huset, men där Jupiter - sin problematiska bas till trots - arbetar för det goda. Hinduisk astrologi säger att den underliggande disponenten är viktigare och det är mig obekant hur svårt handikappad Glenn Close varit av sina egna Vatten-depressioner, och dessutom har jag trots tusentals inlägg ännu inte kommit till något beslut i frågan om en ond planet trubbas av genom att ligga i ett ont hus. ("Ont neutraliserar ont") 

Den doktrinen stämmer i vilket fall inte för Glenn Close, vars lilla illgörare Mars ju verkar som välgörare för Kräftascendenten. Detta har förstås att göra med att Kräftan är matrisen - Naturen som perfekt tar emot den himmelska planritningen (förutsatt att vattnen är stilla och klara) och Mars är Skorpionhärskare och betecknar den biologiska sexualdriften (Kräftan själv och Månen representerar spermierna och andra kroppsvätskor). 

På sätt och vis är därför hennes Mars-i-åttonde inte en "ond" placering utan sätter mer blickfånget på just Naturen, sexualitet/fortplantning och arvsanlag. Och det är här åttonde blir intressant eftersom ägaren är Saturnus (kartritningen/dna) och den varslar om något slirigt i kvinnans arvsanlag. 

Merkurius som intellektsplanet, i 8e, indikerar att det kan röra sig om mentalsjukdom i arvet (Merkurius anknyter till 1/8-huskopplingen). I sig är det således inget fel på vare sig 5e husägaren Mars och därmed inte Jupiter i 5e. Men Mars position i onda 8e drar ändå in hälsoproblem som det nu är Glenn Closes goda karma att kunna brottas med.Sveriges tre girigaste kvinnorFöga förvånande hittar man Annika "Fallskärm" Falkengren i toppen av SvD:s genomgång av Sveriges tio kvinnor som bäst sett till att "arbete ska löna sig" som fåntratten Fredrik Reinfeldt en gång lindade in sina trakasserier mot cancersjuka och andra utsatta grupper under den verkligt onda regeringens tid. 

Jag har redan tillräckligt diskuterat hur Falkengrens av Vattenelementet dominerade horoskop perfekt illustrerar den närighet och de omättliga begär som det här elementet representerar om inte några motindikationer finns på himlen. Utifrån valet av psykascendent (Chandra lagna) här ovan, måste medges att det finns tydliga tecken på en tursam individ. För patetiska kvinnor måste hennes egocentrerade penningplanet Venus (även kvinnans planet) i Väduren i tionde prestigehuset te sig som mönstergill... 

Jag vill här bara påpeka något vi strax ska se igen, nämligen hur Vatten och Luft bildar en ohelig allians genom att Solen i jupiteriska Fiskarna styrs inifrån det 8e huset för död och korruption. Ur kvinnans Rahu-giriga psyke råder så att säga en psykologisk blindfläck - hon ser inte sina egna motiv till att vara så "på" i den lunära fantasin om sitt solära handlingsliv (minns, vi tittar inte på hennes verkliga solära handlingsmänniska utan hur hennes Rahu-inflammerade psyke föreställer sig sitt gränslösa simmande i 9e utlandshuset där hon hittar samma stim rovfisk som hon själv tillhör - detta är Sveriges mest skamliga kvinna och en av dem på Forbes internationella lista över världens rikaste). 

Vad denna kvinna i sina lunära fantasier alltså inte ser är hur OND hennes jakt på STOR FÖRMÖGENHET (Jupiter) är. I 8e huset för död och korruption skulle man nästan kunna tänka sig att Falkengrens själ tillhör en av gårdagens FattigSvenskar som svalt ihjäl under missväxt och att hon på något sätt misslyckades ta sig över till Amerika för att starta om på nytt. Själen återföds som Falkengren med en fullständigt bottenlös hunger på att i detta liv mätta sin mage mer än någon rimligen behöver. Trauman i tidigare liv kan skapa rejält desorienterade efterföljande liv!


*****Frågan är därför om man ens behöver höja på ögonbrynen att den nästrikaste, Ingrid Bonde på Vattenfall, uppvisar samma fenomen.... Hennes sinnelagshoroskop (med Månen som psykets ascendent) avslöjar dessutom en exakt lika primitiv mentalitet som Falkengrens i det att i princip hela horoskopet befinner sig på spädbarnets mognadsnivå: det är jag-jag-jag (1a huset) och därefter i princip ingenting förutom den orala fixeringen vid mammas bröst eller vid resurser (mat eller pengar) som via 2a huset ska hålla 1a-huskroppen vid liv! Så här kan psykopaterna se ur, de som verkligen tror på myten om att det handlar om att förse sig eller bli uppäten av andra grobianer - kapitalismens onda mardröm som världen utanför västerlandet aldrig lät sig luras lika grundligt av...

*****

Tredje rikast, fast med 8 miljoner i årslön pratar man nästan fickpengar jämfört med Falkengrens närapå 25 miljoner, är f.d. DN-chefen Gunilla Herlitz som verkligen sett till att gnugga skuldra med den svenska finanseliten, Etablissemanget gestaltat av det onda Huset Bonniers. Hennes horoskop synades för flera år sedan och här ser i förstone Vattentrenden ut att ge sig. Men faktum är att näringselementet spelar en nyckelroll även här genom en "två flugor i en smäll"-konfiguration:Månen i Oxen är känd för att vara en klok och realistisk strateg som inte tar några olönsamma steg. Pengarnas Venus är dess härskare. (Se dock ett äldre inlägg om Månen med den onda stjärnan Algol.) 

Med ett sinnelagshoroskop visar sig nu även Herlitz likna Bonde genom att länka egot till 2a husfrågan om de resurser (mat/pengar) detta ego upplever sig behöva.

Och sedan bryter horoskopet ihop fullständigt eftersom Venus med Solen i Tvillingarna i 2a inte är det slutgiltiga budet. Istället är det Tvillingarnas härskare, publicisten Merkurius som dippar ner i näriga och omättliga Kräftan, tecknet för det gränslösa begäret (Rajas guna, passionens kvalitet) i den lägre Irrationella eller Vegetativa Själen. 

Det faktum att Luft och Vatten tenderar till dissociation ("ena handen känns inte vid vad den andra gör") visar på en påfallande förmåga till att leva i intellektuell ohederlighet eller i livslögn hos den före detta chefen för Sveriges värsta propagandaspridare, tidningen DN! 

Dessutom kan man på den "psykiska nivån" (Månen) tillskriva två planeter i 8e skorpioniska huset "vattenkvaliteter". Saturnus och Jupiter i kombination och opposit pengarnas Venus och ledarskapets Sol (i 2a penninghuset) vittnar om vilken härsklysten och kontrollgalen människa detta är - och med näsa för att berika sig själv med de riktigt stora pengarna!

Tre kvinnor som visar det sämsta med detta förr och alltjämt så fattiga land, vars befolkning i brist på intellektuell rikedom till följd av låga officiella målsättningar alltjämt har det materialistiska begäret i sitt dna...