Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 29 december 2015

Leif GW en gång tillEn läsare berättade 2011 om att kriminologen själv uppgivit sitt födelseklockslag och noterade hur väl hans modersproblematik stämde in med en Måne i det "onda" åttonde huset. Nu skriver AB om en dokumentär om GW:s liv och ger i ett stycke nya detaljer som jag inte kände till:
Som det framställs i dokumentären är Leif GW Perssons omvittnade intelligens ett arv från henne. Det var hennes förbannelse att leva i ett äktenskap, med ett kön och i en tid som gjorde att hon saknade utlopp för sina intellektuella förmågor. Detta i en värld stadd i fantastisk utveckling. Vilket själsligt fängelse! Undra på att hon behövde dövande mediciner. ... Margit...stängdes inne och medicinerades bort.
Går det att läsa in dessa fakta i horoskopet utan att gå till sökta övertolkningar av astrologins regler? Det tycker jag nog.

Kvinnan - genus som social roll - har Venus som signifikator. (Fysionomiskt betraktad härskar dock Venus över båda könens fortplantningsorgan i indisk astrologi, vilket i sin tur säger något hur patriarkal symboliken är: Kvinnan/Venus jämställs närapå med den biologiska fortplantningsprocessen, hon är den negativa matrisen i vilket den positiva fadern kan ingjuta en själslig form.) 

Hos GW ser man Venus i våldets tecken Väduren och dessutom angripen av sin egen härskare Mars som i sin tur står "upphöjd" eller extra stark i de nyckfullt stångande hornens Stenbock (Capri cornus - "the capricious horn"!) 

En bättre illustration av patriarkatets övervåld kan väl knappast tänkas då Saturnus, Stenbockens härskare, representerar makt som i vår civilisation utövas av i huvudsak äldre, trångsynta och materialistiska män (Saturnus = fadern/patern - lågpannade idioter drar av detta slutsatsen att t.ex. påvedömet automatiskt är av ondo, men den sortens pater sorterar istället under Jupiter, den gudomliga Lagen och en annan Fader.)

Vi har med andra ord en ytterst utsatt och vek Venus vilket direkt måste överföras på GW:s modersfigur, den första kvinnan i hans liv (förutom kanske ett par sekunder i händerna på förlossningssköterskan).

Modern som matrisen eller den sublunära sfärens sköte faller istället på Månen som också är det fjärde husets signifikator (bhava karaka). Och här spelar nu Månens svaga placering i åttonde huset in, för att inte tala om att dess disponent maktplaneten Saturnus också har tappat all makt genom sin placering i det tolfte huset för samhällets olycksbarn eller världsliga förluster. Även anstalter för förvaring av sjuka eller debila ("stängdes inne och medicinerades bort") Det är således en extremt försvagad modersgestalt som tecknas i GW:s horoskop. 

Typiskt nog har han själv gått samma väg och är nu en kroppsligt försvagad äldre man, precis som Månens och Saturnus i svaga och tydligt hälsorelaterade "Vatten-hus" indikerar. Han har i ålderdomen (Saturnus) blivit sin pillerknaprande mor!

Den sista uppgiften ur det informationsspäckade stycket, att GW:s "omvittnade intelligens" är ett arv från modern, kan inte besvaras bekräftas eftersom astrologin med dess underliggande filosofi till stor del underkänner ett slikt resonemang. Själen återföds till en kropp där visserligen det genetiska materialet kommer från föräldrarna men det är själen själv som bär på intelligensen, den materiella basen innehåller ingen intelligens, den bara förbereder marken för den levande varelsen. 

Matrisen, under moderns nio månader långa grossess, speglar och bygger en replika av stjärnhimmelens närmast stillastående och skiftande mönster - DNA arbetar utifrån fader Saturnus övergripande organisatoriska instruktioner (det här kommer ni att kunna läsa om i biologiböckerna om 100 år, men inte just nu då Djävulen kidnappat biologiämnet och ignorerar epigenetiken i dess vidaste bemärkelse).

För att säkerställa intelligensen i ett horoskop där födelsetiden är känd (eftersom den enskilda fysiska kroppen dock kan verka som ett filter som mattar av själens förståndsgåvor), se ett av bloggens första och minst refererade inlägg (vi är i Sverige nu, landet där alla är lika bra och smarta, landet där man närapå presenterar "särbegåvning" som ett handikapp). Gå till inläggets avslutning där några direktiv ges på engelska.

I inlägget från 2011 (GW ännu utan födelsetid) dristade jag mig att säga att "Perssons intelligens är avsevärd" eftersom Solen och Jupiter opponerade varandra. Det är just en sådant generellt klartecken i den supralunära världen som mycket väl kan kvävas av den enskilda jordkropp själen tilldelas (eller tror att den själv väljer).

GW:s femte hus i Skorpionens tecken ägs här av den prominent placerade och upphöjda Mars i Stenbocken som för den genetiska härva som är ascendenten verkar som en naturlig välgörare! Mars är i detta horoskop en av de primära "platshållarna" för information om intelligensen, och vi har här ett toppbetyg på gång. Intressant nog är faktiskt GW:s Kräftascendent en allusion till mödernet pga. matris-kopplingen... Han har med andra ord faktiskt ärvt kroppsliga förutsättningar för Solens intelligens att skina igenom.

Och det kan sannerligen behövas då Solen (pur kognitiv kapacitet) ligger instängd i åttonde huset för död och korruption. Så typiskt att GW efter sin barndoms mordiska fantasier slutar som kriminolog: här har vi den sociala utstötningens synrom (Vattuman och Skorpionen) representerat via en nymåne i Vattumannen i Skorpionens naturliga hus!

Det är således mixade budskap vad gäller intelligensen och i ett tidigare GW-inlägg kan ses ett av hans uttalanden: han krökar för att få tyst på sina inre röster. Detta låter exakt som dissociationen mellan Luft och Vatten och i synnerhet i åttonde som har med gamla synder att göra, karma som ligger och stilla bränns bort ur själen. Här kommer också den "långsinta" Saturnus in, som också befinner sig i ett Vatten-hus men i Luft.

Från min tyvärr väldigt begränsade samling med kompletta horoskop minns jag på rak hand bara tre fall där (tidvis) institutionaliserade människor hörde röster och hade schizofrena drag. Sådana här fall är inte lätta att få tag på för en utomstående eftersom familjer med sinnessjukdom brukar vara väldigt slutna och förtegna.

Fall 1, Dödsdriften. En mentalpatient som hörde röster som mässade att vederbörande skulle dö vid 27 - kroniska tvångstankar med andra ord:


Visst skulle man kunna stanna vid det häpnadsväckande faktumet att tidens och dödens herre Saturnus och våldets eller olyckans Mars kombinerar sig och via Saturnus långa 270-aspekt angriper individens egen hållhake på livet - ascendenten. Men jag har mött fobiska människor (folk- eller torgskräck) som på liknande sätt haft båda de naturliga illgörarna i aspekt mot ascendenten och INTE hamnat på sinnessjukhus. Så här pågår något mer.

Och jag tror det är den socialt instabila axeln mellan egot och allianserna - Väduren och Vågen - som får den här kartan att gå i spinn. Se bara hur "megafoneffektens" demon Rahu ligger gradexakt på den intellektuella Tvillingascendenten och förstärker Merkurius (kommunikationens planet, apropå att höra röster). Denna Merkurius ägs nu av Mars vars beteende vi redan noterat. På andra sidan av denna "kreativa axel" ser man Jupiter (förmeraren) i Vågen och går man till Vågens härskare Venus så ägs den av Saturnus, som är den "dödliga bärvågen" som lyfter våldets Mars med sig i angrepp mot ascendenten.

Vidgar man således perspektivet en smula ser man hur hela horoskopet är labilt som få, och detta utan att "behöva" några planetplaceringar i de "onda" husen.

Fall 2, Barnhusbarnet

Den här mannen föddes medan Sverige ännu hade barnhem. I en kall och okänslig miljö växte fruktan på insidan och vid adoptionen till en lika kall fostermor runt 5-7 var "virket redan skadat". Grabben blev en bråkstake, en värsting, en kriminell, en alkoholist och till sist sinnessjuk och kvinnomisshandlare pga. paranoia och upplevda röster:
Inläggen om de dåraktiga svenska politiker på högerkanten under regeringen Reinfeldts vanstyre (och något fall till vänster) som alla burit det stora korset i Mörkrets (oförnuftets) kvalitet, de inläggen har ibland varit lite raljanta. Men här ser vi dårskapens kvalitet precis som de "överdramatiserande" hinduerna menade att den i grund och botten är. 

Missa inte att vi återigen har den mörka (tamasiska) Saturnus på botten och i hämmande aspekt mot ascendenten och även här attackerar den lilla illgöraren Mars ascendenten. Också här är demonen Rahu (megafonen) involverad och nu är det Saturnus den förstärker redan "vid roten" (4e huset, livets tidiga år på barnhemmet).

Fall 3, Självmordsförsöket

En tidvis institutionaliserad kvinna med diagnosen paranoid schizofreni, men där diagnosen senare hävdes. Detta innebar dock inte att hon inte fortsatt drabbades av skov av förlamande skräck och irrationella tankar och beteenden.Ytterligare ett fall av storkorset i Mörkrets kvalitet (Tamas guna). Det introducerades i samband med den utbrända mediepersonligheten Cissi Elwin och Brooke Shields och båda dessas problem måste väl sägas vara lindriga uttryck för det svarta korset! (Jag har ytterligare ett fall som fastän tekniskt sett "frisk" odlar de svartaste svarta tankar om människor i sin omvärld och har en tendens att se sig martyr i tid och otid fast det är han som är utnyttjaren.)

Med tredje fallet går vi varvet runt och är tillbaka vid GW och hans modershat. Exakt samma sak hos den här kvinnan, och Månen opposit Mars i korruptionens och dödens åttonde hus. Kvinnoplaneten Venus opponerad av den kalla och "styvmoderliga" Saturnus är inte lyckosam, den heller, givet att Saturnus själv är under attack från Mars.

Angreppen mot ascendenten ser inte lika allvarliga ut (de två förra hade närapå Anders Breivik-nivå), men Mars attack mot Saturnus som i sin tur drar åt snaran om Mars som i sin tur söker revoltera mot den förtryckande auktoritetsfiguren Saturnus bildar en oändlig spiral ner i mörkrets och okunskapens vanvett. Detta illustrerar på pricken hennes osunda relation till modern. 

Istället för megafonen eller överdriften Rahu på ascendenten har vi här dess motsats tystandets eller halshuggningens Ketu (självmordsförsöket) som således söker strypa kontakten med Månen (hennes eget psyke). Ja, budskapen är mycket problematiska, helt klart.

Och ändå... Många av de här storkorsen går där ute och verkar fungera normalt.

Men vem var han egentligen, den där bluffmakaren Borg som fejkade finansminister inför svenska folket i åtta år? Han som sedan gick och gifte sig med en manodepressiv f.d. kopplerska. Och vad om den så kallat kristdemokratiska Hägglund som berikade sig mer än någon annan i regeringen Reinfeldt på Mammons - Djävulens - penningplaceringar i värdepapper? Storkors i Mörkret säger jag bara! Folk djupt bojade i Underjorden redan i sina liv på jordytan.

2 kommentarer:

  1. Jag kan faktiskt ge dig ett fall till (jag är på hugget nu:-)) Fast det är ingen "ny" person, utan en som du redan har skrivit om: Ted Gärdestad. Hans bror Kenneth berättade i en dokumentär om att Ted, som ju led av schizofreni, hörde röster som sa "go kill yourself". Tyvärr lydde han...

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jo, i celebritetshögen har jag en bunt kartor - Gärdestad förstås, vars självmord utifrån dessa röster jag diskuterade i bloggens allra första granskning av det indiska dasha-sysemet med planetära cykler och Ödets gång. Om jag minns rätt var det en tid för Månen - sinnet (den inre teaterscenen är aktörerna pratar och lever rullan) som var aktiv då han fick nog...

      Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.