Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 16 december 2015

Horoskopet som "förklarar" bloggens postkapitalistiska vision

I en framtid som inte ens övervägs av regeringen Löfven eller de rovkapitalistiska monster som idag söker konsolidera sitt överherravälde genom att utarma allt fler människor i allt fler yrkesgrupper (se detta exempel från översättarbranschen), är närigheten kriminaliserad. Ingen kommer att vilja profitera på andra människor eller verksamheter längre.

Så levde de judiska esséerna på gränsen till vår tidräkning, i historiens första lyckade kommunistiska "gemensamhetsexperiment". Flera historiker, inte minst Filon från Alexandria berättade om denna anmärkningsvärda sociala rörelse inom judenheten. 

Men för att kunna få det goda samhället att fungera krävs att navet ligger på en nivå högre än hos de dödliga och i många fall omogna människorna med deras drifter och felriktade begär. Esséerna var således inte sekulära utan höll den gudomliga verkligheten för att vara detta nav utifrån vilket evigt bindande principer ("moraliska naturlagar") utgick. 

Det var därför helt rätt när jag 2009 för kanske första gången nämnde min dunkelt anade upplevelse av att ha levt ett tidigare liv i Palestina inom denna grupp ritade upp en naturlig zodiak för dagen då jag äntligen köpte gruppens återfunna texter, Dödahavsrullarna, i engelsk översättning. Som tidigare nämnt var traditionen att de världsliga 12 husen och de himmelska 12 tecknen ömsesidigt påverkar varandra redan känd för romaren Manilius som verkade under det första århundradet. 

Men den naturliga zodiaken skalar bort de ofta förvrängda resultaten av den himmelska zodiakens anknytning till en jordisk människas födelse och intresserar sig bara för de idéer som är nedlagda i dessa tecken, i denna visualisering av de eviga morallagarna. Det är naturligtvis nästan omöjligt att enkelt veta hur husen (antikt: "templen") och tecknen (antikt: "platserna") korsbefruktat varandra, men i huvudsak verkar den här "tvåvärldsläran" vara ett försök att visa hur den supralunära och den sublunära världen ibland "klickar" och ibland skär sig illa mot varandra. Ta detta illustrativa exempel:
I det här reducerade horoskopet för David Berlinski, MIT-matematiker och förespråkare för intelligent design, finns det en iögonenfallande detalj som förklarar varför den här vansinnigt intelligenta debattören (som i det förgångna fullständigt har strimlat sönder en medelmåttig svensk biolog och dennes dravel om "det naturliga urvalet") är så på hugget, ja närapå övertaggad.

Som synes stiger Darwins "bara natur" i öster i formen av Kräftans eller den sublunära varelsens idé. Kräftan står för näringsassimilation (en konsument, inte en producent) och kan sammanfatta det enbart biologiska livet. Men här kommer en attack från den starkt placerade Mars i sitt positiva härskarläge i Eld. 

Någon skulle kanske kunna säga att detta är en Kräftascendent som fruktar för sitt kroppsliga liv pga, en aggressiv övermakt och som jude med rötter i Europa och judeförintelsen för de nazistiska kemisternas händer, ligger det säkert något i en sådan läsart. David Berlinski är övertaggad och därmed hyperintelligent just för att han bär vad som nästan blev ett folkmord på judarna (Kräftan=det egna folket). 

Detta är en "vurpad" födelse, för om vi vrider tillbaka Väduren 90 grader till dess plats i den naturliga zodiaken är det detta tecken som sammanfaller med de 12 husens start och tillika det tecken där den gudomliga Intelligensens Sol anses "upphöjd". (Ära den som äras bör!) Det är när tiden rör sig och planeterna med den.

Platon hävdade det omvända: det är planeternas omutliga rörelser som alstrar tidens gång. Alla lever vi inuti vårt systems Världssjäl och är här för att uppleva Själens inre liv. De som saknar kontakt med sin egen själsliga utpost tror naturligtvis saker händer på utsidan, i den "objektiva" omvärlden. Men rädda och invandrarhatande svenskar t.ex., lever i själva verket bara sin egen privata mardröm, en de händelsevis delar med många andra baserad på karma och deras oförmåga att resonera mot Världssjälen i dess helhet. Som med den ryska dockan, finns det gummor inuti gummorna inuti gummorna.... (Lär man ut mängder och delmängder i skolan längre eller är det bara surrning på mobilen som gäller?)

Vetenskapsdebattören Berlinskis övriga horoskop innehåller rimligen förklaringen till att han hittat en konstruktiv utväg för sin övertaggade medvetenhet. För bland andra stridslystna baggar (Mars-Väduren) som utsätter sina egna sårbara kroppar för risker, hittar jag t.ex. sextorsken Dominique Strauss-Kahn (innan sitt fall tänkt att bli tysk politisk ledare), boxaren Muhammed Ali. För att inte tala om den rabiata darwinisten Thomas Huxley och hans oförsonliga strider MOT kristendomen och dess insisterande på en intelligent orsak till vår värld. (Således kan samma astrologiska konfiguration leda till skarpsinne i motsatta läger.)

Trots de eminenta framgångar som en stark Mars i attack mot det egna jaget (asc.) här indikerar (vi har mångmiljardären Bloomberg som ett annat exempel - den mannen har inte blivit rik genom att vara dum som en ko!), måste man betrakta zodiakens kvartsvarvs rörelse I TIDEN som att den skapar en naturlig men pervers störning eller friktion. Genom att ta bort tiden och enbart betrakta den naturliga zodiaken kan man ägna sig åt tecknens inneboende idéer, inte minst tack vare ledtrådar från de 12 husen som påminner om vad tecknen resulterar i här på jorden. Skorpionen är t.ex. ökänd för att den kopplar till åttonde dödshuset. 

Som tidigare nämnt, är dödsskräcken så extrem när Solen passerar Skorpionen ("terror", "fasa") att man ofta ser att instanserna (människorna) arbetar i direkt opposition till sitt eget zodiakmotiv: den heroiska akutläkaren som gör allt som är mänskligt möjligt för att lappa ihop blödande sår. Kapitalisten i Skorpionen blir en fullständigt hänsynslöst kapitalist - en arbetsnarkoman. Han har översatt sin inre terror och rädsla för att ramla ur det konkurrensutsatta helvete han till att börja med attraherats av, så att han ständigt upplever "terror" från t.ex. stadsmakten som beskattar honom och genast trycker på panik- och hatknappen.

Men det är bara genom den naturliga zodiakens rena "idélära" vi kan förstå att Skorpionen tillsammans med Kräftan och Fiskarna låst in sig på det våningsplan som tecknas via Vatten-elementet och som i vår värld motsvarar biologiskt liv och orsaken till döden. Solen i Skorpionen är således en andlig varelse som söker bevisa sin odödlighet men gör det i fel element. Solen tillhör Eld men vad gör denna Intelligensens indikator nersjunken i kopians eller återspeglingens element Vatten? Genom att närläsa zodiaken förstår vi varför termen "Synd" kommit att kopplas just till detta tecken/denna idé (och dess motsvarande åttonde hus). Faktum är att det gudomliga verkar rätt schizofrent eftersom Synden existerar redan "i himmelen" i den grundplan för det här systemet som zodiakens tecken tecknar.

Jag kan bara spekulera över vad de esséiska judar som delade allt med varandra i en världens första landsvida kommunistiska samhällsform, hanterade zodiaken som de övertagit från den forna stormakten Babylon. (Judarna räddades ur sin fångenskap av perserna på 500-talet fvt och det är ur dessa historiska skeenden vi så småningom får något så udda som en judisk astrologi, trots att vissa stycken Torah förbjuder stjärnkult. Dödahavsrullarna är dock tydliga med att det inte handlar om någon dyrkan av de gudomliga planeterna som sådana, de intar sin underordnade plats i en världsordning som har Gud som sin skapare över herre. Esséerna må ha varit synkretister men de tummade inte på sina grundläggande principer.)


I inlägget från 2009 diskuterade jag horoskopet för dagen då jag "fick tillbaka" de Dödahavsrullar jag en gång varit förtrogen med, och vars stenhårda samhällssyn dikterar tonläget i många av den här bloggens inlägg. Sekulära jönsar förstår inte ett dyft, för så slappa och veka har västerlänningarna blivit av att leva utan en högre plattform, ett nav på en oberörbar nivå, att det bara är årtionden kvar innan den här civilisationen går helt åt helvete. Det kommer att dyka upp mer av ISIS och liknande destruktiva moment på jorden i takt med att de rovgiriga kapitalisternas civilisationsbygge rasar. En hemsk tid följer, men sedan den så kallade Vattumannens tidsålder.

I den här naturliga zodiaken för inköpet av en bok ser man tydligt hur avancerad esséernas livsföring var och hur deras målsättning i princip är obegriplig för en slusk som bara lever för att tjäna pengar så han kan fylla sitt liv med nöje och kulinariska fröjder. Med undantag av Skorpionen - där syndaren dör därför att han "närt sitt biologiska liv för rikt" - utspelar sig hela horoskopet i zodiakens tredje och sista akt, den universella akten. Och universalister var esséerna, trots att sämre forskare i denna mörka tid bara ser trångsynt nationalism i deras texter. 

Sant är att esséerna under Jesus bror Jakobs ledning gick beväpnade med kniv - som nyligen palestinerna i Israel - och hotade skära halsarna av folk om de inte konverterade till det Nya Israels sak. Japp, detta är förturerna till det som sedan blev kristendomen! Det är därför bara en historiskt okunnig idiot blir upprörd över IS och som Hollande ämnar starta krig. Han har glömt att hans eget Frankrike föddes i ett blodbad av mördande och att det är så här nya stater uppstår. 

I sina texter kallade sig esséerna jihad, vilket i deras eskatologiska fas innefattade heligt krig mot ockupationsmakten Rom. Men precis som i dagens islam betydde jihad något mer liknande en social välfärdsstat som innefattar alla som är villiga att skriva under på Guds överhöghet och att människan är ett kortlivat och syndigt, rent eländigt kreatur. I organisationens elitkretsar ägnade man all tid åt textstudier och meditation och esséerna var kända även utanför Palestinas gränser för att producera remarkabla siare och teckentydare. Ingen antik historikern nämnde att de använda astrologiska metoder, men via fyndet av Dödahavsrullarna vet man att så var fallet.

Som i inlägget från 2009 häpnar jag återigen över hur perfekt dagen för köpet av Dödahavsrullarna matchar rörelsens egen orientering. Här hittar vi IDÈN att den världsliga makten (Solen i Stenbocken) står på sank mark genom att Saturnus befinner sig i Skorpionen (vilket den återigen gör när detta skrivs ett saturnusvarv efter bokköpet). 

Denna usla konfiguration för Solen indikerar förstås tanken om romarrikets undergång, ja undergången för hela den världsliga maktordningen. Krigstexterna i Dödahavsrullarna är alla metaforiska men indikerar deras heliga fantasier om hur ärkeängeln Mikael skulle leda dem i kamp mot Mörkrets makter (Djävulen = Belial, den Värdelöse).

Visionen (Solen) är således apokalyptisk och fixerad vid en tidsåldes slut. Skorpionens härskare Mars hittas dessutom i den tolfte platsen för martyrium och rentvagning från världens synder (vilket visar hur tydligt kristendomen och dess martyrskap övertog Jakob och knivmännens energi). Det intressanta här är således att Skorpionens herre själv redan håller på att rentvå sig, så att hela maktbudskapet i Stenbocken är under avveckling. Horoskopet för bokinköpet återspeglar väl den bild den tidens esséer hade.

Men viktigast är nästan psykets eller sinnelagets Måne som betecknar det vardagliga livet för folket. Månen i Skytten - den nionde "platsen" som motsvarar det nionde huset/templet som ett Guds hus och det område där själen kan förstå meningen med det universella systra- och brödraskapet (kvinnor och barn innefattas uttryckligen i det Nya Förbundet varom Dödahavsrullarna så vurmar - detta var inte någon organisation för manliga stridslystna kufar).

Och det är nu, i kontakt med det kollektiva sinnelaget hos världens första kommunistiska experiment vi anar hur gränslöst mycket högre de här människornas andar svingade sig än konsumtionsdårarna i dagens västerland: Månens ljus i Skytten kan se och greppa Människosonens Form, Gud/Jupiter som verksam genom Vattumannen från den "plats" som i termer av "husen" numera kallas idealets 11e hus. Den här bloggaren måste ha köpt boken en dag då hans eget sinnelag sträckte sig ut mot det universella och i en tid då Jupiter via Vattumannen betecknade det grekiska konceptet Nous (det gudomliga intellektet) men som i astrologisk symbolik blivit en människa som är större än världen och därför kan tömma sin kruka på dess innehåll så att en lägre flödande Vatten-värld blir till, den så kallade Världssjälen (varom Jupiter i negativt och återspeglande härskarläge i Fiskarna vet berätta).

Som läsaren ser ligger stora delar av den här bloggens kosmologi förpackad i horoskopet för dagen då den här återfödda juden efter åtskilliga misslyckade jordeliv äntligen kom i kontakt med astrologin på det gamla och fruktbara sättet: som tydliga bilder eller avbildningar av underliggande principer. Återbesöket av bokhoroskopet stärker tanken om tanken om att jordelivet "skriptas" via planeternas rörelser (tidsalstrare) och att allt som varit tids nog kommer igen.

En viktig poäng med kartan är att Solen i Jord bryts ner - individualiserat och samtidigt globalt överherravälde baserat på materiella faktorer får stryka med - och att idén om Gud i den enade mänsklighetens gestalt kommer att ta över i dess ställe. Och är inte detta också den postkapitalistiska vision som idag krävs? Den som inte delar denna vision kommer att utplånas av tidens herre Saturnus, precis som romarriket fick stryka med. Tro inte på högermediernas ängsliga klängande vid USA. Det är inte där mänsklighetens framtid ligger.


Tillägg 10.33:

Sen kan man alltid titta på himmelen för det här inlägget som ren idé (naturlig zodiak). Någon som ser vissa samband med kartan för boken med Dödahavsrullarna?


Väljer man istället en karta med tidpunkten för inläggets publicering, är det Skytten som stiger i öster med Solen vid denna tid. Och då hamnar Guds planet Jupiter i Guds 9e hus - gradexakt välsignande Skyttascendenten i 29e graden. "Allt gott åt alla." 

Inget av detta var uträknat i förväg! Jag publicerade när jag tyckte rättstavningen fick duga (fast säkert flera fel återstår). Det är således ett "rent" horoskop sett ur Jupiters perspektiv

Missa heller inte att Månen just nått in i Människosonens eller Nous tecken! Allt går igen..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.