Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 31 december 2015

Ashtakavarga, ännu en hinduisk metod


Bloggarens indiska horoskop. Ordet Rashi betyder "tecken"
men står även som beteckning för hela födelsehoroskopet.
Miniatyrkartorna till höger förklaras i texten.

Apropå doktriner som bloggen aldrig nämnt hittade jag nyss den hinduiska uppfattningen att Månen som snabbaste planet skulle göra Chandra lagna-horoskopet viktigare än t.o.m. kartan med en fysisk ascendent för födslar som inträffar nattetid, dvs. efter solnedgången och före soluppgången! Inte underligt att månhoroskopen ibland känns så träffsäkra - bakom den okända födelsetiden kan det dölja sig en nattfödelse... 

Länken innehåller kortfattade beskrivningar av Månen i de tolv tecknen. Jag noterar att Månen i härskarläge i Kräftan anses mest turligt av alla medan jag påpekat att det sinnelaget kräver ett bra samarbete med sin "herre" och ljuskälla Solen (eller annat starkt direktiv i horoskopet) för att vara till någon nytta - annars guppar bara psyket runt i månens instabila lägre sinnesvärld och blir inte mer än en typisk konsumist.

Om några inlägg på sistone påmint om hur tidskrävande hinduisk horoskopanalys är genom bruket av, som ett minimum, grundhoroskopet och navamsha-kartan men även analyser som väger in också sol- och månascendenterna (fyra helt olika kartor!), kan man väl likna gärna låta hela helvetet bryta loss genom följande lilla info från hjälpfilen till astrologiprogrammet Jagannatha Hora. Från annan källa inhämtar jag att metoden ashtakavarga dokumenterat är i bruk redan på 500-talet, men ingen vet hur mycket äldre den är.

Ashtakavarga (den åttafaldiga grupperingen)
Analysen av en karta och dess korrekta uttydning kräver en blandning av många principer och ett finkornigt kompromissande och bedömande. Den vise Parashara sade att detta är svårt även för stora maharishis (stora siare). I Kali Yuga har de mänskliga varelserna gått ner sig i synd, och synder är vad som förmörkar intelligensen. 
Parashara menade att Kali Yugas intellektuella pygméer inte kan hantera värst många komplicerade principer och presenterade därför ashtakavarga som en enkel teknik som möjliggör rimliga tydningar utan allt för stora bekymmer. 

Ashtaka betyder ”består av åtta” och varga betyder ”en grupp” [snarare "delning"!]. Ashtakavarga är systemet att analysera ett horoskop utifrån en grupp med åtta referenspunkter.
 

När vi analyserar planeternas positioner utifrån lagna (ascendenten) har vi (vägledning utifrån) konceptet om goda och onda placeringar. Jupiter i 9e från lagna är t.ex. en god placering medan Jupiter i 3e är en dålig placering. Mars i 3e från lagna är en bra placering medan Mars i 9e är en dålig placering.

Nu är inte lagna den enda referenspunkten i en karta. Vi har Solen och Månen. I själva verket tjänar alla planeter som referenspunkter och representerar de skilda energier som är närvarande i individen. Baserat på vilka hus planeterna i transit ockuperar kan de verka gynnsamt i förhållande till vissa energikällor men elaktartat i relation till andra. Om en transiterande planet är välgörande i förhållande till ett flertal energikällor, då bringar den goda resultat.
 

Ashtakavarga är således i grund och botten ett system som klargör vilka de välgörande positionerna hos lagna och de sju planeterna med hänsyn till varandra. Metoden kan användas för att analysera styrkan i ett födelsehoroskop men har en mycket viktigare funktion vid analysen av planeter i transit.
 

För en detaljerad redogörelse för ashtakavargas, se, Vedic Astrology : An Integrated Approach av P.V.R. Narasimha Rao eller Ashtakavarga System of Prediction av dr. B.V. Raman.
*****

Och en detaljerad redogörelse krävs sannerligen! För att vara en introduktion till ashtakavarga är den här texten faktiskt värdelös eftersom den inte ger någon som helst vägledning till HUR bedömningarna i praktiken går till.


Det faktum att den skicklige Raos programvara automatiskt beräknar ashtakavarga för ett horoskop är till föga hjälp - se bilden upptill. Vad betyder alla dessa numrerade minihoroskop (baserade på bloggarens rashi eller födelsehoroskop)? 

Lyckligtvis medföljer Raos bok i pdf-formatet med det gratis programmet. Den tar vid introduktionsböckerna i Jyotish slutar. Rao understryker att den här textboken inte är begriplig för nybörjare, och kapitlet om ashtakavarga ger an antydan. Dock visar sig mysteriet med minihoroskopen vara en enkel fråga om att addera "poäng" för planeternas starkaste huspositioner. Tabellen för Jupiter används som exempel i boken:

Definition of Jupiter's Ashtakavarga in Houses
- Calculated Relative to Planet or Lagna

House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   1   0    1    1    1   0   0   1
2nd   1   1    1    1    1   1   0   1
3rd   1   0    0    0    1   0   1   0
4th   1   0    1    1    1   0   0   1
5th   0   1    0    1    0   1   1   1
6th   0   0    0    1    0   1   1   1
7th   1   1    1    0    1   0   0   1
8th   1   0    1    0    1   0   0   0
9th   1   1    0    1    0   1   0   1
10th  1   0    1    1    1   1   0   1
11th  1   1    1    1    1   1   0   1
12th  0   0    0    0    0   0   1   0


1 = gynnsamhet, 0 = ogynnsamhet

Ex: Jupiter är gynnsam i 1a huset räknat från Solen, dvs. i samma hus. Men i 5e och 6e huset räknat från Solen i horoskopet blir Jupiter en ogynnsam faktor.

Hör vad Rao säger direkt efter åtta sådana här tabeller:

"Användare utan en dator ska lära in dessa tabeller utantill. [Hallå! Håller användaren inte den tryckta versionen av boken i sina händer?] För moderna läsare som gjort sig alltför beroende av datorer, kan en sån memorering förfalla en övermäktig uppgift. I det att vårt beroende av teknologin ökar lämnas flera förmågor i vår hjärna antingen obrukade eller stannar i ett outvecklat tillstånd och dessa förmågor kommer sakta att förtvina." 

Författaren mästrar och tycker vi ska lära oss hjärnträning samtidigt med den simpla metoden för Kali Yugas "intellektuella pygméer"!

Som motvikt kan nämnas att någon introduktionsbok till Jyotish för en västerländsk publik lite sarkastiskt påpekat att de makalösa minnesmaskiner som de indier var, vilka lärde sig drösvis av heliga texter utantill, samtidigt ofta saknade djup förståelse av texternas innebörd. Det enda de kunde göra vara att fungera som gårdagens mänskliga hårddiskar och rabbla citat. Lite av samma platthet tycker jag mig höra även i Rao, och vem blir förvånad av att hitta siffertricksaren Fredrik Reinfeldts Jungfruascendent stiga i öster vid den här dataprogrammerarens och astrologens födelse? 

Det faktum att han har ascendenthärskaren och ytterligare tre planeter i det onda åttonde huset för korruption kanske förklarar varför han med glädje citerar "intellektuella pygméer" och den låga intelligensen i vår tidsålder - som enligt en av hans fotnoter redan pågått i femtusen. Kom igen, gilla läget! Det onda åttonde färgar hans utblick och gör honom kanske lite ur fas med sin samtid.

Jag har redan sammanfattat bruket av tabellerna ovan, men här ger Rao ett konkret exempel på hur enkelt systemet är när man väl har tabellerna framför sig (eller har memorerat dem). Man ska bara hitta de tecken/hus för vilken planet x är gynnsam "i referens till" olika planeter eller ascendenten:
Låt oss säga Venus står i Tvillingarna. Finn de tecken [och hus] i vilken Jupiter är en välgörare i förhållande till Venus.

För att hitta de tecken i vilka Jupiter är en välgörare måste vi se på Jupiters ashtakavarga-tabell.

För att hitta de tecken i vilka Jupiter är välgörande i förhållande till Venus ska endast Venus kolumn granskas. Här ser vi att bara husen 2, 5, 6, 8, 10 och 11 har talvärdet 1 (en välgörande poäng, 0 betyder ogynnsamhet).


Venus står nu i Tvillingarna, så i lokaliserandet av dessa tecken/hus i förhållande till Venus får vi "andra från Venus är Kräftan", sedan Vågen, Skorpionen, Vattumannen, Fiskarna och Väduren.

Jupiter gynnar således Venus i dessa tecken/hus.

Läsaren får ursäkta att jag nu tar mitt eget horoskop fast det finns mycket mer spännande folk att studera. Men i mötet med en ny metod är det naturligt att börja med sin egen karta, som man redan har viss inblick i.

Min stora välgörare Jupiter står uselt i horoskopets sjätte hus för olyckor och fiender. Visserligen lovar Jupiter här seger över fiender och kraften att övervinna olyckor, men nog hade det varit roligare att ha den som en välgörare i ett hörnhus där den sätter distinkt avtryck i omvärlden! :-)

Jag har den begränsande Saturnus i 7e äktenskapshuset och har levt betydligt längre tid i solo än i relationer. Sedan upptäckten av den indiska astrologin har jag varit medveten om att den ynkligt placerade lyckoplaneten utgör basen eller disponenten för Saturnus och låtit saken bero med detta. Men som ett litet premiärtest kan vi se vad tabellen visar om Jupiter i förhållande till Saturnus  - förutsatt att detta är ett legitimt sätt att förstå Raos kryptiska formulering "in reference to". 

Det verkar som om den givna planet x för sin godhet är avhängig en referent, vilket i så fall erinrar om tesen att en planet i själva verket har en kanske ännu viktigare planet som verkar på den ur det fördolda, dess disponent (härskaren till det tecken där planeten befinner sig). Den här tesen är till stor nytta när en planet förirrar sig in i ett av de onda husen, eftersom disponenten kanske hittar en mycket bättre plats utanför det onda huset så att inte hela historien blir nattsvart. 

För det omvända, se Fredrik Reinfeldts förskräckliga hat mot välfärdssamhället som tecknas av Saturnus i härskarläge i det goda samhällets tecken Vattumannen men som i Reinfeldts horoskop lägger sig i sjätte huset för fiender! Eftersom Saturnus "är sin egen" i Vattumannen saknas disponent och människan blir en ren rättshaverist i sin avsky mot ett skattefinansierat välfärdssamhälle där alla bidrar till en mänsklig minsta-nivå för alla medborgare. Faktiskt, en politisk eller världslig kopia av själens tillstånd i himmelen!

Studerar man nu tabellen för Jupiter och noterar att "Jupiter gynnar Jupiter" (en tautologi, dvs. planetens egen position) i åtta av tolv tecken, har inte Jupiter tillnärmelsevis lika hög utväxling ur perspektiv av eller med referens till den stora illgöraren Saturnus. Bara i tecknen/husen 3, 5, 6 och 12 räknat från Jupiter får underklassens planet Saturnus smaka på en liten guldkant från noblessens välgörare! Principen kvarstår hur man än väljer att betrakta planetern, socialt, psykologiskt eller på annat sätt.

För bloggarens Tvillingascendent som ger Jupiter-Skytten i 6e gynnas således Vattumannen/9e, Väduren/11e, Oxen/12e, samt välgörarens egen placering i Skorpionen/6e, om man tar det saturniska perspektivet på Jupiter.

Här uppstår en mängd ny information utöver den enkla observationen att Jupiter i sjätte lovar seger över fiender! Särskilt lyckosam måste man säga att Vattumannen/9e för filosofi/religion är, eftersom Jupiter är en naturlig hussignifikator här. Detta bara understryker kraften i bloggarens hörnplacerade Saturnus, en bra position från vilken att uttrycka sig såsom den tillfälliga ägare till nionde huset den är. Den sju år gamla och kanske 20.000 sidor långa blogg du just nu läser är det konkreta uttrycker för dessa faktorer.

*****

Därefter avhandlar Vedic Astrology : An Integrated Approach av Narasimha Rao de "poäng" som syns i miniatyrkartorna på bilden överst. Det är dessa som "är" ashtakavarga.

Den första, "SAV", står för sarva ashtakavarga (sarva = alla) och är en summering av de gynnsamma totaler vart och ett av horoskopets 12 tecken/hus har vunnit sig, summor baserade på de sju planeternas separata ashtakavargas. Ett simplistiskt sätt att bedöma vilka tecken/hus som är gynnsamma. (Ascendenten ingår inte i denna totalsumma eftersom den bara är en matematisk punkt i första huset.) Rao ger de enkla reglerna, att:
  • 30 eller högre är ett starkt tecken/hus, och husets ärenden blomstrar och transiter genom detta hus leder till goda resultat.
  • 25-29 är ett genomsnittligt värde
  • 24 och lägre är ett svagt tecken och motsvarande hus lider skada och transiter genom huset ger problem
Rao berättar att t.ex. gynnsamma tider för bröllop i Indien planeras genom dessa analyser. SAV-kartans numeriska styrkor för tecknen som rymmer lagna, Solen och Månen för att välja tidpunkt/planettransiter värda att "haka på"! (Närmare detaljer saknas i just detta översiktliga kapitel.)

Se bloggarens indiska Rashi (födelsehoroskop), där det 3e huset för kommunikation får toppsumman 41 poäng, vilket kanske inte förvånar. (Tvillingarna alltid i övre högra hörnet i den indiska kartan och bloggaren har ascendenten i Tvillingarna. Tredje fyrkanten medsols innehåller 41.)

En dyster och antisocial människa med storkorset i Mörkrets kvalitet och svår dyslexi utbrast en gång irriterat, "Vad du pratar mycket!" Jag nämner personens personliga handikapp som en påminnelse att många påståenden är beroende på kvaliteten hos den som upplever. Men likväl hade han rätt om man skalade bort den tröga och obegåvade mörka kvaliteten: 20.000 A4-sidor bloggeri som sagt...

De andra minihoroskopen på bilden visar hur var och en av planeterna (samt ascendenten) samlat "separat styrka eller gynnsamhet" (bhinna ashtakavarga,"BAV") för de tolv tecknen. Rao beskriver (på väldigt dunkel engelska som jag genomgående sökt förtydliga i det här inlägget):
Efter att ha hittat de tecken/hus i vilken planet X är välgörande i förhållande till en referens summerar man referenserna i förhållande till vilka planeten X är gynnsam för vart och ett av tecknen/husen.
Summan av de goda referenserna för vart tecken/hus kan vara mellan 0 och 8. Detta indikerar graden av gynnsamhet i det tecknet.
* Planeten är välgörare för tecknet/huset om summan är 5-8.

* Planeten är en illgörare för tecknet/huset om summan är 0-3.

* Planeten är neutral för tecknet/huset om summan är 4.

Den här enkla klassificeringen, den separata ashtakavarga, kan användas både vid bedömning av födelsehoroskop och transithoroskop.
För den här sammanräkningen krävs samtliga åtta tabeller i PDF-boken som medföljer Raos programvara, eller programvaran som gör jobbet automatiskt! (Jag listar dem härnedan.)

Så kommer till sist den tekniska förklaringen till Raos text om planeters verksamma natur som bloggen konsulterat i flera år. Ashtakavarga-metoden förefaller dock inte hela förklaringen till det resonemanget.

Som synes var bloggaren förhastad i sin förtjusning över att hans olyckligt placerade Jupiter rehabiliterat sig en smula. I förhållande till (eller i perspektiv av) Saturnus var Jupiter gynnsam för fyra tecken/hus (4 poäng), men det var bara ett delmål på väg mot en övergripande bedömning av planetens duglighet för de olika tecknen/husen. Gör vad du vill av det här dubbla perspektivet på en och samma planet! 

*****


De åtta tabellerna för beräkning av Ashtakavarga


Sun's Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   1   0    1    0    0   0   1   0
2nd   1   0    1    0    0   0   1   0
3rd   0   1    0    1    0   0   0   1
4th   1   0    1    0    0   0   1   1
5th   0   0    0    1    1   0   0   0
6th   0   1    0    1    1   1   0   1
7th   1   0    1    0    0   1   1   0
8th   1   0    1    0    0   0   1   0
9th   1   0    1    1    1   0   1   0
10th  1   1    1    1    0   0   1   1
11th  1   1    1    1    1   0   1   1
12th  0   0    0    1    0   1   0   1

Moon's Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   0   1    0    1    1   0   0   0
2nd   0   0    1    0    1   0   0   0
3rd   1   1    1    1    0   1   1   1
4th   0   0    0    1    1   1   0   0
5th   0   0    1    1    0   1   1   0
6th   1   1    1    0    0   0   1   1
7th   1   1    0    1    1   1   0   0
8th   1   0    0    1    1   0   0   0
9th   0   1    0    0    0   1   0   0
10th  1   1    1    1    1   1   0   1
11th  1   1    1    1    1   1   1   1
12th  0   0    0    0    0   0   0   0

Mars' Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   0   0    1    0    0   0   1   1
2nd   0   0    1    0    0   0   0   0
3rd   1   1    0    1    0   0   0   1
4th   0   0    1    0    0   0   1   0
5th   1   0    0    1    0   0   0   0
6th   1   1    0    1    1   1   0   1
7th   0   0    1    0    0   0   1   0
8th   0   0    1    0    0   1   1   0
9th   0   0    0    0    0   0   1   0
10th  1   0    1    0    1   0   1   1
11th  1   1    1    1    1   1   1   1
12th  0   0    0    0    1   1   0   0

Mercury's Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   0   0    1    1    0   1   1   1
2nd   0   1    1    0    0   1   1   1
3rd   0   0    0    1    0   1   0   0
4th   0   1    1    0    0   1   1   1
5th   1   0    0    1    0   1   0   0
6th   1   1    0    1    1   0   0   1
7th   0   0    1    0    0   0   1   0
8th   0   1    1    0    1   1   1   1
9th   1   0    1    1    0   1   1   0
10th  0   1    1    1    0   0   1   1
11th  1   1    1    1    1   1   1   1
12th  1   0    0    1    1   0   0   0

Jupiter's Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   1   0    1    1    1   0   0   1
2nd   1   1    1    1    1   1   0   1
3rd   1   0    0    0    1   0   1   0
4th   1   0    1    1    1   0   0   1
5th   0   1    0    1    0   1   1   1
6th   0   0    0    1    0   1   1   1
7th   1   1    1    0    1   0   0   1
8th   1   0    1    0    1   0   0   0
9th   1   1    0    1    0   1   0   1
10th  1   0    1    1    1   1   0   1
11th  1   1    1    1    1   1   0   1
12th  0   0    0    0    0   0   1   0

Venus' Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   0   1    0    0    0   1   0   1
2nd   0   1    0    0    0   1   0   1
3rd   0   1    1    1    0   1   1   1
4th   0   1    1    0    0   1   1   1
5th   0   1    0    1    1   1   1   1
6th   0   0    1    1    0   0   0   0
7th   0   0    0    0    0   0   0   0
8th   1   1    0    0    1   1   1   1
9th   0   1    1    1    1   1   1   1
10th  0   0    0    0    1   1   1   0
11th  1   1    1    1    1   1   1   1
12th  1   1    1    0    0   0   0   0

Saturn's Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   1   0    0    0    0   0   0   1
2nd   1   0    0    0    0   0   0   0
3rd   0   1    1    0    0   0   1   1
4th   1   0    0    0    0   0   0   1
5th   0   0    1    0    1   0   1   0
6th   0   1    1    1    1   1   1   1
7th   1   0    0    0    0   0   0   0
8th   1   0    0    1    0   0   0   0
9th   0   0    0    1    0   0   0   0
10th  1   0    1    1    0   0   0   1
11th  1   1    1    1    1   1   1   1
12th  0   0    1    1    1   1   0   0

Lagna's Ashtakavarga
House Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat Lag
1st   0   0    1    1    1   1   1   0
2nd   0   0    0    1    1   1   0   0
3rd   1   1    1    0    0   1   1   1
4th   1   0    0    1    1   1   1   0
5th   0   0    0    0    1   1   0   0
6th   1   1    1    1    1   0   1   1
7th   0   0    0    0    1   0   0   0
8th   0   0    0    1    0   1   0   0
9th   0   0    0    0    1   1   0   0
10th  1   1    1    1    1   0   1   1
11th  1   1    1    1    1   0   1   1
12th  1   1    0    0    0   0   0   0


 
******

För att ta ett sista exempel från bloggarens mestadels medelmåttiga horoskop. Här hittar man en enda maxpoäng (8) bland samtliga åtta minikartor. Det är lagna/ascendenten - den mest individualiserande faktorn i hela horoskopet - som är totalt gynnsam för det tionde makt- och karriärhuset ur samtliga 7 planeters perspektiv inklusive ascendentens eget!

Hur detta alls är möjligt givet mitt ohöljda förakt för världslig ambition återstår att reda ut. Bloggen har vid flera tillfällen nämnt ett möjligt tidigare liv som en medeltida hertig av Bayern och senast två gånger för bara några veckor sedan. Och så dyker detta "djupa omen"  upp. 

Kanske tidigare liv kan förklara människor som "skulle kunna men inte vill". Människan strävar, heter det ju, inte mot något hon redan behärskar utan söker sig nya utmaningar. Dessa "inkompetensområden" skulle kunna vara dem där man hittar låga poäng enligt det här systemet. 

Bloggarens båda bottennoteringar (21) inträffar i de båda onda husen 8 och 12, vilket på ett märkligt sätt koinciderar med att bloggen från första början använt kåkfarare och olycksbarn (12e) samt syndare (8e) för att försöka locka fram positiv evidens för att den sideriska zodiaken verkligen stämmer! 

Är det djupt religiöse hertig Albrecht av Bayern som ville bli präst men pga. släktförpliktelser tvingades in i "politiken" som anas? I detta liv (under nytt namn och personlighet) fortsätter likväl intresset för det goda och onda att verka och om horoskopet som helhet är själens karma, blir plötsligt bloggarens märkliga vurpa mot politisk populism för några år sedan mer begriplig. Astrologi UTAN samhällsmedvetenhet är bara verklighetsflykt.

Albrecht IV ville bara ha religionen men tvingades hantera makt (med en viktig kraftkälla i Vågens tecken exakt där bloggarens av Solen oskadliggjorda Mars ligger) lyckades tysken hålla fred i sitt rike under hela sin regim. Att han sent i livet gifte sig med Kunigunde, prinsessa från det mäktiga tysk-romerska riket, bidrog säkert till att Bayern var stabilt under hans välde. Det är naturligtvis ytterst ovanligt att ha få vittring på ett historiskt tidigare liv inklusive födelsedata för horoskopjämförelsen "då och nu", men pusselbitarna passar riktigt bra samman.
Se även: En samlingspunkt för äldre inlägg med utgångspunkt i den gode Albrecht. Googles bloggsök uppe till höger ger några ytterligare träffar på namnet.

Vad gäller ascendenten/personan som en separat ashtakavarga, har bloggaren löjligt usla 0 poäng. Detta ogynnsamma omen skulle kanske kunna tolkas som en otrevlig personlighet (vilket dock motsägs av de goda omen som Månen i första huset ger). 

Den här "inkompetensförklaringen" motsvarar faktiskt ett påfallande ointresse för egocentrisk fåfänga och ett ohöljt förakt för den nya underklass av muskeltrimmade nollor som västvärlden producerar - levande idioter som illustrerar att det är näringslivets krig, alla mot alla, gladiatorspel, som är samtidens diktat - den rika procentens diaboliska system som de säger sig bara förvalta men naturligtvis inte vill ersätta med det Människans styre som är utlovat för Vattumannen. (Hur våldsamt kommer den rike mannens fall att bli?)

Neutralt uttryckt kanske denna 0-poängare blir till en uppmaning att röra sig lite mer och hänga mindre framför datorn! Jag har verkligen aldrig varit intresserad av sport eller att testa och flytta fram kroppens gränser.

Om någon provar den här metoden på sitt eget sideriska horoskop och hittar en riktigt tydlig indikation som visar sig stämma med någon tendens i det egna livet, kommentera gärna och berätta om detta!
PS. I detta inlägg har jag naturligtvis begått kardinalfelet: att tolka utifrån ashtakavarga-kartorna. Ajabaja, säger de indiska vägledarna som t.ex. den här illustrativa artikeln. Man ska bara börja här och sedan väga in andra faktorer.

Men sanningen är att jag redan efter två gjorda horoskop upplever att metoden berättar massor på egna ben.

I den här länken hittar jag följande korta beskrivning för totalsummorna. På många sätt är den enklare än Raos:

1. Planeter i tecken vars sarva är mellan 15-20 har föga effekt
2. Planeter i tecken vars sarva är mellan 20 och 25 (inklusive) har moderat effekt
3. Planeter i tecken vars sarva är mellan 25 och 30 har god effekt
4. Planeter i tecken vars sarva är högre än 30 har mycket god effekt

Om en planet har en moderat till stark effekt på tecknet den befolkar, påverkar detta också alla tecken som planeten aspekterar.

Är sarva (totalen) svag men planetens teckens ashtakavarga är 4 eller högre, då är planetens effekt på tecknet märkbar.

Om både planetens ashtakavarga och sarva är ringa, då är effekten svag. Är båda starka blir effekten därefter.

Om en är svag och den andra stark kan planeten alltjämt ha en stark influens på tecknet, beroende på storleken på planetens ashtakavarga och sarva.

Detta är allmänna riktlinjer och inte absoluta regler. Med antalet kartor kommer en en känsla för tolkningen av livets händelser att infinna sig.
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.