Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 10 november 2015

Vems sinne gynnar de välgörande planeterna?


Britten Damien Peach fotograferade Jupiter från
Barbados 2011 och vann tävling i National Geographic

Sedan ett signifikant förhöjt värde visat sig bland 665 brottshoroskop när jag i detta test provade samtliga tre naturliga illgörare i aspekt till psyket/Månen, tänkte jag nu vända på steken. Vad om tre naturliga välgörarna konfigurerade med den planetära symbolen för människans sinne?

Den lilla och den stora välgöraren, Venus och Jupiter, är oproblematiska, men att indisk astrologi generellt håller Merkurius för att tillhöra gruppen är en smula märkligt om man betänker egenskapen hos dess naturliga hus i horoskopet: tredje är ett moraliskt obestämt hus av typen "upachaya" (vagt klassat bland de dåliga men tillåter förbättring) medan det sjätte är avgjort ont. 

Båda dessa hus har dessutom den lilla naturliga illgöraren Mars som husets signifikator, som för att ytterligare understryka livs- eller husområdenas tveksamma karaktär (kommunikation resp. tjänande för att bara nämna ett nyckelord per hus). Men Merkurius heter som bekant Buddhi på sanskrit och ordet betyder intellekt eller intelligens, och jag viker mig för den överväldigande tradition som räknar den som en välgörare. 

Ett sånt här test är förenklat eftersom den inte tar hänsyn till andra aspekter i horoskopet som kan kullkasta det man studerar.

I förhållande till en given månplacering kan både Merkurius och Venus inta vilken plats i zodiaken som helst. Men bara i samma tecken eller i det till Månen motsatta bildas en aspekt. Det är två positioner av tolv tecken eller en på sex. Jupiter har två specialaspekter, 120 och 240 grader så att denna planet aspekterar Månen från inte mindre än en tredjedel av zodiaken.

Men det som nu händer när man låter astrologiprogrammet addera alla 665 horoskop som uppfyller kriterierna och samma för de 665 slumpmässiga födslarna är ytterst irriterande! 

Både brottsgruppen och slumphoroskopen uppvisar drygt dubbelt så många horoskop som medelvärdet. Vid testet med Mars, Saturnus och norra månnoden stämde slumphoroskopen väl med det förväntade medelvärdet, men inte här!

Sökning av alla välgörare med Månen enligt programmet ZET:s skriptspråk:

xp = mo;
ma90 := ma.90.xp & xp.<.ma;
ma210 := ma.150.xp & ma.<.xp;
sa60 := sa.60.xp & xp.<.sa;
sa270 := sa.90.xp & sa.<.xp;
ju120 := ju.120.xp & xp.<.ju;
ju240 := ju.120.xp & ju.<.xp;

(mo.0.me | mo.180.me) &
(mo.0.ve | mo.180.ve) &
(mo.0.ju | ju120 | mo.180.ju | ju240)


Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/6 (0,16666) x
Jupiter 1/3 (0,33333) =
0,00926 
Medel: 0,00926 x 665 = 6.16
Sign. rel. medel ±40%: 4 - 9

13 st bland 665 slumpmässiga

15 st bland 665 av brottstypen

Lite eftertanke avslöjar dock hur illa det kan gå om man inte har klart för sig egenskaperna hos det material man arbetar med. Det underliga resultatet beror på ett allvarligt metodfel. Här resonerar jag som att Merkurius och Venus BÅDA kan stå i vilket som helst av de 12 tecknen när de aspekterar Månen, men detta är inte möjligt. 

Båda planeterna - till skillnad från den lilla och den stora Illgöraren i föregående test - befinner sig i omloppbanor mellan solen och Jorden, och den enas position bestämmer var den andra KAN befinna sig. Vi får därmed andra sannolikhetsvärden.

I förhållande till solen (som vi inte använder) kan Merkurius avvika som mest 28° längsmed zodiaken medan Venus aldrig saggar eller går före solen med mer än 48°. Vad händer om vi slår ihop detta maximala avstånd mellan planeterna till 76° (motsvarar 2,53 tecken) och använder detta värde att beräkna ett förväntat antal horoskop med samtliga välgörare mot Månen?

Tanken går så här: behåller vi som en konstant oddset 6:1 av en aspekt från Merkurius till Månen betyder det en osäkerhet på 2,53 tecken. Grovt räknat kan Venus med andra ord ligga i något av tre tecken för en aspekt till Månen. Det ger en betydligt större sannolikhet än min första felaktiga formel.

Ny formel:

Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/3 (0,33333) x
Jupiter 1/3 (0,33333) = 0,01852

Medel: 0,01852 x 665 = 12,31
Sign. rel. medel ±40%: 7 - 17

Det nya förväntade genomsnittet för ren slumpplacering steg nu till 12. Jämfört med att de naturliga onda planeterna som inte som Merkurius och Venus var mer bundna hade 15 som genomsnitt, så den här formeln är sundare om än inte helt exakt.

Tyvärr ligger de 15 träffarna bland brottshoroskopen inom ramen för förväntad slumpvariation, vilket visar att ett massivt stöd från astrologins "good guys" inte alls räddar en KRIMINELL TYP från brottets bana. Det finns här ingen skillnad alls mellan vanligt folk (slumphoroskopen) och brottslingarna.

En fråga inför detta test kan vara: har den indiska astrologin fel i att Merkurius är en naturlig välgörare? Som vi såg är ju dess naturliga hus inte helt övertygande.

Hur det än ligger till med den saken, är det viktigt att framhålla en sak: Det här testets brist på positivt resultat invaliderar inte fyndet angående de naturliga illgörarna i förra testet.

Ett tycks dock vara säkert: Månen är en osäker planet i astrologin, den hinduiska varianten anser att psyket är en källa till ond tanke efter fullmånen och fram till nymåne. Under Månens tillväxt mot fullmåne är den tvärtom en källa till god reflektion. (En lärosats som irriterar bloggaren som enligt detta tänker onda tankar!) Månen som ett astrologins kanske värsta "osäkrade vapen" gynnas således inte mätbart av massiv hjälp från "the good guys", men visar sig å andra sidan signifikant överrepresenterad i horoskop för brottslingar i de fall då alla tre naturliga illgörarna angriper den.

Jag har ofta på bloggen antytt en misstanke att men för frågan om hög moral måste titta på det enskilda horoskopet och huruvida den exakta födelsetiden gör individen till en sensitiva kanal för det nionde goda samvetshuset (som opponerar och söker skänka riktning åt det "osäkra" tredje intellektshuset).

Jag medger gärna att det hade varit roligt att kunna presentera ett spegelvänt fynd i del II, så att de tre välgörarna mot Månen skulle ha varit kraftfullt underrepresenterade bland skurkar och självspillingar. Men här minns man samtidigt hur lätt det är för de "goda" att förfalla och degradera individer. Venus kan bli en liderlig hora och Jupiter en sanslös lycksökare. Deras förmåga att "gynna" kanske inte främst ska sökas i en samling av 600 kartor för moraliskt undermåliga individer. De kompletta horoskopen (med känd födelsetid) kanske genomgående visar mer specifika störningar som hindrar de bästa uttrycket för "de goda"...

*****

Ja, kanske är brottshoroskop helt fel ställe att söka efter signifikanta tecken på att naturliga välgörare ger ett bidrag. Vi byter ut den här gruppen och provar sinnelaget berikat av såväl Merkurius, Venus som Jupiter hos Nobelpristagarna i kemi, matematik och medicin!  

Jag samlade senaste ihop de här tre priserna i "hårda" vetenskaper för några år sedan (ingen pristagare efter 2012 års utdelning) men 546 kartor är mer än tillräckligt för ett robust dataset. Jag ansar listan med slumpmässiga datum en smula för att enkelt och direkt kunna jämföra med en slumpmässig grupp. Samma formel men nytt förväntat medelvärde och slumpintervall:

Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/3 (0,33333) x
Jupiter 1/3 (0,33333) = 0,01852

Medel: 0,01852 x 546 =10,1
Sign. rel. medel ±40%: 6 - 14

9 st bland 546 slumpmässiga
3 st bland 546 pristagare

Mystiken tätnar! Här resulterar som synes en tydlig avvikelse från det förväntade, men ett motsatt resultat till det förmodade. De slumpmässiga horoskopen visar sig återigen falla inom "slumpfönstret" (och inget annat var att vänta).

Men hur ska man förstå detta remarkabla fynd, att så få individer lyckas nå det åtråvärda Nobelpriset när deras psyken "berikats" av samtliga tre välgörare? Borde inte detta teckna människor med enorm intelligens, människor som har det oerhört lätt för sig i livet? Och Jupiter står ju för celebritet och fina utmärkelser!

Kanske saknar de med sinnet höggradigt gynnat av de goda planeterna incentiv att anstränga sig! Att ha både Venus och Jupiter på familjehemmets (Månens) sida är en tydlig markering för att komfort och välbehag fyller dessa människors sinnen. Det skulle kunna vara en tydlig markör för rika familjer, vars medlemmar inte längre behöver arbeta för sitt uppehälle. Familjeförmögenheten försörjer dem. Viljan till hårt arbete (Saturnus) har gått förlorad.

Britten Charles Carter studerade de (västerländska) planetaspekterna genom att gå leta upp ett eller ett par dussin exempelvarje aspekt. Han kom till slutsatsen att Jupiter drog ner på ambitionsnivån men ofta kunde hittas hos just bildade människor som levde ett lågmält och stillsamt liv. Är det denna iakttagelse vi har råkat replikera här, men med fördubblad intensitet? (Venus är heller knappast någon kämpande Mars om man säger så.)

Minns också att Saturnus är en organisatorisk planet medan Jupiter hos dåliga typer bara är ett planlöst kringflackande för reslustens skull. Om Jupiter ska nå upp till sin noblaste nivå, där i detta sammanhang "förutsättningslös grundforskning" ligger nära till hands, då måste individen också ha en väl fungerande Saturnus som kan sätta en gräns (definiera) och hålla ihop trådarna. Och Venus, livsnjutaren, har väl aldrig haft något med vetenskaperna att göra annat än möjligen en viss motivation för ämnet medicin som ju söker lindra plågor och göra livet mer njutbart. 

Det är möjligt att det inte var så smart att använda komfortplaneterna som hypotetisk bas för verkligt framgångsrika forskare! Visst, Nobelpriset är kanske det ultimata utmärkelsen och Jupiter representerar lagerkransen och celebriteter (och lagen). Men detta är så att säga en världslig belöning som väl inte en enda dedikerat forskare har som sin morot och motivation. Om det - och Jupiters funktion i "Heureka-upplevelsen" (vars förekomst i samband med banbrytande upptäckter dock inte ska överdrivas) - kan man diskutera. 

Min misstanke är dock att Venus och Jupiter i koppling till Månen ger oerhört vänliga människor men på tok för lata för att vilja pressa sina intellekt (Merkurius) så långt som ett Nobelpris kräver.

Låt oss se om scenen förändras vid valet av en mycket vid rubrik jag satte långt innan jag insåg att man kunde forska i astrologin. "Artist" har jag kletat fast vid alla möjliga individer, t.ex. de kändisar i Sverige som harvar sig fram genom att vara mediokra i både det ena och det andra - de syns på tv, de spelar och sjunger och skådespelar om vartannat. Och skriver en kokbok emellanåt. De är som vem som helst som vill ha in så mycket pengar som möjligt och därför drar mot mångsysslandet. Den här sorten tycks rätt stor i samlingen (många svenska horoskop av denna typ), men de flesta med etiketten "artist" är dock mer specialiserade yrkesmänniskor, företrädesvis konstnärer (bild, skulptur etc) eller individer tydligt förankrade i två lika viktiga yrkesgrenar (sådana som inte enbart är t.ex. musiker eller enbart skådespelare). Författare är en egen etikett i min horoskopsamling.

Spontant känns det som om Venus/Jupiter (+Merkurius) i sinnelagets Måne skulle kunna utmärka dessa "artister" (någon slags lidelse för Venus/konsten och samtligt en vilja att tjänat stora pengar komfortabelt (Jupiter). Men låt oss se efter! (Och för den som reden läser framåt, ja, den rena musikergruppen står näst på tur!)

245 "artister" når inte riktigt upp till de 300 som är ett stabilt dataset, men vi kan (godtyckligt) vidga intervallet för slumpmässig variation, till, säg, ±55% för att i någon mån hålla falsk signifikans på avstånd.

Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/3 (0,33333) x
Jupiter 1/3 (0,33333) = 0,01852

Medel: 0,01852 x 245 = 4,54
Sign. rel. medel ±60%: 2 - 7

2 st bland 245 slumpmässiga
3 st bland 245 "artister"
  
Nix. "Välgörarna" bidrar inte heller till folk som lyckas etablera sig som artister. Istället ser man hur 245 datapunkter är en rätt "ryckig" grupp med starka slumpmässiga kast: 2 slumpmässiga horoskop landar i sig just där "signifikativ underrepresentation" sätter in. Ett falsklarm och ett dåligt konstruerat test eftersom kontrollgruppen per definition ska sakna signifikanta egenheter. 

Detta påminner om hur anspråkslöst den här bloggen en gång började, med pilotstudier som rymde färre än 250 datapunkter och ett alldeles för generöst "slumpfönster" om ±50%!

Men musiker då? Artister de också, men med färre disparata strängar på sin lyra. I den här gruppen ingår både musikanter, sångare (rösten är ett instrument) samt singer-songwriters OCH musikproducenter (mixerbordet och deras öron är också instrument).

Här infinner sig förstås redan en reservation. En klassisk kompositör i hemmets komfort och med partituret framför sig, är något helt annat än rockbandet som knåpar ihop ett dussin låtar med grundläggande ackordsföljder och sedan tvingas av skivbolaget att under hårt slit turnera månad efter månad och som cirkusapor framföra musiken till en obildad publik som tror att det är det här de jobbat hela veckan för att få uppleva som livets lilla guldkant.   

Kort sagt: det bor mycket mer av SATURNUS hårda slit i rockmusiken än i, säg, arbetet den hyperbegåvade latinska jazzkompositören Antonio Carlos Jobim lade ner. I konvolutet till hans fullständigt geniala skiva  WAVE (1967) kunde man läsa att Jobim sällan lämnade hemmets komfortabla skrivarvrå utom för att EN GÅNG FÖR ALLA "så sina nya musikaliska frön i skivstudion". Sen åkte han hem till Brasilien igen och lät massproduktionen (skivtillverkningen) tjäna pengar åt honom.

Jämför den "slackermentaliteten" med svenska The Sounds berättelser om hur de slitit hund år efter år för att som bäst vinna sig en mindre, trofast anhängarskara i USA. Soundtracks of our Lives gnetade också på utan att kunna brejka "over there" och bli superstjärnor. Ledaren Ebbots horoskop är TUNGT av Saturnus! Lustigt nog sorterar dödssynden letargi under det hårda slitets Saturnus, men det är inte lättja som menas med denna letargi utan själens förtvining, dess oförmåga att empatiskt kunna eller ens ha försöka sträcka sig lite längre och förstå eller göra mer.

Med 949 horoskop som innehåller sökordet "musik" har vi ett strålande starkt och stabilt underlag och kan utan större samvetsförebråelser använda det tajta slumpfönstret ±25% för referensgruppen 1000 kartor (se 2014-kommentar längst ner). Jag ansar samlingen slumpgenererade datum för direkt jämförelse med musikgruppen.

Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/3 (0,33333) x
Jupiter 1/3 (0,33333) = 0,01852

Medel: 0,01852 x 949 = 17,57
Sign. rel. medel ±25%: 13 - 22

18 st bland 949 slumpmässiga 
11 st bland 949 "musik"

Ja, vad ska man säga? Förväntat antal "sällsynt gynnade" i kontrollgruppen men faktiskt en signifikant underrepresentation bland människor verksamma i musikbranschen! Nobelpristagare och musiker ger båda utdelning, men negativ sådan. Över dessa områden råder uppenbarligen inte det det komplexa planetära budskap vi studerar just nu, budbäraren, komforten och det stora välmåendet... (Merkurius, Venus, Jupiter)

Är detta återigen en bekräftelse på att musikanter som helhet är ett utnyttjat släkte av slavar och att de som snor åt sig de stora pengarna (Jupiter) befinner sig i bolagens styrelserum? Den här gången hade vi åtminstone lagt ut brasklappen och Saturnus i förväg...

Helt klart är det inte lätt att komma åt den astrologiska effekten av ett psyke uppfyllt av föreställningen om det goda livet (Jupiter som här är en bärvåg för den psykiska konstitutionen kan ju sägas representera Det Goda i rent världslig bemärkelse)

Ännu en gång kommer tanken för mig att människor som har det alltför gott ställt i livet tappar all önskan att bevisa något inför sig själva eller andra. Minns Jupiter i hans grekiska originalgestalt Zeus. Vad gör han egentligen annat än roar sig och kopulerar med gudinnorna? Ingen gud är far till så många barn som Zeus, och vi är återigen tillbaka till planeten Jupiters tendens att expandera och skapa variationer på tema bara för variationens egen skull. 

Kanske Jupiter enbart hör hemma i den oåtkomliga gudomliga världen (Eld-elementet) där VISION i sig är SKAPANDE? (Inte förenat med något arbetet alls.) Jupiter som härskare över Fiskarna och Vatten är en annan sida av planeten, men frågan är om det inte är denna sida som anknyter till Zeus flitiga kopulerande och barnalstring. Jupiter sägs "upphöjd" i ett annat Vattentecken, mödernets Kräftan, så att kombinationen Fiskarna/Kräftan skulle kunna antas vara en särdeles fruktsam kombination.

*****

I ett sista försök att locka fram någon positiv effekt från ett alltigenom berikat sinnelag, testar jag en grupp som kanske borde varit den första att pröva: allmänt spirituella människor! Sökningen innefattar både den vaga termen "spirituell" , "psychic", "synsk", och "relig". Efter att ha rensat bort en försvarlig mängd individer taggade som "anti-religiösa" återstod bara 187 kartor av nästan 9000.

Det lär finnas betydligt fler andliga individer i den här samlingen, men för att bli flaggad som spirituell krävs att individen arbetar med andlighet eller som artist uttrycker en andlig världsbild. Vi har något så udda som en Nobelpristagare i biologi som tror på själavandring i den här gruppen. Några fall var väl vaga men fick vara kvar. Ett par religiösa extremister ansvariga för kollektiva självmord och i ett fall där vederbörande svälte ihjäl ett barn pga. vurpade religiösa uppfattningar sorterades genast bort. Man måste skilja mellan andlighet och mentalsjukdom. Homosexuella präster har dock fått vara kvar i gruppen.

Bara 187 kartor är knappa två tredjedelar av vad som gäller som ett robust underlag - jämför det osäkra resultatet för 245 "artister" här ovan.... Jag är inte säkert på att ens ett stort intervall på ±70% för slumpvariationer kan göra resultatet trovärdigt, men låt se vad som visar sig...

Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/3 (0,33333) x
Jupiter 1/3 (0,33333) = 0,01852

Medel: 0,01852 x 187 =3.46
Sign. rel. medel ±70%: 1 - 6

2 st bland 187 slumpmässiga

10 st bland 187 av andliga typen
  
Och titta! I grevens tid visar sig äntligen ett positivt resultat. Den här bloggaren känner sig nu rejält dum som behövde så lång tid på sig att inse att Jupiter kanske ändå inte främst är skurkar och musik-bohemers planet eller ens rovkapitalister och bolagschefers utan Guds egen symbol i astrologin, just som den indiska astrologin på dess högsta nivå säger! Underlaget är litet och inte helt stabilt, men det är värt att notera hur distinkt antalet andliga med alla goda krafter samlade i sinnet drar iväg en bra bit över det som krävs för signifikant överbetoning. Här - äntligen - hittar vi då motpolen till de brottsdömda och självspillingarna där de tre onda planeterna i kontakt med psyket såg en signifikant överrepresentation. Motpolen till den trasiga eller misslyckade människotypen är den andliga eller religiösa människan!

Strax inser jag att en hel del "andliga" namn saknas som istället taggats som filosofer av idealistisk övertygelse (eller som helt saknade närmare klassificering). Jag tog en bra stund på att gå igenom närmare 200 stycken och rensade bort allsköns låga tänkare (ateister, positivister och andra sorter) tills 60 filosofiska idealister återstod (vilka inte redan fångats upp i föregående grupp av "andliga). 

Här är då den utvidgade gruppen om 247 kartor och nu krymper vi återigen slumpfönstret ett smula till ±55% (som med de 245 "artisterna"):

Merkurius 1/6 (0,16666) x
Venus 1/3 (0,33333) x
Jupiter 1/3 (0,33333) = 0,01852

Medel: 0,01852 x 247 = 4.57
Sign. rel. medel ±60%: 2 - 7

2 st bland 247 slumpmässiga

11 st bland 247 av andliga typen

Datamängden växte med 32% men bara en ytterligare karta hittades och med de idealistiska filosoferna veknade resultatet något även om en tydlig signifikans kvarstår. 

Stärkt av det här preliminära fyndet kan man notera en hoper neurovetenskapare från olika länder, med specialiteter som "empatistörning" och "lögnbeteende hos barn och vuxna", som gaddat ihop sig och med en stort upplagd studie lett i bevis att religionen gör människan sämre!

Vem anade inte att den dagen skulle komma efter åratal av studier som visar att religionen gör människor lyckligare, lugnare och mer socialt anpassade! Sådana fynd har inte givit någon ro i själen hos religionshatiska rationalister som nu med sin djävulsaura framtvingat detta resultat!

Ja, psyket kan förvrida verkligheten så att till och med "objektiva" mätinstrument snurrar galet - det vet alla som läst om kvantfysikernas vedermödor eller noterat att satansdyrkarna i Skåne var de enda i hela Europa som fick problem med en liten soleruption - den gudomliga Solen - häromdagen. Det är The Guardian i det ärke-ateistiska England som publicerar nyheten och länkar till världshistoriens tråkigaste och mest tekniska rapport i pdf-formatet.

Extra pikant är att The Guardian inhämtar en kommentar från en homosexuell ledare för en brittisk sekulär organisation lite i stil med de svenska Humanisterna. Han jublar och tycker det är underbart att undersökningen visar att religion inte alls är någon förutsättning för moral. Detta alltså sagt av en homosexuell, en depraverad själ som inte ens som hbt-prästerna har religionen att rädda honom ur hans dilemma på den yttersta dagen! Mannens blick är rabiat galen, så vi kan kanske lämna hans kommentar för vad den är värd. 

Men mot den, enligt forskarna själva, robusta studien, således denna bloggs modesta lilla pilottest som återigen ställer tillbaka skåpet där det ska stå: planetära välgörare visar sig hyperaktiva i sinnet hos människor som väljer en andlig livssyn eller kanske föds med en rejäl dos inbyggd andlighet. Själar som kommit lite längre än sensualister och materialister (men hur ställningen ser ut när universums tid är ute, är en annan sak).

Det här testet verkligen ropar på en replikation med ett större underlag av andligt orienterade människor. Det vore fantastiskt om den "multipla attesteringen" av ett sinne fylld av välgörarna verkligen är den andliga människans adelsmärke och ingen annans

Minns nu att vi talar TYPER och att undersökningen rör astrologins sanningsanspråk. Vi har här upptäckt att det genomgoda sinnet inte dök upp hos någon potentiellt lovande grupp först när den Stora Välgöraren Jupiters egen domän, andligheten, synades.

I det enskilda horoskopet kan andlighet (eller andlig aspiration) tecknas på helt andra, ibland mycket oväntade sätt. Undertecknad har t.ex. den Stora Illgöraren Saturnus som tillfällig ägare till det nionde huset för högre medvetenhet, synbarligen en självmotsägelse tills man inser att även andevärlden har sin struktur och organisation! Och den sidan är helt klart vad som intresserar den här bloggaren - se bara på blogginnehållet.


Tekniskt tillägg

Eftersom testet kretsar kring Månen som mottagare och den stora majoriteten horoskop saknar födelsetid måste osäkerhetsfaktorn redovisas i det lyckade försöket med 187 andliga personer. Faktum är att hela fyra av de tio horoskopen potentiellt skulle kunna ha en Måne i föregående eller efterföljande tecken. Men så stark var responsen när andliga individer valdes ut att den statistiska överrepresentationen kvarstår till och med i det extremt osannolika fallet att samtliga dessa fyra månar befinner sig i fel tecken. I fallet med kristna teologen Wolfhart Pannenberg, Månen i 27 Väduren vid lunch och Jupiter i Väduren är det nästan löjeväckande tydligt hur Jupiter betecknar Lagen - den gudomliga lag teologin befattar sig med.

I de återstående tre fallen ligger Månen bara 2-3 timmar från teckenskiftet, men i ett av dessa fall, ett skamligt fall med en homosexuell pedofilpräst som inte sorterades bort, finns en så massiv betoning på Barnets tecken Väduren med bl.a. Jupiter (samma som Pannenberg) att man kan sluta sig till att detta också är ett horoskop som uppfyller kriterierna. 

I den här gruppen med 187 saknas flertalet av de idealistiska filosofer som tidigare testats (och filosofisk idealism är motsvarigheten bland tänkarna till religiöst eller andligt orienterat folk), så början på ett utvidgat dataunderlag finns redan. Till det kommer de många horoskop i samlingen på 9000 kartor som inte blivit taggade som andliga personer men som en närmare biografisk kontroll skulle kunna visa att de har den läggningen. Det skulle kunna finnas en lika stor grupp till för en uppföljningsstudie i bloggarens datasamling.

Homosexualitet, pedofili och andra störningar var ett problem här - hur mycket får man "tvätta" data för att få fram en så ren grupp av typen "andlig" som möjligt? Jag valde som sagt att bara ta bort tre personer som förorsakat andras död i religionens namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar