Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 november 2015

Vem var Pierre Laval?

Fransk premiärminister under nazisternas ockupation under Andra världskriget, dömd och avrättad för högförräderi. Naturligtvis också medskyldig till massmord på judar genom sin kollaboration med nazisterna.

Det är högst intressant att studera hur ett horoskop för en landsförrädare ser ut eftersom franska Astrotheme har hans födelseklockslag, vilket tar oss hela vägen till visshet om vilka planeter som verkar ont och verkar gott och huruvida deras husplaceringar ger dem position att skada eller välsigna!I mina ögon och som vanligt utan någon som helst tidskrävande föranalys förefaller fem viktiga ting sammanfalla och bidra till en karaktärslös skitstövel och bedragare.


  • Bloggens studier i den onda stjärnan Algol är en och här är det, precis som i fallet med Svenskt Näringsliv, tionde huset och makten som hägrar. Eftersom Algol (och övriga fixstjärnor) inte används i hinduisk astrologi behöver vi inte känna oss bundna till den hinduiska doktrin som säger att aspekter inte kan läcka över tecken/hus-gränserna.

    Medvetna om att här uppstår en synkretism av disparata synsätt utgår vi istället från den antika västerländska astrologin som menade att en stjärna kastar ett inflytande ±7½° omkring sig, och då får vi den i mina ögon värsta versionen av "andens brutalisering", som här består i att den omoraliska krigaren Mars precis i slutet av Väduren (enormt fokus på egenintresset) drabbas på snedden av Satansstjärnans korrumperande inflytande där den lyser över maktens tionde hus. Detta inverkade säkerligen på nionde huset som samvetets och den etiska nivåns hus.
  • Saturnus i maktens tionde hus är naturligtvis en ofattbart stark placering, särskilt i envisa Oxen. Laval var premiärminister vid sammanlagt fyra tillfällen! Problemet är att det är det generösa hjärtats Lejon som stiger i öster och då Solens princip är en helt annan än Saturnus, förvandlas den stora illgöraren här även till en verksam illgörare. Och den har i tionde maximal världslig makt att driva sitt onda spel!
  • Här finns en dissociation mellan Luft och Vatten som ibland betecknar en individ som är verksam på två nivåer samtidigt. Oumbärligt för förslagna lögnare och bedragare. Det är sinnelagets Måne i korruptionens och dödens åttonde hus som inte bara har en vek husplacering utan också drabbas av "dissociationen" när känsla och instinkt manipuleras av den flyktiga och ombytliga Jupiter i Tvillingarna. Och den placeringen kräver i sig en analys:
  • Den högst svårförutsägbara vindflöjeln Tvillingarna huserar både Solen och den goda Jupiter och därtill i elfte huse för ideologi eller ideal. Kombinationen visar hur lyckosam mannen var i sin politiska karriär intill den fjärde och sista gången som landsfader.

    Men återigen är Tvillingarnas härskare Merkurius någon som inte Lejonascendenten uppskattar! Merkurius förvandlas till en verksam illgörare, en desinformatör och bedragare och den har i mäktiga tionde huset totalt mandat att underminera Solen/Jupiter så att vi får en mäkta falsk och subversiv typ av Tvilling. En verklig dubbelspelare, en landsförrädare!
  • Och den fula underströmmen under den nominellt så tjusiga och goda kombinationen av Solen och Jupiter innebär att hela Lejonascendenten (ägare: Solen) sätts ifråga. Det gamla franska magasinet på bilden kunde med rätta ställa frågan: Vem är Pierre Laval? Nu vet vi.

Om bloggen tidigare kallat Fredrik Reinfeldt för landsförrädare var hans horoskop ändå inte fullt så destabiliserat som detta. Den som är nyfiken kan ta sig en förnyad titt på en annan nazikollaboratör vars horoskop avhandlades 2011: norrmannen Vidkun Quisling. (Se även Quisling i en sammanställning med Reinfeldt och Löfven.)


PS. Jag lämnade frågan därhän varför budbäraren Merkurius blir en verksam illgörare när Solens eget tecken Lejonet stiger i öster. Jag har inte tänkt på den här effekten av doktrinen om planeternas verksamma natur. Visserligen återförs den verksamma naturen på vilka hus planeten tillfälligtvis äger, men jag söker gärna en mindre fadd och torftig förklaring. Här får jag följande ingivelse:

Härolden går före och föranmäler. Men när solkungen själv är på plats (eller hans signum, LEO) blir allt Merkurius kan säga påvert om inte rent av desinformatiivt jämfört med Hans Majestäts levande närvaro. Budbäraren har inte på samma spelplan som Konungen att göra!

Det här kan man också förstå ur ett annat perspektiv. I ett tidigare inlägg var jag inne på att båda "psykplaneterna" Månen och Merkurius säga "upphöjda" i tecken av Jord-elementet. Både sinne och intellekt är knådade av materia och dör med människokroppen. I termer av elementen som metaforer för olika nivåer av verklighet möter vi därför den "upphöjda" Merkurius i Jungfrun som det värsta Lejonkungen kan tänka sig. Denna självmedvetna (negativt polariserad) sidekick med dess faktafixering förbleknar med rätta inför Solen i bemärkelsen ANDESJÄLENS TOTALA EMANATION (positivitet) AV INTELLIGENS ELLER FÖRSTÅELSE. Lejonkungen behöver ingen som drar ner hans absoluta insikter till "empirisk" eller jordisk nivå. Solen bidar, Merkurius fladdrar. Eld och Jord är varandras absoluta motpoler, den ena levande och insiktsfull den andra död och faktarabblande. 

Resonemanget finns inbakat redan i horoskopets hus, Solen/Lejonet ÄR den goda lyckans femte hus, Merkurius/Jungfrun ÄR den onda lyckans sjätte hus. Det finns ingen väsenslikhet mellan andesjälen och räknenissen! Den ena ser och förstår, den andra måste gå genom sin jordiska faktamanipulation.

Märk här att Merkurius via sitt andra härskartecken, Tvillingarna, resulterar i en helt annan berättelse eftersom Luft-elementet betecknar en annan realitet, antingen den abstrakta resonemangsförmågan (som inte likt Merkurius i Jord klänger vid ting för att ha något att säga), eller också Luft i bemärkelsen andevärlden. Tacksamt med ett system som är så flexibelt och lånar sig till så många tillämpningar. Astrologins belackare måste sucka över detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.