Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 november 2015

Särlingen (social dissonans)


ISIL:s första statuerande exempel:
75 syriska soldater halshuggna

Läsare som slumpar sig på den här bloggen må vara ursäktade för att inte fånga upp annat än den aktualitet som avhandlas och de eventuella allusioner till parallell tematik från den "vanliga världen". Bloggens djupare ämne - undersökningen av astrologin som ett logiskt symbolsystem - når aldrig bakom pannbenet hos dem som praktiserar vår tids slarviga snabbläsning. Konsten att plöja en bok på en timma för att "fatta saken" är ännu ett av många sjukdomstecken i vår tid. De smarta mobilernas akuta destruktion av intellektet och införandet av en ny ikonbaserad semi-analfabetism ett annat.

En läsarkommentar som på detta sätt hängde upp sig på en mening och missade textens totala rörelse vidhäftade igår kommentaren till hotellattacken i Mali. Faktum är att det var en ganska finurlig tidlucka jag där pekade ut, en subtilitet som ingen engångsbesökare rimligen kunde förstå. "Det sociala utstötningskomplexet" - kombinationen av Vattumannen och Skorpionen - aktiverades under bara den korta tid den morgonen då Skorpionen steg i öster med liemannens Saturnus i sig samtidigt som Saturnus disponerade över folkmassornas Måne i Vattumannen. 

Man kan säga att Luft och Vatten representerar två olika typer av tavelduk och en orientering mot och verksamhet i vitt skilda världar. Luft är den typiska tänkaren som inte Vatten ger ett vitten för. Vattnet ser till livet och dess behov och har mer släktskap med Jord-elementet som också är negativt polariserat och drar mot den faktiska världen. Luft kan manipulera människor som domineras av Vatten. Detta visar Aftonbladet och andra tidningar som tjänar grova pengar på att piska upp drev och stormiga hav. Men Vattnet reagerar på instinkt och förändras inte i grunden när medievindarna blåser i ny riktning lugnar sig havet igen och ingenting har hänt. Alla Vatten-människor är precis lika instinktiva i sina uppfattningar som före drevet. Den "Rationella Själen" biter inte på den "Irrationella Själen" och det vet de djävlar inom det kapitalistiska systemet som således likt Aftonbladet tjänar pengar på populistiska drev.

Eftersom Skorpionens djupaste natur är hat (motsatt till Venus som kärlek) är Saturnus passage genom tecknet en ovanligt dyster period för planeten. (Saturnus i Skorpionen: 3 nov 2014 - 26 jan 2017 och sedan en liten retrograd rörelse tillbaka in i Skorpionen 21 juni - 26 oktober 2017)

Trots att Saturnus anger takten är den inte sin egen herre under denna tid; det är krigaren Mars som förfogar över Gränsdragaren och det borde vara intressant att studera t.ex. terrorns böljegång under Saturnus transit utifrån Mars rörelse!

ISIL har på allvar dragit igång sin storskaliga terrorshow efter att Saturnus klev in i Skorpionen. Rörelsen började dock med halshuggningarna och massuppvisningen av 75 halshuggna syriska soldater och det var medan Saturnus ännu rörde sig genom balanstecknet Vågen. När man tittar på detta (se kartan upptill) slås man häpet av hur extrem störningen mellan Luft och Vatten är. Eftersom ISIL tillkännagav massavrättningen som ett propagandavapen avsett att destabilisera, förvånar det inte att vi har "torgskräckens" version av Luft/Vatten-dissonansen på den här kartan. Kräftan skyggar protektionistiskt och bygger murar omkring sig så fort den intellektuellt (i Luft, i Vågen) upplever sociala obalanser. 

Således var pr-kommunikén om halshuggningen helt i linje med vad kosmos dikterade för denna tid. Notera speciellt hur "stor framgång" (Jupiter) i frågan om att kicka igång Kräftans räddhågsenhet mixades tajt med "milstolpen" (Solen står för handlingar som gör en skillnad). Och naturligtvis är det de två naturliga illgörarna som med gemensamma ansträngningar (i samma tecken) triggar Kräftan via Saturnus långa aspekt. (Det är Saturnus som leder vägen genom Vågens tecken och våldet Mars är bara dess svans, dvs. först går systematikern och planeraren, och i sitt följe har han våldet och kriget.)

Men det verkliga intresset för det här inlägget var alltså en annan variant av Luft/Vatten-dissociationen, den som på den här bloggen omväxlande kallats "mobbarsyndromet", "sociala utstötningssyndromet" och från och med nu också "Särlingen", en gestalt som inte tycks höra hemma någonstans. Det är förstås den hunsade, mobbade och diskriminerade muslimen i väst som passar bäst in i sammanhanget. Att tro 130 parisiska martyrer är de utstötta stämmer visserligen också men vore att missa den större bilden. ISIL använder som vi ser Luft/Vatten-dikotomin för att aktivera fruktan i den västkultur som hatat muslimerna ända tillbaka till medeltiden. 

Med så djupa rötter är det inte konstigt att t.o.m. en så generell och vag astrologisk symbolik som den de fyra elementen i olika relationer tecknar, direkt gav full utdelning när jag undersökte rörelsens första pr-jippo, massavrättningen. Någon kanske inser att detta är ett horoskop som påminner om Fredrik Reinfeldt och nymoderaterna och inser vilken bluff svenskarna köpte under många år. Nu är vårt samhälle havererat och sossarna för svaga opinionsmässigt och ideologiskt för att kunna återförstatliga något som gått förlorat till de profithungriga vargarna på marknaden, och anträda vägen mot ett nytt och bättre (postkapitalistiskt) samhälle. Det här landet kommer att krossas av historiens ödesvindar. 

Det verkliga inbördeskriget kommer efter att Sverigedemokraterna har vunnit valet 2018. Det tror jag, trots att de är mina ideologiska fiender på flera punkter. Svenskarna har alltid varit plagiatörer och nu kommer vi att leka kristendomen mot islam också som i gamla tider, trots att inte ens svensk bryr sig om kristendomen längre! Detta är ett folk utan rötter, bortsett från dess omedvetna bindning till sina fysiska kroppar och en luddig föreställning om sin lokala hembygd. Det är ett folk som de härskande inte ville att de skulle börja formulera konceptioner i någon större grad - det är det cynikern Reinfeldt menade med "det sovande folket" - han, maktpretendenten, talade faktiskt sanning. Så här nedlåtande är överheten, som naturligtvis orkestrerade "demokratin" så att folket sig en fjärrstyrd Stefan Löfven när given med Reinfeldt inte verkade gå hem i stugorna längre.

I en fristående nästa del kommer jag att granska det djupare och mer oförsonliga sociala sammanbrott som tecknas av Vattumannen/Skorpionen och som subtilt flyktar förbi i horoskopet för hotellattacken i Mali. För ett är säkert: Kräftan står för fruktan men också förmågan till protektionism (skydda egna hemmet, egna folket, egna EU-staterna, etc). Men när man går över till nästa Vatten-tecken representerar Skorpionen en så intensifierad fruktan att man med rätta kan tala om terror, panisk och förlamande fasa. Detta är också sexualdriften, Mars härskar i Skorpionen och terror och sex har definitivt ett samband. 

Här berör man Naturens djupaste nivåer, där medvetenheten helt sagt godnatt och livet går per zombieliknande automatik, som en "inre maning" (libido). Minns att den primära Vatten-planeten Månen står för "begär". Naturen eller Vatten-elementets värld har som enda direktiv att fortplanta sina arter så att detta väsen som ÄR bakom symbolerna vidmakthåller SIN fortsatta existens. Filosofen Platon underkände detta sätt att existera och kallade det ett ständigt tillblivande ("släkten kommer, släkten går") som likafullt saknar arvedel i den verkliga, den autentiska existensen. För verklig existens måste man gå bortom Naturen, till Övernaturen som speglas i individen genom hennes förmåga till rationalitet och logik.

Den kloka astrologin byggde dock in möjligheten för dem som fångats i Vattnets dimension att ge upp, offra sig och slippa från sig själv och sin fångenskap. Det är det sista Vattentecknet Fiskarna som tecknar befrielsen ur all den rädsla och fasa Kräftan och Skorpionen levt i. Det tolfte huset skulle således vara den enda plats i zodiaken där man kan anträda "vägen upp". 

Medan tolfte naturligen korrelerar med Fiskarnas tecken, ett empatiskt och jovialiskt tecken (härskare: Jovve dvs. Jupiter), så är husets hinduiska signifikator (bhava karaka) Saturnus, gränsdragare och fångväktare. Budskapen mellan raderna finns där... Fångvakter får bara svenska tidningsrubriker när de mördas brutalt av någon rabiat fånge, men jag har ett horoskop för en kvinna som jobbade några år på ett kvinnofängelse som ung. 

Hon avancerade sedan till servitris på en sylta, så vi förstår att detta är en kugge i näringslivet, en ordinär slav i det kapitalistiska samhällssystemet. Hon var extremt kantig, kall och svårkommunicerad och bloggaren, som först intresserade sig en smula för henne, gav snart upp. Skilda världar... 


Horoskopet talar sitt tydliga språk för den som lärt sig hantera astrologins grundläggande verktyg, notera särskilt att Solen i vanligen eldiga Väduren helt har "störts ut" genom husposition och disponent i fallet läge, samtidigt som månpsyket står i skyddsinstinktens och rädslans tecken. Den som ser på djupet kan alltså inse att kvinnans trubbighet och okontaktbarhet kan utläsas som en själ (Solen) som är djupfryst av fasa (åttonde huset motsvarar Skorpionens intensifierade Kräft-rädsla). Detta åttonde hus tyder på ond bråd död i förra livet och en återfödelse där hon i detta liv där idealet (11e huset) är att söka rädda sig från det våld hon inte kunde avvärja på förra varvet. Kanske var det därför hon omedvetet (8e huset) sökte sig till fångvården. 

Horoskopet är emotionellt sterilt, men lyckligtvis en förnämlig Venus upphöjd i Fiskarna som vilar på en stark grundstomme: Saturnus i härskarläge i fysiologiska Stenbocken och välsignad av en Jupiter i lyckosamhetens femte hus. Kvinnan var enastående vacker! 

Men eftersom hon var så själsdöd (den solära energin helt utsläckt) kan man tycka att yttre skönhet är ett ynkligt plåster på såren om man inte förmår använda plymerna man fått med sig. Återfödelse och karma från tidigare liv är ett ämne bortom människans förmåga att reda ut. Som bäst kan man glimtvis ana större och djupare sammanhang i ett horoskop eller via inre drömmar...

Fångvaktarens horoskop var en oplanerad bonusspaning, men rubriken passar förstås även denna karta trots att den inte innehåller någon Luft alls att dissonera mot eller rationalisera över Vattnet. Med Eld-Väduren ute ur bilden är det här i praktiken bara en Vatten-och-Jord-karta, i detta fall ett stycke dödkött, en andligt död människa som bara kuggar i den yttre samhällsordningen och glädjelöst gör det man ska göra - serva och tjäna pengar. Elfte husets ideal är tämligen påvert när åkerbrukaren Jungfrun stiger i öster, men dess bästa uttryck ger dock en ambition mot serviceyrkena/Kräftan. Jungfrun jobbar bara för sig själv och det är Kräftan - fysiologisk överlevnad som driver den. Med ett så diffust ideal blir man sällan mer än en kugge på enkel nivå i samhällsmaskineriet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.