Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 7 november 2015

Medieutredaren Anette Novak och en klart lysande genius

I sin rapport om ett delbetänkande om demokratins och medielandskapets framtid i Sverige hyllar SvD:s digitala chef Fredric Karén sakkunniga Anette Novak för hennes briljanta analys och rehabiliterar sig en hel del från bloggens tidigare kritiska läsningar av hans horoskop.

Men så har han också både Regulus och Satans stjärna aktiverade för en arketypisk kamp mellan det Goda och det Onda, mellan korrekta tanken som alltid måste vara förankrad i det supralunära intresset och det onda och världsliga särintresset - den sublunära själen, vars offer luras in i en "crab fight" om den enes överlevnad på den andres bekostnad vilket leder till generationer av förspillda och orealiserade mänskliga livsöden. 

Jag talar förstår näringslivets sataniska spinn på darwinismens "djungellag" - fullständigt fel paradigm för den som vet att mänskligheten har betydligt mer nobless i sig än att slåss som fähundar om jobb som Arbetsgivaren alltid ser till att det råder viss brist på (jämviktsarbetslösheten som ett styrmedel för lönerna).

Efter Karéns lovsång förvånar det inte att se sakkunniga journalisten Novaks stjärnhimmel. En i sanning extraordinär fyrbåk om man skiktar horoskopets förtätade vishet genom den bedrägligt simpla uppdelningen på de tre gunas, de tre kvaliteterna.


Här medger bloggaren villigt sin fascination för den antika insikten i tillvarons inbyggda ojämlikhet och hur väl den lika antika astrologin lyckas representera detta via sina olika "dimensioner". Vi har sett det ena politiska bedragaren och hycklaren efter det andra med ett övermått av Mörkrets kvalitet. Fega och falska politiker ur stånd att kliva ur den skokartong som är status quo och inympa det minsta av nytänkande för att ta emot den Framtid som kräver så mycket mer av mänskligheten än den defekta kapitalismen som just nu tjänar ett fåtal och felfördelar folkflertalet så till den grad att vi i praktiken är tillbaka i 1800-talet med godsherrar och rättslösa statare. Fredrik Reinfeldt, en svensk statsminister om någon minns honom, sade t.o.m. till sina partivänner att visioner var farligt! Så talar en människa tyngd av okunskapens och dårskapens storkors i Tamas guna!

I sakkunniga Novaks horoskop har vi inga storkors men väl en exklusiv betoning på Ljusets kvalitet (Sattva guna) och Passionens kvalitet (Rajas guna). Passionen eller lidelsen är ett tillstånd av pseudoexistens som utmärker det jordbundna människosläktet som står under inflytande av såväl Ljuset som Mörkret. Dessa termer är noga specificerade i hinduisk kosmo-psykologi och de många svenska journalister som föraktfullt förskjuter andra skribenters upptagenhet vid "pseudoförklaringar" som den ontologiska Ondskan, har inte satt sig in i den dignitet termen faktiskt äger eller är hopplöst förlorade ateister. (Möjligheten finns också att de kritiserar artiklar som använder det onda på ett banalt sätt, för att slippa diskutera t.ex. socioekonomiska orsaker till att mänskligheten mår skit.)

I Novaks fall finns emellertid inga tamasiska eller mörka tecken aktiverade, så hennes passion har bara en väg att gå: lyhördhet mot Ljuset. Att Karén tycker att hon i sitt delbetänkande tecknar en "mörk bild" förklaras därför bäst av hans egen bitvis kolsvarta horoskop! 

Vem kan ifrågasätta den sattviska INSIKTEN i åtgärdandet av den demokratibrist Bonniers och Schibsted skapat genom att statens samlade press- och public service-pengar skulle fördelas även på värdiga bloggar och engagerade små tidningssajter som t.ex. den ettriga svenska NewsVoice (tidigare ställd mot väggen av en utsänd man från draken DN). 

Vem vet, kanske t.o.m. en sådan här blogg skulle kunna bli aktuell, under förutsättning att staten kallar in internationell hjälp för att bedöma dess stringens i tillämpningen av klassisk filosofi på den astrologiska symboliken. Där Aftonbladet och DN svartlistade bloggen (på den tiden de visade upp bloggare som kommenterat dagsaktualiteterna), där kanske detta till sist visar sig vara en av landets åtskilliga vattenhål som faktiskt vinnlägger sig om människans värdighet?

Eftersom sakkunniga Novaks nymåne i progressiva, entreprenöriella och väldigt otåliga Väduren knappast är det man först tänker på i samband med eftertänksamma specialister, måste kartan förklaras. Lyckligtvis är ekvationen enkel, så enkel så att Vädurens härskare, spjutspetsen Mars ger ett tillräckligt svar för det här inläggets ambitionsnivå.

Mars befinner sig i rak opposition till begränsaren Saturnus och ur Vädurens vidöppna sinne är den är basen för dess egen existens rakt åt helvete. Mars står i olyckans och fiendens sjätte hus och gränsdragaren och den antidemokratiska auktoriteten Saturnus befinner sig i den världsliga förlustens tolfte hus. Nej, han kanske inte läst helt fel, den där Karén. Här tecknas en vansinnigt ful bas för det gyllene barnets vilja att göra allt nytt. 

Det råder ställningskrig mellan de båda naturliga illgörarna Mars och Saturnus, där emellertid Mars emellertid är en verksam välgörare och här kämpar direkt mot fienden - i fiendens hus. Kvinnan var tidigare anställd av Bonniers. Den senare kan vi direkt knyta till Saturnus, arbetsgivaren, som för en Vädur är såväl en naturlig illgörare (begränsar det arketypiska Barnets uppdrag: att göra fritt) som en verksam illgörare (horribla konsekvenser att låta en aktör som Bonniers anta rent diktatoriska proportioner och i förlängningen skada demokratin).

Givet vår förkunskap om att detta i botten är en journalist, blir de astrologiska budskapen rätt pikanta. Det är som USA:s vapenstyrkor haft en fiende inbäddad bland pansarvagnarna, med uppgift om att falskt rapportera Överhetens skönmålningar istället för om de verkliga förhållandena. Helt klart vilar denna kraftfulla nymåne i Väduren på det hårdnackade ställningskriget mellan en gammal Makthavare som i tolfte håller på att tappa greppet om mediesitutionen och sitt kall, och om en heroisk krigare (Mars) som inte räds att stiga rakt in i fiendens sektor (sjätte huset). Att detta horoskop samtidigt tecknar såväl sol- som månascendentens perspektiv kan förklara varför det stämmer så väl med vad som ur Sanningens ögon - Sanningens platoniska form - är Anette Novaks tilldelade ödesuppdrag.

Här är återigen en karta som exakt motsvarar det folk Platon ville se i expertrådet i sitt förslag till det goda samhället. Jag har tidigare pekat på den besynnerliga egenheten att samma klarsyn tecknades endast när jag summerade Vänsterpartiets styrelse. Romaren Plotinus tycks ha haft rätt. ELD är det noblaste elementet, det som mest obehindrat förmår se vad Gud och de underordnade gudarna vill se för slags samhälle. För Platon, klar över ojämlikheten bland människor, var det rimligt att de rika kunde plocka ut fyra gånger mer än andra från sitt landinnehav. Jämför den måttliga ojämlikheten med vad de satans rovkapitalisterna - mediehusen och de andra - tillskansat sig på folkets och samhällets bekostnad i vår tid. Och klyftorna bara växer.

Folkmedvetenheten måste ökas och gammelmedierna tar inte sitt ansvar. Det är en fantastisk idé att låta fler få ekonomisk hjälp för att motverka den hjärntvätt som snöper medborgarnas kreativitet. Ska Sverige bli ett kunskapssamhälle måste folket förädla sig självt inifrån sig självt. Men här tycks Novak tänka som en klassisk kinesisk filosof: ur varje by kallades i kristider den starke och mest ärade mannen fram och gavs ansvar för en tropp och många grupperingar i samverkan kunde rädda landet ur krisen. Kapaciteten bor latent i folkdjupet, den kan aldrig påtvingas folk uppifrån. Tänk så mycket klokare de gamla odemokratiska kineserna var än våra "demokratier" där den verkliga makten inte alls utgår från folket utan från Kapitalets vilja att tillväxa som besatt av giriga demoner.

2 kommentarer:

 1. Vad säger Södermalms analysproffs om Novaks ansiktsuttryck. Bilden var intressant eftersom hon log neråt och uppåt samtidigt.
  Här en bild med ännu mer ner
  http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/05/medieutredningen-delbetankande/

  En annan person med nerdrag i mungiporna är Angela Merkel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ytterligare en med "nedstämd mun" var den andlige ledaren swami Praphupada: http://prabhupadabooks.com

   Jag har försökt avveckla den fruktlösa grenen att korrelera särdrag i ansiktet med stjärntecknen. Ibland poppar det upp någon gliring i en text (en eftergift för mitt sämre jag), men det har gått många tusen skrivna sidor sedan jag på allvar försökte knyta t.ex. Vågens tecken till sneda och sömniga ögonlock. Av de många kringelikrokar man kan ta med det flexibla ämnet astrologi är nog detta det värsta missbruket av intellekt en själ i människokropp kan ägna sig åt.

   Jag är hemskt ledsen att jag öppnat den dörren på bloggen, men ska till mitt försvar säga att många tidiga look-alike-inlägg sökt understryka att den som stirrar på mungipor och näsvingar och börjar fabuera utifrån enskildheter missat poängen som alltid är Helheten.

   Undertecknad har aldrig använt utseendefrågan annat än som ledtrådar så att intuitionen kunnat ta fram rätt zodiaktecken. Till skillnad från t.ex. rasister lägger jag inte in värderingar i ett visst utseende eller hudfärg.

   Ibland har det fungerat kusligt väl, som då jag i ett sällskap gissade rätt på tre personer på raken. 1/12 x /12 x 1/12. Ganska liten sannolikhet med andra ord. Och detta var med den tropiska zodiaken, vilket visar att du själv memorerar en packe människor och deras ansikten, sätter ett namn på dem (t.ex. "Väduren") och sedan börjar den karta du byggt upp och investerat tid i magiskt funka för dig.

   Det tog flera år efter upptäckten av den sideriska zodiaken att bryta ner kartan eftersom ansiktstyperna eller ”trigger-punkterna” nu korresponderade mot andra tecken. Jag har faktiskt inte fått tillbaka den träffsäkerhet jag brukade ha. Mest för att partygissningar på soltecken är ytterligare ett av de sätt man kan slösa bort intellektet och inte längre någon värdig utmaning.

   Ett av huvudämnena i detta inlägg, möjligheten av en nydemokratisering av informationssamhället, var ett värdigt ämne. Men man uppfattar det man kan uppfatta och det var just detta ämne som flyktade förbi i orden om astrologins förmåga att belysa ojämlikheten på Jorden.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.