Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 19 november 2015

Jorden är helvetet och Djävulen äger oss


Ur det himmelska perspektivet är Solen och Saturnus jämlikar


I min bok som summerade de första fem årens bloggande finns ett appendix som kortfattat summerar några astrologiska spelregler. I detta valde bloggaren att av dunkel anledning avbilda en "naturlig zodiak" som inte startar med Väduren utan med Oxen. Det senare tecknet märktes ut med stjärnan Algol som om Djävulen vare en naturlig representant för det första jag-huset, nu kopplat till det låga Jord-elementet och dess arttypiska favorisering av materialistiska perspektiv och förklaringar till alla livets frågor.

Föreställ dig därför hur häpen bloggaren blev idag - cirka 6.40 på morgonen - när han för första gången någonsin med sideriska zodiaken vald i datorns astro-program skiftade från de geocentriska till det heliocentriska perspektivet på solsystemet och upptäcker att bloggaren hittar stöd för sina teser i det solära logos syn på planeten Jorden! Åtminstone temporärt, för den exakta linjen mellan den onda stjärnan Algol och "dubbelsystemet" Månen/Jorden var bara för bloggaren att se just i detta ögonblick!

I flera år har jag Sideriska siktet brottats med frågan om tillämplig symbolik, om huruvida "Djävulen äger" de människor som väljer den materialistiska livssynen och till och med föreslagit att så är fallet i samband med horoskopet för Svenskt Näringsliv. Men att välja vårt systems andliga livsnerv och hur vår inre gud - den som ger oss livet - ser på saker utifrån zodiaken, det avgör saken. 

I en förunderligt väl timad blick på den heliocentriska zodiaken - med samma blick som Solen har - slumpade det sig så här:


Det bor ondska i Oxens fot
(Dödahavsrullarna cirka år 0)

Men "bekräftelsen" från det heliocentriska horoskopet var ett äpple som inte föll så långt från trädet. (Obs, inga jesusanspråk: även Mästaren kallade sig själv Trädet och åhörarna för grenarna vilket i sig är i linje med antikt tänkande att Solen och människans synförmåga skapar sina egna synintryck genom att skjuta ut solstrålar ur ögonen. Jesus var Trädet och de lyssnare som slöt upp var hans trädgrenar - han talade uppenbarligen ur ett tillstånd av det unitiva solära logos: "Jag och Fadern är Ett"). 

Jag förmodar att vem som helst som likt bloggaren fötts med en ömsesidig reception mellan brobyggande Vågen och Lejonet och med Solen i sitt naturliga (geocentriska) femte hus skulle ha öppna kommunikationskanaler med allas vårt solära logos, vår Fader, vårt verkliga Själv. 

Jag konstaterade nyligen hur svårt det är att rätt förstå alla de signaler som våra inte naturer hela tiden sänder till våra Mån-psyken. Jag valde inför en sannolik ingivelse om förestående terror i Mammons hedonistiska tempel (Paris) att för andra gången på några dagar skämta till det om franskfinansierade töntgallerian Mall of Scandinavia - nu bara timmar före terrordådet. Vissa saker förstår man först i efterhand att man inte lyckades kanalisera värst tydligt.

[Och detta stämmer även för inlägget du läser nu, där jag först några dagar senare fattade att just denna dag - "Jorden är helvetet" - inte är permanent. Nästa år står Jord/Månen på rät linje med Algol dygnet därpå. År 1 vaknade symboliken momentant till den 23 oktober.]

Jag är också lite generad av att det också tog ett par år att fatta romaren Manilius koppling av Oxens och Skorpionens axel till monstret Tyfon som tänktes bojad under vulkanen Etna på Sicilien.

Traditionen bygger ju på banal och vällustig prutthumor! Det var svaveloset i den romerska föreställningen som ledde mig till insikten att Oxen som frossande födointag via munnen och Skorpion (kön/anus) exkrementering som beskriver den pinsamma livsform själen förbundit sig med och som lever helt i Underjorden som ett Tyfon-monster i ett negativt kretslopp bestående av enbart konsumtion och elimination. 

(Tillägg. Händelsevis råkar den 19 november då detta inlägg om romarnas prutthumor skrivs vara den dag då FN firar Toalettens dag! lla.)Denna konsumtionsmänniskans krets kallades i antiken "fädernas väg" och administreras av Jord/Vatten-axeln Stenbocken/Kräftan (Demiurgen och grottans fångar). Detta kretslopp som är begränsat till vattnets (libidos) tänkta cirkulation mellan jorden och månen kontrasterades mot "gudarnas väg". Den senare har jag föreslagit motsvara den supralunära axeln mellan Eld/Luft eller Lejonet/Vattumannen. 

Notera att den formala Saturnus är herre i det förra fallet där assimilationens och bukens Måne är den onda herrens fotapall ("Saturnus äter sina barn" - genom åren använt om den onda arbetsgivaren eller vilken ekonomisk/politisk överhet som helst.). Men i det senare fallet, på den himmelska planhalvan, är inte Saturnus en djävulsmetafor utan likvärdigt bollplank till Solen.

Nå, bättre att polletten trillar ner sent än inte alls. Våra politiker är alla satanister och söker hjälpa kapitalismen i - det renodlade sataniska systemet - att hålla himmelriket långt borta från vår världs politik eftersom grundtesen där är att "allt tillhör alla", att den minsta av oss innehåller hela kosmos ("Fullheten", "Pleromat") fast förminskat i proportion till den grad av egoistiskt syndafall själen sökt sig mot. Det är i det här kosmiska perspektivet man ändå kan tala om en viss hackordning (även om själar aldrig ser ned på varandra som människor gör), och det är därför bloggen frossat i sanna nidbilder utifrån våra politikers horribelt usla horoskop. Ingen verkar ha någon som helst kontakt med den ljuvliga morgondag deras själar ber dem arbeta för. De är Djävulens barn, Jordens barn, och lyssnar inte inåt. Därför har de inga lösningar. 

Av den anledningen tvingas Ödet ta fram sina nödlösningar, "terrorister" - det urartade västerlandets förvridna Skugga - för att återställa den gudomliga ordningen i världen där alla är jämlikar under sin Skapare. Politikerna skulle kunna förstatliga hela bankväsendet och knäcka Finanskapitalisterna, men med val vart fjärde år vågar de inte. De är dessutom i många fall i maskopi med Ondskans instrument - finansfolket (Oxen/2a ekonomihuset).

7 kommentarer:

 1. På tal om Djävulen och makten i denna världen..

  Studie: Magnetisk manipulation av hjärncentra minskar tron på Gud och fördomar mot immigranter påstår forskare

  http://newsvoice.se/2015/10/17/studie-magnetisk-manipulation-av-hjarncentra-minskar-tron-pa-gud-och-fordomar-mot-immigranter-pastar-forskare/

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/301117.php

  Electroconvulsive Therapy (ECT): Facts and Side Effects
  http://www.medicalnewstoday.com/articles/297655.php?page=2

  Tyckte det var intressant det handlar om just problemlösar-delen. Tar man bort det merkuriala intellektet få så har vi plötsligt ingen budbärare längre från ovan eller någon gatsmarthet heller. Men "lyckliga" blir vi eftersom det ju testats mot depression..

  Tänk om det är såhär man kommer göra med alla potentiellt farliga religiösa extremister i framtiden..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så träffsäkert !!! Och tilläggas kan att det är bloggen (egentligen romaren Manilius) "sataniska axel" (Oxen/Skorpionen eller deras motsvarande 2a/8e hus) som tecknar psykologins "pleasure/pain"-dikotomi, vilket är den axel som tar överhanden när Merkurius lämnat arenan.

   Utvikning: ”Pleasure/pain” blev väl "lust/olust" på svenska (ursprungligen från tyskans Lust), vilket som vanligt inte riktigt fångar den djupare tanken . Språket börjar redan här filtrera bort smärtan genom att reducera saken till en fråga den mycket mildare "olust". Som ”välfärd” ställd mot Fredrik Reinfeldts "ofärd" för dem som var sjuka och arbetslösa under "arbetslinjens" glansdagar.

   Radera
  2. Intressant nog har religion och spiritualitet positiva effekter på cancersjukas fysisk, mentala och sociala hälsa (var en länk till detta i samma artikel).
   http://www.medicalnewstoday.com/articles/297803.php
   "The researchers found that patients who reported greater overall religious belief were also likely to report better physical wellbeing and ability to perform their routine tasks - particularly if cancer could be integrated into their religion and spirituality."

   Studien bekräftar även andra studier där man låtit döende trippa på svampar innan det är dags "på riktigt" så att säga..

   Mer om hedonism och lycka

   – Många studier visar att deprimerade människor har mindre sex, säger psykologen och sexterapeuten Robert Hatfield vid universitetet i Cincinnati och talesperson för Society for the Scientific Study of Sexuality till WebMD . Och omvänt tenderar allså den som inte är deprimerad att ha sex oftare.
   http://www.sexscience.org/
   http://www.webmd.com/sex-

   Sex viktigare än pengar för lycka
   relationships/guide/20061101/sex-better-than-money-for-happiness
   Och så till den kvinnliga forskningen om kopplingen mellan lycka och sex bland kvinnor:
   http://www.nbcnews.com/id/33178558

   Senare studier ger en annan bild:
   Mer sex gör dig olycklig
   http://illvet.se/manniskan/sex/sex-gor-dig-olycklig

   Ny studie: Sex en gång i veckan räcker
   http://www.expressen.se/halsoliv/sex--relationer/ny-studie-sex-en-gang-i-veckan-racker/
   "I en av undersökningarna ingick 25 000 amerikaner. Visserligen ökade graden av välmående med mängden sex – men bara upp till en viss gräns. Personer som har sex flera gånger i veckan är inte lyckligare än de som bara har sex en gång i veckan."

   Vad kan man dra för slutsatser av det här?
   Det lyckligaste livet man kan leva är väl att leva så hedonistiskt som möjligt i början för att senare kommar till andliga insikter och förstå nya värden i livet. Videt laget har man kanske hittat en partner som man kan ha ett intimt förhållande med (utan att nödvändigtvis ha sex hela tiden) och sen när man ligger på dödsbädden så har man en stark tro på något MER efter jordelivet är slut.. (saknar man tron kan man kan ta någonting som vidgar ens perception av Verkligheten) vilket även ger en bättre hälsa rent fysiskt på slutet.. (är ju inte helt fel..) :-)

   Radera
  3. Scenariot du bygger upp bekräftas av hinduisk astrologi med enda enkel lärosats: Mars "peakar" vid 28 i en människas liv.

   Därefter släpper den lägre naturen sitt grepp om själen (och lycka den människa som fötts under en himmel som tecknar att det finns något mer redo att ta vid...).

   Mars är ju förstås som härskare över Skorpionen naturens sexdrift - naturens sätt att genom liv och död hålla sig själv på bana. Romerske tänkaren liknade Naturen vid en Alien, något fullständigt väsensfrämmande för den rationella själen. Det skrev han troligen som gammal och vis.

   Radera
  4. Intressant! Fast i den sista länken jag refererade till så säger den att det inte är någon skillnad med sexlusten för unga respektive gamla, man respektive kvinna eller hur lång relationen varit och par som varit gifta några år eller årtionden. http://www.spsp.org/press_release/sex-frequency-study/ (engelsk sida som tar upp forskarnas upptäckt). Men att man kan nöja sig med mindre sex om man har en stark relation till varandra är tydligt från studierna. Vidare visade det sig från senaste studien att det inte fanns en korrelation mellan frekvensen av sex bland singlar och lycka.

   Radera
 2. En uppföljande studie på "Mer sex gör dig olycklig" med samma resultat
  http://illvet.se/manniskan/sex/mycket-sex-gor-dig-olycklig

  Higgspartikeln!
  Faktum Siwert är ju att du redan skrivit om Djävulen som ägare av denna världen när du skrev om Higgs-partikeln! ;) Axeln Oxe och Skorpion var kraftigt aktiverad i horoskopet för denna partikels bekräftande..
  http://sidereal.hall-of-man.com/2012/07/korrekt-detta-ar-inte-gudspartikeln.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du påminde mig. Här vräks det ut så mycket kartor och lösa tankar att jag blir riktigt överraskad själv ibland av hur cirklar slutits både en och två gånger. :-)

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.