Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 november 2015

Alkoholism orelaterad till de fyra elementen

En minirapport om ett negativt testutfall. Bland 9000 sparade kartor fann jag 43 med en kommentar om alkoholism. Givet många skådespelar- och musikerhoroskop skulle säkert ett par hundra kunnat taggas men jag har bara kommenterat i de fall alkoholismen varit en markant ingrediens och särskilt där den lett till dödsfall (t.ex. Amy Winehouse, Whitney Houston, Byrds grundare Gene Clark med flera).

Jag kan tänka mig att ett större dataunderlag skulle kunna leda till avslöjanden om den här sjukdomen, men i en enkel studie av Solen och Månen i de fyra elementen saknas signifikanta avvikelser. 

     SO    MO

ARI    3    5
TAU    4    3
GEM    2    2
CAN    4    2
LEO    6    5
VIR    5    4
LIB    2    3
SCO    2    5
SAG    6    3
CAP    0    4
AQU    4    2
PIS    5    5

ELD    28
LUFT   15
VATTEN 23
JORD   20

SO+MO=86 DATAPUNKTER
MEDEL 21,5/ELEMENT
SIGN. ±50° 11-32

ELD+VATTEN 51
LUFT+JORD 35
MEDEL 43
SIGN. ±50° 21-64Som synes leder en kombination av de affektiva Eld- och Vattentecknen till en viss förhöjning, men långt ifrån gränsvärdet för signifikant överrepresentation. Testet får avskrivas som rena slumpvariationer.

Det är likväl intressant eftersom det kastar vissa tvivel över tesen om att Vatten-elementet representerar den "ständigt hungrande" Vegetativa Själen! Om någon minns det, fördes den tanken på tal i t.ex. inlägget om Whitney Houstons "svampiga" karaktär (både Sol och Måne i Vatten), men den här studien påminner om att visst inom astrologin kan vara felaktiga teser, baserade på anekdotiska (enstaka) iakttagelser.

Dock finns i solkolumnen en riktigt intressant liten detalj: Lejonets och Stenbockens planeter Solen och Saturnus är varandras fiender och att Lejonet kan tippa över och falla offer för en rovdjursliknande lystnad är väl känt. Här tycks denna svaghet i det "majestätiska" tecknet bekräftas genom hela sex Solen i härskarläge. Omvänt för Solen i sin fiende Saturnus/Stenbockens tecken - denna zodiakens torris lyser helt med sin frånvaro bland de 43 alkoholisterna.

Bara denna konstellation mellan de väsensskilda Lejonet och Stenbocken är så intressant att ämnet förtjänar en betydligt större grupp alkoholisthoroskop. Kanhända ser vi här, precis som med den "fallna" Månen i Skorpionen hos mördare, vissa zodiaktecken diskret teckna sina skilda karaktärer.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.