Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 november 2015

En bra Tännsjö (reklamare är onda människor)

Praktiska filosofen Torbjörn Tännsjö må vara materialist (ateist) men kan på den tumnagelstora yta som återstår för dem som slikt begränsat sitt medvetande alltjämt producera viktiga tankar. Som dem i DN-artikeln om den osannolika skada vi åsamkar oss själva och omvärlden som låter reklamen våldta våra genant ytliga sekulära sinnen!

Låt oss kika på filosofens sinne (Månen) ytterligare en gång och nu med SYFTET att hitta något gott att säga om det. (Horoskopet har avhandlats tidigare.) Ämnet ligger mig förstås varmt om hjärtat eftersom även bloggaren har psykets indikator i det mentala Luft-tecknet Tvillingarna! 

(Det är svårt att skriva inlägg där egna horoskopinslag förekommer och jag har troligen undertryckt många berättelser för att inte framstå som en som glorifierar över sin egen födelsehimmel, som i vissa stycken är så uppenbart bortom sin samtid att det här livet i Reinfeldt- och Löfvenland är en ren plåga - min själ kommer inte att återvända till jorden förrän Tidsåldersskiftet är genomfört och inte ens medborgarlön längre behövs som övergångslösning.)

När jag vintern/våren 2008 läste in en grundlig introduktionsbok till hinduisk astrologi (som nyttjar den sideriska zodiaken), sade författarna till Light On Life att Månen i Tvillingarna i Indien var känd som markör för en filosofisk sinnelagsdisposition. Av det påstående märktes inget alls när jag så småningom lyckats skrapa ihop 181 yrkes- - eller nästintill - filosofer. Kuriöst visade sig dock en underbetoning på Månen i det tecken som ligger opposit Tvillingarna och är filosofins naturliga tecken Skytten. 

Och Månen i Väduren drog iväg och markerade rejäl överbetoning som det filosofiska sinnelaget framför andra. (Jag kan svagt bekräfta detta från en enkel och naturlig kvinna jag kände i ungdomen. Trots att hon var en djupt materialistisk och sensuellt orienterad Oxe som gäckande förebrådde mig för att "jag aldrig hade några pengar" och därför var en "omöjlig pojkvän",  fanns en klarhet i sinnet och en direkthet och skärpa i tänkandet som jag långt senare inser är en förutsättning för filosofi. 

En karismatisk kvinnlig släkting till en god vän, också med Månen, chockerade mig när hon var bara dryga tjugo genom att citera filosofen Konfucius. Familjen var inte högintellektuell. Kanske berodde det aparta citatet på påverkan från släktingen, med vilken jag då och då utbytte en eller annan taoistisk klyscha, men ändå. Hur många tusen unga kvinnor måste man inte gallra bort från dagens av marknaden degenererade samhälle innan man finner en ung kvinna som tagit del av den verkliga intellektuella elitens verktyg, kunskap om filosoferna i historien och tanken som redskap för något annat än praktisk vinstmaximering?

Till saken hör dock att 181 fall inte är ett stabilt underlag. Jag har varit för generös i många tidiga pilotstudier. Det intervall om ±50% som gick gälla för slumpmässiga avvikelser är inte hållbart förrän man kommer upp i cirka 300 mätpunkter. Så låt oss godtyckligt säga att intervallet borde ha varit ±70%. Då hamnar de 25 filosoferna med Månen i Väduren på gränsen till signifikant överrepresentation medan de futtiga åtta Mån-Skyttarna var ett normalt uttryck för den slumpmässiga variationen. 

Jag ska försöka samla in fler filosofer, för det här testet är intressant. Månen i Väduren är ju "skuggan" eller återspeglingen av det tecken där Solen (ren intelligens) sägs fira sin "upphöjdhet". Som Barnets arketyp kan man ju påminna sig att vishetsläraren (snäppet över filosoferna) Jesus underströk att bara Barnets vidöppna sinne hade någon chans att förstå hans djupa insikter i tillvaron.

Tännsjös (och bloggarens) Måne i Tvillingarna befinner sig på en lägre plattform än Elden, men också den enda möjliga för att formulera stringenta tankesystem: Luftelementet representerar denna mänskliga och gudomliga aktivitet, med skillnaden att människor i allmänhet reducerar sin tanke genom att applicerar den enbart på det praktiska eller konkreta. 


Som man ser i Tännsjös fall, där smärta och olust tycks ha varit hans "första kärlek" eller åtminstone fördjupning i etiska frågor rörande sjukvård, står smärtans Mars står i Jord-tecknet Oxen som en fysikalisk bas för hans kognitiva Sol-kapacitet i olyckans sjätte hus och i smärtans och plågans tecken Skorpionen. Denna axel, 6e-till-12e är en veritabel sjukvårds- och ohälsoaxel så det är lätt att se att hans merkuriska sinnelag plockat upp denna axel.

Samtidigt lyckas Jord och Vatten sällan genomskåda sin ateistiska och gudlösa grunddisposition - Djävulen eller den negativa polariteten är i många fall helt övermäktigt stark. Om detta borde den oändliga ström av "lergeggehoroskop" som bloggen grävt upp i samband med sjaskigt leverne ha omvittnat.

Men det är inte vart Solen för filosofen på hans strövtåg som var föremål för inlägget, utan sinnelaget som sådant. Och här är ju Tännsjö briljant! Jag ger inte mycket för Merkurius så kallat svaga placeringar i Fiskarna (Einstein hade den) eller, som här, i Skytten. Tännsjö uppvisar här en intensifierad version av den vasse tänkaren Jan Guillous Tvillingascendent (förutsatt att födelsetiden 13.40 är korrekt) och en ascendenthärskare (Merkurius) placerad i Skytten.

Jag tror faktiskt den ryktbare och läsvärde besserwissern tittar förbi den här bloggen då och då och hittar något litet russin att förädla. Jag anade ugglor i mossen då hans krönikor några gånger innehållit lama utfall mot astrologin, och hans senaste sågning av ett par borgerliga politiska redaktörer (en på SvD) för usel stilistik och det lite inlindade konstaterandet att de stannat på skolbarnets intellektuella nivå, detta låter mer än misstänkt likt den här bloggens sågning vid fotknölarna (drygt en vecka tidigare) av en av SvD:s bokrecensenter samt inlägget (dagen före Guillous krönika) som även attackerar den andra av de två redaktörer han nämner, och för andra gången invänder mig mot de borgerliga tidningarnas ytlighet, motsvarande Guillous "stannat kvar på skolnivån". Kanske ett sammanträffande, men jag är inte längre så säker.

Hur som helst är Tännsjö i kraft av sin analytiska Mån-Tvilling en intensifiering av logikens planet Merkurius. Hela hans sinne söker efter rationaliteten i vad han än öppnar sinnet mot. Och här kommer nu det intressanta: Merkurius i Skytten disponeras förstås av det som förment är filosofins egen planet Jupiter. Denna i sin tur är en verksam illgörare för sinnelaget i Tvillingarna eftersom den expanderar på tema och därmed avviker från Tvillingarna eller rapportörens ideal om saklighet. Tännsjös verksamt onda filosofiplanet står dessutom i ett hus som är viktigt för den intellektuella aktiviteten: det tredje. Jag kan bara förstå detta som ett omen som går hand i hand med den "sataniska axel" vi just snuddade vid och som drar ner hans filosofi till ett tänkande kring smärta och elände och varför hans Jupiter inte längre är den goda guden utan en, ytterst sett, eländesbringande filosofi (ateism). 

Men stopp och belägg. Är det inte just denna verksamt onda överflödsplanet i det tredje huset för kommunikation som han vänder sig mot i texten MOT reklamen som degraderar människorna i deras beslutsfattande? Visst är det! Har sällan sett ett så klockrent besked. Som förstahus-Tvilling är jag därför tacksam att Tännsjö visar att astrologins tal om Jupiters onda effekter ändå inte gör Jupiter till ett monster. Det går att "stå på rätt sida" även i förhållande till sina sämre planeter och istället för att själv bli en av de onda reklammännen påtala vilket skitjobb de ägnar sig åt. 

Det är således inte Tännsjös konklusion i rubriken - det är jag som säger att reklamare är onda människor utifrån en studie av Tännsjös verksamt onda Jupiter i hans tredje PR- och kommunikationshuset - det hus som indiska astrologer menar är en ond sektor men där en moraliskt uppvaknad människa själv kan förbättra sitt förhållande till sin inneboende kommunikator Merkurius. Tännsjö själv har förstås inga problem, Tvillingarna i första huset (här via månascendenten) ger intressant nog bara en "neutral" Merkurius, men detta är begripligt i skenet av det sagda. Merkurius ska inte hajpa eller kommunicera för vinnings skull. Dess uppgift är att vara saklig. Och likt Guillou i sitt fysiska ("verkliga") liv har en prominent och hörnplacerad Merkurius, så har Tännsjö i sitt psykiska horoskop. Kommunikation är viktig för båda men det är Solen som leder vägen. Förstahus-Tvillingarnas neutrala men prominenta placering av sin härskare leder till märkliga bud i läran om planeternas verksamma naturer.

Primärt är Merkurius ägare av första huset och det gör den till en verksam välgörare. Men den äger också (via Jungfrun) det fjärde hörnhuset och hade Merkurius varit en naturlig välgörare hade detta förvandlat den till en verksam illgörare. Turligen är Merkurius MÖJLIGEN en välgörare sett ur högsta andliga perspektiv, men den sida av astrologin som involverar husen är mest intresserad av världsliga effekter och här är Merkurius en distinkt neutral informatör som bringar både goda och dåliga nyheter. 

Av dessa två husägarskap tycks det som om indierna beslutat sig för att betrakta Merkurius som en helt neutral faktor, men kvarstår alltså att Tännsjös psyke upplever kommunikation som prominent (sjundehusplaceringen) medan Guillou knappast gör något annat än kommunicerar med sina allierade (sjunde huset), dvs. alla dem han knyter till sig i syfte att ha något att ondgöra sig över. I synnerhet Guillous Merkurius är oslagbart mäktig med dess nästan exakta förhållande till sin hemmabas: Tvillingascendenten.

Det finns en viss likhet här mellan Tännsjö och Guillou som båda tar det stora Skytten-greppet om sin samtid och lyfter viktiga frågor, som Tännsjös (hack i häl på Black Friday) om reklamen som förstör planeten via de hjärntvättade massornas idiotkonsumtion och Guillous, om vad i helvete Sveriges regering i samråd med våra vapenfabrikörer - och USA - sysslar med i Afghanistan.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Tännsjö för höga betyg för sin intellektualitet och kritik och att hans filosofiplanet Jupiter kan glimta till som den Stora Välgörare den i grund och botten är, bara Tännsjö väljer att angripa ämnen som tydligt uttrycker den onda Jupiter: överflöd, slarv och chansningar, hyckleri, jakten på stora och lätta pengar - faktiskt allt sånt som utmärkte Nya moderaterna under deras åtta förödande år vid makten. (Nya Karolinska! Nuon! De var inte bara sopor, de var politiker som borde ha kunnat åtalas.)


När ska Väst våga se sig i spegeln?


Se detta felaktiga uttalande som rubrik i Aftonbladet. Vilken obildning! EU säljer inte sin själ till Djävulen genom att hosta upp 27 miljarder för att Turkiet ska ta skitjobbet att mota bort flyktingar. EU visar tydligare än någonsin att den maktfinansiella konstruktionen ÄR Djävulen! Det är ju EU som dinglar med löftena, hur dum får man bli?

Ska det vara så svårt att se sig i spegeln och fatta att Väst spelat ut sitt sista kort? Att det är i vår tid Ödet tar över? 

Nej visst, i en materialistisk kultur saknas ju väsentliga perspektiv för att leva upp till mänsklig anständighet. Här regerar ekonomismen och dess kaputta modeller. Här utövar kapitalisterna utpressning på fattiga stater Grekland för att alla ska falla tillsammans den dag sanden i timglaset runnit ut... 

Den dagen återstår bara förvirrat storkrig (vem bombar vilka "terrorister"?) - allt för att få ekonomins hjul att börja snurra igen och rädda Systemet för ytterligare några år. Men Tredje världskriget blir troligen det sista kriget Väst kommer att utlösa. "Tredje gången gillt" är regeln.


Krigshetsaren och löfvenbiffen
 
Under tiden står Storfinansens bulvan Löfven och manar till mindre köttkonsumtion! (Gudarna ska veta att han skulle kunna lätta några kilo.) Samtidigt som andra rubriker skriker ut att risfälten i Asien drar för mycket vatten! Räknenissarna har i sin infantilitet åstadkommit en så kallad "double bind" som avslöjar den hemska sanningen för den som kan se.

Hade de skyldiga djävlarna i EU någon heder i kroppen skulle de berätta sanningen för den växande och lottlösa generationen i Väst: de kommer knappt att överleva fram till sin (vid den tiden helt indragna) pension. Djävlarna körde världen i botten. Men det säger ingen förrän Olyckan redan är över oss alla.

Den rika 1 procenten har precis som i Hollywood-filmerna redan byggt sig en Noaks ark till en säkrare plats när hela skiten brakar ihop. Kriga gör de redan i dag genom fjärrstyrda vapen, exakt som i de gamla hinduiska texterna där krigen styrdes på avstånd av synska fältledare som inte själv behövde vara kroppsligen närvarande. En sådan evig sanning! 

Men lika sant är att de som missbrukar Luftelementet - kapaciteten till abstrakt tanke - kommer att återfödas som demoner på nivåer under den mänskliga arten i dess fulla spridning. Man kanske får nöja sig med den trösten. Djävlarna själva kommer inte att förstå vad som hände förrän de träffas av blixt från klarblå himmel - se Osunda system korroderar.


*****

Kunde inte riktigt släppa frågan om vad som krävs för att bli så fylld av självlögn att man spegelvänder det klassiska Faust-motivet om att själva sin själ och placerar det på fel part... Här är svaret, svensk-turkiska "experten" Halil Karaveli, med månpsyket som en praktfullt lockande måltavla för Djävulens stjärna Algol! Satan, som säger att det svarta är vitt och det vita är svart!Nu kan varje god och rättrådig själ stå emot Djävulens intriger, men frågan om Karaveli är en sådan. Hans "tidsfönster" är extremt förkrympt och även Solen - intelligensens planet - har hamnat snett. 

Intelligens tecknas via Solens eget "naturliga" femte hus, det som de gamla grekerna kallade "lyckans hus". När nu Solen istället slinker in i "olyckans" sjätte hus, ja, då är frågan om man också ska vända på intelligensominat på motsvarande sätt. Och när inte intelligensen finns till hands att leda vägen - kanske för att individen är helt fixerad vid olyckor och tallösa fiender, då är psyket ett lätt byte för Djävulen. Detta måste varar den mest omdömeslösa expert som den kapitalistiska världen någonsin knutit till sig.

Den som händelsevis är född i sideriska Vågen och med även Månen baserad på Venus fast via Oxen har härmed fått sig en verklig tankeställare. Det är oundvikligt när man använder astrologin lite svepande för samtidskommentarer. Som tur är bör en verkligt omdömesgill analys av ett horoskop både betrakta månascendenten (som vi gjorde här), men också solascendenten och framför allt den fysiska ascendenten för att bilda sig en uppfattning om t.ex. omdömet. 

Karavelis horoskop är sällsynt illa lottat ur psykets perspektiv eftersom även intellektsplaneten Merkurius halkat in i fiendskapens hus. Tredje intellektshuset överbetonar å sin sida hets och omdömeslös passion och mer än troligt en djup hatiskhet mot sitt turkiska förflutna (Mars i Kräftan indikerar agg i eller gentemot den egna hemmiljön).
 
Nu ska vi se hur andra med ett horoskop snarliknande Karavelis har hamnat i sina liv...


Bonusspaning

Bland nästan 9000 personhoroskop återstår bara sju stycken när jag begränsat med sökmönstret Månen på rät linje med Algol ±3°, samt Solen och Merkurius i Vågen.

Att kräva fler likheter med Kavalis karta vore att tigga om att inte få en enda träff. Men notera här att månpositionen är mycket osäker pga. bristen på födelseklockslag i de flesta fall. Ta det här för vad det är, ren nyfikenhet utan vetenskapliga anspråk.
 • Wilhelm Fliess;24.10.1858, bisarr psykolog med märkliga teorier, vän med Freud
 • Daniel Nathans;30.10.1928; 7:15 (enda kända födelsetiden), Nobelprisbelönad biolog
 • Jean-Pierre Garnier;31.10.1947, kemist -"ingen moder Teresa"
 • Claes Wallenius;29.10.1958 - psykolog, ledarskapsforskare
 • Halil Karaveli;12.11.1962 - Turkiet-expert
 • Susie Scott;2.11.1963 - utvikningsbrud i Playboy
 • Kim Charlott Kärnfalk;1.11.1974 - sångerska i (avsomnade?) gruppen Friends

Omdömesbrist och Djävulens frestelser skulle kunna förklara både psykologen Fliess med sin tanke om medfödd bisexualitet och utvikningsbruden. Att kemi och biologi båda tillhör dödens domän, Djävulens område, är lika klart. Sångerskan är mindre tydlig men inför mitt marginalklotter invid kemisten - "ingen moder Teresa" - står jag frågande. Uppenbarligen känd för att vara en förhärdad och materialistisk cyniker denna vd för ett kemiföretag. Passar perfekt in på en som Djävulen ätit sig in i rejält.

Även fascinerande att i detta ytterligt lilla utsnitt av hela datasamlingen hitta två psykologer. Men det rimmar ganska väl med att de som står som närmast dårskap och oförnuft men hittar en väg framåt börjar med att forska i det som man med nöd och näppe undsluppit! (Gäller naturligtvis inte denna bloggare!) I fallet med Wallenius är han före detta Vänsterpartist och det är förstås fascinerande att föreställa sig att Djävulens dragningskraft på honom var så stor att han började forska i ledarskap! Minns Satansstjärnan som tronar arrogant högst upp i horoskopet för Svenskt Näringsliv, dvs gamla Arbetsgivarföreningen.

Eftersom jag nämnde Kavalis intellektshus som alltid går Vattnets väg om ascendenten är Jord, kan nämnas att följande hade planeter i 3e huset i månhoroskopet:

Den bisarra psykologen Fliess hade illa placerade Saturnus här, vilket dock rimmar bra med en önskan om att kontroller och systematisera de ogripbara strömningar som utmärker Vattenelementet. Mycket passande att han snöade in på teoribildningar kring sexualiteten, med libido-Mars i åttonde döds- och sexhuset som kastar en 210-gradersvinkel rakt mot Saturnus!

Den kallhjärtade franske kemidirektören har också Saturnus i tredje och nu har dessutom Mars anslutit sig (i tecknet där planeten "faller"). 

Turkiet-experten som ser Djävulen i sitt forna hemland har som sagt en fallen Mars här, plus den omdömeslösa äregirighetens demon Rahu! En som i sitt intellektuella arbete tenderar att "måla fan på väggen" i var och varannan fråga alltså, lite som Fliess var sexualfixerad.

Troligen utgår någon av dessa eftersom Månens exakta placering inte är klar, och troligen skulle någon annan tillkomma istället. Men en viss känsla för den här kombinationen av Måne och Sol (och Merkurius) fick man onekligen. Två psykologer i gruppen tyder på att Sol-Vågen (som alltid) försöker arbeta längs analysens väg, även om psyket tvingar in den i det mörka och onda sjätte huset där man kan bli alltför besatt av vad "fienden" håller på med för att kunna skapa sig en omdömesgill helhetsbild som också inkluderar det egna lägret. Se bara Fredrik Reinfeldts hopplösa horoskop och sjätte hus, där bloggen lokaliserade hans hat mot det skattefinansierade Välfärds-Sverige där alla agerade solidariskt som ett folk

söndag 29 november 2015

Själavandring: brottsoffrets fortsatta lidande och förövarens straff

En reinkarnerad mördare, återfödd med
armen som utdelade knivhugget "hämmad".
(foto 1965, dr. Ian Stevensons samling)
Upphovsrättshållarna till läkaren Ian Stevensons livslånga forskning i flera kulturer kring barn med tidigare liv-minnen kommer säkerligen att återfödas som "skadat gods". Åtskilliga år efter Stevensons död finns det inget moraliskt försvar att ta 500 kronor för en bok på 190 sidor text som summerar en del av Stevensons över 3000 insamlade fall från hans gigantiska luntor. En print-on-demand-bok med det här sidantalet kostar högst en femtiolapp att trycka upp, även hos en girig tillhandahållare av tjänsten. Dessutom hade min kopia en trasig sida pga. en "födelsedefekt" i pappret!

Jag tycker därför jag med gott samvete kan översätta 1½ sida och dela ett av de mer spännande fallen. Boken uppehåller sig länge vid märkliga födelsemärken (och vad barnen minns orsakade dessa i deras föregående liv), men går slutligen över till att diskutera mer extrema fall av kongenitala kroppsdefekter. Läs och förundras!


Läsaren av de talrika redogörelser för mord i de fallbeskrivningar jag redan relaterat har säkerligen noterat att, om vi tolkar dessa fall som exempel på reinkarnation är det det återfödda brottsoffret som drabbas av födelsedefekter [motsvarande det dödliga traumat mot den föregående personlighetens kropp] och inte mördaren. Detta kan störa vår känsla av rättvisa. Varför, kanske vi frågar oss, skulle någon som först mördas sedan också bli lidande av födelsedefekter i ett annat liv? Det är ilskan inför själva den tanken som ledde modern till den mördade Yasupala i fallet Sampath Priyasantha (kapitel 3) att helt förkasta idén att den hiskligt vanställda Sampath skulle kunna vara hennes son i återfödd gestalt.

Som svar på denna invändning kan vi bara säga att vi inte vet vad som händer de flesta mördare i den händelse de reinkarnerar. I ett mycket litet antal fall som jag blivit uppmärksammad på har dock ett subjekt som mindes sig ha varit en gärningsman också drabbats av en synbarligen relaterad födelsedefekt.

Ett av dessa sällsynta fall som jag undersökt rör H.A. Wijeratne. Han föddes i byn Uggalkaltota, Ceylon (numera Sri Lanka) den 17 januari 1947. Hans föräldrar var Tileratne med hustrun Huratal. Vid födelsen noterade man strax att Wijeratne hade markanta födelsedefekter på högra delen av bringan och höger arm. Huvudmuskeln på övre delen av bringan saknades helt och höger arm var betydligt kortare än den vänstra, och fingrarna på höger hand var extremt förkortade med några av dem sammanvuxna (figur 27). (Hans tillstånd, först skildrad i medicinsk litteratur på 1840-talet är känt som Polen-syndromet.)
Efter att Wijeratne börjat tala, hörde hans mor honom prata för sig själv. Hon blev nyfiken på vad han sade och när hon lyssnade förvånades hon att höra honom säga att han fötts med en defekt arm därför att han mördat sin fru i ett tidigare liv.

När Huratal berättade för sin make vad sonen hade sagt, fann hon honom inte det minsta förvånad. Han hade tvärtom redan anat att Wijeratne var hans egen framlidna yngre bror Ratran, som nu återfötts.

Ratram Hami hade i själva verket sagt till Tileratne att han ämnade återkoma som hans son. Ratran hade 1927 varit förlovad med en flicka som hette Podi Menike och med vilken han genomgått den preliminära äktenskapsceremonin enligt den gällande traditionen i vad som på den tiden kallades Ceylon. Podi fick emellertid kalla fötter, och vägrade fullborda äktenskapet och komma och bo med Ratran i hans by. Han hade då vandrat hem till sitt, lånat pengar för att betala av några skulder, vässat en skarp kniv och återvände till Podis by, där han dödade henne.

För detta fick Ratran en rejäl omgång stryk av folk i byn och han arresterades. Efter en rättegång dömdes han till döden och hängdes i juli 1928. (Intervallen mellan Ratrans död och Wijeratnes födelse är således över 18 år, en mycket längre period än i de flesta fall.)

Tileratne Hame var ännu inte gift vid tiden för hans brors död. Läsare som undrar varför Huratal blev överraskad över att höra sonens prat med sig själv ska komma ihåg att Tileratne under frieriet och senare väl knappast berättat för sin hustru om sin yngre brors kriminella handling och avrättning. Allt det hade hänt många år tidigare och var bäst att inte gräva upp igen. Så måste han ha tänkt. Jag tror på Huratals vittnesmål, att hon inte alls kände till mordet på Podi Menike innan sonen började tala om det.

Vid sin rättegång hade Ratran bedyrat sin oskuld och gav som förklaring den klassiska, att han agerat i självförsvar. Han sade att han angripits av folk vid Podis hus och i det följande tumultet hade han råkat knivhugga henne. Som vi sett var Wijeratne inte av samma åsikt, han medgav villigt sin skuld i mordet på Podi och trodde han betalade ett straff för detta mord genom att ha återfötts med en defekt högerarm (armen som utdelade dödshugget). Men likväl var han inte förlåtande gentemot Podi. Han var 14 år gammal när han först mötte henne (hans tilltänkta fru i sin föregående kropp). Han sade då att han skulle döda en flicka igen, om hon betedde sig som Podi hade gjort mot Ratran. Det här var nu inte hans slutgiltiga åsikt i frågan. Jag fortsatte träffa Wijeratne från tid till annan då jag besökte Sri Lanka. 1969 skrev han till mig och berättade att han funderat ytterligare på hur man borde reagera på hustrur som beter sig illa. Han hade kommit till insikt att det var bättre att skilja sig än att mörda dem.

Wijeratnes tidiga liv var långt ifrån okomplicerat. Han tycks inte ha varit förlägen över sin födslodefekt. Han var dock medveten om att flickor kanske skulle känna ovilja att gifta sig med en man som det ryktades om att han dödad sin fru, även om detta var i den föregående kroppen. 1969 blev han mentalsjuk och diagnosticerades som schizofren. Han återhämtade sig helt från den här sjukdomen, framhärdade i sina studier och blev slutligen en behörig lärare. Han gifte sig också, och när jag sist hörde från honom 1982, var han lycklig och vid god hälsa.

Ian Stevenson, M.D. – Where Reincarnation and Biology Intersect (Praeger Pub. 1997, s 126-27)


Det finns massor av födelseuppgifter att ställa horoskop för i den här boken, men att ha uppgift enbart om dygnet blir verkligt intressant bara om man tror att det plötsligt regnar återfödda mordoffer över världen vissa dagar (och bara i Sverige skulle det innebära tusentals med just det horoskopet ifråga). Likväl lär jag skriva ner alla dessa tids nog, för att se om någon minsta gemensam nämnare går att uppfatta...

Ovanstående fall av en som minns han varit en mördare är, som sagt, ett undantag. Boken avhandlar människor som dött traumatiskt och sen som salt i såren finner sig återfödda med samma trauma som en påminnelse på deras kroppar! Sannerligen ett gott skäl att medan man har chansen se den Irrationella Själen för vad den är (Moder Natur) och enligt Platons förmaning börja odla den Rationella Själen, vilket ger en stoisk natur som inte fäster sig så mycket vid kroppens alla tusen och en stressignaler!

Eftersom den före detta mördaren Wijeratne har sin födelsedag angiven, får vi en liten aning om hur det kan se ut GENERELLT på en himmel som är redo att "ikläda" skuldtyngda själar planeternas subtila underkläder.


Efter en felskrivning på ett år, här är kartan som motsvarar bokens födelseuppgift. Den felritade kartan var tyvärr betydligt mer suggestiv och antydde åttondehusproblematik som anknöt till första jag-huset - precis den typ av "mass-karma" jag betvivlade. Nå, här ser man istället ett psyke som rejält förnekar kvinnor! 

Fallen Måne baserad på en "hög och mäktig" och patriarkal Mars i Stenbocken - dominant och härslystet psyke och i synnerhet benägen att halshugga (Ketu) kvinnor (Venus)! Se texten om hur individen sakta blev mer försonligt inställd och med åren lärde sig att man inte dödar ostyriga kvinnor utan nöjer sig med skilsmässa!

Stenbocks-Solen baserar sig dessutom på rent kvinnoförtryck eller förtryck mot livets "mjukdelar": Saturnus i Kräftan!

Sluga affärskvinnan Taylor Swift


Kvinnor som vet att använda sig själva som varumärken
utan att direkt sälja sig via sex


Taylor Swift, underbarnet som blev ett affärsprojekt som närapå smörjer hela den västerländska musikindustrin, börjar i ansiktsdragen allt mer likna gårdagens unga charmtroll Scarlett Johansson. Det här vill jag förklara med att vi här ser en skymt av ett av Skorpionens bra ansikten. Exemplen kan mångfaldigas och alltför tidigt Oscarsvinnande Marisa Tomei (My Cousin Vinnie, 2002) påminner i sin livlighet starkt om Swifts gestik och även utseende på vissa bilder. Också hon Sol-Skorpion.

Och varför inte kvarts look-alike i en anonymiserad släkting till bloggaren, Skorpion född 1939 och här cirka 27 år gammal.


Anonyms uttryck påminner starkt om det lite hemlighetsfulla och lockande hos detta tecken. Skorpionen som sitter inne på någon hemlighet. Swift är här bara aningen yngre så bilderna är väl åldersmatchade. (Varför såg folk alltid äldre ut på foto förr? Är det för att vi är så uppfuckade i psyket av alla manipulerade och tillrättalagda kändisfoton?)

Inläggets avsikt var att studera om Taylor Swift verkligen var något mer än en hygglig låtskrivare som sugits in i en pengahungrig industri. En beundrande recension i The Guardian av en konsert väckte intresset att granska stjärnans ekonomihus. Den unga sångerskan citeras i den tunga ekonomiska pressen och musikindustrins direktörer lyssnar på hennes lojala rapporter från verkstadsgolvet. Sen anpassar skivbolagen sina metkrokar för att binda upp hela världens lättledda småbarn... 

Taylor Swift rapporterar att ingen längre ber henne om autograf, den kvaddade nya barngenerationen vill hellre ta en selfie med stjärnan. Namnteckningens död går hand i hand med den nya analfabetiska och bildorienterade människan som modern datateknik - måhända oavsiktligt - råkat producera, en människotyp som inte längre kan tänka eftersom de inte behärskar grammatikens nyanser och därmed den finslipade tanken.  

Men så visar sig även Taylor Swifts födelseklockslag vara tvivelaktigt. Jag plockade klockslaget från franska Astrotheme för ett inlägg, men sedan dess har Astrodatabank visat att uppgiften troligen var fabricerad och erbjuder istället en tid som bara skiljer några minuter men inte heller är bättre än "DD" (dirty data)! Snobberifasoner! (Astrotheme faller till föga och ändrar till Astrodatabanks uppgift...)

I det läget googlar jag hellre och hittar strax en fansite som försäkrar att 5.17 är idolens sanna födelsetid. Och nu blir det riktigt spännande, för detta klockslag ger en REN Skorpionen, en födelse strax före soluppgången, men med Skorpionens härskar Mars EXAKT i öster. Och om Taylor Swift är känd för något är det hennes slanka och seniga kropp (en typisk effekt av Mars) och höga energi. Låt oss jämföra den här kartan med den som resulterar av AstroDatabanks uppgift om man väljer siderisk zodiak:

Fansajten, 5.17:


AstroDatabank, 8.36:Som synes stuvas ingredienserna om rejält när ascendenten skiftar från Skorpionen till Skytten. Denna hypotetiska Skyttascendent är för övrigt långt ifrån en normal Skytt eftersom frihetens och expansionens tecken bär på koncentrationens och kontrollens Saturnus som dessutom står i sin världsligt svagaste position i öster och istället för att härska över världen begränsar sig till kontroll av personlig image! Visst liknar det Swift på sätt och vis, vars "förpackning" och inte minst hårstil ägnas spaltkilometer. Men det gäller förvisso också andra superstjärnor som bevisligen inte har Saturnus i öster.

Men AstroDatabanks Skyttascendent är ännu mer komplex eftersom den bildar en ömsesidig reception med Tvillingarna mittöver, så att Saturnus begränsande tendenser faktiskt motarbetas av en slags frihetlig expansionslusta. Tvillingarnas Merkurius är rörlig och Skyttens Jupiter i Tvillingarna expanderar rörligheten ytterligare och de båda i opposition skapar en extremt sattvisk natur, nyfiken på utforskning och en kameleonts föränderlighet. 

Inte minst drabbar detta sjunde partnerhuset (som nämnt i förr inlägget) och mycket talar för att den här komplexa ascendenten kan vara den korrekta. Både Saturnus och Jupiter står i sina världsliga "svagaste" lägen, men båda är samtidigt prominenta eller världsligt accentuerade. 

De två stora ödesplaneterna dominerar himlen från öster till väster och gör att man kan misstänka en individ som har med den globala arenan att göra, om än på en banal och personfixerad nivå snarare än den världspolitiska arenan. (Offentliga tiondehusets ägare är Merkurius med en Skyttascendent och här ligger den i första egohuset. Taylors ego och offentliga arenor är tätt förbundna!) Tredje huset för "sång och dans" (som en undertyp till husets kommunikativa natur) ägs av Saturnus så det passar perfekt att även denna planet är synonym med Taylor Swifts förstahus-person.

Vad som initialt talade för den energiska Mars i Skorpionen är all den skit hon fick för sitt promiskuösa hoppande från ena pojkvännen efter den andra i Hollywood. Mars i Skorpionen är en "ren" symbol för könsdriften eller libido, vilken hon kanaliserar i sin energiska scenshow. Men missa inte Frestaren eller Åklagaren Algol i väster. Den här onda stjärnan är en problemskapare och verkar här tydligast genom fråga om vilka Taylor Swift allierar sig med (särskilt på Mars-kanalen - de sexuella allianserna).

Ofta hittar man lika goda skäl för två konkurrerande klockslag varav bara ett kan vara det rätta. Det påminner om att astrologin bara är ett principiellt skelett och att det man läser ut ur himmelen trots allt bara är en Berättelse, ett levandegörande. Jag kan faktiskt inte bestämma mig för vilken av kartorna som bäst motsvarar Swifts liv så här långt. Skorpionascendentens bedrövliga månplacering, instängd i korruptionens åttonde hus, tyder på ett barndomshem där inget finns att hämta. Hon hade flyttat till Nashville redan vid 14 för att söka lyckan som artist... 

Därtill tecknar denna Måne i åttonde just den medkänsla med unga och osäkra (instängda) flickor som recensionen i The Guardian talar om. Men samma empati skulle kunna signaleras av Skyttascendenten, fast nu genom Solen och Mars i förlustdrabbade (och instängda) tolfte huset! Swifts kommer till unga flickors undsättning genom att säga dem att de visst har en individualitet (Solen) även om de inte nått sina drömmars mål än. Detta låter som tolftehusfantasier av orealistisk feelgood-typ. Tolfte är många gånger ett vänligt och empatiskt hus, men lite för ömhudat för den krassa verkligheten därute... Tolfte är ett härbärge för dem inte "pallar trycket". (Huset är också en smula paradoxalt eftersom "den onda daimonen" som råder över huset inte låter särskilt trevlig.)

Måste man välja, sätter jag min slant på Swifts födelse med den gnistrande Eld/Luft-ascendenten. Skorpionen i öster kan visserligen vara lockande och "farlig", men den kommer ofta med lite väl mycket självkontroll. (Se dock Skorpion-ascendenten Carl Bildt som verkligen "släppte loss" när han gick på moderata partyn med sin gröna glittrande råttkavaj. Men sen var han tillbaka bakom sin hypergarderade yta igen - den här garderade tendensen är väldigt tydlig hos Sol-Skorpionen Scarlett Johansson som alltid förstulet låser sina läppar som för att vakta över sina egna ord.) 

Inte minst är ekonomihusen hyperintressanta med Skyttascendenten! Andra huset för personlig ekonomi ägs av Saturnus (igen) så att hennes uppvisade rollmask har allt i världen att göra med vilken lön hon drar in! Och då kan man notera att den sluga affärsmannen Merkurius anknyter till budskapet och de stora pengarnas (förmögenhetens) Jupiter som är kopplad till alla hennes allierade (alla hennes fans). Och i andra huset, på denna bas, ligger så Venus, pengarnas planet! Elfte huset, som i Indien kan antyda ett andrahus relativt det tionde för en höggradigt visuell offentlig karriär, är lika starkt. Det elfte står för mycket större pengar, för uppbyggandet av en förmögenhet. Och se vem som äger det huset och var elftehusägaren befinner sig! Venus igen! Här är samma fixering vid pengar som hos Fredrik Reinfeldt, men med den skillnaden att Taylor Swift tycks ha affärssinnet och begåvningen. 

Denna överlägsna planeringsförmåga skulle kunna förklaras med att hon slipper Reinfeldts problem (ett av dem): intellektsplaneten Merkurius i det orealistiska tolfte huset (tolftehusmänniskan är en typisk drömmare). Taylor Swift har visserligen Solen och dess disponent där (vilket placerar hennes själs väg som antingen en välvillig sjuksköterska eller som ett offer för en demon som bringar henne förluster), men viktigare är Merkurius i första huset med Arbetsgivaren Saturnus som ger en ytterligt välorganiserad och inte så lite narcissistisk individ. Hon vet precis hur mycket hon ska sälja sig och på vilket sätt. Hon höll på att bli stämplad som en hora men har (med branschstöd) jobbat stenhårt på att tvätta bort sina tidiga snedsteg i Hollywood. Saturnus i första huset gör henne till lika mycket en "plastmänniska" som Barack Obama som också tvättade bort drogmissbruk och unga snedsteg och byggde sig en ny persona.

Taylor Swift, som jag inte visste vem det var förrän jag såg en bild i medierna, gick rakt in i min själ - kanske för att hon ser docksöt ut och har lyckas sminka bort sina små och stickiga ögon väldigt väl (tecken på Skorpionascendent med sataniskt påverkad Mars?), men kanske för att vi faktiskt känner igen "våra egna" via den "bakgrundsstrålning" som de fyra elementen utgör. Bloggaren har också planeter i Skytten och Tvillingarna i opposition, öst till väst. Men han är inte mer intresserad av barnidoler än att han fortfarande inte hört en enda låt med henne...

lördag 28 november 2015

Människor som gick snett hamnar hos Svenskt Näringsliv
Den som noga granskar de här två nunorna kommer att se den väg mot skär arrogans och högmod som Svenskt Näringslivs nya påläggskalv Susanna Spector har framför sig. Än har hon bara lärt sig floskeln "lönespridning" (Se Politism), men nyspråket kommer snart att sitta som en smäck.

I fallet SP och BK har vi att göra med någon slags från himmelen nedsipprad genetisk defekt som skapar en extremt självisk form av den normalt opartiska Tvillingarna. Det är alltid extra trist för bloggaren att upptäcka folk som likt honom själv har både Sol och Måne i det intellektuellt orienterade Luft-elementet men som valt den Mörka sidan. Min gissning är att de här kommer att återfödas med grova förståndshandikapp för att med en begränsad uppfattning få lära om och lära rätt om alla människors beroende av varandra. Faktum är att båda två har ansiktsdrag som tyder på att den här kursen mot nästa kropp redan har anträtts. 

Och det är bara logiskt. Du blir inte skitstövel över en natt, som Maria-Pia Boëthius föreställer sig med det patenterat falska miljö-argumentet. Både Bert och Susanne har grundlagt sina dåliga attityder i tidigare liv och dr Ian Stevensons häpnadsväckande grundforskning i medfödda födelsedefekter och födelsemärken i samband med att barnet minns hur dennes föregående personlighet i ett tidigare liv utsattes för våld på samma punkt, visar att smärta/panik och troligen också dåliga attityder fortplantar sig och bygger vår nästa kropp, vacker eller ful eller mittemellan! På goda grunder kan man anta att födelsehoroskopet om än inte ÄR individen själv, ändå anger de enda "ingångsvärden" som passar en själ med den eller den läggningen.


Bert Karlsson


Susanne Spector

Karlssons karta har kommenterats förr, men Susanne Spector är ett nytt svenskt lågvattenmärke för den här bloggen. Notera hur passande Satansstjärnan infekterar pengarnas planet i Oxen och jämför hur denna onda influens står placerad i horoskopet för hennes arbetsgivare, Svenskt Näringsliv. Så samlas satansbarnen tätt tillsammans för att planera för mänsklighetens förslavande! Att Löfven inte inför skottpengar på dessa förrädare beror naturligtvis på att han också tillhör dem som Satan brännmärkt och äger.

Jag vill speciellt peka ut axeln mellan det onda och fientliga sjätte huset och tolfte huset för materiella förluster. Den här axeln är brydsam, i vissa horoskop har jag noterat en stor portion humanitet, men i andra horoskop omvittnas allsköns ruttenhet, främlingsfientlighet omväxlande med omänskliga attityder till underlydande. Fredrik Reinfeldt hade en opposition i denna ledd och hans ledarskap var enligt boken Knapptryckarkompaniet (av en avhoppad seniormoderat) rent bedrövligt. Jag bloggade om den här axeln som en potentiell placering för slavdrivare och deras slavar och det förefaller som om satansungen Spector redan valt sida.

Man kan notera att både hon och den cyniska ärkekapitalisten Bert Karlsson har girighetens norra månnod och dess bestraffning vid södra månnoden kopplad till Saturnus som strängt ledarskap. Det är möjligt att det är formgivaren Saturnus närhet till demonin som förklarar varför båda drar mot samma utseendetyp.
På en bild där Spector inte avslöjar fullt så mycket av sin fula själ mitt under ett ryck av ideologisk fanatism utan stillar sig, påminner hon påfallande om skådespelerskan Téa Leoni. 

Dennas enda skådespelartillgång är att agera ut sin egna stirrighet och stelt spastiska natur. I några roller har det funkat för komedi, men det är begripligt att hon aldrig blev någon av sin generations större aktriser. Jag noterar på nätet att Leoni privat är en kultiverad kvinna med stort litteraturintresse. Det är svårt att föreställa sig i fallet Spector.

Förklaringen till denna femetta i avdelningen "look-alikes" ser inte mycket för världen ut, men jag hittar inget bättre: de har båda planeter som täcker in slutet av Vattumannens tecken varav en placering i den 29e graden (Spector: Saturnus, "själens form"; Leoni: Merkurius men med Saturnus hängande sig i hasorna i 25e graden). 

Dessutom har de båda betoning på Jordtecknen Oxen och Stenbocken. Det är möjligt att, som tidigare nämnts, ett flertal tecken tillsammans bildar en FORM i universum och som sådan är just formbildande. 

Den här aspekten av astrologi är troligen reserverad för hyperbegåvade själar med långt högre intelligens än vår världs stjärnor som Stephen Hawking. För att förstå Världssjälen krävs i princip att man accepterar att man är en del av detta levande väsen! Såna frågor som aldrig satansbarnen funderar över eftersom det enligt dem inte bor någon lönsamhet i att tänka stort, tänka bortom pengarna på banken.Osunda system korroderar och kollapsarDagens Nyheters devota och fullständigt skruvade porträtt av sitt högerfolk bara pågår och pågår. Med ytlig nonchalans avfärdas den massiva kritiken mot den vettlösa kapitalistkramerskan Alice Teoderescu, här porträtterad med den ondaste strateg Sverige någonsin importerat från det post-nazistiska Tyskland. 

Bloggen känner sig manad att introducera lite rostangrepp i bilden, för att visa hur länge sedan det var dessa två passerade världens bäst före-datum.

En parkombination av de här människofarliga individerna behöver knappt kommenteras.Bådas horoskop har varit uppe till enskild avhandling tidigare, men man kan notera att de tillsammans bildar en verkligt ful Venus/Mars-kombination angripen av den frätande korrumperaren Satan. Kapitalismens lilla horbock och hora - det är vad de blir när de kommer samman! 

Så korrekt bloggarens intuition var att det här paret korroderar och för undergång med sig! Alla som sätter penningen framför mänskligheten är släktets fiender. Satansstjärnan påverkar även Schlingmanns "fallna" principplanet Saturnus i egoperspektivets Väduren. 

Han kommer aldrig att fatta vad det är som blir hans undergång, tunnelseendet är avsevärt. Kanske ett slukhål uppstår i hans villaträdgård just medan han står och grillar? Hades kommer att kräva tillbaka de sina.

Vattumannens tidsålder hamras in som i pulser

I föregående inlägg uttryckte jag mina dubier om kombinationen eller konjunktionen mellan Saturnus och Jupiter. Men som så ofta kan några enstaka fall ha givit ett första intryck som inte håller vid en mer systematisk studie. Så jag ville se om ett Nobelpris i de hårda ämnena (fysik, matematik och medicin) var svårare att uppnå för dem födda när dessa båda delade tecken (eller mer intensivt befann sig i konjunktion).

Själva tanken bakom den här föreställningen är att Jupiter bara kan expandera eller variera på tema i den grad den bakomliggande Saturnus anger, och min misstanke i förra inlägget rörde mer specifikt den tillgängliga tankehöjden när dessa tunga planeter möttes i Jordelementet.

Efter att prydligt gjort i ordning en kontrollgrupp baserad på 1000 slumpmässigt genererade datum och funnit att enbart slump styrde utfallet...

Ju.0.Sa 1000 slumpdatum
Medelvärde: 83
Signifikans vid eller utanför ±22%: 65-102
Faktiskt utfall: 80...gjorde jag om testet på de 546 Nobelpristagarna (fram t.o.m. 2012):

Ju.0.Sa 546 Nobel
Medelvärde: 45,5
Sign. vid eller utanför ±40%: 27-64
Faktiskt utfall: 50


Hypotesen falsifierad! Saturnus på rät linje med Jupiter hämmar eller begränsar inte snillrikheten för någon årskull. Ska sanningen fram har astrologin aldrig kopplat intelligens till någon av dessa två planeter. Intelligens bedöms på basis av särskilt det femte och det första huset i det individuella horoskopet, och denna studie kräver klockslag. Bara en ytterst liten del av Nobelpristagarna så här långt har officiellt kända födelsetider så den spännande studien är vi snuvade på.

Som den dåre jag är, ville jag inte ge mig riktigt än och fast datamängden inte riktigt räcker till för att dela upp Nobelprisen ytterligare, ville jag kika på vad Saturnus och Jupiter i de fyra elementen kunde innebära.

Med planetaspekterna inställda på "hela tecknet" i programmet ZET, sökte jag nu efter detta mönster för vart och ett av de fyra elementen. Här är t.ex. ett set med samtliga tre Jord-tecken:

ju.Tau,Vir,Cap & ju.0.sa

Jag kom aldrig så långt som till att räkna ut medelvärde och tröskeln för signifikant avvikelse eftersom resultatet blev så häpnadsväckande skevt:

Eld 29
Luft 0
Vatten 2
Jord 19


En sökning på Saturnus och Jupiters möten de senaste 515 åren bekräftade min misstanke. De tunga planeternas långsamma omloppsbanor runt solen har resulterat i att de i Nödvändighetens namn knappt aldrig har mötts i det element som minner mest om intellektet under den korta tid svenskarna har bröstat sig om att vara världens mest skarpsinniga folk som kan se och förstå vilka forskningsgenombrott som bäst förtjänar ett Nobelpris.

Se här Luft-elementet under det senaste halva millenniet. Jag låter programmet ta ett stickprov en gång i veckan för att det inte skulle gå alltför långsamt:

Range of search: 1.01.1500 - 1.01.2015
In steps of: 158h 0m
Search for...:
ju.gem,lib,aqu & ju.0.sa

Realization intervals (begin - end):

 1. 16.05.1503 - 18.09.1503 / 23.11.1503 - 25.05.1504
 2. 28.02.1523 -  3.03.1524
 3. 29.10.1542 - 14.12.1542 / 1.05.1543 - 16.09.1543
 4. 15.06.1562 -  8.09.1562 / 10.12.1562 - 23.05.1563
 5. 12.04.1582 - 20.07.1582 / 15.12.1582 -  6.04.1583
 6. 21.12.1601 - 27.12.1601 / 21.08.1602 - 17.09.1602
 7.  7.08.1621 -  9.09.1621 / 30.12.1621 -  6.01.1622 /
  26.03.1622 - 24.05.1622
 8. 21.01.1642 -  4.04.1642 / 31.10.1642 - 16.12.1642
 9. 14.05.1681 - 21.05.1681
 10. 28.02.1701 - 26.03.1701
 11. 20.10.1923 - 27.10.1923
 12. 11.10.1982 - 19.11.1982

Den första raden visar hur planeterna möttes två gånger under det år Jupiter behöver för att ta sig genom ett tecken och hur den i retrograd rörelse återvänder till Luft-tecknet som den hade lämnat och lägger några ytterligare månader till dess föregående vistelse.

Som synes blir det helt tomt efter 1701 och inte förrän 1923 minglar planeterna en kort tid då en just nått ett Lufttecken medan den andra i princip var färdig med sin transit där. Samma sak hände 1982. Inte undra på att ingen blivande Nobelpristagare kunnat födas med den symboliskt kanske intressantaste kombinationen av dessa planeter. Minns att Saturnus i indisk astrologi essentiellt eller till dess väsen (gr: ousia) anses vara en "andeplanet" eller bestå av Luft.

Min enkla "spådom" utifrån dessa naturliga omständigheter är att Sverige inte längre kommer att dela ut några Nobelpris vid den tid då det blir tid för Luft och Vatten att dominera tidens gång. Vår smygkrigande och vapenexporterande nation håller på att samla så mycket negativ karma att allt intellektuellt kapital kommer att fly detta land. Folkomflyttningarna har redan fått intelligentian att fly landet och i framtiden kommer "pursvenskar" och "nysvenskar" att inbördeskriga här. Den onde rike mannen har då redan flytt fältet alternativt avrättats av den nya världsdomstol som kommer att tillträda efter det mörker civilisationen står inför.

Som synes har Nobelprisets 1900-tal dominerats av Saturnus och Jupiters möte i Eld, vilket naturligtvis är nog så symbolmättat. Eld representerar ju klar insikt, så om vi betraktar naturlagarna eller Nödvändigheten som för planeterna framåt på sina banor som i sig meningsbärare, visar sig 1900-talet, då Nobelpriset dominerade, vara ett århundrade som tydligt går i färgerna Eld och Jord, ett sekel av "andens brutalisering" eller hård kamp.

För skojs skull kan man titta på Luft-elementets öden under de kommande 515 åren också:

Range of search: 2.01.2015 - 1.01.2530
In steps of: 158h 0m
Search for...:
ju.gem,lib,aqu & ju.0.sa

Realization intervals (begin - end):

 1. 31.01.2041 -  6.02.2041 / 1.10.2041 -  1.01.2042 / 15.06.2042 - 26.08.2042
 2. 17.07.2061 -  5.08.2061
 3. 18.04.2081 - 28.05.2081 / 13.01.2082 - 20.01.2082
 4. 23.09.2100 - 16.10.2101
 5.  2.07.2120 - 19.09.2120 / 9.01.2121 - 14.05.2121
 6.  3.04.2140 - 19.08.2140 / 29.12.2140 - 26.02.2141
 7. 24.10.2159 - 15.11.2160
 8. 23.06.2179 - 26.06.2180
 9.  1.04.2199 -  6.09.2199 / 21.12.2199 -  5.04.2200
 10.  1.12.2218 - 28.05.2219 / 19.07.2219 - 24.12.2219 /
  15.07.2220 -  4.08.2220
 11. 25.07.2238 -  4.08.2239
 12. 14.01.2259 - 19.05.2259 / 28.09.2259 -  5.01.2260
 13. 14.09.2278 -  4.03.2279 / 24.03.2279 -  7.10.2279
 14.  6.09.2297 -  1.12.2297 / 1.05.2298 - 10.09.2298 /
  1.02.2299 -  5.05.2299
 15. 21.02.2318 - 25.02.2319
 16. 21.10.2337 -  1.11.2338
 17.  8.06.2357 - 18.06.2358
 18. 23.03.2377 - 27.03.2378
 19. 21.11.2396 -  8.02.2397 / 8.04.2397 - 22.10.2397
 20. 14.07.2416 -  5.07.2417
 21. 19.05.2436 - 24.07.2436 / 4.01.2437 -  9.05.2437 /
  27.10.2437 - 19.12.2437
 22. 11.01.2456 - 24.01.2456 / 4.09.2456 - 20.10.2456
 23. 28.08.2475 - 24.12.2475 / 14.04.2476 -  2.07.2476
 24. 11.02.2496 - 30.04.2496 / 28.09.2496 - 25.01.2497
 25. 12.10.2515 - 19.10.2515

De kommande 500 åren blir det annat ljud i skällan! Se så mycket "exponeringstid" Luft-elementet nu kompenseras för jämfört med den andefattigdom som dominerade den tid råtthjärnorna har trott var de "upplysta" århundradena! (Minns hur Jupiter på rät linje med Saturnus expanderar på det tema Saturnus i sitt tecken och element anger.)

Hade Sverige funnits kvar på karten i denna inte alltför avlägsna framtid hade vi äntligen kunnat få ta del av VATTUMANNENS TIDSÅLDER som är precis vad vi ser "pumpas" in genom Saturnus och Jupiters många möten i Luft under det kommande halvmillenniet! Här kommer nu den nya världsordning som ersätter kapitalismen. 

Den här lilla undersökningen kanske inte slutade i det bloggaren först föreställde sig, men istället har vi sett en antydan om något större i rörelse. Samma missbruk av Luft-elementets intellektualitet som svenska ledare ägnade sig åt i det förflutna, kommer nu i rättvänd form och i stor skala till världen. Men nu kommer det Sverige glömde att iscensättas i global skala. Vattumannen symboliserar det universella brödra- och systraskapet, det sociala eller socialistiska samhället. Alla profitörer som söker utnyttja sina medmänniskor kommer att förklaras för mänsklighetens fiende.

Att Sveriges sosseledning i skrivande stund inte förmår ta klar ställning mot vinster på skola och omsorg är bara ett av många tecken på deras undergång. Deras fifflande under bordet med militärindustrin för inkomster inom ramen för det kapitalistiska systemet är ett annat. 

Men för det sammanbrottet behöver vi inte blicka århundraden in i framtiden och Löfvens än mer ryggradslösa efterträdare. Det kommer troligen redan vid nästa val.