Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 oktober 2015

DN i beckmörkretHär försvann DN då slutgiltigt ner i gyttjan och bevisade sin inställning till läsarna: den nya stockholmsborgaren är ett så urblåst kreatur att banala skitidéer som hör hemma i kvällstidningarna fungerar utmärkt även i Sveriges största dagstidning. 

Det är nästan som om någon begrundat den här bloggens analyser av chefredaktörens ytliga sensationalism (Eld- och Vatten-kriget) och sagt, på bruten engelska förstås, "Yeah. What the heck, let's go with it!"

Den fasansfulla Hydran, denna parasit på mänskligheten och individernas bemödanden, ÄR Cancer. Insiktsfulla läsare har säkert fattat den kopplingen sedan länge. Sjukdomen saknar moral och tar över och gör allt till sitt. DN:s chefredaktör har den fallna Mars i tecknet Cancer, liksom den notoriskt osjälvständige statsministern. Den förra, sadisten Reinfeldt, hade istället Solen i Kräftan. Tecknet är besvärligt eftersom Cellen i sitt patologiska tillstånd tenderar att sprida sin sjuka och inskränkta utblick i allt vidare cirklar och smitta intilliggande celler. 

Det är därför medie-Sverige gör sig och andra en sådan otjänst när den normaliserar gay-kulturen, som just kännetecknas av den fallna Mars (enligt en av bloggens pilotstudier). DN:s nya lägstanivå kan nu adderas till blaskans alla andra försyndelser, dess religionshån och halvdana scientism. Tidningen illustrerar perfekt hur urartad den svenska medelklassen kommit att bli en kort bit in på 2000-talet. Ingenting kommer denna generation att lämna efter sig, värt att nämna i historieböckerna.


Bonusspaning.

Här är situationen för Mars och Venus vid 256 HBT-kartor, en obetydlig ökning jämfört med pilotstudiens 221 kartor:

Mars & Venus i
256 HBT-horoskop
Tecken
Mars
antal (proc)
Venus
antal (proc)
28
(11)
31
(12)
16
(6)
25
(10)
24
(9)
20
(8)
32
(12)
15
(6)
24
(9)
19
(7)
19
(7)
22
(9)
22
(9)
13
(5)
25
(10)
19
(7)
18
(7)
19
(7)
17
(7)
31
(12)
12
(5)
21
(8)
19
(7)
21
(8)
Snitt:
21,3 (8,33) 21,3 (8,33)
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=12,8 e.
>=29,9
<=12,8 e.
>=29,9
 Ytterligare 35 kartor fick en del att hända! Datamängden är ännu inte uppe i stabila 300 mätpunkter, men det är intressant att den fallna Mars i Kräftan förblir tydligt överrepresenterad. Det betyder naturligtvis inte att alla eller ens de flesta med den här placeringen har homo anlag! Tecknens egen mätbara dispositioner (via studier av individer) och enskilda individer är inte samma sak.

Intressant här är att gaykramande Sveriges nationalhoroskop innehåller Venus i Stenbocken som här tar ett litet språng upp och når statistisk signifikans, tillsammans med Venus i egocentriska Väduren "kärlek precis som jag själv". Den här positionen har jag länge undrat om den inte borde vara typisk för den skadade och inkrökta kärleken, och nu dyker indikationen upp. 

Det kan noteras att sekulär humanism tycks vara en populär tillflyktsort för homosexuella, bland horoskopen ser jag inte bara svenska ivrare för Humanisterna utan också utländska namn med kopplingar till den här satanistiska förfalskningen av genuin humanism i dess internationella tappning, "secular humanism". 

För den astrologiintresserade kan man fungera över varför DN är så religionsnegativ. Händelsevis råkar dess chefredaktör Wollloballsky ha ett horoskop som rymmer båda de nu överrepresenterade fallna Mars och egocentriska Venus. "Three strikes and you're out" - minns den astrologiska tesen att en fluga inte gör någon sommar men att upprepade omen som pekar åt samma håll är värda att ta på allvar. Tänk så väl hypotesen om en garderobsfjolla stämmer in på Wolodarskis upplevda brist på genuin substans, hans flyktiga och ytliga "sensationalism". Han är inte det minsta lik ett genuint chefredaktörsämne.

Lika intressant, men möjligen en tillfällig topp som kommer att jämna ut sig, är att vi äntligen får se två placeringar för Mars och Venus som tecknar urtypen för den friska sexualiteten - just genom att de undanber sig detta sällskap av HBT-typen. Det är Mars i Vattumannen och Venus i Vågen - båda mänskliga Luft-tecken som tecknar den normala hetero böjelsen.

Vid åsynen av dessa kan inte bloggaren annat än le, på sitt enkla hemmanätverk finns en server som han döpt till Aquarius, och hans regulära jobbdator, döpt till Libra! I samband med nytt datorköp tidigare i år, bytte han namn på båda maskinerna, tidigare hette servern DeepSea och jobbdatorn Zeus. 

Båda de äldre namnen gick tillbaka till tiden före upptäckten av den sideriska zodiaken, och DeepSea betecknade bloggarens gamla identifikation (oriktigt skulle det visa sig) med den djupa Skorpionen (alla tre planeter där flyttade över till hans soltecken Vågen). Vid inköpet av Zeus var processorer med dubbla kärnor något nytt och eftersom inköpet skedde i de tropiska zodiakens Skytten tyckte jag den blixtsnabbe Zeus med sina åskviggar kunde vara ett passande namn. Den dubbla processorn passade Skyttens duala natur perfekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar