Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 20 september 2015

Är illgöraren Mars kriminalitetens rot?

Ett litet test av omoralens planet Mars har legat och skräpat här i säkert ett par år. Det har aldrig publicerats pga. det ringa underlaget: 68 brottsdömda med känd födelsetid där brottet var allt från småsaker till mord med känd födelsetid. 

Jag har inkluderat krigsförbrytare från Andra världskriget som smet undan rättvisans gång genom självmord (Adolf Hitler m.fl.) ingår. Detta är knappast kontroversiellt. Men bloggaren har dessutom tagit på sig rollen som domare i några mycket få fall, och exempelvis inkluderat sexualförbrytaren Dominique Strauss-Kahn och direktören Kenneth Lay som dog av hjärtattack före rättegången mot hans storskaliga bedrägeri mot sina anställda. Kontroversiellt är möjligen också att betrakta en diktator som spanske Francisco Franco som brottsling och mördare trots att makten har våldsmonopol. De är figurera är alltid svårbedömda.

Vid senaste omräkningen hade antalet brottsdömda nästan dubblerats så att jag i all anspråkslöshet nu kan presentera två separata sökningar. I den händelse något avviker från den förväntade slumpspridningen i första studien söker man validera med en andra studie, som naturligtvis måste stödja resultaten i den första. Med få kartor i vart dataset är det här förstås riskabelt. Det kanske vore bättre att slå ihop dem till en grupp och sedan vänta en evighet tills lika många ytterligare dömda brottslingar samlats...

Tidigare har jag bara adderat mer data till den första skörden och det är inte något metodfel, så länge man redovisar om och hur mycket signifikanta avvikelser tilltar eller avtar från tillfälle till tillfälle. Läsaren kan då själv se om det adderade datasetet i sig bryter trenden i det första setet. Jag har dock nöjt mig med att notera att t.ex. den fallna Månen i Skorpionen aldrig under de tre gjorda stickproven på ett kontinuerligt växande dataunderlag tappad sin signifikanta överrepresentation. Vad det handlar om, som jag ser det, är egentligen bara att påvisa bruket av ett "protokoll", att man inte bara vimsar runt och byter spelregler hur som helst.


*****

Mars verkar vara en bra kandidat för studier i brott. Det är den lilla illgärningsmannen och i det indiska tänkandet står den i besvärande ansträngt läge till den stora illgärningsmannen Saturnus, som nog också representerar staten och rättsväsendet med dess monopol på "lagligt våld". I indisk astrologi är det glasklart att Mars i positivt härskarläge i Väduren - en yster pionjär eller debutant på livets scen - inte drar jämnt med "de gamla", med auktoriteten Saturnus i Stenbocken. 

Notera den naturliga zodiaken som kopplar Väduren till det enskilda egots begränsade horisont och Stenbocken till tionde huset eller bergstoppen varifrån man "ovanifrån" kan planera för dem på gräsrotsnivå och styra dem med den onda materiens nödvändighet. Polisen har vapen och piketbilar för att hantera alltför ystra baggar. 

Väduren och Stenbocken samtidigt aktiva kan ses som en gnisslande samexistensen av Eld och Jord. Jag döpte detta till "egenmäktighetskomplexet" - med furiös envetenhet bankar järnsmeden med hjälp av Eld motspänstig Jord till ett bruks- eller konstföremål. "Andens brutalisering" var en senare term jag introducerade för den här hårdföra kombinationen av element.


Under hela 1900-talet hände det fem gånger att Mars stod stark i Väduren - ett verkligt "ubrytarläge" - samtidigt som Saturnus i negativt, världsligt maktläge i Stenbocken utövade maximal REPRESSION: "Lille medborgare, rätta in dig i ledet."
Range of search: 1.01.1900 - 1.01.2000
In steps of: 24h 0m
ma.ari & sa.cap

18.04.1902  - 28.05.1902
28.03.1904  -  7.05.1904
 4.05.1932  - 12.06.1932
21.05.1962  - 29.06.1962
 7.06.1992  - 17.07.1992

Avsaknaden av världshändelser (så långt jag vet) vid dessa tidpunkter tyder på att astrologins symbolspråk dramatiserar. Ta den dryga månaden i 1962. Hur tacksamt hade det inte varit om Kubakrisen kommit redan i maj-juni istället för i oktober samma år! 
Utvikning. Sommaren 1992 innebar förvisso en mindre kris för bloggaren då en relation tog slut. Jag noterar att både Lejonet och Oxen var aktiva i juni, kvinnan, som gick vidare då jag inte ville ha barn i det skedet, hade Månen i Lejonet och ascendenten i Oxen, men Mars ankomst till i Väduren (Barnet!) ser ut att ha triggat hennes Sol i Stenbocken (viljan att bli en Auktoritet/förälder).

Notera hur transiterande Saturnus i Stenbocken måste ha satt en väldig press på henne (vid 28) att bevisa sig som kvinna genom moderskapet: två väninnor hade nyligen blivit gravida och hon använde barnfrågan för att öva "utpressning" på bloggaren. Det kanske är mer korrekt att säga att pressen var grupptrycket hon upplevde från de sina barnväntande väninnor och Saturnus i transit bara indikerar en tid då Ansvar men också Tidsgräns dominerade hennes psykologiska landskap. Som den fria och kroniskt omogna själ bloggaren är, tvärvägrade han en plötsligt påtvingad fadersroll och så var den sagan all.


I konstellationen ovan kan man läsa Mars som en utbrytare i förhållande till den emfas på begränsning och konkretion som Saturnus i Stenbocken tecknar. Värre kan det möjligen vara när de båda illgörarna skiftar plats och bildar en "ömsesidig reception" som ingen part förmår slita sig ur. För då hittar man under 1900-talet horoskopet för Andra världskrigets utbrott.
Range of search: 1.01.1900 - 1.01.2000
In steps of: 24h 0m
ma.cap & sa.ari

 5.03.1911 - 13.04.1911
 7.05.1939 -  8.11.1939
24.03.1941 -  6.05.1941
27.10.1969 -  6.12.1969
22.04.1971 - 28.04.1971
19.11.1999 - 27.12.1999

Samtidigt är skeendena uppe på himmelen bara ett internt spel för "de himmelska varelserna" själva. Så länge det saknas jordiskt klockslag kan t.ex. inte planetaspekterna knytas till astrologins hussystem. Så det är naturligtvis illgöraren Mars placering i husen som nu ägnas denna lilla pilotstudie.


*****

Testet själv är så enkelt och odramatiskt så här är, utan omsvep, fynden:
Med 68 horoskop är det förväntade genomsnittet 5 stycken Mars per hus. Med så här få datapunkter är det rätt meningslöst att stipulera ett "slumpfönster". Klok från tidigare studier med initialt små dataunderlag visar sig ±50% vara alltför hoppfullt. I nästa test har med all säkerhet avvikelser utanför detta fönster suddats ut. Samtidigt är 68 tillräckligt många för ge "meningsfullheten" ett visst punktraster att organisera.

Så vad visade sig? Exempelvis precis 5 stycken Mars i 10e huset för ära och maktposition. Mer intressant är i så fall att bara 3 Mars ockuperar det onda skorpioniska åttonde huset väldigt löst och preliminärt bekräftar detta den hinduiska tanken om att ond planet neutraliserar ont hus. Det vill säga, det är logiskt att se en avsaknad av detta skydd mot omoraliska Mars i brottshoroskop. Dock hittade jag ingen markant underbetoning av Mars i onda 6e och 12e.

Men en enda husplacering stiger tydligt fram ur detta inledande test. Lilla illgöraren Mars tycks definitivt bidra till framtida brottsliga naturer från en position i fjärde huset för trygghet/säkerhet, inre lycka och liknande. Detta är ju barndomens hus och representerar (likt Månen) den verkligt tidiga psykologiska grunden. 


Men av de 68 datapunkterna "stoltserar" fjärde huset med hela tio (10) förekomster av Mars. Det är dubbelt så många eller en hundraprocentig ökning jämfört med genomsnittet. Är det en signifikant överrepresentation? Omöjligt att säga eftersom jag inte vet hur vilda slumpens svängningar är med så lite små datamängder. 

Det var här jag för flera år sedan önskade mig många fler än 68 kartor med klockslag. Men som bloggen har påpekat i andra sammanhang: små signifikanser tenderar att suddas ut i åtföljande test, men de gånger en placering börjat sticka ut dramatiskt redan i första pilottestet, då har trenden hållit i sig.

*****

När jag på nytt söker upp taggen "brott" bland för tillfället 1666 kartor med tidpunkt, hittas 127 stycken, nästan en dubblering. Jag väljer att som första steg rensa bort de kartor som ingick i den första gruppen. Medelvärdet för de 59 nytillkomna kartorna är 4,92 Mars per hus.

I den här gruppen sker nu följande iögonenfallande:

Hela 10 placeringar i första ego-huset
Bara 1 placering i andra resurshuset
Fjärde huset för trygghet ger nu bara ungefär förväntat medelvärde, 5 placeringar

I första ministudien genomsnittliga 4 Mars i 1a egohuset, men eftersom Mars passar väl i detta hus (ett jag måste kunna uttrycka sig med kraft) var det inget märkvärdigt. Och slår man ihop båda grupperna till 127 kartor - bara drygt en tredjedel av vad bloggen menar vara ett robust underlag med signifikans vid och utanför ±50% relativt genomsnittet - så visar sig ingenting alls värt att skriva hem om.

Jag är ledsen att jag tog din tid, läsare. Men inte ens när man sätter skurkplaneten Mars i "jordisk förbindelse" med husen visar sig någon specifikt "kriminell Marsplacering". Man börjar nu så smått undra hur indisk astrologi kom att klassificera 3e (delvis), 6e, 8e och 12e som onda hus. Vilka var grunderna? Knappast empiriska.

Ännu en gång har astrologin vägrat att visa sin effekt när man isolerar ett av dess skikt och prövar det i isolation från den helhet som dess utövare alltid pekar på som det väsentliga.

*****


I den här lilla undersökningen sökte jag komma tillrätta med den växande insikten att kvantitativa studier av astrologin ger dålig utdelning genom att studera himlens bindning till jorden via husen men kammade noll.

Bloggen har nu upprepade gånger konstaterat att giltigheten av flera tolkningsregler helt enkelt inte går att verifiera när man isolerar dem från deras naturliga roll som små tankelekar i den större utvärdering av en födelsekarta. För att förstå hur de ändå har sitt värde, trots att de inte visar någon signifikant effekt på egen hand, måste man minnas hur kineserna såg på slumpen eller det meningslösa bruset. De gamla kineserna var långt före sin tid när de upplevde att meningsfulla mönster visar sig just därför att de enskilda prickarna i ett "brusigt raster" i sig saknar all meningsfullhet. 

En serie astrologiska tolkningsregler är visserligen behäftade med en förklaring men detta är, om man så vill, bara en rationalisering som bygger på idealistiska resonemang. Delmetoderna ger - med vissa noterade undantag - inga resultat i sig och det konstaterade jag nyligen om de interplanetära aspekterna.

Så varför upplevs astrologin som meningsfull? Det är själva genomgången av en karta utifrån dessa tillfälliga och i sig odugliga observationsposter som sätter upp en inre värld hos tolkaren ur vilket en meningsfull helhetsbild gradvis klarnar. Och det är den framtonande tolkningen som sedan kan jämföras med verkliga livet.  Hermeneutik, "förstående inlevelse", är inte detsamma som hårda metoder och statistisk signifikans.

Efter avslutad tolkning kan de enskilda tankarna kring aspekter eller planetens avashta (mognadsstadium), fall eller upphöjelse med mera, förpassas till skräpkorgen som tillfälliga, förbrända hjälpmedel för att nå målet: ett omdöme om horoskopet. Astrologin går nu i allmänhet längre och använder dessa partiella omen för generella utsagor om starka och svaga livsområden. 

Men håller man en hälsosam distans till ämnet känns kinesernas tanke riktig. De noterade värderelativismen i tillvaron men såg såg världens meningslösa ritualer som absolut nödvändiga för att nå meningsfull insikt om det verkliga. Form och innehåll behöver varandra. Det kan vara så astrologin fungerar.

Vissa lärosatser har ändå visat sig hålla och jag tänker främst på den fallna Mars i Kräftan i samband med HBT-gruppen och den fallna Månen i Skorpionen i samband med mördare. Samtidigt kan man nog säkert säga att bloggens brist på data inom vissa områden, sport till exempel, har förmodligen hindrat den från att upptäcka fler enskilda planetplaceringar som matchar de antika tankarna om planeternas karaktäristik.

Att inte 127 Mars i husen gav något som helst stöd åt tanken om husen är inte nödvändigtvis fatalt. Så komplex är tolkningen av ett horoskop att det närmast känns fundamentalistiskt och förenklat att omoral eller brottsliga tendenser automatiskt följer av en "hörnplacerad" Mars - nog för att Bill Clintons och Fredrik Reinfeldts girighet när det gäller prislappen på föredrag rimmar väl med en verksamt ond Mars stigande i öster i vinsttänkandets tecken Jungfrun. 

Men titta på pampen Göran Persson, denna politiska förrädare och överlöpare till näringslivet. Han tar också rundligt betalt för sina föredrag. Där stiger istället pengarnas Venus i öster i Skytten och dessutom i kombination med "förmerandets" och välgångens Jupiter. Jupiter gör ett bra arbete i Skytten, dess positiva hemmatecken, den har vision. Men Venus är ett smolk i bägaren som påminner om Clintons och Reinfeldts verksamt onda Mars i ego-huset. Den framåtskridande och "tillväxtorienterade" Skytten är nämligen inte betjänt av en Venus som bars står och väger och harmonierar i ett evigt status quo. Venus, pengarnas planet blir en verksam illgörare för pamp Persson. Och så kommer det sig att han till sist avslöjas vara en girigbuk som söker pengar och stora Jupiter-pengar dessutom. Venus som horan istället för Venus, gudinnan. Det är sannerligen inte lätt att födas under en himmel som "prickar in alla rätt" - det går knappast pga. astrologins uppbyggnad.

Så många ytterligare faktorer måste vägas in före man beslutar sig för vad just denna Mars gör i detta horoskop...


Tillägg

Ser efter det här inlägget hur SvD beskriver den grovkäftade och primitiva fastighetshandlaren Donald Trumps många uttalanden. Se hans horoskop där "kungamakaren" Regulus väsignar en "verksamt god" Mars som stiger i öster. Trots detta omen är mannen ett svin i sinnet. Horoskopet bekräftar svårigheten med att se vad som pågår på en karta, men jag misstänker här Mars attack mot sitt eget tecken Skorpionen, där Donald Trumps psyke (Månen) befinner sig... Sen ska man inte glömma överbetoningen av galenskapens eller mörkrets kvalitet Tamas guna i detta horoskop: både sol- och måntecknen samt ascendenttecknet tillhör denna kvalitet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar