Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 30 september 2015

Ta det lite piano, svenska girigbukar

Aftonhoran - tidningen som piskar på småfolkets penningfixering - rapporterar först stort om en värdefull flygel som ABBA-Benny spelat på i skivstudio. Den skulle säljas på snobbig London-auktion, men där fick den svenska girigheten tji. Aftonhoran rapporterar sedan om att Sotheby's auktionsverk är i chock över att det inte blev någon budkamp. Det orealistiskt högt satta reservationspriset uppnåddes aldrig.

Lägsta säljpriset var tydligen baserat på ett 15 år gammalt slutpris när Johnn Lennons "Imagine"-flygel auktionerades. Sedan dess har larmrapporterna haglat om att ingen vill ha skrymmande pianon i sina hem längre och dessutom ska man minnas att beatlarna alltid ligger i Topp 3 vad saken än gäller. Nyligen lyckades ABBA med nöd och näppe ta sig in på en internationell Topp 30-lista över de mest inflytelserika popsångerna. (Det var "Dancing Queen" förstås, alltid denna "Dancing Queen".)

Givet den modesta placeringen för gräddan av det svenska popundret kanske den svenska ägaren till flygeln ha sökt hålla sin girighet och dröm om stora och lätta pengar i tyglarna. Detta är inte Sotheby's felskattning, säljaren har naturligtvis ett krav på minsta acceptabla slutpris.

Tack vare Sotheby's-katalogens föredömliga detaljrikedom får vi veta att objektet bjöds ut till försäljning 14.30 på tisdagen. Horoskopet är inget annat än en sensation i sin tydliga symbolik:
Den enkla tolkningen lyder som följer: Jungfruns själviska profitlystnad tronar här uppe i tionde huset över social ryktbarhet - se överdriftens Rahu mixa med Solen! - samtidigt som Eld-elementet är så övertänt det kan bli. Trots att inte Jord och Eld går i direkt clinch räcker det tydligen att dessa oförenliga element båda är ultrastarka för att "andens brutalisering" eller en oren kamp ska uppstå. 

Märk hur Vatten står undanskymt i de onda åttonde och tolfte husen (Vattnets ständiga girighet kommer här på skam) samtidigt som himlen i detta läge helt saknar vettig rationalitet (Luft-elementet). Visst lyser det av dålig uppskattning! Nu såldes ett mindre antal andra pop-artefakter på auktionen men de var närmast fickludd jämfört med huvudobjektet, The Bolin Grand.

Zoomar man in lite mer i tolkningen kan man påminna sig att det tursamma femte huset representerar inte bara lek och kreativitet utan också alla former av spekulation (inklusive skamlösa börshajar och folk som söker tjäna pengar på pengar genom att placera pengar i olika värdepapper).

För att understryka husets spekulativa sida har indiska astrologer placerat lätta framgångens Jupiter som dess karaka (signifikator).

Låt oss därför titta på Jupiter. Den ser utmärkt stark ut eftersom den också är Skyttascendentens härskare och själv befinner sig i "det bästa huset", det nionde för samvete och högre intuitiv kontakt med Sanningen och den verkliga verkligheten (som sällan motsvarar det som sinnesmänniskor uppfattar med sina yttre sinnen). Dessutom har sinnelaget (Månen) i brinnande och framåt Vädurs-Eld nått femte lycko- och spekulationshuset och givet Eld-ascendenten blir Vädurens härskare Mars, normalt en olycksplanet, en verksam välgörare. Och Mars mottar i "det bästa huset" dessutom kungamakaren Regulus välsignelse.

Inte undra på att auktionshuset är i chock! Alla tecken tyder ju på ett fenomenalt objekt - som en kung använt (Benny Andersson)!

Så vad gick fel?

PENGARNA!

I så måtto vi talar om det rena andeskådandets värld (Eld) är kusten klar. (Spekulation betyder ju i grunden om att "se" eller visionärt visualisera.) Vår blick måste återigen falla på det hus som är mäktigast i denna världen - det tionde huset för SUMMAN AV ALLA RESURSER. Och det är här vi ser att en dräng, en slav, försöker sätta priset! Solen och överdriftens Rahu i Jungfruns tecken visar hur oändligt illa trälar är lämpade att sätta dagordningen (det är Stenbocken och Saturnus som är vuxna det tionde huset när vi talar om korrekt estimering av konkreta tillgångar). 

Ur Skyttascendentens perspektiv är tiondehusets ägare Merkurius en verksamt ond planet. Merkurius förvandlas från korrekt siffernisse till en falsk kalkyl och demonen Rahu visar att falskheten ligger i överdriften jämfört med den korrekta normen (solens bana, utan latitud vare sig uppåt eller nedåt). Här står tyvärr Merkurius maximalt starkt i det tionde hus där dess falska kalkyler får maximalt genomslag och således i praktiken säger "extrem prestigeförlust".

Horoskopet rimmar perfekt med den tradition av djupa och centrala innebörder i det 12 zodiaktecknen som bloggen bit för bit grävt fram genom tusentals förbiflyktande kartor under snart sju år. I själva verket hade bloggaren allt detta på känn från början så Sideriska siktet har bara varit det mödosamma arbetat att I TID frilägga responsen på de TIDLÖSA och eviga direktiv som zodiaken undervisar människan i. 

Ingen är dömd att vara en omdömeslös profitjägare bara för att Jungfrun står överst, men när Eld ingår i kartan, då måste man börja fundera över proportionerna på saker och ting. (Sagt av en avvägande Våg i femte huset för tursamhet. Sotheby's skulle ha kontaktat bloggaren för att lära sig om hur deras påverkbarhet i kontakten med svensk girighet allvarligt skadade deras värdering.)

Det här fiaskot kan också sorteras in under "blodmånen" som alls inte är över bara för att tidningarna kramat musten ur händelsen. Astrologiskt gäller en nymåne intill nästa, och varför inte resonera på samma sätt inför en fullmåne? Fullmånen tenderar antingen projektstartens uppfyllelse (ett slags tvåveckorsperspektiv på alla åtaganden om vi enbart tänker som en låg sublunär sinnesbunden varelse) eller projekt som spricker pga. orimliga "ingångsvärden". Här såg vi att fullmånen spräckte det som startades upp vid nymånen. När rapporterade Aftonhoran om "tiomiljonersflygeln"? Den 28 augusti i år. Den som är hågad kan studera det horoskopet för upprinnelsen till det svensk-engelska auktionsfiaskot. Undertecknad är så nöjd med den precision varmed den enkla sideriska zodiaken här har bekräftat sig själv.


tisdag 29 september 2015

Fnurra på tråden på vänsterkanten och systemfusk bland kapitalisterna

Höjde mig just över en negativ instinkt under denna blodmåne och avstod från att publicera en text om något som ätit mig i jobbet. Tog en liten strid med vederbörande istället. Istället utgjuter sig nu Åsa Linderborg i en något försenad fullmåneeffekt över radarparet Suhonen-Juholts principlösa och småaktiga svek på en bokmässa nyligen. Det är lite sorgset att läsa eftersom jag tyckt Suhonen skriver så väl om ett rättvisare samhälle och Juholt - så länge han nu varade - också syntes vara besjälad av en god vilja.

Av Linderborgs presentation att döma, och den nyss avgångne VW-chefen vars horoskop jag struntade i att tolka, är det emellertid en viss flängig ytlighet i kriget mellan Eld och Vatten som kanske bör lastas för principlösheten. Detta är vad bloggen kallat "sensationalismen" - tendensen att skapa rubriker eller att själv blåsa upp saker som en agitator med väldigt lite på fötterna. 

Juholt i centrum, Suhonen som en satellit i yttre bana.
Se "lika barn leka..." via "Solen möter Månen" i Väduren!

Av det såta paret Suhonen-Juholt är det den förre som har den här tendensen och i övermått. Även DN:s chefredaktör Wolodarski har en sån här Zeke Varg som pustar och frustar men inte har någon egentlig verksamhet i sin verkstad.

Men låt oss utgå från Suhonens extremt sensationalistiska tendens (bubblor som bara ber om att prickas hål på) för en senkommen analys av den urbota falska VW-chefen, en tekniknörd som garanterat vetat in i minsta detalj hur koncernens fuskmotorer var byggda för att skita ner världen allt medan företaget låtsades ha en miljövänlig profil. Det är ett dubbelspel som naturligtvis är magnituder större än Linderborgs uthängning av två smårufflare, men låt oss fundera över om det ändå inte i botten handlar om samma astrologiska princip.


Den spelat ovetande VW-direktören har "horbockens" signatur i det ungdomligaste och fartigaste av alla tecken, Väduren. Det är en energi som skulle passa en racerförare så bilbranschen har uppenbarligen lockat. Samtidigt har vi en suspekt kamp mellan Mars och Saturnus som båda angriper varandra. Den här aspekten ligger i luften just nu men mellan två andra tecken av typen Eld och Vatten och har figurerat i en serie inlägg under några veckor.

Givet att båda planeterna är "naturliga" illgörare måste man säga att det är en kritisk signatur och jag blev därför mycket förvånad när horoskop för brottslingar inte visade några tecken på betoning av den här aspekten. Här finns en märklig kognitiv dissonans, man förstår så väl aspektens betydelse när man studerar grovt omoraliska människor men ändå "dömer" inte aspekten människan till brottslig levnad. Den bara råkar ligga där på himmelen i samband med usla tider och personligheter. Vad gör då alla som inte trillade dit? Bekämpar eller uthärdar livets hårdhet i det lilla?

I VW-direktörens horoskop ser man också Mars och Jupiter i ömsesidig opposition - kreativt så det förslår men kanske också en förklaring till en kallhamrad lögnare. Han visste att motorerna var manipulerade och kanske till och med den barnsliga Vädurens omognad tyckte det var ett fräckt tilltag...

Månen i Kräftan är lite av en vek punkt eftersom den står för ombytlighet och är allt annat än trofast eller konstant. Men här skapar organisatoriska Saturnus en viss soliditet. Eller? Hur solitt är det slippriga och nyckfulla Vatten-elementet, det som har att göra med människans primitiva begärsnatur? Är det i själva verket en organiserad parasitmentalitet vid ser här, en människa som inte drar sig för att bygga in systemiskt fusk i sina produkter för att säkra ännu mer vinst på marknaden? Ser vi universums lägsta skitstövel (av de många som står att finna på "marknaden") den förre VW-chefens horoskop?

I så fall borde dessa signaturer märkas även i många andra horoskop.

Låt oss hålla "horbocken" som en konstant och acceptera vilken som helst av signaturens placeringar i vidlyftig Eld. Låt oss därtill ta Månen i Kräftan som en annan konstant. Redan detta är mycket specifika kriterier och bloggarens 9000 sparade kartor alldeles för lite för att bedöma statistisk signifikans med så komplexa signaturer. Men av nyfiken kan man alltid söka och se vad som dyker upp.

Med programvaran ZETs användbara om än lite otympliga skriptmöjlighet ser en sökning ut så här: mo.can & ma.0.ve & ma.ARI,LEO,SAG - och det sista är således ett set med Mars i något av de tre Eld-tecknen. Genom föregående kriterium har vi försäkrat oss om att också Venus finns med i samma tecken (ma.0.ve).


 1. Cassie Chadwick;10.10.1857;12:00
  Sökningen startar ut starkt med en kvinnlig ekonomisk bedragare
 2. Cecilia Daun Wennborg;5.12.1963;12:00
  ...och fortsätter starkt med en fd Carema-vd - vårdprofitör!
 3. Claes Hultling;24.3.1953;12:00
  Här är ett olycksoffer, ryggmärgsförlamad
 4. Elle-Kari Höjeberg;25.3.1953;12:00
  En kanalchef på TV2 som övervägde skrota Eldorado
  (måste vara en gammal karta tidigt i bloggarens samling, Eldorado på radion har inte gått på många år)
 5. Johnny Lewis;29.10.1983;12:00
  En mördare för några år sedan som själv dog sedan han drullat ner för ett tak, narkotikapåverkad
 6. Larry Ellison;17.8.1944;12:00
  En av världens rikaste, grundaren av IT-företaget Oracle
 7. Lars Elinderso;4.5.1949;12:00
  moderat riksdagsledamot
 8. Mark Hamill;25.9.1951;14:43
  Den fånige hjälten Luke Skywalker i Stjärnornas krig (snabba fordon...)
 9. Marry Barra;24.12.1961;12:00
  Hedervärd chef inom bilkoncern som vände sig mot företagets livsfarliga tändarlås!
 10. Martin Winterkorn;24.05.1947;12:00
  Klandervärd chef för bilkoncern som avsiktligt manipulerade miljoner bilar!
 11. Mats Knutson;5.12.1963;12:00
  En i bloggarens mening vedervärdig högervriden politisk kommentator inom public service, har uppmärksammats för en tydlig främlingsfientlighet
 12. Rabbani Hodjattallah;12.2.1960;12:00
  Pervers läkare/brottsling som skar av hustrun hennes läppar och tillagade dem som en måltid
 13. Tage Danielsson;5.2.1928;12:00
  Politisk satiriker

Här ser vi en fullständigt osannolikt hög andel vedervärdiga människoöden! Horoskopsamlingen som helhet är inte i närheten av så många låga skräp. Olycksoffret och Tage Danielsson med sin tidiga död i hudcancer får representera de fall där stjärnorna vänder sig mot individerna som ondska. Men desto fler i den här gruppen har istället själva gjort sig till instrument för demoni, vare sig dold bakom moderat mentalitet eller rent ut sagt utstuderad perversion!


Jag måste anse misstanken bekräftad att "sensationalism" - särskilt med den herrelösa Månen i Kräftan (den "äger" sig själv i sitt hemmatecken) är ett osäkrat vapen.

Det här är nu inte menat som något skuldbeläggande via association - om något så påminner ju Suhonen starkt om socialdemokraten Tage Danielsson i sitt lidandes patos.

Vad om Suhonens bärande ingredienser, en Sol i Väduren som dras ner i kalla förlustbringande Vatten och en Måne i framåt Eld som dock har en ömsesidig reception med sin disponent Jupiter som drar mot kalla och begärsfulla Kräftans Vatten? Situationen ser inte så lite fanatisk ut i mina ögon, även om detta just är vad man skulle kunna kalla en "eldsjäl" (fast med den misstänkta modifikationen att mycket pekar nedåt mot den själviska lägre Vattensjälen - den halva som ramlade ut ur den himmelska helheten).

Med ett ännu mer komplext sökmönster blir det nu så få träffar att ingenting bestämt kan sägas:

 1. Birgitta Stenberg;26.4.1932;12:00
  författare, översättare och illustratör
 2. Daniel Suhonen;18.4.1979;12:00
  referensobjektet
 3. Rebekah Teasdale;17.4.1979;12:00
  "omskolade" sig från journalist till mjukporrstjärna
Tja, av tredje fallet tycks ju det berömda syndafallet från Elden och dess klarhet till Vattnet och dess dunkla begär, rätt tydligt...

Vad Linderborg inte förutsåg när hon vällde ur sig all sin besvikelse och indignation är att högern nu (se DN) gottar sig åt (s)-skandalen och att detta gör kampen mot t.ex. vårdvinster ännu mer omöjlig, hur många av näringslivets köpta fähundarna i (sd) som än åtalas och åker i finkan för ekonomisk brottslighet. Är det inbördeskrig på vänstersidan i svensk politik?

Om sd-skummisen se DN samt horoskopet (2 inlägg).

Jag var tvungen att läsa Suhonens genmäle i Expressen (som jag annars inte läser, inte ens den gratis nätupplagan). Där känner jag igen samma goda röst som som vanligt.

Den orena rockaren och den djupaJag är på vippen att utifrån Aftonhorans slaskartikel lägga ut en predikotext om snåljåpen och veganen Joan Jetts extremt förorenade horoskop, ur vilket man tydligt kan ana sig till allsköns litenhet. 

Människan motsvarar inte ens hedersbetygelsen "invald i rockens Hall of Fame" som omvittnas av celebriteternas Jupiter i tionde huset för ytlig ära och berömmelse. Det är bara den officiella hedersbetygelsen. Hennes verkliga jag (Solen) står via disponenten Merkurius svårt rotat i det själviska och korrupta åttonde huset. Idealen (11e huset) ser också låga och materialistiska ut pga. den sataniska axeln, men man kan ana att veganen är självbestraffning för ungdomens vilda excesser med droger och alkohol. (Se hur disciplinären Stenbocken, dess härskare och Skorpionen samverkar för en som försöker "torka ut" individen.)


Men så upptäcker jag hur mycket mer fascinerande hennes frontkollega Cherie Currie från ikoniska tjejpunkbandet Runaways är. Bandet gav bara ut två album (1976 och 77) och sedan drog sångerskan pga. bråk med den sexövergreppsbenägna producenten Kim Fowley (se detta äldre inlägg om Joan Jett). Efter det lyckades Cherie Currie varken med sin kortlivade solokarriär eller med omstarten 1980 som skådespelare.

Redan förgiftad av Aftonhorans negativa nyhet hade jag för avsikt att diskutera Skorpionen som fulhetens tecken och hur dess barn ofta blir vackrare med åren. Men närmast spöklikt griper en bättre Kraft in och påminner om att den unga och slätstrukna Cherie redan tänkt igenom frågor och yta och innehåll. Här är omslaget till hennes debutsingel från 1978:
"Skönheten sitter bara på ytan"! Kvinnan måste ha skydd från en högre makt mot smutskastning! Och titta nu på det här horoskopet. Här har vi något liknande påvens perfekta kontakt med det högre samvetet (det medvetande hela mänskligheten skulle kunna dela om de inte valde "sin egen plånboks väg", vilket Joan Jett tydligen gjort):


Exakt, "kungavärdigt" uttryck för den
"negativa sensationalismen": Eldascendenten
och rekylen från det underliggande Vattnet.


Detta är i mina ögon ett ganska fenomenalt horoskop, och jag minns att jag som tonåring inte hade ögon för någon annan än Cherie på skivomslaget(s insida). Det var redan underförstått att hon, inte Joan Jett, var the "selling point". Ensam prydde hon framsidan, fångad i flykten på ett sätt som framhävde hennes bästa sidor: ung och blond och svart runt ögonen, en lättfattlig ikon för unga grabbar (och tjejer).

Med rocken följde droger och som man kan se av kartan föll Cherie in i trallen direkt och fick kämpa många år för att ta sig ur den onda Vattensjälens böjelse mot det dåliga. Det är naturligtvis Skorpionen som representerar toxiska substanser och i synnerhet när Satans stjärna som här tycks spela flera roller, beroende på vilken angripen planet man studerar. 

Den onda stjärnan Algol är förstås Frestaren på det sätt som Cherie lanserades som en liten "sexbomb" eller "din körsbärsbomb" som hon sjöng i en text. Men samtidigt blir Algol mer typiskt Åklagaren (Satan) som ifrågasätter bruk och konventioner. Men det krävs också en levande Insida för med trovärdighet kunna anklaga ytliga människor för att skönheten inte når under hudytan. Sångerskans extrema samling planeter i Skorpionen på Insidan (4e huset) representerar "undervattensmedvetenheten", den instinktiva maggropskänslan.

Givet att fjärde huset är det mest privata av samtliga hus, är det inte konstigt att hennes alla karriärer gick i stå. Sällan har man väl sett ett horoskop så perfekt beskriva en människa som går på INSTINKT. I en intervju från 2010 (när hon är 45) säger den ikonstämplade sångerskan: "Jag fungerar inte över dejtande längre, det känns som om den tiden är förbi. Jag är en ytterst solitär person och relationer kan ibland tiden från saker jag behöver göra." (källa)

Den typiska fjärdehusmänniskan påminner således mycket om Kräftan som bunkrar upp och stänger in sig i ett rum. Och addera då idén att Skorpionen är INTENSIFIKATIONEN av Kräftans tendens att isolera sig från helheten. När Cherie räknar upp sina favoritartister är de i princip alla från hennes egen delstat Kalifornien eller bosatta/verksamma där! 

Den sista tanken om att relationer stjäl tid från hennes egna projekt visar sig på två sätt, via Venus i Jungfrun som sannerligen är en antisocial position som helst tjänar sina egna intressen. Adaptionens planet lider sitt "fall" i Jungfrun.  Men Skorpionen-i-fjärde ger en snarlik tendens, och eftersom nymånen "släcker" Månens reflektion är detta inte en kvinna speciellt benägen att fundera analytiskt över saker. Hon är en "görare" och ingen "tänkare".

Så vad blir det kvar av parallellen till påven och hans perfekta samvete? Jo, Cherie Currie har onekligen ett intressant nionde hus för Gud eller samvetet. Hon är, till skillnad från forna bandkollegan, "ren i samvetet" och behöver inte patologiskt trakassera sig själv med kostdisciplin som någon Gestapo-officer.

Visst har Djävulen anfäktat henne under ungdomen och med drogerna, men hon tycks ha haft inre styrning nog att backa ur skiten. Och ingen kan säga annat än att hon har en extremt stark Mars, fullt kapabel att motstå den onda stjärnans frestelser från tionde huset för ära och ryktbarhet (jämför horoskopet för Svenskt Näringsliv - praktarslenas organisation). Inte bara är Mars "sig själv" i negativt härskarläge i Skorpionen, tack vare Lejonet i öster blir den illa illgöraren tvärtom en "verksam välgörare" för den här kvinnan. Hennes djupa och instinktiva drivkraft leder henne rätt. 

Och eftersom samma Mars tillfälligtvis äger det nionde samvetshuset agerar hon helt instinktivt och omedvetet (Vatten är medvetslöst) ut Guds plan (den universella dharman) på ett sätt som inte står påvens efter. Den enda skillnaden är att påven är en högutbildad människa, en doktor i filosofi (tänkande). Och detta framgick som sagt tydligt av hans Saturnus i positivt härskarläge i Luft-Vattumannen i nionde huset.Se vilken skönhet som med åren växte fram ur Cherie Curries insida. Den här 45-åringen ser inte ut att vara överdrivet kosmetiskt fixad men här finns den koncentrerade djupa kraft man alltid associerar med Skorpionen och som här Lejonets expressiva ascendent tydligt lyfter ut. 

Men den unga Cherie hade både rätt och fel, som negativ Skorpion såg hon bara det "halvtomma glaset". Skönheten inte alls sitter på ytan, den kommer ur det inre. Det var Satans stjärna i tionde huset för ytan som grumlade hennes omdöme i yngre år.

måndag 28 september 2015

Perfekt satiriker: Molière

Hack i häl på påvens extraordinärt rena samvete eller gudskontakt (Saturnus i blå Himmel i nionde gudomliga huset) och Dick Harrisons artikel i SvD om hovnarren i historien, kommer jag att tänka på den store satirikern Molière och hans pjäs "Den Girige". Och minsann, påvens Saturnus i Luft i det höga samvetets hus upprepar sig, fast här i en bitskare och mer komplex version.
Den Girige måste väl ha varit Molières största succé (det är DEN pjäs jag hört om och sett), och det är lätt att se vad i den här himlen som pjäsförfattaren lodat för att komma upp med den ömkliga snåljåpen. Studera noga hur Skytten med sluga Merkurius och dess disponent Jupiter i Oxen samverkar (eller inte samverkar). Det är HUSEN som i lika hög grad ger nyckeln som den krampaktiga störningen mellan Eld och Jord. Tredje huset har en merkantil aspekt medan åttonde är ett "låst" hus som "håller inne saker" - huset kan representera "andras pengar".

Men Molière skulle aldrig haft distansen till denna klassiska "undermänniska" om han själv varit anfäktad. Så vad säger hinduisk astrologi? Tolkningsföreträdet har planetens dolda disponent. Och när man uppsöker ägarna till såväl Merkurius som Jupiter framtonar ett annat par: Saturnus resp. Venus. Och dessa båda står i intellektuell och tänkande Luft och därtill i horoskopets två bästa hus, det nionde för högt samvete och det femte för själens unika kreativitet.

Det är heller ingen tvekan om att Jord-elementet spelar in här, så att Solen i Stenbocken hittar slagfärdig KONKRETION även om Solen drivs från en högre höjd: Saturnus i Luft i nionde.

Ett fascinerande horoskop som jag ändå inte hade etiketterat "kreativitet" under bloggens första början. Då var jag slaviskt bunden till bara Sol och Måne och deras härbärgerande element. Men med några myrsteg har bloggen kommit att omfatta en aningen mer komplex tolkningsmodell (fast fortfarande bara ett axplock ur det förvirrade och värdelösa plotter som är astrologin om man väger in alla mer eller mindre genomtänkta teser som florerar).

söndag 27 september 2015

Duracell-kaninen David Lindgren slutkörd


Verklighetens The Four Seasons leker rånare.
Subversiv image cirka 1965!


Den sympatiska och synnerligen energiske sångaren och dansaren David Lindgren kollapsade under en retro musikshow om och med musik av New York-gruppen The Four Seasons (riktiga gangsters på sin tid och inte alls de utslätade pojkar den svenska uppsättningen gör dem till). Diagnosen blev utarbetad och ordinationen vila.

Första lördagsföreställningen började klockan 15.00 så att sätta 15.30 för kollapsen är bara ett antagande. Det är i vilket fall inte Stockholmshimmelens ascendenttecken som är det intressanta här utan hur planeterna allmänt står i förhållande till Lindgrens solascendent. Jag tycker att man bör sätta Solen i första huset här eftersom det är livsmotorn som saken rör.Varken sol- eller månascendenten öppnar sig mot rådande katastrofaspekt mellan Mars som hugger mot Saturnus och får Saturnus försök att begränsa i bakhasorna (se diskussion om horoskopet som avslöjar VW-koncernens futila försök till skadebegränsning genom en ny vd).

För David Lindgren verkar istället en medfödd tendens att ta i för mycket ha aktiverats. Mars i fysiska Jungfrun ohälsans sjättehus är Vädurs-Solens disponent men den attackerar här Solen via indisk 210-gradersaspekt. Så ser det medfödda horoskopets förutsättningar ut och addera nu transiterna genom Jungfrun eller Olyckans och Slaveriets sjätte sektor. Detta är ett olyckligt hus för världens alla arbetare. 

Att Solen och överdriftens Rahu påverkar Lindbergs medfödda Mars att kicka igång en överansträngning är rätt uppenbart, men att så sker beror på att Solen faktiskt aktiverar sin medfödda belägenhet eftersom Mars förmedlar. Hade inte Mars stått i medfött överenergisk friktion (Jord/Eld) till Solen hade han kanske aldrig brytt sig om ett yrke som inbegrep dans, men Jungfrun är ett rastlöst tecken som vill vara i fysisk rörelse. Det är "arbetarens arketyp".

Så varför en överansträngning just i år? Solen passerar ju artistens medfödda stress mellan Mars-i-ohälsohuset och Solen i förstahuset (solascendenten) varje år. Troligen är det den rackarns demonen Rahu spelar in. Den kommer inte att befinna sig i hans sjätte hus många gånger under livet, men i år var en av de gångerna. Det gjorde årets solpassage "over the top" - Rahu har tendensen att förhäva ting bortom solekliptikans jämna norm. 

Att Lindgren är en "achiever" så kristen han i något sammanhang deklarerat sig vara, ser man direkt av att äregiriga Rahu kopplar samman med Månen i födelsehoroskopet. Denna "på gränsen"-vibb finns hela tiden i hans psykiska konstitution. Men det var alltså via Solen - den agerande utlevelsen - och olyckans Mars som Rahu blev synlig. Rahu i transit ligger nästan gradexakt på den medfödda Mars, och det var säkert Solens ankomst till denna sektor som var triggern. 

Kanske även transiterande Måne - den här dagen i Vattumannen och i opposition till Mars - bidrog. För T-Mars attackerar ju T-Saturnus och faktum är att Lindgren också föddes med Saturnus i ohälsohuset enligt solascendenten. Denna medfödda kombination av de båda klassiska illgörarna gör faktiskt hans horoskop känsligt för det pågående dramat mellan Mars och Saturnus i transit. Saturnus "äter sina barn", den onda slavdrivaren berövar dem kraften genom kapitalistens krav på att alla måste slita ont.PS. Jag har inte sett showen, men av låtlistan verkar det vara lite fusk. "Can't Take My Eyes Off Of You" var aldrig en hit med The Four Seasons (pojkarna från Jersey) - det var soloinspelning av sångaren Frankie Vallie (två gånger till och med). Och att smuggla in deras enda hit från försöket till comeback på 70-talet visar också det inte är så noga. 

När Universal Music Group glufsat i sig de flesta gamla skivbolag och numera ger ut skivor från 70-talet, bryr sig de anställda inte ens om att se till så återutgivningarna matchar originalen. De kan t.ex. koppla en skivetikett som ännu låg flera år in i bolagets framtid till en viss skiva och skapar ett moras av pseudohistoria. Kiddsen tror de köper ett stycke retro musikhistoria och bara gamla stötar förtvivlar över kapitalismens fullständiga nonchalans. 

Desinformation och påhitt är det som gäller idag.

Look-alikes bland främlingshatarna


En människa, två sinnestillstånd

I fotoillustrationen till en debattartikel i SvD står ett riktigt surkart i bildens mitt och ser seriös och uppblåst ut. Det visar sig vara den för förtal dömde sverigedemokraten Markus Wiechel. 

Jag tycker direkt att han obehagligt påminner om främlingshatiske massmördaren Anders Breivik - det är något med deras lömska springor till ögon.

Jag lägger deras födelsedagar sida vid sida för att utröna saken.


Naturlig zodiak Breivik innerst.


Båda männen har faktiskt krigaren Mars i sitt starka eller upphöjda läge i hackordningens tecken Stenbocken. Tecknet som inte kan fördra motsatta Kräftans "platta organisation" 

Utvikning. Förre SAS-chefen Jan Carlzon, som berömde sig om att han sökte hålla organisationen platt och fri från hackordningar var enligt den tropiska zodiaken Kräfta. Jag tyckte på den tiden symboliken stämde in så väl. Men så knackade den sideriska zodiaken på dörren och vips förvandlades Carlzon till en urtypisk nymåne/projektstartare i Resenärens tecken (Tvillingarna). 

Och vem kunde förneka att Merkurius - den friflygande - rimmade ännu bättre med flygbolaget SAS? I efterhand noterade jag att han varit chef på både VING-resor och LinjeFLYG. En mångårig och rätt anslående bindning vid Luft-elemenet således.

Mars är spjutspetsen och krymper blicken (ger tunnelseende). Kanske ögon också får mindre del av ansiktsytan hos verkliga stridisar? Här måste man väga in att de båda främlingsfientliga skandinaverna har Mars just i det i särklass mest kontraktiva av de negativt polariserade tecknen, Stenbocken. Och går man till Saturnus visar sig båda männen ha denna åtstramare och förminskare i aspekt med ögonens planet Solen. 

I Wiechels fall en riktigt ful attack mot Mars eget tecken Väduren (lätt att förstå att han dömts för förtal) och i Breviks fall en märklig och på många sätt mer djupgående störning: Mars attackerar här via 210° (enbart i hinduiskt aspektschema) sinnets Måne, hungerdemonen Rahu och gränsdragaren och skarprättaren Saturnus i Lejonet. Och pga. fullmånen har vi Saturnus opposition till Solen. 

I båda fallen primärt en stickig Mars-attack från dödens Jord-element mot livets Eld. I båda fall är det som att hälla en skopa kontraktiv Jord på den expansiva Elden - det visuella elementet förminskas. Kan det vara så att små grisögon resulterar ur detta enkla förhållande som visar sig hos båda dessa neggon? Jag har aldrig förrän nu noterat denna korrelation, så det är upplagt för en verklig frenologorgie! Kan de som ondgör sig över andra folkslag själva vara de underlägsna? Är det så enkelt att de tar till "anfall som bästa försvar" för att ingen ska fundera över deras låga förståndshorisont?

Jag förbigår här finliret om att vänster och höger öga har olika planetära härskare - Solen är den arketypiska symbolen för en ljuskälla och ögat ansågs i antiken AKTIVT gå ut och via "tentakler" gripa tag i objekten de betraktade - inte alls olikt solen och dess strålar. 

Ögat är uttrycket för den astrologiska principen Solen - därav "ögonen, själens spegel" om man med "själ" menar den högre principen i människan snarare än den låga lunära (sinnelaget eller den blott "själiska människan" som Bibeln sade i gamla översättningen). Skillnaden mellan den högre och den lägre själen kan också beskrivas som den pneumatiska och den psykiska delen av vårt väsen. Solen är en rörare, och solvindarna utgår även från våra ögon. Den psykiska upplevelsen är långt mer begränsad och innehåller dessutom inslag av minnen som kan ludda till och förvrida förståelsen av ögonens vittnesbörd.

Att upptäcka samma Jord-mot-Eld-princip hos båda främlingshatarna kan vara en slump. Men jag beslutar att pröva ett fall till. Jag drar mig till minnes aktrisen Demi Moore som en av de kvinnor i Hollywood som haft påfallande små ögon. 

Nu, efter femtielva operationer har hon ändrat formen på precis hela sin kropp men letar man upp riktigt gamla foton på henne - före brösten och allt det andra - ser man ett par kalla grisögon empatistört stirra tillbaka. Hon var som bekant trailer trash och jag vet inte riktigt hur hon lyckats ta sig in i Hollywood. Men där var hon i vilket fall tidigt, via tonårsfilmer. 

Jag hittar inget bättre 80-talsfoto i hastigheten och här har riktligt med svart cajal runt ögonen skenbart förstorat upp dem. Hennes horoskop finns i detta inlägg från 2011 (en av de kartor som undgick Googles gigantiska förstörelse av alla bloggens äldre miniatyrer för några år sedan). Som synes har Demi Moore en fallen Mars i Kräftan som attackerar ögonens Sol - själv fallen - i Vågens tecken. Även begränsaren Saturnus angriper Solen!

(Utvikning: I ett inlägg kommenterade jag aktrisen Rachel Bilsons förmåga att se extremt sårad och supervekt feminin ut och knöt detta till den fallna Mars i Kräftan tillsammans med överdriftens Rahu. Det är ju också Demi Moores konfiguration och någon värre på att spela sårad än Moore har jag aldrig sett! Man ser det t.o.m. i hennes knasiga uppsyn i 80-talsfotot här ovan.)

Stärkt av bekräftelsen funderar jag lite till och kommer att tänka på en av alla Batman, Val Kilmer som också gjort en del torrt humoristiska rollfigurer. Han har ett väldigt maskulint ansikte med kraftig käke och ögonen ser oproportionerligt små i detta landskap. 

Horoskopet, som kommenterades här, ger en träff till! Nu på så vis att Sol-ögonen står i konjunktion med begränsaren Saturnus i Skytten. Huruvida Skyttens härskare Jupiter i negativt Skorpion-Vatten och med Skorpionhärskaren Mars hemma i negativt läge ytterligare kyler ner och förminskar basen för ögonen och hjärtat vet jag inte. 

Dessa är bara lösa iakttagelser, men fyra träffar på raken där det saturniska (via Stenbocken eller planeten själv) åtföljs av reducerade storlek på ögonen kan vara värt en större studie. Sen är ju frågan hur den fysiska ascendenten vävs in i ämnet. Den sägs traditionell ha stor påverkan på utseendet. Att inte ascendenttecknet ensamt kan förklara allt, är nog ändå rätt uppenbart. Skulle Fiskarna i öster ge människor där bara fötterna är karaktäristiska? Eller Vattumannen där bara knäna utmärker sig och Skyttarna som "lår-människor"? 

Det är nog snarare så att planeter via direkt aspekt till ascendenten eller minglande med andra planeter som anknyter till ascendenten, bildar sammansatta budskap som smarta människor struntar i att försöka systematiskt undersöka. Jag köper i princip Platons lära att universum skapas av matematiska former (se Platons fem solida kroppar som grundläggande "atomer" i en värld där formerna minglar med varandra och bildar komplexa livsuttryck). 

Men för testsugna borde nog konjunktionen Solen/Saturnus vara det första och enklaste sättet för att se om ögonen verkligen tenderar att krympa hos tillräckligt många av säg 300 försökspersoner. Detta är ju ett enkelt test som inte ens kräver födelseklockslag - vilket möjligen också är dess svaghet även om ovanstående fyra fall talar för att så inte är fallet.


Vampyren Aftonbladet och blodmånenPå söndagsmorgonen ligger en chatt mellan "astrologer" och läsare ute på Aftonhorans förstasida. Senare på dagen har något snille på tidningen kommit på att man kan hägna in den och göra om den till betalartikel (PLUS). Schibsted-tidningen beter sig återigen som det avskum medierna urartat till.

Grattis alla ni som deltog i chatten, tidningen har just roffat åt sig ert pladder och tjänar nu extra pengar på det. Ni får naturligtvis inte ett öre för att ni bidragit med "original content". Ni blev grundlurade av den onda kapitalisten. Som vanligt.

Påve extraordinär
The Guardian bedömer påvens Franciskus improviserade tal på en amerikansk gala vara en förstasidesnyhet. I landet där Djävulen och materialismen regerar - Sverige - ser jag inte en rad i medierna. Varför? Jo, för det är de uslaste utlänningarna som flyttar hit - lockade av det svenska sekulära samhället - och dessa har ingen lust att läsa om en religion de i sin låga mognad flyr undan. Båda tidningshusen vet nog vilken sorts latinamerikaner och andra som läser deras produkter.

Undantaget är söndagens Katrine Marcal-krönika som faktiskt är rätt bra då den påminner om att det finns en annan axel än den socialrealistiska och dess relaterade höger/vänster-skala. Hon tycks bli lite mer radikal då och då - månfasernas lek gör ju ibland att fokuspunkten ibland är glasklar och ibland luddig! Att diskutera själen och det vanartiga konsumtionssamhället i Aftonbladet av alla tidningar är riktigt modigt eller åtminstone skrivet i full medvetenhet om att tankarna är svåra att sälja in.''

När nye påven äntrade sin heliga stol blev jag så eld och lågor att jag skrev inlägg två dagar i följd om det som nu kunde sägas om ett horoskop utan klockslag. Vid en kontroll av AstroDatabank ser jag nu att jag var en vecka för snabb! Strax dök en verifierad uppgift upp och som perfekt förklarar bloggarens förtjusning över nya påven. Lika barn leker bäst heter det ju, och hans helighet delar minsann den filosofiskt orienterade Tvillingarna som ascendenttecken med bloggaren. Påven är utbildad filosofi (en jesuit). 


Just Tvillingarna gör också moralens och rättesnörenas Saturnus till ägare över "det bästa huset" det nionde för de högsta studierna (religion och filosofi). Och om dessa ämnen ofta ventileras på bloggen därför att bloggaren har sin Saturnus i opposition till Tvillingarna (dvs. "hörnplacerad" och prominent) är det ingenting på påvens extraordinärt perfekta Saturnus. 

Här faller bitarna på plats och redan utan klockslag (för den som minns) lutade jag åt att Saturnus var en viktig nyckel till påvens humanitet. Att ha sitt sinnelags disponent hemma i Mänsklighetens tecken Vattumannen i Guds hus (9e) - går det att uttrycka sig tydligare?

Den här upptäckten, gjord vid lunchtid, resulterar i att den "goda" Saturnus (om man nu kan föreställa sig något sådant) återigen kommer på tapeten. Jag refererade nyligen till Werner Heisenbergs Saturnus i visionär Eld - ägare över det näst bästa huset (det femte för den individuella själens dharma, dvs. goda karma). Men påvens karta med Saturnus i nionde är onekligen större eftersom nionde betecknar den universella dharman. Att Saturnus tillfälligtvis äger denna sektor kan naturligtvis inte bli något annat än en saturnisk organisation av de högsta tingen: metafysik, religion eller filosofi!

Eld i nionde sektorn skulle istället som bäst indikera en som LEVER I ENHET med universums lagar. Ju mindre sagt om Fredrik Reinfeldts verksamt onda Jupiter i materialistiska Oxen i nionde huset, dess bättre. Den mannens religiösa plikt var att största svenskarna ner till en självisk plånboksmentalitet som aldrig tidigare skådats. Gud använde honom som en satan för att se vilka som lät sig korrumperas. Och det var många!

Reinfeldts nionde var naturligtvis ett gott hus för honom också men Oxens härskare Venus låg olyckligt förlustens tolfte hus och kunde inte guida Jupiters tendens till onda påfund. Förklaringen till Reinfeldts omänskliga arbetslinje var av allt att döma hans onda Mars i Jungfrun i första huset. Med denna extremt lågpannade typ av individualism saknade han helt enkelt intelligensen att förstå - på allvar - att det inte är individen som har sig själv att skylla i ett marknadsliberalt system som kräver "utanförskap" för att hålla lönerna nere. Jag säger "på allvar" eftersom sadisten inom Reinfeldt visste fattade hur allt hängde ihop, men sadisten är inte människans innersta väsenskärna. 

Ingen som "på allvar" förstår kan bete sig som Reinfeldt gjorde och som kort innan folket valde bort honom hävdade att han "skulle kämpa in i döden" för den pennalistiska arbetslinjen. Där ser man hur allvarligt en genuint utslagen Venus och ett hus för "mitt högsta goda" i praktiken kan bli en ren skymf mot Himmelen och den universella dharman.

Jämför nu med påvens "rena" och föredömligt enkla budskap från det nionde huset! Saturnus i positivt härskarläge i Vattumannen är som att beskriva Mänskligheten i Guds famn - alla fåren har kommit hem. Eller?

Månen eller folkmassorna har inte alls kommit hem. Månen i åttonde huset - ett ont hus - indikerar den lägre organiska själen på drift, fallen i synd. Men disponenten är alltså Saturnus så till skillnad från Reinfeldt verkar den perfekta niondehusägaren på Månen i dödsskuggans dal. Folk i mörker upplever att han tilltalar dem med acceptans. Ja, inte demonanfäktade homosexuella förstås men de har en egen mödosam ödesvandring genom skapelsen tills de balanserar ut det som blivit så skevt den här gången.

Påven har lustigt nog den lilla illgöraren Mars i dubbel funktion som också verksam illgörare i Jungfruns tecken - precis som Reinfeldt. Men där Reinfeldt personligen (1a huset) kanaliserar denna illvilja eller tendens att vilja påföra andra olyckor ("arbetslinjen") fungerar påvens Mars lite annorlunda i fjärde huset. Den är fortfarande en illgörare men tycks här kanaliseras just genom frågor om livets början (och slut). Fjärde huset för hem och upprinnelse och en ond Mars här kan mycket enkelt tolkas som abortmotstånd om man kan astro-symboliken.

Det kan tyckas märkligt att en utbildad filosof/teolog har Jupiter, religionens signifikator, som en verksamt ond planet och därtill prominent i sjunde huset, ett hörnhus. Men notera att detta betyder "den Andres" onda filosofi, inte påvens egen. Låga själar kan mycket väl projicera sina problem på motparten och urskulda sig själva. Men märk att det är Saturnus som tillfälligt äger nionde och därför är hans "Jupiter" - eller religionssignifikator.

När därför påvens "dubbelonda" Mars angriper den naturlig goda men här i sin verkan onda Jupiter ser vi den omoraliska slapphet och sexuella störning som utmärker det moderna västerlandet. Dessa är inte påvens egna planeter eller tillkortakommanden, hörnhusen indikerar att de är externa företeelser som han adresserar.

Men hans personlighet då? Tvillingascendentens härskare Merkurius ligger ju mitt i smeten, med den onda typen av sekulär pseudoreligion och med hans egen identitetsmarkör Solen OCH hungerdemonen Rahu? Detta är uppenbarligen en hypersocial påve vars betoning på sjunde huset ger honom kvaliteter som påminner om husets naturliga inneboende, den sociala Vågen! Påven gillar att mingla och åka i en liten fjuttbil. Han räds inte att gå bland syndare eftersom nionde huset utöver en så perfekt kontroll över helheten.

När påven i Philadelphia "dumpade" sitt tal med hejdundrande social kritik och spontant bytte till ett skojsamt framträdande, är detta definitivt ett tecken på att den glada Skytten finns där. Allt är inte bara högheligt och organiserat från nionde sektorn! Detta betyder alltså att påven inte drar sig för att använda Jupiter - som ju ändå i grunden är den Stora Välgöraren även om dess negativa effekter i formen av lössläppthet på alla de sätt, är omvittnad. Minns seriella sexmissbrukaren Tiger Woods verksamt onda Jupiter i hans sjunde allianshus.

Var ligger Centrum?

I DN konstaterar Karin Bojs, redaktören för populärvetenskapligt kåserande: "Vi trodde att vi var centrum för himlakropparna, men det var vi inte."

Det är naturligtvis en halvsanning som framstegsfanatiker håller sig med, att den heliocentriska världsbilden var äldre, mer primitiv, och i skenet av vår kunskap helt enkelt en falsk uppfattning.

För dem som tänkt lite djupare än Karin Bojs och hennes mottagare, den enkla stockholmsborgaren, är frågan inte fullt lika enkel. Wolfgang Smith, rymdflygsingenören som tog fram hållfasthetsberäkningar för NASA-farkosternas värmesköldar, ägnar ett helt kapitel åt "the Status of Geocentrism" i essäsamlingen "The Wisdom of Ancient Cosmology" (2004).

Det korta korrektivet till Bojs desinformation är helt enkelt att centrum ligger, som Giordano Bruno (han som brändes på bål) sade, distribuerat på varje tänkbar punkt i universum. Bara dårar och de som likt Bojs skriver oärligt, med en antireligiös agenda, tror skiftet från en geocentrisk till en heliocentrisk världsbild skulle innebära en övergång från "tro" till "vetande". Smiths bok rekommenderas varmt. Det är en häpnadsväckande samling essäer som ruskar om varje människa som svalt ohälsosamma doser av Bojs typ av allmänbildning. Smith, ska sägas, tillhör samma filosofiska inriktning, "Perennial Philosophy" som den berömde Aldous Huxley. 

Kalla den gärna idealistisk filosofi men inte unikt grundad i Platons lära om idévärlden utan med ett fokus på att alla goda tänkare skymtar något bortom denna verklighet och att det är detta något som förklarar varför civilisationerna (när de mognar) alltid når samma rön oberoende av varandra. 

Sedan Perennial Philosphy grundades har dock argumenten för kulturdiffusion vuxit sig betydligt starkare - de gamla grekerna var tydligt influerade av österlandet, trots vad den västchauvinistiska klassicismen av äldre snitt försökte intala sig själv och alla andra. Moderna västerländska klassicister som Peter Kingsley bedriver snarast ett härnadståg mot västerlandets kompakta självförljugenhet.

lördag 26 september 2015

Ingen behöver vänta på blodmånen


Nyligen var en DN-skribent extra listig och lustig om måndagens blodröda fullmåne: "Man kan tycka vad man vill om måndagsmornar, men nu på måndag gör den kontroversiella veckodagen i alla fall skäl för sitt namn – med råge."

Bortsett från "this Monday morning feeling" (tristess!) förstår jag inte putslustigheten. Möjligen tänkte skribenten på Boomtown Rats gamla hit "I Don't Like Mondays", baserad på den sanna berättelsen om en kvinna som spårade ut och sköt ihjäl folk och sen förklarade med hatet mot måndagar. DN-medarbetaren visualiserar alltså en "bloody Monday" och kombinerar det i sin fantasi med måndagens blodmåne. Inte klockren journalistik, om man säger så.

Det slående är annars hur simpelt vardagsrealistiskt (och ev. våldsfixerat) ribban läggs på DN när det kommer till en så suggestiv blodmåne. I andra kulturer än prylkulturen diskuteras istället om detta är ett omen om Frälsarens återkomst (men nu som Domaren). Den här sajten noterar en märklig ansamling av blodmånar 2014-15 men förhåller sig ändå skeptisk till tokprofetior om Jesus återkomst. 

Faktiskt kåserade DN:s ufo-spanare rätt bra om en puertoricansk präst som förutspår undergången till just denna fullmåne. Man riktigt ser hur det rör sig i huvudet på Clas Svahn när han lägger upp sin egen undergångsvision. Först publicerar han UFO-klippet från Puerto Rico 17.22 (kommenterat av mig här) och släpper sedan i nästa tangentbordsmanöver ut krönikan om prästen 17.24. Så där beter sig en krass instrumentalist som simulerar religiös aktivism fast som underhållning.

Bibliska Uppenbarelsebokens järtecken (6:12) är förstås fantasieggande:

"Och jag såg när Lammet (den av människor offrade Kristus) bröt det sjätte sigillet. Och det kom en väldig jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och hela månen blev som blod. "

I kristendomens fas av expansion och maktsträvan kämpade den så hårt mot andra riktningar som förklarades avfälliga att de sex sigillen på Livets bok inte längre är begripliga. Men med den här bloggens småspaningar ligger svaret i öppen dag. De sex sigillen är de sju planetära djävlarna - såsom de kristna gnostikerna uppfattade dem. (Inte en fråga om att på ego-maner lära sig använda horoskopet till sin fördel, de kosmiska makterna var enbart där att förvirra själen om dess sanna natur.)

Det sjätte sigillet är säkerligen den sjätte himlen - Jupiter. Ta en titt på horoskopet för Stockholms koordinater för starten på den totala månförmörkelsen. (För den som skulle föredra förmörkelsens centrum, cirka 4.47, kan jag bara säga att Lejonascendenten då bara rört sig framåt 5½ grad och att detta inte spelar någon roll för den symbolik jag tycker är roande).

Det är nu Kristus eller Vattumannen som öppnar Livets bok och visar oss dess innehåll. Som bloggen tidigare pekat på, symboliserar Vattumannens kruka den kosmiska container vi lever i. Här öppnar således Lammet innehållet i den "fina rymden" - akasha eller etern och spiller ut den för alla att se och förstå sin ondska och synd. 

Visst är det märkligt att världen redan tycks ha börjat uppvisa tecken på Domedagen. Den kapitalistiska uslingens historiska fusk i VW-koncernen. 700 muslimer som springer ihjäl varandra under en högtid (märk dock att samma hände för ett antal år sedan och då strök nästan dubbelt så många med). Svenska politikers fulspel för att peta in landet i NATO-allians. Galenskapen de senaste veckorna med syriska flyktingar och de bovar Tyskland med flera självrättfärdigt såg i Ungern m.fl. öststater innan VW-skandalen tog luften ur den nyheten och paradoxalt nog visade på något lika ont som hemsöker Västeuropa. 

Kalla det girighetens sjukdom, vilket kan illustreras av små vardagsprodukter lika väl som manipulerade bilmotorer. Kom hem med ett kaffepaket som redan i butiken såg misstänkt förkrympt ut. Men i jämförelse med en fin plåtburk från samma företag blir kapitalismens metoder att smyghöja vinsten genom att urholka produkterna nästan löjlig:Hoppsan! Där försvann 50 gram kaffe ur förpackningen från en dag till nästa. Motsvarande prissänkning? Skulle inte tro det.

Förra året gav ännu ett tangentbord från Logitech upp (de håller bara två år numera) och när jag skulle köpa mig ett nytt (jag gillade tangentbordet med låg profil och distinkt men ändå mjuk och exakt anslagskänsla) hade bordet bytt modellbeteckning och "produktutvecklats". Alltjämt låg profil på knapparna men nu horribel och plastigt stum anslagskänsla. 

Plus att F-knapparna bytt funktioner så att man måste installera ett skrymmande program för att få tillbaka de klassiska funktioner som gällt på tangentbort under årtionden! Det här programmet funkade inte alls bra utan störde mitt bildprogram. Och samma som med kaffet: redan vid uppackningen såg man att någon räknenisse varit framme och kalkylerat hur mycket plast man kunde snåla bort från sladden utan att skiten går sönder innan garantin hunnit löpa ut!Jag köpte ett nytt tangentbord efter tre månader, för trött på marknaden för att begära återköp eftersom det trots allt fungerade något så när.

Är den här VW-kulturen värd att överleva? Det behövs ingen blodmåne för att förstå att klockan är slaget för en civilisation som sjunkit ner i Lögnens träsk så djupa att ingen ny VW-dirre kan lösa kapitalismens falska system. Nu har börjat till slutet kommit, återvändandande Domare eller ej. 

Fundera på om inte Saturnus i kartan överst skulle kunna uppfattas som Domaren som kopplar stadigt grepp om överflödets Jupiter - det sjätte sigillet - och att blodmånen bara är en ungefärlig fokuspunkt för något som ligger i tiden under ett helt vansinnigt år då Saturnus frågar de rikas planet i ledarskapets tecken Lejonet vad de egentligen ägnar sig åt. Det första huset/ascendenten är det motiv som står i fokus denna fullmåne och Lejon-Jupiter tecknar de privilegierade härskarna - VW och andra...


Missa inte olycksbringaren Mars på nästan helt rät linje med konungarnas stjärna samtidigt som blodmånen inträffar. Jag har inte klart för mig hur man ska tolka denna härva av omen, men med tiden kommer säkert förståelsen att infinna sig.

I den meningen kan Satans stjärna (Algol) t.o.m. utföra en god uppgift på denna himmel - detta är den Satan Gud låter härja runt och anklaga ledarna för att pröva deras själar. Då är vi faktiskt inne i något som åtminstone kan kallas en "Uppenbarelsernas tid", och denna fullmåne i september infaller passande nog längsmed den materialistiska och simpla axel som jag döpt Satans axel (2a huset/"mina pengar" och 8e huset/"andras pengar").

Pga. fullmånen i den negativa polariteten är denna satansaxel maximalt negativ och destruktiv, så att man kan förutsäga att låga sorters Lejon får sig en törn av materiell art.


*****

För den som klickade sig in på musiklänken här ovan. Här är en annan, en av mina favoritlåtar från 70-talets reggae. Det är brittiska gruppen Velvet Shadows. Gunget är suggestivt och budskapet enkelt: Det ser inte ljust ut för de onda på den bibliskt förutspådda dag då "solen förmörkas och månen ändras till blodsfärg". 

Notera från länken om blodmånarna 2014-15 att strofen BÅDE nämner en blodmåne (som implicerar en fullmåne) och en solförmörkelse (som innebär en nymåne). Undergångsteoretiker måste alltså hitta en tidpunkt i historien där på EN VISS ORT båda dessa fenomen följer direkt på varandra. Då kommer en del att gnissla länder medan andra sjunger med Velvet Shadows: "Hip hip hooray, Babylon ah fall down." 

Framtidsmänniskan Richard Stallman


Jag hörde "Vattumannen" i huvudet när jag läste i Paul Masons "Postcapitalism" om GNU-manifestets författare Richard Stallmann, dvs den idealistiska datoringenjör som på 80-talet födde idén att information - datorernas mjukvara - borde vara en kollektiv och gemensam egendom. Att inga ägarförhållanden borde finnas i informationsteknologins verklighet. 

Läsare av den här bloggen förstår naturligtvis varför Vattumannen så obehindrat anmäler sig som en association i detta sammanhang. Tecknet tillhör det intellektuella Luft-elementet, och symbolen bar namnet "Den Väldige" i det gamla Babylon eller Totaliteten (pleromat) som de filosofiska egyptiska gnostikerna sade, influerade av Platons tänkande. Människan som bär på kruset antyder att Arten är större än krukan och dess innehåll, att vi faktiskt är större i vår ande än det kosmiska rum vi kollektivt skapar oss och genom någon sjuk och självplågande böjelse väljer att låta oss fängslas i - gång på gång. 

Vattumannen står för friheten som följer av identifikation med allt som finns - verkligen finns. Omvänt står samtliga tre Jord-tecken för fångenskapen som uppstår då man blundar för vad redan Platon kallade den högre, rationella eller intellektuella verkligheten - den som teoretiker i huvudsak lever sina liv i. Faktum är att de tre Jord-tecknen med deras uråldriga innebörder är spöklikt den ekonomiska tänkaren Karl Marx tredelade definition på de resurser eller produktionsfaktorer varmed kapitalisten utnyttjar sina medmänniskor: mark, arbete och kapital. 

Se Oxen som landet man identifierar sig med (eller naturen som en råvaruleverantör). Arbetaren eller tjänstehjonet är naturligtvis Jungfrun och kontrollören Stenbocken, som tronar på bergstoppen, är förstås det ackumulerade mervärde som kapitalisten eller arbetsgivaren drar in till sin egen lada utöver de smulor som han nödgas kasta åt den underklass han föraktar så - särskilt om han just har klättrat upp ett par pinnhål över den nivå där han föddes. 

Fastän Oxen brukar associeras med pengar (som en markör för markinnehav - världens äldsta sätt att markera ägande) är det i det här sammanhanget bättre att tala om produktionsfaktorernas (resursernas) överskott som samlade i Stenbockens gigantiska bergstopp på vilken en riktigt elak fan sitter och vakar! Paradoxalt fungerar Stenbocken också som sinnebild för staten som liberaler hatar så eftersom den kräver in skatt på deras arbete utan att låta dem välja sin själviskhets låga väg utan tvingar dem att mot deras inre demoni bidra till det allmänna goda. Detta allmänna goda kan nu inte förklaras av Stenbocken som "materiell anhopning" utan enbart av det faktum att Vattumannen - Fullheten där alla andesjälar är likvärdiga - faktiskt existerar på en nivå över materialismens förstånd.

Alla dessa ting har bloggen upprepat om och om igen under sex år, och så övertygad var jag att Richard Stallmanns uppfordrande ansikte passar in på Vattumannens babyloniska namn: Den Väldige att jag såg hans nymåne falla i sideriska Vattumannen. Kanske var det skägget som lurade mig - Karl Marx med en kraftfull Vattuman i horoskopet påminner mig om Stallman.

Men när jag tittade en gång till står Sol och Måne i Fiskarna. Ridå! Vattumannen är nog så tydligt kopplad till ämnet gratis mjukvara, men att tro Stallman själv måste vara född Vattuman för att kunna tänka stort, var en överilad slutsats.

Så vad i den här teknikerns horoskop talar för en idealism? Bristen på klockslag avhjälps en smula av att nymånen ger två av tre ascendenter. Både ur solascendentens och månascendentens perspektiv är detta en Jupiterian. "Allt gott åt alla" är budskapet från den Stora Välgöraren. Man ska minnas att Jupiter är den expansiva kraft som verkar för att fylla Pleromat tills dess att "Kristus blivit allt i alla" som exakt samma tanke fast från annat håll lyder. Jupiter är expansionen till den gräns som Saturnus markerar som uppfyllelsen eller förverkligandet av Världssjälens form. 

Astrologin är så paradoxal eller snillrik att den bland sina tolv axiom inkorporerat sin egen form som en delmängd. Det är därför vishetslärare kan säga att Människan är större än världen, förutom de enskilda individer som gör sig mindre och enbart ser om sitt eget hus eftersom de för närvarande inte är av det rätta virket att förstå vilka de egentligen är och än mindre motivationen att leva på det sätt som den kunskapen kräver.


Horoskopet är så fokuserat att det är enkelt att förstå sig på. Både den reflekterande sinnelagsmänniskan och den solära handlingsmänniskan är via disponenten Jupiter rotad i andra ekonomihuset - ägandeinstinktens hus kombineras här med Jagets tecken Väduren. Men notera vilket "Jag" vi talar om: det jag som skänker identitet åt den jag- och egendomslösa Fiskarnas tecken! Att konstruera detta som att vi har en av samhällets olycksbarn (Fiskarna) som tycker allt gott borde tillfalla honom personligen är att missa den komplexa samverkan mellan Väduren och Fiskarna. Väduren är längre fortskriden, men "skickar bakåt" till dem som inget har. Detta är en sann altruist, en nobel människa. Glöm Väduren i bemärkelsen omoget ego, här har vi ett större och intressantare horoskop än så.

Den "kreativa oppositionen" mellan Jupiter och Saturnus är fenomalt intressant eftersom både sol- och månascendenten anger att den faller längsmed den hatiska Pytons axel (den sataniska axeln) om har med eget ägande och andras pengar att göra. Se det ormliknande monstret Pyton som sagans drake som ringlat sig runt slottet och håller pärlan, prinsessan eller vad du vill instängd. Längsmed denna det onda ägandets axel intar Stallman en "kreativ opposition". Ur hans förstahusperspektiv i Fiskarnas tecken blir Saturnus den onde kapitalisten som söker ta patent på intellektuell egendom. 

Men den heroiske och modige krigaren Mars är en genuin hjälte när Fiskarna stiger, särskilt om den som här är maximalt stark i sitt positiva härskarläge i Väduren. Det är denna nytänkare i progressiva Väduren som opponerar den korrupta Saturnus i åttonde huset för syndfullhet. 

Notera att även Venus (pengar) är en verksamt ond planet för Venus i Fiskarna som vill mer än Venus i sig representerar (Venus söker bara identifikation, men Fiskarnas Jupiter vill gå längre). Därför ger det här klockslagslösa horoskopet ett synnerligen spännande besked om en krigare i andra huset för ägandeinstinkt och han slåss mot den kreativa axel (Eld/Luft) som sorgligt nog gjort gemensam sak med den onde Satan eller denna världens onda herre och lura världens befolkning att de äger sina egna tankar och deras frukter. 

På många sätt är Stallman en omöjlig utopist, men faktum är att han vittnar om perfekt filosofisk insikt i hur tillvaron än funtad - vilket man sannerligen inte kan säga om Svenskt Näringsliv eller lycksökande apor som Spotify-grundarna och annat patrask som inte förstår sin egen kreativitets gudomliga rötter och att tanken är att ge tillbaka till hela mänskligheten - utanför det ekonomiska systemet (som i vilket fall kommer att kollapsa rejält om några årtionden).

Se även:

Spotify-grundaren, falsk datanörd


Girig Spotify-grundare tappar greppet


...för att inte tala om de as som konstruerade programvaran som under sju år systematiskt låtit VW-koncernens bilar ge falska utsläppsuppgifter...eller alla dem som bygger programvara som hårdbevakar hemvårdare och får folk att stressa livet ur sig själva. IT-tekniker borde utsättas själva för de system de bygger för att avgöra om de skulle vilja leva med dessa kapitalistpiskor de bygger.

I SvD: intressant om skattsmitar-appen Uber - perfekt illustration av friktionen mellan den gamla kapitalistiska världen och den nya.

PS. Notera hur båda de svenska datahoroskopen saknar den glödande idealism som vi noterat i Stallmans karta.

Genier och look-alikes

Några få gånger har bloggaren tyckt sig se "look-alikes" flera gånger om med samma personer. Skådespelaren Christopher Walken har redan figurerat 2009 på bloggen som en snarlikhet till en teolog med "kusliga ögon". Då ritade jag aldrig upp Walkens horoskop men noterade fenomenet med att motsatta tecken attraherar varandra och - tydligen - kan ge utseenden som liknar varandra. 

Och det stämmer verkligen i fallet med det kvantfysiska geniet och Nobelpristagaren Werner Heisenberg (hinduist i verklighetsuppfattningen) och Walken. Jag menar att den senare är ett nästan lika stort geni inom sitt fält. De skurkar han gjort genom sin karriär är oefterlikneliga! Men det bestående intryck Walken ger handlar förstås mycket om hans exceptionella röntgenblick, som t.o.m. klår svenske Ulf Lundells! Se dessa ungdomsbilder:
Walken till höger är gissningsvis tio år äldre än Heisenberg och ser rätt lugn ut på fotot från filmen Deerhunter, men å andra sidan avlossar Heisenberg en klassisk Walken-blick på sitt foto. Med look-alikes menar jag inte frenologiskt trams som mäter ögonavståndet i millimeter eller näsans vinkel - det är något djupare som framkallar upplevelsen, även om snarlika ansiktsdrag gör sitt till och kanske är den viktigaste komponenten. 

I hinduisk teori är ju även själen vävd eller formgiven av materiella kvaliteter vilka kan vara mer eller mindre ljusstarka. Själ och kropp är egentligen samma sak. (Själen är med andra ord inte odödlig, bara människans ande befinner sig helt bortom tid och rum. Men ur den andliga världens perspektiv är ändå de dödas själar ständigt närvarande i det att de är uttryck för Platons former. Utan att ha del i den arketypiska verkligheten skulle själarna ruttna bort precis som kroppen efter en tid i graven.)

Men en jämförelse av kartorna är en besvikelse. Heisenbergs födelsetid ger mer kunskap men hans Vågascendent motsvaras inte av något "vågigt" i Walkens månkarta. Men Heisenbergs ascendenthärskare Vågen befinner sig i det hyperkoncentrerade tecknet Stenbocken och här sjuder det av aktivitet hos skådespelaren! Och vad gällde att "oppositer attraherar varandra", vad om de båda männens gradexakta opposition mellan Jupiter? 


Werner Heisenberg
Christopher Walken

Walkens geniala djävulskap i sina kriminella roller förklaras väl av Mars med Månen i Stenbocken och Saturnus som bas i den infexibla Oxen. Hans ömsesidiga reception mellan Merkurius och Jupiter men av dissociativ typ (irrationellt Vatten och rationell Luft) understryker åter mina intryck att skådespelare tycks kunna fungera på båda verklighetsnivåerna där sketna moderata politiker istället demonstrerar den defekta sidan med ivrig desinformation, ljug och faktaglidningar...

Den intelligenta intensiteten i Heisenbergs och Lundells blick tycks enkelt gå att återföra på Skorpionens tecken med dess rykte om en kraftfull blick.


Heisenberg (inre), Lundell (yttre)

I den här naturliga zodiaken med Lundell i yttre kretsen ser man hans nymåne som exakt ringar in Heisenbergs intellektsplanet Buddhi (Merkurius). Ja, författaren och sångaren har sin egna Merkurius med i samma laddade nymåne! Frågan är om Jungfrun i någon mån väger in i det här öppna och släta ansiktsuttrycket. Lundells ascendent i Jungfrun med den självbestraffande Ketu (åren av självbefläckelse med alkohol och überpromiskuös sexualitet) motsvaras av ett "vagt psykiskt eko" via Månen i Jungfrun hos den berömde fysikern. 

Notera dock att det inte finns en till självdegradering i Heisenbergs Måne, den är märkligt nog "undanställd" i det dolda tolfte huset som har minimalt med omvärlden att göra. Fysikern är ett av de fall tolfte huset tydligt fungerat som ett andligt hus (indierna klassar det som ont - dvs. ont ur den världsliga framgångens perspektiv). Tolftehusägaren Merkurius (intellektet) står i "djuptänkaren" Skorpionen (med Solen), men Heisenbergs exceptionella intellekt har tveklöst att göra med Merkurius OCH dess naturliga tredje intellektshus. 

Att Merkurius i mörka vatten har en inre illumination från dess disponent i ljusgivaren Skytten ger "sensationalism" (dess genier producerar sina stora tankar mycket unga) men in i Heisenbergs intellektuella tankevindlingar slussas via disponenten Mars den remarkabla, gradexakta konjunktionen mellan de mäktiga Saturnus och Jupiter. Här kan man tala om en själ som kontrolleras utifrån universum självt, utifrån den gigantiska Världssjälen! Den här koncentrationen i tredje huset är helt fenomenal. Begränsaren Saturnus närvaro är inte alls ett problem för Jupiters förmåga att expandera eftersom Eld-elementet inte försöker bevisa sig som den låga människan: genom att expandera materiellt ("han med mest prylar när han dör, vinner"). 

I Ljusets domän är inte längre Saturnus ett oövervinneligt hinder utan snarare "KLART GREPP OM BEGRÄNSNINGENS PRINCIP", precis som Jupiter i sitt eget positiva härskarläge betecknar frihetens princip som sådan. Gissa hur Heisenberg kom fram till sin berömda "osäkerhetsprincip"! Han vände sig bara in i sin själ eftersom kunskapen redan finns där. Empiri och fysiska experiment för de blinda som trevar sig fram. Heisenbergs Eld i tredje luftiga huset indikerar en exceptionellt högt utvecklad idealist (Platons idévärld). 

Söker man vetenskapsmannens goda karma, medhavt från tidigare liv in i detta, visar det femte lyckosamma huset samma sak. Det femte purva punya-huset har ju Saturnus som sin tillfälliga ägare och Saturnus är en mycket välgörande planet för Vågen i öster! Det är sant att planeter som för Vågen i öster är "verksamma illgörare" ingår i Heisenbergs tredje hus. Men beträffande Mars är planeten samtidigt tredje husets karaka (signifikator) - Mars har en släktskap med det merkuriska sinnet och anses välplacerad i tredje för ett vitaliserat intellekt. Jupiter är också en verksam illgörare för Vågen, men här hålls den tveklöst i schack genom att det är Saturnus som drar i trådarna på de spratteldockor som befinner sig lägre ner i solsystemet. Saturnus, "Världssjälens form" hittade en perfekt inkarnation i vetenskapsmannen och mystikern Heisenberg. Vilket förstklassigt kroppsligt instrument detta är!

Lundell har Blicken, han med, men han valde att gå ner i det gyttjiga träsk som den sublunära sfären av Jord och Vatten betecknar och som söker sin kontinuerliga död genom "sex and drugs and rock & roll". Tar man ett horoskop som prederministiskt hade artisten inget val. Detta var vad hans själ hade att göra i detta liv, han var inte född att göra en "Heisenberg".