Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 augusti 2015

Satans huvud, giljotinen och Paris överbödelAftonbladet söker sälja på sina läsare den bloddrypande historien om Paris chefsbödel - en lite extrem men ändå rätt typisk representant för borgarpacket och deras genuina brist på äkta moralisk fiber. Mången god upprorsman har fått sätta livet till eftersom den mediokra klassen alltid till sist bevisar sin ovärdighet genom att skynda till härskarens försvar, måna om att få behålla sina få brödsmulor från den rike mannens bord. Medelklassen är den station i en själs utveckling där risken för regression är överhängande.

Men varför inte läsa Charles-Henri Sansons kortbiografi gratis på Wikipedia och sedan ägna skarprättarens horoskop lite uppmärksamhet? 

Kartan är högintressant från det lätt juvenila och kraftigt reducerade astroperspektiv den här bloggen har stannat vid (i tanken att det enkla som är det geniala).Här om någonsin är det väl tillfälle att hypotetiskt anta en födelsetid för halshuggaren så att hemfamiljens och det egna psykets Måne hamnar på närmast rät linje med Algol, den onda stjärnan som judarna kallade Satanshuvudet. Satanshuvudet illustrerar väl perfekt de skyldiga huvuden som trillade ner i korgen sedan bödeln gjort sitt jobb! Så måste en algoliserad invidid förställa sig saken om han/hon inte själv står på den orätta sidan.

Att det är Månen som mottar Satans fördärvande inflytande passar suveränt i sammanhanget eftersom Charles-Henri var bödel i fjärde generationen! En av hans söner var trainee och när han skulle hjälpa pappa dingla med ett avhugget huvud inför den skränande pöbeln snubblade ynglingen föll nedför träställningen så illa att han dog. Poetisk rättvisa och ond karma inom hemmet. Här tycker vi oss se Mars i rollen som ond bråd död inom familjen (Månen), precis som i Mona Sahlins horoskop. 

Månen med olycksbringaren Mars inom hemmets fyra väggar indikerade där förlusten av ett barn, och i en intervju många, många år senare talade hon alltjämt i presens om barnet och i äganderättsliga termer - exakt den grundläggande felaktighet som ägandeinstinktens Oxe representerar. Hade hon inte varit en andligt utarmad sekulär materialist hade hon förstått att det var en själ som kom till henne i barnets kropp men bara planerat in denna korta visit eftersom det låg i politikerna öde att erfara både det ena och det andra. 

Någon värst god själ kan inte Sahlin ha varit i tidigare liv för att ha meriterat sig för  "Mona-hatet" och den självförvållade Toblerone-skandalen. Folket förlät henne inte, hon var alltför lik dem själva! Hon spräckte den hycklande självbilden det här landets självgoda invånare odlar.

Horoskop väl ämnat till slakterinäringen

Det groteskt genomskinlige bluffmakaren Anders Borgs horoskop kommer också i tankarna och även där kan man misstänka en födelse så att Månen i det pengafixerade tecknet Oxen stod under starkt inflytande från Satans huvud. Notera hur viktigt Borgs huvud var i skräpmedierna, flinten (som ingen nämnde) och den kompenserande hästsvansen attraherade mycket uppmärksamhet!

Den franska chefsbödeln som verkade under Franska revolutionen och pläderade så övertygande för den nyligen konstruerade giljotinen att den strax infördes när borgarpacket gjorde sig av med de högre stånden, har enligt månascendenten sannerligen ingen trevlig självbild. När Oxen stiger i öster vilken den här nödvändigt måste göra när vi använder Månen som substitutascendent, förvandlas psykets planet till en verksam illgörare. Notera hur samtliga planeter som brukar kallas feminina blir till verksamma illgörare!

Jag har tidigare funderat över om Oxens rykte om att vara statisk och  slapp kan förklara varför "feminin efterlåtenhet" inte gör den något gott. Istället är det hårda slitets Saturnus den planet som är dess främsta verksamma välgörare och det kanske var därför sextorsken Littorin i moderatregeringen 2006-2014 med sin polare Fredrik Reinfeldt sjösatt en rent pennalistisk politisk åtgärd, den så kallade arbetslinjen med slutet i sopstationen Fas 3. Tanken var uppenbarligen är "arbete är bästa medicin" och Reinfeldt var säkert behjälplig i den här sataniska anrättningen med sin bok om "Det sovande folket", ett land av förslappade bidragstagare.

Givet Satanshuvudets alarmerande centrala plats i sextorskens horoskop - och Jimmie Åkessons - förstår man att dessa horoskop ligger nära att drabbas av Satans egenart: demoniserandet och anklagandet av andra. Inne i fjärde generationen skarprättare tror jag inte längre Charles-Henri Sanson var kapabel till någon djupare självreflektion, hans Algol-Måne-Mars visar att döden flödades så otyglad genom hans släktblod att han på Oxens typiska sätt lyssnade till klassisk musik för att gjuta olja på den nedsövda själ som bodde inom honom.

Månhoroskopet är fascinerande på flera sätt. Inte minst för att nådens planet Jupiter är helt utslagen i bödelns horoskop - vilket är precis vad man skulle vilja se. Jupiter i det onda tolfte huset för världsliga förluster visar om något att han Jupiter-befriar dem vars tur i denna världen runnit ut. Men missa inte att det är olyckans Mars som äger tolfte huset (ur Månens/sinnets perspektiv) och att sinnelaget identifierar sig med förlusten av tur i livet.

En annan intressant egenhet sedan man räknat bort den nåderika Jupiter är att hela horoskopet utspelar sig enbart inom fysisk Jord och det mänskliga elementet Luft. Den här kombinationen har jag tidigare kallat odramatisk (till skillnad från konflikten mellan Eld och Vatten som kan leda till extremt yviga och humörsvängiga naturer). Jord och Luft å sin sida, tenderar till lakoniska pragmatiker. Folket som förnuftigt går upp på morgonen och gör sitt jobb, oavsett hur osmakligt det är. Medelklassens regression till något onämnbart, något betydligt lägre än Livet...

Att denna Mån-Oxe föddes till fjärde generationen av bödlar vittnar om att Europa var lika låst som någons kastsamhället i Indien. Den är mannen tillhörde borgerskapets lägsta skikt, förmodligen flera pinnhål lägre än kvarterets slaktare som åtminstone inte styckade sina djur levande! (Referens till sättet att stycka människor levande för påstått högförräderi/blasfemi mot kungen.)

I det torra och förnuftiga klimat som uppstår mellan pragmatisk Jord och teoretisk Luft utväxlar så Stenbocken och Tvillingarna sina härskare så att en ömsesidig reception starkt knyter ihop den reala och exekutiva maktens Stenbock med budbäraren eller mellanhanden Tvillingarna. Det engelska ordet för skarprättare, "executioner" hänför sig med genom sin språkliga mörkläggning till just Utföraren av maktens domslut. 

Minns återigen att den nobla Lagen sorterar under Jupiter och att all nobless saknas i det här psykhoroskopet pga planetens obskyra placering. Utan nåd finns bara Saturnus hårda rätt kvar och Sansons horoskop illustrerar perfekt hur en nyttig idiot kan se ut, astrologiskt.

(Den här bloggaren utrustades vid födelsen själv med en obskyr Jupiter och en ytterligt prominent Saturnus. Fisförnäm kultur och den médiocrité som definierar borgerskapet har sällan flödat genom dessa blogginlägg.)


Vapenlobbyisten Hultqvist och svenska lismandet inför USA
Ett vulgärt propagandastycke i dagens DN signerat försvarsminister Hultqvist (s) men säkerligen en produkt av samma spökskrivarverkstad som gör sitt bästa för att få Löven att låta lite mindre borttappad, Storfinansens bulvan som han är.

Artikeln dignar under information om Ryssland som stinker av amerikanskt spioneri och underrättelseofficerarnas flitiga knappande på miniräknarna för att ta fram siffror på Fiendens satsningar. Lite populistiskt ordande om matbränningen slängs in - olyckligtvis innehåller public service mer nyanserade morgonnyheter om de stora protesterna mot samma matbränning inom landet, så i den här delen misslyckas skrämseltaktiken pga. dålig tajming - vilket förstås förutsätter att mottagaren lyckats ta del av såväl morgontidning som morgonradio. (Undertecknad börjar alltid sin dag genom att lyssna på flera kanaler för att se hur "dagens hjärntvätt" lagts upp. Ibland är alla partner införstådda, men ibland skär sig perspektiven.)

Men jag hajar verkligen till när jag ser försvarsministerns spökskrivare dabba sig i formuleringen: "Övningsverksamheten har en tydlig signalverkan. Den handlar om att demonstrera militär förmåga..."

"Signalverkan"! Här brister den fejkade objektiviteten. Ryssen - Fienden - kan som bäst ha en avsikt att symbolisera/signalera något med sina militärövningar. Det är den svenska vapenindustrins och USA:s handgångne man Hultqvist och hans spökskrivare som tillåter manifestationen ha en "tydlig verkan". Kort sagt: Hultqvist skiter på sig när han ser dessa trupprörelser på rysk mark. Men det var väl inte det den starke mannen ville avslöja?

Horoskopet visar att Löfven inte är bättre än Reinfeldt på att dela ut ministerposterna, i Hultqvist har han verkligen hittat ett "osäkrat vapen" vars horoskop inget hellre vill krig - bara för att det han känner sig mer levande när det händer något!Bortse från DN-propagandans publiceringshoroskop i yttre kretsen och titta enbart på försvarsministerns eget horoskop i kraftigare färger.

Solen i Skytten är expansiv, vill inte vila på några lagrar. Sinnelagets Måne står stabil i Lejonet och svarar direkt och dramatiserande på Solens direktiv. Detta är bra synergi mellan de båda Ljusen, men eftersom Månen eller psyket inte i sig utvärderar är den beroende av sin herre Solen. Tänk om Hultqvists överherre USA ger honom "bad intelligence", skickar honom falska uppgifter som han och spökskrivaren nogsamt blåser upp och låter DN publicera?

Tyvärr lider Hultqvists horoskop av den NEGATIVA SENSATIONALISMEN, en förfining av den enkla "sensationalism" som uppstår när Eld och Vatten kommer i explosivt urladdande kontakt. I bloggens begynnelse gjordes ingen åtskillnad på de fall där sensationalismen utspelar sig mellan en planet och dess planetära disponent och i vilken polaritet/vilket element respektive himlakropp befann sig. Hos försvarsministern finner vi lämpligt nog en Sol-Skytt som inifrån drivs av Skyttens härskare Jupiter i en extremt negativ position.

Jupiter i Skorpionen är som en helvetets vakthund, ständigt på tårna för att se så långt in i skorpionmörkret som möjligt. Sol-Skyttens uppgift blir sedan att slå på stora trumman (eftersom Skytten är expansiv och sinnelagets Måne i Lejonet därtill dramatiserande). Hultqvist hade varit perfekt som journalist i DN-bossen Wolodarskys stab - samma nerviga gränsande till neurotiska oro som Eld och Vatten i samma horoskop driver fram.

Men det här är inge sista ordet. För djupt under det defensiva och försvarsorienterade Sol- & Jupiterkombinatet finns en avgörande faktor: Jupiter i Skorpionen är inte sista ordet till detta spejande in i Skorpionen och de dunkla begären och dödsdriften. Sista ordet kommer med krigshetsaren Mars som äger eller disponerar framgångens Jupiter och denna Mars kan inte ytterligare reduceras eftersom den står i sitt positiva härskarläge i Barnets och Utbrytarens tecken Väduren.

Välvilligt skulle man kunna se detta som barnet Ryssland/Putin som är föremål för USA:s och lakejen Hultqvists vaksamma blick. USA tycker sig ha kontrollerat världen en lång tid nu genom sin onda kapitalism och kulturimperialismen som t.ex. innebär att bloggaren har samlat på sig hundratals horoskop på Hollywood-skådisar men inte ett enda namn på en rysk skådespelare! Nog har USA varit framgångsrikt i spridandet av sin lögn, "den amerikanske drömmen", som undersökningar påvisat är ett falsarium. Folk emigrerar till USA ståndscirkulerar inte alls som utlovat, de blir kvar på botten. Vitt eller latinskt skräp eller andra sorter som inte ens nämns vid namn. Möjligtvis undantagna är några svenska skådespelarfamiljer och en handfull svenska datatekniker...

Men Mars i Väduren indikerar inte i första hand USA i Hultqvists horoskop, utan den här sossepampens avgrundslika naivitet och omognad. Denna Mars i positivt härskarläge är ett skrikande spädbarn utan utvecklad omdömesförmåga eller intellektuella perspektiv och här har vi krevaden av bebisångest när mamma USA:s trygga mjölkbröst är tillstädes: ryssarnas vapenövningar skrämmer skiten ut lillpojken. Det är också Barnet som skriker av upphetsning när pappa och mamma jollrar och viftar med leksaker framför det. Det är Barnet som lockas in i en vild och äventyrlig värld.

Det förvånar mig inte att den fege och bekräftelsesökande Löfven knyter horoskop av den här kalibern till sig, negativa sensationalister som egentligen söker sensationalistiska tidningsrubriker. Men förklaringen är, som nämnt flera gånger, att Sverige är kört i botten andligt och moraliskt. Ont finanskapital regerar denna skendemokrati, och det är bara när folk är medvetna om detta som de förmår välja radikala och dugliga ledare. Sedan årtionden har dock svenska folket glidit ner i gyttjan och är idag så i grunden materialistiska och borgerligt "postpolitiska" och upptagna av sitt individuella livsprojekt att de villigt väljer de regeringar som de verkliga makthavarna manipulerar dem till. 

Därför får vi så här omogna gubbar i viktiga positioner. Därför får vi mediokra påläggskalvar som Wolodarski att regissera den USA-trogna propagandan i Sveriges största dagstidning. Minns att judiskättade Wolodarski har sitt eget folks vedermödor under Sovjetunionen (och dessförinnan) att hela sig från, men inget tyder på att han är intresserad av att reparera det nedärvda trauma. Hade så varit skulle Bonniertidningen inte så ensidigt favorisera USA med tramsiga quiz som manar svenskarna att memorera USA:s delstater! Öppna ögonen och se vilken manipulation DN stundligen bedriver!


Demonen Rahu i Sverigehoroskopet (Storebror ser dig via mobilen)

En serie artiklar i DN om det svenska rättshaveriet i FRA-lagen publicerade strax efter midnatt den sista augusti, illustreras perfekt av horoskopet för The Guardians artikel om dejtingbedrägerisajten Ashley Madison! 

Det är tänkvärt att båda dessa skandaler astrologiskt beskrivs på samma sätt - regeringen Reinfeldts iscensättande av storskaligt spionage på hela den mobilutrustade befolkningen och den närige affärsmannens fejkade databas med tusentals sköna och villiga kvinnor som medelålders besuttna trodde de kunde välja och vraka mellan. 

Skillnaden ligger mer i betraktarens perspektiv än i "stjärnorna". Men uppenbarligen var det korrekt att kalla Fredrik Reinfeldt en landsförrädare (eller folkförrädare), även om bloggen inte hade datalagringringsdirektivet i tankarna då det domsordet avfyrades.

DN publicerar sitt unika material efter ett speciellt arrangemang med en teleoperatör, och vid midnatt stiger kommunikations- och informationstecknet Tvillingarna i öster även i detta horoskop. Den bevingade budbäraren Merkurius står alltjämt i den praktiska teknikens tecken Jungfrun, tillsammans med girighetens demon Rahu. 

Övervakningen av en hel befolkning rimmar perfekt med detta omen om en informationsteknologi som tappat verklighetsförankringen - dessa perspektivlösa dårar till datahackers som jobbar inom industrin kan med rätta kallas it-fascister. Detta är precis vad den här bloggen - paradoxalt nog svartlistad av just DN på den tiden de ännu beredde plats för svenska bloggare invid sina artiklar - envist har hävdat i sex år. Teknik utan humanism  och ett moraliskt perspektiv är livsfarlig.Demonen Rahu är just nu den dominanta faktorn i svenska nationalhoroskopet under "den förlorade generationen" 2002-2020, åtminstone utifrån den midnattsascendent som blir följden av regeringsformens officiella tillkännagivande (dokumentet är daterat den 28 februari 1974 och måste sägas gälla f.o.m. dygnets början). Att demonen Rahu råkar befinna sig i Sveriges tredje hus för grundskola, medier och information (och dess tekniker) stämmer fånigt väl in på de områden som värst tappat vettet. Den allt klenare svenska intellektuella prestationen kunde knappast beskrivas bättre än genom anomalier i det tredje huset.

Men vem 1974 hade kunnat ana vilket fanstyg Rahus bärvåg skulle bringa ett saturnusvarv senare? En hel del, som på den tiden från borgerligt perspektiv kritiserade den totalitära sossestaten! Så pikant då, att det blev högern som införde det totalitära samhälle som George Orwell så häftigt kritiserade i sin "1984"!

Minns att Rahu bara fungerar som en megafon för sin planetära ägare, som i detta fall är det för svenska folket så sorgliga sanningen, att den rika eliten gör som de lister med befolkningen. Tredje informationshuset ägs här av Jupiter som i femte huset för chefer och politiska ledare gjort gemensam sak med ledarskapets Sol. Och viktigt här är att minnas att för den jämlikhetssträvande Vågascendenten är Jupiters stora och lätta expansion en OND INFLUENS. Överklassens allt värre girighet under en period då överdriftens Rahu dominerar tredje huset (som också hänför sig till kommers) skadar i slutändan Sverige.

Men inget av detta kan något parti råda bot på, allra minst bondfångarna och girigbukarna i SD. Vi beskådar här Sveriges undergång som nation till följd av en liten och ond elit. I sina egna ögon gör de helt rätt och spelar bara spelets regler. Så här aningslösa kan de tillåta sig att vara eftersom landet under många årtionden drivit en sekulariseringsprocess som nu attraherat djupt degraderade själar - dolda i svenska kroppar mer än i dem som kommer hit via invandringen. 

Är då svenskarna "mentalt efterblivna" som Fredrik Reinfeldt hånfullt sade som ung men fullt vuxen man? Ja, men det är sådana som han själv - och nu Stefan Löfvens krypande inför vapenindustrin - som bär full skuld till att svenska mentaliteten bojats till myten om jobb och löneslaveri i en tid när varje tänkande människa ser att det är dags för en helt ny slags spelplan. 

Väntar otåligt på boken "Postcapitalism" som jag beställde över nätet för några dagar sedan.

söndag 30 augusti 2015

Ashley Madison och dejtingbedrägeriets astrologiska signatur

Bedragar-vd:n Noel Biderman
(1971, ingen närmare uppgift)

Med fin tajming publicerar The Guardian en reflekterande artikel av typen man nästan aldrig ser i svenska tidningar. Den djupare tragiken i nätbedrägeriet Ashley Madison, menar artikelförfattaren, är möjligen den pöbel som gottar sig i de rika och stupidas pinsamma belägenhet sedan dejtingsajten hackades kunddatabasen spreds. Som salt i såren visade det sig att den avgångne vd:n Noel Biderman medvetet ljugit om sina egna otroheter och förestått en ren bluffprodukt: alla de vackra och villiga kvinnorna var fabricerade användarkonton för att lura in dumma män med välfyllda plånböcker.

The Guardians fina tajming består i att reflektionen publiceras exakt under fullmånen där Månen når sin maximala förmåga att reflektera Solens hela ljus. Astrologin tänker symboliskt, men håll med om att det är fascinerande att bedragar-vd:n avgick för någon vecka sedan, medan denna fullmåne samlade kraft, och Solen (chefen) just nu vandrar genom Försteälskarens tecken Lejonet. Ett eldigt tecken som i mycket går på rent begär (i ett idrottssammanhang såg jag ordet "desire" översatt till svenska med "vilja", vilket är intressant.) 

Vad som således händer under fullmånen är att Månen i det intellektuella Lufttecknet Vattumannen begrundar den fulla vidden av hur dumma människor kan bli när deras begär väcks att spela rollen av "den store älskaren". Lustigt nog hörde jag Jan Guillou mysa i en radiostudio häromdagen, omsvärmade av kvinnor ("Bokfönstret" eller något liknande). Han visar sig ha skrivit sin första feministiska roman där den manliga huvudrollsinnehavaren är en figur som uppvisar paralleller till de män som villigt lät sig mjölkas av fabricerade kvinnor på dejtingsajten. Guillous ämnesval (eller snarare vinkeln bokprogrammet valde) marknadsfördes således i radion under samma himmel och symbolik.Hur betraktar man ett horoskop för en tilldragelse eller som folk säger numer, "ett event"? Ascendenten är publicisttecknet Tvillingarna men artiklar publiceras dygnet runt, så naturligtvis är det artikelinnehållet som är "sakfrågan". Kan Tvillingarna knytas till bedrägeri alternativt dejting? Om det kan! 

Sent i bloggens historia kom jag in på tecknets indiska namn Mithuna, "det dejtande paret" (inga fasta band eller förpliktelser), vilket rimmar perfekt med att Tvillingarna i öster enbart har älskliga Venus som en verksam välgörare.

Minns den hellenistiska idén om 12e huset, i detta fall ägt av Venus, som "en ond daimon" - blandningen av grekisk och indisk astrologi innebär synbarligen vissa problem. Hur kan Tvillingascendentens verksamma välgörare Venus  samtidigt vara källan till världsliga förluster? Om dessa traditioner representerar särutvecklingar av en äldre tradition kan man, tycker jag, ändå ana vad saken handlar om. Indierna har bevarat tanken om 12e huset som "sängkammarens hemliga nöjen" och sexuell förlustelse är naturligtvis "världsliga förluster" i den meningen att tid tillbringad i sängen är "nertid" som drar ner den världsliga effektiviteten.

I idrottsvärlden har det åtminstone förr varit tabu med sex kvällen innan en stor idrottsgala, vilket typiskt nog atleten i "Invincible", spelad av Mark Wahlberg bröt mot och att sex med kärleksobjektet här markerade slutet på förloraren och vinnarens födelse. Hollywood är en satanisk producent av falska budskap och korruption av de gamla sanningarna!

Den onda daimonen, "den onda böjelsen" och hinduernas "sexhus" är således ett sammelsurium av skilda traditioner som bygger på antingen ett världsligt "lönsamhetsperspektiv" eller på ett högre andligt perspektiv. Eftersom Tvillingarna kommunicerar fri kärlek utan det konventionella äktenskapets välsignelse, innebär detta på en högre nivå av intelligens att Budbäraren från Himmelen är ute och fiskar efter konvertiter, söker omvända människobarnen från horor som lustar efter köttet till den "himmelska Afrodite" som inget annat är än den väckta själens aptit på sitt himmelska hem (Ouranos, himlavalvet). Ur denna tanke har t.ex. tantrisk sex vuxit fram, sexualiteten som en bärvåg eller ett medel för det egentliga målet: människans återupptäckt av sin gudomliga själ.

Men låt oss hålla det här lågt, lika lågt som äcklen som skapade företagsidén Ashley Madison för att lura andra män med lika svag karaktär som dem själva. Horoskopets fullmåne kan naturligtvis indikera en bubbla som brister eftersom fullmånen är en kulmination av något slag. Men där Solen i Lejonet är "sin egen", i härskarläge, där är sinnelagets Måne en riktigt problematisk hybrid. Kartan tecknar den "mixade själen" genom att det himmelska psyket (Måne i Luft) läcker in den kalla och därför begärsfyllda sublunära naturens element Vatten. Det är Månens härskare, den organiserande Saturnus som står i sexualitetens Skorpion och därtill i fiendens och olyckans sjätte hus. Mellan psyket i Vattumannen (folkvimmel på alla de sätt och vis) och dess disponent Saturnus råder en "dissociation" som vi nu mer än väl begriper: det falska och fabricerade överflöd av villiga kvinnor som lurades på männen som besökte Ashley Madison.

Om Solen står för den starke och heroiske ledaren blir därför denna sjukliga Måne en sinnebild för konsumenterna av det Noel Biderman/försteälskaren säljer. De är mixade själar med sexuella problem (Saturnus i fiendehuset är inget annat än upplevda problem - fråga Fredrik Reinfeldt), och denna konsumerande massa av torskar tycktes alla ha velat leva i fantasin att de var sexuella magneter, att de själva var Lejon. The Guardians artikelförfattare - liksom Jan Guillou om sin senaste bok i radion - uppehåller sig länge kring exempel på hur åldrande och skruttiga män och kvinnor blir lätta att smickra och övertyga om vilka troféer på köttmarknaden de är. 

Den här fullmånen med det speciella "dissociationssyndromet" mellan Vattumannen och Skorpionen är en perfekt astrologisk illustration till bloggens många turer kring denna signatur. Eftersom alla tre nyckeltecken (Lejonet, Vattumannen och Skorpionen) är av den mörklagda typen (Tamas guna) handlar hela Ashely Madison-bedrägeriet om ett båtlass dårar, själar på drift och förorenade av sitt mixade tillstånd. Fullmånen mellan Eld och Luft indikerar en god analys i The Guardian, men ämnet kräver att vi väger in den störda omdömesförmågan hos det kollektiva sinnelag (Månen) som pga. den låga närighetssjälen (Vatten-Skorpionen) lät sig inbillas att de var värdiga "försteälskare".

Horoskopet är ofattbart rikt, och flera ingredienser kan åberopas till illustration för detta bedrägeri enbart i avsikt att gynna sin egen plånbok. Man jag överlåter till läsaren att fundera över "horbockssyndromet" (Mars och Venus) i den Vegetativa Själens primära tecken Kräftan i andra ekonomihuset ("horar för pengar inskaffade genom störningar i känslolivet"), eller för den delen ascendenthärskaren Merkurius (tjuven och lögnaren) i gradexakt konjunktion med girighetens norra månnod, demonen Rahu. 

Jag tänker mig att skandaler rimligen avslöjas i samband med straffet och inte i den Månens stigande fas när girigheten och blind ambition regerar, dvs. under norra månnodens eller Rahus fas. Under denna period av hungrigt vanvett applåderar mänskligheten istället dessa "go-getters" som vet vad de vill ha. Det är i själva verket en tid för lamentation över mänsklighetens obotliga dårskap.

Men här publiceras tidningsartikeln i Tvillingarnas/Merkurius tecken och det stämmer väldigt väl att ascendenthärskaren Merkurius och girighetens Rahu är sammanfogade. För frågan rör ju i grund och botten den simpla bedragaren Noel Bidermans affärsprojekt, och profitlystna Jungfruns härskare hemma i sitt eget läge med demonen Rahu är ytterligare en detalj som bidrar till den fulla bilden. Det här horoskopet är rätt bedrövligt när man sätter det i samband med sakfrågan, och belyser utmärkt allsköns mänsklig svaghet. Glöm inte att mycket dominant Tamas guna anses representera akut brist på självkännedom (Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund, Anders Borg för att dra bloggens favoritgrupp ännu en gång).

*****


Det hade varit spännande att se bedragaren Noel Bidermans horoskop. Men tills hela födelsedatumet dyker upp får man nöja sig med den här lättare "look-alike"-serien och fundera över om den opålitligt listige Jan Scherman och den sexutnyttjade homosexuella artisten Magnus Carlsson har några minsta gemensamma nämnare som kan tänkas dyka upp i bedragarens horoskop. 

Är Jan Schermans (c) och Magnus Carlssons (h)
Sol i Tvillingarna, Månen i Lejonet och Jupiter i Vattumannen
nycklar till Noel Bidermans (v) horoskop?

"Look-alike"-fenomenet åtföljs inte alltid av träffsäkra astrologiska överensstämmelser, men eftersom ascendenttecknet så ofta förblir okänt finns alltid möjligheten att det var här nyckeln till släktskapen låg.
PS. Namnet Ashley Madison är sannolikt en sammanslagning av populära namn på utvikningsbrudar i övre tonåren från internets barndom, unga kvinnor som säkerligen dessa torskar dräglade över i olika nyhetsgrupper innan internet fått dagens avancerade grafiska gränssnitt.

lördag 29 augusti 2015

Eld & optik: "Att se är att våga tro"

En god vän utrustade nyligen sin kamera med ett kvalitetsobjektiv från tysk-schweiziska Zeiss. Vad jag förstår ska detta vara transparensens Rolls Royce. Eftersom den gamle romaren Plotinus - motivator i den här bloggens försök att sammanlänka det astrologiska vrakgodset med dess gamla filosofiska underbyggnad - upprepade gånger kallar Eld-elementet det "noblaste" och nästintill en perfekt sinnebild för det gudomliga, slog det plötsligt bloggaren att nyplatonismens fader hade mycket svag syn på äldre dagar. Är livet så enkelt och banalt? Att det är det vi saknar för egen del som insidiöst smyger sig in och styr hela vårt tankeliv och framställer sig själv som det "noblaste" eller "bästa"? 

Alls inte. Då skulle den här bloggaren, som helt saknar planeter i Jord-elementet hylla och lovprisa det materiella, det Plotinus såg som ett basalt och i grunden falskt element. Bortom Jord väntar bara det bottenlösa mörkret, den rena Ondskan! I den manifesta världen står Eld och Jord som direkta antagonister och när jag i dessa sammanhang talat om "andens brutalisering" ska den frasen fattas som en dubbeltydighet. Den ande som vänder sin kognitiva kraft (Eld) mot död materia BLIR en brutal sälle, dör som levande varelse och börjar alltmer värdera sig själv utifrån prylarna han/hon äger. Detta är då den beklagliga effekt det materiella har på oss levande själar (astrologiskt beskrivna med hjälp av Solen). Men "andens brutalisering" indikerar just också att fixeringen vid det materiella brutaliserar individen: man blir det man betraktar, men tillåter sig att förtingligas. 

Talesättet "seeing is believing" hänför sig till den simplaste sortens kognitiv verksamhet, en som bara "tar in scenen" - kanske för att ögat är det mest förfinade organ Naturen frambringat och begåvat associerat med Solen. Huruvida synintrycken föranleder någon intellektuell aktivitet beror på vad hur Eld relaterar till de övriga tre elementen....

Jag undrar om kan betrakta österlandets tanke om "Tredje ögat" inbäddat i hjärnan som ett slumrande organ som en påminnelse om att själen i sitt rena tillstånd är PUR KOGNITIV KAPACITET, redo att kontemplera vilken värld som helst. De två ögonen är riktade utåt och fångar i den värld som är given, men det tredje ögat kontemplerar introvert och låter sig inte fängslas.

Den här bloggens favoriserar kombinationen av Eld och Luft - kontemplation av osynliga luftvarelser - men det är förstås en fråga om personliga preferenser. För Luft-elementet representerar ju den rationella orsaken till det som andra och mer jordnära individer föredrar att studera i dess slutliga materiell instantiering. Eld och Luft står således närmare Platons värld av idéer, en grottmänniska helt förankrad i Jord, är troligen ytterst obenägen att tro på Platons lära om "Formerna". Den, vars "syndafall" är så komplett att all Eld har orienterats mot Jord behöver troligen kunna se fysiska objekt för att "våga tro" att de existerar. Allt osynligt eller abstrakt flyger under radarn när "andens brutalisering" satt in.

När dessa tankar löpte genom mitt huvud blev jag nytiken på Carl Zeiss, väl inte optikens fader (optisk = hänför sig till syn eller seende) men en petnoga ingenjör som blivit ett varumärke framför andra när det kommer till optik och precist slipade linser. Wikipedia berättar att han verkade före kamerorna och i början tillverkade mikroskop för att senare ändra inriktning. 

Borde inte Zeiss horoskop avslöja en konflikt av något slag mellan Eld och Jord, vilket drev hans Sol-Öga att vilja se det som den döda materien (Jord) dolde för honom? Den mikroskopiska och därför osedda värld som "kallade" honom är en annan ledtråd. Astrologin har flera symboler för att beskriva "inzoomning" eller "uppförstoring" men ingen bräcker väl Solen själv i härskarläge i Lejonet, tecknet för ohämmad megalomani när det inte fungerar alls i sitt horoskopiska sammanhang (se massmördaren Anders Breiviks fruktansvärda fullmåne som inbegriper just Månen i Lejonet).

Det som följer nu är min korrespondens till fotografen, som själv med en markant emfas på såväl Eld som Jord inte bevärdigade texterna ett ord till svar. Kanske eftersom hela konceptet med andens brutalisering och syndafall just tillhör det som inte "går att se" och därmed faller helt utanför det egna intresset. Alla horoskop har blindfläckar av olika slag och storlek och de kan detekteras på många sätt, t.ex. genom överdriven eller bristfällig betoning av ett visst element eller väsentliga planeter placerade i "passiva" eller inaktiva hus. Åttonde och tolfte, t.ex., anses begränsa individens livssituation och om viktiga personliga planeter (ascendenthärskaren, Solen, Månen eller Merkurius) befinner sig här resulterar också en mer introvert typ som kanske egentligen inte vill sätta världen i brand.


*****

CARL ZEISS:


Horoskopet är fånigt tydligt. Den visuella Elden helt fixerad vid materiella ting och viljan att betrakta objekt. Mikroskop och kameraobjektiv passar som hand i handske med detta horoskop.

Eftersom "andens brutalisering" som ”sönderpucklad själ” låter lite väl hårt, har vissa blogginlägg sökt ge exempel på hur kampen mellan Jord och Eld kan uttrycka sig i praktiken: som järnsmeder och allsköns folk i verkstad som bankar och bullrar och slåss mot det materiella (Jord) för att förverkliga sin vision (Eld). Detta passar helt perfekt in på alla ingenjörer och mekaniker. Här är horoskopet för den mest praktiska människotypen, här indikeras ”göraren” snarare än ”tänkaren”. Och även om det tänks hårt, så är det för att lösa konkreta eller praktiska problem.

Det är svårt att missa att Carl Zeiss har Solen i härskarläge i Eld-tecknet Lejonet. Ett renare budskap om en visuell orientering kan inte tänkas. Så här ser grabbarna som ”gör det” ut när man studerar deras horoskop. Folk köper kameror och tv-apparater i alla fyra element, men det är mestadels för konsumtion.

Jag kollade alla Nobelpristagare i fysik på nyckelordet ”optik”. Metoden är inte tvärsäker och jag har säkert missat att kort beskriva en banbrytande upptäckt i flera fall. Men fyra stycken hittade jag där ”det optiska” (visuella) var centralt för uppfinningen eller upptäckten.


Och nu ska man väl vara femdubbelt besatt av Djävulen (den mörke) för att ”missa” att här pågår något! Samtliga Nobelpristagare påminner om Zeiss i sin dubbla emfas på den kognitiva förmågans Eld och dess orientering mot materiella objekt - människor med ett materiellt objektiv (Jord-elementet).

ALFRED KASTLER, den enda av Nobelpristagarna med känd födelsetid.


Klockslaget ger honom Solens och det organet ögats eget tecken Lejonet stigande i öster. Solen själv hittas i ”upphöjt” läge i Väduren. Rena reprisen på Carl Zeiss så här långt. Men här har vi också en makalös tyngd i Jord-elementets Stenbock via de ”stora” planeterna Jupiter och Saturnus. Detta tunga Jord-tecken ligger i fiendens hus (6e) vilket kan förmodas verka som ett rött skynke för Elden så att den lägger kraft på att skingra det jordiska mörkret.

Kastler vann Nobelpriset för ”optical meth Hertzian resonance” – jag förstår inte längre vad jag skrev för kortkommentar när jag gick inom alla Nobelpristagare för några år sedan! Jag gissar att han uppfann en visuell metod för att bedöma Hertz-resonanser. Ännu ett klockrent exempel på hur den brinnande livsanden (Eld) vänder blicken ner mot den döda Jorden och blir en hora för Djävulen!

Djävulen älskar när alla intresserar sig för hans utbud och det är naturligtvis enbart är av det materiella slaget. Tveklöst skapar dessa Eld/Jord-typer mycket materiellt gott i denna värld. Så tar man bort det större metafysiska perspektivet, är de sannerligen män som likt Prometheus tar elden från gudarna ner till de mörklagda människorna!

ROY GLAUBER fortsätter på Solens Öga som huvudtema. Nu är Solen återigen i härskarläge som i Lejonet – som hos Carl Zeiss, men Månen/Psyket vägrar fullständigt att reflektera ljuset då sinnelaget sjunkit ner till mörkaste Jord:


Här gällde Nobelpriset den ”kvantoptiska sammanhållningen (eller koherensen)”. Koherens implicerar bindning (och begränsning) och det är helt klart att JORD binder och låser ELD. 

”Andens brutalisering” som jag (intuitivt) kallat fenomenet, kan som sagt läsas från två håll: som att anden brutaliseras av materiens besmittelse men också som att anden har en materiell orientering och ”går lös” på det materiella.
CHARLES KUEN KAO verkar i förstone vara en nitlott och ett avbrott i den tydliga trend vi sett så här långt. Bara död Jord över hela kartan. Men besinnar man att Psyket/Månen i Oxen ägs av Venus ser vi en Venus i Eld (fast i mörka åttonde korruptions- och dödshuset) och således en liten vilja att söka Ljuset även här. Disponenten till en planet får aldrig glömmas bort. Här kan god vilja (eller ond) skönjas vilka predikament den manifesta planeten än befinner sig i.

Typiskt nog är Kao den mest graverande materialisten i skaran. Han vann pris för fiberoptik – ”bara prylar”. En sladd är väl det mest prosaiska uttrycket för ämnet optik. Med rätta kallas de tre Jord-husen "resurshus", de hänför sig enbart till den levande själens materiella substrat.


ERNST RUSKA sluter perfekt cirkeln som började med Carl Zeiss. Ännu ett horoskop där båda Ljusen - Sol och Måne - verkar från Elden. Här det enda horoskopet utan ”andens brutalisering” eftersom mannen intressant nog helt saknar placeringar i Jord.

Ett klockslag som ger en Jord-ascendent skulle möjligen kunna orientera honom mot denna värld, men enligt månhoroskopet (sinnelagshoroskopet) är detta en REN ANDE som verkar på planeten Jorden.

Ruska fick Nobelpriset för sitt arbete inom ”elektronoptik” vilket jag tar som ett arbete som utspelar sig på en nivå under Djävulens Jord-element, i den rena energi- och ljusvärlden.

Fastän inte utritat lever Ruska helt i den supralunära sfären med båda Ljusen i Eld och sedan Platons perfekta triangel mellan de tre intellektuella Luft-tecknen. Ett makalöst ”himmelskt” horoskop och jag blev nyfiken på att få ett ansikte till den här kartan:


Skärpa som informerar det fysiska. Epigenetiska faktorer ligger i kosmos - kosmos ÄR den ultimata epigenetiska orsaken - astrologin upptäckte detta. Men jordmänniskorna och särskilt biologerna har lång väg kvar till Sammanhanget.

Särskilt intressant men utanför den här studien är Ruskas stora "gudomliga" triangel i Luft med dess dissonanta förankring i den fallna världen - Vatten eller Naturens domän (ur ett lägre perspektiv är naturligtvis alla fyra element aspekter av och ingår i samma Natur):
*****

En liten summering.

Banbrytande män med fokus på det visuella/optiska föds påfallande ofta med Solen i ELD, "heta och torra", den klassiska maskuliniteten:

  • Zeiss - Lejonet
  • Kastler - Väduren
  • Glauber - Lejonet
  • Kao - ---
  • Ruska – Skytten
Banbrytande män med fokus på det visuella/optiska föds med det reflekterande psyket (Månen) i olika element men företrädesvis ELD:
  • Zeiss – Väduren (Eld)
  • Kastler – Vattumannen (Luft)
  • Glauber – Lejonet (Eld)
  • Kao – Oxen (Jord)
  • Ruska – Väduren (Eld)
Notabelt är att Vattenelementet - den lidelsefulla sublunära själen – tycks alltför orolig eller skakig för att producera stora ting inom det ”optiska” (en region som kräver absolut centrering för skärpa). Inte en enda placering i Vatten uppstår trots att Ljusen här hade tio möjligheter att enligt slumpens brist på lagbundenhet fördela sig någotsånär jämnt över de fyra elementen. Är den lära falsk, som makthavarna hävdar är meningsfullt och lönsamt för människorna att syssla med. Vår tid betraktar ju slumpen - avsaknaden av meningsfull planmässighet - som Naturens fader. Naturalisten och materialisten är således en satanist även om han själv naturligtvis vägrar inse detta.

Vatten är så nära knutet till ”näringslivet” att dessa människor förmodligen blir alltför distraherade av kurrande magar och känslor i obalans för att producera stora framsteg på den subtila nivå det ”nobla Eld-elementet” representerar. Den sublunära världen har för mycket störljud och dränker ut den finare världen av Eld.

Det kan också vara så att Vatten känner sig som Speglingen av Elden (vilket den är, Själen är en underordnad realitet) och att insiktsfulla individer starkt under Vatten inte känner sig hågade att ”plagiera” originalet. Inte på elitnivå i vilket fall.

Tittar man allmänt bland Nobelprisen saknas absolut inte solplaceringar i Vatten, så dra slutsatser utifrån 4-5 horoskop är kanske inte så klokt. Det intressanta med den här anekdotiska studien att en så exakt term som "optik" triggade nyckelorder ELD så tydligt.

torsdag 27 augusti 2015

Batman-mördarens exakta födelseklockslag


James Holmes - "den banala ondskan"?
Skräpkulturkonsument och blir själv
en "mördar-Batman"

James Holmes, nyss dömd till tolvfaldigt livstidsstraff och mer än så (DN), har ett födelseklockslag som kommit AstroDatabank till del.

Omräknat till den sideriska zodiaken möter några kontroversiella punkter från den här bloggen. En livstid av samlade intryck är svåra att förmedla i några ord, och säkert har en och annan läsare med någon särskilt kritiserad astrologisk ingrediens backat och tänkt, "det stämmer ju inte alls på mig". Och visst, astrologins variabler är så många att utfallet blir tiotusenfaldigt. 

En sådan kritisk kombination som dock dykt upp så ofta med vissa effekter att bloggaren noterat det, är James Holmes kombination av Solen i Skorpionen och Månen i Jungfrun. Redan dessa två zodiaktecken i samtidig aktivering tycker sig bloggaren har sett i åtskilliga fall av särdeles kallsinniga personer. Här finns en energi och ett skarpsinne - och absolut noll mänsklighet. Tänk: effektivt systematisk nazimördare under Andra världskriget. 


Biografmördarens Kräftascendent rimmar å sin sida med vad bloggen tidigt sade om Kräftan som "det naturligt patologiska tecknet". Detta kan bara förstås inom ramen för den antika världsbilden där Månen betecknar gränsen och fallet ner i den sublunära sfären, där ALLT är patologiskt, där ALLT roterar rotlöst kring den insubstantiella och obeständiga axel som kallas "världen" och som politiker och kapitalister försöker lura i mänskligheten är det nav som allt skall, bör, måste rotera kring. Så föds och dör släkten och ingen lär sig något vettigt under hela sin livstid. Lycka den enstaka själ som finner ett privilegierat överklassliv mellan alla dessa episoder av träldom och fördumning och använder privilegierna till studier. Det själen verkligen lärt sig, det lever kvar som en del av dess naturliga struktur. Mödosamt plitande i ett liv återvänder i nästa som stort författarskap. Och så vidare.

Batman-mördaren har dessutom den lite knepiga placeringen av en Sol i Vatten, dvs en orientering mot driftlivet och därmed impuls- eller attitydstyrt beteende. Man Solens disponent (sexualdriftens Mars) befinner sig i detta fall i intellektuelle eller åtminstone tänkande Luft-tecknet Vågen - en klen position för en planet var uppgift är att kriga! Som bäst blir Mars i Luft en energisk tänkare men som bloggen påvisat med t.ex. förre statsminister Reinfeldt finns det något slirigt över en Sol i Vatten som från under ytan drivs av intellektuella tankescheman. Tidningen ETC visade för några år sedan hur Reinfeldt ljög med siffror minst tolv gånger i sina riksdagsanföranden, och när Holmes med försvarare sökte lindra effekten av sitt illdåd genom att skylla på tillfällig sinnessjukdom ser vi återigen hur falska människor fortsätter fabulera in i det sista. Man kan just undra vilka världar som kommer att ta emot lögnarna när deras jordekroppar gjort sitt...

Astrologiskt har vi visserligen som ascendenthärskare sinnet eller Månen och när Holmes medfött har Månen nästan exakt där den bryter solekliptikans plan och dyker ner mot sydliga latituder (på himlen), då finns det faktiskt en möjlighet att DEMONEN KETU hade tagit hans sinne i besittning. Den södra månnoden är platsen där gudarna straffar en blott sublunär varelse för hans hybris eller "go-getter"-ambitioner. Det var två fall av försök till självmord med Ketu exakt på ascendenten (ett av fallen var en Kräftascendent, det andra en Vågascendent) som fick mig att misstänka att Ketu också är en punkt för bestraffning (halshuggning) så att dessa olyckliga och självhatande kvinnor så att säga sökte hugga av sina egna huvuden via självmord. 

Men Batman-mördarens psyke (Månen) verkar via tredje intellektshuset och husets naturliga och här också tillfälliga ägare är Merkurius, väl placerad i det färgstarka och kreativa femte huset. Men missa inte Saturnus, Liemannen, i femte! En "Terminator" som uttryck för kreativ lek. Nej, hans önskan att halshugga och bestraffa var inte i första hand självhat utan uttrycket för en människa som insupit för mycket amerikansk skräpkultur. 

Här är vad svenskarna valt att allt tydligare bli genom mediernas ryggradslösa svärmande för USA:s underhållningskultur. Jag blir själv rädd när jag tittar i horoskopsamlingen och inte ser en enda rysk skådespelare t.ex. men hundratals amerikanska! Sverige och världen har verkligen varit hjärntvättade och nu är det övertid och mord och våld växer även i det här landet. Det kommer att bli mycket, mycket värre förrän den kapitalistiska eran kollapsar helt. Den rike mannen kommer att bittert ångra sitt livsprojekt: "mycket vill ha mer och bara för sig själv". James Holmes är den naturliga avkomman till denna onda mentalitet: Skorpionen: jag vill leva vidare. Jungfrun: och profitera på livet.

Sannfinnländaren en underbegåvad rasist


Kapitalismens hänsynslösa nationsförstörelse har ingen lösning
i högerextremism som hatar utlänningen men älskar pengar!


AB skriver om finske multikulturhataren Olli Immonen som tagit politisk timeout efter sina rasistiska utfall i de sociala medierna. På frågan hur vanställd hans själ är finner jag mig plötsligt stirra på ett foto som i hög grad påminner om massmördaren och högerextremisten Anders Breiviks märkligt svullna ansiktsform. Det sägs att en stark käklinje tecknar en stark karaktär. Frågan vaknar återigen om karaktär kan studeras "frenologiskt"!

Kanske är "robust käklinje = bra karaktär" en mytbild spridd av sociopaterna själva. Dessa supermän kanske i själva verket lider av en fyrkantig själ som saknar intelligensen att hantera den allra minsta komplexitet och där naturligtvis multikulturella sammanhang är för mycket att reda ut för en socialt underbegåvad ärthjärna?

Att räkna ut månhoroskopet för den finske rasistens födelse minskar inte direkt mystiken. Tvärtom nu dyker den fyrkantiga eller lådliknande typ upp, den indisk astrologi kallar Tamas gunas, den mörklagda typen, vars materiella "fibrer" håller så låg vibrationsnivå att den klassiska texten Bhagadvad Gita t.o.m. kallar detta ett tecken på vansinne. Naturens eget inbyggda tillstånd av sinnessjukdom! Mytologin berättar att de av demoner befolkade världar som existerar under vår värld är vävda av alltmer Tamas guna ju längre ner i mörkret och attitydlåsningarna upptäcktsresanden färdas.

Månen i materialistiska och fosterländska Oxen under
angrepp från båda de naturliga illgörarna Mars och Saturnus.
Ett fall av den obegåvade människans projektionstendenser:
"Det är inte jag, det är den Andre som är problemet!"


Det visar sig att den finske rasisten har samtliga sju klassiska planeter i tecken som kopplats till Tamas guna! Och därmed överträffar han t.o.m. Anders Breivik, vars karta jag utifrån Månens (sinnelaget) eländiga status kommenterade att det var det mest sinnessjuka jag sett. Är våra psyken "förprogrammerade" baserat på våra tidigare liv? Är födelsehoroskopen helt separata från själarna, men själar med "skitigt bagage" behöver dessa kosmos svarta perioder, behöver dessa mörka fibrer att gömma sig bakom?

Det är inte svårt att förstå varför den omdömeslösa men socialt aktivistiska Mona Sahlin levererar det ena förslaget sämre genomtänkt än det andra om hur det svenska samhället ska stävja tendensen hos unga invandrare ett förvandlas till "muslimska terrorister" - hon föddes med samma begränsade förståndsgåvor (och var enligt undersökningar av anföranden i plenisalen den politiker i Riksdagen med det minsta ordförrådet).

Men den första anstormningen av högersosseri som tog landet till avgrundens rand ska inte få oss att glömma de åtta år med regeringen Reinfeldt som slutligen förstörde det här landet, paradoxalt genom samma syn på ohämmad invandring som rasisterna motsätter sig. Reinfeldt själv, hans vanvettiga självlärda finansminister Anders Borg och den svekfulle Antikrist Göran Hägg var alla födda när Mörkrets kvalitet kultimerade! (Se tidigare inlägg eller etiketten "Tamas guna".) 

De gamla indierna kanske har rätt. En viss typ av politiker ligger inte långt från sociopater och massmördare och det är den typen som AB:s utmärka Eva Franchell så korrekt noterar inte vill ta debatter utan på olika sätt gör sig onåbara i den offentliga makten. (Minns Reinfeldt, onåbar för medierna i Rosenbad och skyddad av den kvinnliga vakthund han numera polar med.) Det enda de hungrar efter, säger Franchell, är makten. Där är det: VANSINNET som hinduiska tänkare skrev om. Tamas guna är tydligt kopplat till makt om man ser till de fyra tamasiska tecknens korrelerade hus:

Oxen = ägandeprincipen, pengar
Lejonet = dominent individualitet, chefstypen, politikern
Skorpionen = dominant visselblåssare och tvärvägrare
Vattumannen = hela domänens dominans ("demokrati"), själva spelplanens oomrunkeliga makt

Förvisso går det tionde karriär- och makthuset inte i Tamas kvalitet utan i Rajas, passionen. Men den här bloggen synade snart den indiska kosmologin och fann passionens kvalitet föga mer än den förvirrade blandning som uppstår mellan Ljus och Mörker, Sattva och Tamas. De rajasiska eller lidelsefulla typerna vrider sig än hit och än dit och värst är kanske Vågens tecken, vars själva grundprincip just är att söka harmoniera med kreti och pleti.

Eva Franchell nämner Nazitysklands kommunikationsminister Göbbels och hans kombination av Vågen och en garderad och självprotektionistisk Kräftascendent är en lika god början till rasistisk nedlåtenhet mot andra "raser" som någon. Det här två tecknen i kombination _kan_ i vissa fall ge extrem fobi och en torgskräck som överkompenseras genom att i trygga omständigheter praktisera elakhet mot sina närmaste (eller de undersåtar som haft oturen att ta tjänst i huset).

Ascendenthärskaren Månen i fiendskapens 6e hus
och soldisponenten Venus fallen och i det
merkuriskt amoraliska 3e huset


Men för en kommunikationsminister är det särskilt det tredje kommunikationshuset som drar uppmärksamheten till sig: befolkat av den diskriminerande och segragerande Jungfrun och den sociala kompetensens Venus "fallen" i Jungfrun tillsammans med en Jupiter som sin natur alltid söker expandera på det tema värdtecknet anslår. Och värden är Jungfrun och dess akuta ovilja att blanda sig med "underlägsna". 

Den här sorgliga sorten kan troligen hittas på dejtingsajter typ "Elitsinglar" - de mest inbilska och korkade människor som tror att "det är jag värd", som den låga glassreklamen sade. Göbbels hade helt klart en expansiv men skev världsupplevelse och den springande punkten här är tredje intellektshuset med dess ynkliga intelligens. Att kunna finfördela saker och lägga i endera högen för gaskammaren eller den för tvångsarbetet är inte intelligens, det är en själ som stannat på en femårings utvecklingsnivå.

För den öppnar ögat i den riktningen, bjuder astrologin på en rik provkarta av mänsklig dumhet och tillkortakommanden. Herkulus utförde zodiakens tolv stordåd. Först därefter var han värdig att kallas gudamänniska. Människorna framstår som sådana dårar eftersom de tenderar att överbetona enstaka zodiakala teman i sina liv.

Är sedan grundkonstitutionen störd så att inte ens denna "one trick pony" för sig väl i manegen, då kommer inget värdefullt ur deras munnar. Se den av kapitalet köpta högersossen Löfven, han illustrerar perfekt den harmlöshet som det jollriga barnets arketyp (Kräftan och Väduren i förening) tecknar. En individ mindre lämpad till statsmannaskap är svår att föreställa sig, men det konstaterade bloggen även om Fredrik Reinfeldt. 

Detta är tydligen det svenska dilemmat: att man pga. jantelagen väljer de sämst lämpade att leda sig eftersom FOLKET (Vattumannen, se ovan) har något skevt i sitt kollektiva karma. (Se diskussioner på bloggen det senaste året om hur Vattumannen i nationalhoroskopet representerar OND RIKEDOM.)

tisdag 25 augusti 2015

Girighetens demon Rahu och Norstedts förlag


På morgonradion ett nyhetsinslag om en dansk tidning som vägrar befatta sig med svenska Norstedts förlag efter deras diktatorsliknande försök att styra litteraturkritiken i syfte att maximera sina vinster. 

Det handlar förstås om bluffboken i Millennium-serien och i radion svarar en medieansvarig på kritiken med den värsta översittarmentalitet jag hört på en tid. Myndigt räknar mediediktator Linda Altrov Berg upp hur journalisterna BORDE tänka och agera inför Norstedts nya diktatorsfasoner. 

Nyfikenheten på den brutala mentaliteten hos bokförlagets språkrör blev för stor och horoskopet måste lokaliseras.

Minsann, här finns en stjärnhimmel som bloggen tidigare pekat ut som nära till den osmidiga dramadrottningstypen som saknar kontakt med trovärdiga utspel - man kan nästan tro att Politikens kritik mot det värsta förlagsbeteende de någonsin varit med om, bottnar i beslut som denna Altrov-Berg själv fattat! Det är förstås "på liv och död"-kombinationen Lejonet/Skorpionen  eller frågan om Vatten ska dränka Eld (bluffboken i Millenium-trilogin ska dissas) som harmonierar med den här förstoppade och övermaga horoskoptypen.Det "sensationalistiska" kriget mellan Eld och Vatten får något förbittrat över sig och låsta positioner uppstår när de involverade tecknen är Lejonet och Skorpionen, båda envetna och ovilliga att ge upp position. 

Värmen från Elden förbyts här dessutom i iskall, nästan patologisk, beräkning eftersom Lejon-sinnet baseras på Solen i dödstecknet Skorpionen, en solär viljestyrd aktivitet som i sin tur baseras på den profithungrande Mars-i-självtjänande-Jungfrun-i-andra-ekonomihuset - åtminstone enligt sinnelagshoroskopet där Månen agerar fixpunkt och förstahus. Som framgår är strikt talat astrokomplexet sensationalism inte tillämpbart här - jämför med den blixtrande och sjudande artisten Madonnas Eld och Vatten. Här undermineras lejonets ledaregenskaper i två steg: 1/ disponenten Solens defensiva kamp för att överleva (Norstedts söker säkra sina vinster genom att i förhand skorpion-mörda alla möjligheter till journalistisk kritik eller diskussion av deras produkter). 2/ Denna mörkläggande Skorpion baseras i sin tur på en grov och primitiv materialism som enbart styrs av vinstmotivet: Mars-Jungfrun i andra penninghuset.

Inte konstigt att det inte lät bra i radiomediet med dessa astrologiska indikationer, och återigen ett bevis på att svenskarna idag saknar intellektuell omdömesförmåga! Man skickar inte ut en uppsvullen pamp i radion att myndigt diktera vad journalisterna borde fråga om givet det orubbliga faktum att Norstedt nu sänkt sig till en skitstövels nivå.

*****

Tankarna går naturligtvis direkt till "den giriga demonen Rahu" som förstör den svenska intellektualiteten mellan 2002-2020 (sök i bloggen!). Norra månnoden ligger i nationalhoroskopets tredje kommunikations- och mediehus från början och under Rahus dasha (planetära cykel) lyfts bristen på nyansering fram och Sverige kan betraktas som en sinnessjuk som vanvettigt vräker ur sig det ena och det andra. "Hatdebatten" som bekymrar de härskande är bara det folkliga uttrycket för Rahus störningar av den nationella tankeförmågan, andra uttryck är konststycket att sätta nollor som Reinfeldt eller Löfven till sitt huvud eller den groteska kapitalismens fullständiga destruktion av vad som på det hela taget var ett väl fungerande samhällssystem. Giriga Rahu kan inte sätta stopp för sig själv och tredje kommunikationshuset har via Merkurius också en koppling till handelsmannayrket - alla typer av förmedlande verksamhet. 

Från den bransch jag pga. åldersdiskrimineringen i landet tvingats jobba i för lägstalön trots åtskillig högre kompetens, kan jag se hur det växer upp giriga svenska importörer som svampar ur jorden  - nya mellanhänder som har som enda effekt att svenskarna får betala mer för vissa varor än för bara några år sedan. Pga. anställningsskäl kan jag inte säga vilken bransch det handlar om, men uppenbart vimlar det av svenska ärthjärnor som plötsligt vill leka småpåvar och berika sig på folkets bekostnad. Leken kallas "följa John" och det är förstås det rika svinet som alltfler tagit till rollmodell. 

Tacka nymoderaterna för att den här olustiga regressionen tog skruv. Deras förhållande till demonen Rahu har inte undersökts på bloggen, men det räknar att dra sig till minnes Fredrik Reinfeldts horoskop (med känd Jungfruascendent) för att minnas att Rahu faktiskt ligger i tredje mediehuset! Under åtta år med Reinfeldt uppstod just de diktatorsfasoner i Regeringens kommunikation utåt som vi nu ser Norstedts ha tagit till sig. Reinfeldts gläfsande vakthund hette Roberta Alenius, ett efternamn som alluderar till Norstedts Altrov.

Hoppas detta visar hur Rahu i praktiken fungerar, det är något subtilt galet över planeten som distorderar och får de drabbade att skjuta över målet. Den förklarar varför ord som "landsförrädare" klibbat fast vid Reinfeldt och hans "öppna hjärta". Distorsionen hopas, men hade det inte funnits något i grunden skevt i personen, hade överdrivna epitet aldrig kunnat få fäste. 

Merkurius som intellekt och utbildning: Sverigehoroskopets tredje hus med Rahu indikerar också den helt urartade svenska friskoleutvecklingen under de nymoderata åren. Den debatten har blossat upp igen, och det skrivs i SvD om den för tillfället och David Suhonen m.fl. påpekar att skolresultaten på allvar började sjunka från och med millennieskiftet. Jag skulle misstänka att det var Sveriges ingång i dasha-cykeln Rahu 2002 som var det verkliga startskottet.

söndag 23 augusti 2015

Sverige, självgodhetens och hyckleriets hemvist

 


Den USA-födda kvinna som från styrelseordförande näringslivsposition berättar i DN om det här landet, att det är "inte alls så öppet som man gärna vill tro", repeterar bara den här (nästan) avdöda bloggens kommentar till sitt närmast kusligt korrekta Sverigehoroskop, baserat på den antika sideriska zodiaken och midnatt den 28 februari 1974 som födelseklockslag. 

De två stora ödesangivarna, Jupiter och Saturnus, introduceras först i zodiakens tredje och sista akt! Bara det är tänkvärt och tyder på att det inte var några antika svenskar som designade det här sublima verktyget för orientering. Den expansiva och frikostiga Jupiter introduceras först med det nionde tecknet - Skytten - och huset - Guds tempel. 

Men som för att motverka en oändligt växande bubbla, en orimlighet, växlar zodiaken i tionde steget över till begränsande och hushållande Saturnus (patriarkatet eller matriarkatet beroende på vem som  håller i plånboken!) blir "världens tak" - det mesta som går att uppnå inom ramarna som satts av den okända intelligens som detta kosmos och dess många beskrivande modeller omvittnar.

I den universalistiska tredje akten repeteras sedan Saturnus och Jupiter ännu en gång, men nu i rollerna som den onda respektive den goda daimonen, sinnebilder för transpersonella men likväl personifierad böjelse att välja egoismens eller universalismens väg. Det är notabelt att den onda böjelsens nu är den gudomliga Jupiter men där 12e huset ligger hotande nära östra horisonten och 1a huset där ego-intresset är allenarådande! Universell expansion för ett enskilt ego är i sanning en ful urspårning och hinduerna betraktar därför 12e huset som ett av de onda husen/livsområdena, en sektor där dålig karma måste brännas och individen återfinna sin förståelse för de stora sammanhangen. 

Att Sverige helt förlorat greppet om livets mening, märkt av det gamla Fattig-Sverige och dess småaktiga vändande på vartenda korvöre, har bloggen ofta diskuterat utifrån landets horoskop. Detta är märkligt nog en karta som springer ur vad som brukar kallas socialdemokratins och välfärdsstatens sista gyllene år, just innan Rovkapitalismen / nyliberalismen slog klorna i västvärldens ledare och folk. Men det är uppenbart att staten och kapitalet satt i samma Harpsundseka under hela 1900-talet så att den verkligt privilegierade lilla delen av svenska folket 1974 inte längre har något alls med folkdjupet att göra. Sol och Måne är besynnerligt olika lottade i den här kartan och Vågascendenten och dess jämlikhetssträvan klingar synnerligen falskt och oärligt när man studerar ascendenthärskaren Venus (balans/proportion) och dess underliggande disponent Saturnus (kontroll/åtstramning).Sarah McPhee i DN driver förstås Studieförbundet näringsliv och samhälles agenda och mixar in sina egna erfarenheter som utfrusen från den svenska arbetsmarknaden trots en prestigeexamen från Harvard University. (Hon var tvungen att ta en undermålig svensk examen för att "godkännas" av det här småfolket!) Men undertecknad är av åsikten att kapitalismen är ett system som avsiktligt förstör medborgarens intellekt för att säkra att toppskiktet förblir på topp. Det var säkerligen som en del av denna subversiva aktivitet som Svenskt Näringsliv 2011 gick ut med sin smutskastning av högskoleämnet filosofi och hävdade att utbildningen inte var "lönsam". 

Den mentala barnmorskan och förlösaren Sokrates borde ha varit på plats i Sverige och läxat upp dessa tölpar. Istället slutade skandalen med ett patetiskt implicit medgivande från kulturfolket att kapitalisternas system är det enda men att "hobbykurser", t.ex. den om fenomenet Harry Potter visst skulle kunna bidra till ekonomin. Att angripa Harry Potter, en våldsam ekonomisk succé, visade hur okloka svenska näringslivslobbyister var. Ja, så här korkad blir man när man dissar såväl logik som filosofi och bara ränner efter pengar! Tyvärr avslöjade reaktionen att kulturfolket inte är värst radikalt alls och att de tycks med i spelet bara för att göra sig egna pengar på sin kreativitet. Det är lågt, men begripligt givet den mentala tvångströja svenskarna har på sig. 

I Aftonbladet skrev Karin Pettersson nyligen om postkapitalism efter att ETC tidigare tagit upp författaren Paul Masons bok. Frågan är bara om världen måste gå under innan de "en procenten" (i krympande) inser att medborgarlön i robotarnas tidevarv (AB) är enda lösningen. Alternativet är att den handfull människor som snart kontrollerar jordens resurser dräps i en blodig och snart avklarad revolution - de är ju så få och så genomegoistiska att väl riktade mutor kan öppna säkerhetssystem och palatsdörrar. Världen skulle kunna vara kvitt de här parasiterna över en natt! Men dit har vi inte kommit än.

Men Sarah McPhee har förstås rätt om att Sveriges låga takhöjd i synnerhet drabbar utlandsfödda som försöker etablera sig här. Och som jag sagt tidigare, är det Sverigehoroskopets utlandshus som direkt röjer hur obefintlig vår förståelse av det universella är, årtionden in i en torftig satsning enbart på materiell välfärd. Guds hus - det rymliga och expansiva nionde huset - krymper och blir en mentalt handikappad uslings hus i Sverigehoroskopet och detta drabbar i någon mån alla som föds och skolas in i "svenskhet"!

Varför är Saturnus ingen höjdare i nationalhoroskopets nionde sektor? Jag minns inte vad jag skrivit tidigare, men jag hoppas den här vinklingen är någotsånär ny:

Vi har tidigare sett att den ömsesidiga receptionen mellan Vattumannens och Tvillingarnas härskare teoretiskt är mycket bra. Båda tecknen tillhör Luftelementet och Saturnus är själva förnuftsprincipens sinnebild. Det rörliga intellektets Merkurius samverkar således väl med sin överman, det torra förnuftet, så svenskheten har absolut inget problem ytligt sett. 

Man måste förstå symbolerna på ett mycket djupare plan än vad läroböckerna förmedlar, och framförallt tänka ut resultaten av planetkombinationen av egen kraft. 

Problemet med en rik och överprivilegierad grädda (Solen + Jupiter) i femte lyckosamma huset är att de står på en så omogen grund! I termer av zodiakens inre evolution är det en regression hos en nation att slå på stora trumman och kalla sig universell Vattumannen när man ändå bara är intresserad av det härskande skiktet av politiker och ledare inom den egna nationen. Saturnus söker alltid universalisera men Tvillingarna är bara en liten pojke som tillhör zodiakens första akt, den rent personliga!  

Att tecknet är sattviskt eller intellektuellt rörligt, gör det visserligen kapabelt att tänka bortom sin naturliga räckvidd, men det är likväl intellektet bundet till en enskild person och därför ett tecken i farozonen att tänka och tala falskt. Dess härskare Merkurius är också känd som en tjuv och handelsman och det är ingen slump att vi i dessa yttersta tider ser så många parodiskt usla försök att logotypifiera "Sweden" genom den ena exporten mer pinsam än den andra (någon tv-serie om svenskarna lades tydligen ner efter en säsong i USA). Reklambyrålögnen "Stockholm Capital of Scandinavia" ingår i samma fula kombination av stora och lätta pengars Jupiter och Merkurius, transaktören, med koppling till nionde huset för "utlandet".

(För att inte baktala svenskheten överhövan måste här inflikas att Merkurius disponeras av en verksamt okej Saturnus, men för den som kan sina symboler är det ändå en besynnerlig regression att spela Den Gamle (Saturnus) men bottna i merkantila dvs. amoraliska intressen (Merkurius). Det är något som inte stämmer med Sverigehoroskopet!)

För övrigt är femte huset är "för litet" för den genuint universalistiska Vattumannen, huset fokuserar enbart individens lycka. (Jag placerade i ett äldre inlägg eudaimonin, lyckan, i fjärde huset, men problemet är knivigt. Fjärde står för privat, inre lycka, medan femte huset är den extroverta versionen, den som fylld av skapandekraft vill dela med sig av sin tur och glädje. Det är därför den här bloggaren gång på gång söker ta död på sin blogg men inte kan sluta skriva: han har Solen och författarpennans Merkurius i sitt femte hus!)

Och som jag i "tidernas ände" upptäckte i ett relativt nyligt inlägg, det är t.o.m. så illa ställd med Sverigehoroskopet att den stora rikedomens Jupiter, här begränsad enbart till de lyckosamma femtehusindividerna, är en VERKSAM ILLGÖRARE när balansens och proportionalitetens Vågen stiger i öster! Hela landets projicerade bild av ett jämlikt land är falsk marknadsföring. Det är ett fåtal ledande individer med onda rikedomar som t.o.m. under socialdemokratins gyllene år hade intresse av att odla myten om Sverige som ett land där utopin om det goda samhället förverkligats. 

Sossehatare går det tretton på dussinet av bland lågpannade högerproletärer, så dem kan vi omyndigförklara direkt. Problemet går djupt in i den socialdemokratiska själen, i det lågutbildade hjonets ständiga krusande för sin överhet. Sossarna skulle ha nackat de svenska godsägarna medan de hade chansen, istället fegade de ur. Det obildade elände som är Sverige av idag och som Sarah McPhee tydligen inte i djupet har förstått, har rötter som går långt tillbaka, till det olyckliga valet att låta forna herrar få behålla sina privilegier. Eftersom inte roten till det onda utrotades när socialdemokratin var ung, kan vi se det onda slå ut i full blom i nationalhoroskopet av 1974: Solen och Jupiter - verksam ondska från det privilegierade ledarskiktets femte hus! Eliten som gynnar sig själv. 

Det säger sig själv att utlänningar inte har en chans när de möter en så omogen Saturnus i nionde främlingshuset. Den svenska kontrollmentaliteten bygger på landets omogna förhållande till intellektualitet och rationell hantering. Återigen kan det vara en myt svenskarna duperar sig själva med att vi har en så effektiv och rationell förmåga, men inte helt. Solen, Jupiter och Merkurius - alla i LUFT - bekräftar verkligen att vi har en förmåga att exportera! 

Det går att gräva djupare i paradoxen, men uppenbarligen beter sig "tullvakten" Saturnus på olika sätt beroende på om man betraktar det nionde huset som "utifrån avlägsna trakter kommande..." eller som dörren ut i vida världen. Svenskarna använder två måttstockar och förhärligar sig själva och söker förminska alla andra. En typisk egenskap hos människor med välgrundade komplex för sina varjehanda brister. 

Svenska direktörer är ett pack åsnor som jobbat sig upp ur folkdjupet och detta bekräftades till fullo genom näringslivets smutskastning mot högskolan 2011. Och lågfolkligheten hatar redan från början "kultursnobbarna" - så vilken chans har det här landet? Vi är redan frånsprungna av världen pga. kapitalismens tendens att förstöra allt den vidrör (en variant på kung Midas klåfingriga beröring).

Som jag tidigare noterat är femte ett tursamt hus och det är förför detta onda finanskapital (Jupiter) lyckas manipulera svenska folket så enkelt. Jag kommer aldrig att rösta på SD, men detta synes vara enda lösningen för ett folk som inte längre kommer någonstans i detta skendemokratins Sverige. Att SD är pengahungriga lycksökare och svekfulla skitar kommer väljarna bara alltför sent att upptäcka. Jimmie Åkesson vill väl ha ett gods och en ung troféhustru lika väl som moderata sextorsken Littorin! Nej, det här landet är kört i botten, moraliskt och intellektuellt. Vad som helst kan hända nu.


lördag 22 augusti 2015

Britternas showiga vapenskrammel slutar i förödelse och död
Än en gång måste bloggen resa sig ur sin grav och kommentera ett distinkt horoskop. Snarlika kartor innebär inte att det alltid måste falla ner flygplan från himlen, men när en olycka är framme verkar det alltid speglas i himlarna. Därav den romerske filosofen Plotinus kloka ord att astrologin ska uppfattas som en lära om omen och inte som en betraktelse över kausativa agenter.Den som minns bloggens "dödshoroskop" (se slutet av detta inlägg) kan inte missa likheterna - det har ju bara gått några dagar. Intressant är att det brittiska flyghaveriet inträffar under samma "nymåne-cykel" som dagen då bloggaren gav upp ambitionen att driva den här bloggen vidare. Nymånar sägs ha det i sig att de verkar sin särart fram till nästa nymåne, så det är uppenbarligen dödstemat som upprepar sig igen. Den sublunära sfären (Vattenelementet) är inte en plats för den rationella själen att vistas i. Ändå fylkas själar i drivor till detta element för att i sina liv fördjupa sig i djurens hemliga liv och biologiska skenmekanismer till det vi kallar livet.

Människan, det andliga väsendet, sorterar under Lufttecknen (Tvillingarna, Vågen och Vattumannen) och här är det Vågen som drabbas av maktshowen uppe i tionde prestigehuset. Det är den fallna krigaren Mars i hemlandsförsvarets Kräftan som direkt attackerar Vågascendenten, och effekten blir än tydligare av att Vågens härskare Venus oklokt allierat sig med denna korkade militarism. 

Det ligger en uppenbar poäng i att folkmassornas Månen var på väg in i direkt konjunktion med Döden/Saturnus själv denna eftermiddag och att "Trickstern" (den onda stjärnan Algol) direkt nuddar vid både Måne och Saturnus och därtill från det åttonde dödshuset. 

Notera skillnaden på bloggens, som det verkar, skendöd härförleden. Här lyfter inte lyckobringaren Jupiter själen upp ur det världsliga träsket. Istället har vi Solen och Jupiter med kungavärdighetens Regulus i 11e idealhuset. Britterna sökte den här dagen gassa sig i glansen från sitt idealiserade (flygshow) kungliga luftvapen (Royal Air Force), men mörkare budskap som tillhör den deprimerande sublunära sfären hade andra planer. 

I jämförelsen med 11 septemberhoroskopet då kapare avsiktligt störtade flygplan, noterar man att även där Mars och Venus är sammanblandade och Mars attackerar ascendenten, men nu från "fiendens" sjätte hus. Skillnaden är intressant, britterna drabbas av "friendly fire" - en maktdemonstration som går åt helvete. World Trade Center - den nyliberala ondskans fäste på jorden - kom under Mars krigseldar från exakt det sjätte fiendehus som är det mest logiska. 

Ändå lyckades bara två astrologer i hela USA och mig veterligen ingen i övriga världen förutsäga denna kritiska period. Det var en ytlig underhållningsastrolog, en kvinna, som publicerat en förutsägelse som utrryckligen varnade för terrorangrepp. Båda dessa prognoser baserade sig förstås på västastrologiska och jag vill minnas att båda använda Pluto i sin tolkning, Pluto som inte ingår i den klassiska astrologin med dess sju himlar. I intuitiva människors händer funkar det mesta eftersom de hämtar sina ingivelser någon annanstans ifrån än själva planetpositionerna.


Tillägg den 23 augusti

Och så var det dags för nästa stajlande jetplan att falla på europeisk mark! Tysk våghalsgrupp på flyguppvisning i Schweiz, två plan kör in i varandra och ena piloten omkommer. Vid denna olycka stiger Jungfruascendenten i öster och bär på en färdmedlens Merkurius som här går till överdrift till girighetens demon Rahu. 

Men jag undrar om inte minsta gemensamma nämnare för dessa två olyckor är Liemannen Saturnus som riktar sitt ogillande öga mot självförhävelsen som pågår i Lejonets tecken just nu! I dagens olycka hamnar stajliga "kungavärdiga" (Regulus) Lejonet i misslyckandenas tolfte hus och att ha Liemannen i Skorpionens dödliga vatten i tredje huset för luftakrobatik och i attack mot showiga Lejonet, är inte bättre än den konfiguration vi såg i horoskopet här ovan.