Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 25 juli 2015

De nazistiska raslagarnas horoskop

När bloggen politiserade i och med Fredrik Reinfeldts andra raka seger över sinnena hos det mentalt handikappade svenska folket (som han kallade sina landsmän), började jag uppleva en nazianstruken människosyn hos dessa nymoderater, ett förakt för alla utom de starka och lyckosamma. 

Högerpressen hade naturligtvis redan efter Göran Perssons förräderi mot socialdemokratin och den statens anpassning till Marknaden som följde redan urvattnat folkets medvetenhet - se bara hur i dessa yttersta tider den av LO utsålda Aftonbladet numera är en hämningslös Profitör och propagandist för spel och dobbel och allmän ytlighet. 

Kajsa "Ekis" Ekman rehabiliterar sig hundrafalt efter sin lilla "stunt" med den svenska paradgrenen "låt oss irritera de israeliska myndigheterna med vårt skepp till Gaza".  Hennes senaste krönika i ETC är förstås yvig som det ska vara, visionslösa och mer hämmade svenska medborgare skulle inte tala om att den bemedlade Överklassen förklarat krig mot Grekland och i sinom tid alla EU:s medlemstater - via maktmedlet ekonomin. Men i sak har hon ju rätt.

Det är återigen den tyska ariska självbilden som förstör livet i Europa, Hitlers nonsens om den överlägsna ariska eller starka människans rätt. Detta dravel hade redan Platon förintat i bl.a. dialogen Gorgias, så det är inte konstigt att Svenskt Näringsliv velat ha bort filosofiämnet från svenska högskolor! Läs den här rätt korta dialogen och se hur Sokrates tillintetgör den tredje talaren (Kallikles) som representerar just nyliberalistens smutsiga själ - han som tror på den starkes rätt!

Då och då efter borgarnas valseger 2010 återkom jag till naziparallellismen men på ett så allmänt sätt att när Åsa Romson försökte något liknande i officiella sammanhang blev det kölhalning och svår prestigeförlust. (Fort Europa låter passivt svarta dö i havet såsom nazisterna aktivt gasade ihjäl "undermänniskor" i dödslägren - en något haltande simil från Romson, måste medges.)

Men efter lite jagande på nätet hittade jag slutligen en historiesajt så detaljerad att nazisternas raslagar nu kan presenteras som ett horoskop med klockslag. (Den här artikeln om rasisterna i Sverigedemokraterna triggar sökandet.) Och tänka sig, det "vibbarna" från såväl Fredrik Reinfeldts som nymoderaternas horoskop igen! 

Kartan tål också att jämföras med den latenta rasism som bor i horoskopet för Tyska Riket, senast jämfört med nymoderaternas karta i april 2015. (Att stava Tyska riket, är nästan lika förargelseväckande som svenska bruket att inte respektera hur engelska titlar skrivs: "10 things I hate about you.")Här är alltså Hitler som öppnar en specialsession på Riksdagarnas sista dag 1935 efter en nattmangling i Nürnberg 2.30 beslutar sig för det minst kontroversiella av fyra utkast - detta beslut tar Hitler på småtimmarna i de trånga sympatiernas tecken Kräftan, ja faktiskt etnicitetens eget zodiaktecken!

Men några timmar senare, klockan 8.00, ser vi nästa tecken som figurerat lika ofta på den här bloggen i samband med politiker som bara inte klarar att se helheter utan ska ner och hacka på detaljnivå på ett diskriminerande och uteslutande sätt. Här är Fredrik Reinfeldts själ utblick - i raslagarna mot underlägsna! Hitler tyckte inför de stundande Olympiska spelen nästa år att det kunde räcka med ett förbud för ariska tyskar att gifta sig med den judiska "smutsen" och den som inte ser hur tydligt detta röjs i horoskopet har antingen just upptäckt den här bloggen eller slöläst utan förståndet påknäppt!

Nazisttypens äckel över rasblandning är tydligt angiven en dubblering av DISSOCIATIONSSYNDRET, tendensen att vilja hålla det ena på avstånd från det andra. Här kan det knappt bli tydligare eftersom sexual- och fortplantningsplaneten Mars står i sitt negativa hemmaläge i Skorpionen - sinnebilden av biologisk fortplantningsdrift, propagerandet av det egna arvet. Den som specialstuderar Skorpionens tecken ska märka hur svårt typen har att intressera sig för något över sitt eget. Här är också den typiska arbetsnarkomanen, en "overachiever" som inte kan tagga ner eftersom det är den Vegetativa eller Irrationella Själen som är själva motivationskällan.

Se nu hur denna irrationella sexualitet - som är svår att skilja från våld och hat - angriper Det Gudomliga Paret högst uppe på den officiella dagordningen (10e huset). Det är den indiska astrologin som insiktsfullt ser heterosexuell attraktion i Tvillingarnas tecken så att den gudomliga leken mellan könen tecknas här, i tecknet Mithuna (sanskrit för Paret). Nazi-sexualitet från Skorpionen vänder sig i avsky mot Tvillingarnas tecken och deras fria "pardans". Bara arier får dansa med arier! 

Vi har således en djup och mörk Irrationalitet från den lilla illgärningsmannen Mars som via "dissociation" skapar en rationell bild i det intellektuella (Luft) av hur människor ska få alliera sig sexuellt. Naturligtvis känner man igen den andligt degraderade Sveriges steriliseringar och lobotomier på trögtänkta. Nazityskarna beundrade svenskarna och såg dem som de mest perfekta av arier.

Men det här enstaka astrologiska komplexet innehåller också en sista nyckel: Mars aggressiva framfart aktiverar via den indiska 210-gradersaspekten Tvillingarnas tecken men också södra månnoden i detta tecken. Det känns efter sex år som om min första intuition att Draksvansen kan teckna en lust att bestraffa är korrekt. För här bestraffar eller halshugger den svarta sexualiteten hela frågan om Parets fria och mänskliga (Luft) amorösa dans. Jag återkommer till metaforen dans eftersom Tvillingarnas naturliga tredje hus har musik och dans som en underart av kommunikation. I så måtto måste man också i hederlighetens namn medge att Mars faktiskt är BHAVA KARAKA i tredje, den energiska Mars har en så tydlig släktskap med det livliga tredje intellektshuset att den blir dess karaka eller signifikator. Men när Jungfrun stiger i öster blir den naturliga illgöraren Mars dessutom en "verksam illgärningsman" och detta faktum tillsammans med dess attack mot människors fria minglande i Tvillingarnas tecken, väger tyngre. Här ser vi banal instinktiv mentalitet hata relationer över biologiska gränser! 

Märk också hur Merkurius i hemmaläge i Jungfrun inte alls har något emot denna degraderade kapitulation inför mörka och onda instinkter. Merkurius "samverkar" tvärtom med Skorpionen och för flera år sedan på bloggen föreslog jag faktiskt att kombinationen Jungfrun/Skorpionen troligen motsvarar den ondaste orientering som tänkas kan. Jungfrun tänker bara på sitt och Skorpionen ger den ur-energi (libido) som lyfter individen till något som liknar en karriär i separatismens eller den analytiska logikens namn. Jag märkte under några år inom IT att just Skorpionen och Mars verkar ha mycket att göra med en fokuserad (och därför mycket begränsad) och alltigenom praktiskt orienterad energi. JORD och VATTEN söker omforma världen efter sitt bästa förstånd, men den FULLA BILDEN avslöjar att frånvaro av ELD och LUFT skapar Djävulens typ av förstånd - marknadsekonomer och räknenissar. Horoskopet för de tyska raslagarnas införande visar hur korrekt det är att se den onda TEKNOKRATIN i denna kombination av zodiaktecken.

Men det finns som sagt ytterligare en DISSOCIATION i kartan, en sådan som låter individen leva i behaglig självlögn utan att förstå vad han/hon egentligen håller på med: innan Mars korrumperat parbildningen i Tvillingarnas tecken, har den givit sig på den Stora Illgärningsmannen (Saturnus) men kan förstås inte rubba en så väldig figur. Däremot kittlar den säker och stimulerar Saturnus att börja tänka kring gränsdragning. Och återigen ser vi hur det är den låga Vegetativa Själen - helt oförnuftig - som kickar igång den rationaliserande Luften så att dessa människor försöker klä sin dumhet i övertygande argument!

Det är här man kan jämföra Fredrik Reinfeldts horoskop med raslagarnas eftersom båda har Gränsdragaren i HELHETENS TECKEN Vattumannen. Men helheten är Jungfruascendentens fiende, så Vattumannen ligger verkligen inte bra till i sjätte huset för olyckor och fiender. Fredrik Reinfeldt och moderaterna försökte exkludera hela svenska befolkningen och gjorde den mediokra urbana medelklassen till en norm. Att bestraffa sjuka och långtidsarbetslösa var så att säga en lättversion av den förintelse nazisterna bedrev. 

Det är notabelt att både Reinfeldt och raslagarna har en verksamt ond Mars i viktiga huspositioner, men tecknen skiljer sig: Reinfeldts onda Mars i första huset gjorde honom till en diskriminerande Jungfru på det ekonomiska planet (han hade begärets Måne i 2a ekonomihuset). Nazikartan har Mars i härskarläge i Vatten, vilket perfekt illustrerar ämnet: det smutsiga judeblodet ska inte få blandas med det ariskt rena. 

Det går tyvärr inte att komma ifrån att det andliga "blåögda" Luftelementet symboliserar de överlägsna folkslagen i horoskopet för raslagar, men en analys av kartan som helhet avslöjar att detta är en lögnaktig myt om det egnas renhet och överlägsna likhet med Människan (den platonska Idealbilden av en människa). Det går inte, som nazisterna gjorde, att DISSOCIERA SIG från det faktum att det var deras egen smutsiga sexualitet som de vägrade acceptera och istället lastade på andra på detta bisarra sätt. (Det finns gott om homosexuella bland de kända nazisterna från Andra världskriget.)

Saturnus i härskarläge i Vattumannen är således ett potentiellt jätteproblem för de under denna "mikrogeneration" eller "sub-generation" som föds just då Jungfrun stiger i öster och förvandlar frågan om att delta i Mänskligheten (Vattumannen) till Jungfruns egoproblem - detta ascendenttecken har ju fötts för att jobba på sin särart på ett märkligt negativt tecken: Jag är INTE... Jag dejtar via Club Elite - för det är jag värd. 

När Jungfrun passerar östra horisonten tecknar den antika och filosofiska astrologin SYNDAFALLETS TECKEN, här kommer de själar som "trillat ur" gemenskapen i himmelen och inte längre är lagspelare. Sedan måste horoskopet som helhet avgöra hur dominant denna antisociala tendens är. Det är inte svårt att tänka ut några bra placeringar som helt häver denna tendens, även om just Saturnus-i-Vattumannen i sjätte är en svår nöt att knäcka. Den inbegriper själens djupaste "form"...

Från Nya Moderaternas horoskop (med Fredrik Reinfeldt som denna reklambyrå- och propagandaprodukts förste och enda ledare - ren jävelskap producerad av Näringslivet) känner vi igen Månen i egocentriska Väduren i syndarnas åttonde hus! Även på det begärliga psykets nivå ser man hur "dunkelt tänkta" dessa raslagar är. De var helt enkelt idioti i systematiserad form.

Soltecknet Lejonet brukar vara livsbejakande och tolerant, men här är Solen fängslad i det tolfte huset. Hade raslagarna varit en individ skulle det ha varit svårt att se något lejonaktigt alls i personligheten!

Mycket mer skulle kunna sägas, men i grova drag är detta raslagarna i ett nötskal. Systematiserad idioti, exakt som Stockholmsmoderaternas sinnessjuka statusprojekt - Slussen, Nya Karolinska - som de tänker ut med könsdriften - marknadens intelligensnivå - och inte med intellektet och sedan inte har självbehärskning nog att stoppa när andra påtalar att de sysslar med rent vanvett.

För varje nytt nazityskt horoskop bloggen hittar, bekräftas allt mer den initiala bilden av att många svenskar i ledande position tycks ha reinkarnerat med den nazityska andan. De som dog nazister gjorde så med drömmen om det ariska Norden och särskilt Sverige. Och minsann, själarna får som de vill (själar har också en slags passion), och simsalabim återföddes de nu som vedervärdiga Anders Borgar och Reinfeldtar! Göran "apotekssabotören" Hägglund inte att förglömma. Alla har de smitit från politiken efter att ha gjord grovjobbet åt den Rike Mannen. 

Sossarna totalkorrumperade och marknadsanpassade och "plattskatt" och "en minimilön för alla" snart realiserad över hela EU-området. Den Rike Mannen gnuggar händerna över att vänstern är helt krossad. Det är därför jag misstänker att Europa själv inte har några goda krafter att styra skutan rätt igen. Den Rike Mannen - med fursteslickarna i polis och militär som nästan alltid stötta kapitalet, oavsett hur ont det används - oroat tittar på IS och terrorn i världen. Det är inte längre den impotenta babbelvänstern (som den här bloggen kanske påminner en smula) som utgör ett hot mot den Rikes palats och makt över människomassornas sinnen. 

När Tyskland inte längre respekterar demokratin (en synonym för Vattumannens tecken), då väntar bara storskaligt krig. Därför har Kajsa "Ekis" Ekman i ETC fel. Den Rike Mannen må ha förklarat ekonomiskt krig mot välfärdssamhället och den lilla människans skäliga anspråk på ett bra och värdigt liv, men reaktionen på denne Rike Man (en storhet) kommer på flera plan. Filmregissören Shyamalan, som låg bakom populära "Det sjätte sinnet" med Bruce Willis, gjorde senare "The Happening" om naturens biokemiska hämnd på människorna. I filmen börjar den Vegetativa Själen utsöndra gifter när den detekterar det stora hotet: människor i större grupper. Giftet påverkade människorna psykiskt och drev dem att begå självmord. 

Filmen är inte så bra men i klimathotets tider är metaforen begriplig. Regissören (som också skrev manus) var finurlig, han tar ner naturens hämnd på det biopsykiska plan som astrologin exakt ringar in via t.ex. Månen och Mars-i-Skorpionens Vatten. Det är därför man kan säga om raslagarnas horoskop att det var nazityskarnas eget gift de utsöndrade mot judarna, men en orenhet de inte kunde acceptera. Ytterst sett blir därför detta horoskop en studie i hur förödande den blå Luftens idealism är när den råkar ge uttryck åt en simpel kroppslig separatism. 

Fysikalitet: Dejtingklubben Elite har en reklam skrattretande eftersom de självupptagna individerna framstår som intellektuella haverier - raka motsatsen mot gräddan av mänskligheten (eliten). Dessa travestier på verkliga människor illustrerar perfekt förstadiet till raslagarnas horoskop. De som inte är medvetna om DISSOCIATIONEN och dess realitet är sannolikt sorgligt underbegåvade och lever i en livslögn de inte ens har kapacitet att avslöja. De är fast inne i skokartongen och kommer inte ut. Detta är förstås karma, vad man skördar efter att ha missbrukat en bra intelligens i ett tidigare liv. 

När självlögnen omsluter en hel civilisation såsom marknadskapitalismen nu är den enda återstående "Berättelsen" pga. den Rike Mannens kontroll över medierna, då måste man räkna med våldsamma världshistoriska händelseutvecklingar. Fader Kronos accepterar inte en vedervärdig ordning, en propp i maskineriet, särskilt länge. Saturnus vandrar slött på sin bana men eftersom Tidens herre också regisserar helheten bör man hålla ögonen på hur Saturnus, Jupiter, Mars OCH månnoderna tillsamman skriver "tidskapslar", varav en del är riktigt eländiga. Detta är en nivå av astrologi jag aldrig ägnat mig åt, men den finns eftersom den kan tänkas.

Att använda Andra världskrigets horoskop som en fundamentalistisk mall är kanske en ingång men ändå inte rekommendabelt. Se bara hur väl Ondskan justerade sin självpresentation när den morfade från tysk nazism till svensk nyliberalism via kanaler som nymoderaternas och Annie Lööf, påläggskalven som lades på hyllan och där Ebba Thoor inte heller verkar riktigt klok i huvudet. 

Jag sade någon gång om sossarna att de står sig så slätt eftersom all god intellektuell kraft sticker högerut, till pengar och position, men det är inte riktigt sant. Det finns överhuvudtaget ingen intellektuell kapacitet kvar i det här landet. Det vet de globala Rovkapitalisterna och håller därför på att justera om Sverige till ett låglöneland. Socialdemokratiska snälldemagogen Linnea Swedenmark producerar defensiv version av denna insikt i AB. Men hon ser inte den stora planen inom vilket detta är den enda vägen. Vänstern har som sagt förlorat både strider och kriget som sådant. Det är nu upp till helt andra aktörer, vilka Fader Tid håller tillbaka bakom ridåerna ännu en tid.onsdag 22 juli 2015

Cosby och andra sexuella rovdjur


Fallet Bill Cosby är egentligen redan avhandlat på bloggen (två gånger) men nu kommer det mer uppgifter - mannens falskspel mot kvinnor tycks bara bli värre och värre! (AB

Han är på nivå med de 35 miljoner otrogna horor och horbockar som på den amerikanska förlagan till Army of Lovers-Dominika fick sina konton hackade nyligen. Amerikas rika och kända hotas att bli exponerade för de grisar de är! (Lustigt nog är grundaren, precis som copycatten Dominika, av judisk börd. Det är tråkigt att den sekulära juden tycks sjunka t.o.m. djupare än andra när han eller hon söker skaka av sig det högre förståndets - själens - ok)

Jag tror ingen sörjer att jag lägger den aviserade "astro-frenologiska" studien av 60 "Långansikten" på hyllan. Bill Cosby platsar annars i den grupp av 60 "hästansikten" jag sållat fram ur en massa bilder men, som sagt, struntar i att följa upp.

Istället upptäckte jag att 80 sexualförbrytare samlats bland cirka 9000 födelsedatum och även om antalet är för litet kan vi kanske pröva den här lilla tankegången i bloggarens brist på högre matematisk begåvning.

Det är redan klarlagt att slumpvariationen är mindre än ±21% i ett set med 1000 slumpmässiga födelsedatum.

Bryter man upp dessa i tre grupper om 300 (och kastar bort resten) växer det slumpmässiga intervallet till ±40%. 300 är 20% av 1000 och 60 är 20% av 300. Enligt samma mått skulle slumpfönstret nu bli ±60%. 

Eftersom jag hittade 80 sexbrottslingar och inte 60 är ±60% ett konservativt mått. Ta ändå detta med en nypa salt:

sol    mån
ari  6   6
tau  4   3
gem 10   5
can  9   4
leo  7   6
vir  4   5
lib  9   7
sco  7  10
sag  3   6
cap  7   8
aqu  3  10
pis 11  10  

±60% betyder att signifikant avvikelse uppstår vid ~2,7 eller färre eller vid ~10,7 eller fler.

Pilottestet finner ett soltecken värt att följa upp i större studier: det ego- och därför gränslösa Fiskarnas tecken! Tecknet motsvarar märkligt nog den "fördolda sexualiteten" i indisk astrologi via det arkaiska uttrycket "sängkammarens dolda nöjen" om det 12e hus som korrelerar med Fiskarna. Jag hade huset uppe i denna bemärkelse i samband med tv-personligheten Dave Lettermans hemliga sexnäste i ett tv-hus i New York.

Det är fascinerande att den erotiska kärlekens Venus också anses "upphöjd" i just Fiskarnas tecken. Det ser ut som om vi hittat en svag bekräftelse på en gammal tradition som tyvärr visar att Fiskarna är...torskar! Tecknet har kallats "världsliga förlorare" (offren för Jungfruns själviska smartness mittemot i zodiaken), men här hittar vi en riktigt hemsk sida. De förvandlas till rovfiskar och lurar på byten ännu svagare än dem själva. Just detta var vad Bill Cosby medgav, att han lurade sårbara kvinnor till sex! 

Eftersom Solen i Tvillingarna nästan når lika högt kan man konstatera att Cosby har båda tecknen i nyckellägen i sitt horoskop: Solen i Tvillingarna och Fiskascendent med kontrollerande och härskande Saturnus i första huset. Jag noterar hur Barack Obama med Saturnus i första huset (i Stenbocken) också tenderar till ett "Långansikte" - ibland är man frestad att säga fåransikte.

Måntecknen är som vanligt lite osäkra, det kan finnas några placeringar som ligger snett i brist på exakta klockslag. Men att den "fallna" Månen i Skorpionen är med i täten i den här typen av verksamhet kan inte förvåna, och utifrån spalten med soltecknen känns det logiskt att också sinnelaget i Fiskarna tenderar att bli offer för den Vegetativa Själen och låga drifter. 

Vad som inte är begripligt är dock hur Solen i Vattumannen snuddar vid signifikant underrepresentation medan dess mörka känslo- och begärsstyrda sida nuddar vid överrepresentation. Är det en kosmisk rebus himlarna ger oss? Vattumannen symboliserar ju alla själar i tillvaron (eller alla individer i samhället) så att hela spektret finns här. Och hur passande att gå från de solära Vattumännen - upplysta och för kloka för att förgripa sig på mänsklighetens yngre - till de lunära Vattumännen som inte har saker och ting lika klara för sig. Sol och Måne tecknar ju kognitiv kapacitet resp. dunkla föreställningar.

Troligen skulle 300 kartor med sexbrottslingar justera det här första intrycken något, men som de står är fyndet intressant. Månen i Skorpionen behöll sin signifikanta överrepresentation genom tre tester på mördare på raken, och mord som uttrycket för den låga Vegetativa Själen är ganska perfekt! Det är sådana Näringslivet vill att vi ska degradera oss till, åberopande löjeväckande trams om naturen och djungelns lag och att skapa ett konkurrensutsatt samhälle som imiterar en sjuk människotyps vinklande beskrivning av naturen!

tisdag 21 juli 2015

Skruvad och dubbelskruvad invandrarhatare


Spontant ler jag åt sverigedemokraten Jan Sjunnesson som ska arrangera en queer-parad mellan Tensta och Rinkeby i regnbågsflaggans tecken (ETC). Provakationen är samtidigt både juvenilt tramsig och satanisk - tror verkligen denne mogne man (född 1958) att de här muslimtäta förorterna består av ungdom så lättprovocerad att de kommer att angripa det fejkade pridetåget? Då är han mannen en oansvarig idiot gentemot mot sina egna, som han söker lura ut i en potentiellt våldsam konfrontation och i värsta fall martyrdöden. 

Det roade intrycket av Sjunnessons aktivism övergår gradvis i den kusliga insikten att mannen troligen är psykiskt störd, trots intyganden från folk på Flashback-nivån att han är en sansad och trevlig prick, vilket även vid en ytlig blick foton pekar på - om man med västerlandets största tänkare Sokrates (Platons litterära språkrör) tänker sig att ett tings utseende korresponderar med dess själsliga egenskaper. (Se Platons dialog Gorgias i vilken Sokrates i kontrast med sin perverterade maktälskare Kallikles likställer det Goda med det Sköna även på sinneserfarenhetens låga nivå.)

Jag noterar i förbigående att Järvafältet ligger i närheten av Sjunnessons hemtrakter, den smutsblått moderata och välbärgade villaförorten Bromma, som numera tydligen också har tydliga inslag av det fascistbruna. Det är mer än en slump att jag som rådvill tjugoåring jobbade i äldrevården i Bromma och hjälpte en kufisk äldre kvinna med rasistens efternamn, undflyende och indistinkt i karaktären - säkerligen släkt och kanske t.o.m. farmodern.

Utfransning. Bloggaren fortsatte ett tidigt grundlagt intresse för MÄNNISKAN redan under ett sommarjobb som permanentades och ställde horoskop på samtliga boende på pensionärshemmet - min första mer omfattande "undersökning". Under en särdeles rolig period bestod den lilla personalstyrkan på cirka dussinet individer, de flesta unga likt bloggaren på den tiden, av individer födda i soltecken i Vatten och det var kanske första gången jag registrerade idén om att "lika barn leker bäst".

Jag insåg ännu inte att detta var den sideriska zodiakens Luft-människor - tänkande andar - och inte Vattnets empatiska vård- och näringstyp. Dessa luftburna ungdomar i personalstyrkan var fyllda planer för framtiden. Den här unikt roliga gruppen (för en bloggare själv starkt under Luftens inflytande) var upplöst inom ett år när de fria andarna gick vidare med sina liv.

Jag har i efterhand "rekonstruerat" två äldre trotjänare som jag minns väl. Den äldre kvinna som tog på sig polisrollen och ständigt förstörde glädjen för de yngre "slarvrarna" var naturligtvis inte Skytt utan en mörk Skorpion. Den andra äldre kvinna jag minns sorterade under Tvillingarna men var naturligtvis en Oxe, extremt njutningslysten: hon rökte som en borstbindare och pratade oupphörligt - här kan man faktiskt tänka sig en dålig kombination av orala Oxen och kommunikativa Tvillingarna.

Kan man lokalisera såväl provokatören och den psykiska svagheten i sverigedemokratens horoskop, även om månascendenten gäller alla nyfödda under två dygn? (Tanken är som vanligt att de som tar sig fram till rampljuset bäst exemplifierar tidpunktens egenheter på gott och ont.)Onekligen ser man i flera kombinationer av Eld och Luft, den hejdlösa kreativiteten utan vilken Sjunnesson aldrig hade kunnat skruva idén om ett gaytåg med den djävulska baktanken att söka provocera fram antisociala reaktioner bland lokalborna. Som jag sagt flera gånger, för att ge den positiva polariteten lite skit eftersom den trista mixen av Jord och Vatten fått så mycket kritik för dess materialism och näriga mentalitet, tenderar Eld och Luft såväl till extremism av den typ måltavlorna kallar terrorism, och en påfallande gränslöshet. En bekant med egocentriska Mars-Väduren i attack mot sin obalanserad Vågascendent kallar ofta undertecknad bristande i förmågan till gränsdragen. Mannens Måne i Stenbocken hatar naturligtvis att någon pikar honom och petar på hans egen snäva gränsdragning! (Bloggaren ÄR en retsticka även bland sina vänner!) 

Jämför sverigedemokratens humorbefriade Måne i Stenbocken - humorbefriad när det kommer till hans eget revir (Månen) där han plötsligt blir en kroppsligt fixerad materialist (som dömer folk för det kroppsliga, för deras hudfärg). Spelevinken i Eld och Luft är plötsligt som bortblåst och istället får vi en krigare (Mars) inom de egna avgränsade ägorna (Månen). 

Här är det den "smutsiga" kombinationen av Månen/Mars i Jord och disponenten Saturnus i Eld som ger en "andens brutalisering" som för tankarna till invandrarhataren och moderaten Tobias Billström vars hela horoskop faller samma två delar, Stenbockens gränsdragningar och Skyttens universella expansion. Det är så typiskt att hitta neuroser över varjehanda "främmande kulturs utbredning" när just dessa två tecken är hårt sammanflätade, båda "universella" (eller globala för den lilla människa, som bara har blick för den här planeten men inte ser på livet via de djupare, rationella principerna).

Den mentala otillräkneligheten skulle jag villa tillskriva den lättstörda axeln för jaget och dess sociala relationer: Väduren och Vågen. Med psyket/Månen i anspråksfulla maktpretendenten Stenbocken ställs denna axel på högkant och vågskålarnas balanspunkt hissas upp till högst normerande princip och Väduren eller egoperspektivet trycks ner till det mest maktlösa av de fyra hörnhusen (det fjärde huset representerar samhällets eller individens inre eller privata tillstånd).

Problemet här är att månnoderna skapar en onaturlig (eller bara alltför naturlig!) förstärkning av mannens inneboende problem med hur han presenterar information. Jupiter och Merkurius i kreativ opposition tyder på fyndighet men också en fantastik förmåga till vilseledande information om han lägger den sidan till. Jupiter blåser upp en bubbla som pga, intellektets väduriska eller hypersubjektiva och låga förståelsehorisont - vad förstår man egentligen av världen inifrån husfruns fjärde hus? - är rena partsinlagor från en överkänslig kärring. 

Jag vill inte sträcka mig så långt som att kalla denna obalanserad Merkurius för en tjuv och en lögnare (Merkurius värsta sidor), men håll med om att horoskopet påminner om nylig diskussion om "bubbelblåsare" i samband med imitatörer. Axeln Skytten och Tvillingarna diskuterades då, men här har vi återigen Eld och Luft i aktiv opposition och nu de Skyttens och Tvillingarnas planetära härskare, Jupiter och Merkurius. En variant på samma idé om hur vissa med dolda syften blåser upp bubblor som de lurar in korkade människor att delta i. 

Sjunnessons horoskop tillhör således mytomanernas och extremisternas grundtyp och eftersom den här månkartan tilldelar den illa konfigurerade Merkurius rollen som Guds röst eller det sanna samvetet, kan man preliminärt misstänka att sverigedemokraten (som så många andra av hans sort) är driven av en ond demon som talar inifrån till honom och lurar honom att tro på sin egen mytomani. Detta är Vädurens typiska problem - att jagets upplevelse tillmäts för stor betydelse - och när Väduren impliceras i samband med Guds nionde hus, då blir individen fullständigt uppfylld av sin egen galenskap.

Tänk om den här mannen i stället varit underhållare - en ytterligare medlem i Monty Python - då hade detta vansinne kunnat avledas i harmlös riktning. Men nu har han valt att skapa sig ett rejält helvete när detta livet når sitt slut. Men man kan utifrån sinnelagshoroskopet lika gärna säga att själva kosmos var konfigurerat att skapa dessa FÖRDÖMDA BARN - det regnade själar över Jorden i två dygn som alla bär förtappelsens signum på den psykiska nivån. Månen och Mars - detta krigiska och makthungriga psyke - har en förhistoria i tidigare liv där det är enkelt att tänka sig förödmjukande förluster i maktstrider så att dessa själar kanske är revanschlystna krigsoffer från ett tidigare liv. Är det därför Sjunnesson försöker mucka till strid på Järvafältet? Är han en av de tragiska människor som inte har någon som helst insikt i sin själs dolda bagage?

Man kan inte blunda för det psykiska horoskopet som gör expansiva Jupiter till den onda daimonen, förlustbringaren, den sämre instinkten, etc. I detta särklass usla horoskop är det den onda daimonen som inte bara disponerar den aktivistiska Sol-Fisken att skapa en falsk typ av visselblåsare utan också söker den högsta maktpositionen (10e huset). Det är ren och skär självdestruktivitet - så Sjunneson kanske faktiskt i sitt sjuka inre VILL sina egna partikamraters undergång i ett krig på Järvafältet. Han vill se sina egna stupade, halvnakna i solen - han instruerar dem att ta av sig kläderna för att se extra gayiga ut - och döda under en flagg de inte ens står för själva! Hör vilken ihålig och oseriös röst den onda daimonen är!

Denna onda Jupiter går dessutom till ett extremläge på grund konjunktionen med den makthungriga demonen Rahu (Drakhuvudet) i makthuset. Minns att allt detta är Månens fantasier, allt som sägs här är att någon drömmer drömmen om makt, makt åt "förlustdemonen" - låter det galet? Antingen är astrologin ett risigt system eller också är den så skarp att den genom att kortsluta sig själv avslöjar att en del psyken verkligen är helt körda i botten!

Den här komplexa lodräta axeln gör frågan om Merkurius saklighet/desinformation där nere på den perspektivlösa pöbelns fjärdehusnivå till en akut fråga, och det var därför jag ventilerade möjligheten av psykologisk störning. 

Eftersom Merkurius också är platshållare för det här stenbockspsykets relation till Gud, skulle man kunna beskriva dessa dygn då Mån-Stenbockarna föddes för den värsta busslasten egenmäktiga dårar, utan någon som helst kontakt med sanning och rätt. Här krävs fördelaktiga födelseklockslag för att ta udden av den här hårda Månen! Vilken kultur eller vilka kulturer återföddes dessa från? Onekligen höljdes hela Jorden av samma lunära missmod under dessa dygn så de många födslarna har alla sina egna individuella historier. Astrologin på den här nivån är ett alldeles för grovt verktyg, och t.o.m. med ett minutexakt födelseklockslag lär det aldrig gå att hitta namn och årtal. För detta krävs en levande kontakt med den egna själen.Tillägg.

I slutet av 2014 yttrade sig Sjunnesson i "judehatsdebatten" (vilken av dem?) och jag hittade i denna högerspalt nedanstående analys av hur vridna själar skruvar - och dubbelskruvar - verkligheten. När själarna roterar så hejvilt i atmosfären kan det bara tolkas som att de är fördömda, de skulle inte känna igen Sanningen om de stod inför den. Det är instrumentaliseringen (Merkurius) av populära hållningar som indikerar en själ helt utan samvete eller kontakt med sin högre aspekt (som Sjunnessons Merkurius):

judehatet
Igår försvarade Jan Sjunnesson, chefredaktör på SD-nättidningen ”Samtiden”, Björn Söders uttalande om att ”man inte kan vara jude och svensk” med argumentet att SD är det ”mest Israelvänliga” partiet, och antydde att Söder därför inte kan uttrycka antisemitism. SD:s påstådda ”Israelstöd” betyder inte att man inom partiet tar ett konsekvent ställningstagande mot antisemitism. Tvärtom har otaliga representanter för partiet själva spridit, promotat, försvarat eller ursäktat antisemitism, och forskning visar att antijudiska attityder är mer utbredda bland SD-sympatisörer än bland sympatisörer till övriga riksdagspartier.

SD:s ”proisraeliska” hållning följer ett antimuslimskt mönster där länder som bl.a. Israel, Indien, Ryssland och ”det kristna Afrika” framställs och förstås som allierade i en påstådd kamp mot den muslimska världen. Resonemanget bottnar i en förvriden världsbild som är vanligt förekommande inom den högerpopulistiska sk ”counterjihad-rörelsen”. Det utgör en inverterad spegelbild av den ”propalestinska” och ibland ”proislamistiska” hållning som finns inom de antisemitiskt präglade delarna av högerextremismen; där palestinierna och i vissa fall extrema islamister ses som taktiska bundsförvanter i den föreställda globala kampen mot judarna eller den ”sionistiskt” dominerade ”världsordningen”. #antisemitism

söndag 19 juli 2015

Matthew Brodericks okända astro-tvilling


Klicka för större bild - jämför bådas ögon!


I syfte att samla information om den antika tanken om Långansiktena (som Hollywood så väl känner till och gärna inkluderar för vissa rolltyper) ströbläddrade jag ansikten i en massa gamla sparade bilder på datorn. 

Plötsligt stirrade jag på en iskall snubbe och något i mig bara ropade: "Hollywood-mjukisen Matthew Brodericks elaka kusin från landet!"

Och ibland ska man väl ha tur, även om "look-alike"-fenomet är betydligt mer komplicerat än bara att gissa zodiaktecken. Här visar sig faktiskt båda vara födda högst ett dygn från varandra i Fiskarnas tecken. 

Den stöddiga typen heter Tony McPhee och var gitarrist och skrovlig sångare i det tuffa brittiska bluesrockbandet Groundhogs med förstaplaceringar på engelska albumlistan tidigt 1970-tal. På den tiden diggade folkmassorna verklig musik och inte dansfjanterier. Men Fiskarna är det världsliga sammanbrottets tecken så t.o.m. McPhee bröt ihop i en tids sinnessjukdom.

Broderick tycks göra det rätta och via filmens värld ständigt gå sönder. Han har bara gjort sparrisar i hela sin filmkarriär, tänk på honom i Godzilla (varifrån bilden kommer) eller som tillintetgjord loser tillsammans med Ben Stiller i roliga Tower Heist!
Varför "look-alike"-fenomenet slår till med full kraft ibland och sedan inte alls, har jag inga teorier för. Här är Broderick dock en väldigt tydlig typ tack vare fullmånen (det sägs att tecken i opposition på något sätt speglar det motsatta). En fd kvinnlig bekant under samma fullmåne som skådisen uppvisade ett liknande ansikte, samma harmsna och lite sorgsna blick, samma "tappade haka" (gapar Fiskarnas tecken oftare än andra med sina munnar?) och samma tendens till neurotiska sammanbrott som Broderick kanske nöjer sig med att gestalta i sina rollfigurer. 

Jag har kallat den här axeln mellan Jungfrun/Fiskarna en axel där själarna omjusterar sig efter tidigare liv. Detta mycket eftersom Jungfrun tycks representera själens syndafall, vilket den naturligtvis vill dölja och därför sprider en myt om sig själv som den rena och obesudlade.

När jag därför reagerade på Tony McPhees distinkta blick var det därför att Broderick är ett så kraftfullt fyrtorn - han representerar Fiskarnas arketyp i högre grad än många andra.

Se även ett tidigare inlägg om Tony McPhee

Chattanooga-morden, återfödda slavars hämnd?

Bloggaren har f.n. Saturnus passerande Skorpionen där hans medfödda Saturnusdisponent (Jupiter) befann sig. Givet Saturnus roll som gränsdragare skulle detta i teorin kunna täppa till den goda Jupiters förmåga att rädda och välsigna. I avsaknad av Jupiters essentiellt goda vilja som sin bas skulle då Saturnus som en psykotisk Gränsdragare kunna bete sig som EU-pamparna betett sig mot Grekland nyligen, som tortyrmästare bara för glädjen att få tortera! 

Men Saturnus-i-tiden har förstås inte bloggarens Jupiter som disponent! Under de fruktlösa sex månaderna av förhandlingarna mellan Grekland och ett EU som redan bestämt sig för att statuera exempel inför andra med grekerna (stålbad/austerity som djävulskapitalisternas enda väg), har disponenten till Saturnus i Skorpionen hunnit passera flera tecken före folkomröstningen med Mars, Solen och Merkurius i Tvillingarna och vänsterregeringens svek mot folkets nej till fortsatta terrorsanktioner. Intressant nog avgick den skarptänkte grekiske finansministern med psyket/Månen och Mars i Tvillingarna under denna massiva kraftansamling i sitt sinnelagstecken.

Jag noterade nyligen att jag saknar giltigt anställningsavtal med en hårt samhällssubventionerad arbetsgivare (Saturnus) - och detta sedan mannen, som själv tog ledigt på midsommarafton, inte kunde unna sin anställde mer än en halvdags ledighet trots att samhället betalar merparten av den kvalificerade hjälp jag bistår honom med. Sånt kan hända i Sverige efter att regeringen Reinfeldt förstört landet via allsköns terrrorhandlingar mot folket i syfte att sänka den svenska lönenivån till Asiens slavliknande förhållanden. Den själviska småsnåla svensken - den gamla fattigsvensken - steg fram med Reinfeldt!

Jag har annars slutat lista händelser som kan härledas till Saturnus i dödens tecken Skorpionen, man kan bli negativ av att bara sitta och räkna exempel på hur den skoningslösa Saturnus yttrar sig i det stora (EU:s terror mot Grekland) och det lilla (året började illa med ett omen via en fullständig invasion i min lägenhet flera våningar upp i huset av svartfärgad silverfisk - det var väl kylan som drev in dem genom någon springa i lägenheten).

Men Saturnus finns där och kyler ner Jupiter som försöker värma det iskalla Skorpion-Vattnet, det är helt klart. Efter ett telefonsamtal i torsdags om två dödsfall i den närmare och vidare vänkretsen - en fantastiskt varm och vänlig 44-årig kvinnas plötsliga död i hjärnblödning och en manlig 50-plussares bortgång efter en tids cancer - missade jag pga. distraktionen helt nyheten om massmördaren i Chattanooga som sköt mot ett militärt rekryteringskontor och dödade fem militärer. Han förklaras i efterhand ha lidit av depression, vilket naturligtvis är en saturnisk åkomma om man bortser från att det betungande är dålig karma som själen återföds med som en börda.

När jag nu tittar till den exakta attentatstiden ser jag till min förvåning att där människor blivit rädda för Döden tycks den gamla astrologin bejaka t.o.m. mord under vissa omständigheter. Det var stickproven på några terrordåd som förbluffade genom att det nionde huset, GUDENS HUS, gav klartecken. Och så nu även kring detta dödsdrama som riktade sig mot amerikansk rekrytering av yrkesmördare. 

Apropå den gamla låten Chattanooga Shoe Shine Boy som idag ger en frank ögonblicksbild av den amerikanska söderns ohöljda rasism, slår mig tanken slår mig att "den ensamme gärningsmannen" kanske var en återfödd svart slav som här sökte reglera oförrätter han utstått i ett tidigare liv - kanske just i denna delstat. Horoskopet ger i vilket fall attentatet Himmelens högsta gillande.
Det är ascendenttecknet som sätter tonen. Attacken mot militärförläggningen äger rum ett dygn då kungavärdighetens stjärna Regulus bestrålar Venus gradexakt och Lejonets tecken är i stigande. Även den stora välgöraren Jupiter har just nått Lejonet, vilket borde betyda skydd för chefer och andra i dominant och synlig position. 

Men Jupiter är i sitt världsligt svagaste läge i öster medan Liemannen (Saturnus) faktiskt kan sägas vara starkare i sitt fjärdehushörn från vilket den kastar sin "gammalt groll"-aspekt (gammal karma) mot Lejonascendenten. Döden kommer för att hemsöka dem som gör anspråk på att vara den rådande ordningens garanter. Gudens eller samvetets hus är helt rent. När det vilda Lejonet stiger i öster gäller djurlivets lagar och Guden (9e) betecknas här av Mars, olyckan eller krigaren. 

Mars själv står dock i människornas rationella Luft-element och i 11e idealhuset. Attacken mot militären sker således med idealet om mänsklighet framför ögonen. Attentatsmannen strök med i tumultet, men han hade säkert känt att "det var en bra dag att dö" på. 

Himmelen bekräftade korrektheten i hans symboliska handling. (Hans medspelare, dödsoffren, blickar nu ner på det skedda och kanske förstår de alla vilket karmiskt drama från slaveriets Södern de nyss var med om.)

Efter 4-5 stickprov på "terrorattentat" där alla utom ett hade ett starkt nionde hus, verkar detta vara ett lovande fält för en större studie. Är det så att västerlandets hyckleri, dess maning till fredlighet hand i hand med dess lukrativa vapenindustri, avslöjas av dessa horoskop. 

Det kanske verkligen finns "bra dagar att dö på" för den som vill komma till himmelen och sedan välsignad av sin trohet mot det största goda man kunde tänka sig återfödas till jorden? I så fall är moral något helt annat än de styrande söker lära ut i syfte att själva behålla makten över pengar eller vitala samhällsfunktioner. 

Graden av djävulsbesmittelse varierar naturligtvis från land till land. I vissa länder har de strebrande karriärpolitikerna fallit pladask för de löftesrika viskningarna från "denna världens herre". Inte sällan har Djävulen gjort gemensam sak med näringslivet, så att dess globalisering nu tecknar till de lyhörda att den "sista striden" mellan Gud och Djävulen närmar sig... Postkapitalismen står för dörren.

lördag 18 juli 2015

Information wants to be free (och själen är metainformation)

Amerikanska hippie-författaren och entreprenören Stewart Brand har ett horoskop som perfekt passar det bevingade ord han myntade apropå informationens tidsålder. Att "informationen söker sin frihet" kan ses på två stället i denna karta som ritas upp som en naturlig zodiak för att enklast kunna fokusera det väsentliga.
Först: informationen är i princip Luftelementets själva väsen. Den högre, rationella själen sammanfattas i antik filosofi genom den essentiella Luft-planeten Saturnus.

Med fallet från den himmelska världen till den sublunära sfären bryts de platonska idéerna sönder och multipliceras i otaliga instantieringar.

Här ser man hur Saturnus-i-Vattumannen, summan av all information förbinds via DISSOCIATION med den förlust som inträder i och med Jupiters expansion i Fiskarna. Det vill säga, den rationella själen (Luft) och den irrationella själen (Vatten) med dess vanföreställningar om att de många exemplaren är verkliga och deras platonska förlaga (den himmelska Idén) skulle vara barnsagor intar här ett förhållande där endera parten låtsas som den andra inte existerar. 

Saturnus och Jupiter gästar varandras tecken så den ömsesidiga receptionen blir en omöjlighet Luft och Vatten kan inte förstå varandra eftersom de står för rationalitet resp. irrationell identifikation med det temporära och ytterst sett icke-existerande livet. Ändå är den supralunära och den sublunära sfären för evigt sammanbundna enligt ovanstående karta.

Informationen längtar efter att få bli fri - frihetens, expansionens och förgreningarnas Jupiter står i den slutna helhet som Vattumannen illustrerar. Vattumannen/Saturnus är Alltet, världsalltet eller Världssjälen, så pluralismens Jupiter kan bara driva sin policy om Saturnus degraderat sig och har huvudet under Vattnet - vilket sker här. 

Men informationens frihet är självbedrägeri, bara för att den driver ner från himmelen med de jupiteriska strömvirvlarna, betyder inte att den en gång var fängslad (i Himmelen, i det kosmiska rummet). Detta bevingade ord som Brand myntade tycks istället komma ur de stora ödespenslarna Saturnus och Jupiter som beter sig som katten som jagar sin egen svans. Den DISSOCIATION som är nedlagd i skapelseordningen - den astrologin tecknar med de fyra elementen som tre "våningar" och där Eld alltid centrum och Observatören eller medvetandet i var och en av de tre världarna - denna dissociation indikerar den gräns där själens syndafall tar vid. Det är därför Jord och Vatten i astrologin beskrivs med termen "negativ polaritet" medan Eld och Luft tillhör den "positiva polariteten". 

I himmelen vet själarna vilka de är, men på jorden kan två fysiska människokroppar passera varandra och bara känna en kuslig rysning men aldrig förstå att de styrdes av SAMMA SJÄL och att det var Jagets upptäckt av sig själv som fick det att rysa i människorna. Frågan hur många jordkroppar det går på varje unik själ kanske inte kan besvaras eftersom svaret beror på vilken "horisont" (ascendent?) människan provar i detta liv. 

Den som fastnat i dödens Jord-element och ser sig som ett stycke objektivt utmejslad materia får lov att räkna många många huvuden för att nå en uppskattning av antalet själar. Men en digerdöd eller kataklysm på Jorden kan lätt reducera antalet kroppar drastiskt. Den som istället lever i Luftelementet som en ande kanske räknar antalet själar på ett helt annat sätt och ser aggregationer som i princip är som celler i samma själ. 

Gamla hederskulturer hade denna korrekta insikt och förde över den på regler för familjelivet. Västerlandet med dess förakt för Orienten och äldre, "mer primitiva " kulturer kan på goda grunder sägas representera Syndafallets extremläge. Det går inte att sjunka lägre än att tappa bort alla nycklar som tyder på att Alltet är ett sammanhängande helt, just som Vattumannens tecken subtilt indikerar genom att symbolisera delarna och helheten på en och samma gång. 

Om Syndafallet är inbyggd som en automatisk mekanism i Vattumannen tål att tänka på. I västerlandets bildrepresentationer HÄLLER nästan alltid Vattumannen ut innehållet i sin kruka! (I indisk tradition illustreras tecknet av en urna som står stadigt och utan någon bärare. Den ursprungliga babyloniska symbolen är mig veterligen okänd, men namnet var "Den Store" vilket tycks syfta på den kosmiska krukan, det containerliknande världsalltet.)

Att Vattumannen i väst häller ut något vätskeliknande ur sin kruka tycks bygga på associationen med den angränsande stjärnbilden Fiskarna, men man kan notera att romerska 200-talsfilosofofen Plotinus betraktade Den Ene (Guden helt utan positiva attribut) som "överflödande" i sin natur. Syndafallet har således en helt naturlig förlaga när den helt intellektuella Himmelen "flödar över" och Världssjälen resulterar. I denna i sin tur finns Vattumannen som en bild som påminner om den inledande processen. 

Men "syndafall" blir det inte förrän okloka själar söker sig långt bort från den helt intellektuella Himmelen (utanför universum och tid och rum) att de t.o.m. sugs ner i det svara hål som planeten Jorden representerar. Bara här uppstår dödliga själar, som inte alls är själar utan bara de fallna satanisternas låtsasord för en själ de "dissocierat" sig ifrån i det ögonblick de inte bara korsade gränsen mellan Vattumannen  (själens form) och in i Fiskarna (den jupiteriska Världssjälen) utan upprepade gränsöverskridandet vid Månen (Månen och Jorden, Vatten och Jord är det egna system som antikens tänkare såg som det svarta hål, det Dödsrike eller den grotta som människorna kallar sitt liv här på Jorden.)

Hippietänkaren Stewart Brand har en DISSOCIATION ytterligare mellan Luft och Vatten, och nu är det hans distinkta själ (Solen) som ligger och simmar i korruptibilitetens Vatten. Men den inkarnerade och världsliga själen är fortfarande förankrad i andevärlden via Solens disponent Mars i Lufttecknet Vågen. I detta fall är Vågen helt ren eftersom härskaren Venus är hemma i Libra - frihet ja. "Informationen vill bli fri" - är det fångarna Merkurius och Solen i åttonde onda huset som kan höras just tack vare att Brand har en oerhört stark men lustig version av Vågen: hungerdemonen Rahu med soldisponenten Mars och båda trygga hos Venus hemma hos sig själv i sitt intellektuella läge, i Vågen? Filosofen Plotinus envisas i sina texter att kalla själen "Afrodite", dvs. Venus. 

Det gör det svårt att länka hans nyplatonism till astrologin fullt ut, eftersom det är Solen som indikerar den unika själen. Venus i astrologin kan som bäst röja något om själens disposition, vart den tenderar och vad den söker identifiera sig med. (Men se så många traditioner det finns: 12e och 11e husen indikerar på mest påtagliga sätt själens "dåliga" och "goda" böjelse, det som vållar den förlust (12e) och det ideal som gagnar den (11e). Indisk astrologi har dessutom läran om atma karaka, det själen hungrar efter (och som tydligen förklarar varför den återfötts till detta liv). Det blir rörigt för den som vill ha ut ett enda tydligt budskap ur så många traditioner där några tycks överlappa varandra!

*****

Namnet Stewart Brand kom till mig i den kanske bästa artikel jag läst i The Guardian. Författaren summerar de svenska mediernas ignoranta rubriker och plötsligt stor det helt klart varför den onda människan Fredrik Reinfeldt under sin samhällsomstörtande regim kastade ut trevaren om att svenskarna aldrig ska få gå i pension utan jobba tills några av dem stupar. Ta lång tid och läs den texten tills den känns självklar! Så viktig är den.

Ungefär halvvägs in i texten beskriver journalisten den store arbets- och samhällsanalytikern Karl Marx visionära insikt om kapitalismens sönderfall den dag löner inte längre ställs mot arbetsgivarens vinster utan kunskapen själv blir en kommoditet. Det är dit mänskligheten nått nu!

"I ett tankeexperiment på småtimmarna föreställde sig Marx...skapandet av en idealmaskin som varar för evigt och inget kostar...och därför inget tillför produktionsprocessen eller produktionshastigheten... Den skulle över åtskilliga bokföringsår reducera priset, vinst och lönekostnader på allt den kom i kontakt med." Artikelförfattaren ser den våldsamma ökningen av datorkraft och prisras på bandbredden som en tid när Marx visioner håller på att gå i uppfyllelse.

I dessa privata funderingar (publicerade långt senare) föreställde sig Marx hur INFORMATION LAGRADES OCH DELADES I ETT "ALLMÄNT INTELLEKT" - vilket för honom var hela mänsklighetens sinne, förbundet av social kunskap och där alla förbättringar genast var tillgängliga för alla människor.

Vi kan nog vara rätt säkra på att Karl Marx inte hade en susning om sitt horoskop och än mindre horoskopet utifrån den sideriska zodiaken. Men det krävs inte mycket kunskap för att se att han satt i sen nattimma och hittade genast via sitt första ego-hus kontakt med Vattumannens arketyp, symbolen för detta gigantiska supermedvetande som andra kallat "Himmelen" eller en värld av ren intellektuell process. Saturnus, informationsorganisatören är dessutom hemma. Tankar är i sig odödliga förnuftsprinciper (logoi) och den som anknyter till "Den Store" (Vattumannen) delar alltså detta "allmänna intellekt". 

Dessutom har Marx Jupiter hemma i sitt positiva härskarläge vilket antyder att denna tänkare - som borgaren hatar i sitt oförnuft, var ett av de högsta medvetanden som överhuvudtaget kan beträda planeten! Uppfyllelsens Jupiter - "allt gott åt alla" - stod i sitt positiva universella hemmaläge och som ett "elftehus-ideal" medan Marx i sitt eget ego bar på en stå stark tankens organisatör att han bara behövde trixa lite för att nå fram till denna visionära nyplatoniska idé om ett gudomligt Intellekt (Nous) där allt är tillgängligt för alla.

Som ung kvällsvakade jag på ett pensionärshem och en manodepressiv patient rymde en gång från ett mentalsjukhus och återvända till pensionärshemmet. Det var en sann upplevelse att tala med denna man i hans "utspejsade" tillstånd. "De säger att rymden är svart", meddelade han förbindligt, "jag har varit där uppe och det stämmer inte alls. Den lyser djupt blå!" 

Några år senare hade också jag en visionär upplevelse, just mellan sömn och vaka. Just i gränslandet slank jag ut i världsrymden och upplevde den som djupt lysande klarblå och kunde SE och höra "sfärernas musik" i den mest överjordiskt komplexa orkestrering som är möjligt. Allt spelade samtidigt och ändå var det inte kaos eller kakafoni utan en organisation på en nivå mitt medvetna jag aldrig skulle kunna redogöra för. Men halvvägs in i sömnen var det inte egot så mycket som själen som erfor universum som det egentligen ser ut, universum för dem som delar i världens andliga liv! Detta ser aldrig satanisterna som fastnat på den där lilla klippan de kallar Jorden.

Sen bytte den förrymde pensionären maniskt ämne och berättade att han hade (telepatisk) kontakt med sina avlidna föräldrar. Han fick höra att de var "på väg tillbaka till Jorden" - för en återfödelse in i nya babykroppar kunde man tänka sig. Jag och kollegan på kvällspasset kände oss manade att ringa på hjälp och den uppsluppna pensionären fördes sedermera tillbaka till mentalsjukhuset av polis. 

Några år senare var hans litium-behandling noggrant kontrollerad och en tråkigare människa har jag aldrig varit med om! I sitt maniska tillstånd var hen kvick, spirituell och rolig. Jag förstår att han skrämde skiten ur sina halvdöda grannar som larmade. Sverige är ett land för döda själar, själar som dukat under för materialismen.

Karl Marx horoskop må ha en ungdomlig barnslighet över sig (Väduren det starka huvudet disponerat från en energiskt intellektuell Mars i ungdomliga Tvillingarna). Men de som avskriver Marx som en orealistisk visionär avslöjar bara sina egna gränser. Titta på hans horoskop igen, och särskilt idealets Jupiter i Skytten och Saturnus i Vattumannen i första huset! Den mannen såg MÄNSKLIGHETENS FRAMTID, filtrerad genom grubblandet över varför vissa människor försöker förslava andra för att berika bara sig själva genom en sådan okamratlighet.

Saturnus röst: vi, de fula!


En av Europas största astrologer, fransmannen Morinus, är den enda jag hittar på nätet när jag söker bekräftelse på ett antagande jag burit med mig så länge jag kan minnas: att termen long face ("hästansikte") syftar på den mest andliga människotypen, varelser som Saturnus hamrat färdigt på.  (Se transmediet Edgar Cayces relaterade uttalande sist i detta inlägg.)

Dessa långansikten är nu en med sina styrande principer (logoi) och den irrationella lägre växtlighetssjälen påverkar dem inte längre. De saknar därför empati i ordinära människors mening, de liknar mer inkarnerade naturlagar, principfasta, omutliga. Saturnus är som sagt känd för att vara skoningslös, nåd eller respit sorterar under dess motpol Jupiter. Men tillväxtplaneten ("en andra chans") vore meningslös om inte Saturnus först satte Normen eller Gränsen mot vilken man kan mäta om någon expansion eller tillväxt faktiskt sker.

Dessa själar är färdiga och de har ibland en skönhet så egenartad att världsliga människor, präglade av reklam och tillfälliga skönhetsideal, inte kan uppfatta att gudamänniskan har knoppats bland övrig befolkning. Kroppsfett ligger under välmågans Jupiter och undernäring under liemannen Saturnus, så även här ser vi gamla tankar om att Döden tar människan närmare hennes sanna jag, hennes "skelettära" platoniska idé eller idealform. 

Tydligast för den nuvarande konsumtionsgenerationen exemplifierar väl Megan Fox idén om att svälta bort kroppen för att synliggöra konturlinjerna som symboliserar karaktär. Bloggen har tidigare noterat att hon har Saturnus i direkt opposition mot livsglada Solen och därtill i den ytterligt kroppsnära "sataniska axeln" (barn av denna världens herre, offer för ett inskränkt "enbart biologi"-tänkande). En tidigare generation minns 60-talets hypermagra (anorektiska?) supermodell Twiggy, vars Saturnus i 60° till Venus exakt på Vågascedenten talar sitt tydliga språk. (Fallna Mars i Kräftan med Månen i 90° till ascendenten antyder också ätstörningar eller den Vegetativa Själens osunda makt över Vågens Luft-rationalitet!)

Hela den här tankekedjan vaknar upp när jag ser Aftonbladet-krönikören Linnea Swedenmarks bildbyline ropa "Vattumannen-nånting" till mig, samtidigt som den skrämmande karismatiska aktrisen Téa Leoni anmäler sig som en look-alike av det tydligare slaget. Leoni är en djup och tänkande varelse när hon inte gör ytliga och endimensionella figurer på film. Hon läser böcker (jösses!) och har kommenterat några favoriter på en nätsida - där ute nånstans.

Swedenmark cirka 23-25, Leoni vid 29


Kvinnorna är inte riktigt jämngamla på fotona, Leoni har hunnit längre i manifestationen av sin själsliga egenart, men bilderna säger ändå vad det fysionomiskt handlar om. Morinus har jag läst om man aldrig något av. Framför allt hade jag inte förrän nyss hans födelsedata. 

Här är nätets enda referens till "the long face" som jag hittar via Google i boken Astrologica Gallica av Morinus. Att upptäcka vilken extrem saturnier (Vattuman) Morinus själv var, gör hans kommentar, att Saturnus skapar fula människor mycket märklig. Är det så att man inte kan se sin egen sort tydligt pga. av någon slags andlig blindfläck?

Kartorna nedan talar väl sitt tydliga språk. Swedenmark har Månen i Vattumannen och Solen i Tvillingarna (en Luftens ande). Saturnus har hon i Skytten i tät opposition till Solen. Leoni har istället en våldsamt koncentrerad härd i Vattumannen med Solen och Saturnus nu i konjunktion, plus Mars som ger henne en vassare look än den blida svenska versionen.

Morinus har samma Sol och Saturnus i Vattumannen som Leoni plus i princip hela den övriga stjärnhimlen! Sällan har man sett det gudomliga intellektet (Nous) gestalta sig själv så tydligt! Jag kommer att tänka på den synske amerikanen Edgar Cayce (1977-1945) som i trans kunde hämta information från hela kosmos om så krävdes. Vattumannen är symbolen för Alltet, för alla själar som en och samtidigt många.

Den franske astrologen liknar nu inte kvinnorna det minsta så långt man kan döma av några tavlor som alla är av mannen på äldre dagar. Men astrologen är den enda av de tre med känd fysisk ascendent och Väduren i öster med en Mars i samma tecken Draksvansen (huvudlös, halshuggen) skulle mycket möjligt kunna indikera en atypisk Vädur.

Måhända utgick Morinus från sitt eget oerhört saturniska horoskop och kom till en negativ slutsats om saturnier som fula människor? Jag tror allt fungerar på det sättet att det första intrycket i en viss fråga sås i människans psyke som ett frö och sedan börjar en hel värld struktureras utifrån detta frö. Därför kommer folk till så olika uppfattningar, de har slagit rot och växer utifrån skilda perspektiv.


Mäktig astrolog och matematiker - Mars i Luft i tredje
Lufthuset och tillika tredje husets karaka på plats!


Leoni inre cirkeln, Swedenmark yttre

Man kan notera att Linnea Swedenmarks solära disponent Merkurius attackeras av en ultrastark Mars hemma i sitt positiva härskarläge. Leoni har Solen och Mars (planetära vänner, båda är Eld) i samma tecken. Båda kvinnorna har därför en tydlig anstrykning av krigare i själen.

Jag noterad Swedenmarks ankomst som politisk skribent i Aftonbladet för något år sedan men släppte henne igen som en debattör för en ung läsekrets som ännu artikulerat problemen så mycket. Jag släppte faktiskt även det här inlägget för några dagar sedan. Det kändes inte angeläget efter två tragiska dödsbud i vänkretsen som kom nästan samtidigt. (Bloggaren har tidigare kommenterad Döden eller Saturnus i hans passage genom Skorpionen i hans sjätte olycks- och ohälsohus just nu, och hur det påverkar honom själv på ett flertal sätt.)

Men Linnea Swedenmark ligger i och producerar strax en ny artikel från den inhägnade skyddade verkstad som är Aftonhorans (än så länge) socialdemokratiska ledarplats. I "Högern förstör Sverigebilden" hittar jag inget annat utöver halvsmälta klyschor i kombination med en riktigt dålig och illvillig läsning av en enkel och t.o.m. för en vänsterorienterad individ som bloggaren acceptabel sammanfattning i Dagens Industri av ett par enkla ämnen.

Jag inser plötsligt att Swedenmarks problem, precis som Morinus, är FULHET. Hon ser inte att DI:s ledarskribent Jenny Sonesson håller en balanserad ton i sin text och faktiskt bara uttrycker vad svenska folket känner av de pga. vårt olyckliga EU-medlemskap uppkomna problem: tiggarna förfular vårt stadsbild och får alla att känna sig miserabla. Det här var en helt otippad sidoeffekt som bara de människor som saknar all estetisk sensibilitet och inte längre känner något skulle kunna missa. Observationen står inte i någon som helst motsats med arbete på att få tiggarnas hemländer att besinna sig - utom för korttänkta pöbeluppviglare som Swedenmark.

Och det är här vi kommer tillbaka till motsättningen uppstår mellan en människa som lutar för mycket in i principernas värld - Saturnus - och den verkliga värld som också innehåller det förgängliga. Precis som det finns en konsumism som enbart förtränger de andliga och eviga principerna och fokuserar förgängliga konsumtionsvaror, existerar det också en tröttsam paragrafryttare som låter exakt som jag misstänker att Linnea Swedenmark kan komma att låta för resten av sitt liv.

Jag upprepar: det hon kallar "något slags bottenrekord" bland "många märkliga texter om tiggeri" är inget sådant. DI-ledaren konstaterar bara att den Sverigebild som lockar turister står i skarp dissonans med det elände som EU-tiggarna signalerar. Detta är ett sakligt konstaterande och det är Linnea Swedenmarks olycka att hon så starkt identifierat sig med "den fula Saturnus" att hon tappar förmågan att sensitivt innehållsbestämma sina sinnesintryck.

Så jag säger: Linnea du är vacker på Saturnus sällsamt avklarnade sätt. Identifiera dig inte med fulheten i livet, för då kommer aldrig din analys att utvecklas bortom Merkurius-i-Kräftan och dess typiska karaktär av vagt och populistiskt viftande med klyschor och plakat. Tyvärr skapar "Stefan Löfven-syndromet" - en intensiv energi mellan framfusiga och korttänkta Väduren och överdrivet empatiska och protektionistiska Kräftan. Det här "syndromet" som enkel Eld och Vatten är "sensationalismen". Men går igång på väldigt lite eller på väldigt vaga grunder, och blåser sedan upp sina subjektivistiska intryck orimligt mycket. 

Den här typen "spoils for a fight" - de kan avsiktligt kasta käppar i hjulet för att de VILL få fajten som resulterar. Detta är tydligt i Swedenmarks fall eftersom olycks- och förstörelseplaneten Mars står i positivt härskarläge i Väduren och därför inte har någon överordnad eller bakomliggande disponent. Den är fri att uttrycka "barnets primitiva indignation" inför allt den ser och upplever, och när denna hetta träffar den sensitiva intellektsplaneten i Vatten-Kräftan där också tendensen att vilja straffa/skada/hämnas eller halshugga begärets demon, då får vi den allra sämsta sortens vänsterskriverier.

Swedenmarks intellektuella instrument - Merkurius i 6e fiendehuset - är inte ämnat för hennes nuvarande yrke men här finns ändå ett rättspatos som måste hyllas. Och det var närheten till den universella normen eller morallagen som i dess estetiska manifestation var inläggets första syfte innan hennes nya ledare om tiggeriet. Då avslöjades att Saturnus och Fulheten verkligen är problemet som tynger Swedenmark. Detta är inte så märkligt då Månen disponeras från en Saturnus i en komplex opposition. 

Fastän Saturnus står i ett öppet och universalistiskt tecken som Skytten där gränsdragning och normer ägs av tillväxtprincipen (Jupiter), leder den graves opposition till sitt eget fundament - Jupiter i Tvillingarna - till en uppblåsbar bubbla som saknar precision.  Saturnus söker för evigt kontrollera en värld som bara växer och växer eftersom Jupiter bringar expansion. Ser man detta som ett jordeliv att växa i viss riktning är det intellektuell precision som Jupiter i Tvillingarna pekar ut som den önskvärda vägen. Tvillingarna är en budbärare (t.ex. journalist) och här finns tydligen plats för ytterligare tillväxt. 

Nu är det ledarskribentens privilegium att via retorik söka övertyga snarare än bara rapportera sakligt och därför är Swedenmarks position ytterst olycklig. Merkurius i Kräftan är inte objektiv och rapporterande, den här subjektiv och har ett partsintresse! Men Ödet tycks distanserat förutse att den intellektuella mognaden (Jupiters expansion) uteblir eftersom Jupiters förmåga till framgång bygger på disponentens kraft. Och utifrån sinnelagets Måne befinner sig Merkurius i Kräftan i ett ynkligt läge i sjätte huset för fiendskap och olyckor! Swedenmark är så intrasslad i irrationellt hat mot överheten att hon kommer att misslyckas växa intellektuellt. Det är hårda bud från en stjärnhimmel som tydligen dömer ut henne redan från födelsen, men lyckligtvis är det här bara en kartritning som ibland kan tjäna som en väckarklocka för själar som gått snett.

Jag skrev om Skytten/Tvillingarna som en axel för bubbelblåsare i samband med imitatörer, och resonemanget om att stora bubblor skräver intelligens för att bli trovärdiga gäller även politiskt skriveri. Swedenmark är tyvärr på samma låga nivå som moderaten Ulf Kristersson vars mytomaniska omskrivningar av verkligheten bloggen tidigare kommenterat.

Likväl kan man inte helt bortse från att det finns ett rättspatos som är gott trots att Saturnus stryper hennes Sol och intelligens och blir en Rättskipare som ger sig på den (enligt månascendenten i Vattumannen) VERKSAMT ONDA Jupiter, den rika och välmående elitens planet. Den här bloggaren kunde inte hålla sig till astrologiämnet utan bloggen politiserades raskt vid borgerlighetens fortsatta makt vid valet 2010. Efter en alltigenom högervriden "sosseregering" 2014 resignerade bloggaren och nu är det den större entiteten EU som trätt fram i fokus, ett EU vars sanna väsen Stefan Löfven och den korttänka Linnea Swedenmark inte tycks kunna uppfatta.

Istället för att "spoil for a fight" - mucka gräl med DI:s ledarskribent - borde Swedenmark ägna sig på att studera EU som den PSEUDOENTITET HON NU LURATS ATT IDENTIFIERA SIG MED VIA SOCIALDEMOKRATINS FALSKA TILLVÄXTIDEAL. 

Hon argumenterar kluvet, till hälften i försvar för tiggarnas rätt att sitta och hänga och se fattiga och fula ut i svenska gathörn. Men hon tar också parti för Jupiter och tillväxttanken. Vem som helst som ser Saturnus och Jupiter i gradexakt opposition kan räkna ut att det här är ett komplext komplex i frågan om normer och frihet, om rörlighet i det lilla och det stora.

Givet en "rörlig" Sol i mobila Tvillingarna som baseras på Merkurius i Vatten, har vi här den typiska effekten av en själ i irrationell affekt som därpå försöker rationaliserad (Luft), vilket här går synnerligen illa eftersom det är rationalitetens Merkurius som just gått ner sig i den sublunära världen av simpla grundbehov. Swedenmark är en enkel lantlolla som blir berörd av ALLT hon ser, med den enkla barnenergi (Mars-Väduren) som kommer att driva henne tills hon fyller 28 (då Mars styrka bryts enligt indisk astrologi). Man kan gott titta till hennes tankar och skriverier om tio år igen. Då kan en ny mognad ha inträtt. 

Men det här är en komplicerad och diffus himmel där särskilt den grundläggande spelplanen tycks svår att få grepp om: Saturnus i Skytten är "äldre" än Jupiter i Tvillingarna men den direkta oppositionen från Jupiter-i-Tvillingarna gör att det ungdomliga och friflygande skadar förmågan att kategorisera och klassificera frågorna. Och så har jag upplevt den "unga Swedenmarks" skriverier, det är lösligt snömos och nu senast baserat på en rent falsk och illvillig läsning av en DI-ledare.


Överkurs. När Saturnus arbetar i en högre växel

Jämför Swedenmarks Saturnus-i-Skytten med den saturnusvarvet äldre bloggarens placering och se hur allt resonemang ändras när man slipper gränsdragarens förändringsbenägna disponent Jupiter i ett sattviskt utvecklingstecken som Tvillingarna. När istället Saturnus i Skytten lutar sig tillbaka på Jupiter i rigida Skorpionen betyder det att bloggaren PROVAR EN NORMUPPSÄTTNING han egentligen inte är mogen för än. (Rätt typiskt började denna blogg som en undersökning av den sideriska zodiakens tänkbara sanningsanspråk.) Detta synes således vara något av en "anti-fundamentalist" som resonerar utifrån försiktighetsprincipen.

Detalj från horoskop med känd födelsetid
(ascendenten i Tvillingarna)

Jupiter står för lyckosam tillväxt om målsättningen är att Skorpion-dö som individ (den individcentrerade fasen inleds med Lejonet och avslutas i Skorpionen). Nu står bloggarens Jupiter i sjätte olycks- och fiendehuset, så att systematiska och gränsdragande Saturnus i utforskaren Skytten kommer att kretsa kring olycksriskerna med att utsläcka individualiteten:

http://ockult.blogspot.se/2009/01/yoga-vem-tror-du-att-du-maximerar.html

Kort sagt: det sammansatta budskapet av en Jupiter i 6e huset som Skytt-Saturnus fundament säger i princip: ta inte steget ut i det gränslösa förrän du etablerat kontakt med Gud. Att kasta bort din själsliga individualitet innan du är säker på att du klarar av att blir en gud är rent livsfarligt - och via yoga kan förödande psykoser resultera vilket lämnar det kroppsliga verktyget odugligt för många år fram i tiden.

Vill man gå ett steg djupare befinner sig den Vegetativa Själens herre - den onda sjättehusägaren Mars under kontroll av Solen i den andliga världen (Luft), så det handlar uppenbart om en intellektualisering av problemet att sätta sig en tillväxtnorm (Saturnus i Skytten) som är baserad på den ytterst sett svekfulla Irrationella Själen ("vi kommer ändå alla att dö").

Det medges att detta är en extremt avancerad läsart. För många människor är Saturnus bara fattigdom och begränsade livsomständigheter och i sjunde partnerskapshuset "äktenskap med en motpart av påtaglig annorlunda, ofta lägre, samhällsstatus, etnicitet eller ålder". 

Men bloggaren har inga planeter i Jord som stöttar en kroppslig konkretisering av horoskopets alla tendenser. Han lever helt i Luften (Sol, Måne och ascendent), en "tänkare" snarare än en "görare". Det finns därför knappt några alternativ till att analysera Saturnus i Eld med basis i en Skorpion-Jupiter (i fiende- och olyckshuset) som "övergripande Norm att i detta liv att överväga för och mot i frågan om värdet av den själsliga formen (Saturnus) och när tiden är mogen att lämna planeten Jorden och den sublunära sfären". Denna Saturnus är också Guds ansikte (Saturnus äger tillfälligtvis det nionde huset), en Gud som enligt disponenten inte är redo att genom denna bloggare bejaka den sublunära sfären som sin skapelse. Som kan läsas mellan raderna i bloggen skulle det kunna vara "denna världens herre" (Djävulen) som ligger bakom livet på den här planeten.

Unga själar sysslar med det rent motsatta till att lyssna ut i gränslandet mellan lid och död ... eller typerna av liv! Hör Stefan Löfven pladdra om "jobb jobb jobb" och "anpassning till samhället" med unga (och allt färre) socialdemokrater som påläggskalvar i denna Yttersta Tid där POLARISERING är det enda vi har att se fram emot efter den ryggradslösa tid av "mittentänkande" som Gud enligt Nya Testamentet hatar och vars anhängare han kommer att "spy ut" (Uppenbarelsebokens författare kritiserar statusen i diverse nystiftade samfund och de "ljumma" - i våra ord "förslappat sekulära" - får denna svidande kritik och dom). 

Förslappade sekulära själar har långt kvar till He's got the whole world in His hand. Unga själar måste först låta sig fängslas för att sedan spåra sig tillbaka till Livets verkliga ägarförhållanden.


Se även...

Närmast efterföljande inlägg begrundar Saturnus som en kosmisk informationscentral...

fredag 17 juli 2015

Venus kvinnor till IS och det hycklande västerlandet
På morgonradion hör jag hur Public Service - "befolkningens informationstjänst" - jobbar hårt på att indoktrinera svenskarna. Kvinnor som rest till Främre Orienten sägs ansluta sig till det "våldsbejakande" IS och strax därefter i nyhetsmeddelandet associeras våldsbejakandet med dåliga ord så att kontentan entydigt skall uppfattas som Överhetens fördömande "fy-fy!" Det hela låter som om Sveriges nyhetskonsumenter vore treåriga barn som utifrån händelsen ska skolas in i det totala hyckleriet. 

För är det inte samma svenska stat som älskar sina dataprogrammerare som skänker landet ljuvliga exportinkomster när det kommer till VÅLDSBEJAKANDE datorspel eller, naturligtvis, bombdjävlarna på Bofors och SAAB som exporterar landminor och annan krigsmateriel som spränger sönder barns kroppar lite varstans i världen.

Faktum är att Public Service sprider lögnaktig på alla nivåer, om deras syfte är att vifta med fingret åt kvinnor i "riskzonen" - den äldsta kulturella kvinnoarketypen var ju faktiskt en krigardrottning!

Venus - Ester eller Isthar - i hennes tidiga sumeriska upprinnelse (säg, för 5000 år sedan) gick under namnet Inanna, var en himladrottning som inte bara stod för erotik och kvinnlig fruktbarhet. Hon var också en krigare! Venus tvåsidighet resonerar långt senare när hon och Hermes frambringar tvåkönad avkomma, Hermafroditus.

Det är därför Jesus grupp esséerna innehåller texter om att jihad ("församlingen") i de yttersta tiderna, när väpnad kamp mot ockupationsmakten Rom förespråkas, kallar barn och kvinnor - precis som vi, vid hyckleriets lägsta utpost i helvetet dagligen hör om barnkrigare i hela världen, överallt utom i vårt eget lilla hörn, vi som skickligt lyckats exportera kriget till andra länder och tjänar goda pengar på det.

Vilken kommer västerlandets rättvisa dom att bli?

Astrologiskt kan ju den riktigt uråldrig Venus dubbla natur tyckas problematisk eftersom krig så tydligt landat hos planeten Mars, så att kvinnan enbart ska vara fridsam och vän och stå för anpassbarhet och identifikation med sin herre.

Men Venus har naturligtvis många nyanser, beroende på i vilket tecken hon står och den planet som äger henne och så att säga utgör hennes inre själ eller disposition. Alla som studerat många individer och exempel på planeterna vet att Venus i Väduren som kvinna är ett makthungrigt barn, illa rustad för den normala kvinnorollen eller ett jämlikt äktenskap. Här har vi troligen Inanna som "Morgonstjärnan" medan den erotiska och prostituerade Venus som Morgonstjärnan bättre kan studeras via Venus i sitt positiva härskarläge i väster, i Vågen. 

Den gamla myten om Inannas nedstigande i Dödsriket, dvs. Jungfrun där Venus "faller" - skulle kunna vara just den version av Venus som den antika romaren Plotinus flera tusen år efter de gamla sumeriska myternas tillblivelse kallade själens fall till horans nivå, en som suktar efter vinster. I den länkade wikipedia-artikeln föreslås att nedstigande är nära kopplad till att Venus tycks försvinna under horisonten bara för att en tid senare "återuppstå" som Morgonstjärnan. Inanna räddar sin älskare Dumuzi ur Dödsrikets våld.

Tanken är seglivad och den brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter sade att bara "Vågen kan doppa fötterna i skit utan att smutsa ned sig" (Han utvecklade inte tanken närmare, men tänk "Venus hemma i sitt positiva härskarläge.) Inanna/Venus kan gå ner sig rejält (Underjorden kan sägas börja med sjätte olyckshuset och pågå ända fram till andra huset, Hades port, som just föregår soluppgången). Men gudinnan (liksom vår gudomliga själ) återföds alltid igen och synbarligen utan att ha lidit någon skada!

Astrologin är så mångfacetterad att det är begripligt att bara svårligen låter sig bevisas genom kvantitativa studier. Venus är sin egen i två av tolv tecken och det är inte ens samma Venus vi talar om i det negativa härskarläget i Oxen som i hennes positiva härskarläge i Vågen. 

Låt oss titta på en handfull stridbara kvinnor, godtyckligt plockade ur bloggarens skrala minne och med särskild hänsyn tagen till att hans kunskaper om feminismen är skrala. Ett problem är att många spektakulära kvinnliga krigare genom historien, som Joan D'Arc, saknar inte bara födelsetimma utan känd födelsedag... Den här brittiska listan på tio ryktbara kvinnliga krigare är t.ex. inte till mycket hjälp.


 1. Xena, krigarprinsessan var en inflytelserik fantasifigur spelad av Lucy Lawless (29/3 1968)
 2. Emmeline Pankhurst (15/7 1858) samt...
 3. Christabel Pankhurst (22/9 1880) ... dottern som tillsammans skapade den militanta suffragett-rörelsen för kvinnors rösträtt och lika värde
 4. Mikaela Lauren (20/1 1976) - sportkvinna som förnedrade sig via doping och efter domen gjorde comeback som... våldsam boxare
 5. Lösaktighetsförespråkaren Dominika Peczynski (20/9 1970), som påminner om Inannas oerhörda själviskhet och grymhet mot sina älskare (påpassligt gestaltad av Sveriges bästa komedienne, Rachel Mohlin!)
 6. Rachel Mohlin ja (29/5 1973). Om skinn på nästan och Venus som kvinnlig styrka och självständighet är studieföremålet, varför inte henne? Raka (som i "krafsa åt sig") är för övrigt ett gammalt svenskt låneord för vinstgirig hora, ett yrke Inanna och sedan astrologins Venus alltid har stått nära. Se gamla engelska förlagan till egennamnet Rakel, rakehell. Man kan gå ännu längre tillbaka eftersom namnet förekommer redan i Bibeln och betyder "tacka" (får av kvinnligt kön). Det är symptomatiskt att Inannas älskare, kallad "den vilda tjuren" är fåraherde! Dessa etymologiska utvikningar har naturligtvis inget med Rachel Mohlins karaktär att göra!
 7.  De båda fängslade ikonoklasterna från Fittornas Uppror passar bra för denna studie, Nadezjda (Nadezhda) Tolokonnikova (7/11 1989) ...
 8. ...samt Maria Alyokhina (6/6 1988).
 9.  Margaret av Anjou (23/3 1430), stridbar drottning under Rosornas krig i England ett namn från nyssnämnda lista där faktiskt födelsedagen är känd. 
 10. Gabrielle Anwar (4/2 1970), ännu en skådespelare. Anwar kom i onåd i Hollywood och ansågs vara "svår," vilket tycks ha berövat henne de ledande kvinnoroller man kunde tro att hon var destinerad för efter tidiga små insatser som t.ex. i "En kvinnas doft". Hon försvarade sig med att hon alltid talade sanning vilket ledde till att ANDRA, mindre ärliga människor, fick problem med henne. Kvinnan har en knivskarp profil och andas stor inre styrka och integritet trots sin späda kropp. En sann kvinnlig krigare.


Hur fungerar nu Venus i dessa tio horoskop om man enbart ser till den modifikation som disponenten introducerar?

 1. Lucy Lawless, Venus i Vattumannen ägd av sin planetära vän Saturnus i Fiskarna - denna vänskap mellan den Gamle och Venus tyder på att romaren Plotinus hade rätt i att Venus älskas av Fadern och har det i sig att älska Honom i retur om hon vänder sig från horans eller världens väg
 2. Emmeline Pankhurst, Venus i Lejonet, ägd av sin planetära fiende Solen i Kräftan - som upplagt för krig mot ett degraderat patriarkat!
 3. Christabel Pankhurst, Venus fallen i Jungfrun ägd av Merkurius upphöjd och i härskarläge i Jungfrun - efter sina revolutionära år flyttade hon till USA och blev kristen, livligt troende på Jesus snara återkomst. Venus fall kompenserat av Merkurius upphöjelse?
 4. Mikaela Lauren - Venus fallen i Skorpionen och ägd av Mars i Oxen - den sataniska och "kroppsligt smutsiga" axeln som får själen att snöa in i det kroppsliga, passande med tanke på kroppsbyggeri och doping...
 5. Dominika Peczynski - Venus i sin egen rätt i härskarläge i Jupiter men på marsch fram mot en opposition till Saturnus som därtill är "fallen" i Väduren
 6. Rachel Mohlin - Venus i sin egen rätt i Oxen och i närmast exakt konjunktion med sin vän, Fadern (Saturnus). Perfekt för "fysiskt skådespel" och vilken signal om karaktärsstyrka!
 7. Nadezjda (Nadezhda) Tolokonnikova - ännu en Venus tillsammans med Saturnus men i Skytten är detta ett problem eftersom ägaren Jupiter (i Tvillingarna) vill öppna och släppa fri från den själens form Saturnus anger
 8. Maria Alyokhina (6/6 1988), Venus i Tvillingarna ägd av Merkurius i härskarläge i Tvillingarna - en genuin intellektuell kritiker
 9. Margaret av Anjou - Venus i sin egen rätt i Oxen. Svårt att säga något med mindre man väger in hela kartan.
 10. Gabrielle Anwar, Venus i Stenbocken ägd av sin vän Saturnus, tyvärr "fallen" i egocentriska Väduren (och 270-gradersaspekterad). Gabrielle Anwars plågsamma insisterande på "sanningen" i varje ögonblick kan ha varit "min sanning", dvs en vädurssubjektiv och samtidigt kompromisslös saturnusmentalitet som knappast vinner över någon...
 
Det sista fallet är intressent för svenskhetens vidkommande. Hos Anwar hjälper det inte att de två planeterna är vänner, Venus i Stenbocken drar mot legalism och kylig rationalism, "systemmentalitet" snarare än mänsklighet. Men Saturnus har en alltför låg "förståelsehorisont" i Väduren och det hela luktar mest egocentrisk diktator. "Kärlek/jämlikhet på MINA villkor".

Sveriges Vågascendent - vår jämlikhetssträvan - bygger på samma Venus i Stenbocken. Under den humanistiska Vågen-fernissan döljer sig alltså hårda och omänskliga Jord-elementet. Det handlar bara om makten över de materiella resurserna. Svenska kvinnor beundras för sin skönhet i världen men detta är det ytligaste perspektiv man kan inta, Venus i Stenbocken är OBJEKTIFIERING dvs. dödandet av den verkliga Venus (själen)! Varför? Jo, för att Venus här väljer horans orientering. Bara Venus i den positiva polariteten och med en ägare också positiv är ett rent budskap om en ren själ som är stadig i sin orientering mot den högre världen. En själ som är rehabiliterad från syndafallet och kapabel att korrekt binda och låsa (ett mystikt mandat Jesus gav Petrus).

Varför Sverige bara när nödtorftigt äldre i sin nationalsjäl än den "jobbiga" sanningssägerskan Gabrielle Anwar beror på att landets Venus ägs av sin planetära vän Saturnus, men i pojkspolingens position i Tvillingarna. 

Den äldre (Stenbocken) kontrolleras av någon yngre (Tvillingarna), vilket ger ett antal problem i det svenska samhället, inte minst på arbetsmarknaden: ungdomskult och åldersdiskriminering. En banal import av "den amerikanska drömmen" mitt i en tid (vår tid!) när alla borde kunna se att den gått sönder fullständigt i USA! 

Det verkar som att nationalhoroskopets tendenser kommer och går i pulser. Åldersdiskrimineringen var inte markant 1974 (Sveriges senaste födelse), men är numera grasserade efter högerns mångåriga korruption av landet. Denna kan i sin tur ledas tillbaka till att vi 2002-2020 befinner oss i våldet på det tredje husets nivå (hela Sverige har blivit som ett gäng grundskolebarn!) där demonen Rahu (Drakhuvudet) vrider nackarna av sig med kommunikationsteknologins fördummande hjälpmedel.


Så, som Thåström sjöng: "Beväpna er" - det finns helt klart många kvinnor av Inannas kaliber som kan råda bot på den sjuka världsordningen.


PS. Om Venus associerades med krig för 5000 år sedan, vilken funktion hade då vår krigsplanet Mars? Jo, den hade då som nu mycket med ofärd att göra och knuten till demonen Irra gav den pest och just ett "irrande" beteende som när hjärnan brinner av feber (Mars "styr" hjärnan i indisk astrologi). Jag tycker mytologin snyggade till sig med tiden för Venus och krig sitter inte klockrent, förutom det självklara att det krävs två för att fajtas... 

Däremot är Venus ägd av Mars (särskilt i Väduren) så nära den själviska Inanna man kan komma, flörtar och spolierar om vartannat. En tygellös och burdus natur styrd av en "febrig hjärna". 

Minns också att "logos-spermierna", de rationella principerna i antik kroppslära vandrar ner från hjärnan (den rationella själens säte) och blir "vattniga" blir till mannens säd - Mars i negativt Vatten-läge i Skorpionen! 

Här är det viktigt att minnas att Saturnus, den essentiella Luftplaneten "svävar" just ovanför hjärnan som den subtila kroppens egen sjunde himmel. Det är VÅR  mikrokosmiska Saturnus som efter förmåga svarar på de solvindarna och annan information i makrokosmos.

När de rationella spermierna sedan vandrar ner och blir till könsdrift (hos dem som inte kan använda sin kreativitet till något annat än att fortplanta släktet och sig själva ett varv ytterligare), då får vi den här bloggens flitiga DISSOCIATIONSSYNDROM. Det rycker till när Luft kollapsar strax fortsätter sin verksamhet i och som Vatten. Det odödliga och perfekta har blivit dödligt och maniskt, insinktivt. Den självbehärskade Saturnus har fångats i sin egen skapelse.

Vart förnuftsspermierna (logoi spermatikoi) tar vägen hos kvinnorna med deras fysionomi sedan de anlänt från himmelen via solvindarna, det har jag inte sett någon antik redogörelse för. Men det beror på att jag inte forskat i det. Den antike medicinaren Galenos (Galen på engelska) kan vara ett namn att googla på...