Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 maj 2015

Nya slimmade SvD bara för livsstilsdårar


 
Favoritkonsumisten: livsstilsdårar som
poserar mot Stockholms "skyline"


SvD välkomnade nyligen borgerskapet till sin nya designmässigt urvattnade sajt med inriktning mot smartfånens begränsade display. Folk är i farten numera; marknaden tillåter dem aldrig att återvända hem och rofyllt ägna nätet en stund från sin stationära dator och stora bildskärm. Det är ett tidens tecken när IT-fascismen hjälper till att vänja en befolkning vid en rotlös tillvaro och snutt-info på en "need to know"-bas.

Visserligen ska alla dö, men att "mitt hem är min borg" (Kräftans tecken) är en princip som marknaden inte godtar. Medborgaren är en utbytbar kugge i det stora näringsmaskineriet och Naturen i dess värsta uttryck kunde inte bry sig mindre om vilken miljö du uppskattar. Det är därför nutidens slavar utrustas med en smartfåne så att de kan driva sig själva till själsligt vanvett. Vilka djävulska skickliga härskartekniker.

Du ska dresseras till likgiltighet inför allt utom pengarnas flöde. SvD:s läsare torde därför inte klaga på den nya förfulade nätupplagan - de kommer på bred front nu, alla dessa sajter som avskedat sina formgivare och ansluter sig till generiska blekvita lösningar! 

Västerlänningens tid för inte bara andlig utan också visuell fattigdom har kommit. Det är själva Apparaten som glittrar och glimrar i handen. Innehållet är bara strunt. Appar som gör framtida nätknarkare av barnen och robotnyheter för de vuxna som redan slutat ställa de stora frågorna kring sina liv.

Det kan vara intressant att göra horoskopet för den första artikeln där SvD välkomnar sin burgna läsekrets till nya fultidningen, den 27 maj kl 10.56.
Horoskopet ser misstänkt likt ut kartan för Svenskt Näringsliv i vilken man kan ana ett av Djävulens svenska förkroppsliganden! Men för att undvika repetitivt tjat kan man här istället fundera lite över varför Chefen och Undersåtarna alltid står i konflikt så länge mänskligheten fortfsätter att harva på tillvarons kräldjurslika botten.

Se Chefens egen ascendent Lejonet (här dessutom välsignad av "kungamakaren" Regulus). Vad måste Lejonet vända ryggen för att kunna stajla och spela lite förmer? Jo, den lilla människan Kräftan! Kräftan måste gå in i tolfte huset för förluster, det är en logisk omöjlighet att bossa och samtidigt vara på nivå med det enkla folket.

Nu är den stora välsignelsens och de lätta och stora pengarnas Jupiter instängd i den onda daimonens sektor, vilket säger något om hur mycket Schibsted irriterar sig på att inte få loss cash som det svenska folket som tappat intresset för dagstidningsprenumerationer. Det blir inte bättre av att den onda daimonen - Månen eller den folkmasa som bringar SvD sådant ekonomiskt bortfall - placerat sig i första huset och så att säga interagerar med tidningen, något som SvD understryker att nya tidningen ska göra. 

Men vad tidningen inte säger att läsarens interaktion enbart syftar till att ägaren vill få loss den inlåsta Jupiter - de stora pengarna - ur förlusthuset. Omvänt kan man förstå att den nya fattiga designen uttrycker just problemet med Jupiter i tolfte. 

En tredje tolkning är att tidningen inför en mer genomtänkt blockering av innehållet så att det kommer att krävas inloggning för att få del av en allt större del av innehållet. "Välsignelsen" (Jupiter) i formen av skräpmat för det ytliga lunära sinnet kommer gradvis att plockas bort och SvD:s förstasida till sist bara visa fadda robotnyheter, sanna mina ord. Nå, låt den som vill bli fördummad köpa det innehåll som gått "i exil" (en 12e hus-signifikation).

En annan sak med Lejonet i öster är att Oxen - ägandeprincipen - alltid ligger i tionde huset för högsta målsättning. Lycklig den Lejonascendent som INTE har sin ascendenthärskare i materialistiska Oxen - vilket tyvärr händer här. SvD handlar bara om pengar och prestige. Nog ordat om den här allt uslare blaskan.

torsdag 28 maj 2015

Ond Jupiter. Den svenska elitens expansionslust förgör fäderneslandet.

Ibland måste man stanna i steget och registrera vad som faktiskt har framkommit. Efter att ha läst den omistliga artikeln om att våga vägra Nato som Aftonbladet - i sin ägare Schibsteds intresse felplacerad på kultursidan för att få i den kulturhatande svenska pöbeln ska nås av den - slår det mig hur dessa två blogginlägg är bitar i exakt samma pussel:

http://siderisk.blogspot.se/2015/04/sveriges-jupiter-cykel-2020-2036.html

http://siderisk.blogspot.se/2015/05/den-onda-svenska-handelsmannen.html

Minsta gemensamma nämnaren är Jupiters funktion i vårt nationalhoroskop.

Gradvis har det klarnat vilken förödande självdestruktivitet Vågen sätter igång om den bryter sin egen princip Jämvikten och försöker bli en storspelare, en gambler. Eller med andra ord, spekulationens och stora och lätta pengars Jupiter antar rollen som en verksam illgärningsman för de horoskop där Vågen stiger i öster. 

Jupiters onda sida är förvisso inte våldsam som t.ex. Mars, men när den Stora Välgöraren spårar ur uppstår effekter som chanstagande, klippande och ständigt dessa bubblor som brister. Men det som följer i kollapsen på uppblåsta skryt- och idiotprojekt som Filippa Reinfeldt & stockholmsborgarnas Nya Karolinska, kan vara nog så destruktivt om mörkare krafter nu ligger i pipeline. 

Jag har t.ex. aviserat en förändring i balansen mellan EU-anhängarna och deras ja till att låta tiggarna fortsätta strömma in i landet och försämra den upplevda kvaliteten för landets invånare och dem som redan förstått att det här är en del i Storfinansens försök att stöpa om landet till ett låglönereservat ("annars flyttar vi tillverkningen till Sydostasien"). 

För närvarande vandrar den stränga gränsdragaren Saturnus - den Stora Illgöraren - genom negativa Skorpionen medan den  barmhärtiga Jupiter befinner sig i protektionistiska och empatiska Kräftan - det är lätt att vara storsint och "öppna sina hjärtan" när Storfinansen Jupiter backar upp den normalt så räddhågsna och revirfixerade Kräftan. 

Men Jupiter lämnar det här tecknet under denna sommar, och då är min misstanke att den allmänna opinionen kommer att höra Saturnus stränga röst så att både omdömena om tiggarna och invandringsfientligheten tilltar ytterligare - ytterst sett en misstroendeförklaring till Storfinansens hantlangare, svekfulla och visionslösa politiker som inte har talang och inre styrka att ena folket för en ny och postkapitalistisk era. 

(Sveriges öde går naturligtvis hand i hand med världens, men vilket land ska börja flagga för en ny världsordning?)

Om man påminner sig innehållet i de två blogginläggen står det plötsligt klarare än någonsin att det är Sveriges finanselit - den onda Jupiter - som kommer att dominera nästa planetära dasha-cykel i det här landets öde! Herregud vilken kollaps Sverige och allt det någonsin stått för OUNDVIKLIGEN är på väg mot. Jag menar, så stark är den Ägande lilla klickens makt över det här landet att det är lönlöst att käfta emot. Det här landet har aldrig varit något annat än en livegen befolkning och några få godsägare. 

Tragiken är att så många som nu undkommit det gamla Sveriges fattigdom och t.o.m. kan kosta på sig att förorena atmosfären med billiga flygresor flera gånger om året inte längre förstår vilka hjon de är. Men det är därför män som folkpartiets ledare i själva verkar gnuggar händerna i förtjusning över den med privatiseringen allt sämre skolorna och vill se praktiska kurser som stänger inne hjonen i livslångt slaveri utan möjligheter till av samhället välsignade omskolningar eller högre utbildning. Istället bjuder Jan Helin & Aftonhoran på alltmer annonsplats för online-casino och Marknaden lanserar begreppet e-sport för att mjölka de kodumma hjonen på deras surt förvärvade slantar. 

Ja, Jupiter representerar bara noblessen i sina bästa stunder. Den "onda" Jupiter är en tom tunna, en hycklare, en spelmissbrukare och klippare. Givet spelmissbruket här i landet förvånar det inte alls att Sverigehoroskopet rymmer en ond Jupiter i sitt femte hus, som förutom ledarskap, kreativitet och gott karma också indikerar rekreation och lek. Lägg till detta att Jupiter är en fristående hussignifikator (skt: bhava karaka) för det femte och bilden börjar bli otäckt klar över att landets ledare avsiktligt håller nere den breda underklass som omfattas av säkert 70% av befolkningen och binder deras obildade sinnen vid Lotto, casinon och alla de former av spel och dobbel. 

Se även: Svenska Spel del II (maj 2015)

Landets breda folklager är fullständigt infekterade och tror inte det bor någon harm i att köpa sig en skraplott. Hela folket är en torsk för Överhetens manipulation och fördummande av undersåtarna - för att själva utan mothugg kunna diktera villkoren. Och nu är det dags för vapenfetischisterna i "vi gillar USA"-klubben att aktualisera Nato-anslutning. 

Det är dumma, riktigt dumma fattigsvenskar, som nu fött barn och fått barnbarn som Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven - män som huvudlöst styr landet mot materialismens inherenta hjärnsläpp. Senast hörde jag Björn "ABBA" Ulvaeus som yttrade sig om välstånd och vars låghet saknar motstycke när han mitt i Sveriges invandringshelvete i ogenerat får tillfälle att public service (P1) pusha för sitt "Duvemåla".

Som den krämare han är försöker han framställa detta som ett "litet bidrag" till invandrardebatten. Detta "lilla bidrag" är nu så debilt och oklart i syftemålet att det är uppenbart vad han i själva verket sysslar med: likt alla företagare ser han till att skaffa sig gratis reklamplats för sin produkt. Har då inte Ulvaeus tillräckligt mycket pengar redan, eller sved det hårt att staten tvingade honom att betala tillbaka alla miljoner han undanhöll landet för några år sedan?

Nej, inte skulle jag vilja vara i överlöparen Löfvens kläder i denna makalösa tid när Sverige för var dag som går bryts sönder mer och mer pga. högerns Rovkapitalism och vapenindustrins handgångna män som inte försitter att göra sig hörda i högermedierna - läs Mikael Nybergs perfekt avklarnande rekapitulation av vad som egentligen har hänt i Europa de senaste årtiondena och se de små högermonstren i deras rätta perspektiv.

onsdag 27 maj 2015

Ditt universums herre

För att i lättja slippa skriva en lång uppsats till en vän i ämnet de sju chakras (som jag också undvikit på den här bloggen) googlade jag lite utifrån den viktiga referenspunkten Saturnus som kronchakrats symbol. (Sajter som inte förstått detta, är inte värda att spilla tid på.)

Då hittade jag denna oansenliga sida som faktiskt säger ungefär vad man behöver veta och som exakt upprepar schemat i den obskyra engelskspråkiga boken Vidya Tantra som bygger på gamla indiska manuskript och som jag refererat till utan att sammanfatta den rätt komplexa historien, annat än i det här jättekorta referatet i slutet av inlägget.

Saturnus beskrivs ofta som "Den Gamle" och ockuperar utan undantag den sista fasen i människolivet - den som gränsar mot Döden (också spelad av Saturnus, som således är en slags bro mellan världarna).

Jag har tidigare påpekat att symbolen "1000" i "den tusenbladiga lotusen" (kronchakrat) representerar oändligt många, eller som den bibliska Davids bok (unikt i Bibeln) säger: "Den gamle i dagar (räknat)" - dvs. Den Evige. Det är fascinerande hur trasslig frågan om Fadern är i astrologin! Är det Kronos/Saturnus (nordindisk tradition) eller Zeus/Jupiter (sydindisk) som är "Gud Fader"? Eller är de bara skilda perspektiv på samma gudom?

Telias mörkläggande vd ger oss ren astro-poesi
Astrologin blir inte bättre än så här, enkel så ett barn kan förstå den och makalöst grafisk. Tydligen (SvD) är Telias nya vd Dennelind en likadan bottennotering som den förra rovkapitalisten, som inte ens anser mycket viktiga saker "relevanta" att redovisa för aktieägarna.


Notera tidningsrubrikens nyckelord, "gömma" och "bakom aktieägarna". Här ser vi en nymåne i hemlighetsmakaren Skorpionen disponerad av en Mars i Vattumannen - det senare tecknet står för en social gruppering av något slag, t.ex. aktieägarna. Men Skorpionen och Vattumannan bildar ett slags utstötningssyndrom så att den ena eller den andra parten blir lidande. 

Utan känt klockslag för den dolske vd:n är det meningslöst att gå ner sig för djupt i tolkningar, men man kan konstatera hur väl detta dominanta budskap rimmar med en dålig satt rubrik. För enligt texten är det inte alls så att Dennelind gömmer sig bakom mammas kjolar. Han och hans kriminella kumpaner ansåg det istället "inte relevant" att ge aktieägarna information. Dennelind är själv en av mobbarna som praktiserar "utstötning" på ett sätt som bara Skorpionen kan: att dölja sin egen verkliga agenda! Han har skapat en Luft/Vatten-reva och "dissocierat" människor från viktig information. (Detta rimmar förunderligt väl med det tidigare inlägget om Telia som noterade fulspelet med info på en "need to know basis".)

För den som undrar varför jag smutsat ner färgerna på denna sinnelagskarta (med den sönderbrända och oreflekterande ny-Månen som substitutascendent) så har det förstås att göra med planeterna i de onda husen och hur de tenderar att fylla kartan (och livet) med dissonans. Även här räcker det att känna in vibben. Skorpionens uppgift är att tjäna Rovdjuret vilket gör den genuint mänskliga Vågen till en källa till förluster. Men här hittas den tillfälliga ägaren till förlustens tolfe hus i det första huset så att alla ränker och ohederliga trick denne vd försöker för att gynna sin herre Hydran, strax blir synliga för den som kan läsa av människor på den psykiska nivån.

tisdag 26 maj 2015

Krämarna, Tvillingarna och den onda daimonen

Jag hittar lite i efterhand en bokanmälan signerad Martin Aagård i Aftonbladet som direkt anknyter till en brevlådereklam från en statusmäklare jag fnyste åt i detta inlägg.

Aagård skulle bli en perfekt astrolog om han valt den vägen, hans summering av krämarens mentalitet (som fascinerar honom), är närmast identisk med mitt försök nyligen att kort summera varför Tvillingarnas tecken när det stiger i öster bara har en planetär välgörare med sig i sitt liv - den sociala förbindelsens Venus - och att samma Venus paradoxalt nog samtidigt är källan till förlust och t.o.m. exil. Vid denna ascendent ockuperar ju Oxen det tolfte förlusthuset så att dess härskare Venus samtidigt kommer att representera förluster och bli vad grekerna kallade "den onda daimonen".

Sade Aagård: 
"Jag älskar att studera deras psykologiska spel och tricks. Det fascinerande med försäljare är ju att de tillåts bryta mot allt det vi annars anser heligt i mänskligt umgänge: ärlighet, lojalitet, omtänksamhet."

Det här tål att jämföras med vad jag sade om den merkuriska Tvillingarna i en kommentarränna (marginella språkjusteringar):
Tvillingarna bildar inte partiska falanger eftersom budbäraren skulle korrumperas om den började spela med på varje given spelplan som "utfransaren" anger. Venus, horaktigt samkväm, är den dåliga [tolftehus-] tendens Tvillingarna måste förhålla sig till, den kan inte bli personlig med ett budskap att framföra. T.o.m. dekadent västastrologi har behållit en berättelse om Tvillingarna som ibland inkluderar dess säregna opersonlighet. Detta måste hänföras till vilket LED i det mänskliga väsendet Merkurius representerar. (Opersonlighet och distans gäller även den merkuriska Jungfrun.)

Ämnet är stort så jag begär inte att någon av bloggens få återstående läsare ska kunna se trådarna som binds samman över tid och vitt skilda inlägg. Men jag har redan föreslagit att Tvillingarnas härskare Merkurius representerar, inte själen utan det högre, noetiska elementet i människan - det andeväsen som vistas i evigheten och som nedstiger (avatar). 


Merkurius blir "ordet" eller förnuftsprincipen som utgått från den tidlösa världen och i denna värld informerar den kropp som tar form. Den här tankegången är jag inte klar med än, för HUR relaterar det Merkurius som emblem för Logos till Saturnus inte bara kosmos sjunde himmel utan även emblem för NOUS som sådant? 


Nous = de kristnas Himmelrike om vilket Jesus sade på en satanisk och oärlig fråga: ”Gifter sig? I himmelen är man en ängel – Merkurius – och där gifter man sig inte. Jesus tycks här tala som Tvillingarna med full insikt i att Venus är den onda daimon [som grekerna kallade det 12e huset] som skulle kunna äventyra Budbärarens mission.

Venus å andra sidan ÄR själen som i passionens upplevda grepp vacklar mellan sin högre noetiska (intellektuella) aspekt - "kallelsen" som gnosticismen kallade denna röst och sin lägre sida.

Detta sagt i samband med den framkastade tanken att Vågens tecken kanske t.o.m. ligger idén om själens syndafall närmare än Jungfruns, vars antisociala och självgynnande tendenser bloggen fått otaliga anledningar att återkomma till eftersom den skrivs från Sverige - landet vars andliga status är lika med noll och där agrikultur brukade vara en dominant. Men ska man vara noggrann är syndafallet redan ett faktum då Jungfruns speciella förhållande och vilja att "förmera" de materiella resurserna sätter in. 

Det är "i himlen" själarna först avviker, eller i det här fallet Solen - själen - hakar på den bakomliggande idé som i denna värld som själen gästar kan beskrivas som "Vågens tecken". Här ligger själens öde i vågskålarna och efter fallet kan den nu antingen börja blicka inåt mot sina konstituerande principer (logoi, förnuftsprinciperna den tagit med sig in i världen), eller förfalla till horans status genom att dräglande stirra ut i omvärlden och fyllas av passion inför alla fantasmer som fyller dess föreställning.

Byt bara ut Aagårds "försäljare" mot "budbäraren" (han som snackar för en produkt) så ser man hur perfekt kulturnissen har ringat in det merkuriska. Och konstigt vore väl annars eftersom också journalistiken är en gren av budbärandet... Skillnaden är att Tvillingarna/Merkurius manipulerar medvetet som säljare - denna Merkurius är då "Lögnens ande" enligt den här bloggens idiosynkratiska etiketter. Journalistens kall är att sakligt rapportera utan att färga eller vinkla fakta - detta är Merkurius som en budbärare om än inte ängel eller noetiskt andeväsen. 

För att upprepa och förtydliga: det är Solen som betecknar den eviga själen, men själen tillhör detta universum och rymmer här sitt högre jag som ett "Ord" (logos) från sin Fader och skapare. Detta logos kallas istället nous i full besittning av sig själv som en evig princip (eller ängel) i det himmelska. (Glöm för ett ögonblick kristendomens lära om att "människan" skapades högre än djuren men lägre än änglarna, vi talar här nyplatonismen som kristendomen vulgariserade och förenklade för att få makt över de enkla människornas sinnen och för att kunna sälja på dem sin produkt, en man på ett kors och en enkel biljett till andra sidan. En värre korruption av den sanna läran är svår att föreställa sig - jag vet att Jesus hade hållit med mig.) 

Detta Ord gör inte skillnad på personer eftersom det jämfört med en människas ego är inhumant eller opersonligt - exakt den distans till rollen som Aagård inte riktigt ser hos sina krämare eftersom han är mer intresserad av att studera deras genomskinliga säljpitchar. Vad affärslivets Merkurius lär människan är den klassiska repliken, "it's nothing personal you know" när äckelkapitalisten skinnat den naiva människan (på det att hon må komma i kontakt med sin förtvinade intellektuella fakultet - så gör också brottslingen nytta i sakernas ordning). 

Och detta är en evig sanning som själen förstår och bejakar: det handlar verkligen inte om att förverkliga sig på egonivån, att trimma sin kropp eller kroppsbehåring. De som lurar själarna till dessa infantila pseudoverksamheter kommer att brinna i sju helveten innan de återföds i dysfunktionella som karmisk konsekvens för all den ångest de skapat hos tallösa människor. Något för reklamfolket, köpta nutritionister och kosmetikaindustrin att tänka på.

*****Bloggaren var själv framgångsrik arabisk krämare under medeltiden när staden Fez var ung och har ännu minnesbilder av att i ottan låsa upp portarna till den stora handelsplatsen dit säljarna snart skulle strömma till för ännu en hektisk dag. Och se hur illa det gick för honom! Idag menlös "content provider" till en detaljist på nätet (en verklig krämare) och författare till en femtioöresblogg som knappt har några läsare! 

Från att i sin person ha utgjort en viktig nod i ett panarabiskt handelsnät med ständiga kameltransporter till en underbetald webbansvarig i ett land där pengar tagit över Guds roll, det kan man kalla dålig men rättvis karma! Den som ger Djävulen en centimeter kommer snart att förlora kontrollen helt.
Sådan är passionens kraft eller som indisk filosofi säger: den "mellandensitet" som kallas Rajas guna och varken är hackad eller skuren eftersom detta spelfält skiftar karaktär hela tiden och aldrig leder till några bestående milstolpar.

 
Det leder i sin tur till frågan vad det är för öde den månghövdade grupp har som föddes utan en enda aktivering av Tvillingarna eller något av de andra tre sattviska tecknen i sitt horoskop. Svaret är förstås att själens emblem Solen själv tillhör Sattva guna, den förmörkande materiens (och materialismens) motståndare. 

Paradoxalt har Solen satts att härska över Lejonets tecken som tillhör Mörkrets guna (Tamas), men detta ska bäst fattas som att Lejonet bara är kung i den lägre verkligheten och att själsemblemet Solen i själva verket representerar en högre verklighet än något av zodiaktecknen som ligger utströdda i den åttonde kretsen (stjärnhimlen). Att söka korrelera astrologin med antik filosofi bjuder på fallgropar. Men frånvaron av medvetande i Tamas guna (Mörkret) förklarar samtidigt varför denna centrifugal-kraft också sägs bygga "verkligheten" eller vårt kosmos. Bara den medvetslösa själen faller till den grad av naivitet att den tror materien är verklig. 

Med atomfysiken har mänskligheten kommit närmare än någonsin i genomskådandet av bedrägeriet våra sinnen så villigt slår sig till ro med. Men det gillar inte den demon som är marknaden och dess alla lakejer. Här har satts in kampanj utan motstycke på att tvinga in västerlänningar i ett mindre medvetande än något folk i historien haft. Allt ska nu kretsa kring prylar att ha eller jobba för att kunna skaffa sig. INGET, om marknaden får bestämma, ska utgå från Sattva guna, kraften som attraherar själen att orientera sig från horans position in mot sin egna medvetna och gudomliga natur. Själens behov, vad gäller denna värld, är så små att rovkapitalisterna går i kramp när de tänker på vilken usel kund en fritt tänkande mänsklighet är.

måndag 25 maj 2015

ACE - Omogna barn med för mycket pengar och makt

Så börjar då lekstugan i Norrland för militanta män som älskar att hetsa upp sig över världsläget och förklara att det t.o.m. är värre än under Kalla krigets dagar.


Horoskopet för detta dygn kommenterades redan i april, i "Kapitalismen ser gärna Sverige som en krigsskådeplats" och här ska bara tilläggas att tiden verkligen är ond och varningar utfärdas för alla dem som med sina personliga horoskop kuggar i det här horoskopet för Dagen. 

Argumentationen är som följer: Enligt gammalt tänkande var ordet horoskopos (ett scoop eller en titt på dygnet) beteckning för det som numera kallas ascendent. Det är därför rimligt att ta midnatt för vart dygn som en "container tid". 

Här har vi t.ex. den Stora Illgöraren (Saturnus) stigande i öster varje dag som ett tecken på att den lokala tiden är svårt förmörkad av en egocentrisk och snäv impuls till makt. Saturnus i öster tycks ge en bisarr vilja till personlig makt, Margaret Thatcher hade den och Barack Obama också. Saturnus anses illa placerad i första huset där den subjektiva och lokala utblicken inte gör det möjligt för Saturnus att fungera rättrådigt. Att Sverige står värd för detta vapenskrammel i Norrland förklaras således som ren och skär dumhet av  horoskopet.

Både västerut, i t.ex. Washington DC och längre österut, i Peking t.ex., stiger Stenbocken och ger en annan "ödesatmosfär" för de som bor där att relatera till. Förklaringen till detta "dipp" ligger förstås i latituden vid denna tid på året. Kartan för Arctic Challenge Exercise är ställd för Luleås koordinater.

Man kan jämföra det här NATO-dyrkande vapenskramlet med högerdåren Anders Breviks massmord på norska socialdemokrater. (Horoskopet ställt för tiden för polislarmet.)

Våldets Mars befinner sig här i "den andres" hus (7e huset) i båda horoskopen vilket rent generellt är ett dåligt omen för den tilldragelse saken rör. "Saken" tecknas ju av ascendenten och Mars ÄR Skorpionens härskare, här i opposition till sig själv. Som jag sade: barns ansvarsflyende mentalitet, "Det var han som började!" Saturnus i första huset skiljer dock militärövningen från Breivik-kartan och här har vi t.ex. Thatchers falska och snäva rollspel av "ansvarstagare". Ja, folk med Saturnus i första är uppenbarligen helt våldtagna av sina freudianska Överjag - de tror sig verkligen vara makthavaren inkarnerad. 

Men Saturnus gör ett bättre jobb i överblickande tionde (där den hör hemma) - se bara Obamas impotenta regim - och allra bäst fungerar Saturnus i dödens väderstreck Saturnus där alla band till denna världen börjar släppa så att Saturnus bortom Döden kan börja teckna insikter i den Naturliga Ordningen - i de spelregler som verkligen driver världen framåt högt över huvudet på de syndiga och begränsade politikerna.


PS. Utan att det föranledde några kommentarer falsifierade bloggen häromdagen en av astrologins viktigaste käpphästar: läran om planeters konjunktioner. Och detta genom en kvantitativ studie av den möjligen viktigaste och mest komplexa konjunktionen av dem alla, den mellan fria Solen och dess naturliga fiende den bundna och bindande systematikern Saturnus. 

I NATO-övningens horoskop ser vi dem i opposition vilket indikerar att övningen inte saknar sina kritiker. Men om inte konjunktionen ger någon mätbar effekt, hur mycket troligare är det att oppositionen gör det? Bloggen kan ha nått vägs ände med denna falsifiering av en av astrologins viktigaste käpphästar, konjunktionen som "alla aspekters moder"!


söndag 24 maj 2015

De svenska pop-pojkarna, näringslivets hororInte nog med att nyheterna informerade att Måns Zelmerlöv vunnit pruttschlagern med en helt medioker melodi (även i termer av schlager). När jag tog en promenad runt stan får jag syn på en generande ful affisch strategiskt placerad där EU-resenärer - jag talar inte om tiggarna - betalar dyrt för nätthärbärge i de båtar som ligger förtöjda längsmed Söder Mälarstrand. 

Det är Eric Saade som nu tydligare än någonsin i den unga mannens karriär bevisar vilken branschens hora han är. Kallar han sig ens artist längre, eller har han funnit sig i att vara ytterligare bara en konfekt i det paket som utgör Svenskt Näringslivs exportsatsning med lögnslogans som "Stockholm Capital of Scandinavia" och andra debila påhitt?

Förr i tiden visste man att sätta korrekta namn på fenomenen. Har själen vänt sig bort från kontemplation av Platons idéer och istället söker kapitalisera på den Skugga själen kastar i sin gudsfrånvändhet, då har vi att göra med en HORA. Så dundrade den romerske tänkaren Plotinus på 200-talet.

Eftersom Plotinus upprepade gånger använder mytologins Afrodite som synonym till psyke eller själen faller det sig naturligt att misstänka Venus "fall" i smarta eller merkuriska Jungfrun - tecknet som arbetar för att nå en vinst i allt hennes händer utför. Logiken blir extremt tydlig när man ser att Venus anses "upphöjd" i motsatta tecknet som paradoxalt tecknar förlusten av det världsligt goda. Den själ (Venus/Afrodite) som gör sig av med sina jordiska rikedomar och följer mästarens röst har valt rätt, den som framhärdar i profittänkande har sålt sin själ till Djävulen och fastmer i klarseende människors ögon degraderat sig till en prostituerads nivå.

Denna antika världsbild som avsåg sporra människor att söka det bästa inom sig, har dagens näringsliv sett till att dränka fullständigt i kontrabudskap. Svenskt Näringsliv försökte t.o.m. svartmåla filosofiämnet på högskolorna för några år sedan, men där gick de för långt eftersom hela det bildade Sverige stod upp till försvar mot de näriga krämarna och påminde om att det faktiskt är de tänkande varelserna som skapar produkterna som uslingarna sedan söker vinstmaximera på alla sätt och vis.

När bloggen tycktes ha bekräftat Plotinus tanke om profitmentalitet som hor i studien av de första årtiondenas utvikningsbrudar i Playboy, då var det naturligtvis inte den fallna Venus som stod i fokus utan den hinduiska astrologins traditionella själsindikator Solen. Undersökningens signifikanta överrepresentation av Sol-Jungfrur leder istället tankarna till tecknets härskare Merkurius, som just representerar den instrumentalisering jag talade om. Den potentiella horan tittar sig i spegeln och säger, "den där kroppen är helt okej, den kan jag nog sälja och tjäna en hacka på". Merkurius i Jord-elementet översätter verkligheten till siffror och tecknar därför den patologiska företagare som fått ett alldeles för stort utrymme i vår tid.

Att använda Venus som symbol för själen är dock att inbjuda till förvirring. Plotinus utgick inte från astrologin även om hans världsbild var de antika astrologernas. Vilken representation av kosmos han anslöt sig till går inte att utläsa ur texterna, men det är kanske inte så vågat att föreställa sig det som numera kallas det ptolemaiska:


8e himlen: Ouranos, stjärnhimlen
7e himlen: Saturnus
6e himlen: Jupiter
5e himlen: Mars

4e himlen: Solen
3e himlen: Venus
2a himlen: Merkurius
1a himlen/sublunära sfären: Månen med Jorden i centrum

Merkurius t.o.m. Saturnus är förstås den supralunära sfären och "himlen" därovan intar en särställning. I termer av den grekiska filosofins föreställning om att universum var evigt (ingen Big Bang för 14 miljarder år sedan, är inte!) passar det utmärkt att den ockuperar just åttonde sfären om man ser talet 8 som en evighetssymbol (möbius). Världssjälen som helhet är odödlig, evig, en representation i tid och rum av den högre verklighetens principer, och det dagens forskare tror sig veta om en stor smäll i begynnelsen är bara en liten Brahma eller världsskapare av alla de otaliga Brahmas som de gamla hinduiska skrifterna talar om. Antikens tänkare skämmer ut dagens ateistiska ättlingar.

Om indisk astrologi använder Solen som symbol för människans själ, måste man minnas den fullgångna parallellismen mellan mikro- och makrokosmos. Precis som gränsen för vårt lokala universum dras vid Saturnus - Saturnus blir själva gränsen - så har den enskilda själen sin egen mikrokosmiska yttre form. Därför är axeln mellan Solen härskarläge i Lejonet och Saturnus, en essentiell Luft-planet, hemma i Vattumannen/Den Store, en så fundamental axeln.

Hur kan Plotinus ha kommit på tanken att istället plocka Venus som sin själssymbol? Har bloggen redan sysslat med den frågan ber jag om ursäkt! Men här är dagens spinn på ämnet.

Romaren uppvisar en så djupgående kunskap om indisk filosofi att det är frågan om man egentligen ska kalla honom den nya platonismens fader. Det är mer som att han hittat ett västerländskt sätt att analytiskt och i långa argumentationskedjor presentera en österländsk metafysik som lovsjunger den individuella själen som jämbördig med den själ som fyller världsalltet. Människosjälen skulle också kunna skapa sig ett nytt universum om hon inte vore en sån torsk och hora i det här. Det är begäret som håller henne kvar i detta system och berövar själen sin fulla skaparförmåga.

Född i Vågens tecken har bloggaren kanske haft nyckeln till Plotinus formuleringar hos sig hela tiden, men inte riktigt kunnat se. Det är avgjort Jungfruns tecken som säljer sin nakna kropp till Playboy (och tidningsgrundaren Hugh Hefner var typiskt nog själv en hedonistisk Jungfru). Men detta är möjligen bara den pekuniära sidan vi ser här.

Tar man istället Vågens tecken är det den punkt där den hinduiska traditionens själssignifikator sägs "falla" och detta är händelsevis Afrodites eller Venus domän. Så är det något tecken som kan göra anspråk på att representera horan som princip snarare än som Jungfrun och dess pragmatism och till vinst syftande aktivitet, så är det faktiskt jämviktens Våg! 

Om man minns den märkliga indiska tanken att en planet i ett zodiaktecken disponeras av tecknets härskare, och att denna disponent anses vara planetens dolda själ, uppstår det unika med Solen i Lejonet att detta är den renodlade och realiserade själens symbol. "Det du ser det är vad jag är" - Lejonet är "full exponering". (I praktiken kan andra horoskopfaktorer sätta käppar i hjulet och framför allt måste själen alltid använda sig av lägre kroppar för att kunna interagera med livet på Jorden.)

Jämfört med Solen i Lejonet - en äkta "jiva-atman" (en levande själ) blir då den fallna Solen i Vågen själen i dess fallna tillstånd, horan. Bloggen har faktiskt empiriska tecken på att detta stämmer, för vilket soltecken nådde som enda tecken signifikant överrepresentation i studien av explicita ateister? Vågen! Och ateism är just exakt vad Plotinus menar när han skiljer på de själar som är orienterade in mot sitt gudomliga centrum - den himmelska världen av arketyper - och de fallna själar som söker sig ut mot det yttre mörkret och där projicerar sina sämre kopior på den Enda Verkligheten. 

Jag kan inte nog gratulera engelska Tories till deras senaste genidrag: de lovar att upphäva reglerna om mänskliga rättigheter om landets befolkning önskar lämna EU-medlemskapet. De gudlösa och fallna själarnas eviga tjatter om "mänskliga rättigheter" är utmärkande för västerlänningar som helt tappat greppet om vilka de är. Hade man inte riggat upp denna pseudoreligion som narcissistiskt roterar runt människan själv, hade många onödiga språkförbistringar med andra kulturer kunnat undvikas. Jag skulle vilja påstå att det är från Vågens tecken den falska religionen "mänskliga rättigheter" kommer eftersom vi här hör den komfortsökande Venus i all hennes horaktiga vilja att blunda för det faktum att de gudomliga principerna också kan vara obehagliga för människan.

Den indiskt influerade Plotinus kan därför mycket väl ha tänkt sig "själens själ" - Venus bakom den fallna Solen i Vågen - när han fyndigt kom på Afrodite som ett bra namn på en själ som tappat centreringen inåt och - exakt som Vågen - velar iväg och börjar anpassa sig till andra - allt för att det ska vara husfrid !!! Det är därför Solen omvänt är upphöjd i Väduren. Detta är inte en fallen själ utan en driftig entreprenör, en själ ännu i stånd att skapa ett nytt universum. Eller så tror åtminstone Barnet innan det tvingas inse att det har gått in i ett universum som redan är färdigskapat och där auktoriteter bestämt reglerna.

Arkonterna i gnosticismen (en avläggare till grekisk filosofi) var just de eviga och auktoritära principer som alltid styrt detta kosmos och som uttrycker sig genom de sju planeterna men även stjärnhimlen. Psykologen Jung döpte om den till "arketyper" för att kunna omskapa den antika världsbilden men i en djuppsykologisk språkdräkt för den moderna västerlänningen. Men nu har det materialistiska mörkret nått så långt i väst att t.o.m. psykologin självdött.


Nu har vi bara horor för pengarna kvar, och det är rätt typiskt att Eric Saade som degraderar sig så fullständigt genom att spela med i en billig allusion till "den svenska synden" och "villiga svenska flicka" råkar vara född just med Solen i Vågen, den fallna själen som en hora! Vem vet, kanske är det insikten om att vara så låg som förmått den här bloggaren, Sol-Våg, att aktivt söka studier, studier och ytterligare studier och därefter arbetslöshet. Det finns något så lågt i det här civilisationssystemet att jag bara häpnar över hur få det är som ens ifrågasätter det. Är folk så billiga att de låter sig mutas med lite glittrande teknik?

Att Vågens tecken mycket väl kan vara inspiration till Plotinus starka bild av en själ som förfallit till en horas status, talar det faktum att den naturliga zodiaken placerar den vid dagens slut, i väster, och att den här är nära förknippad med den domstol som själen går till efter avslutat jordeliv... Solen är här "på väg ned" medan Solen upphöjd i Väduren är "på väg upp" att göra sin Faders vilja - Fadern är här förstås Zeus/Jupiter. Vilken själ utom den fallna själen - horan - behöver ställas inför en domstol, gång på gång, efter avslutat jordeliv?

Omvänt är det bara de äldstes råd som kan rädda den fallna själen i Vågen: i detta tecken mottas Saturnus (skt: Shani, Den Gamle) som en vän! Själens eviga form - dess egen essens - blir dess räddning när själen genom sitt usla energiska leverne (Solen) fallit. (Missa inte allusionen till de filosofiska begreppen dynamis/energeia här.) Bloggen har med rätta kopplat Luft-Saturnus till själens högre status, som fullvärdig medlem i Himmelriket bortom världens himlar. 

Filosofiskt är det därför spännande att begrunda relationen (om någon alls) mellan Sol och Saturnus i födelsehoroskopet, mellan den utagerande själen och dess formala tillstånd. Förmår Solen realisera något av de yttre gränser Saturnus satt för detta liv? Sådana här tankelekar kan bli för mycket för dem som vill ha sin astrologi enkel, men den typen av läsare kom nog hit och återvände snabbt tillbaka till sin västerländska veckotidningsversion...

Ta t.ex. Saades karta. Givet en födelse till den arketypiska horans tecken Vågen med Venus hemma i härskarläge blir Den Gamle avgjort mycket viktigare för detta horoskop än drösvis av andra kartor. 

Men vad händer med Saturnus som söker sprida sin form universellt? (Skytten är ett expansivt och universellt tecken.) Jo, "essensen" eller själen bakom denna själsliga form stavas Jupiter-i-Kräftan en låg och närig och ibland snaskig nivå som lever ett omedvetet och vegeterande liv. Här ser vi att någon dissociativt gömmer sig i ridåerna: Jupiter i Kräftan ägs av Månen i Vattumannen som i sin tur indikerar varför Saade gått med på att bli sminkad som ett pucko med svenska flaggan i ansiktet. 

(Skivreklamen är så obegåvad och talanglöst utförd att man tar sig för huvudet! Är det samma torftiga AD som klottrade svenska flaggan i nyllet på Chrissie Hynde förra året? Svenskarna är tragiska i sina försök att få världen att titta åt deras håll. Bara marknadsföring - dålig sådan och ingen substans alls.)

Den som minns att Sverigehoroskopet utmärks av ett ledarskap (5e huset) av stormrika företagsledare (Solen + Jupiter + handelsmannen Merkurius) kan snart ana varför Saade med Månen öppnar sin negativa motpol till Solen som det värsta luder och släpper till. Som tidigare sagt, ibland behövs en kontext, som t.ex. ett nationalhoroskop för att man ska förstå bättre. Jag hoppas Saade lämnar underhållningsbranschen helt, för han är redan nere på lägsta pole dancer-nivå - en horans tekniska färdighet som jag för övrigt såg på en annan affisch i Stockholm häromdagen att det ges kurser i. Så ligger landet i Sverige.Annan tragikomisk svensk smörja på affischerna. Någon i bästa fall välmenande välgörenhetsorganisation med säte i Sverige glömde konsultera en engelsk språkvetare innan de körde ut sitt projekt "We effect" (typ: vi gör en skillnad). 

Problemet är bara att varje engelskspråkig människa med åtminstone en råttas intelligens också hör orden "wee effect" - om du donerar pengar genom oss kan du räkna med en vek gränsande till försumbar effekt. Det luktar Postkodlotteriets girigbukar om igen!

Ytterligare tragikomik: Svenskarna har hakat upp sig på ordet "basically" som de stoppar in i sitt talspråk för att låta mer amerikanska. Den jönsiga Zalando-reklamen från Stenbeck-imperiet visar vad det handlar om. (Att använda både "basically" och "actually" i samma mening avslöjar att någon sitter och staplar ord för att få det att låta amerikanskt...) Under promenaden hörde jag några svenskar samtala med en utländsk vän och detta "basically" användes som ett omotiverat utfyllnadsord så att en amerikan skulle ha trott att personen var rejält språkligt obegåvad. 

Jag har för mig att svarta fåret i TELE2-reklamen också låter som en parodi på den sämsta sortens amerikansk månglare. Men svenskarna är så efterblivna i sitt bakvatten att de inte hör hur de generar sig. Jag resonerar som asiaterna: sätt kampsportsungarna fem år på bänken först. Låt dem under total tystnad enbart uppleva dem som kan sin konst. Sedan kan de försiktigt få gå ut på mattan och börja bräka som de amerikaniserade imbeciller de så gärna vill bli.Tillägg, den 25 maj

Observant läsare fotar Metro från dagen efter inlägget. Blaskan ser ut att ha instruerats av skivbolaget Glufs att "skadebegränsa" inläggets möjliga spridning genom ett positivt spinn på (nästan) samma tema:Socialdemokrater utan utopins glitter i blick
Är man inte en socialistisk utopist faller man gärna pladask för hamstringsbeteenden. Att spara el och leva miljösmart är borgarens nya täckmantel för att slippa fundera över de djupgående förändringar som mänskligheten – särskilt västerlänningen – behöver ta sig an.

Se bara hur de förrädiska högersossarna i Stockholm röstade ner Pagrotskys fantastiska idé för SL. Då hörde man vilka svekfulla skitar på näringslivets sida de gått och blivit. Pagrotskys förslag var hotfullt likt ÄKTA social demokrati och det egna partiet känner inte ens igen den typ av tankar de borde producera i mängd!

Nej, det finns ingen vänster kvar värd att bevara (vilket skottarna tydligt markerade mot England i valet). Jag röstar för att USA gör Sverige till sin 51a delstat och så släpper vi på Harmageddon här rakt över våra huvuden. Så dum som svensken blivit är det kanske den mest barmhärtiga lösningen! :-)

Storfinansen har givit underklassen iPod och liknande små handburna apparater så att musiken och flimmerspel kan döva deras lidande när de som nästan hemlösa flänger runt som prekariat och tar jobb med fem minuters varsel. 


Kapitalet burar in medborgarna allt hårdare i allt mer sinnesslöa system och människor lägger alltmer energi på att lära sig handha apparater som TÄNKER ÅT DEM - se senaste Schibsted/Mittmedias nya SvD, en teknisk tidning som fungerar som hjärntvätt där tankar som slagit rot hos läsaren får vatten på kvarnen tills Kapitalismen skapat ett hyperpolariserat samhälle av hjärntvättade högerfantatiker (zombies) som kommer att börja äta varandra. 

Genom att på det viset ha eliminerat den hord av "me too"-typer som likt SvD:s ledarkrönikörer räknar med smulor från den rike mannens bord, kan den återstående snorrika procenten vita västerlänningar övergå till att bekriga resten av världen. Schibsteds senare mediastrategi är ännu ett tydligt steg på vägen om västerlandets undergång. Zombiefilmer har beskrivit detta i åratal redan..

Zombien kan egentligen inte tänka men genren innehåller en del filmer som fuskar och tillskriver dessa reducerade livsformer mänskligt djupsinne. Snart kan inte underklassens mediekonsumenter tänka en egen tanke längre. Då är målet vunnet för den ekonomiskt dominerande procenten. På den dagen kommer ingen att märka att det var Kapitalismen som var det verkliga Storebrorsamhället, vars mål var att montera ner medborgarnas möjligheter att leva och fungera "alternativt".


Det var ju därför Svenskt Näringsliv försökte driva en hånkampanj mot universitetsämnet filosofi för fyra år sedan. Det slog tillbaka illa på dem själva, men titta dig runt. Arbetet pågår med intensitiferad styrka fast med andra medel. Själva infrastrukturen är nu verktyget för mänsklighetens fördummande snarare än kostnadskrävande opinionsbildande kampanjer som riskerar mycket smartare mothugg från dem som vill mer med civilisationen. Gissa varför alla tidningar tog bort bloggosfärkopplingarna till sina sidor. 

Schibsted/Mittmedias "läsarlyhörda innehåll" är nästa giftinjektion i medborgarnas medvetande. På Stockhoms gator ser människor nu värre ut än någonsin - och det kan inte bara bero på att fattighjon från Östeuropa som breder ut sig helt ohämmat - jag ser aldrig några vänliga blickar längre utan tvärtom fientlighet och rädsla hos de blickar man nu lyckats byta. 

(Jag är alls ingen anskrämlig syn för ögat utan uppges se ung ut för åren. Undantaget som bekräftar regeln var ett varmt utbyte av blickar med en ung och faktiskt utmärkt vacker kvinna som inte gömde sig i sin smartphone på Skeppsbron i Gamla stan för någon vecka sedan. Den nyfikna och omvärldsbevakande blicken levde jag på i flera timmar - vilket säger något om hur kalla och krampande stockholmsborgarna blivit.)

Vi är redan mycket nära denna fullständigt likriktning av svenskarnas tankemönster. Inför schlagerfestivalen tog Aftonbladet fram ett homofobiskt uttalande från Måns Zelmerlöv, ”arrangerade” en ursäkt plus lite fejkade nyheter om ett påstått homoflörtande! Den manipulation som medier och här skivbranschen ägnar sig åt är helt motbjudande, när man väl har fått syn på vilken ”psyksmet” som vanligt folk misstar för att vara det verkliga spelet.

Här var det uppenbart man ”skadebegränsade” i förväg I HÄNDELSE någon annan skulle minnas hans homofobiska uttalande i något populärt tv-program. Inte för att svenskar fick rösta på sin egen låt, men det handlade ändå om en bakslug remake av Måns så att han perfekt skulle passa in i den gay-värld som är ESC. För Måns var ju segertippad som Bolaget Glufs vill ”maxa” den inhemska skivförsäljningen i händelse av schlagervinst. Homosar är ju en köpstark grupp.

Jag gillar inte falskt rävspel som är så dåligt genomfört att man ser rakt igenom till de verkliga motiven...

När kapitalisterna inte längre gillar kostnaden för sin livsstil

"Prolog." Ett inlägg från den 20 april som blev liggande ett månvarv... Ja, det är passande att få syn på det denna söndagsmorgon den 24 maj just som Månen står i konjunktion med Jupiter i näringslivets element Vatten - det ständigt hungrande.

Jag hade just jäst en feministiskt vinklad filmrecension om Mad Max med Charlize Theron, nymåne i Kräftan, när jag fick syn på det här bortglömda inlägget. Medvetandet flyter i en annan värld och följer strukturer osynliga för ögat...

Med detta säger jag inte att feminismen ska kopplas samman med närighetens Hydra - Vattenmonstret som degraderar så många människosjälar när de anländer till jorden och reducerar deras medvetandet till enbart en fråga om rätten att fylla sin buk lika mycket som de manliga ynkryggar som har självberikandet som enda livsmål. Men det kan aldrig skada att bedöma vad feminismen egentligen har för målsättning.
Många små tecken visar vad tiden är liden för rovkapitalismen. Det brittiska monstret Thatcher introducerade världen för den marknadens frihet [läste häromdagen att stockholmsmoderaterna lät "marknaden" höja priset på månadskortet från 300 till 900 kr på bara åtta år] och det är därför inte mer än passande att inte ens de rika längre har råd att bo kvar i vad som kanske ännu en tid är världens finansmetropol. 

Cristina Stenbeck kan naturligtvis prata bäst hon vill om återvändande till sina svenska rötter (SvD), men detta är sanningen: Kapitalismen är så ond att den skoningslöst dödar sina egna, förtrycker, förtränger och skickar dem i exil. Minns regeringen Reinfeldts trakasserande "arbetslinje" - det är denna djungelns lag mänskligheten var dum nog att acceptera som sin egen norm. 

De som skaffat sig försprång kan alltid ta kontroll och sedan manipulera "karriärtrappen" och lura de dumma åsnorna med små morötter. Det är därför som borgare framstår som så mycket mindre begåvade än samhällets så kallade förlorare, de har lurats några steg in på "klassresan" och stänger nu av förståndet från alla tecken (och de är många) som tyder på att någon tagit dem på en falsk tripp.

Zodiaken kanske antyder vilka som fick ett försprång redan i begynnelsen. Det var de själar som först gjorde uppror mot den gudomliga perfektionen (de kanske blev trötta på att alla har tillgång till allt i himmelen) och roterade sina själar i "fel fas". Genast började ett fall ner i negativitet och där själarna visserligen äger individualitet i himmelen är de alltid medvetna om den essentiella enheten. Själen är En. 

Men avvikarna sträckte sig ut mot det Absoluta Mörkret, den Absoluta Ondskan - materien - och i detta substrat började nu själarna se absolut differentierade ut. Det var de girigaste som föll först som nu - ur världens omvända perspektiv ser ut att vara de som klättrat högst på karriärstegar, nått längst på sina klassresor, et cetera. Egentligen är de skapelsens lägsta kreatur, de som valde materiens begränsningar istället för andens frihet. 

De valde en helvetisk tillvaro istället för den frihet som existens i det rena intellektet innebär. Som alla vet är "tanken fri" och det går inte att tjäna pengar på den. Därför bränner den onda rasen sina resurser på kampanjer för att dra fler med sig i syndafallet. Populärt i Sverige är t.ex. att baktala alla de mänskliga (och värdiga!) aktiviteter som inte lätt kan översättas i kvartalskapitalismens delårsrapporter. 

Dessa fallna själar lyssnar inte på sin inre högre röst (se nyckelinlägget om DN:s vd - hon som mutat in 19 miljoner i årslön åt sig). De bör bekämpas med alla tillåtna medel. Om inte det leder till någon förbättring finns alltid revolutionära metoder. Jag menar, det är bara 80 personer som lagt halva jordens rikedomar under sig och bestämmer över svält och välfärd. Denna lilla mörka fläck av koncentrerad ondska bör gå att eliminera ganska lätt, som historiens Brutusar och Caesars lärt oss. 

Nästa problem är att skapa en samhällstyp som hindrar deras återväxt. Där har västerlandet typiskt nog gömt undan sin intellektuella portalfigur Platon och hans teorier om det goda samhället eftersom han konstaterar att den rike mannen inte bör få äga mer än fyra gånger så mycket som den enkla människan. Förstå att Svenskt Näringsliv och hela högerpressen smutskastar alternativt söker gömma undan det västerländska bildningsarvet från de livegna massorna!

*****

Bloggen har nyligen öppnat ett helt nytt och unikt forskningsområde: de gamla persernas och judarnas tanke om den goda och den onda böjelsen i universum och hur den arbetar på varje själ tycks ha nått grekerna eller utövad en tydlig påverkan i den hellenistiska världen. Sanningens och Lögnens andar tycks i den allra första västastrologin ha hittat ett avtryck i horoskopet, där det 12e huset kallas "den onda daimonens tempel" och det 11e "den goda daimonens tempel".

Husen är som synes staplade ovanpå ascendenten (1a huset) så att de tre tillsammans skulle kunna betraktas som en isolerad berättelse om själens fall ner till en fysisk kropp på jorden. Den onda daimonen ligger närmast själva kroppen och i det vakuum som nu uppstår mellan den förkroppsligade själen och dess eget bästa men inte längre faktiska jag, hör en eller annan ändå en inre röst, ett ideal som söker få det tröga köttet med sig. 

Denna "andens röst" tror många kommer utifrån tack vare tvåtusen år av förvirrande kristen doktrin, men romaren Plotinus (200-talet) representerar den sista klara tänkaren innan kristendomen tog över. Han såg tydligt att "den goda daimonen" är den del av själen som inte längre är en aktualitet efter att människan valde syndafallet ner till en materiell kropp. Beroende på hur skadad den kroppsliga människan är kommer hon att uppleva sitt eget bästa jag i varierande grad och ibland t.o.m. i villfarelsen att den "inre rösten" kommer från någon annan än hennes egen själ. 

Bloggaren hade själv en instruktiv dröm i november 2005 som han alltjämt inte bottnat i, men där drömstoffet uppenbarligen är gjort av återanvända historiska fragment (vid den tiden helt utom bloggarens historiska kunskaper). Drömmen hade två korta scener och där drömmaren i scen ett betraktar en upprörd adelsman utifrån, är han i scen två innanför kläderna på samma adelsperson i samband med begravningen av drottning Elisabet I av England. Här ser man en tilltagande precisering mellan scenerna, ett slags "look and become", snarlikt det sätt varpå, enligt Plotinus, själen går in i sin egen psykiska dröm och aktualiserar den (i ett jordeliv).

Plotinus fördjupade platonism säger att Själen är en och att detta faktum sammanbinder alla enskilda själar som går ned sig i tid och rum och framträder i olika tider och på olika platser. Det är ur Den Enes perspektiv ganska ointressant huruvida den här bloggarens dröm indikerar ett "eget" tidigare liv som brittisk adelsman just då Tudorätten dog ut eller om bloggarens själ via den ultimata enheten lyckades "skohorna" sig in i en annan själ (i avsaknad av fysisk kropp behöver själarna inte bråka om vem som äger "rummet", alla själar har tillgång till samma kosmiska totala rum). 

Dessa metafysiska insikter är naturligtvis döden för en materialist och kapitalist eftersom han/hon hängt upp hela sin livslögn på att stå apart från andra och därför samvetslöst kunna berika sig på de enklas bekostnad. Som del i Själen kommer den här dåren naturligtvis att återfödas som en tiggande rom eller något liknande - världen tycks alltid hålla sig med "reservat" dit kriminella och djupt själviska själar kan återfödas.

När jag nu provar den hellenistiska tanken om daimoner på Cristina Stenbecks karta (med samma reservationer för ett enkelt månhoroskop som i fallet med DN-direktören), händer något spännande.


Den kroppsliga Fisk-ascendenten har det inte lätt i denna värld, vilket tydligen indisk astrologi noterat genom att tilldela detta tecken ovanligt många "verksamma illgörare" när det äger första huset. Här tillämpar vi resonemanget med enbart den psykiska ascendenten och upptäcker då att Saturnus för Fiskarna samtidigt tar på sig rollen som den goda och den onda daimonen! Tala om Fiskarnas omvittnade kaos, där ibland den högra handen inte vet vad den vänstra gör! Fiskarna som ascendenttecken är ett av dem där härskaren Jupiter fastän den Stora Välgöraren bara är en "neutral" influens för den inkarnerade själen.

Förklaringen till att Jupiter inte når uttrycklig godhet i sin verksamhet via Fiskarnas rollspel och utblick tycks ligga i att den här dissocierar sig från sitt högre bättre jag som är den noetiska, rationella andevärlden (symboliserad av Vattumannen, Saturnus i dessas högsta signifikationer). 

Det som i den "naturliga zodiaken" är den normala beskrivningen av den himmelska världen - Vattumannen som både en mångfald av andliga väsen och samtidigt en enhet - och en bild av den goda daimonen som en påminnelse om naturliga Vädursascendenten (utbrytaren och rebellen som sade "fuck himmelriket, jag vill gå min egen väg"), denna noetiska nivå blir nu Fiskarnas onda daimon eller "förlust".

12e huset indikerar syndafallets synliga effekt i förluster, men är också platsen att sona synden. Istället blir 11e huset det som kallar själen i den goda daimonens förklädnad eller uttrycker sig i förmågan att formulera ett ideal, ibland något så enkelt som att människan tycker om att socialisera med andra i föreningar och klubbar. Detta är det allra svagaste ekot av att själen förlorat kontakten med sin rätta nivå men nu söker skapa en snarlik kopia i det sociala på jorden. 

Utvikning. Jämför med den antisociala Jungfruascendenten där den sociala organisationens Vattuman per automatik blir en sjättehusproblematik: samhället eller socialt mingel är i värsta fall något individen kanske både fruktar och hatar - den sociala helhetsaspekten på livet har blivit den materiellt fixerade individualistens fiende - exakt så fungerar fd statsminister Fredrik Reinfeldts horoskop med Jungfrun i öster och Saturnus-Vattumannen i sjätte fiendehuset.

Reinfeldt var urtypen för en borgare, självisk och hatisk mot staten, fast en stat i själva verket är en institution som påminner de inte fullt lika sjuka själarna att de alla hänger samman på en högre nivå. På det örat vill inte den antisociala Jungfrun lyssna som är fullt upptagen med att i det materiella (Jord-elementet) särskilja sig från alla andra. (Principen är sådan, men i praktiken kan en mycket svag Merkurius dämpa Jungfruascendentens fula tendens. I Reinfeldts fall förstärktes tendensen istället av en verksamt ond Mars i Jungfrun OCH Saturnus hemma i Vattumannen i fiendehuset!)


Naturligtvis finns det korrupta stater som inte alls påminner om Vattumannens ledande princip, men Reinfeldt var en ovanligt fallen själ i ett ganska avancerat land som Sverige och tycks ha saknat intellektuell kapacitet att förstå dessa sublima tankar. Hans 11e hur för ideal eller konceptioner var också synnerligen förgiftat genom att den onda dispositionen tagit sig in där och agerade som att den stod för något gott.
 
Har Cristina Stenbecks psyke då svårt att skilja den onda från den goda böjelsen eftersom samma planet spelar båda rollerna? Nu kommer det luriga. I rollen som den onda daimonen föreställer sig Månen att denna Saturnus är hennes fiende! Hon upplever att den onda böjelsen är en olycka! Eller är det tolftehusägarens tendens mot materiella förluster som är det hon avskyr mest av allt, så att detta budskap gör henne till en fullständigt stenhård vinstjägare? Ledsen att säga det, men detta är oprövad mark och jag bara lyfter fram de logiska problem som följer av ett subset astrologiska regler. 

Men tar man nu den goda daimonen - Saturnus igen! - så är också ideal eller nobla föresatser något hon finner vara en sjättehusfråga, en olycka eller något som direkt skadar den väg hennes psyke har begär till. (Månascendenten lyfter fram en begärsnatur som den kompletta individen - med ett mörkande kroppshölje - kanske annars väl lyckas dölja eller t.o.m. själv vara omedveten om.)


Mitt förslag här är att ond demon/god demon kvittas och att Stenbeck och andra med Fiskascendenten har så många planeter mot sig i denna värld just för att Jupiter i dess härskarläge i Vatten representerar Själen i dess lägre fas, där den redan kantrat och vänt sig bort från himmelen (Saturnus/Vattumannen i 12e) och nu tenderar mot att uttrycka sig som en simpel obetänksam grönsak: närigt sträcker sig plantan efter den energi, det solljus som hjälper den att växa och leva på detta simplistiska sätt. 

Själen är här klart negativt polariserad och naturligtvis följer ett Jord-tecken i det andra huset för egen ekonomi och resurser som ett brev på posten om individen via sin Måne (psykiskt) eller via en drömsk kroppslig Fiskascendent samsvänger med den låga själ som ägnar sig åt materiens tillväxt - själar som korttänkt samlar sina skatter på jorden istället för i himmelen! 

Faktum är att vårt resonemang utifrån de två daimonerna redan har visat sig genom en annan ingång - någon kanske minns studien av 270 vd-horoskop. Där häpnade bloggaren över att symbolen för "samhällets olycksbarn", Fiskarna, var värd för så många månplaceringar! Men här är tanken i ny version och synliggjord genom den "dissociativa" (bortstötande) tendensen mellan Fiskarna i 1a huset och Vattumannen i 12e (Vatten/Luft). 

Jag har upplevt att Fiskarna som ascendenttecken (och även på andra sätt) uppvisar antingen en naturlig fromhet, en slags ordlös religiositet - eller är helt kallsinniga för "högre ting", förmodligen för att deras blödiga natur upplevs hotfull och försvagande så att de stålsätter sig att inte uppleva gnisslet mellan den onda daimon - det dåliga samvete de har - för att de valde den simpla närighetens väg istället för själens verkliga kallelse. 

Å andra sidan är Fiskarna-i-första redan ohjälpligt stadda i fall nedåt, så den goda daimonen blir nu istället ett 11e hus med en Saturnus av Stenbockens typ: fast och stabil materiell organisation är det enda som kan fånga dessa själar i dess fria fall. Fiskarnas Jupiter tecknar här den Vegetativa Själen och det offer som bevattnar och får den organiska strukturen och de befintliga maktsystemen (Jord-Stenbocken) att blomstra. För minns: Har vi inte en Fisk att beröva på allt uteblir skörden/vinsten för den självtjänande åkerbrukaren Jungfrun mittöver. Fiskarna är osjälviska arbetare som helt går upp i det världsliga systemet. (Cyniker skulle säga att Fiskarna saknar vett och självbevarelsedrift och att egocentrering är det mest "lönsamma". Har du ingen egen logotyp / fejkat cv är du en diffus ingen-alls.)

Dessa allmänna tankar måste dock alltid träda tillbaka när man studerar ett enskilt horoskop, och i fallet Cristina Stenbeck är det uppenbart att Fiskarnas kluvna åsikt om att såväl onda som goda inre lockrop är av ondo (6e fiendehuset), skulle kunna förklaras av den kaotiska fullmåne hon är född under. Den är så mycket att hantera att hon för den psykiska hälsan måste blockera sig från "onda" och "goda" inre röster.

En fullmåne längs en av de materialistiska Jord/Vatten-axlarna och dessutom med girighetens norra månnod plus dess förlust i södra ändan, visar verkligen att hon föddes som rovkapitalisten Jan Stenbecks dotter. I hennes fall blir horoskopets fenomenala närighet och vinsthunger helt begriplig och det är och förblir en öppen fråga om alla som föddes under den här fullmånen är potentiellt ultrasnåla och giriga (varför hon lämnar London är naturligtvis att fattigsvensken inom henne inte längre tycker det är värt pengarna, och kanske också för att det bara är oljearaber i grannskapet - den här axeln har som bekant utmärkt sig för främlingsfientlighet i bloggens framväxande dataunderlag.)

Problemet med den här tolkningen är att också den merkantila Merkurius står i fiendehuset så att jag nu verkligen börjar undra om Cristina Stenbecks själ är helt ute och cyklar. Hon har valt ett livsöde som förde henne till en rik och aggressiv familj men utan rådgivare och avlastningar skulle den här horoskoptypen snart falla sönder i bitar. Är det ett skäl till flytten hem till Sverige. Det här landet har för henne kanske en aning långsammare tempo och en annan soliditet än det hektiska New York där hon föddes och det inte mindre hektiska London? 

Den här fullmånen med Rahu/Ketu ser i mina ögon smått bipolär ut, med klara tecken till mentala sammanbrott ("utbrändhet"). Ett horoskop som behöver tagga ner från sig självt. Kunskap om den födelsetiden och den kroppsliga ascendenten skulle kunna stuva om indikationerna rejält. Tänk t.ex. om Saturnus steg i öster i Lejonet - då skulle hon vara salig (?) pappa Jan upp i dagen, en hänsynslös företagsledare som faktiskt "njuter" av att jobba livet ur sig (och andra). Med bara en månascendent vet man faktiskt aldrig riktigt hur det manifesta livet kommer att se ut och i det här fallet tenderar delar av horoskopet till sönderfall medan Saturnus tecknar en viss välsignelse (Regulus) i termer av imperiebyggen (Saturnus)...

lördag 23 maj 2015

Saturnus som Döden, Saturnus som naturvetare

Med tanke på att en planet betyder olika saker i olika sammanhang, och dessutom kan uppvisa en fungerande eller dysfunktionell sida beroende på hur välsmort horoskopet som helhet upplevs (vi talar tolkningar här!), tänkte jag på den Stora Illgöraren i horoskop för mördare och Nobelpristagare i de hårda vetenskaperna. Saturnus är ju både Liemannen och betraktas också som en tillvarons organisatör.

"Den sjunde himlen" vägrade ju bestämt att spela med på bloggens granskningar av planeters fördelning på zodiaktecknen i samband med några teoretiskt intressanta områden, Nobelpristagarna i de olika ämnena, homosexuella, samt mördare.

Men vad om vi lämnar den gamla indiska aspektläran där planeter ser varandra inom hela tecken och prövar en strängare metod där aspekterna definieras som vanligt men sägs klinga ut efter viss avvikelse. (Även indisk astrologi innehåller förstås den här insikten att t.ex. en tät konjunktion ger ett tydligare avtryck i karaktär och öde än bara en kombination där planeterna delar tecken, en i början av tecknet och den andra kanske i slutet.)Jag tar programmet ZETs standardvärde ±12° för Solen - i så starkt definierande händelser som vinsten av ett Nobelpris tror det att det är milstolparnas Sol hellre än månadslunkens Måne man ska studera i relation till Saturnus.

Samma för mördare - att ta någons liv är en så oåterkallelig milstolpe att man bör se till Solen - handlingsmänniskan - snarare än till Månen - sinnelaget och de reaktiva impulserna. 

Vad gäller hbt-folket, denna Naturens olycka, skulle Solen tyckas vara att föredra framför Månen eftersom denna planet betecknar individens identitet. Men problemet är här det motsatta. Individerna saknar ju fullständigt kontakt med sin djupa Identitet, sin själ och hör istället vrångbilder från mindre verklig nivå - den psykiska eller lunära nivån! Det existerar per definition inte någon homosexuell andevarelse eftersom sex tillhör den Vegetativa Principen (Vattenelementet). "Felkopplingen" äger rum när själen återkopplar till sin karma knuten till den här planeten.

Dock har Solen med Saturnus sitt intresse för homosexualitet. Några få inlägg har uppmärksammat möjligheten att "formalistiska" Saturnus tycks strypa Solen i åtminstone manliga hbt-horoskop. Jag har kommenterat detta med att Saturnus står för "långa minnet" så att Solen - identitetsupplevelsen i denna värld (och inte bara själens identitet i nästa) - hämmas av ett kvarhängande tryck som inte raderats av Saturnus som Döden. Saturnus som ett "konservativt eftersläp" gör att själar återföds med så mycket av en tidigare orientering fortfarande aktiv, att en hbt-disposition snart visar sig. Naturen ser ut att ha misslyckats ta emot återvändande själar, men ytterst är detta exakt den karma som själen valt för sin återkomst som människa.

Samtidigt är Saturnus känd som en planet som skapar stupiditet, vilket man ofta ser hos individer som överorganiserar sina liv, vettlösa pedanter som inte kan operera i osäkra lägen och själva skapa tillfälliga strukturer att bära dem genom situationen. De här typerna söker ofta polisyrket eller politiken - tyvärr. En värld med enbart snabbtänkta och likväl sociala naturer skulle kunna bilda ett anarkistiskt samhälle som fungerar perfekt med ett minimum av övervakning. Men tyvärr kommer människan i alla möjliga utföranden - som astrologin visar!

Den stupida Saturnus har naturligtvis inte med de skickliga Nobelpristagarna att göra. Eller har den? I den geniala komedin Big Bang Theory är den unge vetenskapsmannen Sheldon Cooper till lika delar ett rent ut korkat organisationsfreak samtidigt som han via sin autistiska begränsning (=Saturnus begränsar) blivit en högpresterande savant inom sina intresseområden. 

Frågan om Saturnus "dumhet" är inte så enkel som man kan tro, men samtidigt är det uppenbart att en del människor bara är väldigt korkade utan att någonsin utvecklat någon specialområde dit de fokuserat all sin vilja och koncentration. I de här frågorna spelar flera faktorer utöver Saturnus in. Saturnus i femte huset är inledningsvis en liten varning, men sedan kan den indikationen på bristande originalitet kontras eller förstärkas av andra horoskopinslag. Husen kräver dock födelseklockslag och den hårdvalutan saknas på den här bloggen. Här försöker vi se hur pass planeterna responderar på tilltal utan klockslag och deras omistliga lokalisering i de tolv husen...

Vi börjar med de 311 mördarhoroskop som undersöktes för en tid sedan och där den "fallna" Månen i Skorpionen envisas med sin överrepresentation. Och 300 mätpunkter ÄR en stabil grupp med signifikansintervallet ±40% avvikelse relativt förväntat genomsnitt. (Egentligen 41% enligt bloggens "hands on" undersökning, men 40 är enklare att minnas.)

Inte bara accepteras ZET:s generösa orb om 12 grader åt vardera hållet utan den tillåts även utan inskränkningar falla över teckengränserna.


311 mördare
 

Sol-orb ±12° = 2/30 av zodiaken (0.0666667%)
genomsnitt: 20,7
sign. rel. snitt ±40%: 8,3-29,0


Antal konjunktioner: 17 - signifikant få!

Hur ska man bäst tolka detta? Som att den "Stora Illgärningsmannen" eller Döden inte i sig är en mördare förstås! Dess stora illgärning tillhör bara den Naturliga Ordningen och det är människan som upplever döden som den största oförrätten. Det ser nästan ut som om en gravt ofilosofisk astrolog någon gång formulerade den här beteckningen och eftersom majoriteten av folk krampaktigt håller fast vid livet, stå stannade tanken kvar. I själva verket har det alltid funnits grupper som resonerat annorlunda. Om de hemlighetsfulla judiska esséerna berättade en antik historiker i början av vår tideräkning t.ex. att de gladdes åt dödens inträde eftersom de hade tanken att själen då befriat svingade sig uppåt. Detta var en judendom som utvecklats från den äldre insiktslösa tro där inget väntade efter kroppens död.

Att det t.o.m. råder ett signifikant underskott på mördare med Solen i konjunktion med Saturnus bekräftar händelsevis en helt annan astrologisk tes, som jag glömde. Saturnus är den mediokra men politiskt korrekta människan, den perfekt samhällsanpassade och laglydiga individen. Är det denna "socialiserade" sida vi ser fast i negativ form via de mördare som verkligen inte äger den erforderliga samhällsanpassningen? Jag skulle tro det. Att koppla Döden till mördandets akt var att gå för långt vid hypotesbygget!

Det tydligt saturniska tionde huset för anseende i samhället (efter ihärdigt strebrande eller kanske mer lyckosamt, för att man föddes med Jupiter i detta hus), påminner om att laglydighet också går hand i hand med en ofta väldigt prosaisk människotyp som lever på ytan av sig själva och bara "kuggar i" samhällsspelet. De bor elegant, inte för att de har någon estetisk sensibilitet utan för att de köper det livsstilsmagasinen skriver om. Är detta en bättre människa än mördaren?546 Nobelpristagare i fysik, kemi och biologi

De två sista årens priser saknas men gruppen är med råge stabil, men för enkelhets skull används samma ±40%-intervall.

Sol-orb ±12° = 2/30 av zodiaken (0.0666667%)
genomsnitt: 36,4
sign. rel. snitt ±40%: 21,8-51,0


Antal konjunktioner: 24. Med nöd och näppe inom den acceptabla slumpvariationen, men i mina ögon ser detta misstänkt ut! Saturnus som sunt förnuft och metodik borde väl snarast excellera inom de hårda vetenskaperna med deras enorma krav på intellektuell stringens?

Här är underskottet på Nobelpristagare när Solen hämmas av sin ömsesidiga fiende Saturnus (antydan!) sådant att jag vill titta på 1000 slumpdatum innan det i och för sig begripliga fyndet kommenderas.

Med tusen mätpunkter som ett klippfast underlag gäller slumpfönstret ±30% och jämfört med medelvärdet 66,7 och signifikansen vid eller bortom intervallet 46,7-86,7 visar sig de slumpberäknade datumen vara 62 - nästan ett perfekt tecken på hur genomsnittligt "medelsvensson" dessa datum för alla och ingen är.

Det är således inget fel på vår Nobelpris-grupp utan jag är rädd att tvingas säga att det är Saturnus som den stupida vi ser här. Saturnus trubbar av Solen som primär signifikator för öppen och klar kognitiv kapacitet. Saturnus kväver Solen i regelverk och förbehåll och de Nobelpristagare som nådde ända fram trots en konjunktion mellan Solen och Saturnus måste i sanning ha varit märkliga individer. Men i gemen skapar Saturnus den PK men rätt mediokra "goda" samhällsmedborgaren. 

I detta givande test ser vi nu också astrologins logik. Saturnus har aldrig varit de firade människornas planet, utan underklassens. Det är Jupiter som skänker utmärkelser och ära (ära, måste man tillägga av ett annat slag än det tionde husets ytliga "status" eller anseende inför andra. Strebervägen är för idioterna, djup celebritet vinner de själar som producerar på en högre nivå, på den gudomliga Jupiters nivå.

Så varför inte testa Jupiter när vi ändå har en så pass stor grupp Nobelprisvinnare i "hårda" vetenskaper samlade. (Ja, det smärtar att säga det, men jag har gång på gång på bloggen repeterat en klassisk tes om Saturnus som "naturvetenskapens planet" som man visserligen kan argumentera för, men som verkligen inte ser ut att resultera i så många framsteg i de hårda vetenskaperna som man skulle ha anledning att förvänta sig.)

För Jupiter gäller samma värden som för Saturnus och nu blir resultatet 29 konjunktioner med Solen. Detta är fortfarande en bit under medelvärdet men inte mycket att orda om.

Betyder detta att vi är ute i ogjort väder med den här undersökningen? Ja, det verkar så. Jupiter eller fina utmärkelser har aldrig varit kopplade till Solen annat än indirekt som en följd av att Solen representerar det dagaktiva arbetet och viljestyrkan. Det är och förblir de 12 världsliga husen (vilka kräver kännedom om födelseklockslaget) som tydligast tecknar planeternas "effekt" på det levda livet.


268 HBT-horoskop

Men vad om hbt-fenomenet då? Till skillnad från Nobelpriset har den här avvikelsen inget eget hus, om det inte skulle vara ett åttonde hus eller en åttondehusägare med svåra störningar.

Medelvärdet för Sol/Saturnus-konjunktionen är 17,9 för den här gruppen och förväntad slumpvariation inom ±40% (aningen generöst) 10,7-25,0. I verkligheten visar sig 18 hbt-individer ha signaturen, som alltså inte är signifikant på något sätt. Återigen har några enstaka manliga homofall triggat en diskussion om Saturnus som ett karmiskt eftersläp som påverkar identitetsupplevelsens Sol. Resonemanget var felfritt men ad hoc

Detta lilla kvantitativa test visar inget tecken på att "aspekternas moder", konjunktionen, skulle påverka någon av de här tre grupperna i någon riktning.


Suzanne Vega och den bevingade budbäraren
Suzanne Vegas tunna röst och fint tecknade musik - där inte ens mörkt rockande blir mer än en estetisk åtbörd på hennes senaste album - har på sagda skiva blivit en ren kanal för andliga influenser. Kvinnan låter numera som ett illuminerat helgon (se detalj från omslagsfotot här ovan!) och hon sjunger om både moder Teresa och en man som satt i fängelse nästan hela sitt liv (Mandela?) men leddes av den mystika Kärleken. (Platons aldrig nedtecknade doktrin om "Det Ena, Det Goda, Det Sköna"...)

Den tungfotade titeln "Tales From the Realm of the Queen of Pentacles" döljer ett pedantiskt producerat album som växer med varje lyssning. Melodierna är fortfarande flickaktigt enkla och nynnbara, men där artister med åldern brukar tappa i inspiration och kompensera med hantverk är den här skivan från förra året bland det bättre hon gjort.

Jag fastnar vid en textrad här en där i sången "Silver Bridge" och känner mig manad att ta fram horoskopet igen. Vegas födelsetid finns utan källangivelse på AstroTheme, och så underligt attraherad jag är av den här tunna kvinnan jag inte ägnade en tanke vid hennes genombrott med "Luka", så verkar tiden stämma. Sideriskt stiger den himmelska budbäraren Tvillingarna i öster och bär på hennes Sol - typiskt för en konsument som bloggaren att via sin Måne i Tvillingascendenten specifikt tycka sig höra Vegas djupaste identitet (Solen) röja sig. När Sally möter Harry och Månen möter Solen är det en klassisk indikation om att man "fattar" den andre eller dennes grej. 

Här kanske den andliga släktskapen går ytterligare ett steg eftersom bloggaren precis som en av hans favoritkvinnor bland artister saknar varje tillstymmelse till verksamhet i Jordelementet. Men där bloggaren fick ta plats i subtila kroppar av lägre dignitet senare samma år - för dem som "missade tåget"- passade Vega på att födas tidigare och med en Jupiter-placering som gör mycket gott för detta horoskop.


I Rummets princip Kräftan syns en VARM
sensationalism då Månen drivs av Solen som
själv är förstahusplacerad (ett eldigt hus).
Detta är inte en begärsdriven sökare
efter uppmärksamhet! (Se dagens tidigare
inlägg om en viss svensk celebritet.)

Tvillingascendentens härskare Merkurius (tillika Solens disponent) kan tyckas svagt placerad i sublunära Kräftan med naturens irrationella underströmmar. Men den luftiga och visionära nivån dominerar ändå helt, så att det lilla Vatten Suzanne Vega ändå besitter är hennes lyhörda öra mot väggen som man hört i så många texter. "Room off the Street" på skivan "Days of Open Hand" (1990 - hennes bästa skiva?) är ett mästerstycke i den genren. Socialt perceptiv uppfattar Vega händelser nära intill och så sätter de merkuriska tankarna igång att mala och spekulera. Så Tvillingarna med en lätt "störning" från den privata Kräftan!

Om Jupiter detta år tappade mycket av sin generositet i övergången från Vågen till Skorpionen bidrar den i Luft till Vegas ljusa och lätta sinne: hennes Måne välsignas av kungamakaren (eller drottningmakaren) genom att Regulus hittar en tydlig ingång i hennes adaptiva Venus i samma tecken. Tredje huset för poesi, sång och dans samverkar utmärkt med hennes femte hus för god karma och en skapande läggning. Det här är inte första gången Vega varit artist på jorden!

Men Vatten och Luft är ett udda par och malströmmen av tankar återkommer även i nämnda låt "Silver Bridge". (Här är skillnaden mellan bloggarens "skräphoroskop" senare samma år påfallande. Han är helt tom i bollen och tänker aldrig en tanke. Merkurius har på den himlen ingen som helst kontakt med Vattenelementet utan lever isolerat i Luft.)

Textbladet förklarar vad jag inte riktigt hörde i texten och gör den på en gång mindre mystisk än jag tänkt när jag började skriva det här inlägget. (En god vana om man har en idé är att göra research innan man börjar skriva, för i detta ögonblick inser jag att mitt hörfel inte förtar idén men väl tar udden av den...)

I första versen går Vegas sympatier till de hädangångna, möjligen hennes far ("the old man turned away from me"). Hon hörde hans dödskamp i natten då "Saturnus sträckte ut sin hand". Jag noterar att Vega är en klokare kvinna än att anamma västastrologins nya påfund med planeten Pluto som Döden. Hon anknyter till den gamla astrologiska symboliken.

Samtidigt är det svårt att inte tro hon lever i den västerländska astrologins föreställningsvärld, enligt vilken hon skulle ha Måne i Jordelementet, exakt motsvarande Tarot-kortens Pentangles eller (materiella) sköld som albumtiteln Queen of Pentacles alluderar till (Vegas Sol i tropiska Kräftan för en extra tydlig bundenhet till Månen i Jord). Men där hennes intellekt lurar henne avslöjar hon i sitt skapande en lätthet som inte står att finnas i där Jordelementets höga densitet råder!

I vilket fall var det sångens refräng som sporrade till det här inlägget:
All those nights when you can't sleep
And your heart and mind is racing
Are you standing on that bridge?
Which way are you facing?
En närståendes dödsfall placerar visserligen refrängen i en handgriplig kontext men ändå inte. Det var den universella innebörden jag hörde när skivan spelade på stereon. Suzanne Vega tillhör de invigda och hon känner också till läran om de två vägarna. Bloggen började tidigt repetera den grekiske filosofen Herakleitos tal om "vägen upp" och "vägen ned" men utan att alltid nämna hans kryptiska tillägg, att de ytterst sett är en och densamma väg. Positiv och negativ polaritet i astrologin, yang och yin i kinesisk filosofi, genomförda dualismer sammansmälter ofta i någon slags monism, i ett enda väsen, de första kristnas "Vägen" eller kinesernas Tao ("Vägen", händelsevis).

Likväl tycks Vega i samband med någons bortgång kontemplera den Stora frågan: vilken av dessa två orienteringar själen har i detta liv. För bortsett från att allt kvittas mot allt annat i den Stora Ekvationen (fysikernas dröm om en TOE, en Theory of Everything), spelar det tydligen för henne en viss roll om det är mörka makter som drar individen eller som (i skivans avslutande sång om en "stig"/väg) den goda makten som hon likställer med Kärleken men som förstås har otaliga namn.

Man kan notera att Suzanne Vegas födelseklockslag ger en födelse som kommer så nära det går en ren ängels, ett sändebud som fötts i en jordkropp. Kanske är det därför kvinnan fortfarande ser ut som en tjugoåring och inte som en femtioplussare? Jag skulle bli besviken om hon låtit skalpellen gå för det intryck som omslagsfotot ger. Jag har noterat andra med Tvillingascendenten där redan tecknet tycks konservera ungdomligheten men här kan vi också ha att göra med att Saturnus kyler och slöar ner i sin opposition till Solen. Dvs. helt enkelt konserverar Vegas Sol så att den lyser längre med den stryka en av Saturnus anstruken Sol nu kan uppbåda. 

Jag har flera gånger varit inne på Saturnus som en konservator och här är ytterligare ett exempel. Men västerlandets utbredda horande efter evig ungdom och plastikoperationer har gjort det nästan omöjligt att avgöra vilka som gynnats av "stjärnorna" och vilja som fejkar sig till himmelens välsignelse.


Tillägg. Hinner inte mer än trycka publicera-knappen förrän jag inser kopplingen mellan Vegas Merkurius som gått ner sig i den Vegetativa Själens låga tillvaro och att hon fängslas av både moder Teresa och Nelson Mandela, två livsöden som båda distinkt utspelade sig i "Vattnets domän" - minns bara tolfte huset som bl.a. signifierar fängelser (eller kloster).