Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 april 2015

Sveriges Jupiter-cykel 2020-2036 - satellitstat till USA (Undergången närmar sig)

Vapensmeden Löfven & det militärindustriella
komplext uppdrar SvD att informera läsarna att
upprustning ger svenskarna mat på bordet.
I SvD 2½ tim efter detta inlägg, som i sin tur
följde på en ETC-artikel (se nedan).


Göran Greider fick med sig en skock signatärer i en oändligt viktig debattartikel i DN häromdagen. Han fortsätter tala om den bortsmusslade NATO-övningen i Norrland i ETC. Bloggen reagerade på studs med militärövningens horoskop. Se "Kapitalismen ser gärna Sverige som en krigsskådeplats".

Greider är optimist när han säger att vi alla kommer att kunna se tillbaka på rådande militärfrenesin om fem, tio år. Men han har inga skäl alls till denna optimism eftersom nu den värsta sortens mördarkapitalism håller på att smussla in Sverige i NATO. Greider verkar mest ha hafsat ur sig krönikan i ETC, texten i DN, fastän snarlik, var skarpare och mer olycksbådande.

Men hoppet för Sverige är alltså ute och borgarfanskapen är bara lyckliga över att USA tar över landet, vilket tydligen sker i dagarna efter att den kriminella regeringen Reinfeldt rafsade ihop ett avtal bara dagar innan folket röstade bort dem. Och vem tror att vapenindustrikramaren Löfven och näringsminister Damberg skulle bryta det?

Så vad säger då Sverigehoroskopet om den tillnyktring som Greider spår 5-10 år från nu? Dels har ju bloggen fusktittat på valhoroskopet 2018 och konstaterat att "Storfinansen säkrar makten genom moderat fascism".  Man kunde kanske ha förenklat den rubriken - storfinans ÄR odemokratisk tvingande fascism, och det är obehövligt att ens nämna storfinansens alla fabricerade ansikten och lobbyorgan.

Sveriges rollmask i Vågens tecken (enligt den sideriska zodiaken) har vuxit i trovärdighet efter en del upptäckter av viktiga händelser som matchat denna ascendent. Obegripligt nog har jag redan glömt den senaste bekräftelsen och minns bara hur förbluffande väl stjärnhimlen "nuddade" horoskopets Vågascendent dagen då landet kuppades in i EU. Den giriga demonen Rahu låg då gradexakt på landets (hypotetiska) ascendent. En bättre indikation kan man knappt få.

Men vad om dashas, den indiska astrologins cykler som sägs ligga som en djupare ödeskarta och där transiterna bara fungerar som triggers i tiden över mer långvariga trender? Ständigt en nybörjare blickar jag för första gången framåt, bortom den nuvarande förlorade generation svenskar som i värsta fall blev intellektuellt vanställda för resten av sina liv till följd av IT-galenskapens intåg i Sverige - minns inläggen om "ond demon 2002-2020".

Dessa var åren när svenskarna tappade förmågan att tänka sammanhängande eftersom Näringslivet aktivt sökte fördumma hela världens folk och göra dem till lättledd boskap. Bilder och "klipp", ljudströmmar och "tittar" tog över och det skrivna språket föll i träda - tidningarna krisade runtom i världen och väl aldrig så mycket som i Sverige där man aningslöst kastat sig över IT-tekniken utan förbehåll eller förmåga att filosofera (eller ens reflektera!) över allt det nya. 

Public service förvandlades till en lika vidrig diktator som Google som numera bestraffar de företag som inte faller in i spelet och skapar extra enkla och fördummade företagssidor eftersom Google är köpt av mobilindustrin och nätleverantörerna som kräver ruljans och mera vinster. Public service degeneration till en skattefinansierad flamsproducent som därtill hade hybris att tro sig kunna bestämma att datorer var tv-apparater kommer att gå till hävderna. Greider har rätt, det finns saker man bör minnas om några år och se nyktert på. Landets omdöme var helt satt ur spel under den onda demonens (Drakhuvudet) härjningar.

Men kommer det någon befrielse där Greider placerar den, om 5-10 år? Eftersom nuvarande dasha i Drakhuvudets tecken (dvs. Drakhuvudet ÄR tecknet, här åsyftas inget zodiaktecken), följer 16 år under Jupiters överinseende.
Vimsottari Dasa:

 Jup MD:  2020-10-13  -  2036-10-13

  Antardasas in this MD:

  Jup:  2020-10-13  -  2022-11-30
  Sat:  2022-11-30  -  2025-06-11
  Mer:  2025-06-11  -  2027-09-19
  Ket:  2027-09-19  -  2028-08-25
  Ven:  2028-08-25  -  2031-04-23
  Sun:  2031-04-23  -  2032-02-09
  Moo:  2032-02-09  -  2033-06-11
  Mar:  2033-06-11  -  2034-05-17
  Rah:  2034-05-17  -  2036-10-13


(Cykler och sub-cykler enkelt framtagna med det gratis PC-programmet Jagannatha Hora. Den mentala underklass som lockats över till ren mobilanvändning göre sig inget besvär - ni förväntas inte kunna läsa eller skriva en mening på mer än fem ord och er nya handboja, den smarta mobilen, övervakar er utan att ge er behörighet till något intelligent egen verksamhet. Däremot kan ni alltid ladda ner appar som serverar er fejkade extrapriser eller möjligheten att "göra er röst hört" när det vankas schlagerfestival serverad av den nya glam och gay-leverantören, Public service.)
Se även ett tidigare inlägg där dasha-perioderna studerades i samband med den rysskräck Greider bara snuddade vid i sin ETC-artikel.
Men en cykel i Jupiters tecken betyder ingenting förrän man satt sig in i hur planeten beter sig i horoskopet. Jag har i flera inlägg kommenterat den ruskiga tanken att den skenbart fina kombinationen av Jupiter (stor förmögenhet) och Solen (livsmotorn) i Vattumannens tecken och det favoriserade femte huset, tenderar att betyda något mindre än den stora välvilja till hela folkets (Vattumannen) som man är frestad att läsa in, med tanke på att nationalkartan kommer från socialdemokratins sista glansfulla år. 

Men i bl.a. "Dumsvenskens sossehat" snuddade jag vid den obehagliga möjligheten att det var Storfinansen som även under en nominell socialdemokratisk regering hämtade in storkovan utan att dumsvensken ens anade hur små de smulor var som ramlade ner från den rike mannens bord. 

I denna tilltagande helvetiska tid ser man Storfinansen spara in t.o.m. på de små smulorna och folk har blivit fullständigt rättslösa pusselbitar i ett lönsamhetsspel som de stora "spelarna" ägnar sig åt som en sport. "Hunger Games" är nu inte alls långt borta ens på det bokstavliga planet. Arbetsklimatet i Sverige är numera F Ö R  D J Ä V L I G T och facket har blivit korrumperat det också, med högavlönade pampar och ingen som driver de anställdas sak mot den allt girigare Arbetsgivaren. 

(Tidningen ETC visade illustrativt hur färdkortet i Stockholmsregionen ökat orimligt de senaste 35 år åren. Hade det följt konsumentprisindex skulle det ha kostat cirka 250 kronor i månaden och inte 800 kr. Det är någon som berikar sig på vanligt folks bekostnad men likväl ständigt gnäller om sina utgifter.) 

Så hur skulle Greiders uppvaknande och förlösta leenden om 5-10 kunna stämma när vi nu ser oss som NATO-medlemmar, med "frihandelsavtal" och globala företags rätt att stämma skiten ur småländer som söker sina medborgares bästa? Vi gör nu in i en Jupiter-cykel som kommer att se allt det onda i den rike mannens planläggning eskalera (minns Reinfeldts "arbeta i ekorrhjulet tills du dör"). Detta kommer att blir verklighet under Storfinansens egen planet Jupiter. Ingen kommer att kunna hejda helvetet på jorden även i Sverige när USA blir vår de facto-förmyndare! Varför säger inte Göran Greider som det är? Är också ETC redan en politiskt korrekt tidning som lagt munkavle över sig själv "för landets bästa" och "jobbtillfällena"?

Låt oss gå in tekniskt på vad Jupiter i Sverigehoroskopet lovar. Till att börja med har denna utomordentligt drivna teknokrat (Solen och Jupiter i femte huset omvittnar att landet har en utmärkt begåvning, är systematiker av rang - vilket naturligtvis också yttrade sig som den socialdemokratiska ingenjörskonsten där själva konceptionen var att "all makt utgick från folket" - Vattumannen/folket och samhället positionerar sig i det typiska konungahuset - det femte - och håller jämlikheten (Vågascendenten) för att vara sin ledstjärna. Se logiken och hur väl vi känner igen det bra med vårt Sverige!

Men tyvärr har inte detta svenska folk den egentliga makten över sig själva, de har lämnat över den till "folkvalda" som man allt tydligare ser har en egen agenda: att använda några års skitgöra inom politiken för att sen göra en borgerlig klassresa och gärna bli anställd av Google eller någon annan hipp antidemokratisk drake!

Och detta är redan en etablerad trend i Sverigehoroskopet från 1974: Solen/Jupiter i Vattumannen i den individuella suveränitetens lyckosamma femte hus är en chimär. Det är Saturnus i Tvillingarna som ÄGER detta femte hus och denna dolda ägare har stuckit till USA - dvs. gjort det nionde husets "långväga resa" till ett land som lovar expansion och allt gott. Naturligtvis är USA bara ett exempel här, men ett väl valt sådant. USA-horoskopet (f.n. 8 inlägg) är rent bokstavligen en Tvilling-nation, låt vara en problematisk och dekadent typ av Tvillingarna! Notera också hur USA har sitt nationella psyke i Vattumannen för ännu mer av dumsvensk igenkänning när de speglar sig själva i Amerikas Måne. De tittar på USA och tror sig vara där eftersom det stora landet i väster har ett folkpsyke som baseras på många av de gamla fattigsvenskar som utvandrade dit. Den lycksökande svensken ser man i Amerikas 11e idealhus där Månens disponent Saturnus ligger i jordbrukarnas händer - de gamla antisociala och nybyggarna som odlade sin mark utan någon inblandning från staten. Man skulle kunna fördjupa sig mycket i hur Sveriges mentala osundhet hämtar näring från de här två horoskopets sätt att spegla sig i varandra!

Så när vi tittar på Sveriges kommande Jupiter-cykel (som Göran Greider hoppas så mycket av) ser jag inget hopp vid horisonten alls, trots att Jupiter är känd som "hoppets stjärna". Och det beror på att det är nationalhoroskopets Saturnus (makthavaren) som äger vår Jupiter. När NATO annekterat det fullständigt vilsna Sverige (med parodiska små karriärister till politiker som många av den inte ens tänkt på dessa scenarier jag skissar), då kommer Sverige att ha samma öde under sin Jupiter-cykel som USA:s öde.

Eftersom Putin bara var en falsk rökridå som Rovkapitalisterna lade upp kommer Sverige att få smaka på hela andra bullar när dimmorna blåst bort ur våra ögon. När det smäller till för första gången kommer vi äntligen att fatta att Sverige nu är lovligt byte för världsterrorismen.

Grattis dumsvenska borgare. Det du inte har i huvudet i förväg får din kropp och din hydda ta på din Domedag. Domedagen är en individuellt skräddarsydd produkt, men när terrorvågorna börjar dra in över USA:s nästa delstat gäller naturligtvis Ödet på en högre nivå än den individuella - den typ av Öde där "collateral damage" är helt i sin ordning ur de planerande generalernas perspektiv. Generalerna är i detta fall gudarna som serverar det som ett folk har gjort sig förtjänt av.

Kort och gott: Sveriges folk - åtminstone borgarna - lever just nu i fullständig omedvetenhet om att de är med om de sista dagarna av ett Sverige som faktiskt redan har dött. Men vad bryr de sig, förpuppade i sina hem med HBO-kanaler och bara en daglig och farligt verklighetsexponerad resa till arbetet och sedan hem igen och teknokratins sövande hjärntvätt: "Men du lever ju i den bästa av alla världar...ska du inte prova det här schampot också? Skenmanövrer i väntan på det oundvikliga."


Tillägg.

Det finns egentligen mycket mer att säga om Sverigehoroskopet i samband med Jupiter-cykeln. För misstanken om att folkväldets Vattuman bara är en chimär, betänk följande skrämmande upptäckt jag inte tror jag noterat eller kommenterat tidigare:

Ledarskapens femte hus är välfyllt: Solen, Merkurius och Jupiter. Den helt dominerande Sol- och Jupiterkonjunktionen har nu den egenheten att BÅDA planeterna klassas som verksamma illgörare utifrån jämlikhetstanken (Vågen) som är vad Sverige påstår sig represenera. Detta tyder på att Sverige kan vara en hycklare - Storfinansen (Solen/Jupiter i det privilegierade femte huset) har många år gömt sig och drivit sitt spel bakom läppars tomma acceptans av den socialdemokratiska välfärdsmodellen (men inte nu längre när högern river hela rasket för att leka de Rika och de Fattiga med folket).

Denna onda Jupiter i Sveriges födelsehoroskop indikerar naturligtvis också att det knappast är Greiders ljusnande framtid Sverige går in i om några år... Den megaloman som denna Sol-Jupiter indikerar är inget annat än den onda Storfinansen, den som markerade att den och regeringen Löfven är en och samma sak några timmar efter att detta inlägg publicerades (se tillagda bilden överst).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar