Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 1 april 2015

Skådespelargeniet Jim Parsons och Vattenelementet


(foto lånat från Huffington Post)


Den prisbelönade skådespelaren Jim Parsons citeras på Wikipedia:
Även om han [Jim Parsons, känd som ”Sheldon” i tv-komedin The Big Bang Theory] inte upplevde någon relation till rollfiguren, förtrollades han av dialogens struktur, det sätt på vilket författarna ”briljant använde de ord som de flesta av oss inte inser skapar den där [Sheldons] rytmik. Det var rytmiken jag fastnade för, det var tillfället att få dansa genom dialog...”

Jag skulle tro att det är ett helt team som jobbar med den "förtrollande dialogstrukturen", men en nyckelfigur är förstås Chuck Lorre (horoskop här) som först skapade en förunderlig white trash-succé som Två och en halv män och sedan tvärvände och gjorde en rasande briljant serie om några högintelligenta nördar.

Jim Sheldons horoskop (som månkarta) har redan kommenterats, men ovanstående citat träffar dess själva hjärta. Och det kanske inte är så förvånande även om personer låsta i sitt personliga ego kanske ogillar testen att ALLA under 2-2½ dygn föds med samma månplacering och därmed i grunden alla delar samma psyke - med detta vittsträckta perspektiv på vad som utgör en entitet relativiseras eller krymps onekligen den unika människan man trott sig vara!

Det var återbesöket hos en större mängd hbt-horoskop och underskottet av verksamhet i det sjunde hunset som övertygade mig att månascendenten är "verksam" och att Månen representerar en själslig nivå där individerna hänger ihop bättre än i den skenbara åtskildheten på jorden som borgerligheten väljer framför sanningen om att samhället ÄR ETT. 

Den enbart-individualistiska borgaren lever antingen i självlögn eller har ännu inte nått medvetandet om sin essentiella enhet som gudomlig själ, som intimt verksam på högsta höjd med alla andra själar. På allt nivåer bortom simpel materialism upphör de absoluta skiljelinjer att gälla som materien introducerar. Inte konstigt att de verkligt låga själarna VILL att bara material ska gälla, inte moraliska eller än högre principer!

Har någonsin fysiskt skådespeleri tecknats
tydligare via de fyra elementen?

Jim Parsons månhoroskop har ett remarkabelt fokus på det tredje huset för kommunikation, sång och DANS - vilket är just det han talar om i citatet. I det här fallet är det inte bara Sinnet som ruvar över kommunikationen utan Parsons är så gynnad att hans aktiva Sol stämmer in i samma "sång". 

Det är det tredje huset i månhoroskopet som agerar som förbindelselänk mellan Sol och Måne - och kopplingen mellan människans dag- och nattsida är precis det ideala tillstånd som t.ex. Sverigehoroskopet har så svårt att uppbåda, med  landets bildningsförakt och vidöppen sårbarhet inför Rovkapitalismens försök att göra om landet till ett låglöneland utan sociala trygghet för de många och ett elitland i gräddfilen för de få (Solen/Jupiter i femte skapandehuset enligt vårt horoskop).

Förklaringen är förstås mötet i tredje kommunikationshuset mellan Månens och Solens ägare, Mars och Jupiter respektive. Då Skorpionen äger första huset mildras den kritiska tanken om Månen/psyket som "fallet" (vilket inte hindrade Mån-Skorpionen från att visa upp sin patologiska sida via de 161 horoskopen för mördare!). Även psykets härskare, den lilla illgärningsmannen Mars, och beter sig i sin verksamhet "neutralt" när Skorpionen intar det "goda" första huset.

Samtidigt måste det inses att den fria Jupiter anses "fallen" i Stenbocken, där organisation och struktur fyller individen med välbehag. Bunden är frihet för Stenbocken. Och det är ju återigen just vad Jim Parsons säger: det är manusförfattarnas rytmiken (strukturen) i Sheldons repliker som Jim Parsons föll för. Även om Jupiter är en svag skugga av sitt sanna väsen i Stenbocken är den med Skorpionen i första en verksam välgörare och då ska man inte glömma att den naturligen är den Stora Välgöraren. 

Sammantaget blir budskapet högintressant, särskilt som sångens och dansens hus knyts samman med Parsons utagerande Sol i den plastiska Fiskarna i det femte huset för lek och kreativitet. Faktum är att Jim Parsons månhoroskop tecknar en figur som ser märkvärdigt lik ut rollfiguren Sheldon med hans kombination av vattnets lealösa kvickhet och en exempellös mängd fixeringar och tvångsmässiga vanemönster!

The Big Bang Theory är den tänkande människans typ av underhållning, men rollfiguren "Penny" (en penny = ringa värde) skrevs tidigt in i serien för att ge vanligt folk någon att identifiera sig bland alla manliga brainiacs. Den flerfaldigt Emmy-belönade serien befinner sig bokstavligen ljusår bortom "Ullared" och annan hemsnickrad (ofrivillig eller avsiktlig) komik.

Bildtexten talar om "fysiskt skådespelare" och det kan passa att inflika att det grekiska ordet för fysik är physis (φυσις), vilket kan referera till Vattenelementet enbart, eller Vatten och Jord i kombination. Det är en väldig skillnad mellan "sattviskt" och levande Vatten som det i Fiskarna och det avsnörda och härskna bakvatten "tamasiska" Skorpionen representerar. Men kan alltså differentiera Vattnets andliga dödsstörtning mot Jordelementet ("själens syndafall") mer än bloggen vanligen gör och de tre kvaliteterna gör t.ex. Parsons horoskopet ytterligt komplext: hans ledande Sol befriar mot medvetande och ljus (Sattva guna) men hans Måne är tamasiskt mörk och låst i vanemässiga mönster (precis som Sheldon!). En som kämpar mot sin egen motsträvighet!


Den "fysiska" nivån har annorstädes liknats vid de levande varelsernas biologiska substrat, vid Naturen (med stort N), hon som enligt Herakleitos älskar att gömma sig. Figuren Sheldon tröttnar aldrig på att upprepa att han har ett eidetiskt minne - fotografiskt minne. Detta stämmer återigen perfekt med Vattenelementet som anses vara en plastiskt och impressionistisk verklighetsdimension där Platons rena idéer (eidos) reduceras till idoler (eidolon) - avbilder. 

Notera länkens intressanta observation att teosofin - västerniserad hinduism - identifierar astralkroppen med eidolon/själens avbild i den lägre Naturen/physis. Denna "Vattenkropp" dör även den, en tid efter jordekroppens död. Odödlighet tillhör bara själens högre led, Luft som drivs från dess Eld-centrum. 

Biologen Rupert Sheldrake skrev om den lägre naturens "minne", en slags omedveten spegling av de generationer som föregått inklusive faktorer i nuet som får den skyggande Naturen (som älskar att dölja sig) att på ren instinkt söka sig vägar förbi hinder (trädets rot slingar sig och hittar vägar förbi stenen). Vattenelementet är eidetiskt till sitt innersta väsen och det är också därför buddismen kan tala om Vatten som den perfekt speglande förmågan hos högt utvecklade själar. Begripligt nog har den här bloggen mest studerat förorenat Vatten, givet tidningsrubrikerna som försett den med stoff. 

Romaren Plotinus frikände den lägre Naturen från all syndfullhet - den är bara vad den är. Det är när den ingår i mänskliga kroppar och tar kommandot vi får de stolpskott som Svenskt Näringsliv och kapitalismen representerar: låga, låga varelser som lever i ett konkurrensens helvete eftersom de tappat all kontakt med andra system (uppsättningar av principer) som gäller bara för dem som kan erfara eller åtminstone tänka sig fram till dem.

Jim Parsons är en extremt rörlig skådespelare men språkförbistringen gör att vi kanske tror det är Jord-elementet - det kroppsliga - som han har att tacka för det. I själva verket måste man söka hans sprittiga kropp till den rörliga eller sattviska Solen i Vatten - detta är verkligen en indikation om en sangvin natur (physis). Men givet den stela negativa återkopplingen från Månen i Skorpionen har han en förmåga till "jerkiness", en ryckighet i kroppsspråket som blixtsnabbt oscillerar mellan "på" och "av"! Och glöm inte de motsatta tendensernas möte (via sina härskare) i Stenbocken, som trots att elementet är Jord paradoxalt klassificeras som ett passionerat tecken (Sheldons uppslukande passion för "fakta" är en plågsam realitet för hans vänner.)

Parsons jordbundna psyke (Månen) hittar således det tredje huset för kommunikation och dans som en kanal där Måne och Sol förenas via sina disponenter (och individens "på" och "av" tvingas samman så att en "hel varelse" här i världen resulterar). 

Men det är den metodorienterade och programmatiska - rent av koreografiska - Saturnus i JORD som äger det tredje huset. Och med en placering i Oxen är vi återigen tillbaka till det fixerade eller habituerade (Tamas guna), det som älskar att allt har sin givna plats i en enkel och handgriplig värld (Sheldon blir helt galen om någon sätter sig på "hans plats" i soffan. - tänk Walt Disneys Oxe, tjuren Ferdinand, och hans fixering vis sin plats under korkeken i en julfilm som väl börjar falla ur folkminnet nu.)

Men Parsons har tur! Saturnus odrägliga fixering luckras upp och blir fruktbar genom att fuktas av den upphöjda Venus i Fiskarna, som i sin tur står i samma tecken som Solen. Principfixeringen animeras genom att Fiskarna - martyren - offrar sig och befruktar detta ofruktbara tecken som egentligen bara betecknar en "materiell resurs". Det är Venus och Saturnus vänskap som gör den här kombinationen av Jord och Vatten så lyckad och betydligt mer trivsam än vissa andra teckenkombinationer, vilka kan överbetona odrägligheter man har mindre tålamod med.

Figuren "Sheldon" är också något av det mest effeminerade jag sett och det är självklart att skådespelaren måste ha denna kvalitet inom sig. Solen i kombination eller rent av i konjunktion med Venus är en klassisk kombination för poeter och konstnärer. 

Ett annat Wikipedia-citat är när Parsons i tonåren för första gången som aspirerande skådespelare greppade kravet på TOTAL ÄKTHET i uttrycket. Även detta stämmer perfekt in på dessa horoskopiska konfigurationer. Saturnus är inget annat än äkta och ägs av den helt självutlämnande Venus i Fiskarna med Solen i den individuella själens femte sektor.

I det här horoskopet "drömmer" Månen en dröm som Solen supportar fullt ut och som är en sanndröm eftersom Solen i femte tecknar just den sanningslidelse karaktären "Sheldon" uppvisar men där dominansen av Jordelementet ger upphov till så mycket komiska uppfattningar eftersom han samtidigt är så bokstavlig och rent av avtrubbad i sin sensibilitet. Tänk nu om ett horoskop hade varit lika gynnsamt som Parsons, men istället uttryckt sig genom Eld och Luft!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar