Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 10 april 2015

Sinnelagets Måne hos 11 minnesmästare
Tveklöst döljer det sig många minnesmästare bakom namn som gjort sig kända för mer än att bara minnas saker och tävla i denna i sig triviala "sport", män och kvinnor som genom sin mer eller mindre eidetiska minnesförmåga förmår se sammanhang som undslipper mindre själar, som i princip tappar tråden från en tidningsrubrik till nästa!

Men jag samlade ihop de få namn ur horoskopsamlingen som hade orden "schack" eller "minnesmästare" knutna till dem och lade till den klärvoajante amerikanen Edgar Cayce som kombinerade fotografiskt minne med högre kognitiva kapaciteter. Märklige Kim "Rain Man" Peek hör förstås också till gruppen, liksom den häpnadsväckande uppfinnaren Nikola Tesla som fullständigt generade sin arbetsgivare Thomas Edison med sitt transparenta sinne.

Med ynka 11 horoskop och av dem bara fem med känd födelsetid är det här bara en liten anekdot. 

Indisk astrologi kopplar minnet till Merkurius och inte till det organiska (biologiska) sinnelagets Måne. Romerske filosofen Plotinus var också noggrann med att skilja på de två (minst!) själar som bebor människokroppen och Månen är den definitivt lägsta själen, den Vegetativa Själ som tillhör planeten jorden och som utmärks av att med sin begränsade (eller rättare, högst ändamålsorienterade) minneskapacitet bygga upp och bryta ner biologiska former som planeten ruvar på i sin Själ (DNA och vad du vill är inte bärare utan den enda vi kan förnimma av den själsliga realiteten - otaliga små själar arbetar på biologisk nivå för att realisera de större själarnas intentioner, de speglar som i vatten sin överordnades eldiga vision).

Livssjälen kopplar till astrologins Sol - indierna använder Solen som sinnebild för jiva-atman, den inkarnerade "levande själen" som skänker liv till varje kropp den bebor. Men ovanför dessa båda själar - och som Solens centrum - existerar den udda Merkurius - inte parad med någon annan planet i det klassiska astrologiska sjuplanetssystemet. 

Denna Merkurius förefaller bäst motsvara den högsta själsliga nivån och exempelvis minnen av tidigare liv - om sådana finns - måste finnas i den odödliga komponenten, den som rör sig fritt utan påverkan från lägre själar och deras (dna-baserade?) gränssnitt mot den empiriska, kroppsliga verkligheten. 

En människas "Måne", sinnesupplevelser och inre föreställningar är lika förgängliga som den fysiska kroppen. Månen som den sublunära Själen lever dock kvar lika länge som det jordiska ägget existerar (jorden = äggulan, månen, den omgivande ambiensen, äggvitan). Den här planeten dyrkar människorna och tycker är vacker. Egentligen är den en lokaliserad förorening i Världssjälen och utmärks av själar som tappat nästan all tankehöjd.

Bara den högsta andliga principen, Merkurius, kan arbeta med minnet, den far som en skyttel och knyter ihop - återskapar - minnesbilder i den enskilda människans sinne /Måne. Merkurius kan potentiellt hämta in minnen från hela universum men den arbetar inom ramen för den individuella själen (Solen) och förmedlar i allmänhet bara sådan information till sinnets Måne som den senare hungrar efter. Månens belägenhet i ett horoskop kan därför göra en människa väldigt platt och ointresserad av det mest som går utanför den egna förståndshorisonten! 

Låt oss lista de 11 "minnesmästarna" och se hur månbudskapet i koncentrerad form ser ut - redan det första namnet, matematikern Turing påminner om hur enkelt den här listan kunde förlängas - varför kom jag inte att tänka på Stephen Hawking eller Einstein? Sanningen är att det här inte var tänkt som annat än ett snabbt smakprov på en handfull horoskop.
 • Alan Turing; 23.6.1912; 2:15 - Månen i Jungfrun ägs av Merk. i Tvillingarna i andra, "kroppsliga dödsrikeshuset" enligt grekernas kritiska evaluering av själar som tappat sin himmelska orientering (Turing var homosexuell och begick självmord). Dessutom äger Månen en fallen Mars i Kräftan.
 • Bobby Fischer; 9.3.1943; 14:39 - (schack) Månen i Väduren ägs och attackeras av Mars i Stenbocken i sjunde huset (gradexakt aspekt mot ascendenten) (blev sinnessjuk).
 • Edgar Cayce; 18.3.1877; 15:03 - (synsk) Månen i Väduren ägs av Mars (i 9e för högre medvetenhet eller noetisk intuition i nyplatoniskt språkbruk).
 • Garry Kasparov; 13.4.1963; 23:45 - (schack) Månen i Skorpionen ägs av Mars (i 8e för korruption och döende).
 • Jonas von Essen; 24.4.1991 (sv minnesmästare) - Månen i Lejonet ägs av marsianska Solen i Väduren.
 • Kim Peek; 11.11.1951 (fotografiskt minne) - Månen i Väduren ägs av Mars i Lejonet.
  Lembit Oll; 23.4.1966 (schack) - Månen/Rahu i Oxen ägs av Venus i Vattumannen (depression/självmord).
 • Magnus Carlsen; 20.11.1990 (schack) - Månen i Skytten ägs av Jupiter i Kräftan.
 • Nikola Tesla; 10.7.1856; 0:00 (uppfinnare) - Månen konj. Mars i Jungfrun ägs av Merk. i Tvillingarna i 3e "merkuriska" intellektshuset. (Se kort, associerad diskussion i Ond Venus, god Venus)
 • Paul Morphy; 22.6.1837 (schack) - Månen i Vattumannen ägs av Saturnus i Vågen (blev sinnessjuk).
 • Ulf Andersson; 27.6.1951 (schack) - Månen i Fiskarna i kombination med sin ägare Jupiter.

Som primär influens på sinnelagets beskaffenhet i dessa 11 fall, dvs. sinnets disponent eller ägare, hittar vi 4 fall av Mars, 2 fall av Merkurius, 2 fall av Jupiter samt 1 fall av vardera Solen, Saturnus och Venus. 

Detta påminner om astrologen Charles Carters undersökningar av hög intelligens, där han genom att vada igenom sina horoskopsamlingar kunde urskilja stärkande aspekter från Mars, Jupiter eller Uranus till Solen. 

Den här bloggen har tidigare citerat ett mer avancerat resonemang från en hinduisk astrolog som tar hänsyn till den indiska traditionen där Solens naturliga femte hus och gärna kopplingar mellan första egohuset (den fysiska hjärnan) och det femte huset för den unika andesjälen (Solen = ren kognitiv kapacitet) sägs befrämja goda förståndsgåvor.

Tittar vi på de fem horoskopen med kända husplaceringar, har sinnets ägare bästa tänkbara "plattform" för en potentiellt universell överblick av fakta och förhållanden hos klärvoajante Edgar Cayce.

Rasisten Fischer har en förmörkande influens eftersom hans Stenbocks-Mars opponerar den egna ascendenten från 7e huset för "den Andre" som han uppenbarligen hade svårt att förlika sig med. Kasparovs måndisponent är fallna Mars i Kräftan i åttonde korruptionshuset - fadern dog i blodcancer när han var liten (Månen = blod). Det åttonde är ett av de naturliga husen (gr: physis) så en i förstone somatisk effekt med adress barndomshemmet (Månen) förvånar inte med denna nattsvarta indikation.

Teslas psykhärskare Merkurius ligger föredömligt i tredje huset men kontrasten till synske Edgar Cayce kunde väl inte vara större! Tesla var en ingenjör och ägnade sig åt intellektets lägre sysslor, han såg "klärvoajant" sina egna konstruktionsscheman men hade mig veterligen inget av Cayces förmåga att "plocka ner" högre kunskaper. Eller ska man vända på steken? Och pragmatiskt, som Teslas Månen-i-Jungfrun hävda att hans praktiska uppfinningar är den högre nivån eftersom hans klara sinne sökte skapa "nyttiga" ting?

De gamla filosoferna hade sagt att det var tvärtom. För dem omvittnade Tesla själens ultimata fall och valet av ÄNNU MER DIVERSIFIKATION. Platon hävdade att det var mycket svårt för själar som tappat sina vingar (jfr Jungfruns tappade vingar) att återigen höja sig till den Rationella Själens rena nivå när man fått smak på vinstgivande aktiviteter ("vårdvinst") i denna lägre värld.

Nu var inte värdering av minnesmästarnas respektive insatser uppgiften, och kanske är det bra att ha lite koppling till det praktiska Jord-elementet. De rent abstrakta tänkarna, schackmästarna, tenderar i skrämmande grad att bli sinnessjuka! Tesla hade nu ingen större nytta av in Mån-Jungfru eftersom ägaren befann sig i Luft. Han äcklades av kroppslighet och hans enda kärlek i livet var en burfågel. Så symboliskt! Den fria, bevingade själen fångad i en kroppslighetens bur. 

Redan denna detalj visar att midnattstimman och den sideriska Jungfruascendenten är korrekta. Merkurius i Luft skyr den begränsning som den Måne/sinne den har att styra representerar. Jag har tidigare sagt att Jord och Luft verkar harmlös nog jämfört med de emotionella (och distraherande) urladdningar som t.ex. Eld och Vatten i konflikt ger, eller den brutalitet som utmärker Eld som stöter på omedgörlig, död Jord. 

Men fallet Tesla visar ändå att Luft-väsendet, vår pneumatiska eller noetiska nivå, står för en högre medvetenhet än den som "köttmänniskor" vanemässigt befinner sig i. Det är där vissa buddhistiska meditationsformer innehåller en övervaknar som går runt och ger meditatörerna ett lätt piskrapp när den lägre själsliga kroppen synbarligen har fått den högre Rationella Själen att somna in.

Också 200-talsfilosofen Plotinus var medveten om skillnaden mellan den högre, rationella själen (symboliserad av astrologins Merkurius) och den lägre enbart naturliga själen:
Den själ genom vilken vi associerar med det som är kroppsligt ska klart urskiljas, ja t.o.m. ställas i opposition till den andra själ genom vilken vi associerar med den högre [noetiska eller himmelska] världen, eftersom den genom sin själva opposition avslöjar sig som annorlunda:  τη αντιστασει...αλλην [te antistasei allen].
-Hellman-Elgersma - Soul-Sisters - A Commentary on Enneads IV 3 (27), 1-8) of Plotinus (s. 410, 1980 Amsterdam)

Fastän inte grekiskkunnig ser jag i ordet "antistasei" (fråga mig inte om böjningsformen!) exakt vad jag skrev om i "Ond Venus, God Venus". Till saken hörs att jag läste detta stycke kvällen efter att det inlägget författats. Så här, vill jag påstå, fungerar det noetiska minnet. Den kan också sträcka sig framåt i tiden och i förväg hämta hem "minnen".  Det brukar kallas klärvoajans och jag misstänker att de flesta upplever detta då och då men är för slöa eller sovande för att ta notis eller vara observanta på sin egen kognitiva process. 

Det tillhör den sovande själens natur att den inte är alert för sammanhang utan upplever livet som en trasig människa - via små isolerade smartphone-meddelanden. Karriärister och onda människor vet att detta är den allmänna tendensen hos jordbundna själar och tar därför en lätt karriärväg - politiken - för att sko sig själva på ett folk de är måttligt intresserade av att bilda på djupet. 

Detta är ett moment 22 eftersom "folk" måste väckas utifrån, något som "ledare" som Stefan Löfven och det rovkapitalistiska maktkomplexet inte är speciellt intresserade av! Det blir inte bättre av att vänstern hyllar folket som om det per automatik satt inne med någon högre sanning (se detta nyliga inlägg). Som synes är det bara en av dessa 11 minnesmästare som var FÖDD med insiktens gåva. I själva verket är dessa 11 i sin tur en mycket liten klick av överbegåvade, så vänsterns kollektivkramande är en lika stor lögn som högerns cyniska "må bästa man överleva". Ska man tvingas välja är naturligtvis vänsters idealisering att föredra eftersom här åtminstone finns ett modikum av insikt om den högre himmelska världen, där ingen skor sig på bekostnad av någon annan. Den som inte förstått de eviga lagarna är bara ett kräk oavsett minneskapacitet och intelligensnivå.

Det "annorlunda" hos den högre själen ligger således dess "anti-statiska" natur, bäst uttryckt i det faktum att Merkurius är en rörlig planet och som härskare över Lufttecknet Tvillingarna kommer så nära människan i sitt symbolskapande kan komma sin egen odödliga andegnista. Se åter Ond Venus, god Venus. Vi är inne på astrologins allra mest fördolda mysterier i en serie nyliga inlägg som tagna för sig kan tyckas lösliga men som tillsammans bildar ett sammanhängande helt. För att förstå bloggens "nya nivå" (efter att dess död aviserades till cirka vårdagjämningen 2015) krävs intresse för den rent noetiska delen av människans själ. Detta återspeglar bloggarens nyvunna resolution och orientering bort från Sveriges slaskjournalistiska verklighetsbild.

Ämnet "minne" är spännande och sammanhänger med intelligensnivån, och beträffande de här 11 "minnesmästarnas" respektive Merkurius-placeringar kan det finnas skäl att återkomma. Men för nu, "over and out".


PS. Notera att de båda självmorden (Turing/Oll) nära anknyter till inlägget om Ond Venus, i ena fallet via hus och i det andra via tecken. I detta sammanhang skulle man också kunna åberopa det nyliga testet av homosexuellas horoskop där andra huset visade på ökad aktivitet. Se HBT-fenomenet och de 12 husen i Psyket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar