Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 13 april 2015

Separatist-svensken och anti-socialbilitetNågon gång halvfem-fem tittar jag till Aftonbladets förstasida på nätet och sedan igen 18.50. Under den tiden hinner en nyhet dyka upp som rimmar förunderligt väl med horoskopet. 

I Stockholm börjar det separatistiska och anti-sociala tecknet Jungfrun stiga 16.45 och befinner sig fortfarande i stigande då nyheten om att Sveriges andra maffia-inspirerade grindsomgärdade bostadskvarter nu planeras i kapitalistnästet Kungsbacka. (Kungsbacka var en gång en lantlig idyll men nu favoritställe för burgen medelklass sm låtsas att de nått någonstans på den världsliga skalan.)Intressant nog ser man trygghetens tecken Kräftan i 11e huset för Jungfruns ideal. Men här ligger välståndets Jupiter som vid Jungfrun i 1a huset blir en ond välståndsplanet. Det är med andra ord ett ont och sjukt ideal om att trygga sitt eget välmående hem från "slöddret där ute" om inte hela samhället överhuvud. AB-artikeln tar upp exakt varför detta är et problem.

Det finns ett antal karaktärssvagheter i horoskopet som alla berättar samma historia!

Fascinerande upptäckt i det lilla hur transiter obemärkt passerar förbi som "mån-företeelser" (episoder av låg dignitet).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar