Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 3 april 2015

Rumänien - vampyrismens hemtrakt

Den förskräcklige Vlad - Drakula - är en korrekt sinnebild för det Rumänien som bluffade sig in i EU (Mellin/AB) och vars romska befolkning nu tar chansen att vräka i sig in över svenska torg och gator och på det mest sorgliga sätt spela handlingsförlamade allt för att hålla kroppen vid liv ytterligare en dag i ett fullständigt meningslöst och improduktivt liv. Det ligger nära till hands att kalla tiggaren en form av vampyrism, ett blodsugande. Den här bloggen har ventilerat åsikten att till och med tjuven har en mer hedervärd syssla och uppvisar en ibland remarkabel yrkesskicklighet.

Territoriet dras med ett långlivat dåligt rykte: "...rikt i var naturtillgång man kan föreställa sig, från salt till guld och olja, ansågs det icke desto mindre "vandra ondskans väg" - enligt den moldoviska historieskrivaren Grigore Ureche" (1600-talet). (källa)

Den seriösa sajten AstrologyWeekly har det klassiska rumänska horoskopet enligt tropisk zodiak och här byter vi bara till den sideriska och tillämpar det antika helhussystemet för att verkligen se vilka motiv som emanerar från dessa trakter.


Den sataniska axeln av modell värre!


Sajten hänvisar till en död rumänsk astrolog med tillgång till originaldokument så vi får väl lita på Tvillingascendenten (resandefolk) som här maskerar ett vedervärdigt korrupt horoskop.

Solen och ascendenthärskaren Merkurius står båda i det åttonde huset för dålig karma - vi talar nu förstås om århundraden av historia som föregick Moldaviens och Valakiets förening - en historia där Vlad, Pålspetsaren naturligtvis är en annan varningssignal. 

Faktum är att egyptiern Claudius Ptolemaios, som samlade på sig så mycket astrologiska traditioner av vilka han valde att förmedla bara en del i sin Tetrabiblos, har en rent herodoteisk samling av astrologiska klassifikationer av allehanda folkslag i den på 100-talet kända världen. Jag har kommenterat de närmast rasistiska omdömena han vidhäftar vissa antika territorier, men i skenet av det här horoskopet från 1859 letar jag upp det område som hos Ptolemaios motsvarar Rumänien.  I en kortlista nämner han först Trakien såsom dominerad av Stenbocken (minns att även om Ptolemaios missförstått astrologin och knyter zodiaken till årets solstånd och dagjämningar så var den tropiska och sideriska zodiaken identiska under hans levnad).

Lite tidigare i Tetrabiblos II.3 säger han: "Makedonierna, trakerna och illyrierna har en släktskap med Stenbocken och Saturnus, så att de, fastän inriktade på att samla på sig (förvärva), inte är speciellt milda i sina naturer, och heller inte sociala i sina institutioner." Närmare än så kommer vi inte, dakierna nämns inte, men man kan påminna sig att Saturnus ÄR planeten som samlar på sig och söker ackumulera. Den är därför båda "gamla pengar" och indikatorn på den sorgliga lägsta kasten (i Indien) som bara är egendom för dessa snåla samlare. Och vad kan en undersåte i det läget bli annat än en grotesk skugga av den dåliga förebilden? Lena Mellin påminner om en rumänsk minister på besök i Sverige i början av året och dennes totalvägran att fatta svenskarnas frågor om vad de håller på med. Det låter ungefär som den gamla svepande skissen av trakter som brister i socialt hänseende i sina institutioner.

Som synes av horoskopet är "dagens" Rumänien precis lika illa däran som då Ptolemaios nedtecknade sina traditioner. Saturnus dominerar fullständigt kartan genom att introducera sin svält och fattigdom i det simplaste av alla hussektorer: det orala andra huset för egen ekonomi och de förnödenheter man stoppar i mun. Saturnus opponerar sin fiende Solen som redan står illa i korruptionens och dödens åttonde hus och ficktjuven Merkurius - för vad ska man kalla en planet så illa placerad? - skapar en mindre än fördelaktig bild av befolkningen när den ju också är härskare över Tvillingascendenten - den uppfattade rollmasken. Faktum är att fattigdomens och slöhetens Saturnus i opposition till en Merkurius i korruptionens åttonde hus ser ut precis som en perfekt grogrund för människor som inte har begåvning att göra annat än att apatiskt sitta ner och tigga (eller tålmodigt lida i sina usla förhållanden).

Rumänien är verkligen en uppsamlingsplats för återfödda själar med det sämsta tänkbara karma efter tidigare illa utförda liv! Och se nu hur Rumänien som kollektiv entitet har Sveriges soltecken Vattumannen (som vi vet innehåller rikedomens Jupiter) i blickfånget som sitt "högsta goda". Rumäniens Måne saknar egen lyskraft så den söker sig mot en Sol som kan göra det som inte Månen själv kan - och hittar Sol-Vattumanlandet Sverige!

Om mitt antagande att vi har VÄLDIGT många nazityskar återfödda i svenska kroppar, skulle det här gåtfulla astrologiska sambandet mellan Rumäniens romer och Sverige kunna ligga i en karmisk skuld Sverige har till dessa - och det är då de före detta nazisterna som numera är superduktiga svenskar och söker göra rätt och hejar på romernas rätt att tigga i landet. 

Men de flesta ser nyktrare på situationen än den rent pinsamma Stefan Löfven som fäktar vilt när han ska kommentera svenskarnas växande ogillande mot romernas "bidrag" till gatubilden. Det kraftigt ökande motståndet mot tiggeriet kallar han - i ond tro eller för att han är den mest korkade statsman Sverige haft på år och dag - ett uttryck för svenskarnas "medmänsklighet".  Vilken floskelpajas! Det går troligen inte att föra att logiskt resonemang med honom, men nu när han har makten curlar tidningarna med honom som de gjorde med Reinfeldts dessförinnan.

Sanningen - och det är ett tecken på att Sverige håller på att bli en dypöl av obegåvning är att - tiggeriets godhjärtade försvarare inte klarar att hålla två bollar i luften samtidigt. För det finns ingen motsättning mellan att politikerna raskt förbjuder tiggeriet i Sverige - som ett uttryck för folkviljan - OCH arbetar inom EU för att tvinga blodsugarstaten Rumänien till underkastelse under EU-villkoren för medlemskap.PS. Apropå ordet "rom" berättar Wikipedia det helt enkelt stammar från då territoriet var en romersk provins. Det tycks vara ett lömskt försök till politisk korrekthet att byta "zigenare" mot en annan etnisk beteckning som inte har några anspråk på att vara mer korrekt. Astroassociativ övning

Om man dubbelexponerar Rumäniens horoskop på Sveriges (från 1974), den senare en karta som fick stöd genom en gradexakt koppling till vår hypotetiska ascendent genom jämförelsen med dagen för ja-segern till EU, så visar sig Rumänien - här i landet representerat via tiggarna på gator och torg - ha följande inverkan på oss:
Den rumänska folksjälens girighet, deras vilja att "samla på sig", har inte dött ut sedan Ptolemaios dagar. Tvärtom ser vi här girighetens demon Rahu med folkets Måne i det saturniska tecknet Vattumannen. Och med perfekt precision skjuter tiggarna in sig  på det femte huset, det lyckliga huset för dem som i kraft av driftighet och påhittighet uttrycker genuin identitet i det de gör. Hit dras giriga skuggväsen för att - som de hört - få del av välsignelser bara genom att trampa samma gator.

Den däckade rumänska andan landar i Sveriges privata fjärde hus så att svenskarna upplever det som ett intrång på deras allra mest heliga att ha Rumäniens "ambassadörer" på plats så fort de lämnar huset.

Att detta är dålig karma för Sverige ser vi tydligt genom att Rumäniens sjukt defekta Mars i Fiskarna och Jupiter i Oxen (i deras horoskop den omoraliska aggressorn som ett stigma i deras tionde hus är ärbarhet och anseende - deras fattiga - olycksbarnet Fiskarna - som det som definierar Rumänien - samt generösa välståndsskaparen Jupiter i Rumäniens fattiga tolfte hus för materiella försakelser (Saturnus är hussignifikator/bhava karaka för det tolfte!) - denna eländiga Jupiter placerar sig i Sveriges åttonde hus för korruption och dålig karma. 

Egentligen tecknas karma av horoskopet som helhet, men då indisk astrologi så tydligt pekar ut Jungfruns naturliga hus, Skorpionens naturliga och Fiskarnas naturliga hemvist som onda zoner, vet vi att således tungt belastade horoskop tillhör dem som är här igen för att "göra om och den här gången göra rätt". När då den rumänska Jupiters uteblivna välsignelser landar rakt i Sveriges mest skuldtyngda hus, då kan man verkligen fråga sig vilket grupper i Sverige som har försatt folket i den situationen att deras livskvalitet drastiskt försämrats av all denna lump på gator och i parker. Svaret är naturligtvis att de skyldiga är de som till att börja med förde Sverige in i EU - högern. Det är därför knappast en slump att det är Sveriges lilla privilegierade klick - Solen/Jupiter i femte politiker/ledarskapshuset som attraherar den sjukligt hungrande Månen (den arma rumänska folksjälen). 

Det vore intressant att få veta om rumänska romer i synnerhet söker sig till Sverige, givet dessa kraftfulla band mellan de två nationalhoroskopen...

Men man ska inte missa den sociala hackordningens axel (10e huset till 4e huset) som också uppvisar bindningar mellan svenskar och de rumänska "representanterna"... Eller för den delen "resandefolkens axel" (3e huset till 10e huset). Även om världen är kartlagd och det nionde huset för "utforskande resor" nu blivit vardagsmat (så att i väst i princip bara rymdresor kan gälla som niondehusföreteelser), delar inte alla vår horisont. För en fattig rom är säkerligen resorna till Sverige rena pionjärresorna för att utforska möjligheterna till ett bättre liv där. 

Det ligger någon slags bister ironi i att Rumäniens ascendent i dagresornas Tvillingarna landar i Sverigehoroskopets nionde hus för "folk långt bortifrån", inte i meningen att de kommer från södra halvklotet utan bildligt, de skiljer sig verkligen åt i sitt armod. Återigen är det Saturnus - en karmaplanet som pekar bakåt mot historiska beslut och händelser - som är det första romerna möter när de når Sverige genom "långväga resors" nionde hus. Det är Venus - pengar och flärd - som de sniffar vid regnbågens slut, men eftersom Venus i deras horoskop ägs av Jupiter som står i dödens och ineffektivitetens åttonde hus, blir det inte rikedomar i det här sagolandet. 

Svenskarna har insett att de bara permanentar romerna i deras passiva skitsituation för att inte tala om att de biter sig fast och blir fler och fler så att svenska gator och torg snart inte längre är navigerbara. Låt några tusen ytterligare komma in i landet och ni ska se hur en rån- eller våldsepidemi kommer att ersätta den första fasen av harmlöst (men ineffektivt) tiggande. Klarar inte svenska politiker att med kraft lösa detta, bevisar sig Sverige vara föga bättre än romerna själva i deras ineffektiva försöka att lägga sina sorger på dem som har det bättre än dem själva - i detta liv.

Se också: Ond Stenbock, chic-socialism och tvådelad själ - jag tänker speciellt på bilden med fyra horoskop som alla har Rumäniens trashanksignatur, den sociala och helt materiella streberinstinktens axel mellan låga Kräftan och imponerande och prylförvärvande Stenbocken. Jämför pryldåren Lokko i inläggets inledning med Ptolemaois gamla utsaga om det saturniska draget i det antika Rumänien. Delämnet om "chic-socialism" passar utmärkt när man hör det dravel som rinner ur mungiporna på Stefan Löfven!


OBS. Detta inlägg skrevs under akut fullmåne i den mest rasistiska eller främlingsfientliga axeln av dem alla: mellan diskriminerande Jungfrun och urskillningslösa Fiskarna. Månen i Jungfrun söker distinktion men dess disponent har "fallit" i upplösningstecknet Fiskarna där också Solen ligger, så det är en fullmåne som antingen tecknar en intellektuell härdsmälta. 

Eller, för den som finner den här texten logiskt och koherent trots anspänningen i skyn, en fullmåne som omvittnar en brytpunkt i den romska tiggarmisären. Åtminstone har inte den här bloggen granskat Rumäniens horoskop tidigare för tecken på att området är ett andligt vakuum och så har varit under minst tvåtusen år. Det är inte smickrande för PISA-rapportgenerationens svenskar att vi får påhälsning av denna nivå, men mycket begriplig eftersom Sverige har hängivit sig åt satanism - åt ren gudlös materialism under så många år nu.

Men statsskicksarkitekten Platon hade lösningen, som jag skrev om för två veckor sedan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar