Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 9 april 2015

Ond Venus, god Venus

Ett intressant drama utspelar sig i gränsen mellan den verksamt ONDA Venus i Oxen och den verksamt GODA Venus i Tvillingarna. Märkligt nog kommer antike romaren Plotinus till undsättning här med sitt återkommande bruk av Afrodite/Venus som en metafor för själen. 

Det är när själen söker sig bort från andevärldens centrum, mer begiven på sina egna skapandekrafters frukter, Venus "faller" (i Jungfrun!) den drar på sig horstämpeln hos Plotinus. Jag har tidigare påpekat att Oxen i första ego-huset ger en sådan ond Venus eftersom själen inte skulle ha identifierat sig med sin kropp utan behållit orientering in mot det himmelska/det centrala. 

Då Tvillingarna, invid Oxen, är ett intellektuellt och kritiskt (merkuriskt) tecken och LUFT-buret, blir Venus GOD då detta tecknet tar första huset i anspråk (1a huset är den lupp allt bör läggas under vid studier). Detta är då själen som inte längre (likt Jungfruns symbol) tappat sina vingar utan har behållit dem intakta. Själen och vingarna använder redan Platon som en metafor, så Plotinus 500 år senare är sin mästare trogen i bildspråket. Säkert är traditionen betydligt äldre än så (se bevingade lejon och jag vet inte allt i tvåflodslandet).

Ond Venus förebådar eller konstaterar således att Oxen tenderar att stanna i steget eftersom identifikationen med trög och stillastående materia är just den orientering som blockerar från direkt kontakt med den egna anden. Den verksamt goda Venus i fallet Tvillingarna visar att det sker en omvändelse mellan dessa två "ögonblicksbilder" (oxen, tvillingarna). Om Oxen representerar fallet ner i tanklös hedonism och sinnlighet står Tvillingarna för själens omvändelse tillbaka till sin sanna natur.

Venus tendens till IDENTIFIKATION kan här aldrig stagnera eller som i Oxen söka gripa tag i trygga identifikationsskapande hållpunkter som ägande eller "vem som var först" – Tvillingarnas goda Venus har sin enda identifikation i den ständigt medvetna och alltid skiftande sattviska värld som Tvillingarnas Luft representerar. Tvillingarna är symbol för medvetna andeväsen på jorden eller åtminstone horoskop som tecknar individer snuddande nära detta genombrott i medvetenheten.

Gnosticismens PNEUMA (andegnista) motsvarar, läste jag så sent som igår, exakt nyplatonismens tal om att själens centrum utgörs av en individuell portion av NOUS - Guds intellekt eller andevärlden i dess totalitet. Därav käbblet mellan Oxen och Tvillingarna; aldrig ser man själens syndafall i Oxen så tydligt som från dess granne Tvillingarna, vars symbolik vittnar om en potentiellt levande själ. Den livsluft Gud blåser in i Adams döda Ox-kropp är PNEUMA/NOUS och resultatet - här rör sig zodiaken som bekant baklänges - blir VÄDUREN vari jiva-atman/Solen firar sin upphöjelse. 


Väduren motsvarar Adam, en levande människa och tillika en (ännu) egocentrisk debutant i denna världen, och som nu under dygnets lopp ämnar stiga i öster ändå upp till makt och inflytande i tionde (för att i nionde huset nå filosofin och insikten om att det finns högre ting)... Sedd medsols, är därför Tvillingarna den sista chansen Oxen har att höra om högre ting innan den går in i den materiella döden för ett liv som enbart köttsvarelse. 

Inte konstigt att det tredje naturliga Tvilling-huset är ett så osäkert hus i indisk astrologi (ont men med potential till det goda). Det kan gå snett och det kan gå väl beroende på hur intellektet lyckas behålla andliga identitet då den når Hades port (Oxens naturliga 2a hus med dess naturliga benämning. Det är tämligen uppenbart att Oxens koppling till mun också är en benämning för den kvinnliga vaginan, ”Dödsrikets mynning”, givet den låga skattningen antikens tänkare hade av ett jordeliv framfödd ur en kvinna och fängslad i mänsklig kropp.

Oxen själv förstår inget, det är för sent (på detta varv), identifikationen med köttet är redan ett faktum, men Tvillingarna står steget före och kan, om själv korrekt orienterad (mot himmelen) se och beskriva allt det sagda. 

Relationen mellan zodiakens granntecken (inte sällan platser för friktion) skänker generöst med insikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar