Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 11 april 2015

Nu går skam på torra land (mer om själens fall)

"Ytterkants­vänstern försöker vända sig bort från den nya teknologin och globaliseringen, men det utgör inget realistiskt alternativ", sägs det i upploppet av en debattartikel i SvD som dessförinnan producerat en och annan djävulsk omskrivning som simulerar ”jämlikhetstanken”.

Redan efter några rader inser jag vad Per Nuder – avhoppad socialdemokrat – sysslar med i sina amerikanska vänners lag. Detta är en fruktansvärd lögnartikel SvD publicerar, med enda syfte att lura svenskarna att EU:s förenta stater i vänskapligt TTIP-mingel med USA – monsterkapitalismens seger över mänskligheten – besinnat sina systemfel och tänker åtgärda klyftorna mellan de kriminellt rika och den stora massa som bara halkar efter. Så är det inte. Artikeln är lömsk i sin skickliga utformning!

Redan före följande tankar i tredje stycket finns det dolda texter att lyfta fram, men jag stannar vid ett stickprov:

”Dagens globaliserade ekonomi erbjuder både nya utmaningar och nya möjligheter för människor i avancerade ekonomier. Globaliseringen och ny teknologi har gjort våra länder mer produktiva, men konkurrensen från låglöneländer har samtidigt ökat.”
Låt oss omformulera den här texten utan att ändra på innebörden för att visa vilket djävulens pack kommunikatörer och spinndoktorer är. Vad de tre kapitalistkramarna egentligen säger är detta: 
”De välmående västeuropéerna pressas av den globala rovkapitalismens 80 individer som håller världen gisslan. Men européerna har också möjligheter i detta inhumana spel. Västerlänningarna (eller några av dem) förfogar över modern teknologi som gör deras bröder och systrar arbetslösa eftersom maskinernas produktivitet är så enorm. Alla överblivna européer har bara att se fram mot låglönejobb eftersom de 80 monsterkapitalisterna flyttat över arbetstillfällena till U-länderna där folken förslavats av de framgångsrika européerna.”
Men naturligtvis skulle kapitalismkramarna inte berätta den historien eftersom det då visar sig att de själva bär skulden för missförhållandena som drabbat västerlandet! Övriga artikeln innehåller mer snömos och desinformation, bara man läser den vaksamt och redan känner till vad dessa falska välfärdsivrare söker mörka. Som man ser här, går en rak linje från det sista Reinfeldt sade ”öppna era hjärtan”  till Nuder. 

Moderat eller sosse spelar idag ingen roll, etablissemanget äger dem alla och i Nuders fall väljer de t.o.m. frivillig att tjäna en förlegad och alltigenom ond världsordning.


*****


Nuders horoskop i repris. Notera likheten mellan kärleken till hackordning och hur, trots att de maktlösa på botten far riktigt illa (fallen Mars i Kräftan) Nuder älskar de skyldiga verkliga makthavarna ännu mer och vill bevara deras privilegier (10e huset). 

Horoskopet påminner spöklikt mycket om både dem för Stefan Löfven (Eld/Vatten-kriget) och Svenskt Näringsliv (den onda Mars-skadade hackordningen 10e/4e och där Saturnus är en förtryckande överherre). 


Löfven, the pernennial fall guy. Månen och halshuggningens Ketu visar att barndomstraumat (bortadoptionen) tvärtemot vad han i de florstunna svenska personskisserna är det första tecknet på att detta är en karaktärslös själ, en sådan som ALDRIG får ges maktbefogenheter, eftersom det inte är högre moraliska principer som styr det här verktyget utan en omedveten vilja att bli accepterad av världen - den brist på acceptans som märkte hans unga själ då hans biologiska mor försköt honom. Störningen mellan Modern/Kräftan och Barnet/Väduren är katastrofalt i detta horoskop och ska påverka hela hans framtida roll som intellektuell ledar-Sol... 

Detta är en signatur för en ryggradslös landsförrädare av samma dignitet som Fredrik Reinfeldt som också förleddes av den Vegetativa Själens bristfälliga tankehöjd och sanna förståelse av att människan är större än materien. Notera hur Nuder har mer tryck i tionde makthuset och nu söker revanschera sig genom att hämta kraft och säkerhet via amerikanerna!

Titta sedan på horoskopet för författaren till årets hittills bästa maktkritiska artikel (i ETC) och hur "hackordningstänket" (nu via tecknen Stenbocken/Kräftan) hos britten ligger vad gäller husen. Här var då horoskopet som i kraft av ÄKTA välvilja med ett blomstrande samhälle (Jupiter-Vattumannen) förmår se vad den materiella ojämlikheten är: slaveri (6e) och förlust (12e) för de många.

Nuder var inte född med ett psyke som förmådde ta ställning för den enda nobla slutsatsen eftersom han själv är en karaktärslös mollusk av Löfvens typ där Eld/Vatten-kriget här måste tolkas som ett pinsamt egocentriskt: "jag måste rädda min egen konsumtionskraft först och främst". Efter att själen stannat på denna låga nivå är det ganska lätt att förutsäga vad de kommer att välja för åsikter. Föds de välbärgade blir de motbjudande liberaler, föds de fattiga blir de skräniga och obildade förespråkare för förändring - men inte på grund av någon kunskap om universums morallag utan för att de har själar som fastnad i nöd. Ingen av dem är ännu på rätt väg.


*****

Här passar det väl med ännu ett citatet från klassicisten Helleman-Elgersmas nästan 500 sidor långa analys av 9 sidor eller 8 kapitel (ett kapitel var betydligt kortare i antiken än i vår tid) från den romerske nyplatonisten Plotinus samlade verk. 

Eftersom det är ett forskarverk är texten ibland nästan outhärdligt pedantisk och det går år sidor för att diskutera särskilt svårtydd grekisk med analyser av hur olika översättare och uttydare satt ut skiljetecken (vilka inte existerade i antiken) och hur denna "andhämtning" förändringar innebörden av vad Plotinus kan tänkas ha menat. Här är en förhållandevis rak passage med bäring på VARFÖR män som Nuder och Löfven valt att födas som de gjort:
8.6-7: ... φησι [fesi] refererar här, som det generellt gör, till Platon. i Resp. (620 a 2-3, i kontext) beskriver han valen som själar gör för det liv de ämnar leva under sitt nästa förkroppsligande. Detta val visar sig starkt påverkat av händelser eller vanor (etablerade) i ett föregående liv; exempelvis blir Agamemnon en örn på grund av sitt människohat [örnen som en "överton" till Skorpionen, det hatiska/ogillande tecknet?] Notera i detta sammanhang Plotinus referens till en kung, som eftersom han regerade oresonligt, blev en örn (III 4 (15) 2.25).

Plotinus fäste stor vikt vid själens kapacitet att välja. I III 4 (15) 5.1-10 talade han också om själens tidigare liv - existerande före den blev inkarnerad i sin nuvarande kropp - som själens εθος [etos] vilket väger in i de val själen gör. .... Valet av μοιρα [moira, ödeslott] bestäms av de val som gjorts i ett tidigare liv. I III 4, 5.1ff relaterar Plotinus specifikt själens val före födelse av det liv den nu lever.

Under denna inkarnation är det resonemangsförmågan som vanligen sägs göra valen. ... För Plotinus är således själens båda beslutsgrunder, vare sig inkarnerad eller mellan inkarnationer, inte orelaterade. Han förefaller antyda att myten i [Platons dialog] Staten uttrycker en allmän sanning; själens ödeslott i livet är en följd av vad själen kontemplerar. Vilken karaktär [eller brist på sådan!] själen än blivit tilldelad [som del av dess ödeslott], måste själen alltjämt göra det ännu mer avgörande valet beträffande vilken nivå den ämnar leva på, om huruvida den [i sitt annalkande jordeliv] kommer att göra varje ansträngning att kontemplera den högre världen.
//Soul-Sisters, s. 419-20 (mina klamrar och kursivering på slutet)

Plotinus har i föregående kapitel summerat sin position om den kosmiska sympatin som håller alla ting på sin plats (allt har sin ödeslott), en ståndpunkt han delade med stoikerna och bara skilde sig på den punkten att han (likt Platon) höll själen för att tillhöra en annan ordning än den materiella skapelsens. Forskaren parafraserar:
När själen inte längre är helt fri och helt i kontroll över sig själv [på grund av en tidigare och olycklig tendens i himmelen att börja stirra efter sina "händers frukter" - jfr. den vinstjagande jordbrukaren Jungfrun, tecknet som ibland tecknas med vingar, ibland utan vingar - en ledtråd till dem som söker] .
κοσμικες αιτιας [kosmikes aitias, jfr vårt etiologi]...kan själen inte längre undgå kosmos kausala inverkan på den utan bildar del av en ordning tillsammans med andra ting - ταχφεισα [taxfeisa, jfr. roten i vårt taxonomi]. ... I denna essä utvecklar Plotinus tanken genom att säga att genom deras nedstigande förenar sig själarna harmoniskt med kosmos ordning, ταζειν [tazein], och som ett resultat betecknas nu dess öden τυχας [tychas], liv βιοθς [bious] och beslut προαιρεσεις [proairesesis] av stjärnorna [som i antiken betydde både planet och stjärna]. ...

På snarlikt sätt skiljer Plotinus i 17.1ff ut den mer gudomliga själen - vilken är vi själva, från den själ som ligger bakom världen som helhet παρα του ολου [para tou holou].

I synnerhet i så måtto vår själ invecklar sig i världsliga frågor kan den inte betecknas som impassiv (osårbar), utan råkar i affekt το πασχειν [to paschein] genom inverkan från den kosmiska kretsens της περιφορας [tes periforas, tänk zodiaken alternativt de sju planetära kretsarna].

//s. 409 (felaktigheter i transkribering är mina, jag behärskar inte grekiska)
Med andra ord, människor som Nuder och Löfven har valt sina värdfamiljer (vare sig modern förkastar barnet eller klemar bort det) - som en första sträcka i den tilldelade "ödeslotten", och astrologin är som flugan på väggen och noterar via Världssjälens externa tecken i tid och rum vilka själar som anlänt till världen. Ett horoskop är inte hela själens kartritning, men väl en del som den lyft fram ur garderoben i samband med detta återbesök på jorden.

I en ond tid som vår, förstår ingen ens vilka politiker de röstar fram eftersom ambiensen i världen är fullständigt skev. Klandra tidningar som SvD för att skapa denna förgiftade intellektuella atmosfär och för att till varje pris mörka den enda väg mänskligheten har kvar för att bevara sin värdighet som art. Kriminalisera kapitalisterna och sätt nyfödda barn med horoskop som Nuders och Löfvens under mycket sträng uppsikt för att de inte måtte spåra ur tidigt.

Platon har givit västerlandet mallen för ett fungerande samhälle som sannerligen inte byggde på myten om oändlig ekonomisk "tillväxt", men rovkapitalisterna har noga sett till att söka styra skolan bort från västerlandets viktigaste texter och istället satt en fördummande smartphone i händerna på massorna! För ingen tror väl på allvar att man verkligen lär sig något eller hittar sammanhangen genom ytligt googlande medan man själv är i språnget från den ena snålt tidsatta aktiviteten till nästa. Västerlänningens överlevnad är idag hotad, men inte alls på det sätt de tre lymlarna i SvD talar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar