Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 14 april 2015

Norge, det inavlade landet

Vem älskar inte en rolig Norge-historia? DN återger en spektakulär sådan och oavsett sanningshalten passar den perfekt in på landets tvivelaktiga separatism (klaniska Månen gömd i 12e isolationshuset) och den föga avundsvärda onda stjärnan Algol dominant i tionde huset för landets internationella anseende.
Med enkel färgläggning kan man förstås vinkla kartan och få den att verka mörkare än den är. Men faktum är att Norge har tre aktiverade tecken av den mörka kvaliteten Tamas guna i de prominenta hörnen (10e, 1a och 7e). Månen befinner sig som sagt i det onda (och därför mörkfärgade) 12e huset - ett hus bäst lämpad för själens rening men mindre bra för världslig strävan. 

Det goda nionde huset drabbas tyvärr av fixstjärnan Algols inflytande så att en rejäl röra uppstår mellan landets hus för världslig ryktbarhet och dess eventuella föredömlighet som världssamvete (nionde huset). Det är uppenbart att händelsen DN skriver om presenterar norrmännen och perverst korrupta på regeringsnivå! Och rötan sammanhänger med folkets dna - Månen i biologiska Vatten-elementet och i ett hus där röta måste åtgärdas! (Eller är det "nationalsjälens form" - Saturnus - som invecklad med de demoniska månnoderna längsmed reproduktionsaxeln 1a/7e varnar för dåliga gener?)

Även Mars attackerar från det onda (men reformerbara) tredje kommunikationshuset Norges förmåga till högt och gudomligt samvete.

Var den norska käckhet jag minns från barndomen (innan de blev nyrika oljeproducenter) bara ett falskt påklistrat leende, ett Djävulens hångrin? Kring det här landet finns det frågetecken att döma av horoskopet för ögonblicket då de förklarade sig oavhängiga av Sverige.

Men käckheten kan förklaras med Lejonascendenten och den måttlösa Rahu som kanhända bidrar till det där odrägligt tillskruvade i den norska gladlyntheten. Jag har noterat motsatsen, individer med Ketu på ascendenten som har varit så betryckta och tysta som möss. Det är därför inte svårt att tänka sig Rahu-Lejonet som en lätt skruvad form av extrovertism, särskilt om man också väger in att Solen i Oxen skapar en ovilja att röra sig ur fläcken och helst bara vilja sitta och trona på sina höga hästar i tionde huset för "jag har mer makt än du".

Lejonets Eld baserad på en stöddig Ox-Sol ger en "andens förgrovning" i utspelen, en rustik individ utan nämnvärd förfining. Därmed inte i varje fall oälskvärd - ett av mina finaste minnen är av en "norskt" rättfram - nästan plågsamt rättfram - kvinnlig Oxe med Lejonascendent. I det fallet fanns istället en ärftlig sjukdom som blockerade blodcirkulationen som uttrycket för att Eld och Jord ibland koopererar illa. Men bidragande till hälsoproblemet var sannolikt såväl konjunktionen av Månen/blod och olycksplaneten Mars i Väduren, som "stryparen" Saturnus i sjätte ohälsohuset. Medicinsk astrologi är nog det svåraste man kan ge sig i kast med...)

Men ändå. En jobbig nationalpsykologi anas av Norgehoroskopet, kanske t.o.m. svårare att fördra än den svenska!

Se även: Norrmännens främlingshat (jan 2015) och flera inlägg etiketterade "Norge".


UPPDATERAT
Läs Ehrenmark i ETC om norska påtryckningar på den svenska energipolitiken och den skrämmande svaga högersosseregeringens svek mot framtiden! Här ser man den fule Satan i Norge-horoskopet visa sig. och Satan verkar förstås även genom Sverigehoroskopet. Lika barn leka bäst...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar